Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012, 14/ Pensjonsmelding - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Salar Pooriyan Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 X, 14/ Frikjøpsavtale mellom institutt for org.led.fag og BOA. Hans C Høyer. Prosjekt ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Mona Strand Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikalsk innslag på samling for Helse og omsorg lederutdanning - Prosjektnr ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Simen Wie Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

2 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/ ØLR - Søknad om permisjon - Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Klage på sen respons LM - Tidsskriftagent 2015 LM Information Delivery Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ Svar på henvendelse - ber om oversikt over manglende tilbakemeldinger LM - Tidsskriftagent 2015 LM Information Delivery Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Oversikt over manglende tilbakemeldinger LM - Tidsskriftagent 2015 LM Information Delivery Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 X, 15/ Vedr etterregistrering av søker - FH - Midlertidig 100 % stilling som rekrutteringsstipendiat i sykepleievitenskap innen feltet palliativ/lindrende omsorg, Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ ndertegnet kontrakt om kjøp av tjenester - Televisions formats - Prosjektnr Timelærere Inst. for Organisasjons- og ledelsesfag Cebile Ndebele Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Boris Fuchs IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Heidi Silje Moen IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Anders Liberg IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Pernille Lier Bjørnstad IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Trond Ole Moksnes Offl ledd Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 15/ Likviditetsrapport mai Høgskolen i Hedmark Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2015 Direktoratet for økonomistyring Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 131

4 I,, N, X, S, 15/ Likviditetsrapport gaveforsterkningsordningen mai Høgskolen i Hedmark Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2015 Direktoratet for økonomistyring Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 131 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 75% stilling for perioden Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren MS190 Låtskriving ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Audun Molde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV330 Etikk og kommunikasjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Mikael Holmgren Caseido Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Ikke møtebok fra møtet - vedtak ble ikke fattet, venter på mer informasjon på sakene Høgskolens klagenemnd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 012 N, 15/ Studieprogrammet - tabell til utfylling Studieprogram Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Studiekontoret /Astrid Sandvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

5 I,, N, X, S N, 15/ Prosjektgodkjenning - Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) Samarbeid mellom HH og KA - Prosjektnr Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) Samarbeid mellom HH og KA - Prosjektnr Stab, campus Rena /Marte Tøndel Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 071 I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale for perioden Irene Bjerke Hoff Arbeidsplassbasert barnehagelærer (ABL) , deltid over 4 år Gran kommune familiebarnehage Offl ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale for perioden Rita Røgeberg Arbeidsplassbasert barnehagelærer (ABL) , deltid over 4 år Elverum kommune Offl ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Sakkyndig vurdering LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag Ingvild Kvikstad Offl 25 første ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Saksfremlegg/innstilling, 15/ LNA - Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag Offl ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering Master i tilpasset opplæring LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Brit Steinsvik Stab, campus Hamar /Milli Olsen , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering , Master i tilpasset opplæring LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Egil Støfring Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrevet kontrakt om sensurering , Pedagogikk og elevkunnskap GL LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Inge Vinje Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Masteroppgave i kultur og språkfagenes didaktikk LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) nni Langås Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Til RLM Mandat og prosjekt sammensetning for innføringen av flere moduler innen økonomistyring Prosjektstyring i H-sektoren - Agresso Prosjekt Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Nytt tilbud i forbindelse med tilsetting i stilling som prodekan forskning FH - Kunngjøring av 100 % stilling som prodekan forskning for perioden Ingeborg Hartz Offl ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen 212 N, 15/ Prosjektgodkjenning - Barneveileder Aktivitetsskolen i Oslo kull 2 - Prosjektnr Aktivitetsskolen barneveilederutdanning Oslo kommune - Prosjektnr 94199, Stab, campus Elverum /Mette Løhren Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S, 15/ Intern overføring fra PERL-bankkonto til bankkonto PERL2 - Partnership for Education and Research about Responsible Living (fom ) DNB Bank ASA Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 073 I, 15/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon fra Statens pensjonskasse Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ ndertegnet avtale - Agreement, NESCO Chair on Education for sustainable Lifestyles, Norway NESCO Chair NITWIN Nettverk om tdanning for Bærekraftig Livsstil NITWIN/NESCO Chairs Programme Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 073, 15/ Tilbud om tilsetting i 60 %, midlertidig stilling som høgskolelektor i bioteknologi for perioden LNA - Tilsetting i 60% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i bioteknologi Lisa Kristina Lunde Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 N, 15/ Prosjektgodkjenning - Pårørendearbeid innen lindrende omsorg 2 - Prosjektnr Pårørendearbeid innen lindrende omsorg 2015 Stab, campus Elverum /Mette Løhren Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Engasjement - avtale Jan Merok Paulsen - utvikling av studieplan prosjekt nr tdanningsdirektoratet - Videreutdanning for ledere i PPT. Prosjekt utvikling og prosjekt gjennomføring Stab, campus Hamar /Hilde Friis Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

8 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ ØLR - Videreføring av vikariat - Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Videreføring av midlertidig tilsetting - Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Bekreftelse på mottatt klage - Klage i forbindelse med undervisning Stab, campus Rena /Hanne Furuheim Dok. dato: Arkivdel: Student 432 I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass Reservasjon av studieplass 2015 Malin Brekke Bjørkholen Opptakskontoret /Grete Silkebækken Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass Reservasjon av studieplass 2015 Kaia Therese Bredvold Opptakskontoret /Grete Silkebækken Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass Reservasjon av studieplass 2015 Stine Østbø Opptakskontoret /Grete Silkebækken Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 Besvart med utgående dokument

9 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om videre midlertidig tilsetting i 60 % stilling som høgskolelærer - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Begrunnelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Stine Bysveen Stine Bysveen Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Begrunnelse for karakterfastsetting SLED140 Teamledelse - Trond Atle Haglind Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Trond Atle Haglind Trond Atle Haglind Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilbud om videreføring av vikariat - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på krav om begrunnelse for karakterfastsetting i RLE - Stein Arne Bekkum Klage over eksamensresultat Stein Arne Bekkum Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering som følge av klage i SLED140 Teamledelse Klage over eksamensresultat - Morten Strand Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Ole Jørgen Stefferud Ranglund Jan Merok Paulsen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X, S, 15/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Morten Strand Morten Strand Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Prosjektgodkjenningsskjema prosjekt Såkornmidler Education for sustainable living Si- PERL- Education for sustainable living- prosjekt Institutt for samfunnsvitenskap /Victoria W. Thoresen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Klage på sensur i årsregnskap Klage over eksamensresultat - Katrine Larsen Kjersti Tokstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Avslag på krav om begrunnelse i 3REV120 Videregående finansregnskap Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Sondre Wang Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Institutt for økonomifag /Tore Nordseth Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S, 15/ Begrunnelse på sensur i 3MET130 Statistikk for økonomer Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Sondre Wang Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Gro Taraldsen Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Martin Nkosi Ndlela Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Gro Taraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Begrunnelse på sensur i 3KRI130 Krisekommunikasjonsledelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Gro Taraldsen Gro Taraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse på sensur Klage over eksamensresultat - Magne Nielsen Aarvåg Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Martin Nkosi Ndlela Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse på sensur - Klage over eksamensresultat - Magne Nielsen Aarvåg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S N, 15/ Begrunnelse på sensur Klage over eksamensresultat - Anders Bakken Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Aud Tone Vold Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Begrunnelse Klage over eksamensresultat - Anders Bakken Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Aud Tone Vold Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ KLED180 - Klage over eksamensresultat i Kunnskapsledelse - Anders Bakken Klage over eksamensresultat - Anders Bakken Anders Bakken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i førskolelærerutdanningen - vår og høst 2014 Praksisavtaler - førskolelærerutdanningen - korttidsavtaler Kanonen barnehage Stab, campus Hamar /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, 15/ Klage på sensur Klage over eksamensresultat - Kristine Johnsen, Thomas Gruer Haakonsen, Håkon Haslestad Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Tor Arne Moxheim Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 15/ FH - Søknad om permisjon uten lønn - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal

13 I,, N, X, S, 15/ Vedrørende søknad om permisjon uten lønn for studieåret 2015/2016 Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Dato for permisjonsstart - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ ØLR - Godkjenning av kunngjøringstekst/stillingsbeskrivelse for en 100 % stilling som rådgiver ved eksternfinansiert virksomhet (BOA), Rena ØLR - Kunngjøring av fast 100% stilling som rådgiver ved BOA, Rena Stab, campus Rena /Anne Grete Solli 212, 15/ Intern overføring fra bankkonto Gaveforsterkningskonto til bankkonto Intern overføring mellom bankkontoer DNB Bank ASA Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 131 N, 15/ Klage på sensur Klage over eksamensresultat - Lene Bovim Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Martin Nkosi Ndlela Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering som følge av klage i 3KRI130 Krisekommunikasjonsledelse Klage over eksamensresultat - Lene Bovim Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Tore Hafting Øyvind Kalnes Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, X, S, 15/ Vedrørende studentstatus Avbryting av studier - endret studentstatus til sluttet Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 59 N, 15/ Ang. utvidet studierett tvidet studierett Institutt for humanistiske fag /Susan Lee Nacey Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Sak avsluttet, 15/ Vedrørende utvidet studierett tvidet studierett Silje Valldal Rui Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad utsatt frist master i kultur- og språkfagenes didaktikk tvidet studierett Silje Valldal Rui Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad utsatt frist master i kultur- og språkfagenes didaktikk tvidet studierett Silje Valldal Rui Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 N, 15/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Stab, campus Hamar /Kari Finsås Dok. dato: Arkivdel: Student 535

15 I,, N, X, S I, 15/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Institutt for økonomifag /Per Søberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3SAM200 Mikroøkonomi 2 Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Astri Width Ellevold Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Anmodning om innsending av dokumentasjon Fri bachelor Øyvind Anders Toftegaard Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ JS130 - Klage over eksamensresultat i Jus 1 - Stefan Alexander Okstad Iversen Klage over eksamensresultat - Stefan Alexander Okstad Iversen Stefan Alexander Okstad Iversen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Attester og vitnemål - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Ettersendelse av attest - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

16 I,, N, X, S, 15/ Vedr avlønning - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på spørsmål om fri bachelorgrad Fri bachelorgrad Stian K. Rosendahl Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ Søknad om utsettelse for innlevering av masteroppgave tsettelse innlevering av masteroppgave Marianne Olsen Brøntveit Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Midlertidig svar på søknad om utsettelse for innlevering av masteroppgave tsettelse innlevering av masteroppgave Marianne Olsen Brøntveit Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 446, 15/ Vedtak innvilget søknad tsettelse innlevering av masteroppgave Marianne Olsen Brøntveit Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 446

17 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 20% stilling for perioden Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studier Permisjon fra studier Anne Røymstad Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Bekreftelse på utsatt masteroppgave tsettelse av innlevering masteroppgave Dariya Cherkashina Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 446 I, 15/ Søknad om tilrettelegging på eksamen - Søknad om tilrettelegging på eksamen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 443, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging på eksamen Søknad om tilrettelegging på eksamen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 443 Saksfremlegg/innstilling, 15/ HA - kunngjøring av prosjektstilling som seniorrådgiver med oppgaver innen utrednings- og analysearbeid HA - Kunngjøring av 100 %, fast stilling som seniorrådgiver med oppgaver innen utredning og analyse Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

18 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ HA - kunngjøring av fast, 100 % stilling som rådgiver med oppgaver innen studieadministrativt arbeid ved Studie- og opptakskontoret HA - Kunngjøring av ledig stilling som rådgiver med oppgaver innen studieadministrativt arbeid, Studie- og opptakskontoret Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 15/ Plan for gjennomføring av fri bachelorgrad Vurdering fri bachelor - Thrine Kjelbotn Thrine Elisabeth Kjelbotn Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ Søknad om eksamensrett som privatist ved Høgskolen i Hedmark, campus Rena ØLR - Privatister - studieåret 2015/2016 Espen Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446 I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - Katarzyna Anna Kaminska-Pilch Innpassing av tidligere fullført utdanning - Katarzyna Anna Kaminska-Pilch Katarzyna Anna Kaminska-Pilch Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 15/ ndertegnet Samarbeidsavtale - Gjennomføring av årsstudium i friluftsliv studieåret Samarbeid med Norges Jeger- og fiskeforbund Norges Jeger- og fiskerforbund Hedmark Institutt for idrett og kroppsøving /Dag André Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Kopi av søknad sendt til RFFI - Bedre utnyttelse av potetrestråstoffer RFFI-i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark- Bedre utnyttelse av potetingrediens- 82 Hedmark Kunnskapspark AS Offl ledd Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I,, N, X, S I, 15/ Kopi av tildelingsbrev og gjensidig signert kontrakt fra RFFI - Bedre utnyttelse av potetråstoffer RFFI-i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark- Bedre utnyttelse av potetingrediens- 82 Hedmark Kunnskapspark AS Offl ledd Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning Innpassing av tidligere fullført utdanning Birgit Bleken Linnerud Stab, campus Rena /Linda Vibeke Kiønig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 X, 15/ Skjema for avslutning av prosjekt - Prosjektnr Forskningsprosjektet Elite Coach stressors: Handling the Challenges in training and competition - Prosjektnr Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 X, 15/ Skjema for avslutning av prosjekt - Prosjektnr Kompetansesenter for helhetlig rehabilitering etter kriser - Prosjektnr Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-3 Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: 12.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00074-8 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 1.8.2017 mappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum 13.06.2017 I, 17/00150-71 ndertegnet retningslinjer for bruk av datautstyr

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-56 Protokoll Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-52 Innkalling Tilsettingsutvalget 27.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02088-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02143-164 ndertegnet avtale

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-76 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-79 Protokoll Tilsettingsutvalget 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-112 Tillatelse til å tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Høgskolen i Hedmark - Hvordan kan elevmedvirkning bli en integrert del av skolehverdagen? Enkeltavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-35 Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 20.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02000-36 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-27 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 01.07.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-29

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Journaldato: , Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U,X,N,S,E, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U,X,N,S,E, Status: J,A. Dok.dato: Journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.08.2014, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J,A 11.08.2014 Ny sensurering som følge av klage på eksamensresultat i 3ORG140 Lærende

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-105 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Saron Seni Abraha Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-58 Protokoll Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-55 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-26 Protokoll Tilsettingsrådet 24.06.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-90 Protokoll Tilsettingsrådet 16.11.2016 Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard 012 X, 14/02001-91 Møteinnkalling Tilsettingsrådet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-177 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ola Furseth Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-14 Møtedatoer for høgskolestyret 2015/2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-43

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-35 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.08.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10.

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.10.2014 nnhold: Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-63 Protokoll Tilsettingsrådet 13.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-63 Protokoll Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-47 Tillatelse til tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00017-2 Svar på klage - Stiftelsen elverhøy Lokaler masterproduksjon - DNF - Stiftelsen Elverhøy Magnus Kristiansen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang 20.02.2017 035,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00106-8 Svar på klage på sensur til eksamen i 3ORG100 Organisasjonsforståelse Klage over eksamensresultat - Engevold Hans-Petter Engevold 17.02.2017, 17/00107-8 Svar på klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-33 Protokoll Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg 012 X, 14/02001-59 Protokoll Tilsettingsrådet 09.03.2016 Tilsettingsrådet Personal- og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-12 Protokoll Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Arkivkode: 012 Internt notat uten oppfølging, 14/02002-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-75 Møteinnkalling - Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09.

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 17.09.2014 Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 N 2013/1601-108

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-6 Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2015 - kap. 260 post 50 og 70 - nye studieplasser Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02153-5 Vedrørende søknad om opprykk - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/02224-10 Rapport etter gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer