Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012, 14/ Pensjonsmelding - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Salar Pooriyan Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 X, 14/ Frikjøpsavtale mellom institutt for org.led.fag og BOA. Hans C Høyer. Prosjekt ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Mona Strand Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikalsk innslag på samling for Helse og omsorg lederutdanning - Prosjektnr ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Simen Wie Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

2 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/ ØLR - Søknad om permisjon - Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Klage på sen respons LM - Tidsskriftagent 2015 LM Information Delivery Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ Svar på henvendelse - ber om oversikt over manglende tilbakemeldinger LM - Tidsskriftagent 2015 LM Information Delivery Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Oversikt over manglende tilbakemeldinger LM - Tidsskriftagent 2015 LM Information Delivery Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 X, 15/ Vedr etterregistrering av søker - FH - Midlertidig 100 % stilling som rekrutteringsstipendiat i sykepleievitenskap innen feltet palliativ/lindrende omsorg, Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ ndertegnet kontrakt om kjøp av tjenester - Televisions formats - Prosjektnr Timelærere Inst. for Organisasjons- og ledelsesfag Cebile Ndebele Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Boris Fuchs IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Heidi Silje Moen IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Anders Liberg IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH) Pernille Lier Bjørnstad IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 091 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Trond Ole Moksnes Offl ledd Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 15/ Likviditetsrapport mai Høgskolen i Hedmark Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2015 Direktoratet for økonomistyring Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 131

4 I,, N, X, S, 15/ Likviditetsrapport gaveforsterkningsordningen mai Høgskolen i Hedmark Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2015 Direktoratet for økonomistyring Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 131 I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 75% stilling for perioden Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren MS190 Låtskriving ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Audun Molde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV330 Etikk og kommunikasjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Mikael Holmgren Caseido Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Ikke møtebok fra møtet - vedtak ble ikke fattet, venter på mer informasjon på sakene Høgskolens klagenemnd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 012 N, 15/ Studieprogrammet - tabell til utfylling Studieprogram Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Studiekontoret /Astrid Sandvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

5 I,, N, X, S N, 15/ Prosjektgodkjenning - Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) Samarbeid mellom HH og KA - Prosjektnr Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS) Samarbeid mellom HH og KA - Prosjektnr Stab, campus Rena /Marte Tøndel Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 071 I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale for perioden Irene Bjerke Hoff Arbeidsplassbasert barnehagelærer (ABL) , deltid over 4 år Gran kommune familiebarnehage Offl ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale for perioden Rita Røgeberg Arbeidsplassbasert barnehagelærer (ABL) , deltid over 4 år Elverum kommune Offl ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Sakkyndig vurdering LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag Ingvild Kvikstad Offl 25 første ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Saksfremlegg/innstilling, 15/ LNA - Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag Offl ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering Master i tilpasset opplæring LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Brit Steinsvik Stab, campus Hamar /Milli Olsen , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering , Master i tilpasset opplæring LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Egil Støfring Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ nderskrevet kontrakt om sensurering , Pedagogikk og elevkunnskap GL LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Inge Vinje Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Masteroppgave i kultur og språkfagenes didaktikk LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) nni Langås Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Til RLM Mandat og prosjekt sammensetning for innføringen av flere moduler innen økonomistyring Prosjektstyring i H-sektoren - Agresso Prosjekt Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Nytt tilbud i forbindelse med tilsetting i stilling som prodekan forskning FH - Kunngjøring av 100 % stilling som prodekan forskning for perioden Ingeborg Hartz Offl ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen 212 N, 15/ Prosjektgodkjenning - Barneveileder Aktivitetsskolen i Oslo kull 2 - Prosjektnr Aktivitetsskolen barneveilederutdanning Oslo kommune - Prosjektnr 94199, Stab, campus Elverum /Mette Løhren Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S, 15/ Intern overføring fra PERL-bankkonto til bankkonto PERL2 - Partnership for Education and Research about Responsible Living (fom ) DNB Bank ASA Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 073 I, 15/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon fra Statens pensjonskasse Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ ndertegnet avtale - Agreement, NESCO Chair on Education for sustainable Lifestyles, Norway NESCO Chair NITWIN Nettverk om tdanning for Bærekraftig Livsstil NITWIN/NESCO Chairs Programme Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 073, 15/ Tilbud om tilsetting i 60 %, midlertidig stilling som høgskolelektor i bioteknologi for perioden LNA - Tilsetting i 60% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i bioteknologi Lisa Kristina Lunde Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 N, 15/ Prosjektgodkjenning - Pårørendearbeid innen lindrende omsorg 2 - Prosjektnr Pårørendearbeid innen lindrende omsorg 2015 Stab, campus Elverum /Mette Løhren Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Engasjement - avtale Jan Merok Paulsen - utvikling av studieplan prosjekt nr tdanningsdirektoratet - Videreutdanning for ledere i PPT. Prosjekt utvikling og prosjekt gjennomføring Stab, campus Hamar /Hilde Friis Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

8 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ ØLR - Videreføring av vikariat - Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Videreføring av midlertidig tilsetting - Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Bekreftelse på mottatt klage - Klage i forbindelse med undervisning Stab, campus Rena /Hanne Furuheim Dok. dato: Arkivdel: Student 432 I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass Reservasjon av studieplass 2015 Malin Brekke Bjørkholen Opptakskontoret /Grete Silkebækken Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass Reservasjon av studieplass 2015 Kaia Therese Bredvold Opptakskontoret /Grete Silkebækken Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 I, 15/ Søknad om reservasjon av studieplass Reservasjon av studieplass 2015 Stine Østbø Opptakskontoret /Grete Silkebækken Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 Besvart med utgående dokument

9 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om videre midlertidig tilsetting i 60 % stilling som høgskolelærer - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Begrunnelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Stine Bysveen Stine Bysveen Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Begrunnelse for karakterfastsetting SLED140 Teamledelse - Trond Atle Haglind Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Trond Atle Haglind Trond Atle Haglind Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilbud om videreføring av vikariat - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på krav om begrunnelse for karakterfastsetting i RLE - Stein Arne Bekkum Klage over eksamensresultat Stein Arne Bekkum Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering som følge av klage i SLED140 Teamledelse Klage over eksamensresultat - Morten Strand Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Ole Jørgen Stefferud Ranglund Jan Merok Paulsen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X, S, 15/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Morten Strand Morten Strand Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Prosjektgodkjenningsskjema prosjekt Såkornmidler Education for sustainable living Si- PERL- Education for sustainable living- prosjekt Institutt for samfunnsvitenskap /Victoria W. Thoresen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Klage på sensur i årsregnskap Klage over eksamensresultat - Katrine Larsen Kjersti Tokstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Avslag på krav om begrunnelse i 3REV120 Videregående finansregnskap Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Sondre Wang Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Institutt for økonomifag /Tore Nordseth Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S, 15/ Begrunnelse på sensur i 3MET130 Statistikk for økonomer Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Sondre Wang Sondre Wang Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Gro Taraldsen Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Martin Nkosi Ndlela Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Gro Taraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Begrunnelse på sensur i 3KRI130 Krisekommunikasjonsledelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Gro Taraldsen Gro Taraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse på sensur Klage over eksamensresultat - Magne Nielsen Aarvåg Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Martin Nkosi Ndlela Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Begrunnelse på sensur - Klage over eksamensresultat - Magne Nielsen Aarvåg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S N, 15/ Begrunnelse på sensur Klage over eksamensresultat - Anders Bakken Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Aud Tone Vold Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Begrunnelse Klage over eksamensresultat - Anders Bakken Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Aud Tone Vold Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ KLED180 - Klage over eksamensresultat i Kunnskapsledelse - Anders Bakken Klage over eksamensresultat - Anders Bakken Anders Bakken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i førskolelærerutdanningen - vår og høst 2014 Praksisavtaler - førskolelærerutdanningen - korttidsavtaler Kanonen barnehage Stab, campus Hamar /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, 15/ Klage på sensur Klage over eksamensresultat - Kristine Johnsen, Thomas Gruer Haakonsen, Håkon Haslestad Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Tor Arne Moxheim Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 15/ FH - Søknad om permisjon uten lønn - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal

13 I,, N, X, S, 15/ Vedrørende søknad om permisjon uten lønn for studieåret 2015/2016 Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Dato for permisjonsstart - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ ØLR - Godkjenning av kunngjøringstekst/stillingsbeskrivelse for en 100 % stilling som rådgiver ved eksternfinansiert virksomhet (BOA), Rena ØLR - Kunngjøring av fast 100% stilling som rådgiver ved BOA, Rena Stab, campus Rena /Anne Grete Solli 212, 15/ Intern overføring fra bankkonto Gaveforsterkningskonto til bankkonto Intern overføring mellom bankkontoer DNB Bank ASA Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 131 N, 15/ Klage på sensur Klage over eksamensresultat - Lene Bovim Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Martin Nkosi Ndlela Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ny sensurering som følge av klage i 3KRI130 Krisekommunikasjonsledelse Klage over eksamensresultat - Lene Bovim Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Tore Hafting Øyvind Kalnes Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, X, S, 15/ Vedrørende studentstatus Avbryting av studier - endret studentstatus til sluttet Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 59 N, 15/ Ang. utvidet studierett tvidet studierett Institutt for humanistiske fag /Susan Lee Nacey Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Sak avsluttet, 15/ Vedrørende utvidet studierett tvidet studierett Silje Valldal Rui Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad utsatt frist master i kultur- og språkfagenes didaktikk tvidet studierett Silje Valldal Rui Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad utsatt frist master i kultur- og språkfagenes didaktikk tvidet studierett Silje Valldal Rui Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 N, 15/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Stab, campus Hamar /Kari Finsås Dok. dato: Arkivdel: Student 535

15 I,, N, X, S I, 15/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Institutt for økonomifag /Per Søberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3SAM200 Mikroøkonomi 2 Klage over eksamensresultat - Morten Gammelmo Øvergård, Astri Width Ellevold Astri Width Ellevold Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Anmodning om innsending av dokumentasjon Fri bachelor Øyvind Anders Toftegaard Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ JS130 - Klage over eksamensresultat i Jus 1 - Stefan Alexander Okstad Iversen Klage over eksamensresultat - Stefan Alexander Okstad Iversen Stefan Alexander Okstad Iversen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Attester og vitnemål - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Ettersendelse av attest - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

16 I,, N, X, S, 15/ Vedr avlønning - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på spørsmål om fri bachelorgrad Fri bachelorgrad Stian K. Rosendahl Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ Søknad om utsettelse for innlevering av masteroppgave tsettelse innlevering av masteroppgave Marianne Olsen Brøntveit Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Midlertidig svar på søknad om utsettelse for innlevering av masteroppgave tsettelse innlevering av masteroppgave Marianne Olsen Brøntveit Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 446, 15/ Vedtak innvilget søknad tsettelse innlevering av masteroppgave Marianne Olsen Brøntveit Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 446

17 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 20% stilling for perioden Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studier Permisjon fra studier Anne Røymstad Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 531, 15/ Bekreftelse på utsatt masteroppgave tsettelse av innlevering masteroppgave Dariya Cherkashina Stab, campus Hamar /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 446 I, 15/ Søknad om tilrettelegging på eksamen - Søknad om tilrettelegging på eksamen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 443, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging på eksamen Søknad om tilrettelegging på eksamen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 443 Saksfremlegg/innstilling, 15/ HA - kunngjøring av prosjektstilling som seniorrådgiver med oppgaver innen utrednings- og analysearbeid HA - Kunngjøring av 100 %, fast stilling som seniorrådgiver med oppgaver innen utredning og analyse Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

18 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ HA - kunngjøring av fast, 100 % stilling som rådgiver med oppgaver innen studieadministrativt arbeid ved Studie- og opptakskontoret HA - Kunngjøring av ledig stilling som rådgiver med oppgaver innen studieadministrativt arbeid, Studie- og opptakskontoret Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 15/ Plan for gjennomføring av fri bachelorgrad Vurdering fri bachelor - Thrine Kjelbotn Thrine Elisabeth Kjelbotn Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ Søknad om eksamensrett som privatist ved Høgskolen i Hedmark, campus Rena ØLR - Privatister - studieåret 2015/2016 Espen Berntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446 I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - Katarzyna Anna Kaminska-Pilch Innpassing av tidligere fullført utdanning - Katarzyna Anna Kaminska-Pilch Katarzyna Anna Kaminska-Pilch Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 15/ ndertegnet Samarbeidsavtale - Gjennomføring av årsstudium i friluftsliv studieåret Samarbeid med Norges Jeger- og fiskeforbund Norges Jeger- og fiskerforbund Hedmark Institutt for idrett og kroppsøving /Dag André Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Kopi av søknad sendt til RFFI - Bedre utnyttelse av potetrestråstoffer RFFI-i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark- Bedre utnyttelse av potetingrediens- 82 Hedmark Kunnskapspark AS Offl ledd Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I,, N, X, S I, 15/ Kopi av tildelingsbrev og gjensidig signert kontrakt fra RFFI - Bedre utnyttelse av potetråstoffer RFFI-i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark- Bedre utnyttelse av potetingrediens- 82 Hedmark Kunnskapspark AS Offl ledd Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning Innpassing av tidligere fullført utdanning Birgit Bleken Linnerud Stab, campus Rena /Linda Vibeke Kiønig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 X, 15/ Skjema for avslutning av prosjekt - Prosjektnr Forskningsprosjektet Elite Coach stressors: Handling the Challenges in training and competition - Prosjektnr Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 X, 15/ Skjema for avslutning av prosjekt - Prosjektnr Kompetansesenter for helhetlig rehabilitering etter kriser - Prosjektnr Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-56 Protokoll Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-52 Innkalling Tilsettingsutvalget 27.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-27 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 01.07.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-29

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-26 Protokoll Tilsettingsrådet 24.06.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-14 Møtedatoer for høgskolestyret 2015/2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-43

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-35 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.08.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10.

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.10.2014 nnhold: Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning

Detaljer

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09.

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 17.09.2014 Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 N 2013/1601-108

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-47 Tillatelse til tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00-35 AØL- Gjesteforeleser Immobilization og Scandinavian Mammals 07.05.2015-13.05.2015 AØL - Timelærerkontrakter 2014/2015 Marianne Lian Offl 26 5. ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-75 Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Knausen FS barnehage Christel W. Jørgensen Studieadministrativ

Detaljer

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09.

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 23.09.2014 Offer of employment FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-6 Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2015 - kap. 260 post 50 og 70 - nye studieplasser Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512.

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.09.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 29.09.2014 Engasjement på pensjonistvilkår - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-112 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Hege Steen-Hansen Aardal Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-101 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mona Elisabeth Persson Aronson Journaldato: Tilg. kode: Avdelingsbibliotek,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08.

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 13.08.2014 Begrunnelse for avslag på studieplass Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-59 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 24.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-36 Møtebok: Tilsettingsrådet (26.08.2015) Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 24.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-72 Oppsigelse av praksisplass - Bjørnseth LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Tone Marie Israelsson Ingeberg barnehage Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02039-8 110 Høgskolen i Hedmark - Oline Sukkestads hus - Gjensidig undertegnet tilleggskontrakt til leiekontrakt nr 9709 gjeldende for perioden frem til 28.02.2017 Statsbygg - HH / Leieavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-21 Protokoll Tilsettingsrådet 13.05.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 13.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-22

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-37 Protokoll Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02135-5 Ang

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-94 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Mortality in Gaza Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-49 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 02.12.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: HA-PERS/KAK. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 02.10.2014. Klassering:

Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: HA-PERS/KAK. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 02.10.2014. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 10.10.2014 Sluttrapport - kompetansemidler i det statlige tariffområdet - Hovedtariffavtalen 2012-2014 Lederutviklingsprosjekt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredshetsundersøkelsen 2014. Tilfredshetsundersøkelsen 2014 2014/452-3 7006/2014 HHL/ALO 06.06.2014 03.09.

Offentlig journal. Tilfredshetsundersøkelsen 2014. Tilfredshetsundersøkelsen 2014 2014/452-3 7006/2014 HHL/ALO 06.06.2014 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 03.09.2014 Tilfredshetsundersøkelsen 2014 Tilfredshetsundersøkelsen 2014 X 2014/452-3 7006/2014 06.06.2014

Detaljer

Dok.dato: 20.06.2014. Klassering: 454.0 HA-STUD STUDKONT/ASSA HA-STUD STUDKONT/GKS. Dok.dato: 05.08.2014. Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: 05.08.

Dok.dato: 20.06.2014. Klassering: 454.0 HA-STUD STUDKONT/ASSA HA-STUD STUDKONT/GKS. Dok.dato: 05.08.2014. Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: 05.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 14.08.2014 nderskrifter på vitnemål per avdeling fra 20.06.2014 Myndighet til å signere vitnemål X 2013/683-5

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02095-9 Signert avtale om engasjement, Tone Yrvum, september 2014 - juni 2016, prosjekt 72218 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-65 Protokoll Tilsettingsrådet 27.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/02143-127

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00108-27 810210 og 820210 NHH Likviditetsrapport for tidsrommet 01.02.2016-29.02.2016 Likviditetsrapporter for 2013, 2014, 2015 Direktoratet for økonomistyring - seksjon for regelverk og

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer