Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Opplæringspakke - Prosjekt tvikling av opplæringspakke - Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - prosjektnummer Gerd Karin Nylund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Svar på forespørsel om faktura - Avtaltpris DNB avtale - Høgskolen i Hedmark Rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter - DnBNor Bank ASA - Kontohold og kontokobling DNB Bank ASA /Sølvi-Anita Vian Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 121 I, 15/ Kontaktkonferansen 2016: Kvalitet i høgre utdanning Kontaktkonferansen Kunnskapsdepartementet Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 X, 15/ Innkalling til medbestemmelsesmøte Medbestemmelsesmøter 2015 (kontakt- og drøftingsmøter med de hovedtillitsvalgte - HTV) Offl ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014, 15/ Godkjenning av eksterne eksamener Søknad om innpass - Morten Aleksander Enger Morten Aleksander Enger Stab, campus Rena /Martina Anna Ergan Dok. dato: Arkivdel: Student 513

2 I,, N, X, S X, 15/ Framdriftsrapportering høst 2015, hovedveileder Doktorgradsstudent - Inger Kristin Larsen-Vie Enhet for Fo-administrasjon og internasjonalisering, LNA /Ragnhild Narum Institutt for humanistiske fag /Anne Skaret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Vedr søknad om redusert arbeidstid - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ ndertegnet avtale om administrasjon av prosjekt, BOA, 2015 og 2016, Prosjekt 80 NFR - Liquid Array Diagnostics (LAD) i samarbeid med Kjeller Innovasjon- Prosjektnummer 80 Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Adrian Perez I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Ewelina Rojek I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Heloise Mary

3 I,, N, X, S I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Jana Paulissen I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Jordy Bulckaen I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Marcel McCullough Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Mikolaj Kozlowski I, 15/ Registreringsskjema - LNA - Inn Paulina Borowiec, 15/ Klagesensur - master i folkehelse Klage over eksamensresultat - Marte Kristiansen Marte Kristiansen Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Lektorutdanningen i Språkfag - 1. studieår - Høst vår 2016 Praksisavtaler for lektorutdanningen - individuelle avtaler Joachim Haug Studieadministrativ enhet, LNA /Oda Agnethe Fjørtoft Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 X, 15/ Oppfølgingstabell Høgskolen i Hedmark årsrapport ( ) Etatsstyringsmøte 2015 Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer, HH Årsrapport ( ) - Oppfølging Etatsstyringsmøte 2015 Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timelærer FH - Timelærerkontrakter 2015/2016 Institutt for tannpleie og folkehelse Ingvild Skirbekk Sagmoen Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - Veiledning FH - Timelærerkontrakter 2015/2016 Institutt for tannpleie og folkehelse Trine Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon Søknad om permisjon - Olshevskaya Svetlana Olshevskaya Stab, campus Elverum /Line Hov Dok. dato: Arkivdel: Student 531

5 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - Conservation Biology AØL - Timelærerkontrakter 2015/2016 Stephen George Hamilton Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Avskjermet Klage på vedtak om opphør av studierett - Avskjermet Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Student 534, 15/ Avskjermet Klage på vedtak om opphør av studierett - Avskjermet Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Student 534 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 4TAFH11 (godkjenning) FH - Sensorkontrakter (kortsiktige) , Institutt for sykepleie og psykisk helse Hilde Søberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vitnemål Vitnemål Gunn Margrete Andersen Stab, campus Rena /Linda Vibeke Kiønig Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1KFA11 - Høst 2015 FH - Sensorkontrakter (kortsiktige) , Institutt for idrett og kroppsøving Elin Kolle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1MFV202 - Høst 2015 FH - Sensorkontrakter (kortsiktige) , Institutt for idrett og kroppsøving Jon Helge Lesjø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FOHE11-2/FOHE Høst 2015 FH - Sensorkontrakter (kortsiktige) , Institutt for idrett og kroppsøving Frøydis Nordgård Vik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FA13 Fysisk aktivitet - Høst 2015 FH - Sensorkontrakter (kortsiktige) , Institutt for idrett og kroppsøving Arild Storberget Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Korrigert kunngjøringstekst - info til søkerne FH - Kunngjøring av 4-årig vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen folkehelsefag med hovedvekt på teoretiske og praktiske undervisningsoppgaver innen folkehelsearbeid Søkerne Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste FH - Kunngjøring av 4-årig vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen folkehelsefag med hovedvekt på teoretiske og praktiske undervisningsoppgaver innen folkehelsearbeid Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby /Sven Inge Sunde Tillitsvalgte /Stein Erik Bårdseng Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap /Jon Anders Græsli /Jørgen Klein Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S I, 15/ Gjensidig undertegnet avtale om oppdrag - Erstatter avtale undertegnet LP Danmark CN Prosjekt nummer LP Danmark CN Prosjekt nummer Professionshøjskolen.C. Nordjylland Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Til HTV - Forhandling om utvidet ramme for overtid Personalmappe - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Protokoll fra forhandlingsmøte vedr godkjenning av utvidet grense for overtid Personalmappe - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ AØL - Internt notat vedrørende forhandling om ny lønnsplassering Persnalmappe - Avskjermet Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Forhandling etter HTA nr. 1 a) - Avskjermet Persnalmappe - Avskjermet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ AØL- Endring i stillingskode og endret lønnsplassering Persnalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 I,, N, X, S I, 15/ Varsel - sertifikat produsert Anskaffelse - Buypass virksomhetssertifikat Buypass AS IT-seksjonen /Brigt Kristian Birkeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 X, 15/ Svar på søknad om navneendring Navneendring på Årsstudium i aktivitetsskolepedagogikk Institutt for tannpleie og folkehelse /Per Egil Knudsen Stab, campus Elverum /Anette Gjerskaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 49, 15/ Gjesteforelesning ved studiet Risiko, sårbarhet og beredskap ØLR - timelærere - Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) /Erik Bjerkås Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3KRI220 Internasjonal krisehåndtering - Mars 2016 ØLR - timelærere - Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Morten Bøås Offl ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet avtale om Gjesteforelesning ved studiet Risiko, sårbarhet og beredskap ØLR - timelærere - Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Begrunnelse på sensur Klage over eksamensresultat - Larsen Hans Roger Granrud Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S I, 15/ REV320 Klage over eksamensresultat i Årsregnskap - Larsen Klage over eksamensresultat - Larsen Katrine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg M1 7,5 stp Ringsaker kommune V16 - Prosjektnr Helseledelse M1-M Prosjekt 93793, 93795, Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Bestilling av modul 1 - Helseledelse M1-M Prosjektnr Helseledelse M1-M Prosjekt 93793, 93795, Ringsaker kommune Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Rena /Marte Tøndel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg M6 7,5 stp Regionrådet Fjellregionen V16 - Prosjektnr Helseledelse M1-M Prosjekt 93793, 93795, Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Bestilling av modul 6 Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten - Prosjektnr Helseledelse M1-M Prosjekt 93793, 93795, Regionrådet for Fjellregionen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Rena /Marte Tøndel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S N, 16/ Høring - Politikk for immaterielle rettigheter Politikk for immaterielle rettigheter Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen /Sven Inge Sunde Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Institutt for økonomifag /Kristin Stevik Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 640 I, 16/ BED300 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Innovasjon og entreprenørskap - Vilvang Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Vilvang Lisa Vilvang Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ BED300 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Innovasjon og entreprenørskap - Lie Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Lie Henriette Nordahl Lie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ REV340 - Klage over eksamensresultat i Kommunalt og statlig regnskap - Toftevaag Klage over eksamensresultat - Toftevaag Jørgen Hem Toftevaag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ RJS100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Forvaltningsrett - Aasen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Aasen Kari Aasen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ BED300 - Klage over eksamensresultat i Innovasjon og entreprenørskap - Solvang Klage over eksamensresultat - Solvang Mats Andrè Solvang Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S I, 16/ SAM100 - Klage over eksamensresultat i Makroøkonomi - Tran Klage over eksamensresultat - Tran Tuan Minh Tran Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet - Knashaug Permisjon fra studiet - Knashaug Andreas Knashaug Stab, campus Rena /Martina Anna Ergan Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ KRI110 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Kriseledelse - Lundgren Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Lundgren Jens Mortensvik Lundgren Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ RIS100 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Beredskap og ledelse - Solheim Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Solheim Simon Frammarsvik Solheim Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ RIS120 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Sikkerhetsstyring - Wilhelmsen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Wilhelmsen Jytte Wilhelmsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studier - Altunbas Permisjon fra studier - Altunbas Murat Altunbas Studieadministrativ enhet, LNA /Bodil Irene Hekne Dok. dato: Arkivdel: Student 531

12 I,, N, X, S I, 16/ MAR200 - Klage over eksamensresultat i Salg og salgsledelse - Fyrileiv Klage over eksamensresultat - Fyrileiv Robert Johansen Fyrileiv Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ JS210 - Klage over eksamensresultat i JS II - Fyrileiv Klage over eksamensresultat - Fyrileiv Robert Johansen Fyrileiv Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om overflytting fra Høgskolen i Nord-Trøndelag til Høgskolen i Hedmark Overflytting fra Høgskolen i Nord-Trøndelag til Høgskolen i Hedmark Dinesh Edmond Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 I, 16/ REV100 - Klage over eksamensresultat i Grunnleggende regnskap - Fyrileiv Klage over eksamensresultat - Fyrileiv Robert Johansen Fyrileiv Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ BED100 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Virksomhetens økonomi - Flygind Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Flygind Marie Pisani Flygind Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ BED200 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Investering og finansiering - Nymoen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Nymoen Kristian Nymoen Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S I, 16/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet Tilsagn om tilskudd til utdanning NAV Tiltak Sør-Trøndelag Dok. dato: Arkivdel: Student 57 I, 16/ PAPSY Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser - Kristoffersen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Kristoffersen Oda Sandmo Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Høring Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget Høring - Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget tdanningsdirektoratet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-3 Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: 12.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-101 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mona Elisabeth Persson Aronson Journaldato: Tilg. kode: Avdelingsbibliotek,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-112 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Hege Steen-Hansen Aardal Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-56 Protokoll Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-52 Innkalling Tilsettingsutvalget 27.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-75 Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Knausen FS barnehage Christel W. Jørgensen Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-35 Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 20.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02000-36 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512.

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.09.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 29.09.2014 Engasjement på pensjonistvilkår - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02380-4 Forlengelse av studiepermisjon og akademisk status - Rosemary Mramba Doktorgradsstudent - Rosemary Mramba niversity of Dodoma Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02210-15 Innkalling til møte 29 i programutvalget for ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Programutvalget for PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, campus Hamar Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02039-8 110 Høgskolen i Hedmark - Oline Sukkestads hus - Gjensidig undertegnet tilleggskontrakt til leiekontrakt nr 9709 gjeldende for perioden frem til 28.02.2017 Statsbygg - HH / Leieavtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02281-28 For signering - Samarbeidsavtale i Pulje 3. Prosjekt nr 62115 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 - Prosjektnr. 62115 Os kommune Stab, campus Hamar /Hilde

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-72 Oppsigelse av praksisplass - Bjørnseth LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Tone Marie Israelsson Ingeberg barnehage Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-55 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 012 I, 14/02281-34 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-82 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket David Ruiz Baños Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 18.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-15 ndertegnet arbeidsavtale i 10% stilling gjeldende fra 01.09.2016 Avskjermet Dok. dato: 15.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02131-101 ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-49 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 02.12.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-112 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-25 Møteinnkalling Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/00299-7 Gjensidig

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/00289-1 Referat 1-2015 Bibliotekledermøte Bibliotekledermøter 2015 Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Anne-Cathrine Børke Overskott Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/00317-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-26 Protokoll Tilsettingsrådet 24.06.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00025-2 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2016 - påminning Målbruk i offentlig tjeneste 2016 - Høgskolen i Hedmark Språkrådet Kommunikasjonsseksjonen, HH /Frode Skår Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00074-8 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 1.8.2017 mappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum 13.06.2017 I, 17/00150-71 ndertegnet retningslinjer for bruk av datautstyr

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-63 Protokoll Tilsettingsrådet 13.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-63 Protokoll Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02095-9 Signert avtale om engasjement, Tone Yrvum, september 2014 - juni 2016, prosjekt 72218 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering-

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-65 ndertegnet kontrakt - Timelærer - 1.1.2017-31.5.2017-3JS300 Jus 3 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Kjell Magne Brobakken Offl 26 femte ledd Stab, campus Rena

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-129 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Roger Helmers Karlsen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02153-5 Vedrørende søknad om opprykk - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/02224-10 Rapport etter gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-94 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Mortality in Gaza Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen

Detaljer