Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ nntak fra dialogmøte - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning Innpassing av tidligere fullført utdanning Ole Martin Lund Stab, campus Rena /Sven Erik Sjølie Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 14/ Regnskaps- og årsavslutning Høgskolen i Hedmark Årsregnskap 2014 Riksrevisjonen Offl 5 2. ledd Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ Innkalling til dialogmøte - NAV Elverum Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på vedtak om inndratt studierett Inndragelse av studierett Stab, campus Elverum /Anita Lervåg Dok. dato: Arkivdel: Student 534 I, 15/ Skjema for avrop etter rammeavtalen Regnskapsmodulene JS200 Rettslære Skattedirektoratet - Rammeavtale innen høyere studie inne Skatterett, revisjon og regnskapsmoduler. Rammeavtalenr Prosjektnr 93396, 93408, Skattetetens IT- og servicepartner ( SITS ) Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Rena /Marte Tøndel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 15/ Svar på søknad om innpass Søknad om innpass Bente Lorentzen Stab, campus Elverum /Line Hov Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 15/ Godkjenning av eksterne eksamener Forhåndsgodkjenning av studieprogram/emner fra annen norsk høgere utdanningsinstitusjon Tor Christian Pettersen Stab, campus Rena /Sven Erik Sjølie Dok. dato: Arkivdel: Student 473, 15/ Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - Olsen Innpassing av tidligere fullført utdanning - Olsen Erlend Kinn Olsen Stab, campus Rena /Sven Erik Sjølie Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 15/ Svar på søknad om bachelorgrad Bachelorgrad Jon-Rune Rønneberg Stab, campus Rena /Ingunn Schult Dok. dato: Arkivdel: Student 463

3 I,, N, X, S, 15/ Fri stasjon - rammer og oppfølging Studentsamskipnaden (SIH) og Fri stasjon Kunnskapsdepartementet Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 56 N, 15/ Fast stilling som studieveileder (førstekonsulent) ved Avd. ØLR - tilsetting uten forutgående kunngjøring ØLR - Fast stilling som studieveileder (førstekonsulent) Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Offl 14 første ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 15/ Tilbud om fast stilling - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Regnskaps- og årsavslutning oversendelse av regnskapsdokumentasjon Årsregnskap 2015 Riksrevisjonen Offl 5 2. ledd Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 15/ Stillingen er besatt FH - Fast, 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie Anniken Berg Siv Lena Birkheim Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

4 I,, N, X, S, 15/ Stillingen er besatt FH - Fast, 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie Leena Kaarina Heinonen Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser vår 2016 LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for samfunnsvitenskap - studieåret Knut Ove Æsøy Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser vår Transkribering LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for samfunnsvitenskap - studieåret Jenny Kornberg Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 15/ ndertegnet kontrakt gjesteforeleser mellom HIHM og Sven Harald Haugstad prosjekt FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn Sven Harald Haugstad Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Rejection of application for funding - CPEA Eurasia Programme 2015 Si - Building research capacity in special needs and inclusive education in Georgia, through development of a PhD study programme at Ilia State niversity, Tbilisi Senter for internasjonalisering av utdanning Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Avtale gjesteforeleser Prosjekt ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2016 Juliane Husvik Sukkestad Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

5 I,, N, X, S X, 15/ Notat vedr overflytting fra AØL - HA Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ /16 FH - Tilsetting i 20 % stilling som prosjektmedarbeider/ressursperson med erfaringskompetanse innen psykisk helse FH - kunngjøring av 20 % stilling som prosjektmedarbeider/ressursperson med erfaringskompetanse innen psykisk helse Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Vitija Institutt for økonomifag /Stein Antonsen , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3REV100 Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Vitija Arbresh Vitija

6 I,, N, X, S I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Eli Pettersen Institutt for økonomifag /Stein Antonsen , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3REV100 Klage Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Eli Pettersen Eli Pettersen I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Græsholt Institutt for økonomifag /Stein Antonsen , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3REV100 Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Græsholt Birgitte Græsholt I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Engø Institutt for økonomifag /Stein Antonsen , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3REV100 Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Engø John Morten Engø

7 I,, N, X, S, 16/ Likviditetsrapport januar Høgskolen i Hedmark Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2016 Direktoratet for økonomistyring v/statsregnskapet Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 16/ Likviditetsrapport gaveforsterkningsordningen januar Høgskolen i Hedmark Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2016 Direktoratet for økonomistyring v/statsregnskapet Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 16/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning/fritak for praksis - Hagen Innpassing av tidligere fullført utdanning/fritak for praksis - Hagen Mona Haugen Hagen Stab, campus Elverum /Line Hov 513, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3ORG100 Organisasjonsforståelse Klage over eksamensresultat - Eskevik Amalie Eskevik I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Avløs Hagen Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Hans Christian Høyer Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3ORG100 Organisasjonsforståelse Klage over eksamensresultat - Avløs Hagen Martin Avløs Hagen

8 I,, N, X, S X, 16/ Referat fra stabsmøtet HA - Stabsmøter 2016 Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Høgskolebiblioteket /Anna Kaisa Løken Seksjon for forskning, bibliotek og internasjonalisering /Jørgen Klein Kommunikasjonsseksjonen /Frode Skår Studie- og utdanningsseksjonen /Stine Grønvold IT-seksjonen /Brigt Kristian Birkeland Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Arkivseksjonen /Marit Hellum Offl 14 første ledd Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015, 16/ Søknad og begrunnelse om fjerde gangs forsøk på eksamen Fjerde gangs forsøk på eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 444, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MET200 Metode 2 Klage over eksamensresultat - Budalen Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Mona Strand Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Budalen Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Mona Strand Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3MET200 i Metode og databehandling-metode 2 Klage over eksamensresultat - Budalen Ida Kvisler Budalen Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S, 16/ Ny sensurering som følge av klage på sensur i 3MET200 Metode 2 Klage over eksamensresultat - Juhlin Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Mona Strand Therese Sverdrup Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Juhlin Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Mona Strand Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3MET200 i Metode og databehandling Klage over eksamensresultat - Juhlin Katrine Mellum Juhlin Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Signert frikjøpsavtale, Thomas Nordahl, Vår 2016, prosjekt BLD - Samarbeid med Høgskulen i Volda - Kvalitet i opplæringa for elever med utviklingshemming, prosjekt Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3JS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Berger Tommy Berger Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Begrunnelse på sensur Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Rensmoen Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Inge Hermanrud Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S, 16/ Begrunnelse på sensur i 3LED120 Personalledelse Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Rensmoen Anja Molander Rensmoen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Klage på sensur Klage over eksamensresultat - Taralrud Institutt for økonomifag /Per Anders Løvsletten Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3EDM100 Praktisk eiendomsmegling Klage over eksamensresultat - Taralrud Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Mads Andenæs Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3EDM100 Praktisk eiendomsmegling 1 Klage over eksamensresultat - Taralrud Ole Kristian Fauchald Taralrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Høyvangvegen 40, Ridabu - Tidsbegrenset ferdigattest for midlertidige garderobebrakker Eiendomsforvaltning Blæstad - Høyvangvegen 40, Ridabu Hamar kommune Eiendom- og innkjøpsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 16/ Svar på søknad om å fortsette progresjonen i MPA 120 Søknad om å fortsette på masteravhandlingsarbeidet - Simonsen Hege Simonsen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs 444

11 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om å fortsette på masteravhandlingsarbeidet Søknad om å fortsette på masteravhandlingsarbeidet - Aina Gundersen Thyssen Aina Gundersen Thyssen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs 444, 16/00-2 Svar på søknad om å fortsette på masteravhandlingsarbeidet Søknad om å fortsette på masteravhandlingsarbeidet - Karianne Pedersen Karianne Opgård Pedersen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs 444 I, 16/ Vurdering fri bachelorgrad - Skogen Vurdering fri bachelorgrad - Skogen Tor Egil Skogen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg , Besvart med utgående dokument, 16/ Oppsett av fri bachelorgrad Vurdering fri bachelorgrad - Skogen Tor Egil Skogen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student 463 X, 16/ Kompetansemidler 2016 Kompetanseutvikling for ansatte i tekniske og administrative stillinger 2016 Personal- og organisasjonsseksjonen /Lone Grobøl Personal- og organisasjonsseksjonen /Lone Grobøl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 16/ Søknad om prosjektmidler - samhandlingsmidler Stange kommune Samarbeidsmidler til utvikling og gjennomføring av samarbeidsprosjekter vår og høst 2017 Stange helse- og omsorgssenter Stab, campus Elverum /Eva Brænd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083

12 I,, N, X, S, 16/ Oppnevning av sensorer til nasjonal deleksamen i matematikk Nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningene 2016 og Deleksamen i matematikk NOKT Institutt for humanistiske fag /Knut Øystein Høvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 X, 16/ MET120 Matematikk for økonomer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ RORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ ORG120 Arbeids- og organisasjonspsykologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ SAM120 Mikroøkonomi Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ RLED140 Teamledelse Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S X, 16/ LED140 Teamledelse Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ EDM300 Praktisk eiendomsmegling Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ JS120 Arbeidsrett Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ REV120 Videregående finansregnskap Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ JS300 JS III Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ MFØ15 Offentlig regnskap Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, X, S X, 16/ LED320 Prosjektledelse Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ RLED320 Prosjektledelse Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ ORG300 Perspektiver på organisasjonsutvikling Konte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad på stilling som prosjektøkonom FH - Kunngjøring av fast, 100 % stilling som rådgiver/prosjektøkonom Sigbjørn Nyhus Offl 25 første ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 16/ Rapport etter tilsyn ved Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad Tilsyn av gamle maskiner på verkstedet - Blæstad Arbeidstilsynet Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 059, 16/ Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 I,, N, X, S I, 16/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-3 Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: 12.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-76 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-79 Protokoll Tilsettingsutvalget 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-63 Protokoll Tilsettingsrådet 13.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-63 Protokoll Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-35 Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 20.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02000-36 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-15 ndertegnet arbeidsavtale i 10% stilling gjeldende fra 01.09.2016 Avskjermet Dok. dato: 15.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02131-101 ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02281-28 For signering - Samarbeidsavtale i Pulje 3. Prosjekt nr 62115 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 - Prosjektnr. 62115 Os kommune Stab, campus Hamar /Hilde

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-12 Protokoll Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Arkivkode: 012 Internt notat uten oppfølging, 14/02002-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02380-4 Forlengelse av studiepermisjon og akademisk status - Rosemary Mramba Doktorgradsstudent - Rosemary Mramba niversity of Dodoma Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00106-8 Svar på klage på sensur til eksamen i 3ORG100 Organisasjonsforståelse Klage over eksamensresultat - Engevold Hans-Petter Engevold 17.02.2017, 17/00107-8 Svar på klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-62 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-105 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Saron Seni Abraha Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-57 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 05.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-177 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ola Furseth Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-55 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 012 I, 14/02281-34 Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-33 Protokoll Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg 012 X, 14/02001-59 Protokoll Tilsettingsrådet 09.03.2016 Tilsettingsrådet Personal- og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02129-8 Skjema for avslutning av prosjekt 64044 Olympiatoppen Forskningsprosjekt The sport federation culture influence on the national team coach's stress and work (Olympiatoppen) -

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-47 Tillatelse til tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00017-2 Svar på klage - Stiftelsen elverhøy Lokaler masterproduksjon - DNF - Stiftelsen Elverhøy Magnus Kristiansen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang 20.02.2017 035,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-129 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Roger Helmers Karlsen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02153-5 Vedrørende søknad om opprykk - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/02224-10 Rapport etter gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/00289-1 Referat 1-2015 Bibliotekledermøte Bibliotekledermøter 2015 Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Anne-Cathrine Børke Overskott Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/00317-7

Detaljer

Journaldato: , Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U,X,N,S,E, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U,X,N,S,E, Status: J,A. Dok.dato: Journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.08.2014, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J,A 11.08.2014 Ny sensurering som følge av klage på eksamensresultat i 3ORG140 Lærende

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02030-1 Prosjektgodkjenning - Innovative and sustainable entrepreneurship and biological resourses - Prosjekt 86024 AØL - Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - Mentoring nettverk

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-128 ndertegnet Avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Motivational change from physiological testing in cancer survivors Enkeltavtaler mellom forfattere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-90 Protokoll Tilsettingsrådet 16.11.2016 Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard 012 X, 14/02001-91 Møteinnkalling Tilsettingsrådet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 30.03.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Dok. dato: 18.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-61 Protokoll Tilsettingsrådet 30.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-112 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08.

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 13.08.2014 Begrunnelse for avslag på studieplass Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02088-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02143-164 ndertegnet avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-186 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Maya Liljan Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-65 ndertegnet kontrakt - Timelærer - 1.1.2017-31.5.2017-3JS300 Jus 3 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Kjell Magne Brobakken Offl 26 femte ledd Stab, campus Rena

Detaljer