Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Gunn Myren Stab, campus Elverum /Gunnar Tangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Cecilie Lunde Nesne Stab, campus Elverum /Gunnar Tangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - Studieveiledning med sikte på bachelor i regnskap og revisjon Autorisert regnskapsfører Marit Bjørke Stab, campus Rena /Sven Erik Sjølie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 514 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om frikjøp vår Prosjekt Dilut 2 tdanningsdirektoratet - Dilut del 2- Prosjektnr Sigrun Sand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Innvilget søknad om systembaserte tjenester - Forelesninger/fagdag om språk- og talevansker Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr Statped sørøst, Språk/tale Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas Danbolt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 667 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag høsten JS210 Jus 2, 3ØM310, SJS200, 3ØJ212 ØLR - Sensorkontrakter - høst 2014 Mads Andenæs Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

2 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Signert hovedkontrakt EEA- LP Tartu Tartu City Government, Department of Education /Eneken Juurmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Henvendelse vedrørende filformat på oversendt kontrakt EEA- LP Tartu Tartu City Government, Department of Education /Eneken Juurmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ad. Main contract - Validity confimation sheet and digisignatur EEA- LP Tartu Tartu City Government, Department of Education /Eneken Juurmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Regarding submission of the Interim Financial report 2014 EEA- LP Tartu Tartu City Government, Department of Education /Eneken Juurmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser PRO-Devis prosjektet FH kontrakter Fo Jari Appelgren Stab, campus Elverum /Tone Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Optimal student Optimal student ved Høgskolen i Hedmark Studie- og forskningsseksjonen /Simon Willy Bringeland Personal- og organisasjonsseksjonen /Marthe Harsvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 56

3 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Engasjement som timelærer i emnet Business English - avtale ØLR - Timelæreravtaler - Institutt for økonomifag Torunn Synnøve Skjærstad Offl ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning i Business English ØLR - Timelæreravtaler - Institutt for økonomifag Torunn Synnøve Skjærstad Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Opprykk til førsteamanuensis Avskjermet Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Ansiennitetsberegning Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Hedmarks utviklingsprosjekt (Skills) og Namibiaforeningen for Høgskolen i Hedmarks tviklingsprosjekt (Skills) Namibiaforeningen Personal- og organisasjonsseksjonen /Marthe Harsvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 081 tgående internt produsert, 14/ Gjensidig undertegnet inter-institusjonell Erasmus Plus bilateral avtale for perioden Erasmus Pluss (Erasmus+) - samarbeidsavtaler niversity of Malta Studie- og forskningsseksjonen /Einar Graff Hugo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 072

4 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på søknad om bidrag/støtte til konferanse - De nordiske folkehelsedager 2015 De nordiske folkehelsedager 2015 Sykehuset Innlandet HF Stab, campus Elverum /Mette Løhren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 083 tgående internt produsert, 15/ Engasjement som gjesteforeleser ved Internasjonal krisehåndtering - avtale Timelærere Inst. for Organisasjons- og ledelsesfag Lars Lervik Offl ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3SK115 Internasjonal krisehåndtering Timelærere Inst. for Organisasjons- og ledelsesfag Lars Lervik Offl ledd Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Internt notat uten oppfølging, 15/ Komplett søkerliste FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Studie- og forskningsseksjonen /Anna Linnea Ottosen Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Tillitsvalgte /Stein Erik Bårdseng Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap /Jon Anders Græsli Offl ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av offentlig søkerliste - Psykisk helsearbeid FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Søkerne Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Melding fra kandidat - Avskjermet FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen psykisk helsearbeid Avskjermet Offl ledd Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Konteeksamen og permisjon Konteeksamen og permisjon Andreas Orvik Stab, campus Rena /Åshild Camilla Nordli Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 446 Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om opprykk til førsteamanuensis Avskjermet Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Tilsetting som førsteamanuensis Avskjermet Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til forstudie "Potetingrediens med helsebringende effekt" Hedmark Kunnskapspark - Potetingrediens med helsebringende effekt Hedmark Kunnskapspark AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 15/ Avklaringer fakturering Hedmark Kunnskapspark - Potetingrediens med helsebringende effekt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Kontraktforslag vedrørende forprosjekt "Potetingrediens med helsebringende effekt" Hedmark Kunnskapspark - Potetingrediens med helsebringende effekt Hedmark Kunnskapspark AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Rapport etter målrettede arbeidshelseundersøkelser (MAHS) 2014 Arbeidshelseundersøkelse - MAHS Frisk HMS AS Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 15/ Innvilget støtte - Predasjon på skogsfuglreir (reirovervåking) Predasjon på skogsfuglreir (reirovervåking). Forskningsprosjekt Trygve Gotaas Fond Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 667 Inngående eksternt produsert, 15/ Oversendelse av gjensidig undertegnet kontrakt Secretariat services and functions for the 10 YFP Implementation NEP - nited Nations Environment Programme /Marie-Christine Guedon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ ndertegnet avtale om sakkyndig vurdering Geir Jordet Stab, campus Elverum /Tone Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Oversikt over bestått praksis i studietiden Vitnemål Tone Mariplass Stab, campus Hamar /Bodil Irene Hekne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 461

7 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Arbeidsavtale 10% vikar AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Vibeke Leren Hoel Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ ndertegnet arbeidsavtale i 10% stilling for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Vibeke Leren Hoel Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ R510V Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Rus, avhengighet, psykiatri og helse - Karen Fure Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Karen Fure Karen Fure Offl ledd Stab, campus Elverum /Nina Margrete Nordengen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om overflytting til Høgskolen i Hedmark Overflytting fra Lovisenberg Diakonale høgskole til Høgskolen i Hedmark Grete Ingeborg Mausethagen Lukassen Stab, campus Elverum /Line Hov Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 513 Inngående eksternt produsert, 15/ SORG120 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Arbeids- og organisasjonspsykologi - Margaret Jakobsen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Margaret Jakobsen Margaret Jakobsen Offl ledd Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til kunnskapsministerens kontaktkonferanse med universiteter og høyskoler Tirsdag Kontaktkonferansen 2015 Kunnskapsdepartementet Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002

8 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ QuestBack kvittering ->Påmelding til Kontaktkonferansen 2015 Kontaktkonferansen 2015 Kunnskapsdepartementet Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til å foreslå medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden Medlemmer til divisjonsstyrene i Norges forskningsråd Norges forskningsråd Studie- og forskningsseksjonen /Stian Sundell Torjussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 631 Inngående eksternt produsert, 15/ Rentefastsettelse for offentlige fond for første halvår gaveforsterkninger Rapportering om bevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank 2015 Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00189-210 Forhøyet egenandel for behandling utenfor egen helseregion Fritt sykehusvalg Pasientreiser Innlandet - kjørekontor Dok. dato: Arkivdel: Ny sakarkiv

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/00055-2 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom samt TQM fra hendelse 020114 Sykehuspartner Dok. dato: 20.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09.

Offentlig journal. Søknad på stilling som controller. Stilling som controller - økonomiseksjonen 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 ØKO/JHR 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 22.09.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 2010/1133-5 0/2010 15.09.2010 nntatt etter Offentleglova 25 Mottaker PERS/[fordelt] Svar på søknad om godkjenning

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer