DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Om den geriatriske pasienten / geriatri FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Nils Holand Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Videreutdanningen i kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Øyvind Bukten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Folkehelse 3 FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Toril Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser TASP10 FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Laila Bergjordet Lindberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 3. studieår Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Kevin Knappen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 3. studieår Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Frank Kjelgren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 2. studieår (for innpasningsstudenter som tar 1. års praksis) Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Thorleif Skavern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 2. studieår (for innpasningsstudenter som tar 1. års praksis) Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Terje Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Statens konsernkontoordning - Avrop på rammeavtale - Oversendelse av kopi av avrop signert av banken Minikonkurranse - Rammeavtale for betalings- og kontoholdstjenester i HH DNB Bank ASA Regnskapskontoret /Liv Grethe Vangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 121 Inngående eksternt produsert, 14/ Purring - Overflytting fra niversitetet i Agder til Høgskolen i Hedmark Overflytting fra niversitetet i Agder til Høgskolen i Hedmark Sandra Broen Kirkeng Stab, campus Elverum /Line Hov Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 513 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning Innpassing av tidligere fullført utdanning Mekonnen Abebe Aklilu Stab, campus Rena /Sven Erik Sjølie Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513

3 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på påbegynt videreutdanning i matematikk Bekreftelse på påbegynt studie Reidun Nylund Stab, campus Hamar /Hilde Hildonen Brustad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 539 Internt notat uten oppfølging, 14/ Innkalling til HSL Mottaker: Høgskolens strategiske ledergruppe - HSL Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015 Internt notat uten oppfølging, 14/ Grunnlag for BOA-sak til HSL Mottaker: Høgskolens strategiske ledergruppe - HSL Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015 Inngående eksternt produsert, 14/ Revisjon av rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Database for statistikk om høgre utdanning - DBH Riksrevisjonen Offl 5 andre ledd Studiekontoret /Rannveig Haug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 504 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon fra studier Permisjon fra studier Stephanie Støen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531

4 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - NAV Stange Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - Melding om vedtak - NAV Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Nytt system for kvalitetssikringen av GS-listen Nytt system for kvalitetssikringen av GS-lista Kunnskapsdepartementet Opptakskontoret /Elisabeth Nikolaisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 510 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - ndervisning i engelsk, 1 GL LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret Martin Svennæs Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas Danbolt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2014 Pablo de la Pena Aguilera Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2014 Bjørn Thele Landa Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2014 Asuncion Semper Pascual Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2014 Pablo de la Pena Aguilera Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2014 Kim van Kooten Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2014 Kim van Kooten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2014 Bernardo Toledo Gonzalez Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Statens pensjonskasse Lønnskontoret /Anne Britt Langseth Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Svar - tbetalingsanmodning av prosjektstøtte - Kroppsøvingsglede - fra forskning til profesjon - studieåret 2014/2015 Kroppsøvingsglede - fra forskning til profesjon Hedmark fylkeskommune Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap /Marit Christine Berg Strandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BLS) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler Kråkeslottet barnehage Stab, campus Hamar /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BLS) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler Døli barnehage Stab, campus Hamar /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen samlingsbasert (BLS) Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler Muggoppen familiebarnehage Stab, campus Hamar /Linda Sonefeldt Ballo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Høring om endringer i barnehageloven Høring av endringer i barnehageloven Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om å skrive individuell bacheloroppgave Individuell bacheloroppgave Els Marie Verstegen Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 444 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om eksamensrett som privatist ØLR - Privatister - studieåret 2014/2015 Joachim Gerstrup Olson Offl 26 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 446

8 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 1. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Anne Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 1. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Sidsel Stenberg Kvernhaugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 1. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Ragnhild Stensbak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn 4. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Odd Arne Sellæg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn 1. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Håvard Edelsteen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn 4. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Ole Erik Bjørnstadhaugen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - gjesteforeleser desember januar Sensurering PP LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for samfunnsvitenskap - studieåret Siw-Aina Holck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer september - desember SL512 Ledelse av offentlige servicevirksomheter m.m. ØLR - Timelæreravtaler - Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Gro Bjerkvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Mottaker: tgående internt produsert, 14/ Inndragelse av studierett Inndragelse av studierett Stab, campus Elverum /Carina Axelsson Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 539 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning Innpassing av tidligere fullført utdanning Ole Martin Lund Offl 26 første ledd Stab, campus Rena /Sven Erik Sjølie Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513

10 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Arbeidspraksis - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innstilling fra sakkyndig utvalg FH - Inntil 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i psykisk helsearbeid Institutt for helsefag /Bengt G. Eriksson Offl 25 første led Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Referat fra stabsmøte Mottaker: HA- Stabsmøter 2014 Studie- og forskningsseksjonen /Anna Linnea Ottosen Høgskolebiblioteket /Anna Løken IT-seksjonen /Brigt Kristian Birkeland Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Kommunikasjonsseksjonen /Frode Skår Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Arkivseksjonen /Marit Hellum Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Offl 14 første led Studie- og forskningsseksjonen /Simon Willy Bringeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - timelærer - Prosjekt Military English ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 Juliet Munden Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - kjøp av tjenester - Innleie for gjennomføring av modul 5 Juss for ledere i Helse- og omsorgstjenesten - Prosjektnr 937XX ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 Helgesen Consult AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - timelærer Prosjekt ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 Terje Melheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) - søknadsfrist i 2015 Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) Matmerk Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE - Barn og psykisk helse- en undersøkelse av fagpersoners ulike forståelser av ADHD som fenomen - en kvalitativ studie Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE Mona Beathe Narvestad-Hansen Høgskolebiblioteket /Anna Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE - Isn't it good, Norwegian Wood Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE Kenneth Stanley Green Høgskolebiblioteket /Anna Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ PHD10 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø Krav om begrunnelse for karakterfastsetting Liv Holstad Vestby Offl 26 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet sensoravtale - 8ØK105 Merverdiavgift i kommuner 8ØK205 Grunnleggende kommuneregnskap 8ØK100 Videregående kommuneregnskap Kurs & oppdrag, ØLR - sensoravtaler høst 2014/vår 2015 Ole Rødal Stab, campus Rena /Tove Mikkelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Heltid Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Lars Sæta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Heltid Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Hilchen Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på tiltredelse Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket 2014 Kjell Tryggestad Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 044

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ MT20 Klage over eksamensresultat i Medikamentregning Klage over karakterfastsetting - ny vurdering Line Larsen Offl 26 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn 2014 Morten Hammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om praksis ved partnerbarnehager LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen Langtidsavtaler Stensby barnehage Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning turn (trampett i skolen) FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for idrett og kroppsøving Marius Bergan Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet engasjement Prosjekt Leseopplæring 2 - Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet - KFK- Lesing Prosjekt nr Toril Frafjord Hoem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt om sensurering i Master i tilpasset opplæring for perioden LNA - sensorkontrakter - studieåret 2014/2015 Vigdis Glømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Avslag midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser - studenter og faglige tlendingsdirektoratet Studie- og forskningsseksjonen /Einar Graff Hugo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Eksamensinspektør for perioden studieåret AØL - Sensorkontrakter 2014/2015 Ole Harry Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - Eksamensinspektør for perioden studieåret AØL - Sensorkontrakter 2014/2015 Bjørg Baarstad Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag høsten KORG140 Lærende organisasjoner ØLR - Sensorkontrakter - høst 2014 Åse Thomassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag høsten /S BED 200 Investering og finansiering + R BED 100 Virksomhetens økonomi ØLR - Sensorkontrakter - høst 2014 Lars Gunnar Floa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

15 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag høsten /H REV 100 Grunnleggende regnskap + N/S REV 100 Grunnleggende regnskap ØLR - Sensorkontrakter - høst 2014 Rolv Hjemli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet kontrakt - gjesteforeleser Orientering ved gårdsbesøk, emne: Innføring i økologisk landbruk AØL - Timelærerkontrakter 2014/2015 Sverre Lang-Ree Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ndertegnet avtale om leie av rektorboligen på Evenstad i perioden tleie av lokaler - AØL Skanska Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer