Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/ Tilsetting i stilling som dosent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag høsten MED320 Tverrfaglig medieprosjekt ØLR - Sensorkontrakter - høst 2014 Eskil Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag høsten MED210 Spesialemne 1 Medieproduksjon ØLR - Sensorkontrakter - høst 2014 Eskil Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 X, 14/ Oppfølgingsplan ved sykmelding Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden ØLR - Kontrakter - Eksamensinspektør Solveig Søgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden ØLR - Kontrakter - Eksamensinspektør Egil Klevgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt om sensorhonorar - 1FADF01 fagd fordypning - Vår 2015 FH - Sensorkontrakter (kortsiktige) , Institutt for idrett og kroppsøving Hilde Kristin Mikalsen Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Stab, campus Elverum /Anita Lervåg Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 534 I, 15/ Notat: Endring av rammeavtale nr 14/ mellom Hedmark Fylkeskommune og Høgskolen i Hedmark. Prosjekt nr Hedmark Fylkeskommune - Modulbasert etterutdanning - Prosjektnr Hedmark fylkeskommune Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665, 15/ Vedrørende søknad om permisjon uten lønn for studieåret 2015/2016 Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Sluttrapport - regnskapsrapportering for prosjekt "Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring og grunnskoletilbud i Oppland og Hedmark. ngdommer med kort botid NAFO - Hedmark og Oppland Prosjektnr Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Offl 13 jfr Fvl 13 Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665

3 I,, N, X, S, 15/ AØL- Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Laila Mølvig Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Laila Mølvig Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark, endelig godkjent av rektor den Reglement for sidegjøremål ved Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Arkivkode: 215 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren /SSAM100 Makroøkonomi ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Mary Ann Stamsø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet avtale om lån av PC tlån av PC til ansatte 2015 Peter Davidse IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet avtale om lån av PC tlån av PC til ansatte 2015 Eirik Hannestad IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S N, 15/ Pensjonistavlønning - Lønnsforhold Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Lønnskontoret /Anne Britt Langseth Arkivkode: 239 I, 15/ nderveis rapportering i fra Region Oslo Nord. Prosjekt Kopi av brev sendt tdanningsdirektoratet Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 2 - Prosjektnr Høgskolen i Oslo og Akershus Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi til Oddgeir Andersen Doktorgradsstudent - Oddgeir Andersen Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216 X, 15/ Vedtak, , Sak 23/15, Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi til Oddgeir Andersen Doktorgradsstudent - Oddgeir Andersen Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216, 15/ Oppnevnelse av sakkyndig utvalg LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag Ole Sveen Ingvild Kvikstad Offl ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Master i tilpasset opplæring 30 sp LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Terje Overland Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

5 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om 100 % stilling som prorektor for utdanning på åremål - perioden Kunngjøring av prorektor for utdanning Stine Grønvold Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om 100 % stilling som prorektor for forskning på åremål - perioden Kunngjøring av prorektor for forskning Jørgen Klein Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/7 Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/8 Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/9 Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/10 Bruk av falske dokumenter -

6 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/11- Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/12 Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/13 Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/14 Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/15 Bruk av falske dokumenter - Saksfremlegg/innstilling, 15/ KS 2015/16 Bruk av falske dokumenter -

7 I,, N, X, S, 15/ Søknad om å få avholde konferanse for RaAM på Campus Hamar 2018 RaAM internasjonal konferanse 2018 Campus Hamar The Association for Researching and Applying Metaphor Executive Committee Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:, 15/ AØL - Offentlig søkerliste AØL - tlysning av fast 100% stilling som internasjonal koordinator ved AØL Til søkerne Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste AØL - tlysning av fast 100% stilling som internasjonal koordinator ved AØL Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Studiekontoret /Randi Synnøve Skjæret Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Berit Skavern Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av signert avtale - Videreutdanning for ledere PPT tdanningsdirektoratet - Videreutdanning for ledere i PPT. Prosjekt utvikling og prosjekt gjennomføring tdanningsdirektoratet Offl 13 jfr Fvl 13 Stab, campus Hamar /Hilde Friis Arkivkode: 665 X, 15/ Oppsummering etter møte om realfagskommuner Prosjekt tdanningsdirektoratet - realfagskommuner Prosjekt nr Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665, 15/ Vedrørende søknad om permisjon Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 I,, N, X, S N, 15/ RF 2015/4 - Permisjon uten lønn Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen X, 15/ RF 2015/3 - Permisjon uten lønn Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen, 15/ Tilbud om tilsetting i 40% midlertidig stilling som høgskolelærer i matematikk LNA - Tilsetting i 40% midlertidig stilling som høgskolelærer i matematikk Sindre Syversen Flesvig Offl ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Opprykk til professor - Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ tsettelse av levering av masteroppgave MIKS musikk for Gjermund Fladby tsatt innlevering av masteroppgave Gjermund Marenius Fladby Stab, campus Hamar /Kari Finsås Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 444 N, 15/ Tillegg i lønn - Lønnskontoret /Jan Erik Myrtrøen Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon - Med innvilgelse fra leder Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innkalling til høgskolens klagenemnd Høgskolens klagenemnd Høgskolens klagenemnd Arkivkode: 012 I, 15/ Institutt for idrett og kroppsøving /Siw Huatorpet Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 535, 15/ Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 535 X, 15/ Kvalitetsrapport for 2014 Kvalitetssystem for utdanning Studie- og forskningsseksjonen /Svein Foss Arkivkode: 015 I, 15/ Ettersendelse av dokumentasjon til søknad om innpassing Innpassing av tidligere fullført utdanning Sindre Flakstad Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 513

10 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Gjensidig undertegnet samarbeidsavtale om fleksibel trenerutdanning gjeldende til januar 2016 Fleksibel trenerutdanning - samarbeidsavtale med særforbund Norges Golfforbund (NGF) Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 081 I, 15/ KRI130 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Krisekommunikasjonsledelse - Magne Nielsen Aarvåg Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Magne Nielsen Aarvåg Magne Nielsen Aarvåg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ SJS120 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Arbeidsrett - Gro Ellingsen Andberg Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Gro Ellingsen Andberg Gro Ellingsen Andberg Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ RSAM300 - Klage over eksamensresultat i Forvaltningsøkonomi - Håvard Tvedte Klage over eksamensresultat - Håvard Tvedte Håvard Tvedte Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innspill - LNA - Klage vedrørende momenter i studiet Andrespråkspedagogikk Innspill - LNA - Klage vedrørende momenter i studiet Andrespråkspedagogikk Studieklassen Andrespåkspedagogikk v/tillitsvalgt Heidi Holen Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 432

11 I,, N, X, S I, 15/ KLED180 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Kunnskapsledelse - Anders Bakken Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Anders Bakken Anders Bakken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ EN Klage over eksamensresultat i Litteratur 2 - Diana Bojcic Klage over eksamensresultat - Diana Bojcic Diana Bojcic Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ FADF01 - Klage over eksamensresultat i Fagdidaktisk fordypningsarbeid - Vibeke Dullum Johansen Klage over eksamensresultat - Vibeke Dullum Johansen Vibeke Dullum Johansen Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ FAD Klage over eksamensresultat i Fagdidaktikk 2 - Niklas Eriksen Bjørnstad Klage over eksamensresultat - Niklas Eriksen Bjørnstad Niklas Eriksen Bjørnstad Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ BACT11 - Klage over eksamensresultat - Bacheloroppgave - Terje Dalen Grønvik Klage over eksamensresultat - Terje Dalen Grønvik Terje Dalen Grønvik Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ IPS11 - Klage over eksamensresultat i Idrettspsykologi - Ann Jee Fossumstuen Einmo Klage over eksamensresultat - Ann Jee Fossumstuen Einmo Ann Jee Fossumstuen Einmo Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om ekstraordinært forsøk i medikamentregning Ekstraordinært forsøk i medikamentregning Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 447

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-47 Tillatelse til tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-27 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 01.07.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-21 Protokoll Tilsettingsrådet 13.05.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 13.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-22

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 18.09.2014 Referat fra Møte i AM 04.06.2014 FH - AM-møter og HMS 2014 2014/110-13 7272/2014 12.06.2014 FH/GES

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09.

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 23.09.2014 Offer of employment FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer