FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført Offer of employment FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis - Katie Victoria Powell 2014/ /2014 FH/TOMDE P offl ledd FH/TOMDE Melding om videreføring av stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/ / HA-PERS/FRH P 221 LNA/KAE Oversikt fagteam per Studiekontoret - Fagteam 2013/ / HA-STD STDKONT/ASSA 02 Astrid Sandvoll HA-STD STDKONT/ASSA Side: 1 av 18

2 Oppmelding til fagprøve Personalmappe - ***** ***** ***** 2013/ / HA-PERS/FRH PB 221 HA-T/MSB Oppmelding til fagprøve Personalmappe ***** ***** ***** 2013/ / HA-T/MSB PB 221 HA-T/MSB nnvilget søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - ***** ***** 2005/ / HA-PERS/FRH P 221 FH/GES Avtale timelærer ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 10490/ ØLR/EMP 663 Mottaker Rune Antonsen ØLR/EMP Side: 2 av 18

3 Svar på søknad om reservering av studieplass Reservasjon av studieplass / / HA-STD OPPTAK/GSH Mottaker Gaute Nielsen Meli HA-STD OPPTAK/GSH Offer of appointment in 75% position as postdoctor Personalmappe - ***** ***** 2014/ /2014 HA-PERS/FRH P 221 LNA/KAE Svar på søknad om innpass/fritak for fag nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS 461 Mottaker Sonja Ylving ØLR/BGN Vedrørende krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Medikamentregning Krav om begrunnelse for karakterfastsetting 2014/ /2014 FH/SS 455 Mottaker Gunn Therese Holen Gjermunshus FH/CAA Side: 3 av 18

4 Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS 461 Mottaker Therese Jensen ØLR/BGN Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS 461 Mottaker Lars Gunnar Thingnes ØLR/BGN Oversendelse av ny arbeidsavtale Personalmappe - ***** ***** 2005/ /2014 HA-PERS/FRH P 221 HA-PERS/ABH Tilbud om engasjement ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/ /2014 HA-PERS/FRH P 221 HA-PERS/ABH Side: 4 av 18

5 Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS 461 Mottaker Anja Gystøl Adolfsen ØLR/BGN nndragelse av studierett nndragelse av studierett 2014/ /2014 FH/CAA 517 FH/CAA Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS 461 Mottaker Beenish Afzal ØLR/BGN nndragelse av studierett nndragelse av studierett 2014/ /2014 FH/CAA 517 FH/CAA Side: 5 av 18

6 Oversendelse av møtebok fra høgskolens klagenemnd Høgskolens klagenemnd / /2014 HA-PERS/ABH Mottaker Høgskolens klagenemnd HA-PERS/ABH Oppnevnelse av sakkyndig komité Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/ /2014 HA-PERS/FRH P 221 Mottaker ***** LNA/KAE Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS 461 Mottaker Hanne Synøve Sveen Wærås ØLR/BGN Oversendelse av kontrakt timelærer AØL - Administrativt tilsatte på timebasert lønn / / AØL/RAO offl ledd Mottaker Marianne Lian AØL/RAO Side: 6 av 18

7 Purring - Tilsending av karakterutskrift Karakterutskrift 2014/ / LNA/MOOR Mottaker LNA/[fordelt] Arne Egil Olstad Skaar Samtykke til tilgjengeliggjøring av masteroppgave Avtaler mellom forfattere og om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE 2010/ / HA-BBL/ANLØ Mottaker HA-BBL/ANLØ Natalia Slettmo nstruks for den daglige ledelsen ved statlige universiteter og høyskoler Styring av statlige institusjoner etter ny lov om universiteter og høyskoler 2013/ / HA-PERS/FRH 003 Mottaker HA-PERS/FRH Kunnskapsdepartementet Samarbeidskonferansen HR og FFA : SAKS - Rådslag om struktur i norsk forskning Arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren 2014/ /2014 HHL/LVK 002 Mottaker HHL/LVK niversitets- og høgskolerådet Side: 7 av 18

8 ndertegnet kontrakt - Timelærer FH - Timelærerkontrakter 2014/ nstitutt for helsefag 2014/ /2014 FH/REM Mottaker FH/[fordelt] Radovan Wiszt 3MET100 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i nformasjonskompetanse og metode Krav om begrunnelse for karakterfastsetting 2014/ / ØLR/PJS offl ledd 455 Mottaker Zhian Faramarzi ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 2. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / / LNA/LOR 426 Mottaker LNA/[fordelt] Anne-Lise Dahl 3REV100 Grunnleggende regnskap Konte 2014/ /2014 Kristin Rikenberg Side: 8 av 18

9 RBED100 Virksomhetens økonomi Konte 2014/ /2014 Kristin Rikenberg 3MAR100 Markedsføringsledelse Konte 2014/ /2014 Kristin Rikenberg DORG100 Organisasjonsforståelse Konte 2014/ /2014 Kristin Rikenberg 3MFØ05/11 Forvaltningsøkomomi / /2014 Kristin Rikenberg Side: 9 av 18

10 3ORG100 Organisasjonsforståelse / /2014 Kristin Rikenberg 3KR100 nformasjonsberedskap / /2014 Kristin Rikenberg 3LED200 Ledelse av servicevirksomheter / /2014 Kristin Rikenberg 3SM55 Kommunikasjon og kundebehandling / /2014 Kristin Rikenberg Side: 10 av 18

11 3SA520 Ledelse av servicevirksomheter / /2014 Kristin Rikenberg 3MS190 Låtskriving / /2014 Kristin Rikenberg 3REV120 Videregående finansregnskap / /2014 Kristin Rikenberg 3EDM200 Praktisk eiendomsmegling / /2014 Kristin Rikenberg Side: 11 av 18

12 ndertegnet avtale om leie av lokale inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena , / / HA-E/AMSH Mottaker HA-E/AMSH Nettbuss 3ØJ212 Rettslære til revisoreksamen / /2014 Kristin Rikenberg 2SP645 Organisasjonskommunikasjon / /2014 Kristin Rikenberg 3LED120 Personalledelse / /2014 Kristin Rikenberg Side: 12 av 18

13 KLED120 Personalledelse / /2014 Kristin Rikenberg Opphør av økonomisk fullmakt fra Stine Grønvold Økonomiske fullmakter og disponeringsskriv / / HA-ØKO/EAVK Mottaker HA - Økonomiseksjonen HA-ØKO/RAS Harry Peter Andreassen AØL/HPA Skjema for endring av økonomisk fullmakt frem til Olav Berge Økonomiske fullmakter og disponeringsskriv / / HA-ØKO/EAVK Mottaker HA - Økonomiseksjonen HA-ØKO/RAS Harry Peter Andreassen AØL/HPA ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2014 (samlesak for hele HH) 2014/ /2014 HA-T/MSB 091 Mottaker HA-T/MSB Laila Gustu Mølvig Side: 13 av 18

14 ndertegnet avtale om leie av hybel i perioden tleie hybler Evenstad studieåret (hybelutleie) 2014/ /2014 AØL/HPA Mottaker AØL/RAO TE Audrey Jansseune ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 2. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / /2014 LNA/LOR 426 Mottaker LNA/[fordelt] Ann-Kristin M. Rosmo ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 2. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / / LNA/LOR 426 Mottaker LNA/[fordelt] Tove Fosse Søknad om utvidet studierett, Master i tilpasset opplæring Søknad om utvidet studierett, Master i tilpasset opplæring 2014/ /2014 LNA/MSM 451 Mottaker LNA/MSM B 2 ***** Side: 14 av 18

15 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 2. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / / LNA/LOR 426 Mottaker LNA/[fordelt] Anne Britt Bærum ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 2. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / /2014 LNA/LOR 426 Mottaker LNA/[fordelt] Heidi Rognås ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 2. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / / LNA/LOR 426 Mottaker LNA/[fordelt] Rune Halle Vurdering av hva som mangler for å kunne søke om autorisasjon som regnskapsfører nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS 461 Mottaker Hanne Synøve Sveen Wærås ØLR/BGN Side: 15 av 18

16 Tilsagn - Prosjektmidler til Terningen Nettverk Klyngeutvikling Terningen Nettverk Prosjektnr / / FH/MEL 663 Mottaker FH/[fordelt] Hedmark fylkeskommune Referat fra møte i Bragegruppen Brage-gruppe - møtereferater 2010/ / HA-BBL/ANLØ Mottaker Anna Løken HA-BBL/ANLØ Mottaker Magni Melvær HA-BBL/MAM Mottaker Marieke Gonlag-Schrijvers HA-BBL/MGS Mottaker Lene Svendsen HA-BBL/LES Mottaker Øyvind Gjems Fjeldbu HA-BBL/OGF Mottaker Asta Cecilia Black Fylking HA-BBL/ACBF Mottaker Magni Melvær HA-BBL/MAM Magni Melvær HA-BBL/MAM nvitasjon til høring av Planprogram for regional plan for kompetanse og næringsutvikling Høring - Planprogram for regional plan for kompetanse og næringsutvikling 2014/ /2014 HHL/LVK 008 Mottaker HHL/LVK Hedmark fylkeskommune Side: 16 av 18

17 ndertegnet kontrakt - timelærer i perioden ndervisning i Biomedisin AØL - Administrativt tilsatte på timebasert lønn / /2014 AØL/RAO offl ledd Mottaker AØL/LW Marianne Lian Tilbud på HMS-tjenester Rammeavtale - HMS-tjenester / / HA-PERS/KAK offl ledd 254 Mottaker HA-PERS/KAK Frisk HMS Tilbud på HMS-tjenester Rammeavtale - HMS-tjenester / / HA-PERS/KAK offl ledd 254 Mottaker HA-PERS/KAK M3 Helse AS 3MET120 Matematikk for økonomer Konte 2014/ /2014 Kristin Rikenberg Side: 17 av 18

18 3EDM100 Praktisk eiendomsmegling Konte 2014/ /2014 Kristin Rikenberg KORG100 Organisasjonsforståelse Konte 2014/ /2014 Kristin Rikenberg nnspill - FH - Mangelfull veiledning i fm 4PAPSY nnspill - FH - Mangelfull veiledning i fm 4PAPSY N 2014/ /2014 FH/SS 541 Mottaker Avdeling for folkehelsefag FH/[fordelt] Carina Axelsson FH/CAA Side: 18 av 18

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 18.09.2014 Referat fra Møte i AM 04.06.2014 FH - AM-møter og HMS 2014 2014/110-13 7272/2014 12.06.2014 FH/GES

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011.

Offentlig journal 2011/1072-1 8645/2011. Høgskolen i Telemark FOU/EJ 2011/1072-2 8646/2011 FOU/EJ 2009/730-42 10537/2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.1.2012-27.1.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.02.2012 EFL- F HELNK05 - ***** ***** ***** - Learning agreement Erasmus- utreisende studenter 2011 /

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.07.2014 Årsrapport studieutvalget TKD 2013-2014 Studieutvalg - Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer