Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer Helsesøsterutdanning FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Jon Grøtta Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Anne Sofie Lund Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Mari Edvardsen Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser BA tannpleie kull 2013 FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Anne Cathrine Elstad Institutt for tannpleie og folkehelse /Eivind Åsrum Skille Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Master Folkehelsevitenskap FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Gunnar Østmoe Offl ledd Avdeling for folkehelsefag I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer (foredrag) FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Chi Quynh Vu Vo Avdeling for folkehelsefag I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 3. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Else-Karin Hoel Bekkelund Stab, campus Elverum /Gunnar Tangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Bjørn-Tore Lunde Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Begrunnelse for at egenandel ikke regnskapsføres i prosjekt Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr Økonomiseksjonen /Åse Randi Nordstad Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Arkivkode: 665 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 3. studieår - Høsten Våren 2015 Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Bente Krogsæter Stab, campus Hamar /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) - En kvalitativ studie av hvordan fryktkultur beskrives og oppleves i politiet - og hva fører den til? Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE Line Granås Høgskolebiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Deltid 2 - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Tone Hagen Stab, campus Hamar /Kristin Toven Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Heltid - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Stein Vidar Håveødegård Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Arkivkode: 435 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Deltid 1 - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Espen Andersen Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 435 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elin Opheim Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Arkivkode: 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - gjesteforeleser EV320 AØL - Timelærerkontrakter 2014/2015 Ruben A. Pettersen Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt om sakkyndig vurdering LNA - Kunngjøring av 100 % stilling som førsteamanuensis i bioteknologi Eli Grindflek Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Vedr permisjon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Sykepenger - Melding om avslag - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oppsigelse av hybel tleie hybler Evenstad studieåret (hybelutleie) Amalie Skarprud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning, 14/ Letter of approval: NORDNATR-grant Nordnatur - fra Prosjektnr Karoliina Mannien Stab, campus Evenstad /Lucrezia Gorini Arkivkode: 081 I, 14/ ndertegnet avtale om frikjøp - Nasjonalt senter for opplæring-lp9 - Høst 2015-Vår 2015-Høst Prosjektnr Nasjonalt senter for læringsmiljø - LP 9 (92867) Ann Margareth Aasen Stab, campus Hamar /nni Simensen Arkivkode: , Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Henning Sagstuen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Arne Kolstad I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Svein Rudi Giltvedt I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Ronald Nordengen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Geir Kulusveen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Live Kulusveen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Randi Stensberg I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Rolf Henriksen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Egil Finbråten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Bjørg Finbråten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Eli Furuheim Rusten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Mary Saxlund

7 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagnsbrev for nettverksmidler ngdomstrinn i utvikling - Kopi av brev til Region Oslo Nord Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 tdanningsdirektoratet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 I, 14/ Pressemelding Tek tempen på forsking og høgare utdanning - Tar tempen på forskning og høgere utdanning Pressemeldinger fra departementet Kunnskapsdepartementet Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 I, 14/ Faktura i EHF (elektronisk handelsformat) Elektronisk faktura til offentlige virksomheter Aurskog-Høland kommune Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Arkivkode: 131, 15/ Orientering - FH - Midlertidig 100 % stilling som rekrutteringsstipendiat i sykepleievitenskap innen feltet palliativ/lindrende omsorg, Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216 X, 15/ Møte i HSL er avlyst Høgskolens strategiske ledergruppe - HSL Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015, 15/ AØL-Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Frode Holen Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S, 15/ Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Ruben Bøtun Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Mari Meisingset Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Frode Holen Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Ruben Bøtun Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Mari Meisingset Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ Statlige høyskoler - nye styrer og oppnevning av eksterne styremedlemmer - Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet Høgskolestyret - Høgskolens styringsorgan - Oppnevninger / medlemmer Hedmark fylkeskommune Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Arkivkode: 011

9 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om engasjement Prosjekt Veiledning av nyutdannede lærere dir - Veiledning av nyutdannede lærere - Implementering av veilederordningen i kommunene - Prosjektnr 92183, 62105, Gerd Sylvi Steinnes Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Arkivkode: 665 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av professor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Stilling som rådgiver ved avd. ØLR - melding om besatt stilling Kunngjøring av fast 100 % stilling som rådgiver ved Avd. ØLR Til søkerne Stab, campus Rena /Anne Grete Solli I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV350 Bedriftsopplæring, risikostyring og formidlingsferdigheter ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Lars Gunnar Floa Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV300 Revisjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Morten Bamle Arkivkode: 441

10 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren MAR120 Markedskommunikasjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Elisabeth Falck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren /H/N/SREV220 Driftsregnskap og budsjettering ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Daniel Johanson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 X, 15/ Skjema for endring av økonomisk fullmakt - Bente Giset Økonomiske fullmakter og disponeringsskriv 2015 Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 121, 15/ Endring av arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale for perioden Ann Kristin Pedersen Arbeidsplassbasert barnehagelærer (ABL) , deltid over 4 år Furunabben barnehage Offl ledd Institutt for samfunnsvitenskap /Karin Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 083

11 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i matematikk X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i midlertidig 100% stilling som høgskolelektor i musikk X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag

12 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i 2 midlertidige deltidsstillinger, til sammen 100% stilling som høgskolelektorer i formgivingsfag, 15/ Tjenesteattest Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ HA - tilsetting i to faste, 100 % stillinger ved Høgskolebiblioteket, avdelingsbiblioteket på Campus Elverum HA - Kunngjøring av 2 faste 100% stillinger innen bibliotek ved Campus Elverum Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om fast 100% stilling som universitetsbibliotekar, Campus Elverum HA - Kunngjøring av 2 faste 100% stillinger innen bibliotek ved Campus Elverum Elin Opheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av inntil 2 x 100% faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i 3D-modellering/animasjon og digital kunst

13 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Pedagogikk og elevkunnskap 4 - Bacheloroppgave, Grunnskolelærerutdanning LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Liv-Oddrun Voll Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Språkstimulering og litteraturformidling LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Marit Vik Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Språkstimulering og litteraturformidling LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Nina Garmann Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Musikkformidling 1 LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Øyvind Åge Berg Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i 30% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i religion, livssyn og etikk (RLE)

14 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i inntil 2 x 100% midlertidige stillinger som førsteamanuensis/høgskolelektor i pedagogikk på SEP N, 15/ Prosjektgodkjenning - Haugalandet - relasjonsbasert klasseledelse Prosjektnr Haugalandet - Relasjonsbasert klasseledelse - Prosjektnr Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SeP) /Lars Arild Myhr Offl 13 jfr Fvl 13 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - kunngjøring av 80 % midlertidig stilling som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen naturfag/naturfagdidaktikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ Oppdatert ny komplett søkerliste LNA - kunngjøring av 80 % midlertidig stilling som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen naturfag/naturfagdidaktikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Saksfremlegg/innstilling, 15/ ØLR - Overgang til fast tilsetting i en 100 % stilling som studieveileder (førstekonsulent) Fast stilling som studieveileder (førstekonsulent) ved Avd. ØLR Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

15 I,, N, X, S, 15/ Pensjonsmelding Statens pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om Avtalefestet pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rapport om Blæstad og utviklingen ved institutt for jordbruksfag tviklingen av institutt for landbruksfag, Blæstad Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 02

16 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ LNA - Prolongering av tilsetting som høgskolelektor - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oppfølgingsmøte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Brev om maksdato for sykepenger, opphør av lønn mm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon Søknad om permisjon - GL217N Arnhild Robertsen Myhre Stab, campus Hamar /Hilde Hildonen Brustad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531

17 I,, N, X, S I, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad og etterspørsel av følgebrev - Beiteskader på furuforyngelser Beiteskader på furuforyngelser Norges Skogeierforbund Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632, 15/ Ettersendelse av følgebrev - Beiteskader på furuforyngelser Beiteskader på furuforyngelser Norges Skogeierforbund Løten Almenning Institutt for skog- og utmarksfag /Simen Pedersen Arkivkode: 632 I, 15/ Rutiner for varsling - informasjon om teknisk revisjon av retningslinjer for statlige arbeidsgivere Retningslinjer for lokale varslingsrutiner i staten Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 004 I, 15/ RLE171-2 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk - Håvard Bjørtomt Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Håvard Bjørtomt Håvard Bjørtomt Offl ledd Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 I, 15/ Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 I, 15/ Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking Helse- og omsorgsdepartementet Institutt for sykepleie /Marianne Torp Stensvehagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

18 I,, N, X, S, 15/ Sluttrapportering og søknad om omdisponering - Framtidens landbruksutdanning (tidligere Rett landbruksutdanning 2020) Prosjekt Rett landbruksutdanning 2020 (Framtidas landbruksutdanning) - Prosjektnr 66103, Innovasjon Norge Offl 26 fjerde ledd Institutt for jordbruksfag /Fred Håkon Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 I, 15/ Vedrørende sluttrapportering og svar på søknad om omdisponering - Framtidens landbruksutdanning (tidligere Rett landbruksutdanning 2020) Prosjekt Rett landbruksutdanning 2020 (Framtidas landbruksutdanning) - Prosjektnr 66103, Innovasjon Norge Offl 26 fjerde ledd Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 I, 15/ Høring - forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Høring - Forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Kunnskapsdepartementet Eiendom- og innkjøpsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilrettelagt eksamen - Tilrettelagt eksamen - NAV Åsnes Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443

19 I,, N, X, S I, 15/ Stab, campus Elverum /Anita Lervåg Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 534 I, 15/ nntak fra arbeidsgiverperioden - Melding om vedtak - NAV Ringsaker Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - Live Ragnhild Evenrud Innpassing av tidligere fullført utdanning - Live Ragnhild Evenrud Live Ragnhild Evenrud Offl ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513 I, 15/ HRs karaktersamling Karaktersamling 2015 niversitets- og høgskolerådet Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 I, 15/ Tilskudd til viltformål Bjørnebinner i Hedmark - Statsbudsjettet kap 1425 Post 71.3 Prosjekt Bjørnebinner i Hedmark - Kartlagt ved linjetaksering - Prosjekt Fylkesmannen i Hedmark Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Arkivkode: 666

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02039-8 110 Høgskolen i Hedmark - Oline Sukkestads hus - Gjensidig undertegnet tilleggskontrakt til leiekontrakt nr 9709 gjeldende for perioden frem til 28.02.2017 Statsbygg - HH / Leieavtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10.

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.10.2014 nnhold: Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning

Detaljer

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09.

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 23.09.2014 Offer of employment FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-112 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Hege Steen-Hansen Aardal Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-94 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Mortality in Gaza Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-14 Møtedatoer for høgskolestyret 2015/2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-43

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-21 Protokoll Tilsettingsrådet 13.05.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 13.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-22

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-35 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.08.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-56 Protokoll Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-52 Innkalling Tilsettingsutvalget 27.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-47 Tillatelse til tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske

Detaljer

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09.

Offentlig journal. Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi. ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 ØLR/EMP 10.09.2014 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 17.09.2014 Frikjøp mellom Ko og institutt for økonomi ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 N 2013/1601-108

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-6 Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 2015 - kap. 260 post 50 og 70 - nye studieplasser Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-26 Protokoll Tilsettingsrådet 24.06.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-27 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 01.07.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-29

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-101 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mona Elisabeth Persson Aronson Journaldato: Tilg. kode: Avdelingsbibliotek,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredshetsundersøkelsen 2014. Tilfredshetsundersøkelsen 2014 2014/452-3 7006/2014 HHL/ALO 06.06.2014 03.09.

Offentlig journal. Tilfredshetsundersøkelsen 2014. Tilfredshetsundersøkelsen 2014 2014/452-3 7006/2014 HHL/ALO 06.06.2014 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 03.09.2014 Tilfredshetsundersøkelsen 2014 Tilfredshetsundersøkelsen 2014 X 2014/452-3 7006/2014 06.06.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Dok.dato: 20.06.2014. Klassering: 454.0 HA-STUD STUDKONT/ASSA HA-STUD STUDKONT/GKS. Dok.dato: 05.08.2014. Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: 05.08.

Dok.dato: 20.06.2014. Klassering: 454.0 HA-STUD STUDKONT/ASSA HA-STUD STUDKONT/GKS. Dok.dato: 05.08.2014. Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: 05.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 14.08.2014 nderskrifter på vitnemål per avdeling fra 20.06.2014 Myndighet til å signere vitnemål X 2013/683-5

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-75 Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Knausen FS barnehage Christel W. Jørgensen Studieadministrativ

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512.

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: HA-IT/MSB. Dok.dato: 23.09.2014. Klassering: 512. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.09.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 29.09.2014 Engasjement på pensjonistvilkår - avtale ØLR - Timelæreravtaler - nst. for økonomifag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-49 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 02.12.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 27.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-37 Protokoll Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02135-5 Ang

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08.

Offentlig journal. Begrunnelse for avslag på studieplass. Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014 HA-STUD/ALO 13.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 13.08.2014 Begrunnelse for avslag på studieplass Klage vedrørende avslag på studieplass 2014/1223-2 8772/2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-59 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 24.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-65 Protokoll Tilsettingsrådet 27.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/02143-127

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer