Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer Helsesøsterutdanning FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Jon Grøtta Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Anne Sofie Lund Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Mari Edvardsen Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser BA tannpleie kull 2013 FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Anne Cathrine Elstad Institutt for tannpleie og folkehelse /Eivind Åsrum Skille Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Master Folkehelsevitenskap FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Gunnar Østmoe Offl ledd Avdeling for folkehelsefag I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer (foredrag) FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Chi Quynh Vu Vo Avdeling for folkehelsefag I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 3. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Else-Karin Hoel Bekkelund Stab, campus Elverum /Gunnar Tangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Bjørn-Tore Lunde Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Begrunnelse for at egenandel ikke regnskapsføres i prosjekt Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr Økonomiseksjonen /Åse Randi Nordstad Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Arkivkode: 665 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 3. studieår - Høsten Våren 2015 Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Bente Krogsæter Stab, campus Hamar /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) - En kvalitativ studie av hvordan fryktkultur beskrives og oppleves i politiet - og hva fører den til? Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE Line Granås Høgskolebiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Deltid 2 - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Tone Hagen Stab, campus Hamar /Kristin Toven Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Heltid - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Stein Vidar Håveødegård Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Arkivkode: 435 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Deltid 1 - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Espen Andersen Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 435 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elin Opheim Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Arkivkode: 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - gjesteforeleser EV320 AØL - Timelærerkontrakter 2014/2015 Ruben A. Pettersen Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt om sakkyndig vurdering LNA - Kunngjøring av 100 % stilling som førsteamanuensis i bioteknologi Eli Grindflek Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Vedr permisjon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Sykepenger - Melding om avslag - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oppsigelse av hybel tleie hybler Evenstad studieåret (hybelutleie) Amalie Skarprud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning, 14/ Letter of approval: NORDNATR-grant Nordnatur - fra Prosjektnr Karoliina Mannien Stab, campus Evenstad /Lucrezia Gorini Arkivkode: 081 I, 14/ ndertegnet avtale om frikjøp - Nasjonalt senter for opplæring-lp9 - Høst 2015-Vår 2015-Høst Prosjektnr Nasjonalt senter for læringsmiljø - LP 9 (92867) Ann Margareth Aasen Stab, campus Hamar /nni Simensen Arkivkode: , Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Henning Sagstuen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Arne Kolstad I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Svein Rudi Giltvedt I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Ronald Nordengen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Geir Kulusveen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Live Kulusveen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Randi Stensberg I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Rolf Henriksen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Egil Finbråten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Bjørg Finbråten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Eli Furuheim Rusten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Mary Saxlund

7 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagnsbrev for nettverksmidler ngdomstrinn i utvikling - Kopi av brev til Region Oslo Nord Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 tdanningsdirektoratet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 I, 14/ Pressemelding Tek tempen på forsking og høgare utdanning - Tar tempen på forskning og høgere utdanning Pressemeldinger fra departementet Kunnskapsdepartementet Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 I, 14/ Faktura i EHF (elektronisk handelsformat) Elektronisk faktura til offentlige virksomheter Aurskog-Høland kommune Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Arkivkode: 131, 15/ Orientering - FH - Midlertidig 100 % stilling som rekrutteringsstipendiat i sykepleievitenskap innen feltet palliativ/lindrende omsorg, Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216 X, 15/ Møte i HSL er avlyst Høgskolens strategiske ledergruppe - HSL Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015, 15/ AØL-Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Frode Holen Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S, 15/ Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Ruben Bøtun Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Mari Meisingset Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Frode Holen Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Ruben Bøtun Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Mari Meisingset Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ Statlige høyskoler - nye styrer og oppnevning av eksterne styremedlemmer - Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet Høgskolestyret - Høgskolens styringsorgan - Oppnevninger / medlemmer Hedmark fylkeskommune Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Arkivkode: 011

9 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om engasjement Prosjekt Veiledning av nyutdannede lærere dir - Veiledning av nyutdannede lærere - Implementering av veilederordningen i kommunene - Prosjektnr 92183, 62105, Gerd Sylvi Steinnes Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Arkivkode: 665 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av professor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Stilling som rådgiver ved avd. ØLR - melding om besatt stilling Kunngjøring av fast 100 % stilling som rådgiver ved Avd. ØLR Til søkerne Stab, campus Rena /Anne Grete Solli I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV350 Bedriftsopplæring, risikostyring og formidlingsferdigheter ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Lars Gunnar Floa Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV300 Revisjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Morten Bamle Arkivkode: 441

10 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren MAR120 Markedskommunikasjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Elisabeth Falck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren /H/N/SREV220 Driftsregnskap og budsjettering ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Daniel Johanson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 X, 15/ Skjema for endring av økonomisk fullmakt - Bente Giset Økonomiske fullmakter og disponeringsskriv 2015 Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 121, 15/ Endring av arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale for perioden Ann Kristin Pedersen Arbeidsplassbasert barnehagelærer (ABL) , deltid over 4 år Furunabben barnehage Offl ledd Institutt for samfunnsvitenskap /Karin Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 083

11 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i matematikk X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i midlertidig 100% stilling som høgskolelektor i musikk X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag

12 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i 2 midlertidige deltidsstillinger, til sammen 100% stilling som høgskolelektorer i formgivingsfag, 15/ Tjenesteattest Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ HA - tilsetting i to faste, 100 % stillinger ved Høgskolebiblioteket, avdelingsbiblioteket på Campus Elverum HA - Kunngjøring av 2 faste 100% stillinger innen bibliotek ved Campus Elverum Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om fast 100% stilling som universitetsbibliotekar, Campus Elverum HA - Kunngjøring av 2 faste 100% stillinger innen bibliotek ved Campus Elverum Elin Opheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av inntil 2 x 100% faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i 3D-modellering/animasjon og digital kunst

13 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Pedagogikk og elevkunnskap 4 - Bacheloroppgave, Grunnskolelærerutdanning LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Liv-Oddrun Voll Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Språkstimulering og litteraturformidling LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Marit Vik Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Språkstimulering og litteraturformidling LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Nina Garmann Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Musikkformidling 1 LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Øyvind Åge Berg Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i 30% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i religion, livssyn og etikk (RLE)

14 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i inntil 2 x 100% midlertidige stillinger som førsteamanuensis/høgskolelektor i pedagogikk på SEP N, 15/ Prosjektgodkjenning - Haugalandet - relasjonsbasert klasseledelse Prosjektnr Haugalandet - Relasjonsbasert klasseledelse - Prosjektnr Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SeP) /Lars Arild Myhr Offl 13 jfr Fvl 13 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - kunngjøring av 80 % midlertidig stilling som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen naturfag/naturfagdidaktikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ Oppdatert ny komplett søkerliste LNA - kunngjøring av 80 % midlertidig stilling som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen naturfag/naturfagdidaktikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Saksfremlegg/innstilling, 15/ ØLR - Overgang til fast tilsetting i en 100 % stilling som studieveileder (førstekonsulent) Fast stilling som studieveileder (førstekonsulent) ved Avd. ØLR Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

15 I,, N, X, S, 15/ Pensjonsmelding Statens pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om Avtalefestet pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rapport om Blæstad og utviklingen ved institutt for jordbruksfag tviklingen av institutt for landbruksfag, Blæstad Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 02

16 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ LNA - Prolongering av tilsetting som høgskolelektor - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oppfølgingsmøte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Brev om maksdato for sykepenger, opphør av lønn mm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon Søknad om permisjon - GL217N Arnhild Robertsen Myhre Stab, campus Hamar /Hilde Hildonen Brustad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531

17 I,, N, X, S I, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad og etterspørsel av følgebrev - Beiteskader på furuforyngelser Beiteskader på furuforyngelser Norges Skogeierforbund Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632, 15/ Ettersendelse av følgebrev - Beiteskader på furuforyngelser Beiteskader på furuforyngelser Norges Skogeierforbund Løten Almenning Institutt for skog- og utmarksfag /Simen Pedersen Arkivkode: 632 I, 15/ Rutiner for varsling - informasjon om teknisk revisjon av retningslinjer for statlige arbeidsgivere Retningslinjer for lokale varslingsrutiner i staten Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 004 I, 15/ RLE171-2 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk - Håvard Bjørtomt Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Håvard Bjørtomt Håvard Bjørtomt Offl ledd Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 I, 15/ Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 I, 15/ Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking Helse- og omsorgsdepartementet Institutt for sykepleie /Marianne Torp Stensvehagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

18 I,, N, X, S, 15/ Sluttrapportering og søknad om omdisponering - Framtidens landbruksutdanning (tidligere Rett landbruksutdanning 2020) Prosjekt Rett landbruksutdanning 2020 (Framtidas landbruksutdanning) - Prosjektnr 66103, Innovasjon Norge Offl 26 fjerde ledd Institutt for jordbruksfag /Fred Håkon Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 I, 15/ Vedrørende sluttrapportering og svar på søknad om omdisponering - Framtidens landbruksutdanning (tidligere Rett landbruksutdanning 2020) Prosjekt Rett landbruksutdanning 2020 (Framtidas landbruksutdanning) - Prosjektnr 66103, Innovasjon Norge Offl 26 fjerde ledd Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 I, 15/ Høring - forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Høring - Forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Kunnskapsdepartementet Eiendom- og innkjøpsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilrettelagt eksamen - Tilrettelagt eksamen - NAV Åsnes Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443

19 I,, N, X, S I, 15/ Stab, campus Elverum /Anita Lervåg Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 534 I, 15/ nntak fra arbeidsgiverperioden - Melding om vedtak - NAV Ringsaker Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - Live Ragnhild Evenrud Innpassing av tidligere fullført utdanning - Live Ragnhild Evenrud Live Ragnhild Evenrud Offl ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513 I, 15/ HRs karaktersamling Karaktersamling 2015 niversitets- og høgskolerådet Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 I, 15/ Tilskudd til viltformål Bjørnebinner i Hedmark - Statsbudsjettet kap 1425 Post 71.3 Prosjekt Bjørnebinner i Hedmark - Kartlagt ved linjetaksering - Prosjekt Fylkesmannen i Hedmark Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Arkivkode: 666

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-3 Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: 12.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02039-8 110 Høgskolen i Hedmark - Oline Sukkestads hus - Gjensidig undertegnet tilleggskontrakt til leiekontrakt nr 9709 gjeldende for perioden frem til 28.02.2017 Statsbygg - HH / Leieavtale

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/00289-1 Referat 1-2015 Bibliotekledermøte Bibliotekledermøter 2015 Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Anne-Cathrine Børke Overskott Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/00317-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 ndertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marianne Jørgensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-112 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Hege Steen-Hansen Aardal Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-112 Tillatelse til å tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Høgskolen i Hedmark - Hvordan kan elevmedvirkning bli en integrert del av skolehverdagen? Enkeltavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-129 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Roger Helmers Karlsen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-63 Protokoll Tilsettingsrådet 13.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-63 Protokoll Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10.

Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.10.2014 nnhold: Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09.

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 23.09.2014 Offer of employment FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-21 Protokoll Tilsettingsrådet 13.05.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 13.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-22

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-35 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 26.08.2015 Tilsettingsrådet Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 24.08.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-94 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Mortality in Gaza Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-14 Møtedatoer for høgskolestyret 2015/2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-43

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Dok.dato: Klassering: FH/GES. Dok.dato: Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: Klassering: AØL/RAO. Dok.

Dok.dato: Klassering: FH/GES. Dok.dato: Klassering: AØL/RAO. Dok.dato: Klassering: AØL/RAO. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 14.09.2014, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 15.09.2014 FH - Tilsetting i 3 stillinger som høgskolelektor i sykepleie FH - nntil 3 faste 100

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-82 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket David Ruiz Baños Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 18.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02043-4 Restansekontroll med frist 10.06.2016 Restansekontroll 2015-2016 Journaldato: Tilg. kode: Arkivseksjonen /Marit Hellum Dok. dato: 23.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 041 I, 14/02131-126

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-22 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Svein Øivind Solberg Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-186 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Maya Liljan Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-15 ndertegnet arbeidsavtale i 10% stilling gjeldende fra 01.09.2016 Avskjermet Dok. dato: 15.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02131-101 ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-76 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-79 Protokoll Tilsettingsutvalget 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02380-4 Forlengelse av studiepermisjon og akademisk status - Rosemary Mramba Doktorgradsstudent - Rosemary Mramba niversity of Dodoma Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry

Detaljer

Offentlig journal. Emneansvarliges vurdering. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / ØLR/PJS ØLR/HAF

Offentlig journal. Emneansvarliges vurdering. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / ØLR/PJS ØLR/HAF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 29.10.2014 Emneansvarliges vurdering nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/172-3 11983/2014 ØLR/PJS

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-35 Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 20.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02000-36 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02153-5 Vedrørende søknad om opprykk - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/02224-10 Rapport etter gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-112 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer