Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer Helsesøsterutdanning FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Jon Grøtta Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Anne Sofie Lund Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for helsefag Mari Edvardsen Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser BA tannpleie kull 2013 FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Anne Cathrine Elstad Institutt for tannpleie og folkehelse /Eivind Åsrum Skille Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser Master Folkehelsevitenskap FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Gunnar Østmoe Offl ledd Avdeling for folkehelsefag I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timelærer (foredrag) FH - Timelærerkontrakter 2014/ Institutt for tannpleie og folkehelse Chi Quynh Vu Vo Avdeling for folkehelsefag I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 3. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Else-Karin Hoel Bekkelund Stab, campus Elverum /Gunnar Tangen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - individuelle avtaler Bjørn-Tore Lunde Avdeling for folkehelsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Begrunnelse for at egenandel ikke regnskapsføres i prosjekt Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr Økonomiseksjonen /Åse Randi Nordstad Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Arkivkode: 665 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 3. studieår - Høsten Våren 2015 Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler Bente Krogsæter Stab, campus Hamar /Liv Oddny Røragen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE Hihm) - En kvalitativ studie av hvordan fryktkultur beskrives og oppleves i politiet - og hva fører den til? Avtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via BRAGE Line Granås Høgskolebiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Deltid 2 - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Tone Hagen Stab, campus Hamar /Kristin Toven Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Heltid - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Stein Vidar Håveødegård Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Arkivkode: 435 I, 14/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Deltid 1 - Våren 2015 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Espen Andersen Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 435 I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elin Opheim Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Arkivkode: 044 I, 14/ ndertegnet kontrakt - gjesteforeleser EV320 AØL - Timelærerkontrakter 2014/2015 Ruben A. Pettersen Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt om sakkyndig vurdering LNA - Kunngjøring av 100 % stilling som førsteamanuensis i bioteknologi Eli Grindflek Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Vedr permisjon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Sykepenger - Melding om avslag - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oppsigelse av hybel tleie hybler Evenstad studieåret (hybelutleie) Amalie Skarprud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning, 14/ Letter of approval: NORDNATR-grant Nordnatur - fra Prosjektnr Karoliina Mannien Stab, campus Evenstad /Lucrezia Gorini Arkivkode: 081 I, 14/ ndertegnet avtale om frikjøp - Nasjonalt senter for opplæring-lp9 - Høst 2015-Vår 2015-Høst Prosjektnr Nasjonalt senter for læringsmiljø - LP 9 (92867) Ann Margareth Aasen Stab, campus Hamar /nni Simensen Arkivkode: , Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Henning Sagstuen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Arne Kolstad I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Svein Rudi Giltvedt I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Ronald Nordengen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Geir Kulusveen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Live Kulusveen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Randi Stensberg I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Rolf Henriksen I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Egil Finbråten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Bjørg Finbråten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Eli Furuheim Rusten I, 14/ ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør i perioden Mary Saxlund

7 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagnsbrev for nettverksmidler ngdomstrinn i utvikling - Kopi av brev til Region Oslo Nord Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 tdanningsdirektoratet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 I, 14/ Pressemelding Tek tempen på forsking og høgare utdanning - Tar tempen på forskning og høgere utdanning Pressemeldinger fra departementet Kunnskapsdepartementet Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 I, 14/ Faktura i EHF (elektronisk handelsformat) Elektronisk faktura til offentlige virksomheter Aurskog-Høland kommune Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Arkivkode: 131, 15/ Orientering - FH - Midlertidig 100 % stilling som rekrutteringsstipendiat i sykepleievitenskap innen feltet palliativ/lindrende omsorg, Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216 X, 15/ Møte i HSL er avlyst Høgskolens strategiske ledergruppe - HSL Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015, 15/ AØL-Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Frode Holen Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S, 15/ Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Ruben Bøtun Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Arbeidsavtale AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Mari Meisingset Offl ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Frode Holen Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Ruben Bøtun Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015 Mari Meisingset Offl ledd Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss I, 15/ Statlige høyskoler - nye styrer og oppnevning av eksterne styremedlemmer - Kopi av brev til Kunnskapsdepartementet Høgskolestyret - Høgskolens styringsorgan - Oppnevninger / medlemmer Hedmark fylkeskommune Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Arkivkode: 011

9 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om engasjement Prosjekt Veiledning av nyutdannede lærere dir - Veiledning av nyutdannede lærere - Implementering av veilederordningen i kommunene - Prosjektnr 92183, 62105, Gerd Sylvi Steinnes Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Arkivkode: 665 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av professor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Stilling som rådgiver ved avd. ØLR - melding om besatt stilling Kunngjøring av fast 100 % stilling som rådgiver ved Avd. ØLR Til søkerne Stab, campus Rena /Anne Grete Solli I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV350 Bedriftsopplæring, risikostyring og formidlingsferdigheter ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Lars Gunnar Floa Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren REV300 Revisjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Morten Bamle Arkivkode: 441

10 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren MAR120 Markedskommunikasjon ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Elisabeth Falck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet avtale om sensoroppdrag våren /H/N/SREV220 Driftsregnskap og budsjettering ØLR - Sensoravtaler - våren 2015 Daniel Johanson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 X, 15/ Skjema for endring av økonomisk fullmakt - Bente Giset Økonomiske fullmakter og disponeringsskriv 2015 Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Regnskapskontoret /Randi Svenkerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 121, 15/ Endring av arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet samarbeidsavtale for perioden Ann Kristin Pedersen Arbeidsplassbasert barnehagelærer (ABL) , deltid over 4 år Furunabben barnehage Offl ledd Institutt for samfunnsvitenskap /Karin Moen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 083

11 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av professor i matematikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i matematikk X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i midlertidig 100% stilling som høgskolelektor i musikk X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i fast 100% stilling som høgskolelektor i kroppsøvings- og bevegelsesfag

12 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i 2 midlertidige deltidsstillinger, til sammen 100% stilling som høgskolelektorer i formgivingsfag, 15/ Tjenesteattest Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ HA - tilsetting i to faste, 100 % stillinger ved Høgskolebiblioteket, avdelingsbiblioteket på Campus Elverum HA - Kunngjøring av 2 faste 100% stillinger innen bibliotek ved Campus Elverum Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om fast 100% stilling som universitetsbibliotekar, Campus Elverum HA - Kunngjøring av 2 faste 100% stillinger innen bibliotek ved Campus Elverum Elin Opheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting av inntil 2 x 100% faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i 3D-modellering/animasjon og digital kunst

13 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Pedagogikk og elevkunnskap 4 - Bacheloroppgave, Grunnskolelærerutdanning LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Liv-Oddrun Voll Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Språkstimulering og litteraturformidling LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Marit Vik Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Språkstimulering og litteraturformidling LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Nina Garmann Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering for perioden Musikkformidling 1 LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler ) Øyvind Åge Berg Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i 30% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i religion, livssyn og etikk (RLE)

14 I,, N, X, S X, 15/ Komplett søkerliste LNA - Tilsetting i inntil 2 x 100% midlertidige stillinger som førsteamanuensis/høgskolelektor i pedagogikk på SEP N, 15/ Prosjektgodkjenning - Haugalandet - relasjonsbasert klasseledelse Prosjektnr Haugalandet - Relasjonsbasert klasseledelse - Prosjektnr Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SeP) /Lars Arild Myhr Offl 13 jfr Fvl 13 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 X, 15/ Komplett søkerliste LNA - kunngjøring av 80 % midlertidig stilling som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen naturfag/naturfagdidaktikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: X, 15/ Oppdatert ny komplett søkerliste LNA - kunngjøring av 80 % midlertidig stilling som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis innen naturfag/naturfagdidaktikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Saksfremlegg/innstilling, 15/ ØLR - Overgang til fast tilsetting i en 100 % stilling som studieveileder (førstekonsulent) Fast stilling som studieveileder (førstekonsulent) ved Avd. ØLR Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

15 I,, N, X, S, 15/ Pensjonsmelding Statens pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Søknad om Avtalefestet pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse, 15/ Søknad om Avtalefestet Pensjon (AFP) Statens pensjonskasse Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rapport om Blæstad og utviklingen ved institutt for jordbruksfag tviklingen av institutt for landbruksfag, Blæstad Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 02

16 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ LNA - Prolongering av tilsetting som høgskolelektor - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Oppfølgingsmøte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Brev om maksdato for sykepenger, opphør av lønn mm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon Søknad om permisjon - GL217N Arnhild Robertsen Myhre Stab, campus Hamar /Hilde Hildonen Brustad Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531

17 I,, N, X, S I, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad og etterspørsel av følgebrev - Beiteskader på furuforyngelser Beiteskader på furuforyngelser Norges Skogeierforbund Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632, 15/ Ettersendelse av følgebrev - Beiteskader på furuforyngelser Beiteskader på furuforyngelser Norges Skogeierforbund Løten Almenning Institutt for skog- og utmarksfag /Simen Pedersen Arkivkode: 632 I, 15/ Rutiner for varsling - informasjon om teknisk revisjon av retningslinjer for statlige arbeidsgivere Retningslinjer for lokale varslingsrutiner i staten Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 004 I, 15/ RLE171-2 Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etikk - Håvard Bjørtomt Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Håvard Bjørtomt Håvard Bjørtomt Offl ledd Stab, campus Hamar /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 445 I, 15/ Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 I, 15/ Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking Helse- og omsorgsdepartementet Institutt for sykepleie /Marianne Torp Stensvehagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

18 I,, N, X, S, 15/ Sluttrapportering og søknad om omdisponering - Framtidens landbruksutdanning (tidligere Rett landbruksutdanning 2020) Prosjekt Rett landbruksutdanning 2020 (Framtidas landbruksutdanning) - Prosjektnr 66103, Innovasjon Norge Offl 26 fjerde ledd Institutt for jordbruksfag /Fred Håkon Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 I, 15/ Vedrørende sluttrapportering og svar på søknad om omdisponering - Framtidens landbruksutdanning (tidligere Rett landbruksutdanning 2020) Prosjekt Rett landbruksutdanning 2020 (Framtidas landbruksutdanning) - Prosjektnr 66103, Innovasjon Norge Offl 26 fjerde ledd Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 I, 15/ Høring - forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Høring - Forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføring av tre nye anskaffelsesdirektiver Kunnskapsdepartementet Eiendom- og innkjøpsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 I, 15/ tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilrettelagt eksamen - Tilrettelagt eksamen - NAV Åsnes Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 443

19 I,, N, X, S I, 15/ Stab, campus Elverum /Anita Lervåg Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 534 I, 15/ nntak fra arbeidsgiverperioden - Melding om vedtak - NAV Ringsaker Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning - Live Ragnhild Evenrud Innpassing av tidligere fullført utdanning - Live Ragnhild Evenrud Live Ragnhild Evenrud Offl ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 513 I, 15/ HRs karaktersamling Karaktersamling 2015 niversitets- og høgskolerådet Høgskoleledelsen /Anna Linnea Ottosen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 I, 15/ Tilskudd til viltformål Bjørnebinner i Hedmark - Statsbudsjettet kap 1425 Post 71.3 Prosjekt Bjørnebinner i Hedmark - Kartlagt ved linjetaksering - Prosjekt Fylkesmannen i Hedmark Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Arkivkode: 666

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 18.09.2014 Referat fra Møte i AM 04.06.2014 FH - AM-møter og HMS 2014 2014/110-13 7272/2014 12.06.2014 FH/GES

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer