Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard 012 X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Offl ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Møteinnkalling Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Offl ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsrådet Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Protokoll Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard 012

2 I,, N, X, S X, 14/ Innvilgelse av permisjon fra stilling - Avskjermet Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilgelse av delvis permisjon fra stilling - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen Langtidsavtaler Espira Nordmo barnehage Studieadministrativ enhet, LNA /Vigdis Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, 14/ Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen Langtidsavtaler Ingeberg barnehage Studieadministrativ enhet, LNA /Vigdis Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 14/ Kopi av brev sendt tdanningsdirektoratet fra Region Oslo Nord - Evaluering av Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning av lærere for årene med videreføring til 2025 Høgskolen i Oslo og Akershus Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 14/ Søknad om tilretteleggingstilskudd NAV Elverum Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S X, 15/ Innkalling AM møte AØL - HMS arbeid 2015 og AM og verneombud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 15/ Tid og driftsmidler til faglig oppdatering Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Refusjonskrav - Avskjermet NAV Arbeidslivssenter Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ VRI3 - rapport 2015 AØL - VRI 3 Innlandet - Innovasjon og vekst gjennom samhandling - Prosjektnr Oppland fylkeskommune Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ nderskrevet kontrakt om sensurering Humanistiske perspektiver på digital kommunikasjon LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler /2020) Kjell Ivar Skjerdingstad Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering - Matematisk modellering i fysikk LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler /2020) Katarina Pajchel Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt om sensurering - Norsk fordypning: Litteratur LNA - Sensoroppnevninger og sensorkontrakter (langsiktige avtaler /2020) Bjarne Markussen Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ ndertegnet avtale gjesteforeleser Regning i alle fag, høst 2015, Ann-Christin Arnås, prosjekt 61. dir - KFK Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Prosjektnr 61 Ann-Christin Arnås Stab, campus Hamar /nni Simensen , Tatt til etterretning, 15/ tvidelse til 100% stilling som instituttleder LNA - Tilsetting av 100% stilling som instituttleder på åremål ved Institutt for naturvitenskap og teknologi på LNA Øyvind G. Antonsen Offl 25 første ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 X, 15/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for naturvitenskap og teknologi, Kurs Nøkler til naturfag for trinn, , prosjekt io - Naturfagsenteret - etterutdanning naturfag trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen Institutt for naturvitenskap og teknologi /Øyvind G Antonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Melding om ulykke - Avskjermet Melding av ulykker, nestenulykker og uønskede hendelser Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 Saksfremlegg/innstilling, 16/ AØL- Tilbud om tilsetting som stipendiat Ecophysiology of Moose AØL - Kunngjøring av 100 % stilling som stipendiat innen anvendt økologi Offl 25 første ledd Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen 216

5 I,, N, X, S, 16/ Rapport - småviltseminar 2016 prosjekt Småviltseminar på Evenstad Miljødirektoratet Institutt for skog- og utmarksfag /Marius Kjønsberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 16/ Kvittering for levert rapport Småviltseminar på Evenstad Miljødirektoratet Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 16/ Godkjent søknad publiseringsfond Kaja Johnsen Publiseringsfond 2016 Kaja Johnsen Avdelingsbibliotek, campus Evenstad /Sarah Louise Loftheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 161, 16/ Godkjent søknad publiseringsfondet. Giovanna Calogiuri Publiseringsfond 2016 Giovanna Calogiuri Avdelingsbibliotek, campus Evenstad /Sarah Louise Loftheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 161, 16/ Vedrørende søknad om permisjon Avskjermet Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Referat fra møte i LM Læringsmiljøutvalget (LM) 2016 Studie- og utdanningsseksjonen /Stine Grønvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

6 I,, N, X, S X, 16/ Oppfølgingsplan ved sykmelding - Avskjermet Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Skjema for avslutning av prosjekt Otrera - Prosjektledelse og ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter. 15 stp våren 16 - Prosjekt Stab, campus Rena /Marte Tøndel Offl 14 første ledd Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ nderskrevet kontrakt om sensurering - Master i kultur- og språkfagenes didaktikk LNA - sensorkontrakter - studieåret Lisbeth M. Brevik Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Global Challenges Research Fund (GCRF) - Call Document Research Councils K nesco Chair, Senter for bærekraftig utvikling - Generelle dokumenter niversity of Brighton /Marie Harder Stab, campus Hamar /Sacha Irene de Raaf Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige , prosjekt Lesing og skriveopplæring for minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn 30 studiepoeng Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen Saksfremlegg/innstilling, 16/ LNA - Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor i pedagogikk LNA - Midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk Offl 25 første ledd Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

7 I,, N, X, S X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Regning som grl ferdighet i alle fag 1 (1-7), prosjekt Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag. KFK Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen I, 16/ ndertegnet avtale gjesteforeleser Regning i alle fag, høst 2016, Ann-Christin Arnås, prosjekt Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag. KFK Prosjekt nr Ann-Christin Arnås Stab, campus Hamar /nni Simensen , Tatt til etterretning X, 16/ Frikjøp H16-V17, Institutt for samfunnsvitenskap, Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, prosjekt Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag. KFK Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen Institutt for samfunnsvitenskap /Dordy Wilson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for informasjonsteknologi og kunstfag, SEV-PPT Organisasjonsutvikling og endringsarbeid , prosjekt tdanningsdirektoratet SEV PPT Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap /Marit Christine Berg Strandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Fo tildelingsbrev 2016 coaching Stiliani Chroni - overføring av midler til Olympiatoppen Olympiatoppen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Stab, campus Elverum /Anne Ranheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S X, 16/ Komplett søkerliste FH - Kunngjøring av fast, 60 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Seksjon for forskning, bibliotek og internasjonalisering /Jørgen Klein Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Tillitsvalgte/tjenestemannsrepresentanter /Jon Anders Græsli Tillitsvalgte/tjenestemannsrepresentanter /Terje Motrøen Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 1 (1-7), , prosjekt tdanningsdirektoratet - Kompetanse for Kvalitet, Engelsk 1 på 1-7 trinn studieåret Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Norsk 2 (1-7) , prosjekt tdanningsdirektoratet - Kompetanse for Kvalitet Norsk trinn Prosjektnummer Stab, campus Hamar /nni Simensen I, 16/ ndertegnet avtale gjesteforeleser Norsk 2 (1-7), høst 2016, Gunvor Sjølie, prosjekt tdanningsdirektoratet - Kompetanse for Kvalitet Norsk trinn Prosjektnummer Gunvor Sjølie Stab, campus Hamar /nni Simensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 1 (5-10) , prosjekt tdanningsdirektoratet - Kompetanse for Kvalitet Engelsk 1 på 5-10 trinn. Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 1 (5-10) , prosjekt tdanningsdirektoratet - Kompetanse for Kvalitet Engelsk 1 på 5-10 trinn. Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen

9 I,, N, X, S, 16/ EN35-3 Klage på eksamensresultat i English language 2 Klage over eksamensresultat - Røstad Gunnar Røstad Offl ledd Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 16/ Klage over eksamensresultat - ny vurdering 2BSRLEC-1 Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Isaq Ifrah Hassan Isaq Offl ledd Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 16/ Svar på søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning Godskriving av tidligere fullført utdanning - Svartås Helga Mariie Svartås Studieadministrativ enhet, LNA /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 513, 16/ SR11 - Krav om grunngjeving for karakterfastsetting - SEPREP - Lothe Krav om grunngjeving for karakterfastsetting - Lothe Oda Emmerhoff Lothe Offl ledd Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 16/ SR11 - Krav om grunngjeving for karakterfastsetting - SEPREP - Knapstad Krav om grunngjeving for karakterfastsetting - Knapstad Ann Siri Knapstad Offl ledd Stab, campus Elverum /Heidi Holten Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student 445, 16/ Avtale for pensjonskurs 2016 Pensjonsrådgivning ved Høgskolen i Hedmark Gabler Stenberg & Plahte AS Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 239

10 I,, N, X, S I, 16/ ndertegnet kontrakt - Gjesteforelser - Kurs om pensjon Pensjonsrådgivning ved Høgskolen i Hedmark Gabler Stenberg & Plahte AS Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Ansiennitetsberegning Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Attest Avskjermet Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Svar på søknad om fri bachelor Søknad om fri bachelor Trond Handeland Larsen Offl ledd Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student 463, 16/ Avtale timelærer Øyvind Thorvaldsen Helse og omsorg lederutdanning 2017 ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2017 Øyvind Thorvaldsen Offl ledd Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 16/ Svar på søknad om fri bachelor Fri bachelor - Kristiansen Ole Erik Befring Kristiansen Offl ledd Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student 463

11 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om tilrettelagt eksamen Søknad om tilrettelagt eksamen Avskjermet Offl ledd Stab, campus Hamar /nni Simensen Dok. dato: Arkivdel: Student 443 X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 1 (8-13) , prosjekt tdanningsdirektoratet - KFK Engelsk 1 på 8-13 trinn studieåret Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 2 (1-7) , prosjekt tdanningsdirektoratet - KFK Engelsk 2 på 1-7 trinn studieåret Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 2 (1-7) , prosjekt tdanningsdirektoratet - KFK Engelsk 2 på 1-7 trinn studieåret Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 2 (5-10), , prosjekt tdanningsdirektoratet - KFK Engelsk 2 på trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Engelsk 2 (8-13) , prosjekt tdanningsdirektoratet - KFK Engelsk 2 på trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen

12 I,, N, X, S X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Norsk 1 (8-13) , prosjekt tdanningsdirektoratet KFK Norsk 1 på trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Norsk 1 (5-10) , prosjekt tdanningsdirektoratet KFK Norsk 1 på trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Norsk 2 (5-10) , prosjekt tdanningsdirektoratet KFK Norsk 2 på trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Norsk 2 (8-13) , prosjekt tdanningsdirektoratet KFK Norsk 2 på trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (5-10) , prosjekt tdanningsdirektoratet KFK - Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 5-10 trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen, 16/ Svar på søknad om fritak fra obligatorisk krav Fritak fra obligatoriske krav Bjørn Gulbrandsen Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student 536

13 I,, N, X, S X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for humanistiske fag, Barns språkutvikling og språklæring , prosjekt tdanningsdirektoratet - Barns språkutvikling og språklæring Kompetanse for fremtidens BHG. Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for naturvitenskap og teknologi, Matematikk 2 (5-10) , prosjekt tdanningsdirektoratet KFK Matematikk 2 på 5-10 trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen Institutt for naturvitenskap og teknologi /Øyvind G Antonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Prosjektgodkjenning - Prosjekt dir - KFK - Matematikk 2 på 5-10 trinn tdanningsdirektoratet KFK Matematikk 2 på 5-10 trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /Hilde Friis Institutt for naturvitenskap og teknologi /Øyvind G Antonsen Offl 14 første ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ ndertegnet avtale om frikjøp ved Institutt for naturvitenskap og teknologi, Naturfag 1 (1-7) , prosjekt tdanningsdirektoratet KFK Naturfag 1 på trinn Prosjekt nr Stab, campus Hamar /nni Simensen Institutt for naturvitenskap og teknologi /Øyvind G Antonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Prosjektgodkjenning - Prosjekt dir - KFK - Naturfag 1 på 1-7 trinn tdanningsdirektoratet KFK Naturfag 1 på trinn Prosjekt nr Institutt for naturvitenskap og teknologi /Øyvind G Antonsen Stab, campus Hamar /Hilde Friis Offl 14 første ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck

14 I,, N, X, S X, 16/ Plagiering og selvplagiering Plagiering Prodekan tdanning, LNA /Elin Bakke Stab, campus Elverum /Anette Gjerskaug Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Kristin Stevik Stab, campus Evenstad /Åshild Vassend Holm Studie- og opptakskontoret /Astrid Sandvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430, 16/ Avtale om deling av kostnader i fm snøbrøyting i Evenstadlia vinteren 2018/2019 AØL - Snøbrøyting Evenstadlia Arve Reiersen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry Peter Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049 Saksfremlegg/innstilling, 16/ Godkjenning av kunngjøringstekst til en midlertidig 50 % stilling som service- og informasjonsmedarbeider (konsulent) ØLR - Kunngjøring av midlertidig 50 % stilling som service- og informasjonsmedarbeider (konsulent) Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 16/ Signert avtale om leie av skanner - Gjelder til Anskaffelse - Leie- og serviceavtale - Skanner i arkiv Canon Norge AS Arkivseksjonen /Marit Hellum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 16/ Svar på spørsmål om godkjenning av bachelorgrad Veiledning ifm godkjenning av bachelorgrad Hugo Hansen Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg Dok. dato: Arkivdel: Student 54

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/00289-1 Referat 1-2015 Bibliotekledermøte Bibliotekledermøter 2015 Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Anne-Cathrine Børke Overskott Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/00317-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-112 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-56 Protokoll Tilsettingsrådet 27.01.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-52 Innkalling Tilsettingsutvalget 27.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-114 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-93 Protokoll Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 30.11.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-177 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ola Furseth Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-113 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Janca Molthe van Doorn Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-87 Protokoll Tilsettingsutvalget 19.10.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 19.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02094-3 Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Reglement for økonomistyring i staten (delegasjonsreglement) Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen /Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-76 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-79 Protokoll Tilsettingsutvalget 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-83 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 05.10.2016 Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Dok. dato: 03.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-84 Protokoll Tilsettingsrådet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 30.03.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Dok. dato: 18.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02001-61 Protokoll Tilsettingsrådet 30.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-129 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Roger Helmers Karlsen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Løpende journal

Høgskolen i Hedmark - Løpende journal X, 14/02001-67 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.05.2016 Tilsettingsrådet - og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 04.05.2016 012 X, 14/02002-64 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 27.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-33 Protokoll Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg 012 X, 14/02001-59 Protokoll Tilsettingsrådet 09.03.2016 Tilsettingsrådet Personal- og

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00074-8 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 1.8.2017 mappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum 13.06.2017 I, 17/00150-71 ndertegnet retningslinjer for bruk av datautstyr

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02104-13 Svar på spørsmål om permisjon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 25.09.2016 Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/02244-5 LNA - Videreføring av

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02139-7 Søknad om permisjon Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: 07.10.2016 Arkivdel: Personal 12.12.2016, Tatt til etterretning I, 14/02147-85 ndertegnet Årlig avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-112 Tillatelse til å tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Høgskolen i Hedmark - Hvordan kan elevmedvirkning bli en integrert del av skolehverdagen? Enkeltavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02080-5 - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/02147-67 Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Tongjordet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-62 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-128 ndertegnet Avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Motivational change from physiological testing in cancer survivors Enkeltavtaler mellom forfattere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-193 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Bradley Jønnum Brunelle Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-186 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Maya Liljan Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-105 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Saron Seni Abraha Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00041-2 Dokumentasjon til søknad om permisjon fra studiet Permisjon fra studiet - Bakken Tor-Øyvind Paulsrud Bakken Studieadministrasjonen, HIL /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: 23.02.2017

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-65 ndertegnet kontrakt - Timelærer - 1.1.2017-31.5.2017-3JS300 Jus 3 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Kjell Magne Brobakken Offl 26 femte ledd Stab, campus Rena

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-75 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 10.08.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 09.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00079-9 Kjøp av tjenester knyttet til prosjekt 63043 Østerdalen Sivilmilitært kompetansesamarbeid Arbeidskontrakter 2017 - Ekstern finansiert virksomhet (EFV) - ØLR Elverumregionens Næringsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-59 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 24.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02039-8 110 Høgskolen i Hedmark - Oline Sukkestads hus - Gjensidig undertegnet tilleggskontrakt til leiekontrakt nr 9709 gjeldende for perioden frem til 28.02.2017 Statsbygg - HH / Leieavtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-35 Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 20.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02000-36 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-75 Oppsigelse av praksisplass LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Knausen FS barnehage Christel W. Jørgensen Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00032-15 Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2017 - kap. 281 post 01 - Senter for fremragende utdanning, tildeling til Centre of Excellence in Film and Interactive Media (CEFIMA)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer