Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Saron Seni Abraha Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ ndertegnet avtale om leie av lokaler tleie av lokaler - Terningen Arena , 2015, 2016 Hedmark Skikrets Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret Sørli Hågensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032 I, 14/ ndertegnet avtale om leie av lokaler tleie av lokaler - Terningen Arena , 2015, 2016 Hedmark fylkeskommune Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret Sørli Hågensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032 I, 14/ ndertegnet avtale om leie av lokaler tleie av lokaler - Terningen Arena , 2015, 2016 Elverum kommune Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret Sørli Hågensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 14/ Svar på epost av samt korrigering av desemberrapport EEA - LP Tartu Tartu City Government, Department of Education Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Tilsagn om tilskudd til kartlegging av elvemusling i Gjerda, Høgsjøbekken og Lindsjøbekken - prosjekt Fylkesmannen i Hedmark - Tiltak for å bevare elvemusling bestanden - Prosjektnr og Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S I, 14/ Truede arter - tbetaling av tilskudd til kartlegging av elvemusling i Gjerda, Høgsjøbekken og Lindsjøbekken. Statsbudsjettet 2016 kap post prosjekt Fylkesmannen i Hedmark - Tiltak for å bevare elvemusling bestanden - Prosjektnr og Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ Vedrørende kvotestudent Obeid John Mahenya Doktorgradsstudent - Obeid Mahenya Statens lånekasse Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Avslutningsskjema prosjekt Følgeforskning Bengt Eriksson Evidensbasert praksis operasjonsområde støtte og service til personer med nedsatt funksjonsevne - Prosjektnr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Doktorgrader annet halvår 2015 Doktorgradsregister - Rapportering av disputaser ved Høgskolen i Hedmark NIF - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Studie- og opptakskontoret /Rannveig Haug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 624 X, 15/ Brannvernoppfølging 2015 AØL - HMS arbeid. AM og verneombud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen 254 X, 15/ Referat AM møte AØL - HMS arbeid. AM og verneombud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen 254

3 I,, N, X, S X, 15/ AØL - Rapport for medarbeiderundersøkelsen 2015 AØL - HMS arbeid. AM og verneombud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen 254 X, 15/ HMS - plan 2016 AØL - HMS arbeid. AM og verneombud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen 254 X, 15/ ROS-analyse med handlingslan AØL AØL - HMS arbeid. AM og verneombud Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen 254 X, 15/ Avslutningsskjema prosjekt Fysisk aktivitet som intergrert behandlingsform. Fysisk aktivitet som integrert behandlingsform - Prosjektnr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Skjema for avslutning av prosjekt RFFI-Liquid Array Diagnostic (LAD) technology for high-throughput multiplex screening of point mutations (BIOTEK2021) - Prosjekt Stab, campus Hamar /Lan Mi Stab, campus Hamar /Lan Mi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Avslutningsskjema Seprep- Tverrfaglig behandling,rehab og oppfølging av mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer SEPREP - Tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer (dobbeldiagnose) - 60 sp - Prosjektnr 94014, 94062, 94070, 94098, 94004, 93050, 94064, 94088, 94116, 94117, 94175, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S, 15/ Opphør av PERL-bankkonto med overføring av saldo til bankkonto PERL2 - Partnership for Education and Research about Responsible Living (fom ) DNB Bank ASA Regnskapskontoret /Hanne Trovåg Jonassen 073 X, 15/ Skjemaet for avslutning av prosjekt PERL2 - Partnership for Education and Research about Responsible Living (fom ) Stab, campus Hamar /Bjørg Quarcoo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 073, 15/ Engasjement - avtale dir - KFK Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Prosjektnr Beate Børresen Stab, campus Hamar /Hilde Friis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt - Kulturskole - Faglærerutdanningen i musikk, 3. studieår - Vår 2016 Praksisavtaler for faglærerutdanningen i musikk - individuelle avtaler Per Inge Høiberg Studieadministrativ enhet, LNA /Julia Oliane Boesen , Tatt til orientering I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PPP - Deltid 2 - Vår 2016 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Berit Lundberg Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Deltid 2 - Vår 2016 Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler Lage Robak Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

5 I,, N, X, S X, 15/ ndertegnet avtale om frikjøp av Åsne Ranheimsæter, vår 2016, prosjekt tdanningsdirektoratet - Norsk 2 (5-10 trinn) KFK Prosjekt Stab, campus Hamar /nni Simensen Stab, campus Hamar /nni Simensen, 15/ Resultat fra forhandlingsmøte Personalmappe - Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ ndertegnet kontrakt mellom Høgskolen i Hedmark og Irene Imingen prosjekt nr etter og videreutdanning i Demens FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn Irene Imingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt gjesteforeleser Frida van Megen prosjekt videreutdanning i diabetes FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn Frida van Megen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt gjesteforeleser Ingeborg Kristiansen prosjekt videreutdanning i diabetes. FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn Ingeborg Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ndertegnet kontrakt gjesteforeleser Irene Hanssen prosjekt nummer videreutdanning i demensomsorg FH BOA - Gjesteforelesere / arbeidskontrakter på timebasert lønn Irene Hanssen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S, 15/ Resultat fra forhandlingsmøte Personalmappe - Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/ Klage på karakterfastsetting Klage på karakterfastsetting Beathe Mæhlum Stab, campus Elverum /Hilde Evensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilrettelegging av eksamen Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 15/ Avtale - gjesteforelesning - Ledelse, styring og sikkerhetskultur. Øyvind Kvalnes Prosjekt ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2016 Øyvind Kvalnes Offl ledd Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen, 15/ Resultat fra forhandlingsmøte Personalmappe - Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 15/ Komplett søkerliste FH - kunngjøring av fast 100 % stilling som professor innen psykisk helse Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Seksjon for forskning, bibliotek og internasjonalisering /Jørgen Klein Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Tillitsvalgte /Stein Erik Bårdseng Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap /Jon Anders Græsli Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S I, 15/ Oversendelse av dokumentasjon i fm søknad på stilling ØLR - Kunngjøring av fast 100% stilling som førsteamanuensis/professor i internasjonal politikk ved Avd. for økonomi- og ledelsesfag Bjørn Olav Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oversendelse av forside på opprykksvurdering fra FFI ØLR - Kunngjøring av fast 100% stilling som førsteamanuensis/professor i internasjonal politikk ved Avd. for økonomi- og ledelsesfag Bjørn Olav Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Prosjektgodkjenning - Prosjektnr Olympiatoppen 2016/2018 Exploring the Backstage Practices and Processes that Support Achievement Teams Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Engasjement som timelærer i emnet Skatte og avgiftsrett for eiendomsmeglere ØLR - Timelærere Institutt for økonomifag Lars Sanden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 226, 15/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 226

8 I,, N, X, S, 15/ Engasjement som gjesteforeleser ved studiet Risiko, sårbarhet og beredskap ØLR - timelærere Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Mathias Hansson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Engasjement som innleder ved Vinterkonferansen 2016 ØLR - timelærere Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Paul Larsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Engasjement som innleder ved Vinterkonferansen 2016 ØLR - timelærere Inst. for organisasjons- og ledelsesfag Tom Karp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Karakterskjema klagesensur Klage over eksamensresultat - Gjerstad Institutt for økonomifag /Stein Antonsen Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3REV100 Grunnleggende regnskap Klage over eksamensresultat - Gjerstad Truls Gjerstad Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensur som følge av klage i NØR485 Årsoppgjør Klage på eksamensresultat - Kenneth Torkehagen Kenneth Torkehagen Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S, 16/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: Arkivdel: Student 535, 16/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 535, 16/ Ny sensur som følge av klage i NØR485 Årsoppgjør Klage over eksamensresultat NØR485 Årsoppgjør - Thao Hong Luong Thao Hong Luong Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 535 I, 16/ Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg , Tatt til etterretning, 16/ NF Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Naturfag 1, emne 1: Introduksjon til naturfaget Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Klette Aina Rikke Veen Klette Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

10 I,, N, X, S, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MET120 Matematikk for økonomer Klage over eksamensresultat - Sundland Institutt for økonomifag /Erik Neslein Mønness Are Aastveit Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg, 16/00-2 2KRO Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Kroppsøving 1 Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Odden Marius Odden Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MET120 Matematikk for økonomer Klage over eksamensresultat - Fyrileiv Institutt for økonomifag /Erik Neslein Mønness Are Aastveit Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3MET120 Matematikk for økonomer Klage over eksamensresultat - Fyrileiv Robert Johansen Fyrileiv Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Vedr høring om regional planstrategi Høring - Regional planstrategi Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Studie- og utdanningsseksjonen /Stine Grønvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 16/ Kompetanse kjeveortopedi - tannleger og tannpleiere utdannet ved norske læresteder - forventningsavklaring Kompetanse kjeveortopedi - tannleger og tannpleiere utdannet ved norske læresteder Helsedirektoratet Institutt for tannpleie og folkehelse /Linda Lundsbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 001

11 I,, N, X, S N, 16/ Prosjektgodkjenningsskjema BLD - Samarbeid med Høgskulen i Volda - Kvalitet i opplæringa for elever med utviklingshemming, prosjekt Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta Offl 14 første ledd Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap /Morten Ørbeck Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 16/ Ny sensurering som følge av klage i 3MET120 Matematikk for økonomer Klage over eksamensresultat - Schade Institutt for økonomifag /Erik Neslein Mønness Are Aastveit Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg, 16/ Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3MET120 Matematikk for økonomer Klage over eksamensresultat - Schade Ole Andreas Schade Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ ndertegnet kontrakt om leie av lokale tleie av lokaler - LNA Human-Etisk Forbund Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 16/ Svar på søknad om permisjon fra studier - Solberg Permisjon fra studier - Solberg Linn Maria Solberg Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Saksfremlegg/innstilling, 16/ /16 ØLR - Godkjenning av kunngjøringstekst/stillingsbetenkning til en stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i organisasjon og ledelse ØLR - Kunngjøring av fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i organisasjons- og ledelsesfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S, 16/ Administrativ tilsetting - Personalmappe - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 Saksfremlegg/innstilling, 16/ /16 ØLR - Godkjenning av kunngjøringstekst/stillingsbetenkning for en fast 100 % stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i organisasjon og ledelse ØLR - Kunngjøring av en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i organisasjon og ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Innkalling til møte i høgskolens klagenemnd Høgskolens klagenemnd Medlemmer av høgskolens klagenemnd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg 012, 16/ Plan for fullføring av fri bachelorgrad - Trond Sjaaeng Vurdering fri bachelorgrad - Trond Sjaaeng Trond Sjaaeng Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg 514, 16/00-2 Svar på forhåndsvurdering av fri bachelorgrad Forhåndsvurdering fri bachelorgrad - Marianne Røtterud Marianne Røtterud Stab, campus Rena /Martina Anna Ergan Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 16/ Søknad om å forsette med avhandlingsarbeidet Søknad om å fortsette på avhandlingsarbeidet - Liv Anette Nygjerdet Liv Annette Nygjerdet Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

13 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om å fortsette med masteravhandlingsarbeidet Søknad om å fortsette på avhandlingsarbeidet - Liv Anette Nygjerdet Liv Annette Nygjerdet Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Student 532 I, 16/ Slutter på studiet Slutter på studiet Audun Granskogen Studieadministrativ enhet, LNA /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 16/ / Slutter på studiet Slutter på studiet Audun Granskogen Studieadministrativ enhet, LNA /Heidi Anine Larsen Dok. dato: Arkivdel: Student 59 I, 16/ Ønsker vurdering av fri bachelorgrad - Andre Lihaug Ønsker vurdering av fri bachelorgrad - Andre Lihaug Andre Lihaug Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 16/ Bekreftelse på innpass av emne i Årsstudium hos Høgskolen i Nesna Ønsker vurdering av fri bachelorgrad - Andre Lihaug Andre Lihaug Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ Prosjektgodkjenningsskjema prosjekt nr Fysisk aktivitet som integrert behandlingsform Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Hedmark, FH og Oslo niversitetssykehus HF, klinikk psykisk helse og avhengighet, seksjon for undervisning og fagutvikling Avdeling for folkehelsefag /Sven Inge Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, X, S I, 16/ Økning i omfang av dokumentforfalskninger fra ganda Melding om dokumentforfalskning fra andre universiteter/høgskoler Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Studie- og opptakskontoret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517 I, 16/ ndertegnet samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag og NAV Hjelpemiddelsentral i Hedmark gjeldende i 4 år Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag og NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 16/ Gjensidig undertegnet avtale om kursdager Regnskap, regnskapsorganisasjon og internkontroll Skattedirektoratet - 3-dagers kurs i Regnskap, regnskapsorganisasjon og internkontroll Skattedirektoratet Stab, campus Rena /Marte Tøndel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personalmappe - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 16/ Arbeidsforhold - Personalmappe - Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 16/ Søknad om innpassing Søknad om innpassing - Haugen Eirik Solheim Haugen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 Besvart med utgående dokument

15 I,, N, X, S, 16/ Etterspørring av dokumentasjon av innpasning av tidligere studie Søknad om innpassing - Haugen Eirik Solheim Haugen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Berit Grindal Lutnæs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513, 16/ Søknad om SAK- midler for å utrede mulig fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Hedmark (HH) SAK-midler for å utrede mulig fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Hedmark (HH) Kunnskapsdepartementet Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 I, 16/ Søknad om permisjon fra studier - Morønning Permisjon fra studier - Morønning Mari Anine Morønning Stab, campus Rena /Martina Anna Ergan Dok. dato: Arkivdel: Student 531

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06-75 ndertegnet avtale om leie av lokaler 03.03.2016 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2014, 2015, 2016 CK Elverum Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-92 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 30.11.2016 Tilsettingsutvalget - Høgskolen i Hedmark Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 25.11.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02109-9 Gjensidig undertegnet bilag 5 til leieavtale av 24.08.2008 - Leie av lokaler i Terningen Arena, Elverum Leieavtaler Terningen Arena - Campus Elverum Terningen Næringseiendom AS

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02308-33 Søknad om konferansestipend 2015-4th European Conference on Mental Health 21.10.2015-23.10.2015 Erik Hoel Dok. dato: 24.03.2015 Arkivdel: Sakarkiv X, 14/02308-34 Oversendelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-96 Bekreftelse om tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) - Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-76 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-79 Protokoll Tilsettingsutvalget 24.08.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00300-15 SPEED økonomirapport per 31.08.2016 NFR - The function of special education (SPEED) - Prosjektnr 82802 Høgskulen i Volda /Ingunn Welle Offl 26 4. ledd Stab, campus Hamar /Camilla

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-102 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Marit Vik Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-24 Protokoll Høgskolestyret 01.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Saksfremlegg/innstilling, 14/02000-26 Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal DMS2002 - Software Innovation - ffentlig journal N, 17/00020-1 Bortfall av funksjonstillegg og godtgjørelse for mobiltelefon - Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen Dok. dato: 22.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02153-4 Vedrørende søknad om opprykk til stilling som høgskolelektor - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02005-5 Oversendelse av arbeidsavtale Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02005-6 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.04.2016-30.06.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02164-3 Aksept av tilbud - Personalmappe - Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02272-13 Signert faktureringsavtale revidert utgave

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02157-15 ndertegnet kontrakt som eksamensinspektør for perioden 2015-2016 AØL - Kontrakter - eksamensinspektør 2014/2015 og 2015/2016 Anna Skjæret Stab, campus Evenstad /Lucy Walmsnæss

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-91 Masteravhandling 2016 - Multimodalitet i blogg Masteravhandlinger avlagt ved Høgskolen i Hedmark, Avd LNA Anne-Lise Brenna Ording Studieadministrativ enhet, LNA /Milli Olsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02078-3 Endelig tildeling 2015 fra KD og intern fordeling Budsjett 2015 Økonomiseksjonen /Thomas Røinaas Dok. dato: 12.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02115-7 FH - Søknad om forlenget permisjon - Avskjermet Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 09.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-31 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02040-4 Rapportering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02319-13 Melding om vedtak - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02337-10 ndertegnet kontrakt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-90 Protokoll Tilsettingsrådet 16.11.2016 Tilsettingsrådet - Høgskolen i Hedmark Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Christel Johnsgaard 012 X, 14/02001-91 Møteinnkalling Tilsettingsrådet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-32 Vedtak, 10032016, Sak 3/16, Datoer for styrets møter høsten 2016 Høgskolestyret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/02389-20 Høgskolen i Hedmark, Evenstad - krav om redusert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-6 Protokoll Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 28.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02298-5 157/15 ØLR - Søknad om permisjon Personalmappe Stab, campus Rena /Anne Grete Solli Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personal 221, 14/02316-37 Letter of approval:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-5 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 28.01.2015 Tilsettingsrådet Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-58 Protokoll Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 11.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-55 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-129 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Roger Helmers Karlsen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-63 Protokoll Tilsettingsrådet 13.04.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-63 Protokoll Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-60 Protokoll Tilsettingsrådet 25.02.2016 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02002-57 Protokoll

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02153-5 Vedrørende søknad om opprykk - Avskjermet Avskjermet Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/02224-10 Rapport etter gjennomføring

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02088-19 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Elverum Stab, campus Elverum /Solveig Sletbakk Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02143-164 ndertegnet avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-62 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget 13.04.2016 Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 08.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02210-15 Innkalling til møte 29 i programutvalget for ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Programutvalget for PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, campus Hamar Stab, campus

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-114 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00078-17 Bestilling av modul på Lederutdanning - helse og omsorg - Modul 3-Virksomhetens økonomistyring og kvaltetsutvikling - 13.1.2017-14.2.2017 og 5.4.2017-6.4.2017 Helse og omsorg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/381-32 ndertegnet arbeidsavtale for perioden 01.05.2016-31.12.2016 HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn Embla-Irene Antmark Offl 26 5. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-112 Tillatelse til å tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage - Høgskolen i Hedmark - Hvordan kan elevmedvirkning bli en integrert del av skolehverdagen? Enkeltavtaler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-33 Protokoll Høgskolestyret 10.03.2016 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg 012 X, 14/02001-59 Protokoll Tilsettingsrådet 09.03.2016 Tilsettingsrådet Personal- og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-44 Møteinnkalling Tilsettingsutvalget Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 012 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-177 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ola Furseth Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02000-35 Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret Offl 14 første ledd Høgskoleledelsen /Hans Petter Nyberg Dok. dato: 20.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/02000-36 Møteinnkalling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-57 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 10.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 05.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-24 Protokoll Tilsettingsutvalget 27.05.2015 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012 Saksfremlegg/innstilling, 14/02137-8 Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/00289-1 Referat 1-2015 Bibliotekledermøte Bibliotekledermøter 2015 Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Anne-Cathrine Børke Overskott Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/00317-7

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-112 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00314-41 nderskrevet avtale om leie av lokaler 5.9.2017 inkludert konferansepakke tleie av lokaler - Terningen Arena - 2017 Hedmark fylkeskommune Eiendom- og innkjøpsseksjonen, HH /Ann-Margret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02139-7 Søknad om permisjon Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: 07.10.2016 Arkivdel: Personal 12.12.2016, Tatt til etterretning I, 14/02147-85 ndertegnet Årlig avtale

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00014-1 Tilbud om tilsetting i 20 % stilling som professor II i ledelse ØLR - Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som professor II i ledelse Tom Karp Offl 25 første

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02113-3 Søknad om utvidelse av stipendiatperiode Personalmappe - Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen Dok. dato: 15.08.2016 Arkivdel: Personal 10.10.2016, Tatt til etterretning,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02082-5 HA - Midlertidig tilsetting av førstekonsulent - Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 22.01.2015 Arkivdel: Personal tgående

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02043-4 Restansekontroll med frist 10.06.2016 Restansekontroll 2015-2016 Journaldato: Tilg. kode: Arkivseksjonen /Marit Hellum Dok. dato: 23.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 041 I, 14/02131-126

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02281-28 For signering - Samarbeidsavtale i Pulje 3. Prosjekt nr 62115 Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (SK) Pulje 3 - Prosjektnr. 62115 Os kommune Stab, campus Hamar /Hilde

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00074-8 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 1.8.2017 mappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum 13.06.2017 I, 17/00150-71 ndertegnet retningslinjer for bruk av datautstyr

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-14 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 04.12.2014 - Prosjektnr 44101 Kari Hagen Dok. dato: 19.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-12 Protokoll Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Arkivkode: 012 Internt notat uten oppfølging, 14/02002-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-59 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 24.02.2016 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02002-75 Møteinnkalling - Tilsettingsutvalget 10.08.2016 Tilsettingsutvalget Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-112 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Hege Steen-Hansen Aardal Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02101-39 ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00017-2 Svar på klage - Stiftelsen elverhøy Lokaler masterproduksjon - DNF - Stiftelsen Elverhøy Magnus Kristiansen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang 20.02.2017 035,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-15 ndertegnet arbeidsavtale i 10% stilling gjeldende fra 01.09.2016 Avskjermet Dok. dato: 15.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/02131-101 ndertegnet avtale om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00202-9 Tilsagnsbrev om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak Skogsjerv Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon - Prosjektnr 66067 Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Evenstad

Detaljer