Løvestikka Fremad i alle retninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løvestikka Fremad i alle retninger"

Transkript

1 Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og alle de nye dagene. VÅR BESTE DAG Kom og lytt til lyset når det gryr av dag! Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag: Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går, er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag - den kan bli vår beste dag. Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått, mer, kan hende, enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tier stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i morgen skal bli vår beste dag! Erik Bye

2 I forlengelsen av klubbmøtet vårt den 15. januar og de tekniske vanskene. Einar Lyngar la ut dette på Facebook etter møtet: «Takk for hyggelig møte på Natrudstilen i går kveld. Siden vi ikke fikk vist bildene fra Gwangwava primary, legger jeg ved et par bilder fra skolen som Silas tok for noen dager siden. Den skulle vise hvilket enormt behov skolen har for vår hjelp. Et klasserom har mistet taket, og foreldrene har ryddet bort veggene og tatt vare på mursteinen. Dessuten må toalettanlegget bygges opp på nytt med åtte båser i hver. Klarer vi dette? Det betyr kr tilsammen fra de åtte klubbene i sonen. Klart vi klarer det :) Nå må vi dra med oss de to klubbene som ikke var med siste året. Og husk, her kommer hver krone frem, og foreldrene bygger gratis. Vi får ENORMT mye for hver krone vi bidrar med. Og elever som setter pris på skolen sin, og ikke minst. Nå tar de vare på den fordi de er stolt av den. - i Zimbabwe.» T Y D E L I G A T D E T E R S T O R T B E H O V Referat fra klubbmøtet 15. januar. Fravær: Jon, Åge, Kjell, Bjørn Egil, Terje. Saker: 1. President Ole Kr. ønsket velkommen til nytt år. 2. Referater: -Julehilsener er levert til Arne, Mary, Helene og Astrid. -Takk fra Frelsesarmeen for «gryteinnsatsen» før jul. -Julehilsen mottatt fra Ringsaker Blad. -Om INFO-møtet 6. februar. Ole Kr. informerte om opplegget. Det er laget plakater og flyers. Møtet holdes på Brøtheim, i den lille salen, 6/2-14, kl Det skal settes opp plakater og deles ut flyers. -Klubbmøtet vårt den 12. februar kommer til å bære preg av at det er 20 år siden OL- 94 på Lillehammer. 3. Komitérapporter: -Rømåsen. Atle S er i gang, har fått info fra Kjell H. -Tulipanaksjonen. Roar S. orienterte kort. Opplegg som i fjor. -Ungdomskomiteen: For sent å melde på kandidater til sommerens utveksling. -Gwangwawa. Asbjørn S. orienterte. Faktura sendes ut til aktuelle klubber og faddere. -Verv utenom klubben. Se Løvestikka for januar. -Representanter til Distriktsmøte. Fristen er 22. februar. 4. Einar Lyngar fortalte interessant og levende fra Libanon og Bekaa-dalen og flyktningeleiren på grensa til Syria. (Se henvisninger i Løvestikka for januar) 2

3 DG S MÅNEDSBREV FEBRUAR Hei igjen Lionsvenner. Da er andre halvdel av dette fiskalåret i gang. Klubbene, sonene og distriktet er i gang med å forberede nominasjoner til valgene for neste fiskalår. Distriktets ildsjel dette fiskalåret skal kåres. Jeg ønsker forslag tilsendt innen 1. mars fra sonene og klubbene. Ved forslaget ønsker jeg en begrunnelse for hvorfor denne personen nomineres. Ungdomsleiren på Strandenga 29.6 til har alle klubbene mottatt invitasjon til. Jeg oppfordrer klubbene til å melde på deltakere til leiren. Røde Fjær 2015 planleggingen er i gang i Lions Norge. Distriktet har utnevnt en distriktskomite med leder Kjell Børresen. Vi vil utover våren komme med informasjon om innsamlingen og formålet det skal gå til nemlig Det er mitt valg. Det vil også komme nyhetsbrev og oppdateringer fra den nasjonale lederen for Røde Fjær 2015 Lise Gulbrandsen. Jeg vil minne om distriktsmøtet 2014 som finner sted på Quality hotell, Jessheim lørdag 5. april. Her skal vi treffes for et hyggelig og godt møte. Når det gjelder reduksjonen av antall distrikter i Lions Norge vil vi i forslaget til nye distrikter bli som i dag d.v.s. øvre Romerike, Hedmark og deler av Oppland, med tillegg av resten av Oppland (9 klubber). Saken kommer på distriktsmøtet. Ved mine besøk i klubber og soner opplever jeg en stor entusiasme og godt arbeid rundt i distriktet vårt. Jeg har dette året satt fokus på medlemspleie og medlemsrekruttering. Jeg håper at vi alle gjør vårt til at vi beholder vår medlemmer og rekrutterer nye slik 3

4 at vi dette Lionsåret får en netto medlemsvekst. Jeg ønsker dere alle lykke til videre med Lionsarbeidet og husk at vi er stolte Lions og gode venner som hjelper andre! Fadderbarn er også en viktig aktivitet. Distriktet har sitt eget fadderbarn eller det vil si det er klubbene sitt fadderbarn fordi i stedet for jubileumsgaver til klubbene når de jubilerer så betaler vi inn til fadderbarnet. Jeg ønsker at flest mulig klubber skal delta i fadderbarnordningen da dette er en god måte å støtte barn med skole og oppvekst på. Jan Olav Hei alle sammen. Informasjon fra distriktets IRC (internasjonalt arbeid) og VDG1 (visedistriktsguvernør). Så ble det det min tur til å skrive litt om mine tanker rundt aktiviteter som vi bør ha i lionsåret Dere er nå i gang med tanker rundt valg i klubber samt handlingsplaner. Ettersom jeg sitter som IRC og VDG1 vil dette infoskrivet omhandle begge områder. Først IRC. Jeg mener at vi skal opprettholde den viktige IR aktiviteten vi har på brønnprosjektet. Mange klubber og noen soner har egne brønnprosjekter, distriktet har sitt. Vi har i dette lionsåret finansiert 2 brønner. Hva som står av penger på kontoen i skrivende stund har jeg ikke oversikt over, men kanskje klarer vi en til. Mange klubber og noen soner har egne IR prosjekter. Dette er viktige og gode prosjekter som må videreføres. Kanskje er det klubber rundt omkring som har lyst til å være med å bidra, som selv ikke har kapasitet til å drive frem egne. Jeg ønsker i den forbindelse at de som driver prosjekter og som ønsker hjelp lager infoskriv som forklarer prosjektet, slik at de som ønsker å hjelpe til kan ta kontakt. På denne måten så gir vi alle en mulighet til å delta. Jeg er i skrivende stund på NSR(Nordisk samarbeidsråd) møte på Klækken hotell på Hønefoss. I den forbindelse så er det og lagt inn en VDG opplæring. Vi har nå gått igjennom neste års budsjett og handlingsplan på MD nivå. Resultatet av dette vil måtte speiles i min handlingsplan og budsjett. Som ett resultat av redusert overføring fra MD til distrikt så må vi spare inn ganske mye for å gå i null. Hvordan jeg skal få til dette må jeg diskutere med DG og sittende styre. Dette er jo et resultat av sviktende medlemstall. Vi må nok ta høyde for en aktivitetsdemping på distriktsnivå neste år når det gjelder reiser og møter. Dette også fordi forslaget til ny distriktsinndeling blir gjeldende fra 1 juli Alle klubber jobber nå med å forberede valgene sine, nye visepresidenter m.m skal velges. Jeg ønsker i den forbindelse at alle klubber tenker på valget som skal 4

5 være på distriktsnivå, kom med forslag til kandidater som kan tenke seg å gjøre en insats for fellesskapet ut over klubben. Meld dette inn til valgkomiteen ved Kåre Rise. Som dere alle nå vet så skal det arrangeres Lions Røde Fjær i Aksjonsdagen er satt til 8. februar. Alle klubber må derfor oppnevne sin primære Røde Fjær kontakt. Opplegget rundt Røde Fjær vil bli presentert i tiden frem mot vårt distriktsmøte. Jeg har så langt god tro på prosjektet, og håper derfor at alle klubber og medlemmer stiller med stor arbeidslyst i tiden før og under aksjonen. Med Hilsen Arve Lund IRC/VDG 1 Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag 5. april 2014 Invitasjon til det 30. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Arrangør: Lions Club Ullensaker 5

6 VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President i Lions Club Ullensaker Leif H. Bakkeli Lions Club Ullensaker har fått det ærefulle oppdraget å stå som arrangør av Distriktsmøtet i Distrikt 104K i Det er en oppgave som vi er stolte av og tar på oss med glede. Møtestedet blir Quality Airport Hotel Gardermoen, beliggende Jessheim nord. Jessheim er en by, et tettsted, skolesenter og administrasjonssenter i Ullensaker kommune. Jernbanen med jernbanestasjonen, Jessheim stasjon, på hovedbanen ble anlagt i 1854 og dannet grunnlaget for utviklingen av tettstedet. Siden den gang har det vært en rivende utvikling. Jessheim fikk sin bystatus 11. juni 2012 og har ca innbyggere. Ullensaker kommune med sine innbyggere er en av de kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen er vert for Oslo Lufthavn, Gardermoen. Flyplassen er vår port til Norge og samtidig vår port ut til verden. støtter, er klubben aktiv i lokalmiljøet med støtte både til barn og ungdom, eldre og funksjonshemmede. Som en synlig pris på det arbeidet vi gjør fikk klubben - sammen med LC Ullensaker/Kløfta, Frivillighetsprisen Det er en pris vi er stolte av, og den er en anerkjennelse for alle medlemmene som står på med dugnad og frivillig innsats hele året. Lions Club Ullensaker ønsker alle velkommen til Distriktsmøtet. Vi håper dere får en hyggelig og innholdsrik dag. Møtet er en fin anledning til å treffe andre Lions venner, utveksle erfaringer, få nye impulser og sammen stake ut veien videre fremover til beste for medlemmene og organisasjonen. VELKOMMEN TIL LIONS CLUB ULLENSAKER OG JESSHEIM. Leif Bakkeli / president Lions Club Ullensaker ble stiftet i 1968, og vi var dermed 45 år i Da er det ekstra hyggelig at vi inneværende år har distriktsguvernøren Jan Olav. Klubben har 32 medlemmer. I tillegg til de internasjonale og nasjonale prosjekter vi 6

7 DISTRIKTSGUVERNØRENS HILSEN. Jeg vil ønske dere alle velkommen til årets distriktsmøte. Det har vært lærerikt, inspirerende og hyggelig å få være distriktsguvernør i distrikt 104 K i fiskalåret Jeg er stolt av det gode distriktet vi alle er medlemmer av. Velkommen skal dere være! Med hilsen Jan Olav I år arrangerer moderklubben min, LC Ullensaker et endags distriktsmøte. Jeg vil takke for at de påtok seg arrangementet. Dette er det 30. distriktsmøtet i 104 K så et lite jubileum er det jo. Jeg håper på god oppslutning fra dere i klubbene. Det er dere som er drivkraften i Lions. Det er derfor viktig at dere med deres engasjement er med og påvirker fremtiden. Jeg vil oppfordre alle deltakere til å lese igjennom saksdokumentene og stille godt forberedt. Distriktsmøtet er en arena hvor vi går igjennom det som har skjedd i fiskalåret som er gått (til tross for at vi ikke avslutter det før 1. juli) og ser fremover på neste år. Det er viktige saker som skal behandles. Jeg gleder meg til å treffe nye og gamle Lionsvenner fra alle våre 43 klubber og håper vi får et godt møte. Da treffes vi lørdag 5. april på Quality Airport Hotel Gardermoen. Program Lørdag 5. april Registrering Åpning m/underholdning Om Lions Røde Fjær 2015 v/ prosjektleder Lise Gulbrandsen Distriktsmøteforhandlinger Arbeidslunsj Distriktsmøteforhandlingene fortsetter Kaffepause Distriktsmøteforhandlingene fortsetter For mere info følg linken nedenfor Distriktsmoetet%202014%20- %20Invitasjonshefte.docx 7

8 MØTEREFERAT Sone 4 Møtetype: Sonemøte Tid: Sted: Tingvang ved Ringsaker kirke Ref.: Erling Berentsen Tilstede: Representanter fra alle 8 klubber, Einar Lyngar, Fagkontaktene Jørn Buraas, Bjørn Egil Skar, Åge Walther Larsen. Sonestyret Neste møte Tid: kl Sted: 1. Åpning. Sone- og møteleder Stein Larsen ønsket velkommen. Past soneleder Finn Haugom leste Lions etiske norm. 2. Internasjonalt arbeid ved Einar Lyngar. A. Sosiale medier. Han ønsket flere medlemmer og klubber på facebook, instagram og twitter. Der når man ut i verden med sine budskap og kan bli kontaktet. Se mer på Lions sine hjemmesider. B. Skolen i Gwangwava i Zimbabwe. Einar Lyngar fortalte hvordan Silas i Gwangwava i Zimbabwe kunne holde kontakten ved bruk av sosiale medier. Nyttig for hurtig informasjon, bli orientert om regnskap og hjelp ved overføring av penger til lokal bank. I bladet Lion nr , kan man lese mer detaljert om arbeidet ved skolen. Med finansiell hjelp fra Lions og praktisk hjelp fra foreldrene har skolen fått utbedret noen klasserom. Det står store oppgaver igjen. Så som nytt toalettbygg og utbedring av de resterende klasserom. Anne Kathrine Fossum, Nes Lions, spurte om det kunne lages en langsiktig plan for det gjenstående arbeidet. Ringsaker Nord, har en komité for dette prosjektet og tok på seg oppgaven med å lage en rapport og en plan til neste sonemøte. Skolepenger. Det er et fattig distrikt, så ikke alle har råd til skolepenger. Det koster ca 98 dollar per år å ha et barn på skolen. Det er behov for flere faddere. Er det medlemmer og eller klubber som ønsker å bli faddere, ta kontakt med Lions Club Ringsaker Nord! C. Flyktninger fra Syria i Bekaadalen. Einar Lyngar fortalte om en reportasje på TV-kanalen Aljasera som viste hvordan flyktningene led i kulde og snø øverst i Bekaadalen i Libanon. Her trengs det hjelp tenkte han og ringte til Lions sentralt her i landet og fikk fra katastrofefondet ,- kroner som Lions i Libanon kunne kjøpe inn varme klær for. Så ble han bedt om å bli med for å dele ut klærne! Det ble en ikke ufarlig reise. Den er godt beskrevet i denne artikkelen: Einar Lyngar oppfordret møtedeltakerne om å ta dette budskapet tilbake til klubbene: Katastrofefondet fungerer. Enkeltmedlemmer har påvirkning! E. Hviterussland. På spørsmål om hvordan det går med klubbene i Hviterussland, fortalte Einar Lyngar at klubbene ikke har råd til kontingenten til Lions. Når bankene skal overføre pengene til USA, tar de så store gebyrer at man lar det være. Uklart om alle klubbene fungerer lokalt uten å være tilknyttet Lions utenom Hviterussland. 8

9 3. Ungdomsarbeidet A. Ringsakerrussen Assisterende soneleder Erling Berentsen fortalte at han hadde deltatt på et møte på Ringsaker videregående skole den 12. desember. Der hadde rektor, politiet og Lions innlegg om å holde seg borte fra bruk av narkotiske stoffer. Ringsaker blad hadde den 17.desember en stor reportasje fra møtet. Viktig med innbetaling av bevilgede beløp fra klubbene i Ringsaker innen utgangen av januar, da det snart kommer regning på en del av materiellet. Det er søkt Tulipanfondet om tilsagn om støtte til prosjektet. Han fortalte at han skal møte Øyvind Buraas i politiet alt neste dag. Egen rapport om det møtet vil bli sendt ut. B. Det er mitt valg Stein Larsen fortalte at det er en del narkotika og hasj i området. Et av våre tiltak mot bruk av slike stoffer er kursopplegget Det er mitt valg. Han oppfordret klubbene til å se på hva dette kursopplegget er og bruke det. Det er ikke kurs i noen av klubbene nå. C. Røde Fjær Kjell Børresen, LC Vang, har fått en lederrolle i vårt distrikt for denne aksjonen som skal finne sted i tidsrommet februar Det skal være kick-off på Gardermoen for NAC og piloter for Det er mitt valg Han oppfordret alle klubbene å få opplæring i hva dette kursopplegget går ut på, slik at en kan svare når noen spør. Opplæringen kan være å be inn en aktiv lærer til et klubbmøte, samle opp gode argumenter og skrive det ned på et kort som en kan bruke under aksjonen. D. Ungdomsutveksling. Fristen for å søke er 1. februar. Nes har en søknad under arbeid. Hamar, Vang og Storhamar har to kandidater å sende ut. 4. Lions Økonomien på landbasis er for dårlig. Det er kun distrikter med mer enn 1250 medlemmer som utløser driftstilskudd fra USA. Vi har nå 10 distrikter i landet, kun 3distrikter utløser tilskudd slik at det når blir forslag om 6 eller 7 distrikt på landsbasis. Vårt distrikt slik det er foreslått, blir som i dag, med tillegg av klubbene i Gudbrandsdalen. 5. Mini Trivda. Alle klubbene har fått denne undersøkelsen tilsendt. Den kan brukes anonymt av medlemmene til å gi uttrykk for hvordan de vurderer hva som foregår i klubben. Flere klubber har brukt den. I en klubb har medlemskomiteen gått igjennom svarene og sammenstilt dem. De har så overlatt til styret å vurdere hva som bør gjøres videre. Sterk oppfordring om å gjennomføre Mini Trivda seinest på februarmøtet da Distriktet har som mål at klubbene skal ha gjennomført den innen 1. mars. 6. Årshjulet. Frister for nærmeste måneder gjennomgått. Disse er: Februar Siste frist for innsendelse av forslag til Riksmøtet, Siste frist for innsendelse av forslag til Distriktsmøtet, Siste dag for innsendelse av søknader vedr. ungdomsutveksling Siste dag for påmelding til Distriktsmøtet. 9

10 7. Prøysenjubileet. Vi har fått en oppfordring om å støtte jubileet. Sonestyret var av den oppfatning at dette formålet var utenfor det som våre innsamlede midler var tiltenkt. Sonemøtet sluttet seg til den konklusjonen. 10. Tillitsvalgte Valg i Distrikt 104K Valgkomiteen har sendt ut liste over hvem som er på valg og har bedt om forslag til kandidater til vervene. Klubben bør gjerne stille direkte spørsmål til mulige kandidater og oppfordre dem om å ta lærerike verv. 11. Assisterende soneleder På forrige sonemøte ble klubbene Brumunddal, Furnes og Hamar gitt vervet som valgkomité. De hadde ikke fått frem kandidater. Soneleder oppfordret valgkomiteen om å motivere mulig kandidater for vervet og gi svar innen 1. februar. 12. Opplæring. GLT (Leder for lederutvikling og medlemsutvikling) - Jørn Buraas. GMT (Leder for klubb- og medlemsutvikling) - Bjørn Egil Skar. Buraas fortalte om kursdag 25. januar for påtroppende soneledere og klubbsekretærer i Brumunddal. Han viste til Lions sine hjemmesider, der man uten å logge seg inn, kan gå til arkfanen: Medlemssenter, så til opplæring og kjenn Lions. Buraas og Skar anbefalte å vise de tre modulene av kjenn Lions på tre medlemsmøter. De delte ut Quis som man kan bruke i etterkant av foredragene. På samme sted som man finner kjenn Lions finner man klubb. Ved å gå inn på den siden vil en finne verktøykasse for klubben hvor det er mye nyttig informasjon. Hvordan kan man gå frem for å få flere medlemmer? Det ble vist til Vågå som har åpen facebook side. Flere åpne medlemsmøter er også et forslag. Man kan ha en lukket del i forkant og så en del som er åpen for alle. Klubbene bør diskutere en målsetting for hvor mange man bør være og så legge en plan for å komme dit. Det er ønskelig med flere yngre medlemmer og en aktiv holdning til å gjøre medlemskapet så attraktivt at de nye blir i klubben. Kvinneandelen er omtrent 10 % i sona. Vi har et stykke igjen til vi når 50 %! 13. Bevilgninger og timeoversikt for Lionsåret De åtte klubbene har bevilget kr til lokale, til nasjonale og til internasjonale tiltak. Til sammen kr Det er imponerende! Timeoversikten viser timer. Det vil utgjøre et sted mellom 8 10 årsverk. Her ble det vist til at det er noen usikre tall, spesielt for hvordan inntektene fra kalendersalget er registrert fra klubbene i Hamarområdet. LC Ringsaker Nord mente at de nok ikke hadde tatt med alle de timene som Einar Lyngar hadde brukt, da ville det blitt et langt høgere tall. 10

11 Rapport fra møte med Øyvind Buraas på Ringsaker Lensmannskontor 17. januar Ringsakerrussen Nå har T-skjortene kommet til Lensmannskontoret og Russepresidenten Anders Gaalaas Vardeberg, vil hente de der for utdeling på skolen. T-skjortene har påtrykt Bry deg, si nei til narkotika og Lions sitt løvemotiv med navnet Lions godt synlig. Jeg fikk med 3 T-skjorter (størrelse XL, L og M) som vi Lions kan bruke når vi skal snakke om prosjektet i ulike sammenhenger. I kostnadsoverslaget, det fulgte med som vedlegg , var det ført opp 25 gensere til russestyret. Vi tok oss den frihet til å gjøre det om til jakker. Kostnaden ligger likevel godt innenfor rammene i kostnadsoverslaget. Jakkene har påtrykt det samme Bry deg motivet, mens løvemotivet er byttet ut med et forenklet tulipanmotiv med godt synlig tekst: Nei til narkotika og Lions. Russerevyen Om vi ønsker det kan vi få ha en stand i vestibylen de 3 kveldene som revyen blir vist i Brumunddal. Det var fint å få det tilbudet om å markedsføre oss. Men jeg er litt for uerfaren til å se om dette er noe vi bør takke ja til. Vil ta det opp med sonestyret. Media. Det var kun Ringsaker Blad som var til stede på møtet 12. desember og fortalte om informasjonen som rektor, politiet og Lions gav til russen. Det hadde vært ønskelig at også Hamar Arbeiderblad hadde referat fra det møtet. Øyvind Buraas ville arbeide for å få bredere pressedekning og be om å få mulighet til å rette opp opplysninger før referatene går i trykken. Hamarrussen. På sonemøtet den 24. september 2013 orienterte Øyvind Buraas alle klubbene i sona om samarbeidet mellom politiet, Ringsaker Videregående skole, Ringsakerrussen og Lionsklubbene i Ringsaker. Jeg hadde et innlegg om temaet og ymtet frempå om at dette opplegget burde en prøve å få til i Hamar også. Øyvind Buraas spurte om en hadde kommet noe videre med et Hamarprosjekt. Det har en ikke, ut fra den informasjonen jeg sitter inne med. Øyvind Buraas viste til det som har stått i avisene de siste dagene om økt bruk av narkotiske stoffer i Hamarområdet og på Tangen. Han uttrykte håp om at sona kunne gjøre mer i Hamarområdet. Møte med Lions sentralt. Øyvind Buraas fortalte at politiet har avtalt et møte med Lions Norge i slutten av januar. Da vil de diskutere et bredere samarbeid i arbeidet mot narkotika og vil vise til hva vi har fått til i Ringsaker. Dette får en ta som en anerkjennelse av den innsatsen som tidligere soneleder Asbjørn Sletvold og Lions sine klubber i Ringsaker gjort. Nes på H Erling Berentsen Ass. Soneleder i sone 4 11

12 Vi gratulerer med dagen!! -Utsendinger til Distriktsmøtet 5. april. To utsendinger. Hvem drar? -Referatsaker -Styret har bevilget kr 4800,- til barn i Lærdal. -Komiterapporter 3. Eventuelt. Og så er det god mat å få! 81 år Morten Reksen år Rolf Messenlien år Kjell Hauge Styremøte 3. februar 2014, hos Hans Jørgen Svendsen. Til stede ellers: Jan, Jon Anders, Ole Kristian og Olav Magne. Saker: 1. Info-møtet torsdag 6. februar på Brøtheim, kl Einar Lyngar forteller om sitt engasjement for Lions i Syria og Zimbabwe. -PP-presentasjon(er) om Lions -Enkel servering 2. Medlemsmøtet 12. februar. -Tema:»Sjusjøen setter spor» (Merete Sandum) -OL-94 tilbakeblikk (Asbjørn Sletvold) 12

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 13 12.mars Lionsåret 2013/2014 Om mars måned. Husker du denne sangen? Jeg heter mars og kan være

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Nr september 16/17 Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M

Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Nr september 16/17 Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M LØVESTIKKA Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Nr 01 14.september 16/17 Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M 1 September 2016 Kjære alle lionsvenner! Sommeren 2016 er snart på hell,

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8

8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8 Stor-Elvdal 8. april 2015 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 4 årgang 8 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530 ohsverre@online.no L C Stor-E lvdal`styre 2014/2015

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Årsrapport for 2010-2011.

Årsrapport for 2010-2011. Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2010-2011. President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Tønnes Tønnesen Tom Ivar Omdahl Harald Østensjø Arne Nygaard

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 18 8. oktober Lionsåret 2014/2015 Hausten er min. Den sorgtunge

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE

Stor-Elvdal. 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7. Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE Stor-Elvdal 2. september 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 7 Høsten er her igjen. TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$! % ! ( ) % % % * % +, - !  ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg.

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Sept. 2015 Redaktør: E Borchsenius Riksmøtet i Kirkenes - 2015 RM med 230 delegater. Dvs at bare halvparten av landets klubber deltok!! Barnekor fra Kirkenes Solid deltakelse fra LC Stavanger Fyrverkeriet

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

! " # $! & ' ( ) *!! ( $! +,! $ -! - Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $! & ' ( ) *!! ( $! +,! $ -! - Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( ) *!! ( $! +,! $ -! - Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

S T I K K A Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord

S T I K K A Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Nytt om Lions med Månedsbrev Klubb- Diverse Medlems- Lions nettbutikk november referater vedlegg opptak _ L Ø V E- S T I K K A Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Nr 26 11.november 15/16

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015-2016

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015-2016 Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015 - Møtetid: Tirsdag 2. februar Møtested: Hos Trygve Tilstede: Arild, Roar, Finn og Trygve Forfall: Ingen REFERAT FRA STYREMØTE 1. Referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Februar 2013. Møte på Storhamar gård med ledsagere Onsdag 20.02.13 kl. 19.00 (eller gjerne en halvtime før)

Februar 2013. Møte på Storhamar gård med ledsagere Onsdag 20.02.13 kl. 19.00 (eller gjerne en halvtime før) Februar 2013 Møte på Storhamar gård med ledsagere Onsdag 20.02.13 kl. 19.00 (eller gjerne en halvtime før) 1 Åpning/Velkommen 2 Presidentens minutter 3 Lions 2014 Tore D orienterer 4 Foredrag / kåseri

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5.

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. 245 årgang August 2012 Medlemsmøte Mandag 17 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

November vår ellevte måned var romernes niende måned. Navnet kommer av det latinske novem, som betyr ni. VÅR BESTE DAG (Erik Bye)

November vår ellevte måned var romernes niende måned. Navnet kommer av det latinske novem, som betyr ni. VÅR BESTE DAG (Erik Bye) November vår ellevte måned var romernes niende måned. Navnet kommer av det latinske novem, som betyr ni. VÅR BESTE DAG (Erik Bye) Kom og lytt til lyset når det gryr av dag! Solen løfter sin trompet mot

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

L Ø V E S T I K K A. Innhold. LC Ringsaker Nord NR Referat fra sonemøte s 2. Dugnad for Montebello s 3 4. Lionsgave til Hagatun s 5

L Ø V E S T I K K A. Innhold. LC Ringsaker Nord NR Referat fra sonemøte s 2. Dugnad for Montebello s 3 4. Lionsgave til Hagatun s 5 L Ø V E S T I K K A Red. Hans Jørgen Svendsen og Olav Magne Heldal LC Ringsaker Nord NR 6 2016 Innhold Referat fra sonemøte s 2 Dugnad for Montebello s 3 4 Lionsgave til Hagatun s 5 Referat fra klubbmøte

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Sommerleir Kong Harald Månedsbrev Referater fra på beskytter for Lotterikomiteen Strandenga Lions februar Styremøtet. L ø v e s t i k k a

Sommerleir Kong Harald Månedsbrev Referater fra på beskytter for Lotterikomiteen Strandenga Lions februar Styremøtet. L ø v e s t i k k a Sommerleir Kong Harald Månedsbrev Referater fra på beskytter for Lotterikomiteen Strandenga Lions februar Styremøtet L ø v e s t i k k a «Februar og takk og pris, du ligger der mellom stormer og bris.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud.

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud. Møtereferat Distriktsrådsmøte 2 i 104 C3 den 22. november 2016 Til: Distriktsrådets medlemmer Kopi: Ingen Referent: DS Gudbjørn Viken Sak: D-Rådsmøte Distrikt 104 C3 Møtested: Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

Detaljer

Takk for flott innsats ved juletreaksjonen.

Takk for flott innsats ved juletreaksjonen. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Takk for flott innsats ved juletreaksjonen. 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 26. april kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøte 15.03.16 5 Referat

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19

TIL TJENESTE WE SERVE. 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19 27. april 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 09 årgang 19 Lørdag 27. april satte Lions preg på Kaffegata med stands ved Coop og Stormarkedet. Som tidligere år bidro Åsnes hornmusikk og skapte ekstra stemning.

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 11 15. januar Lionsåret 2013/2014 Hva er en dag? En målestokk

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % &! ' $! (! ) ! & ) * + , -. ) Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Vedlegg til: Norgesunionens Strategiplan 2011-2015: (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Klubbene plikter å

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $! % & ( $ $ ) * +, -. + / !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Medlemsmøte / Sommeravslutning

Medlemsmøte / Sommeravslutning 23. årgang Juni 2012 Medlemsmøte / Sommeravslutning Fredag 15 juni kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for

Detaljer

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet Juni 2015 Hei dere Ja, da er det siste møtet før sommerferien og slutten på dette lionsåret. Vi har klart å få til mye dette året, bra aktiviteter hvor de fleste stiller, Motevisning, loppemarked, LRF

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbsekretær Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye sekretærer i stand til

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!!

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Dette blir et åpent møte hvor vi også har invitert bl.a. brukere ved Haslum Seniorsenter, soneleder, etc. Vi oppfordrer

Detaljer

Fra riksmøtet i Stryn, påtroppende guvernørrådsleder presenterer distriktenes nye DG.

Fra riksmøtet i Stryn, påtroppende guvernørrådsleder presenterer distriktenes nye DG. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra riksmøtet i Stryn, påtroppende guvernørrådsleder presenterer distriktenes nye DG. INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 27. august kl 1900 3 Presidenten 4

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer