Løvestikka Fremad i alle retninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løvestikka Fremad i alle retninger"

Transkript

1 Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og alle de nye dagene. VÅR BESTE DAG Kom og lytt til lyset når det gryr av dag! Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag: Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går, er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag - den kan bli vår beste dag. Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått, mer, kan hende, enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tier stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i morgen skal bli vår beste dag! Erik Bye

2 I forlengelsen av klubbmøtet vårt den 15. januar og de tekniske vanskene. Einar Lyngar la ut dette på Facebook etter møtet: «Takk for hyggelig møte på Natrudstilen i går kveld. Siden vi ikke fikk vist bildene fra Gwangwava primary, legger jeg ved et par bilder fra skolen som Silas tok for noen dager siden. Den skulle vise hvilket enormt behov skolen har for vår hjelp. Et klasserom har mistet taket, og foreldrene har ryddet bort veggene og tatt vare på mursteinen. Dessuten må toalettanlegget bygges opp på nytt med åtte båser i hver. Klarer vi dette? Det betyr kr tilsammen fra de åtte klubbene i sonen. Klart vi klarer det :) Nå må vi dra med oss de to klubbene som ikke var med siste året. Og husk, her kommer hver krone frem, og foreldrene bygger gratis. Vi får ENORMT mye for hver krone vi bidrar med. Og elever som setter pris på skolen sin, og ikke minst. Nå tar de vare på den fordi de er stolt av den. - i Zimbabwe.» T Y D E L I G A T D E T E R S T O R T B E H O V Referat fra klubbmøtet 15. januar. Fravær: Jon, Åge, Kjell, Bjørn Egil, Terje. Saker: 1. President Ole Kr. ønsket velkommen til nytt år. 2. Referater: -Julehilsener er levert til Arne, Mary, Helene og Astrid. -Takk fra Frelsesarmeen for «gryteinnsatsen» før jul. -Julehilsen mottatt fra Ringsaker Blad. -Om INFO-møtet 6. februar. Ole Kr. informerte om opplegget. Det er laget plakater og flyers. Møtet holdes på Brøtheim, i den lille salen, 6/2-14, kl Det skal settes opp plakater og deles ut flyers. -Klubbmøtet vårt den 12. februar kommer til å bære preg av at det er 20 år siden OL- 94 på Lillehammer. 3. Komitérapporter: -Rømåsen. Atle S er i gang, har fått info fra Kjell H. -Tulipanaksjonen. Roar S. orienterte kort. Opplegg som i fjor. -Ungdomskomiteen: For sent å melde på kandidater til sommerens utveksling. -Gwangwawa. Asbjørn S. orienterte. Faktura sendes ut til aktuelle klubber og faddere. -Verv utenom klubben. Se Løvestikka for januar. -Representanter til Distriktsmøte. Fristen er 22. februar. 4. Einar Lyngar fortalte interessant og levende fra Libanon og Bekaa-dalen og flyktningeleiren på grensa til Syria. (Se henvisninger i Løvestikka for januar) 2

3 DG S MÅNEDSBREV FEBRUAR Hei igjen Lionsvenner. Da er andre halvdel av dette fiskalåret i gang. Klubbene, sonene og distriktet er i gang med å forberede nominasjoner til valgene for neste fiskalår. Distriktets ildsjel dette fiskalåret skal kåres. Jeg ønsker forslag tilsendt innen 1. mars fra sonene og klubbene. Ved forslaget ønsker jeg en begrunnelse for hvorfor denne personen nomineres. Ungdomsleiren på Strandenga 29.6 til har alle klubbene mottatt invitasjon til. Jeg oppfordrer klubbene til å melde på deltakere til leiren. Røde Fjær 2015 planleggingen er i gang i Lions Norge. Distriktet har utnevnt en distriktskomite med leder Kjell Børresen. Vi vil utover våren komme med informasjon om innsamlingen og formålet det skal gå til nemlig Det er mitt valg. Det vil også komme nyhetsbrev og oppdateringer fra den nasjonale lederen for Røde Fjær 2015 Lise Gulbrandsen. Jeg vil minne om distriktsmøtet 2014 som finner sted på Quality hotell, Jessheim lørdag 5. april. Her skal vi treffes for et hyggelig og godt møte. Når det gjelder reduksjonen av antall distrikter i Lions Norge vil vi i forslaget til nye distrikter bli som i dag d.v.s. øvre Romerike, Hedmark og deler av Oppland, med tillegg av resten av Oppland (9 klubber). Saken kommer på distriktsmøtet. Ved mine besøk i klubber og soner opplever jeg en stor entusiasme og godt arbeid rundt i distriktet vårt. Jeg har dette året satt fokus på medlemspleie og medlemsrekruttering. Jeg håper at vi alle gjør vårt til at vi beholder vår medlemmer og rekrutterer nye slik 3

4 at vi dette Lionsåret får en netto medlemsvekst. Jeg ønsker dere alle lykke til videre med Lionsarbeidet og husk at vi er stolte Lions og gode venner som hjelper andre! Fadderbarn er også en viktig aktivitet. Distriktet har sitt eget fadderbarn eller det vil si det er klubbene sitt fadderbarn fordi i stedet for jubileumsgaver til klubbene når de jubilerer så betaler vi inn til fadderbarnet. Jeg ønsker at flest mulig klubber skal delta i fadderbarnordningen da dette er en god måte å støtte barn med skole og oppvekst på. Jan Olav Hei alle sammen. Informasjon fra distriktets IRC (internasjonalt arbeid) og VDG1 (visedistriktsguvernør). Så ble det det min tur til å skrive litt om mine tanker rundt aktiviteter som vi bør ha i lionsåret Dere er nå i gang med tanker rundt valg i klubber samt handlingsplaner. Ettersom jeg sitter som IRC og VDG1 vil dette infoskrivet omhandle begge områder. Først IRC. Jeg mener at vi skal opprettholde den viktige IR aktiviteten vi har på brønnprosjektet. Mange klubber og noen soner har egne brønnprosjekter, distriktet har sitt. Vi har i dette lionsåret finansiert 2 brønner. Hva som står av penger på kontoen i skrivende stund har jeg ikke oversikt over, men kanskje klarer vi en til. Mange klubber og noen soner har egne IR prosjekter. Dette er viktige og gode prosjekter som må videreføres. Kanskje er det klubber rundt omkring som har lyst til å være med å bidra, som selv ikke har kapasitet til å drive frem egne. Jeg ønsker i den forbindelse at de som driver prosjekter og som ønsker hjelp lager infoskriv som forklarer prosjektet, slik at de som ønsker å hjelpe til kan ta kontakt. På denne måten så gir vi alle en mulighet til å delta. Jeg er i skrivende stund på NSR(Nordisk samarbeidsråd) møte på Klækken hotell på Hønefoss. I den forbindelse så er det og lagt inn en VDG opplæring. Vi har nå gått igjennom neste års budsjett og handlingsplan på MD nivå. Resultatet av dette vil måtte speiles i min handlingsplan og budsjett. Som ett resultat av redusert overføring fra MD til distrikt så må vi spare inn ganske mye for å gå i null. Hvordan jeg skal få til dette må jeg diskutere med DG og sittende styre. Dette er jo et resultat av sviktende medlemstall. Vi må nok ta høyde for en aktivitetsdemping på distriktsnivå neste år når det gjelder reiser og møter. Dette også fordi forslaget til ny distriktsinndeling blir gjeldende fra 1 juli Alle klubber jobber nå med å forberede valgene sine, nye visepresidenter m.m skal velges. Jeg ønsker i den forbindelse at alle klubber tenker på valget som skal 4

5 være på distriktsnivå, kom med forslag til kandidater som kan tenke seg å gjøre en insats for fellesskapet ut over klubben. Meld dette inn til valgkomiteen ved Kåre Rise. Som dere alle nå vet så skal det arrangeres Lions Røde Fjær i Aksjonsdagen er satt til 8. februar. Alle klubber må derfor oppnevne sin primære Røde Fjær kontakt. Opplegget rundt Røde Fjær vil bli presentert i tiden frem mot vårt distriktsmøte. Jeg har så langt god tro på prosjektet, og håper derfor at alle klubber og medlemmer stiller med stor arbeidslyst i tiden før og under aksjonen. Med Hilsen Arve Lund IRC/VDG 1 Quality Airport Hotel Gardermoen lørdag 5. april 2014 Invitasjon til det 30. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Arrangør: Lions Club Ullensaker 5

6 VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President i Lions Club Ullensaker Leif H. Bakkeli Lions Club Ullensaker har fått det ærefulle oppdraget å stå som arrangør av Distriktsmøtet i Distrikt 104K i Det er en oppgave som vi er stolte av og tar på oss med glede. Møtestedet blir Quality Airport Hotel Gardermoen, beliggende Jessheim nord. Jessheim er en by, et tettsted, skolesenter og administrasjonssenter i Ullensaker kommune. Jernbanen med jernbanestasjonen, Jessheim stasjon, på hovedbanen ble anlagt i 1854 og dannet grunnlaget for utviklingen av tettstedet. Siden den gang har det vært en rivende utvikling. Jessheim fikk sin bystatus 11. juni 2012 og har ca innbyggere. Ullensaker kommune med sine innbyggere er en av de kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen er vert for Oslo Lufthavn, Gardermoen. Flyplassen er vår port til Norge og samtidig vår port ut til verden. støtter, er klubben aktiv i lokalmiljøet med støtte både til barn og ungdom, eldre og funksjonshemmede. Som en synlig pris på det arbeidet vi gjør fikk klubben - sammen med LC Ullensaker/Kløfta, Frivillighetsprisen Det er en pris vi er stolte av, og den er en anerkjennelse for alle medlemmene som står på med dugnad og frivillig innsats hele året. Lions Club Ullensaker ønsker alle velkommen til Distriktsmøtet. Vi håper dere får en hyggelig og innholdsrik dag. Møtet er en fin anledning til å treffe andre Lions venner, utveksle erfaringer, få nye impulser og sammen stake ut veien videre fremover til beste for medlemmene og organisasjonen. VELKOMMEN TIL LIONS CLUB ULLENSAKER OG JESSHEIM. Leif Bakkeli / president Lions Club Ullensaker ble stiftet i 1968, og vi var dermed 45 år i Da er det ekstra hyggelig at vi inneværende år har distriktsguvernøren Jan Olav. Klubben har 32 medlemmer. I tillegg til de internasjonale og nasjonale prosjekter vi 6

7 DISTRIKTSGUVERNØRENS HILSEN. Jeg vil ønske dere alle velkommen til årets distriktsmøte. Det har vært lærerikt, inspirerende og hyggelig å få være distriktsguvernør i distrikt 104 K i fiskalåret Jeg er stolt av det gode distriktet vi alle er medlemmer av. Velkommen skal dere være! Med hilsen Jan Olav I år arrangerer moderklubben min, LC Ullensaker et endags distriktsmøte. Jeg vil takke for at de påtok seg arrangementet. Dette er det 30. distriktsmøtet i 104 K så et lite jubileum er det jo. Jeg håper på god oppslutning fra dere i klubbene. Det er dere som er drivkraften i Lions. Det er derfor viktig at dere med deres engasjement er med og påvirker fremtiden. Jeg vil oppfordre alle deltakere til å lese igjennom saksdokumentene og stille godt forberedt. Distriktsmøtet er en arena hvor vi går igjennom det som har skjedd i fiskalåret som er gått (til tross for at vi ikke avslutter det før 1. juli) og ser fremover på neste år. Det er viktige saker som skal behandles. Jeg gleder meg til å treffe nye og gamle Lionsvenner fra alle våre 43 klubber og håper vi får et godt møte. Da treffes vi lørdag 5. april på Quality Airport Hotel Gardermoen. Program Lørdag 5. april Registrering Åpning m/underholdning Om Lions Røde Fjær 2015 v/ prosjektleder Lise Gulbrandsen Distriktsmøteforhandlinger Arbeidslunsj Distriktsmøteforhandlingene fortsetter Kaffepause Distriktsmøteforhandlingene fortsetter For mere info følg linken nedenfor Distriktsmoetet%202014%20- %20Invitasjonshefte.docx 7

8 MØTEREFERAT Sone 4 Møtetype: Sonemøte Tid: Sted: Tingvang ved Ringsaker kirke Ref.: Erling Berentsen Tilstede: Representanter fra alle 8 klubber, Einar Lyngar, Fagkontaktene Jørn Buraas, Bjørn Egil Skar, Åge Walther Larsen. Sonestyret Neste møte Tid: kl Sted: 1. Åpning. Sone- og møteleder Stein Larsen ønsket velkommen. Past soneleder Finn Haugom leste Lions etiske norm. 2. Internasjonalt arbeid ved Einar Lyngar. A. Sosiale medier. Han ønsket flere medlemmer og klubber på facebook, instagram og twitter. Der når man ut i verden med sine budskap og kan bli kontaktet. Se mer på Lions sine hjemmesider. B. Skolen i Gwangwava i Zimbabwe. Einar Lyngar fortalte hvordan Silas i Gwangwava i Zimbabwe kunne holde kontakten ved bruk av sosiale medier. Nyttig for hurtig informasjon, bli orientert om regnskap og hjelp ved overføring av penger til lokal bank. I bladet Lion nr , kan man lese mer detaljert om arbeidet ved skolen. Med finansiell hjelp fra Lions og praktisk hjelp fra foreldrene har skolen fått utbedret noen klasserom. Det står store oppgaver igjen. Så som nytt toalettbygg og utbedring av de resterende klasserom. Anne Kathrine Fossum, Nes Lions, spurte om det kunne lages en langsiktig plan for det gjenstående arbeidet. Ringsaker Nord, har en komité for dette prosjektet og tok på seg oppgaven med å lage en rapport og en plan til neste sonemøte. Skolepenger. Det er et fattig distrikt, så ikke alle har råd til skolepenger. Det koster ca 98 dollar per år å ha et barn på skolen. Det er behov for flere faddere. Er det medlemmer og eller klubber som ønsker å bli faddere, ta kontakt med Lions Club Ringsaker Nord! C. Flyktninger fra Syria i Bekaadalen. Einar Lyngar fortalte om en reportasje på TV-kanalen Aljasera som viste hvordan flyktningene led i kulde og snø øverst i Bekaadalen i Libanon. Her trengs det hjelp tenkte han og ringte til Lions sentralt her i landet og fikk fra katastrofefondet ,- kroner som Lions i Libanon kunne kjøpe inn varme klær for. Så ble han bedt om å bli med for å dele ut klærne! Det ble en ikke ufarlig reise. Den er godt beskrevet i denne artikkelen: Einar Lyngar oppfordret møtedeltakerne om å ta dette budskapet tilbake til klubbene: Katastrofefondet fungerer. Enkeltmedlemmer har påvirkning! E. Hviterussland. På spørsmål om hvordan det går med klubbene i Hviterussland, fortalte Einar Lyngar at klubbene ikke har råd til kontingenten til Lions. Når bankene skal overføre pengene til USA, tar de så store gebyrer at man lar det være. Uklart om alle klubbene fungerer lokalt uten å være tilknyttet Lions utenom Hviterussland. 8

9 3. Ungdomsarbeidet A. Ringsakerrussen Assisterende soneleder Erling Berentsen fortalte at han hadde deltatt på et møte på Ringsaker videregående skole den 12. desember. Der hadde rektor, politiet og Lions innlegg om å holde seg borte fra bruk av narkotiske stoffer. Ringsaker blad hadde den 17.desember en stor reportasje fra møtet. Viktig med innbetaling av bevilgede beløp fra klubbene i Ringsaker innen utgangen av januar, da det snart kommer regning på en del av materiellet. Det er søkt Tulipanfondet om tilsagn om støtte til prosjektet. Han fortalte at han skal møte Øyvind Buraas i politiet alt neste dag. Egen rapport om det møtet vil bli sendt ut. B. Det er mitt valg Stein Larsen fortalte at det er en del narkotika og hasj i området. Et av våre tiltak mot bruk av slike stoffer er kursopplegget Det er mitt valg. Han oppfordret klubbene til å se på hva dette kursopplegget er og bruke det. Det er ikke kurs i noen av klubbene nå. C. Røde Fjær Kjell Børresen, LC Vang, har fått en lederrolle i vårt distrikt for denne aksjonen som skal finne sted i tidsrommet februar Det skal være kick-off på Gardermoen for NAC og piloter for Det er mitt valg Han oppfordret alle klubbene å få opplæring i hva dette kursopplegget går ut på, slik at en kan svare når noen spør. Opplæringen kan være å be inn en aktiv lærer til et klubbmøte, samle opp gode argumenter og skrive det ned på et kort som en kan bruke under aksjonen. D. Ungdomsutveksling. Fristen for å søke er 1. februar. Nes har en søknad under arbeid. Hamar, Vang og Storhamar har to kandidater å sende ut. 4. Lions Økonomien på landbasis er for dårlig. Det er kun distrikter med mer enn 1250 medlemmer som utløser driftstilskudd fra USA. Vi har nå 10 distrikter i landet, kun 3distrikter utløser tilskudd slik at det når blir forslag om 6 eller 7 distrikt på landsbasis. Vårt distrikt slik det er foreslått, blir som i dag, med tillegg av klubbene i Gudbrandsdalen. 5. Mini Trivda. Alle klubbene har fått denne undersøkelsen tilsendt. Den kan brukes anonymt av medlemmene til å gi uttrykk for hvordan de vurderer hva som foregår i klubben. Flere klubber har brukt den. I en klubb har medlemskomiteen gått igjennom svarene og sammenstilt dem. De har så overlatt til styret å vurdere hva som bør gjøres videre. Sterk oppfordring om å gjennomføre Mini Trivda seinest på februarmøtet da Distriktet har som mål at klubbene skal ha gjennomført den innen 1. mars. 6. Årshjulet. Frister for nærmeste måneder gjennomgått. Disse er: Februar Siste frist for innsendelse av forslag til Riksmøtet, Siste frist for innsendelse av forslag til Distriktsmøtet, Siste dag for innsendelse av søknader vedr. ungdomsutveksling Siste dag for påmelding til Distriktsmøtet. 9

10 7. Prøysenjubileet. Vi har fått en oppfordring om å støtte jubileet. Sonestyret var av den oppfatning at dette formålet var utenfor det som våre innsamlede midler var tiltenkt. Sonemøtet sluttet seg til den konklusjonen. 10. Tillitsvalgte Valg i Distrikt 104K Valgkomiteen har sendt ut liste over hvem som er på valg og har bedt om forslag til kandidater til vervene. Klubben bør gjerne stille direkte spørsmål til mulige kandidater og oppfordre dem om å ta lærerike verv. 11. Assisterende soneleder På forrige sonemøte ble klubbene Brumunddal, Furnes og Hamar gitt vervet som valgkomité. De hadde ikke fått frem kandidater. Soneleder oppfordret valgkomiteen om å motivere mulig kandidater for vervet og gi svar innen 1. februar. 12. Opplæring. GLT (Leder for lederutvikling og medlemsutvikling) - Jørn Buraas. GMT (Leder for klubb- og medlemsutvikling) - Bjørn Egil Skar. Buraas fortalte om kursdag 25. januar for påtroppende soneledere og klubbsekretærer i Brumunddal. Han viste til Lions sine hjemmesider, der man uten å logge seg inn, kan gå til arkfanen: Medlemssenter, så til opplæring og kjenn Lions. Buraas og Skar anbefalte å vise de tre modulene av kjenn Lions på tre medlemsmøter. De delte ut Quis som man kan bruke i etterkant av foredragene. På samme sted som man finner kjenn Lions finner man klubb. Ved å gå inn på den siden vil en finne verktøykasse for klubben hvor det er mye nyttig informasjon. Hvordan kan man gå frem for å få flere medlemmer? Det ble vist til Vågå som har åpen facebook side. Flere åpne medlemsmøter er også et forslag. Man kan ha en lukket del i forkant og så en del som er åpen for alle. Klubbene bør diskutere en målsetting for hvor mange man bør være og så legge en plan for å komme dit. Det er ønskelig med flere yngre medlemmer og en aktiv holdning til å gjøre medlemskapet så attraktivt at de nye blir i klubben. Kvinneandelen er omtrent 10 % i sona. Vi har et stykke igjen til vi når 50 %! 13. Bevilgninger og timeoversikt for Lionsåret De åtte klubbene har bevilget kr til lokale, til nasjonale og til internasjonale tiltak. Til sammen kr Det er imponerende! Timeoversikten viser timer. Det vil utgjøre et sted mellom 8 10 årsverk. Her ble det vist til at det er noen usikre tall, spesielt for hvordan inntektene fra kalendersalget er registrert fra klubbene i Hamarområdet. LC Ringsaker Nord mente at de nok ikke hadde tatt med alle de timene som Einar Lyngar hadde brukt, da ville det blitt et langt høgere tall. 10

11 Rapport fra møte med Øyvind Buraas på Ringsaker Lensmannskontor 17. januar Ringsakerrussen Nå har T-skjortene kommet til Lensmannskontoret og Russepresidenten Anders Gaalaas Vardeberg, vil hente de der for utdeling på skolen. T-skjortene har påtrykt Bry deg, si nei til narkotika og Lions sitt løvemotiv med navnet Lions godt synlig. Jeg fikk med 3 T-skjorter (størrelse XL, L og M) som vi Lions kan bruke når vi skal snakke om prosjektet i ulike sammenhenger. I kostnadsoverslaget, det fulgte med som vedlegg , var det ført opp 25 gensere til russestyret. Vi tok oss den frihet til å gjøre det om til jakker. Kostnaden ligger likevel godt innenfor rammene i kostnadsoverslaget. Jakkene har påtrykt det samme Bry deg motivet, mens løvemotivet er byttet ut med et forenklet tulipanmotiv med godt synlig tekst: Nei til narkotika og Lions. Russerevyen Om vi ønsker det kan vi få ha en stand i vestibylen de 3 kveldene som revyen blir vist i Brumunddal. Det var fint å få det tilbudet om å markedsføre oss. Men jeg er litt for uerfaren til å se om dette er noe vi bør takke ja til. Vil ta det opp med sonestyret. Media. Det var kun Ringsaker Blad som var til stede på møtet 12. desember og fortalte om informasjonen som rektor, politiet og Lions gav til russen. Det hadde vært ønskelig at også Hamar Arbeiderblad hadde referat fra det møtet. Øyvind Buraas ville arbeide for å få bredere pressedekning og be om å få mulighet til å rette opp opplysninger før referatene går i trykken. Hamarrussen. På sonemøtet den 24. september 2013 orienterte Øyvind Buraas alle klubbene i sona om samarbeidet mellom politiet, Ringsaker Videregående skole, Ringsakerrussen og Lionsklubbene i Ringsaker. Jeg hadde et innlegg om temaet og ymtet frempå om at dette opplegget burde en prøve å få til i Hamar også. Øyvind Buraas spurte om en hadde kommet noe videre med et Hamarprosjekt. Det har en ikke, ut fra den informasjonen jeg sitter inne med. Øyvind Buraas viste til det som har stått i avisene de siste dagene om økt bruk av narkotiske stoffer i Hamarområdet og på Tangen. Han uttrykte håp om at sona kunne gjøre mer i Hamarområdet. Møte med Lions sentralt. Øyvind Buraas fortalte at politiet har avtalt et møte med Lions Norge i slutten av januar. Da vil de diskutere et bredere samarbeid i arbeidet mot narkotika og vil vise til hva vi har fått til i Ringsaker. Dette får en ta som en anerkjennelse av den innsatsen som tidligere soneleder Asbjørn Sletvold og Lions sine klubber i Ringsaker gjort. Nes på H Erling Berentsen Ass. Soneleder i sone 4 11

12 Vi gratulerer med dagen!! -Utsendinger til Distriktsmøtet 5. april. To utsendinger. Hvem drar? -Referatsaker -Styret har bevilget kr 4800,- til barn i Lærdal. -Komiterapporter 3. Eventuelt. Og så er det god mat å få! 81 år Morten Reksen år Rolf Messenlien år Kjell Hauge Styremøte 3. februar 2014, hos Hans Jørgen Svendsen. Til stede ellers: Jan, Jon Anders, Ole Kristian og Olav Magne. Saker: 1. Info-møtet torsdag 6. februar på Brøtheim, kl Einar Lyngar forteller om sitt engasjement for Lions i Syria og Zimbabwe. -PP-presentasjon(er) om Lions -Enkel servering 2. Medlemsmøtet 12. februar. -Tema:»Sjusjøen setter spor» (Merete Sandum) -OL-94 tilbakeblikk (Asbjørn Sletvold) 12

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 19 10. desember Lionsåret 2014/2015 Alle lionsmedlemmer med ledsagere

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

# " $ %! & ' " ) * +, -. / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & '  ) * +, -. / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " # " $ %! & ' " ( ) * +, -. / Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer