Løvestikka Fremad i alle retninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løvestikka Fremad i alle retninger"

Transkript

1 Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr oktober Lionsåret 2014/2015 Hausten er min. Den sorgtunge bragda vert song i mitt sinn. Han løyner ein sumar I frø som fell. Vonene våre vert blomar. (Tor Jonson) 1

2 Lions ute og hjemme Einar og Leon i full sving med sortering. Modølen Einar Lyngar jobber på spreng for å sende esker med ullklær og varme sko til syrisk flyktninger før vinteren tar til. Einar Lyngar har i Moelv fått med Leon den Ouden i arbeidet med innsamlingen. På Herredshuset Legesenter, hvor Leon er lege, tar de mot klær og sko de neste to ukene. Vi ønsker klær med mer enn 50 prosent ull, det må være vasket og klær som folk ville brukt selv (fra lions.no) Får ikke hjulpet alle Så mange som flyktninger holder til i leire i Arsal-området i Becaadalen i Libanon, inn mot grensen til Syria. 2

3 De presses fra flere hold, og har ingenting. Om vinteren kommer det snø, og det blir ned i 10 minusgrader for Mobiliserer Det var leirledelsen i Arsal som tok kontakt med Lyngar etter at han på sparket organiserte hjelpesendinger i fjor vinter. Det har vært et godt samarbeid med Lionsflere land for å få til sendingene. Nå er det også flere Lions-foreninger i Norge som bidrar, sier han (Tekst og bilde fra Ringsaker Blad)( Stadig verre mennesker som bor i enkle telt og mangler klær for kulde, forteller Lyngar. Selv om Lions klarer å samle inn esker som sendes i en container er det langt fra nok. Nei, vi får ikke hjulpet alle. Det er fortvilet for det er primært bare Lions som er inne med hjelp der. Dette er et nødskrik. Libanesiske myndigheter er i ferd med å miste kontrollen over grensebyen med så mange flyktninger. Flere rakettangrep har kostet mange liv og det forberedes en storoffensiv mot IS. Tilværelsen blir stadig vanskeligere for de mange flyktningene som er «fanget» i dette området. Dette forteller også hvor viktig det er å hjelpe disse familiene, spesielt nå før kulda kommer, og gjør det enda vanskeligere for de mange flyktningene i denne fjellregionen. 3

4 Om MITT VALG Hva vi er MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Om Lions Røde Fjær Lions Røde fjær er en landsomfattende innsamlingsaksjon som har vært arrangert ca hvert femte år siden den første aksjonen i Neste aksjon arrangeres i 2015 og formålet er det forebyggende undervisningsprogrammet "Det er mitt valg". Lions Røde fjær er en landsomfattende innsamlingsaksjon som har vært arrangert ca hvert femte år siden den første aksjonen i Neste aksjon arrangeres i 2015 og formålet er det forebyggende undervisningsprogrammet "Det er mitt valg". Overskuddet av vår forrige aksjon gikk til utbygging av det nasjonale syn- og mestringssenteret i Hurdal, Akershus. Neste aksjon skal arrangeres i Da skal nok en gang kreativitet og innsatsvilje hos tusenvis av medlemmer og gode samarbeidspartnere brukes til å skaffe mye penger til et viktig formål forebyggende arbeid blant barn og unge gjennom programmet "Mitt valg". 4 MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring. Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet. MITT VALG er av Utdanningsdirektoratet plassert i den gruppen programmer som kan vise dokumenterte resultater. Se anbefalingen her. Programmet eies av stiftelsen Det er mitt valg, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Selve programmet er basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest International i USA. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden.

5 Utfordringene Presset på unge mennesker er stort i vårt samfunn. Det er fokus på prestasjoner, konkurranse og vellykkethet. I noen miljøer stilles det store krav til å gjøre de riktige tingene. Og de nye sosiale mediene gjør det mulig å spre meninger og rykter i stort omfang. mobbing, helse og destruktiv atferd må integreres i den daglige virksomheten. Målene for MITT VALG er For noen får dette brutale konsekvenser. Rusmidler kan virke som en vei ut. Kriminalitet kan følge med. Mobbing rammer et stort antall unge, alt for mange blir skadet for livet. Barn og unge lever sitt eget liv. Ingen kan være tilstede og gi råd i alle vanskelige situasjoner. Men vi kan gjøre en innsats for å gi dem god selvfølelse og gode holdninger som hjelper dem å gjøre det riktige valget i det avgjørende øyeblikket. MITT VALG trener barn og unge i Å gi skoler og barnehager et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler, mobbing, vold osv. Å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling. Å hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial atferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Å støtte foreldrene i det generelt forebyggende arbeidet. Å ta ansvar og sette grenser Å kommunisere godt Å bygge selvfølelse Å ta beslutninger Å sette seg mål Moderne og fleksibelt MITT VALG er teori- og forskningsbasert, med elementer som sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter. Fokus er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer rundt valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp. Programmet er utformet slik at det både kan brukes alene og suppleres med andre programmer dersom det er behov for å arbeide med spesielle problemstillinger. Skole og barnehage er arenaer for både sosial og faglig læring. Det er viktig at barn og unge mestrer disse arenaene. Forebyggende arbeid når det gjelder 5 Slik jobber vi Personalet i barnehager og på skoler tilbys skolering av sertifiserte MITT VALGinstruktører før de tar opplegget i bruk for barn og unge. Kurs og materiell i forbindelse med disse kursene er gratis for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Lokale Lions-klubber kan være samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs for skolene. Etter en periode er det viktig å arrangere oppfølgingskurs for det pedagogiske personalet med tanke på veiledning og erfaringsdeling. Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og

6 gjeldende rammeplan for barnehagen. (fra lions.no) 3. Evaluering av «Liv på Rømåssetra» Atle Strand gav et raskt tilbakeblikk på stevnet. I det store og hele et vellykket stevne. Tilbakemelding at vaskinga på Bjerklisetra ikke var god nok. Klubbsaker Referat fra klubbmøte10/ Presidenten ønsket vel møtt til nytt lionsår. 2. Referatsaker -Minnet om at Børresen kommer på neste møte i forbindelse med Røde Fjær. -Presidenten viste en videosnutt, «Songs around the world». -Info fra PRC ang. mediaoppslag om Lions. -Viste månedsbrev fra DG(kom ikke med i Løvestikka, sept.) -Lions kvinnekonferanse(kontakt Presidenten) -Lionklær kan bestilles fra LC Sogndal. -Peder Stokke har meldt seg ut av klubben. 3. Evaluering av Liv på Rømåssetra Tilbakemelding om at vasking ikke var god nok på Bjerklisetra Møbler må også plasseres tilbake der de stod. Noen må være med og bære lydutstyr om morgenen(glipp denne gang). Ang. Rømåsprisen være tidligere ute med kandidater neste år. Fordel for klubben med terminal. Greit å få tilbakemelding om noen ønsker å bytte jobb stevnedagen! Ellers ingen spesielle kommentarer. Bjørn Egil delte ut foreløpig oversikt over stevneøkonomien.endelig oversikt kommer senere. Framtidsutsikter for stevnet: Det kom fram en del synspunktet: -Bør matprisene økes? -Underholdning for barn bør inn igjen 6

7 -Nødvendig med SÅ dyr underholdning? -Skaffe sponsorer. Begynne tidlig. -Blitt flere stands med åra. Skal de betale noe for det? % av salget? -Skal holdes møte med ny setereier, Tor Arne Sletvold. Styremøte 29/9-14(hos Bjørn E.) Til stede: Bjørn Egil, Jan, Hans Jørgen, Jon Anders, Olav Magne, Ole Kristian. 4. Komiteer. Listene ble gjenomgått, noen endringer gjort. Se folder som deles ut på oktobermøtet. 5. Bevilgninger orientering. Klubben tar imot søknader, tildeling i desember og mai. 6. Medlemsnummer tas med i neste nr. 7. Eventuelt av Løvestikka. -Nils Johan Kleiven leverte inn oppsigelse av medlemskap i klubben. MØTET slutt. -Opprydding Sansehagen BBA. Olav B. organiserer. God mat. 1. Referatsaker Innsamling av klær til syriske barn i Libanon. For sent å dra i gang nå, men kan gi penger til kjøp av klær. Klubben bevilger kr. 5000,- Beløpet blir en del av budsjettpost til fordeling i desember. 2. Budsjett, handlingsplan. -To innspill, fra Roar S og Asbjørn S. Roar ønsker kr. 2000,- til Røde Fjær og kr. 5000,- til 10000,- til ungdomsutveksling i Asbjørn ønsket penger til foredragsholdere på klubbmøtene, kr. 500,-, og til Gwamgwava kr ,-. Kr.7000,- av disse er forhåndsbevilget forrige lionsår. 3. Russeprosjektet «BRY DEG», Brumunddalsrussen, for Klubben bevilger kr. 100,- pr medlem. Dette er en del av faste poster på Akt.budsjettet. 4. Regnskap, budsjett og årsmelding forskyves til novembermøtet på grunn av at Skalkfesten legges til møtekvelden. 5. Eventuelt. Ingen saker. 7

8 Klubbmøte og skalkfest Kvelden blir en kombinasjon av skalkfest og medlemsmøte. Medlemsmøtet kommer stort sett til å dreie seg om Røde Fjær. 8

9 Oversikt over medlemsnummer LC Ringsaker Nord Jon Guttorm Fretheim Morten Reksen Rolf Messenlien Kjell Hauge Terje Halla Roar Strømmen Hans Jørgen Svendsen Bjørn Egil Skar Arne Sørlien Nils Johan Kleiven Jan Sveen Lars Traaseth Steinar Afseth Jon Anders Stalsberg Asbjørn Sletvold Olav Magne Heldal Ole Kristian Barli Olav Brodalen Knut Messenlien Roar Olav Kvalø Åge Øibakken Atle Strand

10 Distriktleder`s månedsbrev for oktober 2014 Oktober er kanskje den første vinter måneden for mange av oss, selv om jeg tror mange sier det er en høst måned. I alle fall blir det merkbart mørkere på kvelden, temperaturen synker og behovet for mer varme øker. Mange av oss har nå tilbrakt mange dager i skogen på jakt, eller bær -og soppsanking, slik at vi kan fylle fryseren med masse godt som naturen her gir oss. I lions sammenheng har vel alle klubber nå startet opp for fult med sine forberedelser, budsjett og handlingsplaner er vel i ferd med å bli spikret. I den forbindelse blir det i disse dager sendt ut mye informasjon fra sone og fagsjefer, dette er viktig informasjon som jeg ber klubbene ta inn over seg. Jeg selv skal sende ut innbetalingsoversikt, årshjul og oversikt over møtedatoer for distriktet. Det kan for mange føle som om vi til tider bomber dere med e post, men høsten er slik i lions sammenheng, mye skjer på starten av ett fiskalår, derfor ekstra mye post utover nå. På rådsmøte 6. september, gikk sone og fagsjefer gjennom sine handlingsplaner, disse ble vedtatt i henhold til gjeldende prosedyre. De blir å finne på distriktet sin hjemmeside. Soneleder starter nå med sonemøter, innholdet der er nok først og fremst røde Fjær, og det er bra. Soneleder skal også påse at alle klubber lærer om Lions «ask 1» program, dette er meget viktig da vi mister mange nye medlemmer før det har gått 3 år. På styremøtet 18/9 gikk vi igjennom evalueringen av årets sommerleir på Strandenga, dette i henhold til distriktsmøtevedtak samt kontrakt mellom 104 k og Strandenga. Styret i 104 k kom frem til at Strandenga bør kjøre en ny sommerleir neste år, fordi årets leir ble meget vellykket. Det vil i den forbindelse komme en giro fra kasserer. Vi driver nå og anskaffer org. nr. i distriktet samt at vi bytter bank, årets giroer vil derfor bli litt forsinket. Ha en flott høst. Hilsen Arve DG 104 K Ungdomsutveksling Hei alle sammen! Årets ungdomsutveksling var vellykket. Målet vårt var å sende ut 15 ungdommer, og målet ble nådd. I rapportene de har sendt meg om turen sin, forteller de om flotte opplevelser. De har lært mye om andre mennesker og kulturer fra store deler av verden, og de har fått minner for livet. Noen få har riktignok skrevet om små negative hendelser også, men ikke alvorligere enn at de raskt lot seg løse. Nå er tida kommet for å starte arbeidet med neste års utveksling. Jeg håper enda flere klubber vil delta i Også neste år er distriktets mål å sende ut 15 ungdommer. Det er dere som avgjør om vi skal nå målet, eller aller helst øke antallet. For å finne egnede kandidater er det meget viktig at den ansvarlige eller andre i klubben gjør en aktiv innsats med dette. 10

11 Jeg tar imot forhåndsreservasjoner til ønsket land, og gi meg beskjed så fort dere kan. Fra 2. november kan jeg sende forhåndsreservasjonene videre. I år var samtlige plasser som Norge har i Europa borte i løpet av 3-4 dager, så det er ingen grunn til å vente. Jo før jeg sender inn klubbens ønske, jo større er sjansen for å få tildelt det landet klubben vil ha. Utvekslingsprogrammet startet i 1961 i den hensikt å skape større forståelse mellom mennesker og nasjoner i hele verden. Ved at ungdommene opplever andre kulturer, historie og tradisjoner, lever og jobber sammen med andre på tvers av språk, hudfarge, religion og politisk overbevisning, vil de få en masse lærdom de kan ta med seg videre i livet. Det er med andre ord ingen vanlig ferietur dere sender ungdommen ut på, slik enkelte synes å mene. Det er viktig at klubbkontaktene legger vekt på dette når de snakker med aktuelle kandidater. Bak fra v: Jørgen Borander, LC Ullensaker-Portugal Erland Finden, LC Nes Hedmark-Japan Erlend Granli, LC Årnes-Tyrkia Herman T. Johansen, LC Eidskog-Italia Ingrid Narjord Sønes, LC Brumunddal-USA Nikola Ljusik, LC Storhamar-Tyrkia Foran fra v: Guro Søberg Ellevseth, LC Storhamar-Tyrkia Joacim Gundersen, LC Våler-Italia Med hilsen Harald Røtterud YCEC/leder av ungdomsutvekslinga i distrikt 104 K Utvekslingsungdom 2014 Louisa Mares, LC Ullensaker/Kløfta-Tyrkia Julianne Tollefsbøl, LC Eidskog-Island Andrea Nygaard Woll, LC Grue-Italia Mathilde Aurland, LC Grue-Østerrike Una Lovise Aurland, LC Grue-Tyskland Ikke tilstede: Oda Louise Larsen, LC Folldal- Tyrkia 11

12 Noen som husker? 12

13 Fødselsdagsbarnet 68 år Asbjørn Sletvold 13

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge

DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge DET ER MITT VALG Et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skole om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. er en del av Lions Norge Den tøffe hverdagen

Detaljer

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge Julie 7.trinn:

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 19 10. desember Lionsåret 2014/2015 Alle lionsmedlemmer med ledsagere

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte

Se og Brøl. Nr. 3 2013/2014. Velkommen til medlemsmøte - 0 - Se og Brøl Nr. 3 2013/2014. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 01.10. 3 Oversikt over bev. beløp 6 Ref. styremøte 21.10. 7 DG`s nov.brev 9 Velkommen til medlemsmøte Tirsdag 05. nov..

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

 # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $! % & ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Distriktsmøte Lions MD 104 J

Distriktsmøte Lions MD 104 J Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 Skogro Barnehage AS 69 12 75 30 Åpningstider: 06.30 17.00 skogro@skogro.no / www.skogro.no Eier Tonny Laage: tonnlaag@online.no Styrer: Vigdis Oliversen vigdis@skogro.no

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E Nyheter i Distrikt 104E Svneposten Informasjon fra LC Sandnes/Ganddal ÅRGANG 3 NR.4 22. MARS 2013 God Påske! Møt internasjonal president Wayne A. Madden på Bryne hotell 5. april kl. 18.30. Til klubbene

Detaljer

Lions-medlem i 60 år!

Lions-medlem i 60 år! LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Lions-medlem i 60 år! Legg vekt på alt det positive DGs månedsbrev Side 2 Alv Johannesen har vært medlem av Lions Club Tønsberg i 60 år.

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7

4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7 Stor-Elvdal 4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Dagsorden 17. april 2010

Dagsorden 17. april 2010 Dagsorden 17. april 2010 Arrangør Lions Club Sauherad 04.03.2010 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 16. 18. april 2010 Side 1/36 INNKALLING TIL DISTRIKTSMØTE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE...

Detaljer

Storslått jubileumsgave

Storslått jubileumsgave LØVENYTT Nr. 4 APRIL 2014 17. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Storslått jubileumsgave YNWA DGs månedsbrev Side 2 En av landets eldste Lions-klubber, LC Tønsberg, markerte

Detaljer