Etterinstallering av heis i borettslag. muligheter og løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etterinstallering av heis i borettslag. muligheter og løsninger"

Transkript

1 Etterinstallering av heis i borettslag muligheter og løsninger

2 Litt om NBBL NBBL er fellesorganisasjonen for 82 boligbyggelag. Disse boligbyggelagene og NBBL utgjør til sammen Norske Boligbyggelag. NBBL samler boligbyggelagene og arbeider for deres felles interesser ved å være pådriver og rådgiver overfor sentrale myndigheter bistå boligbyggelagene med opplæring, rådgiving og utvikling tilby konkurransedyktige produkter og tjenester NBBL skal være landets fremste kompetansesenter på bolig og boligrelaterte spørsmål.

3 1. Hvorfor heis? Bolig = investering. Ta vare på den! Våre krav til hva som er en god bolig endres med tiden. De fleste boliger i blokk bygges med heis i dag. Dette er en kvalitet som tas for gitt i nyboligmarkedet. Etterinstallering av heis er like viktig som annen oppgradering av eksisterende boligmasse for å imøtekomme dagens krav og behov hos beboerne. Mange lavblokker mangler heis Mange av landets lavblokker ble bygget på en tid hvor det ikke ble stilt krav om heis i lovgivningen. 90 prosent av boligene i lavblokk mangler derfor heis. Trappa er eneste atkomstvei. Heis nyttig for alle nødvendig for noen Heisen gir økt tilgjengelighet for både beboere og besøkende. Om du har barnevogn, handleposer, rullator eller rullestol - heisen er et gode alle kan nyte godt av og som letter hverdagen. For mange med redusert funksjonsevne er heis helt nødvendig. 200 nye heiser i lavblokker de siste 20 årene Siden starten av 1990-tallet er det etterinstallert ca. 200 heiser i borettslag i Norge. Disse har gitt mer enn boliger bedre tilgjengelighet og beboerne en enklere hverdag. Hva er formålet med heftet? Dette heftet viser ulike muligheter for etterinstallering av heis og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir også tips til hvordan du kan gå fram for å få til et heisprosjekt i ditt borettslag og hvem du kan kontakte for å få råd og veiledning. De fleste boligbyggelag kan bistå borettslag i heisprosjekter. For mer informasjon om etterinstallering av heis, se også: Heftet er utarbeidet av NBBL i samarbeid med boligbyggelag som har erfaring fra heisprosjekter. 3

4 2. Er det mulig med heis i blokka vår? Det er teknisk mulig å installere heis i mange boligblokker bygd de siste årene. Heis kan installeres i eller utenfor trapperommet. Vi skal se på hvilken heisløsning som kan være mulig i ditt borettslag. Hvordan ser trapperommet ditt ut? Det finnes i hovedsak tre trappetyper. Trappeøye Når borettslaget skal vurdere mulighetene for å installere heis i en blokk er bygningens planløsning avgjørende for om heisen kan monteres i eller utenfor trapperommet og for hvilken heisløsning borettslaget kan velge. I mange borettslag gir bygningens arkitektur flere muligheter. Hvilken løsning borettslaget velger kommer an på andelseiernes behov og investeringsvilje. Det er to hovedtyper av løsninger: Heis i opprinnelig trapperom (smalheis) og ordinær heis utenfor trapperommet. Smalheis har lavest investeringskostnader, men innebærer noen kompromisser blant annet i form av redusert størrelse og hastighet. Ordinær heis vil kunne tilfredsstille alle, men koster noe mer. Planprinsipper og trappetyper Trappen i lavblokken er hovedferdselsåren som gir atkomst til og fra boligene. Hovedtrapp skal fungere som rømningsvei. Det stilles krav til hovedtrappens utforming, størrelse og sikkerhet. Atkomst og hovedtrapp og plasseringen av disse, vil være sentrale elementer i blokkens planløsning: still følgende spørsmål før borettslaget velger heisløsning: Hvordan er trapperommet plassert i forhold til gatedør, inngangsparti og yttervegg? Hvilken trappetype har blokken? Se figurene til høyre. Finnes det boder eller andre rom i tilknytning til trapperommet som kan benyttes som heissjakt? Kan det bygges en heissjakt på yttervegg med atkomst til etasjer eller trapperepos (hviletrinn)? Bør det bygges et nytt trapperom slik at deler av det gamle trapperommet benyttes til heis? Figur 1: Trapp med ett rett løp i hele etasjehøyden. Trappen kan også ha repos/hviletrinn. Pilen peker opp trappen. Kilde: Byggforskserien, blad , NBI 2001 Figur 2: Tegningen viser en 180 graders trapp med to rette løp og repos/hviletrinn. Pilen peker opp trappen. Avstanden mellom de to trappene vil variere. Kilde: Byggforskserien, blad , NBI 2001 Repos Repos Trappeøye noen viktige begreper: repos: Hviletrinn i trapp/trappeavsats Trappeøye: Åpningen mellom repos og trappeløp smalheis: Personheis som etterinstalleres i trapperommet. Innebærer ofte at trapperommet må tilpasses, dvs. at trappa må gjøres noe smalere enn i dag. Trinnfri atkomst: Atkomst som ikke begrenses av trapper og terskler Repos Trappeøye Figur 3: Tegningen viser en 180 graders trapp med tre rette løp og Repos repos/hviletrinn. Pilen peker opp trappen. Trappeøyet, dvs. åpningen mellom trappeløp og repos, vil her kunne ligge til rette for å etterinstallere heis. Kilde: Byggforskserien, blad , NBI

5 3. Vanlige løsninger løsning 1: Heis i opprinnelig trapperom (smalheis) Heis kan installeres i eller utenfor trapperom. I blokker der heisen kan monteres i opprinnelig trapperom benytter man ofte en smalheis. Smalheisen kan tilpasses bygningen, slik at det gjøres få endringer i bygningen utover det som må gjøres i trapperommet. Denne heisen er mindre (smalere) og går noe saktere enn ordinære personheiser. Det er vanlig å måtte gjøre trappeløpet smalere for å få plass til heisen. Borettslaget må søke om dispensasjon hos plan- og bygningsmyndighetene i kommunen, og tiltaket må godkjennes av brannvesenet. Her beskrives fire vanlige løsninger: Løsning 1a: Heisen plasseres i trappeløpet i toløps trapp Før Etter Etasjeplan Reposplan Etasjeplan Reposplan Mæhlumsløkka Borettslag, Hamar: Borettslaget ettermonterte smalheis med glasssjakt i Trappebredden er 70 cm. Heisen har inngang på reposplan (halvplan) og går opp en halv etasje til 1.etg. Det er dør i begge ender av heisen (gjennomgående). Eksemplet på tegningen har inngangsplan mellom etasjene. Men inngangen kan også ligge i underetasje eller første etasje. I dette tilfellet må heiskupéen ha dør i begge ender. I en heis med en slik plassering vil det være dybde nok til en rullestol, men ofte vil det knipe på bredden: Er åpningen mellom trappeløpene smalere enn 120 cm, må trappeløpenes bredde minskes ved at trinnene beskjæres. Gjeldende forskrifter krever her at hele trapperommet har en minimumsbredde på 300 cm (to trappeløp á 90 pluss heis med utvendig mål 120). Et smalere trapperom vil kreve dispensasjon fra bl.a. brannrømmingsbestemmelsene. Storhamargata 22/24, Hamar: Borettslaget ettermonterte smalheis med tett sjakt i Her er trappebredden redusert til 70 cm for å få plass til heisen. 5

6 Løsning 1b: Heisen plasseres i trappeøyet i treløps trapp Før Etter Eksemplet på tegningen har en tverrstilt heis med dybde stor nok til at rullestolen får snudd inne i kupéen. Heisløsningen vil variere med trappens proporsjoner og mål. I en treløps trapp kan det knipe både for heisens bredde og dybde, slik at trappetrinn eventuelt må beskjæres. Hvis rullestolen må snu inne i heisen, krever sjakten minimumsmål på ca 180 x 180 cm. Uten behov for snuplass kan bredden reduseres til et minimum på 120 cm. Langenga Borettslag, Hamar: Borettslaget innstallerte smalheis i På grunn av utformingen av inngangpartiet er heisen skreddersøm, med dør på to sider for å sikre trinnfrihet. Langenga Borettslag, Hamar: Trappa har tre løp og har beholdt den opprinnelige bredden. 6

7 Løsning 1c: Heisen erstatter ett av løpene i toløps trapp, ny trapp i tillegg Brubakken Borettslag, Hamar Borettslaget ettermonterte smalheis i Den nye trappa er til venstre i bildet. Før Etter Etasjeplan Etasjeplan Brubakken Borettslag, Hamar: Fasaden viser påbygget med den nye trappa. Heisen er ettermontert i det gamle trappeløpet. Reposplan Reposplan Eksemplet på tegningen viser trolig den vanligste situasjonen i blokker fra etterkrigstiden: Et trapperom med bredde under 280 cm med planet/reposet mellom etasjene ut mot ytterveggen. Når hovedinngangen ligger på planet mellom etasjene (som på tegningen), må heiskupéen utstyres med dør i begge ender. Det ene trappeløpet fjernes og omdannes til heissjakt. Den nye trappen som installeres i et tilbygg og koples til planet mellom etasjene, kan utformes på ulike måter. Byggeforskriften tilsier at hovedtrapp skal ha rette løp. Det betyr at for trappeløp i kurve, må det dokumenters like god rømningssikkerhet som med rette løp. En spiraltrapp vil i utgangspunktet kreve minst plass, men Husbanken anbefaler at den aller mest arealbesparende typen spiraltrapp unngås. 7

8 Løsning 1d: Heisen plasseres i trapperommet. Trapp med ett rett løp Før Etter Reposplan Reposplan Trappen har ett rett løp i hele etasjehøyden, med hvilerepos. For å gi rom for heissjakten må betongdekket og eventuelt deler av trappeløpet beskjæres. Borettslaget Torvgata 103, Hamar Borettslaget Torvgata 103, Hamar: Borettslaget innstallerte smalheis i Deler av trappeløpet er redusert til 70 cm for å gi plass til heisen. 8

9 løsning 2: Heis utenfor trapperom Nedenfor beskrives tre løsninger ved bygging av ordinær personheis utenfor trapperommet. løsning 2a: Heisen plasseres utenfor yttervegg Før ETTEr Trappen på tegningen har ett løp, men her er både to- og treløps trapp mulig. Trappen kan dessuten ligge ulikt orientert mot yttervegg. Heissjakten bygges som et eget tilbygg. 9

10 Løsning 2B: Heisen plasseres utenfor yttervegg, inngangsparti utvides Før Etter Eksemplet på tegningen har en toløps trapp og et søppelrom på inngangsplanet. Søppelrommet må flyttes. Heisen krever en dør i hver ende fordi inngangsplanet ligger mellom etasjene. Men her finnes det ulike varianter av trappeformer og inngangssituasjoner. Fellestrekk for denne løsningen er en heis installert utenfor yttervegg i eget tilbygg som utvides på inngangsplanet for å gi tilstekkelig plass foran heisen. Sørenga borettslag, Hamar: Borettslaget etterinnstalerte ordinær heis og utvidet inngangspartiet i Borettslaget Østre Børstad II, Hamar: Borettslaget etterinstallerte ordinær heis i Inngangspartiet ble utvidet og den ordinære trappa beholdt. 10

11 løsning 2c: Heisen innpasses i birom Før Bod Bod I eksemplet på tegningen er heisen innpasset i to boder, men det finnes mange ulike løsninger. Forutsetningen er at birommene lar seg fjerne, redusere eller erstattes uten Bod Bod at viktige bokvaliteter går tapt. De aktuelle birommene må ligge ut mot felleskorridor eller trapperom og ligge over hverandre. Når heissjakten skjæres ut i etasjeskillene, kan det bli nødvendig med forsterkning av gulvkonstruksjonen. Ekstra lydisolasjon av sjaktveggen kan bli påkrevd for en heis som er installert tett på beboelses- eller bruksrom. Atkomstforholdene er ikke alltid like enkle som på illustrasjonene ovenfor. Hvis det er umulig å bevege seg til og fra heisen med rullestol, mister selv den beste heisløsning sin berettigelse. ETTEr Bod Bod I slike tilfeller må man vurdere om det er mulig å bygge om inngangspartiet i forbindelse med heisinstallasjonen. For eksempel: Hvordan sikre trinnfrihet? Kan eventuelle trinn erstattes av en rampe? Kan korridoren utvides dersom den er for trang for en rullestol? d 11

12 4. Kostnader og finansiering Hva koster det å installere heis? Hvordan skal vi få finansiert prosjektet? Spørsmålet om kostnader må også ses i sammenheng med bruksverdi og i hvilken grad borettslagets boliger vil få økt verdi ved å installere heis. Hva består kostnadsbildet av? Ved etterinstallering av heis kan borettslaget forvente kostnader knyttet til selve investeringen (prosjektkostnader) og driftskostnader. Prosjektkostnadene utgjør hoveddelen av kostnadene i heisprosjekter. Om heisprosjektet er gjennomførbart er avhengig av: Borettslagets økonomiske situasjon: Er borettslagets felleslån i ferd med å bli nedbetalt? Hvilke kostnader man kan vente? Vil felleskostnadene øke? Hvor mye er andelseierne villig til å betale? Hvor mange boliger er det i trappeoppgangen? Hvor mange kan borettslaget fordele kostnadene på? Hvilken trappeløsning eller atkomstløsning har blokken, og hvilke løsninger kan dere velge? de viktigste investeringskostnader er: Heisleveransen (selve heisen og installeringen) Bygningsmessige arbeider (som beskjæring av trapp) Utbedring av tilgjengelighet i atkomst/fellesarealer Tiltak ved redusert brannsikkerhet som følge av heisinstalleringen Prosjekt- og byggeledelse Heisleveransen og de bygningsmessige arbeidene i forbindelse med heisinstallasjonen er de største utgiftspostene. I enkle smalheisprosjekter hvor det er få bygningsmessige arbeider, er ofte selve heisleveransen den største utgiftsposten. I mer omfattende ombyggingsprosjekter, for eksempel der hvor en ny trapp må legges på utsiden av bygningen eller det bygges ny utvendig heis, vil byggekostnadene være den største utgiftsposten. driftskostnader består av: Service Alarm Heiskontroll Energi (strøm) Evt. brannutstyr Det må settes av midler på borettslagets budsjett til drift av heisen og etableres gode rutiner for sikker drift, ettersyn og vedlikehold. Borettslaget kan inngå driftsavtale med heisleverandør eller andre. Ved etterinstallering av heis kan det i noen tilfeller (ved dispensasjon fra brannforskrifter) stilles krav til oppgradering av brannsikkerheten. I de borettslagene hvor man har måttet installere brannsikkerhetsutstyr i trapperommene må det også påregnes kostnader til drift av disse installasjonene. Pr kan man skissere følgende kostnadsspenn for heisinvesteringen (pr heis) og for den årlige driften av heisen: Heiskostnad, inkl. mva Investeringskostnad 1,5-2,5 mill. kr. pr heis Driftskostnader kr. pr år Heisens investeringskostnader avhenger av løsningsvalg, og hvor store bygningsmessige arbeider som må utføres. Dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Smalheis i eksisterende trapperom har ofte lavest investeringskostnader. Hvem skal dele på kostnadene? Valg av fordelingsnøkkel Etterinstallering av heis skal vedtas på generalforsamling med minst 2/3 flertall. Fordeling av kostnadene (til investering og drift) vedtas samtidig. Kostnadene for den enkelte beboer er avhengig av borettslagets økonomi og hvor mange beboere som skal dele på kostnadene. Ta kontakt med boligbyggelaget for råd om hvordan kostnadene skal fordeles. Finansiering av heisen Lån til etterinstallering av heis kan gis av Husbanken eller andre banker boligselskapet har et forhold til. Er borettslaget kommet langt i nedbetalingen på eksisterende lån, kan tidspunktet være godt i forhold til å refinansiere lånet for å etterinstallere heis. Valg av nedbetalingstid og mulig avdragsfrihet, vil påvirke konsekvensene for felleskostnadene. Husbanken har i perioder hatt ulike støtteordninger (tilskudd) til etterinstallering av heis. Se for mer informasjon om hvilke ordninger som gjelder. Noen kommuner har også støtteordninger til ulike tilgjengelighetstiltak. 12

13 5. Hvordan går borettslaget fram? Dersom borettslagsstyret vurderer å installere heis, enten på eget initiativ eller på oppdrag fra generalforsamling, trengs det faglig bistand. Kontakt boligbyggelaget Det første borettslaget bør gjøre er å ta kontakt med boligbyggelagets tekniske avdeling. Der boligbyggelaget har kompetanse fra ulike heisprosjekter kan boligbyggelaget enkelt anslå størrelsen på prosjektlederjobben. Boligbyggelaget kan spille ulike roller som rådgiver for borettslaget. Er det store avvik mellom borettslagets arkitektur og de kjente typene av heisløsninger som er beskrevet i dette heftet, kan borettslaget avtale en mer detaljert prosess med boligbyggelaget eller andre man velger å bruke som rådgivere. Hvilke tjenester kan et boligbyggelag tilby og formidle? Avholde møter og befaringer med borettslagets styre for å kartlegge omfanget av tiltaket Delta på møte med beboere og generalforsamling Utrede forslag til løsninger med kostnadsoverslag/ anleggsbudsjett Utarbeide tilbudsbeskrivelse for innhenting av konkurrerende tilbud Forberede og utarbeide kontrakter med konsulenter og utførende firma Utarbeide prosjektbudsjetter med utredning av konsekvenser for felleskostnader Søknad om byggelån, Husbanklån og eventuelle tilskudd Ivareta offentlige krav Foreta teknisk, økonomisk og framdriftsmessig oppfølging av arbeidet Forestå ferdig- og garantibefaring Kilde: Lars O. Tveit, Gjøvik Boligbyggelag Her er noen råd om informasjon fra styrer til beboerne: Behovet for informasjon blant beboerne er nærmest ubegrenset. Porsjonér ut informasjonen ikke ta alt på en gang. Beregn god tid. Prosjektet må modnes hos beboerne Informér både skriftlig og muntlig. Har borettslaget en nettside, bruk denne. Informasjonsmøter for andelseiere og beboere kan egne seg godt for å spre informasjon Individuell informasjon kan også være en fordel. Gå fra dør til dør. Framhev tilgjengelighet, økt bruksverdi og mulig verdiøkning av eiendommen. Dra på befaring til tilsvarende heisprosjekter om det finnes slike i nærheten. Det er enklere å se med egne øyne. Når borettslaget skal etterinnstallere heis er det viktig med mye og god informasjon til beboerne. Se en mer utførlig beskrivelse av de ulike fasene i et heisprosjekt og eksempler på hvordan et boligbyggelag jobber i slike prosjekter på NBBLs nettsider: faser styrets rolle overfor beboerne: informasjon om heisprosjektet Det er viktig at styret og andelseierne får eierskap til forslaget om heis. Det er andelseierne som på generalforsamlingen skal ta beslutningen om borettslaget skal installere heis eller ikke. En forutsetning for at styret kan få en god dialog med beboerne er at det er god tilgang til informasjon fra boligbyggelaget. Styret vil trenge nødvendig dokumentasjon fra boligbyggelaget eller andre konsulenter for å kunne svare på beboernes spørsmål. 13

14 6. Dersom borettslaget er interessert i å etterinstallere heis, er det mer informasjon å hente på NBBLs nettside om temaet! Det du trenger å vite om etterinstallering av heis finner du på På denne nettsiden finner du blant annet mer informasjon om: Etterinstalleringsprosessen og de ulike fasene Lenker til aktuelt lovverk og avtalerverk Sjekklister for borettslagene Sjekklister for konsulenter og prosjektledere Mer omfattende om begreper og mål Gode eksempler fra borettslag i hele Norge Det er en klar målsetting fra myndighetenes side å øke tilgjengeligheten i blant annet blokkbebyggelsen. NBBL støtter denne målsettingen og håper denne veiledningen og nettsiden det er vist til ovenfor kan gi styrer i borettslag og sameier nyttig informasjon for å få dette til. 14

15

16 NBBL Øvre Vollgate 11 Postboks 452 Sentrum 0104 Oslo Telefon: Telefax: e-post: Design: Foto: Thomas Bjørnflaten Produksjon: Konsis Grafisk AS ISBN:

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag HEIS gir trygghet og trivsel 1 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Fakta om heis 2 Heis gjør det mulig for flere å bo lenger hjemme. Ni av ti lavblokker mangler heis. 200 000 boliger i

Detaljer

ETTERINNSTALLERING HEIS

ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING AV HEIS, FRA IDE TIL FERDIG PROSJEKT EKSISTERENDE BOLIG. Prosjektleder Torbjørn Sørensen, LABO LARVIK BOLIGBYGGELAG Stiftet 1946 Medlemmene eier oss. Over 9000

Detaljer

Etterinnstallering av heis i boligselskap

Etterinnstallering av heis i boligselskap Etterinnstallering av heis i boligselskap Sluttrapport fra prosjektet Modeller for etterinnstallering av heis i eksisterende boligmasse 2009 Karoline Berg Maus INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

ETTERINNSTALLERING HEIS

ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING AV HEIS I EKSISTERENDE BOLIG. Prosjektleder Torbjørn Sørensen, LABO LABO Stiftet 1946 Medlemmene eier oss. Demokratisk styrt medlemsorganisasjon som skaffer sine

Detaljer

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt Brrrettslaget 2011 Rehabilitering av Oversikt over finaniseringsordninger fra Husbanken og Enova Drrrømmer du om et varmt og inkluderende? Rehabilitering er nøkkelen til et godt Lån og tilskudd fra Husbanken

Detaljer

ETTERINNSTALLERING HEIS

ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING HEIS ETTERINNSTALLERING AV HEIS I EKSISTERENDE BOLIG. Prosjektleder Torbjørn Sørensen, LABO LABO Stiftet 1946 Medlemmene eier oss Demokratisk styrt medlemsorganisasjon som skaffer sine

Detaljer

Heis i Borettslaget Parkgata 14

Heis i Borettslaget Parkgata 14 Heis i Borettslaget Parkgata 14 Vil det være v mulig åetterinstallere en heis i vårt v borettslag? En presentasjon av Jarle Andersen (styreleder) Bakgrunn... 20.05.12: Andelseier Toppen forslår at heis

Detaljer

Virkemidler som kommunene kan bruke

Virkemidler som kommunene kan bruke Virkemidler som kommunene kan bruke Aina Saxrud Husbanken John Sverre Løvaas - Husbanken Husbankkonferansen 9-10.10.17 Flere eldre - boligutviklingen i kommunene Kommunene kan påvirke boligutvikling gjennom

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme?

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? Hverdagsmestring - Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? 3. oktober 2014 Av: Sven O. Nylænder Sven O. Nylænder, Adm. dir i KOBBL Utdanning bl.a. fra Norges Handelshøyskole, Siv. øk. Har arbeidet

Detaljer

Bruk av Husbankens virkemidler

Bruk av Husbankens virkemidler Bruk av Husbankens virkemidler Oppgradering, løsningen for framtidens boliger? Lena Jørgensen/ Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal kunne bo trygt og godt» Visjonen skal oppnås

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

Brrrettslaget Rehabilitering av. Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt. borettslag?

Brrrettslaget Rehabilitering av. Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt. borettslag? Brrrettslaget 2011 Rehabilitering av borettslag Oversikt over finaniseringsordninger fra Husbanken og Enova Drrrømmer du om et varmt og inkluderende borettslag? Rehabilitering er nøkkelen til et godt borettslag

Detaljer

Finansiering av heisprosjekt. Husbankens finansieringsordningar v/ Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar i Husbanken

Finansiering av heisprosjekt. Husbankens finansieringsordningar v/ Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar i Husbanken Finansiering av heisprosjekt Husbankens finansieringsordningar v/ Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar i Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

NAV HMS Hordaland v/åshild Nenseter - boligrådgiver Tilskudd til innstallering av ordinær heis i flerbolighus

NAV HMS Hordaland v/åshild Nenseter - boligrådgiver Tilskudd til innstallering av ordinær heis i flerbolighus NAV HMS Hordaland v/åshild Nenseter - boligrådgiver 30.08.16 Tilskudd til innstallering av ordinær heis i flerbolighus Behov for å tilrettelegge adkomst til hus eller leilighet - vilkår ifht rettigheter

Detaljer

Fysisk tilgjengelighet i Norske Boligbyggelag

Fysisk tilgjengelighet i Norske Boligbyggelag Fysisk tilgjengelighet i Norske Boligbyggelag Kartlegging og kunnskapsstatus 2006 Karoline Berg Maus Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2 2 Sammendrag... 3 3 Eksisterende kunnskap om tilgjengelighet

Detaljer

Generell presentasjon. Innvendig sjakt med trappehus på et av våre prosjekter i Øvre Årdal

Generell presentasjon. Innvendig sjakt med trappehus på et av våre prosjekter i Øvre Årdal Generell presentasjon. Innvendig sjakt med trappehus på et av våre prosjekter i Øvre Årdal Etterinstallering av heis Vårt firma har i snart 20 år vært delaktig av innpå 200 heiser i eksisterende og nye

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Fånge i sitt eget hem att åldras i otillgängliga bostäder

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Fånge i sitt eget hem att åldras i otillgängliga bostäder Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Fånge i sitt eget hem att åldras i otillgängliga bostäder Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Visby

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Økonomiske virkemidler for bærekraftig boligkvalitet. Grunnlån til nybygg og til oppgradering Tilskudd til tilstandsvurdering Kompetansetilskudd

Økonomiske virkemidler for bærekraftig boligkvalitet. Grunnlån til nybygg og til oppgradering Tilskudd til tilstandsvurdering Kompetansetilskudd For utfyllende informasjon, se www.husbanken.no eller kontakt det aktuelle kontor: www.husbanken.no/om-husbanken/kontakt-oss/ 11.11.2015 - Are Rødsjø - Husbanken Midt-Norge Økonomiske virkemidler for bærekraftig

Detaljer

«Ta trappen» oppfordrer myndighetene. Har du noe valg?

«Ta trappen» oppfordrer myndighetene. Har du noe valg? «Ta trappen» oppfordrer myndighetene. Har du noe valg? Bakgrunn for folderen Helsemyndighetene oppfordrer oss til å velge trapp fremfor heis. Sannheten er at de fleste av oss ikke har dette valget, vi

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Verdiløft, ettermontasje av heis

Verdiløft, ettermontasje av heis Oslo, 2015 Verdiløft, ettermontasje av heis Svært mange boligbygg i Norge mangler heis, tross at de kan ha både 4 og flere etasjer. Den store Folke og boligtellingen i 2001 avdekket dette. Mangel på heis

Detaljer

Etterinstallering av heis i borettslag. Erfaringer fra 15 borettslag. på Hamar

Etterinstallering av heis i borettslag. Erfaringer fra 15 borettslag. på Hamar Etterinstallering av heis i borettslag Erfaringer fra 15 borettslag på Hamar i perioden 1996-25 1 1. Bakgrunn I 1996 startet Hamar og Omegn Boligbyggelag (HOBBL) en systematisk jobbing med økt tilgjengelighet

Detaljer

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Avslutningskonferanse REBO 9. April 2013 1 Hva har prioritet i arbeidet med å møte eldrebølgen? Hvilke prioriteringer finner sted mellom de ulike kvalitetsområdene?

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Boligseminar i Ålesund «Leve hele livet i egen bolig» Virkemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Anita Ekornes / Bjørn Ståle Ormset

Boligseminar i Ålesund «Leve hele livet i egen bolig» Virkemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Anita Ekornes / Bjørn Ståle Ormset Boligseminar i Ålesund 18.03.2015 «Leve hele livet i egen bolig» Virkemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral Anita Ekornes / Bjørn Ståle Ormset Hjelpemidler for å bedre tilgjengelighet i boligen NAV, 13.03.2015

Detaljer

Universell utforming i Husbanken. Sigbjørn Spurkeland, Seniorrådgjevar i Husbanken

Universell utforming i Husbanken. Sigbjørn Spurkeland, Seniorrådgjevar i Husbanken Universell utforming i Husbanken Sigbjørn Spurkeland, Seniorrådgjevar i Husbanken Slide om Husbanken 2 3 Disposisjon Kvifor tenkje universell utforming? Demografiske endringar Samfunnsøkonomi Livskvalitet

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle?

Universell utforming tilgjengelighet for alle? Universell utforming tilgjengelighet for alle? Workshop 16. april 2009 Ombygging med universell utforming? Svært få eksisterende boliger er tilgjengelige og brukbare for personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Husbankfinansiering av vedlikehald og oppgradering av kommunale bustadar. Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar «Boliger for fremtiden» 6.

Husbankfinansiering av vedlikehald og oppgradering av kommunale bustadar. Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar «Boliger for fremtiden» 6. Husbankfinansiering av vedlikehald og oppgradering av kommunale bustadar Sigbjørn Spurkeland, rådgjevar «Boliger for fremtiden» 6. februar Husbankfinansiering av oppgradering av kommunale bustadar Sigbjørn

Detaljer

På borettslagets nettside finner du mer informasjon om forprosjektet: Spondalen.no

På borettslagets nettside finner du mer informasjon om forprosjektet: Spondalen.no På borettslagets nettside finner du mer informasjon om forprosjektet: Spondalen.no Haukedalen Borettslag 20.09.2017 Beboermøte nr. 1 Informasjon om «Forprosjekt om utredning av parkering, fortetting og

Detaljer

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger 2006 Grunnlån Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger Husbankens grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

EVALUERING AV ETTERINSTALLERING AV HEIS. Stine Meltevik og Marte Tobro, Oxford Research Drammen 14. februar 2017

EVALUERING AV ETTERINSTALLERING AV HEIS. Stine Meltevik og Marte Tobro, Oxford Research Drammen 14. februar 2017 EVALUERING AV ETTERINSTALLERING AV HEIS Stine Meltevik og Marte Tobro, Oxford Research Drammen 14. februar 2017 Kort om Oxford Research AS Oxford Research er et internasjonalt analyseselskap Vi dokumenterer

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4-5 EKSEMPEL 2 6-7 EKSEMPEL 3 8-9 EKSEMPEL 4 10-11 EKSEMPEL 5 12-13 EKSEMPEL 6 14-15 Side 3 FORORD

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Husbanken kompetanse og finansiering

Husbanken kompetanse og finansiering Husbanken kompetanse og finansiering Bo bedre i borettslag og sameier, Drammen 11. oktober 2011 Avdelingsdirektør Solveig Paule, Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Det dette egentlig handler om. 12.

Detaljer

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Flere egnede kommunale utleieboliger Husbankkonferansen 2015 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Kommunale utleieboliger Foto: Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende. Oppleves som stigmatiserende Mangler kontroll

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

ALLE BYGG FORTJENER EN HEIS KONEs heisløsninger for eksisterende bygg

ALLE BYGG FORTJENER EN HEIS KONEs heisløsninger for eksisterende bygg ALLE BYGG FORTJENER EN HEIS KONEs heisløsninger for eksisterende bygg Hever byggstandarden Heisen installeres i eksisterende bygg Tryggere, bedre tilgjengelighet, mer praktisk Gjør det mulig for eldre

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik

ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. Som møteleder ble valgt: Elisabeth Svennevik PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 15.05.2014 kl 17.30 Sted: eget lokale i Hovseterveien 96, «Camilla» ble det avholdt ordinær generalforsamling i Borettslaget Kollektivet. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av

Detaljer

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Husbankens grunnlån Husbankkonferansen 2016 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig 2 Husbankens økonomiske rammer - 2017 Alle skal bo godt og trygt Låneramme: kr. 18 mrd Grunnlån - oppføring og oppgradering:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef Håpet bydel Dagens situasjon MYRHEIM III Stiftet: 1969 Antall enheter: 24 Antall 4-roms: 16 Antall 2-roms: 8 Antall

Detaljer

Kurs i omgivelseskontroll

Kurs i omgivelseskontroll Kurs i omgivelseskontroll Dørautomatikk, branndører og lovverk 25.10.2017 Alf Inge Solbakken, Fredrik Norheim og Geir Johansen Agenda 9.00-9.15 Introduksjon, Presentasjon, Registrering 9.15 9.45 10.15

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 Innledning 2. 2 Bygningsinformasjon 3. 3 Tilsynsrapport 4

BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET INNHOLDSFORTEGNELSE. 1 Innledning 2. 2 Bygningsinformasjon 3. 3 Tilsynsrapport 4 VESTRE STØM BRL BRANNTEKNISK VURDERING JFR PKT I TILSYNSRAPPORT FRA BRANNVESENET COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no NOT-001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no Eldre og bolig 2015 Gøteborg 19. - 20. oktober 2015 NBBL er interesseorganisasjonen for boligbyggelagene Boligbyggelagene har: 925 000 medlemmer 450 000 forvaltede boliger 10 400 forvaltede selskaper,

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

Aktuelle virkemidler i Husbanken. Jarle Knutsen Ivar Hvattum

Aktuelle virkemidler i Husbanken. Jarle Knutsen Ivar Hvattum Aktuelle virkemidler i Husbanken Jarle Knutsen Ivar Hvattum Regionkontorene Viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransje i sine fylker Står for det meste av Husbankens kundekontakt Nærhet til

Detaljer

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket

Gangvei, balkong, rekkverk. Arbeidslokaler og driftsbygninger i landbruket 3 Fallskader Hjemmeulykker utgjør i dag den største gruppen av ulykker. Mange av ulykkene skyldes uforsiktighet, skjødesløshet, fysiske svekkelser eller «hendelige uhell». Undersøkelser indikerer imidlertid

Detaljer

12-3. Krav om heis i byggverk

12-3. Krav om heis i byggverk 12-3. Krav om heis i byggverk Publisert dato 20.08.2015 12-3. Krav om heis i byggverk (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

7-41 Planløsning, størrelse og utforming

7-41 Planløsning, størrelse og utforming 7-41 Planløsning, størrelse og utforming 1. Generelle krav Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende, der fare for skade på personer må unngås. Korte og enkle trafikklinjer som minst mulig krysser

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Til: Kommunal- og forvaltningskomitéen Kopi: Fra: Norske Boligbyggelags Landsforbund Dato: 21. oktober 2014 Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 1. Husbanken

Detaljer

Tilgjengelige boliger Tilpasning av eksisterende boliger. Boligseminar Oslo 11.06.15 Guri Henriksen

Tilgjengelige boliger Tilpasning av eksisterende boliger. Boligseminar Oslo 11.06.15 Guri Henriksen Tilgjengelige boliger Tilpasning av eksisterende boliger Boligseminar Oslo 11.06.15 Guri Henriksen Veilederens budskap En bolig skal fungere i alle livets faser, for barn, voksne og eldre mennesker. Boligen

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

Gode bolig- og omsorgsløsninger for eldre en forutsetning for framtidig bærekraft

Gode bolig- og omsorgsløsninger for eldre en forutsetning for framtidig bærekraft Stortingsrepresentant Geir Toskedal Oslo, 22. mars 2017 Gode bolig- og omsorgsløsninger for eldre en forutsetning for framtidig bærekraft Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har som formål å samle

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA?

Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? Temadag om universell utforming februar 2015 UNIVERSELL UTFORMING, HVORDAN KAN HJELPEMIDDELSENTRALEN BIDRA? HJELPEMIDDELSENTRALENS ROLLE: Hjelpemiddelsentralene er «et ressurs- og kompetansesenter for

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Byggestatistikk 2009 NBBL

Byggestatistikk 2009 NBBL Byggestatistikk 29 NBBL Hovedtall for 29 Antall igangsatte boliger: 449 Antall ferdigstilte boliger: 1224 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 293 NBBL sin prognose

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie avholdes torsdag 3. desember 2015 kl. kl. 18:00 i Voksen kirkes møtelokaler, Jarbakken 7. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger. Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017 Wenche Ervig

Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger. Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017 Wenche Ervig Husbankens grunnlån og tilskudd til utleieboliger Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017 Wenche Ervig Husbankens rolle Supplere markedet Ikke en generell boliglånsbank Regjeringens viktigste redskap

Detaljer

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune

Løsningsforslag 1. løsningforslag 1 og 3 er å regne som en hovedombyggning ifølge skriv fra Bodø Kommune hjem Løsningsforslag 1 Nytt Tak må etableres med tykkere isolasjon ny ventilasjon etableres nye fasader med tykkere isolasjon nye vinduer. Fasader nye dører. Fasader nye verandadører. Fasader nye inngangsparti

Detaljer

ÅRDAL BOLIGBYGGELAG 1949 - HEISPROSJEKT -

ÅRDAL BOLIGBYGGELAG 1949 - HEISPROSJEKT - ÅRDAL BOLIGBYGGELAG 1949 - HEISPROSJEKT - 2010 Informasjon Øvre Årdal 22 burettslag 618 leilegheiter Årdalstangen 8 burettslag 148 leilegheiter HEISPROSJEKT ÅBBL Burettslaga består i hovudsak av eldre

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Omtale av forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Omtale av forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven HØRINGSNOTAT Omtale av forslag til endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1. Krav til heis i nye boligbygninger For å gi like muligheter til samfunnsdeltakelse uansett funksjonsevne og

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786

Saksframlegg. FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Saksframlegg FORBEDRET SIKKERHET, SERVICE OG TILGJENGELIGHET I RÅDHUSET Arkivsaksnr.: 05/38786 Forslag til vedtak: Med forbehold om vedtak om finansieringen slutter formannskapet seg til rådmannens forslag

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15

Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Rådgiver universell utforming Solveig Dale Strategier for gjennomføring av tiltak K2 samling, Bergen 09.03.15 Foto: Carl-Erik Eriksson Politisk bestilling: Hvordan er universell utforming ivaretatt i SFO-

Detaljer

Kurs i praktisk regnskap Oslo 11.11.2015 Elbil i boligselskaper Eldretilpassing i boligselskaper Finn Stormfelt, advokat NBBL, hv. www.nbbl.

Kurs i praktisk regnskap Oslo 11.11.2015 Elbil i boligselskaper Eldretilpassing i boligselskaper Finn Stormfelt, advokat NBBL, hv. www.nbbl. Kurs i praktisk regnskap Oslo 11.11.2015 Elbil i boligselskaper Eldretilpassing i boligselskaper Finn Stormfelt, advokat NBBL, hv Elbil i boligselskaper Parkering kan være vanskelig elbil gjør det ikke

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Branner i byggverk hva kan vi lære? l

Branner i byggverk hva kan vi lære? l Branner i byggverk hva kan vi lære? l Kl 1015 Sjefingeniør Anders Arnhus, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hvorfor DSB undersøker branner:

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer