EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER"

Transkript

1 1 SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HELSE I BARENTSREGIONEN EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER Del 1: Generelle opplysninger 1. Opplysninger om norsk tilskuddsmottaker Prosjektnr: YO372 Utfylt dato: Navn: Irene Lund Adresse: Patologisk anatomisk avdeling, Universitetssykehuset i N.Norge HF, boks 46, 9038 Tromsø Telefon: / Telefaks: E-post: jobb: hjemme: Kontaktperson: Irene Lund 2. Opplysninger om andre viktige deltakere i prosjektet Navn: Svetlana Manankova Bye (tolk/oversetter) Adresse: Nasjonalt senter for Telemedisin, Universitetssykehuset i N.Norge HF, 9038 Tromsø Telefon: / Telefaks: E-post: Kontaktperson: Svetlana Manankova Bye 2.1 Vennligst beskriv kort: a) Hva har samarbeidet mellom andre deltakerne omfattet: Prosjektet har sitt utspring i det store prosjektet Telemedisin i Nordvest-Russland som hadde et underprosjekt om fjernundervisning mellom forskjellige faggrupper i Arkhangelsk fylke og Tromsø. Svetlana Manankova Bye var tolk under disse sendingene. Ønsket om å lære om moderne teknikker innen diagnostisk patologi fra russisk side, førte til utveksling av internundervisningstimer som fjernundervisning mellom patologiavdelingene i Tromsø (RiTø) og regionsykehuset i Arkhangelsk (RiA). Kontakten med Nasjonalt senter for

2 2 Telemedisin (NST) har hele tiden vært opprettholdt i form av videokonferanser - dels med fjernundervisning, dels med veiledning og drøfting av progresjonen i prosjektet og praktisk tilrettelegging på russisk side. b) Hvordan har samarbeidet vært organisert: Samarbeidet med NST har vært organisert gjennom at vi har fått (hittil) bruke studio 1time en gang i måneden for fjernundervisning og veiledning/drøftinger av problemstillinger. Videre ble vi invitert til å delta på Telemedisinkonferansen i Arkhangelsk i mai Siden vi fikk dekning for reise og oppholdsutgifter fra Barentssekretariatet, kunne prosjektleder og to andre bioingeniører, Mona Pedersen og Åshild Hofsø fra Patologisk avdeling i Tromsø, utnytte denne sjansen til å både delta i konferansen og samtidig besøke vår russiske samarbeidspartner som oppfølging av prosjektet. Vi fikk også samtidig kjøpt inn et russisk ph-meter som de trengte for å forbedre prosedyrene sine. Prosjektleder (Irene Lund) holdt foredrag på telemedisinkonferansen om erfaringene med fjernundervisning i patologi (se vedlagte abstrakt). I tillegg holdt vår samarbeidspartner i Arkhangelsk, Tatjana Poslavskaja (avdelingsleder ved Patologisk avdeling) også foredrag om erfaringene med telemedisinsk kontakt med Patologisk avdeling i Tromsø - sett fra russisk side. Dette nære samarbeidet med NST har gjort det enklere å holde god kontakt mellom de to fagmiljøene i Arkhangelsk og Tromsø. Tolketjeneste og bruk av studio i tillegg til praktiske råd og tips fra Svetlana Mananankova Bye, som kjenner forholdene i Arkhangelsk, har vært helt nødvendig for å få det til å fungere! 3. Opplysninger om russisk samarbeidspartner: Navn: Tatjana Poslavskaja og Andrej Valkov Adresse: Patologisk avdeling, Regionsykehuset i Arkhangelsk, Lomonosov st. 292, Arkhangelsk, Russland Telefon: (T.Poslavskaja), (A.Valkov) Telefaks: (RiA) E-post: Kontaktperson: Andrej Valkov 3.1 Vennligst beskriv kort: a) Hva har samarbeidet med russisk samarbeidspartner omfattet: Vi fikk tildelt inntil kr sent på året For å komme i gang med prosjektet, som hadde som hovedmål å få etablert immunhistokjemiske metoder i Patologisk avdeling ved RiA, måtte vi få til et opplæringsopphold i Tromsø. Videre måtte vi se hva vi kunne kjøpe inn av kjemikalier og laboratorieutstyr for å realisere et startprogram (Trinn 1).

3 3 I desember 2000 kom Dr Andrej Valkov og de to laboratorieteknikerne Natalja N. Neverovskaja og Kristina V. Savitsjeva til Tromsø og immunhistokjemisk lab i RiTø. De to bioingeniørene Mona Pedersen og Åshild Hofsø har vært aktivt med i prosjektet hele tiden, og hatt hovedansvar for bioingeniørfaglig oppfølging i prosjektet. Prosjektet har hele tiden utviklet seg i forståelse med ledelsen ved Patologisk anatomisk avdeling, og Andrej Valkov fikk et opplæringstilbud fra forskjellige leger i avdelingen.(særlig har professorene Helge Stalsberg, Christer Busch og Sigurd Lindal vært brukt som konsulenter.) Valkov fikk låne mikroskop og fordypet seg i tolkning av immunhistokjemiske fargete histologiske snitt parallelt med at de to teknikerne tilegnet seg metodikken i fargemetodene. Det ble også gitt relevant litteratur i gave fra avdelingen litteratur som var eldre, og dermed fornyet hos oss, men godt brukbar og hardt tiltrengt i Arkhangelsk. Da vi fikk anledning til å reise til Telemedisinkonferansen i Arkhangelsk, var det perfekt i forhold til et besøk i samarbeidspartners laboratorier. De to laboratorieteknikerne hadde etablert metoden, fått mikrobølgeovnen på plass, tigget seg til et universitetslaboratorium med avtrekk, slik at de kunne jobbe trygt. De hadde notert nøye protokoller over alt de hadde gjort, og fargene så bra ut. Problemet var at snittene hadde tendens til å løsne. Vi fikk inspisert laboratorieforhold og sett at dette gikk forbausende bra etter bare en ukes opplæring i Tromsø under helt andre forhold! For å løse problemet med snittløsning, gjorde vi kontrollerte forsøk i Tromsø og Arkhangelsk på samme materiale. Vi tror at vi nå har funnet feilkilden. Vi kunne oppsummere at de viktigste målene med Trinn 1 i prosjektet var nådd. Da vi fikk inntil kr tildelt sent i 2001 ble vi veldig glade, fordi den diagnostiske nytten av Trinn 1 var begrenset vi måtte øke markørantallet slik at de fikk et reelt panel med diagnostiske verktøy. Denne gangen var vi bestemt på at vi også måtte knytte våre venner i Arkhangelsk sammen med andre i fagmiljøet i Russland som driver med samme metoder. Alternativer var Moskva eller St Petersburg. Tatjana Poslavskaja reiste til begge steder for å se hvor det lettest kunne etableres et samarbeid. Konklusjonen ble at i St Petersburg ville de ta i mot de to laboratorieteknikerne på opplæring. I desember 2001 reiste først Poslavskaja og Valkov via St Petersburg til Tromsø for å få relevant kompetanseutvikling. De formulerte selv ønske-tema for oppholdet, og prosjektleder gjorde avtaler med aktuelle leger og bioingeniører fra patologisk avdeling og immunologisk avdeling. De hadde 1 ukes opphold i Tromsø, og fikk med seg en del laboratorieutstyr og bøker tilbake. Da de først måtte reise om St Petersburg, avtalte de et hospiteringsopphold for laboratorieteknikerne der, samt gjorde bestilling på antistoffer og andre kjemikalier hos en russisk forhandler anbefalt av kollegaer i St Petersburg. Senere i desember 2001 hadde de to laboratorieteknikerne en uke som hospitanter hos russiske kollegaer i St Petersburg. Det var viktig for dem å lære hvordan de kan jobbe mer økonomisk lønnsomt enn det som er vanlig i Norge. De fikk mange nyttige råd og tips som gjør det lettere for dem å fortsette disse metodene etter at prosjektmidlene er brukt opp. b) Hvordan har samarbeidet vært organisert: Samarbeidet har hele tiden vært organisert ut ifra behovene som sees på russisk side. Det var de selv som blinket ut området immunhistokjemi, vi tok opp tråden og søkte om penger. De har selv valgt ut hvilke markører de vil prioritere inn i Trinn 2 (med professor Helge Stalsberg som konsulent). De har valgt å satse også på immunfluorescens fordi det

4 4 er billigere metode (forutsatt at vi kan skaffe midler til en cryostat = frysesnittemaskin ) Vi prøver å stille opp med oversatte prosedyrer og fagfolk til å undervise på de områdene de synes de føler behov. De reelle møtene har vært en betydelig suksessfaktor. Den menneskelige kontakten vi har oppnådd gjør at videokonferansemøtene er effektive og nyttige. Etter hvert bruker vi både russisk, norsk og engelsk når vi kommuniserer. I tillegg har vi oppfølging pr e-post, da med den begrensning at det kun er Andrej Valkov som behersker engelsk godt nok til å bruke e-post. Tatjana Poslavskaja har også telefonsamtaler og e-postkontakt på russisk med Svetlana Manankova Bye, slik at vi også har en kommunikasjonskanal der. I tråd med retningslinjene har vi hittil kun brukt penger til reiser for russere av de tildelte midlene. Vi har dessuten i større grad i Trinn 2 overført penger slik at de kan bruke sine russiske forhandlere isteden for at vi kjøper inn i Norge. Vi har brukt penger på å knytte faglige forbindelser i Russland slik at de skal ha et faglig nettverk uavhengig av prosjektet. Det vil dog være viktig at det reiser en delegasjon fra Tromsø til Arkhangelsk før året er omme for å se at også Trinn 2 er vellykket gjennomført. Vi kommer selvfølgelig til å fortsette kontakten pr videooverføring ut 2002, men med e-post, fax og telefon også etter dette. Det er også muligheter for at vi søker midler til videre oppfølging av denne for oss alle viktige kontakten. Gjennom prosjektet har det vært en tverrfaglig kontakt mellom bioingeniører, patologer, laboratorieteknikere, teknikere på telemedisinsiden som har vært verdifull. Det er fremmet ønske om at vi skal søke midler til et intranett mellom patologiavdelingene i de forskjellige sykehus i Arkhangelsk fylke. Om det blir en realitet gjenstår å se. Uansett sier vår samarbeidspartner i Arkhangelsk at dette prosjektet har betydd mye for hele fylket, fordi ryktet om at RiA har metode som gir større sikkerhet i kreftdiagnostikken, har gitt økt pågang om konsultasjoner fra andre sykehus i regionen. Videre har det vakt interesse også hos klinikerne og et bedre tverrfaglig samarbeid også i Arkhangelsk. Oppsummering: Grunnopplæring ble gitt først som fjernundervisning. Deretter i form av hospiteringsopphold i Tromsø (1 legespesialist og 2 labteknikere). Innkjøp av nødvendig utstyr i Tromsø. Oppfølging i form av videokonferanser jevnlig. Besøk (3 bioingeniører)og veiledning i forbindelse med Telemedisinkonferanse i Arkhangelsk mai Innkjøp av utstyr i Arkhangelsk. Veiledning ved prof. Helge Stalsberg i september 2001, kvalitetskontroll av diagnostikken (i regi av et annet prosjekt om kreftdiagnostikk). Poslavskajas reise til Moskva og St Petersburg for å oppsøke russiske fagmiljø som mulig samarbeidspartnere. Avtale om hospiteringsopphold for labteknikere. Poslavskaja og Valkov hospiteringsopphold 1 uke i Tromsø. Neverovskaja og Savitsjeva hospiteringsopphold 1 uke i St Petersburg Overføring av penger til reiser og innkjøp av reagenser fra russisk forhandler. Vurdering av hva slags teknisk utstyr som må kjøpes inn for å forbedre snittkvaliteten Videokonferanse som diskusjonsmøter og fjernundervisning med tverrfaglig publikum i Arkhangelsk Immunhistokjemiske metoder er etablert i Arkhangelsk. Metoden imprint er tatt i bruk ved hurtigdiagnostikk (opplæring i Tromsø) Oversettelse av prosedyrer som brukes ved vårt sykehus.

5 5 4. Prosjektets geografiske virkeområde vennligst angi by/område/region: Regionsykehuset i Arkhangelsk er universitetssykehus med faglig regionsansvar for hele Arkhangelsk fylke. Det betyr at prosjektet tjener hele Arkhangelsk fylke. 5. Prosjektets formål: a) Hva var prosjektets formål (overordnet mål)? Å kvalitetsforbedre diagnostisk virksomhet knyttet til kreftsyke pasienter i Nordvest Russland. Trinn 1: Etablere metoden Immunhistokjemiske fargemetoder i Arkhangelsk. Knytte kontakt. Trinn 2: Utvide markørrepertoaret og dermed den diagnostiske treffsikkerheten. En ønsker å kvantifisere resultatet av prosjektet. Målet er å dokumentere kvalitetsforbedring ved økt treffsikkerhet ved innføring av immunhistokjemiske metoder. (I løpet av 2 år, dokumentert på minst 500 prøver) b) Har prosjektet bidratt til å oppnå dette? Ja. Metoden er etablert i Arkhangelsk. Det har vakt stor interesse blant andre patologer og kliniske spesialister i Arkhangelsk fylke at denne muligheten nå finnes for bedre kreftdiagnostikk. Rapport skrevet etter Helge Stalsbergs (kan fåes tilsendt ved henvendelse) opphold i Arkhangelsk høsten 2001, viser at de nå bruker teknikken som viktig supplement til rutinefarging av histologiske snitt der det er indikasjon for det. Det dokumenteres systematisk alle tilfelle der immunhistokjemisk farging brukes, hva resultatet ble og den diagnostiske nytteverdi av denne metoden i hvert enkelt tilfelle. Prosjektets Trinn 2 er på langt nær ferdig, men vi ser alle optimistisk på situasjonen, og opplever forventet framdrift. Prosjektet kan sluttevalueres i begynnelsen av c) Er formålet fremdeles relevant? Ja, men er usikker om vi oppnår vurdering av i alt 500 prøver. Kanskje var det måltallet satt for høyt. Selv med et betydelig lavere måltall må en kunne oppsummere å ha påvist nytteverdien av prosjektet. Vi skal i alle fall skrive en sluttrapport der det endelig vurderte antallet prøver kommer fram. 6. Prosjektets resultater: a) Hva var de forventede konkrete resultater? Forventet var det at de skulle klare å etablere metoden i sine egne laboratorier med startpakken vi finansierte gjennom Trinn 1. Forventet er det også at de skal klare å etablere prosedyrer for utførelse av de andre markører som nå kommer til i Trinn 2. Vi hadde også forventning til at den diagnostiske kompetansen skulle være god nok til å tolke de immunhistokjemiske fargete snittene og ha gode indikasjoner for når metoden bør brukes. Vi var usikker på de tekniske forhold i de russiske laboratoriene, og på grunnkompetansen hos de russiske laboratorieteknikerne, usikker på om dette ville by på problemer. b) Hva var de faktisk oppnådde resultater? Resultatene har hittil vært over forventningene. Det har vært lite problemer i samarbeidet. De har fått så god tilrettelegging som mulig av forholdene i deres laboratorier. Kommunikasjonen har vært god, men bedre etter at vi fikk ta forholdene i øyensyn selv. Noen innkjøringsproblemer har det vært: at snittene så lett skulle løsne er ennå et til dels uløst problem. Vi tror det er viktig å få bedre snitt og vil gå til innkjøp av ny knivholder og knivsett i første omgang.

6 6 Videre er det nok behov for å supplere snittemulighetene ved innkjøp av cryostat for frysesnitt. Dette vil også være en forbedring av den diagnostiske tjenesten ved at en kan utnytte immunfluorescens som fargemetode i hurtigdiagnostikken. Slik sett er det for tidlig å gi noen endelig oppsummering av oppnådd resultat. c) Vennligst forklar forskjell mellom forventede og oppnådde resultater: Det er for tidlig å oppsummere dette med hensyn på Trinn 2 i prosjektet. Trinn 1 må sees som at de forventede resultatene er oppnådd, bortsett fra at vi ikke har fått sendt delegasjon fra Tromsø til Arkhangelsk for å utveksle erfaringer. Dette betyr at den delen av prosjektet som går på at norske patologer og bioingeniører skulle få lære av det de kan bedre enn oss i Russland, er lagt på is foreløpig. Grunnen er at vi prioriterte hovedmålet som var å gi opplæring fra Norge til Russland, og pengene rakk da ikke lengre. 7. Oversikt over prosjektets finansiering: a) Tilskuddmottakers egenandel kr ikke beregnet b) Andre deltakeres eller samarbeidspartners egenandel kr ikke beregnet c) Finansieringsstøtte kr. i) Sosial- og helsedepartementet Hvis flere tilsagn er gitt til samme prosjekt, vennligst presiser: 1) kr 2) kr kr ii) Andre departement, vennligst presiser Barentssekretariatet (støtte til konferanse i Arkhangelsk) kr Andre kr. d) Samlet prosjektkostnad kr e) Av dette kjøp av varer /tjenester i Russland hittil ca kr Prosjekttype vennligst kryss av: a) Forprosjekt c) Joint venture b) Hovedprosjekt d) Annet (vennligst spesifiser) 9. Prosjektaktiviteter: a) Presiser/beskriv de enkelte aktiviteter som er finansiert av prosjektstøtten: Finansiering av hospiteringsopphold i Tromsø (2x 1 uke) med busskort, overnatting, lommepenger, kost, sosiale treff med mat, kulturelle opplevelser. Innkjøp av utstyr og reagenser, små gaver. Oversettelser og noe tolkevirksomhet. Finansiering av reiser i Russland (til Moskva og St Petersburg) samt hospiteringsopphold for labteknikere i St Petersburg inkludert kost og losji. Finansiering av innkjøp av reagenser og utstyr i Russland. b) Er disse aktivitetene gjennomført i tråd med den opprinnelige prosjektsøknaden? Vennligst presiser: Ja. Vi budsjetterte med reise og opphold, reagenser, oversettelser og tolkevirksomhet. De planlagte utgifter til videokonferanser har vi ennå ikke blitt belastet for fra NST, heldigvis. Mikrotom har vi ikke kjøpt ennå, men venter på prisoverslag fra Russland. (Vi søkte om støtte

7 7 til innkjøp av cryostat-mikrotom fra Norges Ingeniørorganisasjon, NITO, i desember 2001, men fikk avslag.) Vi trenger penger til å få reise til Arkhangelsk før sluttevalueringen skal skrives. Vi har ikke brukt opp tildelte midler ennå (se vedlagte kopi av regnskapsutskrifter), men håper at vi kan få overført resten av pengene fra Trinn 1 (regnskapsført ved Universitetet i Tromsø) til kontoen vi nå har ved Universitetsykehuset i Nord Norge HF. Det er ikke vanskelig å skyte inn fornuftige ressurser i dette prosjektet, men vi forhaster oss ikke, men vurderer og revurderer hele tiden hvordan vi best kan utnytte de tilmålte ressursene sammen med vår samarbeidspartner. 10. Gjennomføring av prosjektet: a) Oppgi dato for påbegynnelse og avslutning av prosjektet i henhold til søknaden: Startdato var da vi fikk tilsagn om midler første gang høsten (Før dette hadde vi på en måte vært i gang med fjernundervisning både i 1999 og 2000.) Målsettinga er at vi i løpet av 2002 skal ferdigstille prosjektet slik at metoden også med de nye markørene - fungerer bra i Arkhangelsk. Våre kolleger i Arkhangelsk er klar over at de må lage en plan for videre finansiering av driftskostnader selv, og mener det skal gå bra. Helsemyndighetene i Arkhangelsk har hele tiden vært opptatt av dette prosjektet og uttrykt støtte. De investeringer i utstyr og kompetanseheving som er gjort i dette prosjektet gjør at det blir lettere å drive det videre. b) I hvilken utstrekning er prosjektet blitt gjennomført i samsvar med opprinnelige tidsplaner? Oppgi faktisk tidsrom for prosjektgjennomføringen og dato for innsendt regnskap/sluttrapport: Vi har hele tiden sagt at prosjektet skal gå ut år I det perspektivet er vi godt fornøyd med oppnådde resultater så langt. Faktisk tidsrom for prosjektgjennomføringen blir da vel 2 år. Sluttrapporten kan skrives i begynnelsen av år b) Hvilke forhold hos de enkelte parter i de to land eller generelt i mottakerlandet har i) bidratt til gjennomføringen av prosjektet? Godt tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner og avdelingsgrenser har vært viktigste suksessfaktor i begge land. Ønsket om å gjennomføre prosjektet har vært sterkt i begge land, og kvalitetsbevisstheten og stoltheten over å få til det vi ønsket, har også vært høy i begge land - samt at interessen for å bli kjent med hverandres kultur og tenkemåte med respekt for hverandres ståsted også har vært viktig og grunnleggende. Det gode samarbeidet, hjelp og støtte fra Svetlana Manankova Bye som kjenner begge kulturer, gjorde det lettere å bli godt kjent. Teknisk tilrettelegging med videokonferanser fra NST har vært viktig for framdriften i prosjektet. Ledelsen ved Regionsykehuset i Arkhangelsk har bistått prosjektet med inngåelse av kontrakter og overføring av penger. Patologisk anatomisk avdeling ved RiTø/UNN har hele tiden støttet prosjektet med å tilrettelegge for gode hospiteringsopphold og bidra til at våre russiske gjester opplevde at de var velkommen på besøk. Arbeidstid er stilt til disposisjon for prosjektleder og øvrige ansatte slik at det var mulig å legge ned den nødvendige arbeidsinnsats i prosjektet. Konsultasjoner mellom Valkov og norske patologer har konkret bidratt til et kompetanseutviklende prosjekt også for den medisinsk faglige delen av prosjektet. Dette har også vært en viktig kvalitetssikring av prosjektets mål.

8 8 ii) Vanskeliggjort gjennomføringen av prosjektet? Først og fremst er hinderet langsom postgang og tungvinte prosedyrer for overføring av penger til Russland. Dette er hindringer som vi har overvunnet med å sende post og utstyr med folk som reiser mellom Tromsø og Arkhangelsk. Prosedyrer for overføring av penger til Arkhangelsk er nå såpass innarbeidet at det fungerer, når man er tålmodig. Språkproblemer har det også vært, spesielt hadde vi hatt behov for mer direkte kommunikasjon med labteknikerne. Andrej Valkov snakker så godt engelsk, at han også fungerer som tolk. 11. Opplæring /kompetanseoppbygging: a) Har prosjektet omfattet opplæring/kompetansebygging? Ja! b) Hvis ja, vennligst beskriv med hvilke resultater: Først og fremst har det skjedd en kompetanseheving hos de som har besøkt Tromsø og St Petersburg på hospiteringsopphold. Videre har utveksling av fjernundervisning gitt videre ringer av kompetanseheving både hos leger og labteknikere ved RiA. Det har også vært en kompetansespredning mellom patologiske avdelinger ved sykehusene i Arkhangelsk fylke, og til klinikere som behandler pasientene. Engelsk-kunnskapene er tydelig forbedret siden prosjektets begynnelse, mest hos de som har besøkt Tromsø, men også hos andre leger i avdelingen ved RiA ved at de bøkene de har fått fra oss stimulerer til mer lesing av engelskspråklig litteratur. Vi har også finansiert en ny patologibok, engelskspråklig, som skal være fin i forhold til metoden immunhistokjemiske teknikker ved blodkreft/lymfekreft. Den jevnlige e-postvekslingen mellom prosjektleder og A.Valkov bidrar også til å utvikle språkkunnskapene på begge sider. Det har også omfattet kompetanseheving hos de nordmenn som har fått besøke Arkhangelsk. Vi har med selvsyn sett forhold innen helsevesenet og i samfunnet for øvrig som vi ikke hadde fått oppleve ellers. Vi har mye å lære ved å se hva de får til med begrensede ressurser og store utfordringer. Dette er også en kompetanseheving de som fulgte fjernundervisningssendingene som ble levert til Tromsø fra Arkhangelsk også har fått ta del i. Møtet med kultur og menneskelig varme var også en slags kompetanseheving formidlet gjennom fjernundervisning og i møte med våre russiske kollegaer. 12. Videreføring av prosjektet: a) Ønskes prosjektet videreført? Hvis ja, vennligst beskriv på hvilken måte: Ja, vi ønsker en videreføring av prosjektet. Vi har ennå mye ugjort. Særlig er det viktig at vi får fullført finansieringen av nødvendig utstyr (cryostat til frysesnitting og helst en automatisk mikrotom for parafininnstøpt materiale) slik at kvaliteten sikres. Det vil være nødvendig å sørge for knivholder og nytt knivsett og muligens andre nødvendige saker og reagenser. Utgangspunktet må være best mulig når prosjektet avsluttes, også med hensyn på videre drift av metoden. Vi ønsker fremdeles å gjennomføre en delegasjonsreise fra Tromsø bestående av patologer og bioingeniører der formålet er både egen læring og sluttveiledning med oppsummering av prosjektet. Det ville passe i løpet av høsten b) Hvis nei, vennligst beskriv hvorfor: Del 2: Her inkluderes viktige opplysninger og synspunkter som ikke er fremkommet i del 1.

9 9 Vedlegg 1: Rapport fra erfaringene med fjernundervisning (fra NSTs prosjektrapport) Vedlegg 2: Abstrakt innsendt til Telemedisinkonferansen i Arkhangelsk mai Vedlegg 3: Rapport fra hospiteringsopphold i Tromsø desember Vedlegg 4: Rapport fra hospiteringsopphold i St Petersburg desember Vedlegg 5: Regnskapsutskrift fra Universitetet i Tromsø (Trinn 1, ) Vedlegg 6: Regnskapsutskrift fra Universitetssykehuset i Nord Norge (Trinn 2 i 2001) Vedlegg 7: Beregning av penger brukt til kjøp av varer og tjenester i Russland Dato Sign

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372,

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Kvalitativ utvikling av patologiske tjenester i Nordvest Russland. Undervisning og opplæring i immunhistokjemiske og andre metoder. Av prosjektleder Irene Lund,

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Tittel Videreføring av videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk. Rapport 2002. NST rapport Antall sider Dato 12 04.02.2003 Forfatter Svetlana

Detaljer

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK STATUSRAPPORT 31.05.2001. Statusrapport: VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK Et delprosjekt av Telemedisin i Nordvest-Russland Oppdragsgiver: Internt NST Forfatter: Svetlana Manankova Bye og Eli Larsen

Detaljer

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk Rapport Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk En overordnet vurdering av teknisk infrastruktur gjort for prosjektene GUCH og Hjertelinken. Basert på besøk hos Regionsykehuset

Detaljer

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

Erfaringer fra Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser

Erfaringer fra Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser Erfaringer fra Noklus Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser Svein Ivar Fylkesnes Sykehjemslege Noklus Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering

Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering Formål Denne rutinen beskriver gjensidig hospiteringsordning mellom partene. Med hospitering menes hospitering av lengre varighet og med kunnskapsutveksling på et

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Underprosjekt FJERNUNDERVISNING Avslutningsrapport Forfatter: Svetlana Manankova Bye Vedleggsrapporter forfattet av: Bodil Bach Irene Lund Stine Skorpen Torill

Detaljer

Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet

Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet 1. Formål: Denne rutinen beskriver den gjensidige hospiteringsordningen mellom partene.

Detaljer

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene.

Skedsmo kommune. Sluttrapport. Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. Skedsmo kommune Forprosjekt for elektronisk samhandling mellom kommunen og fastlegene. 02.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :15:01

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :15:01 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490143 Innsendt 15.10.2011 11:15:01 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Varanger Museum IKS

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Sunnaas sykehus HF Pilotprosjekt Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport En organisasjon bygget på steingrunn Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «En organisasjon bygget på steingrunn» våren 2012. Prosjektet besto i to samlinger med individuell

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

Dagbok over sykdomsutvikling

Dagbok over sykdomsutvikling Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Dagbok over sykdomsutvikling Innledning Denne dagboken kan hjelpe deg å holde oversikt over sykdommen din og gi legen og/eller sykepleieren

Detaljer

Dagbok over sykdomsutvikling

Dagbok over sykdomsutvikling Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Dagbok over sykdomsutvikling NOR_GSK_0052_15_Booklet2_Lupus_Dagbok.indd 1 04.06.2015 10:29:47 Innledning Denne dagboken kan hjelpe deg å holde

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661:

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661: Prosjektrapport NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester Prosjekt: ARBEIDSPAKKE 4661: STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØRE-NESE-HALS (ØNH) Versjon: BRUKERERFARINGER

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

2 Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2012; 132

2 Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2012; 132 Appendiks 1-4 til Per Ove Hagestuen, Steinar Aase. Organisering og nytteverdi av obduksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 152-4. Dette appendikset er et tillegg til artlen og er bearbeidet redaksjonelt

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Hvordan lykkes med å skape endring både internt i egen institusjon og på tvers av institusjoner? Erfaringer fra et tjenesteinnovasjonsprosjekt 1

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: FORSKJELLER MELLOM MENNESKER I DERES FORHOLD TIL MAT, TRINN 2 Bakgrunn og hensikt Fordi du tidligere har deltatt i en spørreundersøkelse angående ditt

Detaljer

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av?

Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du en idé som du har tro på, og som du ønsker å finne ut om det er mulig å etablere bedrift på grunnlag av? Har du fagkompetanse, men mangler kompetanse på forretningsdrift? Ønsker du å utvikle hobbyen

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering.

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. SOR Prosjektnavn: Tenkerommet Prosjektnummer: 2011/1/0206 Søkerorganisasjon: Norsk forbund for utviklingshemmede Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder: Jarle Eknes Sluttrapport for prosjekt finansiert

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING ved Nasjonalt senter for telemedisin Hvem er vi, hva gjør vi, hvordan gjør vi det? Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin Bodil.bach@telemed.no

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 10. september 2014 Suksessfaktorer Faktorer som kan observeres og påvirkes under gjennomføringen av prosjektet og må derfor ligge til rette for at prosjektet skal bli

Detaljer

3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG

3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG 3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG 8QGHUSURVMHNW )-(5181'(59,61,1* $YVOXWQLQJVUDSSRUW )RUIDWWHU 6YHWODQD0DQDQNRYD%\H 9HGOHJJVUDSSRUWHUIRUIDWWHWDY %RGLO%DFK,UHQH/XQG 6WLQH6NRUSHQ 7RULOO'1LOVHQ 7ULQH86

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON. For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON. For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON For anskaffelse av kirurgiske tjenester urologifra private spesialister Saksnummer 201400158 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 Avgrensing av målgruppe... 3 1.2 Faglige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 3 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Spørsmål til lederen av behandlingstjenesten SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0275. Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0275 Prosjektnavn: Kunstfoto som mental rehabilitering Søkerorganisasjon: Forord Jeg heter Roy Skogvold og har siden barndommen slitt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Samarbeidsprosjektene det søkes midler til må ha relevans for fremtidens helse- og omsorgstjeneste beskrevet i følgende dokumenter:

Samarbeidsprosjektene det søkes midler til må ha relevans for fremtidens helse- og omsorgstjeneste beskrevet i følgende dokumenter: 21.4.2017 UTLYSNING AV SAMARBEIDSMIDLER TIL UTVIKLING AV PROSJEKTSØKNAD OG GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDSPROSJEKTER I HEDMARK OG OPPLAND MELLOM PRAKSISSTEDER, INNEN HELSE- OG SOSIALFAGLIGE UTDANNINGER OG

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT MED STØTTE FRA FRIE MIDLER UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER I TROMS

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT MED STØTTE FRA FRIE MIDLER UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER I TROMS RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT PROSJEKT MED STØTTE FRA FRIE MIDLER UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER I TROMS ÅRSTALL: 2016 Navn på prosjektansvarlig virksomhet (institusjon/avdeling/enhet): Navn

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Ut fra sist oppdaterte Rundskriv F-01/2011 kan barnehagene søke om tilskudd til språkstimulering

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Fremføring av histologiske preparater

Fremføring av histologiske preparater Fremføring av histologiske preparater Preparatene ankommer histologisk seksjon med ferdig utfylt remisse Disse registreres i laboratoriets datasystem. Hver remisse får et unikt nummer som følger preparatet.

Detaljer

Gjenbruk av pasienter i norske sykehus?

Gjenbruk av pasienter i norske sykehus? Gjenbruk av pasienter i norske sykehus? Hvordan få til en bedre fordeling av pasientene mellom 1. og 2 linjetjenesten? Dag Bratlid Det medisinske fakultet, NTNU og St. Olavs Hospital HF Trondheim NSH s

Detaljer

Notat etter samtaler med nye landsmenn.

Notat etter samtaler med nye landsmenn. Notat etter samtaler med nye landsmenn. Samtalene er gjennomført for å få fram flyktningenes stemme. Utvalget av informanter er tilfeldig. Navnetilfang er gitt av flyktningetjenesten, flyktningehelsetjenesten,

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO

SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO www.hio.no SAMARBEIDSPROSJEKTER MELLOM OSLO KOMMUNE OG HØGSKOLEN I OSLO Høgskolen i Oslo lyser ut kr 2 400 000 til samarbeidsprosjekter med søknadsfrist 15. oktober 2011. Bakgrunn Bakgrunnen er at tidligere

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer