EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER"

Transkript

1 1 SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HELSE I BARENTSREGIONEN EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER Del 1: Generelle opplysninger 1. Opplysninger om norsk tilskuddsmottaker Prosjektnr: YO372 Utfylt dato: Navn: Irene Lund Adresse: Patologisk anatomisk avdeling, Universitetssykehuset i N.Norge HF, boks 46, 9038 Tromsø Telefon: / Telefaks: E-post: jobb: hjemme: Kontaktperson: Irene Lund 2. Opplysninger om andre viktige deltakere i prosjektet Navn: Svetlana Manankova Bye (tolk/oversetter) Adresse: Nasjonalt senter for Telemedisin, Universitetssykehuset i N.Norge HF, 9038 Tromsø Telefon: / Telefaks: E-post: Kontaktperson: Svetlana Manankova Bye 2.1 Vennligst beskriv kort: a) Hva har samarbeidet mellom andre deltakerne omfattet: Prosjektet har sitt utspring i det store prosjektet Telemedisin i Nordvest-Russland som hadde et underprosjekt om fjernundervisning mellom forskjellige faggrupper i Arkhangelsk fylke og Tromsø. Svetlana Manankova Bye var tolk under disse sendingene. Ønsket om å lære om moderne teknikker innen diagnostisk patologi fra russisk side, førte til utveksling av internundervisningstimer som fjernundervisning mellom patologiavdelingene i Tromsø (RiTø) og regionsykehuset i Arkhangelsk (RiA). Kontakten med Nasjonalt senter for

2 2 Telemedisin (NST) har hele tiden vært opprettholdt i form av videokonferanser - dels med fjernundervisning, dels med veiledning og drøfting av progresjonen i prosjektet og praktisk tilrettelegging på russisk side. b) Hvordan har samarbeidet vært organisert: Samarbeidet med NST har vært organisert gjennom at vi har fått (hittil) bruke studio 1time en gang i måneden for fjernundervisning og veiledning/drøftinger av problemstillinger. Videre ble vi invitert til å delta på Telemedisinkonferansen i Arkhangelsk i mai Siden vi fikk dekning for reise og oppholdsutgifter fra Barentssekretariatet, kunne prosjektleder og to andre bioingeniører, Mona Pedersen og Åshild Hofsø fra Patologisk avdeling i Tromsø, utnytte denne sjansen til å både delta i konferansen og samtidig besøke vår russiske samarbeidspartner som oppfølging av prosjektet. Vi fikk også samtidig kjøpt inn et russisk ph-meter som de trengte for å forbedre prosedyrene sine. Prosjektleder (Irene Lund) holdt foredrag på telemedisinkonferansen om erfaringene med fjernundervisning i patologi (se vedlagte abstrakt). I tillegg holdt vår samarbeidspartner i Arkhangelsk, Tatjana Poslavskaja (avdelingsleder ved Patologisk avdeling) også foredrag om erfaringene med telemedisinsk kontakt med Patologisk avdeling i Tromsø - sett fra russisk side. Dette nære samarbeidet med NST har gjort det enklere å holde god kontakt mellom de to fagmiljøene i Arkhangelsk og Tromsø. Tolketjeneste og bruk av studio i tillegg til praktiske råd og tips fra Svetlana Mananankova Bye, som kjenner forholdene i Arkhangelsk, har vært helt nødvendig for å få det til å fungere! 3. Opplysninger om russisk samarbeidspartner: Navn: Tatjana Poslavskaja og Andrej Valkov Adresse: Patologisk avdeling, Regionsykehuset i Arkhangelsk, Lomonosov st. 292, Arkhangelsk, Russland Telefon: (T.Poslavskaja), (A.Valkov) Telefaks: (RiA) E-post: Kontaktperson: Andrej Valkov 3.1 Vennligst beskriv kort: a) Hva har samarbeidet med russisk samarbeidspartner omfattet: Vi fikk tildelt inntil kr sent på året For å komme i gang med prosjektet, som hadde som hovedmål å få etablert immunhistokjemiske metoder i Patologisk avdeling ved RiA, måtte vi få til et opplæringsopphold i Tromsø. Videre måtte vi se hva vi kunne kjøpe inn av kjemikalier og laboratorieutstyr for å realisere et startprogram (Trinn 1).

3 3 I desember 2000 kom Dr Andrej Valkov og de to laboratorieteknikerne Natalja N. Neverovskaja og Kristina V. Savitsjeva til Tromsø og immunhistokjemisk lab i RiTø. De to bioingeniørene Mona Pedersen og Åshild Hofsø har vært aktivt med i prosjektet hele tiden, og hatt hovedansvar for bioingeniørfaglig oppfølging i prosjektet. Prosjektet har hele tiden utviklet seg i forståelse med ledelsen ved Patologisk anatomisk avdeling, og Andrej Valkov fikk et opplæringstilbud fra forskjellige leger i avdelingen.(særlig har professorene Helge Stalsberg, Christer Busch og Sigurd Lindal vært brukt som konsulenter.) Valkov fikk låne mikroskop og fordypet seg i tolkning av immunhistokjemiske fargete histologiske snitt parallelt med at de to teknikerne tilegnet seg metodikken i fargemetodene. Det ble også gitt relevant litteratur i gave fra avdelingen litteratur som var eldre, og dermed fornyet hos oss, men godt brukbar og hardt tiltrengt i Arkhangelsk. Da vi fikk anledning til å reise til Telemedisinkonferansen i Arkhangelsk, var det perfekt i forhold til et besøk i samarbeidspartners laboratorier. De to laboratorieteknikerne hadde etablert metoden, fått mikrobølgeovnen på plass, tigget seg til et universitetslaboratorium med avtrekk, slik at de kunne jobbe trygt. De hadde notert nøye protokoller over alt de hadde gjort, og fargene så bra ut. Problemet var at snittene hadde tendens til å løsne. Vi fikk inspisert laboratorieforhold og sett at dette gikk forbausende bra etter bare en ukes opplæring i Tromsø under helt andre forhold! For å løse problemet med snittløsning, gjorde vi kontrollerte forsøk i Tromsø og Arkhangelsk på samme materiale. Vi tror at vi nå har funnet feilkilden. Vi kunne oppsummere at de viktigste målene med Trinn 1 i prosjektet var nådd. Da vi fikk inntil kr tildelt sent i 2001 ble vi veldig glade, fordi den diagnostiske nytten av Trinn 1 var begrenset vi måtte øke markørantallet slik at de fikk et reelt panel med diagnostiske verktøy. Denne gangen var vi bestemt på at vi også måtte knytte våre venner i Arkhangelsk sammen med andre i fagmiljøet i Russland som driver med samme metoder. Alternativer var Moskva eller St Petersburg. Tatjana Poslavskaja reiste til begge steder for å se hvor det lettest kunne etableres et samarbeid. Konklusjonen ble at i St Petersburg ville de ta i mot de to laboratorieteknikerne på opplæring. I desember 2001 reiste først Poslavskaja og Valkov via St Petersburg til Tromsø for å få relevant kompetanseutvikling. De formulerte selv ønske-tema for oppholdet, og prosjektleder gjorde avtaler med aktuelle leger og bioingeniører fra patologisk avdeling og immunologisk avdeling. De hadde 1 ukes opphold i Tromsø, og fikk med seg en del laboratorieutstyr og bøker tilbake. Da de først måtte reise om St Petersburg, avtalte de et hospiteringsopphold for laboratorieteknikerne der, samt gjorde bestilling på antistoffer og andre kjemikalier hos en russisk forhandler anbefalt av kollegaer i St Petersburg. Senere i desember 2001 hadde de to laboratorieteknikerne en uke som hospitanter hos russiske kollegaer i St Petersburg. Det var viktig for dem å lære hvordan de kan jobbe mer økonomisk lønnsomt enn det som er vanlig i Norge. De fikk mange nyttige råd og tips som gjør det lettere for dem å fortsette disse metodene etter at prosjektmidlene er brukt opp. b) Hvordan har samarbeidet vært organisert: Samarbeidet har hele tiden vært organisert ut ifra behovene som sees på russisk side. Det var de selv som blinket ut området immunhistokjemi, vi tok opp tråden og søkte om penger. De har selv valgt ut hvilke markører de vil prioritere inn i Trinn 2 (med professor Helge Stalsberg som konsulent). De har valgt å satse også på immunfluorescens fordi det

4 4 er billigere metode (forutsatt at vi kan skaffe midler til en cryostat = frysesnittemaskin ) Vi prøver å stille opp med oversatte prosedyrer og fagfolk til å undervise på de områdene de synes de føler behov. De reelle møtene har vært en betydelig suksessfaktor. Den menneskelige kontakten vi har oppnådd gjør at videokonferansemøtene er effektive og nyttige. Etter hvert bruker vi både russisk, norsk og engelsk når vi kommuniserer. I tillegg har vi oppfølging pr e-post, da med den begrensning at det kun er Andrej Valkov som behersker engelsk godt nok til å bruke e-post. Tatjana Poslavskaja har også telefonsamtaler og e-postkontakt på russisk med Svetlana Manankova Bye, slik at vi også har en kommunikasjonskanal der. I tråd med retningslinjene har vi hittil kun brukt penger til reiser for russere av de tildelte midlene. Vi har dessuten i større grad i Trinn 2 overført penger slik at de kan bruke sine russiske forhandlere isteden for at vi kjøper inn i Norge. Vi har brukt penger på å knytte faglige forbindelser i Russland slik at de skal ha et faglig nettverk uavhengig av prosjektet. Det vil dog være viktig at det reiser en delegasjon fra Tromsø til Arkhangelsk før året er omme for å se at også Trinn 2 er vellykket gjennomført. Vi kommer selvfølgelig til å fortsette kontakten pr videooverføring ut 2002, men med e-post, fax og telefon også etter dette. Det er også muligheter for at vi søker midler til videre oppfølging av denne for oss alle viktige kontakten. Gjennom prosjektet har det vært en tverrfaglig kontakt mellom bioingeniører, patologer, laboratorieteknikere, teknikere på telemedisinsiden som har vært verdifull. Det er fremmet ønske om at vi skal søke midler til et intranett mellom patologiavdelingene i de forskjellige sykehus i Arkhangelsk fylke. Om det blir en realitet gjenstår å se. Uansett sier vår samarbeidspartner i Arkhangelsk at dette prosjektet har betydd mye for hele fylket, fordi ryktet om at RiA har metode som gir større sikkerhet i kreftdiagnostikken, har gitt økt pågang om konsultasjoner fra andre sykehus i regionen. Videre har det vakt interesse også hos klinikerne og et bedre tverrfaglig samarbeid også i Arkhangelsk. Oppsummering: Grunnopplæring ble gitt først som fjernundervisning. Deretter i form av hospiteringsopphold i Tromsø (1 legespesialist og 2 labteknikere). Innkjøp av nødvendig utstyr i Tromsø. Oppfølging i form av videokonferanser jevnlig. Besøk (3 bioingeniører)og veiledning i forbindelse med Telemedisinkonferanse i Arkhangelsk mai Innkjøp av utstyr i Arkhangelsk. Veiledning ved prof. Helge Stalsberg i september 2001, kvalitetskontroll av diagnostikken (i regi av et annet prosjekt om kreftdiagnostikk). Poslavskajas reise til Moskva og St Petersburg for å oppsøke russiske fagmiljø som mulig samarbeidspartnere. Avtale om hospiteringsopphold for labteknikere. Poslavskaja og Valkov hospiteringsopphold 1 uke i Tromsø. Neverovskaja og Savitsjeva hospiteringsopphold 1 uke i St Petersburg Overføring av penger til reiser og innkjøp av reagenser fra russisk forhandler. Vurdering av hva slags teknisk utstyr som må kjøpes inn for å forbedre snittkvaliteten Videokonferanse som diskusjonsmøter og fjernundervisning med tverrfaglig publikum i Arkhangelsk Immunhistokjemiske metoder er etablert i Arkhangelsk. Metoden imprint er tatt i bruk ved hurtigdiagnostikk (opplæring i Tromsø) Oversettelse av prosedyrer som brukes ved vårt sykehus.

5 5 4. Prosjektets geografiske virkeområde vennligst angi by/område/region: Regionsykehuset i Arkhangelsk er universitetssykehus med faglig regionsansvar for hele Arkhangelsk fylke. Det betyr at prosjektet tjener hele Arkhangelsk fylke. 5. Prosjektets formål: a) Hva var prosjektets formål (overordnet mål)? Å kvalitetsforbedre diagnostisk virksomhet knyttet til kreftsyke pasienter i Nordvest Russland. Trinn 1: Etablere metoden Immunhistokjemiske fargemetoder i Arkhangelsk. Knytte kontakt. Trinn 2: Utvide markørrepertoaret og dermed den diagnostiske treffsikkerheten. En ønsker å kvantifisere resultatet av prosjektet. Målet er å dokumentere kvalitetsforbedring ved økt treffsikkerhet ved innføring av immunhistokjemiske metoder. (I løpet av 2 år, dokumentert på minst 500 prøver) b) Har prosjektet bidratt til å oppnå dette? Ja. Metoden er etablert i Arkhangelsk. Det har vakt stor interesse blant andre patologer og kliniske spesialister i Arkhangelsk fylke at denne muligheten nå finnes for bedre kreftdiagnostikk. Rapport skrevet etter Helge Stalsbergs (kan fåes tilsendt ved henvendelse) opphold i Arkhangelsk høsten 2001, viser at de nå bruker teknikken som viktig supplement til rutinefarging av histologiske snitt der det er indikasjon for det. Det dokumenteres systematisk alle tilfelle der immunhistokjemisk farging brukes, hva resultatet ble og den diagnostiske nytteverdi av denne metoden i hvert enkelt tilfelle. Prosjektets Trinn 2 er på langt nær ferdig, men vi ser alle optimistisk på situasjonen, og opplever forventet framdrift. Prosjektet kan sluttevalueres i begynnelsen av c) Er formålet fremdeles relevant? Ja, men er usikker om vi oppnår vurdering av i alt 500 prøver. Kanskje var det måltallet satt for høyt. Selv med et betydelig lavere måltall må en kunne oppsummere å ha påvist nytteverdien av prosjektet. Vi skal i alle fall skrive en sluttrapport der det endelig vurderte antallet prøver kommer fram. 6. Prosjektets resultater: a) Hva var de forventede konkrete resultater? Forventet var det at de skulle klare å etablere metoden i sine egne laboratorier med startpakken vi finansierte gjennom Trinn 1. Forventet er det også at de skal klare å etablere prosedyrer for utførelse av de andre markører som nå kommer til i Trinn 2. Vi hadde også forventning til at den diagnostiske kompetansen skulle være god nok til å tolke de immunhistokjemiske fargete snittene og ha gode indikasjoner for når metoden bør brukes. Vi var usikker på de tekniske forhold i de russiske laboratoriene, og på grunnkompetansen hos de russiske laboratorieteknikerne, usikker på om dette ville by på problemer. b) Hva var de faktisk oppnådde resultater? Resultatene har hittil vært over forventningene. Det har vært lite problemer i samarbeidet. De har fått så god tilrettelegging som mulig av forholdene i deres laboratorier. Kommunikasjonen har vært god, men bedre etter at vi fikk ta forholdene i øyensyn selv. Noen innkjøringsproblemer har det vært: at snittene så lett skulle løsne er ennå et til dels uløst problem. Vi tror det er viktig å få bedre snitt og vil gå til innkjøp av ny knivholder og knivsett i første omgang.

6 6 Videre er det nok behov for å supplere snittemulighetene ved innkjøp av cryostat for frysesnitt. Dette vil også være en forbedring av den diagnostiske tjenesten ved at en kan utnytte immunfluorescens som fargemetode i hurtigdiagnostikken. Slik sett er det for tidlig å gi noen endelig oppsummering av oppnådd resultat. c) Vennligst forklar forskjell mellom forventede og oppnådde resultater: Det er for tidlig å oppsummere dette med hensyn på Trinn 2 i prosjektet. Trinn 1 må sees som at de forventede resultatene er oppnådd, bortsett fra at vi ikke har fått sendt delegasjon fra Tromsø til Arkhangelsk for å utveksle erfaringer. Dette betyr at den delen av prosjektet som går på at norske patologer og bioingeniører skulle få lære av det de kan bedre enn oss i Russland, er lagt på is foreløpig. Grunnen er at vi prioriterte hovedmålet som var å gi opplæring fra Norge til Russland, og pengene rakk da ikke lengre. 7. Oversikt over prosjektets finansiering: a) Tilskuddmottakers egenandel kr ikke beregnet b) Andre deltakeres eller samarbeidspartners egenandel kr ikke beregnet c) Finansieringsstøtte kr. i) Sosial- og helsedepartementet Hvis flere tilsagn er gitt til samme prosjekt, vennligst presiser: 1) kr 2) kr kr ii) Andre departement, vennligst presiser Barentssekretariatet (støtte til konferanse i Arkhangelsk) kr Andre kr. d) Samlet prosjektkostnad kr e) Av dette kjøp av varer /tjenester i Russland hittil ca kr Prosjekttype vennligst kryss av: a) Forprosjekt c) Joint venture b) Hovedprosjekt d) Annet (vennligst spesifiser) 9. Prosjektaktiviteter: a) Presiser/beskriv de enkelte aktiviteter som er finansiert av prosjektstøtten: Finansiering av hospiteringsopphold i Tromsø (2x 1 uke) med busskort, overnatting, lommepenger, kost, sosiale treff med mat, kulturelle opplevelser. Innkjøp av utstyr og reagenser, små gaver. Oversettelser og noe tolkevirksomhet. Finansiering av reiser i Russland (til Moskva og St Petersburg) samt hospiteringsopphold for labteknikere i St Petersburg inkludert kost og losji. Finansiering av innkjøp av reagenser og utstyr i Russland. b) Er disse aktivitetene gjennomført i tråd med den opprinnelige prosjektsøknaden? Vennligst presiser: Ja. Vi budsjetterte med reise og opphold, reagenser, oversettelser og tolkevirksomhet. De planlagte utgifter til videokonferanser har vi ennå ikke blitt belastet for fra NST, heldigvis. Mikrotom har vi ikke kjøpt ennå, men venter på prisoverslag fra Russland. (Vi søkte om støtte

7 7 til innkjøp av cryostat-mikrotom fra Norges Ingeniørorganisasjon, NITO, i desember 2001, men fikk avslag.) Vi trenger penger til å få reise til Arkhangelsk før sluttevalueringen skal skrives. Vi har ikke brukt opp tildelte midler ennå (se vedlagte kopi av regnskapsutskrifter), men håper at vi kan få overført resten av pengene fra Trinn 1 (regnskapsført ved Universitetet i Tromsø) til kontoen vi nå har ved Universitetsykehuset i Nord Norge HF. Det er ikke vanskelig å skyte inn fornuftige ressurser i dette prosjektet, men vi forhaster oss ikke, men vurderer og revurderer hele tiden hvordan vi best kan utnytte de tilmålte ressursene sammen med vår samarbeidspartner. 10. Gjennomføring av prosjektet: a) Oppgi dato for påbegynnelse og avslutning av prosjektet i henhold til søknaden: Startdato var da vi fikk tilsagn om midler første gang høsten (Før dette hadde vi på en måte vært i gang med fjernundervisning både i 1999 og 2000.) Målsettinga er at vi i løpet av 2002 skal ferdigstille prosjektet slik at metoden også med de nye markørene - fungerer bra i Arkhangelsk. Våre kolleger i Arkhangelsk er klar over at de må lage en plan for videre finansiering av driftskostnader selv, og mener det skal gå bra. Helsemyndighetene i Arkhangelsk har hele tiden vært opptatt av dette prosjektet og uttrykt støtte. De investeringer i utstyr og kompetanseheving som er gjort i dette prosjektet gjør at det blir lettere å drive det videre. b) I hvilken utstrekning er prosjektet blitt gjennomført i samsvar med opprinnelige tidsplaner? Oppgi faktisk tidsrom for prosjektgjennomføringen og dato for innsendt regnskap/sluttrapport: Vi har hele tiden sagt at prosjektet skal gå ut år I det perspektivet er vi godt fornøyd med oppnådde resultater så langt. Faktisk tidsrom for prosjektgjennomføringen blir da vel 2 år. Sluttrapporten kan skrives i begynnelsen av år b) Hvilke forhold hos de enkelte parter i de to land eller generelt i mottakerlandet har i) bidratt til gjennomføringen av prosjektet? Godt tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner og avdelingsgrenser har vært viktigste suksessfaktor i begge land. Ønsket om å gjennomføre prosjektet har vært sterkt i begge land, og kvalitetsbevisstheten og stoltheten over å få til det vi ønsket, har også vært høy i begge land - samt at interessen for å bli kjent med hverandres kultur og tenkemåte med respekt for hverandres ståsted også har vært viktig og grunnleggende. Det gode samarbeidet, hjelp og støtte fra Svetlana Manankova Bye som kjenner begge kulturer, gjorde det lettere å bli godt kjent. Teknisk tilrettelegging med videokonferanser fra NST har vært viktig for framdriften i prosjektet. Ledelsen ved Regionsykehuset i Arkhangelsk har bistått prosjektet med inngåelse av kontrakter og overføring av penger. Patologisk anatomisk avdeling ved RiTø/UNN har hele tiden støttet prosjektet med å tilrettelegge for gode hospiteringsopphold og bidra til at våre russiske gjester opplevde at de var velkommen på besøk. Arbeidstid er stilt til disposisjon for prosjektleder og øvrige ansatte slik at det var mulig å legge ned den nødvendige arbeidsinnsats i prosjektet. Konsultasjoner mellom Valkov og norske patologer har konkret bidratt til et kompetanseutviklende prosjekt også for den medisinsk faglige delen av prosjektet. Dette har også vært en viktig kvalitetssikring av prosjektets mål.

8 8 ii) Vanskeliggjort gjennomføringen av prosjektet? Først og fremst er hinderet langsom postgang og tungvinte prosedyrer for overføring av penger til Russland. Dette er hindringer som vi har overvunnet med å sende post og utstyr med folk som reiser mellom Tromsø og Arkhangelsk. Prosedyrer for overføring av penger til Arkhangelsk er nå såpass innarbeidet at det fungerer, når man er tålmodig. Språkproblemer har det også vært, spesielt hadde vi hatt behov for mer direkte kommunikasjon med labteknikerne. Andrej Valkov snakker så godt engelsk, at han også fungerer som tolk. 11. Opplæring /kompetanseoppbygging: a) Har prosjektet omfattet opplæring/kompetansebygging? Ja! b) Hvis ja, vennligst beskriv med hvilke resultater: Først og fremst har det skjedd en kompetanseheving hos de som har besøkt Tromsø og St Petersburg på hospiteringsopphold. Videre har utveksling av fjernundervisning gitt videre ringer av kompetanseheving både hos leger og labteknikere ved RiA. Det har også vært en kompetansespredning mellom patologiske avdelinger ved sykehusene i Arkhangelsk fylke, og til klinikere som behandler pasientene. Engelsk-kunnskapene er tydelig forbedret siden prosjektets begynnelse, mest hos de som har besøkt Tromsø, men også hos andre leger i avdelingen ved RiA ved at de bøkene de har fått fra oss stimulerer til mer lesing av engelskspråklig litteratur. Vi har også finansiert en ny patologibok, engelskspråklig, som skal være fin i forhold til metoden immunhistokjemiske teknikker ved blodkreft/lymfekreft. Den jevnlige e-postvekslingen mellom prosjektleder og A.Valkov bidrar også til å utvikle språkkunnskapene på begge sider. Det har også omfattet kompetanseheving hos de nordmenn som har fått besøke Arkhangelsk. Vi har med selvsyn sett forhold innen helsevesenet og i samfunnet for øvrig som vi ikke hadde fått oppleve ellers. Vi har mye å lære ved å se hva de får til med begrensede ressurser og store utfordringer. Dette er også en kompetanseheving de som fulgte fjernundervisningssendingene som ble levert til Tromsø fra Arkhangelsk også har fått ta del i. Møtet med kultur og menneskelig varme var også en slags kompetanseheving formidlet gjennom fjernundervisning og i møte med våre russiske kollegaer. 12. Videreføring av prosjektet: a) Ønskes prosjektet videreført? Hvis ja, vennligst beskriv på hvilken måte: Ja, vi ønsker en videreføring av prosjektet. Vi har ennå mye ugjort. Særlig er det viktig at vi får fullført finansieringen av nødvendig utstyr (cryostat til frysesnitting og helst en automatisk mikrotom for parafininnstøpt materiale) slik at kvaliteten sikres. Det vil være nødvendig å sørge for knivholder og nytt knivsett og muligens andre nødvendige saker og reagenser. Utgangspunktet må være best mulig når prosjektet avsluttes, også med hensyn på videre drift av metoden. Vi ønsker fremdeles å gjennomføre en delegasjonsreise fra Tromsø bestående av patologer og bioingeniører der formålet er både egen læring og sluttveiledning med oppsummering av prosjektet. Det ville passe i løpet av høsten b) Hvis nei, vennligst beskriv hvorfor: Del 2: Her inkluderes viktige opplysninger og synspunkter som ikke er fremkommet i del 1.

9 9 Vedlegg 1: Rapport fra erfaringene med fjernundervisning (fra NSTs prosjektrapport) Vedlegg 2: Abstrakt innsendt til Telemedisinkonferansen i Arkhangelsk mai Vedlegg 3: Rapport fra hospiteringsopphold i Tromsø desember Vedlegg 4: Rapport fra hospiteringsopphold i St Petersburg desember Vedlegg 5: Regnskapsutskrift fra Universitetet i Tromsø (Trinn 1, ) Vedlegg 6: Regnskapsutskrift fra Universitetssykehuset i Nord Norge (Trinn 2 i 2001) Vedlegg 7: Beregning av penger brukt til kjøp av varer og tjenester i Russland Dato Sign

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372,

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Kvalitativ utvikling av patologiske tjenester i Nordvest Russland. Undervisning og opplæring i immunhistokjemiske og andre metoder. Av prosjektleder Irene Lund,

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Tittel Videreføring av videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk. Rapport 2002. NST rapport Antall sider Dato 12 04.02.2003 Forfatter Svetlana

Detaljer

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK STATUSRAPPORT 31.05.2001. Statusrapport: VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK Et delprosjekt av Telemedisin i Nordvest-Russland Oppdragsgiver: Internt NST Forfatter: Svetlana Manankova Bye og Eli Larsen

Detaljer

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk Rapport Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk En overordnet vurdering av teknisk infrastruktur gjort for prosjektene GUCH og Hjertelinken. Basert på besøk hos Regionsykehuset

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering

Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering Formål Denne rutinen beskriver gjensidig hospiteringsordning mellom partene. Med hospitering menes hospitering av lengre varighet og med kunnskapsutveksling på et

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Underprosjekt FJERNUNDERVISNING Avslutningsrapport Forfatter: Svetlana Manankova Bye Vedleggsrapporter forfattet av: Bodil Bach Irene Lund Stine Skorpen Torill

Detaljer

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland.

Årsmelding 2012. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. Et samarbeidsprosjekt mellom SUS, Psyk.divisjon og NAV Rogaland. JobbResept mener: At alle mennesker har rett til å forsøke seg i arbeid, og at individuell tilrettelegging og oppfølging vil føre til økte

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Sunnaas sykehus HF Pilotprosjekt Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten

Detaljer

Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet

Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet 1. Formål: Denne rutinen beskriver den gjensidige hospiteringsordningen mellom partene.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Hvordan lykkes med å skape endring både internt i egen institusjon og på tvers av institusjoner? Erfaringer fra et tjenesteinnovasjonsprosjekt 1

Detaljer

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661:

NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester ARBEIDSPAKKE 4661: Prosjektrapport NorTelemed, 3900 Evaluering av telemedisinske tjenester Prosjekt: ARBEIDSPAKKE 4661: STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØRE-NESE-HALS (ØNH) Versjon: BRUKERERFARINGER

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING NETTBASERT KOMPETANSEUTVIKLING ved Nasjonalt senter for telemedisin Hvem er vi, hva gjør vi, hvordan gjør vi det? Bodil Bach Regionkontakt Helse Øst Nasjonalt senter for telemedisin Bodil.bach@telemed.no

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms PROSJEKTDIREKTIV Mobil videokonferanse Grønn samhandling Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Prosjektleder/ kontaktperson: Sissel Hansen, Førstekonsulent, NAV

Detaljer

3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG

3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG 3URVMHNW 7HOHPHGLVLQL1RUGYHVW5XVVODQG 8QGHUSURVMHNW )-(5181'(59,61,1* $YVOXWQLQJVUDSSRUW )RUIDWWHU 6YHWODQD0DQDQNRYD%\H 9HGOHJJVUDSSRUWHUIRUIDWWHWDY %RGLO%DFK,UHQH/XQG 6WLQH6NRUSHQ 7RULOO'1LOVHQ 7ULQH86

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Dagbok over sykdomsutvikling

Dagbok over sykdomsutvikling Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Dagbok over sykdomsutvikling Innledning Denne dagboken kan hjelpe deg å holde oversikt over sykdommen din og gi legen og/eller sykepleieren

Detaljer

Dagbok over sykdomsutvikling

Dagbok over sykdomsutvikling Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Dagbok over sykdomsutvikling NOR_GSK_0052_15_Booklet2_Lupus_Dagbok.indd 1 04.06.2015 10:29:47 Innledning Denne dagboken kan hjelpe deg å holde

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Formål med Laboratoriemappen

Formål med Laboratoriemappen Formål med Laboratoriemappen Laboratoriemappen inneholder definisjoner, algoritmer og prosedyrer som inngår i implementering av HPV-test i primærscreening. Formålet med mappen er å sørge for at laboratoriene

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

2 Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2012; 132

2 Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2012; 132 Appendiks 1-4 til Per Ove Hagestuen, Steinar Aase. Organisering og nytteverdi av obduksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 152-4. Dette appendikset er et tillegg til artlen og er bearbeidet redaksjonelt

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 10. september 2014 Suksessfaktorer Faktorer som kan observeres og påvirkes under gjennomføringen av prosjektet og må derfor ligge til rette for at prosjektet skal bli

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Bergen Center for Competition Law and Economics Postboks 7802 5020 BERGEN Norge Tommy Staahl Gabrielsen Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-29 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

NorTelemed. ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER

NorTelemed. ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER NorTelemed ARBEIDSPAKKE 4661 STILLBILDER AV SYKDOMSTILSTANDER SOM DIAGNOSTISK GRUNNLAG I ØNH (øre-nese-hals) PASIENTERFARINGER Eli Arild og Anne Gerd Ekeland Nasjonalt Senter for Telemedisin Mars 2000

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester

Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester Bodil Bach Bodil Bach, Seniorrådgiver, Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Veiledning til framdriftsrapport

Veiledning til framdriftsrapport Veiledning til framdriftsrapport Merk: Denne veiledningen viser til de enkelte delene i den elektroniske framdriftsrapporten. Vi anbefaler brukeren å ha rapporten fremme på skjermen ved gjennomgang av

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning

Saksfremlegg. Hovedutvalg for Barn- og unge tar orienteringen til etteretning Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 09/324-1 B65 Ole Johansen ORIENTERING NASJONALE PRØVER 2008 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Fremføring av histologiske preparater

Fremføring av histologiske preparater Fremføring av histologiske preparater Preparatene ankommer histologisk seksjon med ferdig utfylt remisse Disse registreres i laboratoriets datasystem. Hver remisse får et unikt nummer som følger preparatet.

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp

Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Sluttrapport NMT-Pekeboka Signe Torp Prosjektet er finansiert med midler fra Extrastiftelsen Prosjektnummer 2012/3/0092 Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring

Detaljer

ARBEIDSPAKKE 4659: TELEDERMATOLOGI STILLBILDER. NorTelemed, 4659 Arbeidspakke. Prosjektrapport PASIENTERFARINGER. Prosjekt: Versjon:

ARBEIDSPAKKE 4659: TELEDERMATOLOGI STILLBILDER. NorTelemed, 4659 Arbeidspakke. Prosjektrapport PASIENTERFARINGER. Prosjekt: Versjon: Prosjektrapport ARBEIDSPAKKE 4659: TELEDERMATOLOGI STILLBILDER PASIENTERFARINGER Prosjekt: Versjon: NorTelemed, 4659 Arbeidspakke Av: Til: A. G. Ekeland E. Arild Status: Dato: 01.12.99 Viktighet: Gradering:

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Rapport om delegasjonsreise 5.-12.mars 2012

Rapport om delegasjonsreise 5.-12.mars 2012 Rapport om delegasjonsreise 5.-12.mars 2012 Prosjekt Y0372 Kvalitativ forbedring av diagnostiske tjenester i Nord-Vest Russland Av prosjektleder Irene Lund 1 Sammendrag Prosjektet startet med fjernundervisning

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490343 Innsendt 13.10.2011 15:01:41 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Norsk Teknisk Museum

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

KOLS-kofferten Samhandling og teknologi

KOLS-kofferten Samhandling og teknologi KOLS-kofferten Samhandling og teknologi v/ prosjektsykepleier Torunn-Helen Røkenes van Silfhout Hva er egentlig problemet? Finnes der løsninger? Mål for prosjektet KOLS-kofferten Kontekst Geografisk plassering:

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Telemedisinsk trykksårprosjekt

Telemedisinsk trykksårprosjekt Telemedisinsk trykksårprosjekt Helt hjem til pasienten Rehabiliteringskonferansen 2013 og Gunnbjørg Aune 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Detaljer

Skoleeierprogram - Nord

Skoleeierprogram - Nord Skoleeierprogram - Nord - Utviklings- og kompetanseprogram i skoleeierskap for kommunene i Nordland, Troms og Finnmark - Ny runde februar 2016 mai 2017 KS Nord-Norge i samarbeid med kompetanse fra universitetene

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Søknad om midler fra Transnova

Søknad om midler fra Transnova Søknad om midler fra Transnova Dato for innsending av søknad Program: P5-2014 Løpende søknader Saksnummer 2014028990 GRUNNLEGGENDE INFORMASJON OM SØKER Firma/organisasjon Navn Organisasjonsnummer Beskrivelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/1573-4 Arkiv: 233 Sakbeh.: Marie Stavang Sakstittel: LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - TILSKUDD Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober

Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL KVINNERETTEDE TILTAK Adresse: Reindriftsforvaltningen, Pb 1104, 9504 Alta TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist:

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient

Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient Arnstein Finset Helse SørØst 17.04.13 Kommunikasjon er viktig Kommunikasjon mellom behandler og pasient har betydning

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

SkatteFUNN presentasjon for LMI

SkatteFUNN presentasjon for LMI SkatteFUNN presentasjon for LMI Holbergs Terasse, 15. oktober 2009 Are Kristiansen SkatteFUNN Oversikt Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen LMI-bedrifter i SkatteFUNN Om prosjektsøknad, krav til innhold

Detaljer

Etikk i Bærum kommune Erfaringsrapport etter 2 års etikk - undervisning i Pleie og Omsorg v/ Spesialrådgivere Edel Johanne Børslett og Gerhard

Etikk i Bærum kommune Erfaringsrapport etter 2 års etikk - undervisning i Pleie og Omsorg v/ Spesialrådgivere Edel Johanne Børslett og Gerhard Etikk i Bærum kommune Erfaringsrapport etter 2 års etikk - undervisning i Pleie og Omsorg v/ Spesialrådgivere Edel Johanne Børslett og Gerhard Heilmann Disposisjon for dette innlegget Historikk Fagplan

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Støping og sni+ng Teori og praksis med fokus på kvalitetssikring

Støping og sni+ng Teori og praksis med fokus på kvalitetssikring Histoteknikerforeningen 20/3-15 Støping og sni+ng Teori og praksis med fokus på kvalitetssikring Berit W. Revå Kvalitetskoordinator Patologiavdelingen Sykehuset I VesHold HF Kinesisk ordspråk: Fortell

Detaljer

Sårbehandling via MMS

Sårbehandling via MMS Sårbehandling via MMS Statusrapport november 2012 1. Bakgrunn for prosjektet: I Listerregionen er det avdekket behov for enklere kommunikasjon mellom fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten mht

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer