PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold"

Transkript

1 PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold

2 PasientLink Bakgrunn for prosjektet Metodevalg Presentasjon av resultater Utfordringer framover

3 Deltakere Prosjekteier: NST Finansiering fra SHDir Referansegruppe bestående av: Sosial- og helsedirektoratet Den norske lægeforening Pasientombudet Datatilsynet (første fase) Medisinsk faglig veileder: Per Hjortdahl

4 Bakgrunn SHDir sa i handlingsplanen at det skulle bli mulig for pasientene å kontakte helsevesenet over Internett innen Befolkningsundersøkelser viser at pasienter vil kontakte fastlegen over Internett. 29 prosent ville bytte fastlege for å få dette (NST/Norsk Gallup 2003). Vi trengte data fra reelle forsøk der pasienter fikk mulighet til å kontakte fastlegen over Internett.

5 Problemstillinger Hvem bruker det og hvor ofte? Erstatning eller tillegg til telefon og/eller konsultasjon? Hvorfor bruker de det, og hvorfor ikke? Pasienter og legers erfaringer

6 Design Randonomisert kontrollert studie (intervensjonsgruppe og kontrollgruppe) 200 pasienter i Tromsø. 6 leger. 1 år Forsøk på å simulerte rutinemessig drift. Ingen krav om at de skulle bruke løsningen, og ingen påminnelser underveis. Men heller ingen føringer på hva det skal brukes til. Mange datakilder : Spørreskjema før og etter, online skjema i programvaren, systemlogger, journaldata og kvalitative intervju.

7 Hvem ønsket tjenesten? 66 % kvinner (som ved legekontoret) Aldersfordeling som ved legekontoret, med unntak av at det var kun 1 % over 70 år. Utdanningsnivå litt høyere enn gjennomsnittet ved legekontoret (64% vs 47% utd. etter vg.). Stemmer godt med generelle undersøkelser i befolkningen.

8 Brukte de det? Rundt halvparten (48 %) av de som fikk tilbudet, brukte tjenesten Snitt på 1,7 meldinger Min 0 - Max 17 meldinger per pasient Min 9 - Max 65 meldinger per lege

9 Når bruker de det? Når blir PasientLink brukt? antall spørsmål svar tidspunkt

10 Hva bruker de det til? Hva var hensikten med meldingen du sendte via PasientLink? (N=156) Spørsmål om sykdom/helse Fornyelse av resept/ Sykemeld. Henvisn. og/eller trygde.s. Timebest. Få svar på resultat av prøver Annet % 24 % 12 % 10 % 10 % 4 %

11 Erstatning eller tillegg? Besøk+telefon til fastlege Gjennomsnittlig antall henvendelser 95 % KI P-verdi Intervensjonsgruppe (74) Kontrollgruppe (92) 3,19 4,45 2,44-3,94 0,032 3,60-5,29 28 % reduksjon i telefoner/konsultasjoner Reduksjonen tilsvarer omtrent antall meldinger sendt

12 Total trafikk på legekontoret 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9,5 % 9,0 % 28,1 % 23,6 % 23,1 % 62,4 % 44,3 % Før prosjektet I prosjektet annet e-post telefoner konsultasjoner

13 Hvorfor bruker de det? Viktig / svært viktig Kan brukes utenom vanlig kontortid Det sparer meg for tid Jeg slipper reisen til legen Jeg slipper ventetid på telefonen Det er billig Jeg får bedre tid til å forklare hva jeg ønsker Det er enklere å følge opp min helsetilstand Det er en god mulighet til å forbedre meg Det er bedre å få legens svar skriftlig Terskelen for å kontakte legen blir lavere Det er enklere å ta opp vanskelige tema Det er enklere å utrykke seg skriftlig Enklere å holde oversikt over sykdomshistorien 98 % 95 % 95 % 93 % 73 % 66 % 46 % 45 % 44 % 41 % 36 % 34 % 21 % Praktisk

14 Hvorfor bruker de det ikke? 43 % hadde ikke behov for noen typer legetjenester i perioden 30 % mente PasientLink ikke var egnet for deres bruk akkurat da I hovedsak måtte legen ta prøver/lytte på dem etc. 26 % hadde tekniske problemer. Problemer med egen datamaskin og mistet/glemt passord Til tross for dette, oppgir 87 % av de som ikke brukte tjenesten at de tror de kommer til å benytte seg av den senere. (Kun 4 % trodde de aldri kom til å benytte PasientLink)

15 Legenes erfaringer Fordeler: god service til pasientene mulighet til å organisere egen tid bedre automatisk dokumentasjon i journal for noen pasientgrupper er skriftlighet en fordel kan være tidsbesparende. Ulemper: lite egnet til kompliserte spørsmål som krever dialog noen tilfeller av dobbeltarbeid enkelttilfeller av uhensiktsmessig bruk.

16 Konklusjon Erstattet 28% av telefoner/konsultasjoner for intervensjonsgruppa. Hvis vi antar at rundt 40% ønsker dette, tilsvarer dette vel 10% av henvendelsene til kontoret. Pasientene vil ha det Legene i prosjektet positive, men vanskelig å si om det er effektiviserende

17 Dagens løsninger og utfordringer To leverandører tilbyr pakkeløsninger for legekontorene: Deriga (MedAxess) og Well Diagnostics (MinDoktor). Den største tekniske utfordringen er faktisk brukeradministrasjon. Volum per pasient per år vil (og skal) være lavt. Tilstrekkelig sikkerhet forutsetter skikkelig autentisering (personlig oppmøte). Dette innebærer mye arbeid med registrering av pasienter, og svært mange glemmer passord.

18 Takk! Teknisk beskrivelse: Oppsummering av resultatene: Tidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2004; 124: Per Egil Kummervold Nasjonalt senter for telemedisin

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Time Samme Dag evaluering etter 3 år

Time Samme Dag evaluering etter 3 år Time Samme Dag evaluering etter 3 år Studentoppgave under utplassering i allmennpraksis september og oktober 2009 stud.med Olav Aune Thomassen, kull04 NTNU Praksisveileder Aage Bjertnæs, spesialist i Allmennmedisin

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Videokonferanse og mobiltelefoner: Nye muligheter for 113

Videokonferanse og mobiltelefoner: Nye muligheter for 113 Videokonferanse og mobiltelefoner: Nye muligheter for 113 MED-3950 5.-årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Av Martin Hotvedt og Sigurd Melbye kull-08 Veileder: Stein Roald

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer