ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG Troms skyttersamlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1"

Transkript

1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag

2 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar Ingebrigtsen Pål Fredriksen Jonn Arne Iversen Helge Jørgensen Birger Nyheim Kasserer Thor Helge Bråthen Vararepresentanter : Krets 1 Krets 2 Krets 3 Krets 4 Krets 5 Stein-Gjøran Larsen Harald Johansen Tor Arne Hansen Asbjørn Tveit Gro Bjerregård Ungdomsutvalget: Leder Medlem Medlem Børre Pedersen Julie Nymo Johnsen Bjørn Toldnes Utdanningskontakt Ole Reidar Olsen Skifeltkontakt Vararepresentant Børre Pedersen Stein Hugo Berntsen UK-bas Svein-Erik Rognli Troms skyttersamlag

3 IT-kontakt Banekontakt Samlagsinstruktører Per Ivar Emanuelsen Jostein Rubbås-Risvik Børre Pedersen Karl Einar Westerås Revisor Vararevisor Olav Renmælmo Ole Rødum Valgkomite: Leder Medlem Medlem Nils Tøllefsen Steinar Engstad Børge Kristoffersen Pr. 13.november OVERSIKT AKTIVE SKYTTERE kl kl kl kl kl AG V V V Rek Eld rekr junior asp Totalt Fra samlagsstyret Pr. 21.november har 25 skytterlag levert årsrapport, to er under arbeid og sju har ikke levert. Tabellen viser antall lag, og antall skyttere i de ulike klassene de fem siste årene. Totalt sett øker vi i antall skyttere, men tallet viser ikke et riktig bilde av aktive DFS-skyttere. Mange av de som favner under klasse 1 er jegere. De røde tallene viser nedgang i antall skyttere i de enkelte klassene fra året før. Det er fortsatt Troms skyttersamlag

4 sju skytterlag som ikke har levert årsrapport for 2014, slik at tallene kan bli litt annerledes. En påminnelse på hvor viktig det er å levere årsrapport i riktig tid (1.november), og oppdatere navnelister for å få de riktige tallene. Vi er heller ikke i 2014 blitt flere 5.klasseskyttere, men håper på en økning i 2015 med et satsningsløft på vei mot «LS2016». Klasse 4 har gått litt i bølger de siste fem årene, og i inneværende år er det en økning med fem skyttere. Både klasse 2 og 3 har røde tall for 2014, men veteranklassene øker fortsatt klasse V73 og V65. Hvordan skal vi tolke det? I barne- og ungdomsklassene har vi en jobb å gjøre. Der er det bare aspirantklassen som har økning(og junior med 4), og utfordringen blir å ta vare på disse og få de med videre i klasseskytingen. Det er kjempeviktig at vi tar godt vare på denne aldersgruppen, for de er framtiden i Toms skyttersamlag. Totalt sett har Troms skyttersamlag også i år hatt en økning av skyttere på ca 13%, sammenlignet med Vi har en økning av skyttere under 25 år på ca 6%, mot 18% i fjor. Vi skal være fornøyd med det, men målet er å bli enda flere. Rekruttering har vært og er fortsatt et satsningsområde, både i samlaget og er et av målområdene i DFS`s Langtidplan. Vi tar vel utfordringen og satser på å utvide skytterfamilien i 2015, både av barn, ungdom og voksne? Samlagsstyret har hatt 6 styremøter og behandlet 40 saker. Samlaget har fått bidrag for 30 lag. Pr. 19. november er det 25 skytterlag som har levert årsrapport, og to er under arbeid. Det har også i år fungert uten egen valgt sekretær. Leder har hatt roller som både leder og sekretær. IT-kontakten i samlaget har også i år gjort en kjempejobb, både som IT-ansvarlig, kursinstruktør administrasjon og den nye webløsningen og som meget god sekretærhjelp. Han har også deltatt på nesten alle styremøtene. Den nye webløsningen ser ut til å fungere meget godt, og er stadig under videreutvikling. I vårt samlag er det vel fortsatt ett skytterlag som ikke er kommet seg på den nye løsningen. For å kunne være medlem av DFS er det en nødvendighet å koble seg opp mot weben, blant annet for påmelding til skytterstevner, registrering av årsrapport og lignende. Skyttertinget 2014 Det var også i år kamp om Landsskytterstevnet til Midt-Norges landsdel Det var hele tre søkere til LS2018; Steinkjer, Oppdal og Stjørdal. Oppdal trakk sin søknad under Skyttertinget, og etter at stemmene var talt opp ble LS2018 tildelt Stjørdal. Det ble en lang og god informasjon om arbeidet som er gjort i «Solli-utvalget», og rapporten som ble levert Forsvarsdepartementet 8.april. Etter de siste års kamp om bevilgningene igangsatte Stortinget en gjennomgang av DFS sin framtidige rolle og tilknytningen til Forsvaret, og samfunnet for øvrig, samt hvordan offentlig økonomisk bidrag til DFS kan organiseres og finansieres i framtiden. Viser videre til rapporten. Ny formålsparagraf til DFS. Solli-utvalget foreslo at formålsparagrafen ble endret slik at den i størst mulig grad synlig- og tydeliggjør DFS sitt framtidige oppdrag for Forsvaret og samfunnet for øvrig. Den nye formålsparagrafen lyder slik: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig. Paragrafen ble enstemmig vedtatt på Skyttertinget, og krever en godkjennelse av Stortinget. Troms skyttersamlag

5 Vi gratulerer Svein-Erik Rognli, som i år ble valgt inn i Domsutvalget. Ut over dette viser jeg til protokoller fra Skyttertinget og Kretstinget, og regner med at skytterlagene har gjort seg kjent med alle sakene som var oppe til behandling. Samlagets økonomi Vi er endelig på riktig kurs når det gjelder økonomien. Det vil si at vi har driftet samlaget meget nøkternt, og har klart å opparbeide oss en liten egenkapital. Denne kunne vært større, for vi har, også i å,r utestående rundt kr fra skytterlag som ikke har betalt inn samlagskontingent og premietilskudd til samlaget. På grunn av manglende årsrapport fra skytterlag fikk vi for 2014 statsbidrag for 30 skytterlag og ikke for 34. Viser videre til regnskap og økonomi. Stevner 2014 Lagsmesterskap Av de innrapporterte lagsmesterskap, samlaget sett under ett, er det trist å registrere den kraftige nedgangen av arrangement i Det er kun 9 skytterlag som har arrangert LM bane mot 23 i Det er 11 skytterlag som har arrangert LM felt mot 21 i fjoråret, og de samme tallene gjelder for LM miniatyr. Dette betyr også, ut fra årsrapportene, at det i 2014 deltok i alt 142 (213) skyttere på bane, 155 (193) på felt og 222 (315) i miniatyr. (Tallene i parentes er fra 2013). Nå skal det sies at året 2013 var et «toppår» når det gjelder arrangement av LM, men vi må se på hva det kan henge sammen med at det «stuper» så mye i år. Skytingens dag I 2014 var Skytingens dag satt til 18.mai på grunn av markeringen av Grunnloven som var 200 år. Det er gledelig å se, på tross av vår og kaldt vær, at et par flere lag har arrangert og markert dagen. De skytterlagene som i 2014 avviklet Skytingens dag er: Bardu, Målselv, Nappen, Sjøveien, Skibotn, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. Totalt var det 166 deltakere samlet på disse arrangementene, og dette er en økning med 21 fra året før. Vi må fortsatt jobbe i skytterlagene for å få avviklet Skytingens dag, for dette er en fin anledning til å markedsføre laget vårt og skyttersporten utad (viser til Langtidsplanen). Skifeltskyting Det har heller ikke vært noe aktivitet i 2013 innenfor skifeltskyting. Alle samlag har en plikt på å arrangere samlagsstevne i skifeltskyting, og hva gjør vi med dette?? Skogsløp Troms skyttersamlag

6 Med Børre Pedersen som drivkraft har Troms skyttersamlag i år arrangert SM i skogsløp. Bjørnen og Vestre Målselv skytterlag arrangerte samlagsmesterskap i skogsløp med skyting sprint torsdag 26. juni I klasse Senior A Herrer vant Børre Pedersen, Lakselvdal på tiden 18,21. Han skjøt fullt hus og fikk dermed ingen tillegg i tid. Nummer to ble Jan Viktor Berntsen med hurtigst løp på 16,40, men med 4 tilleggsminutter (totaltid 20,40) ble han slått av Børre. I klasse Senior B Herrer løp Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv inn med tiden 19,56. Med 2 tilleggsminutter ble totaltiden 21,56, og dermed vant Jostein klassen. I de andre klassene har vi følgende vinnere: Senior B Kvinner - Heidi Rognli Heimdal, Bardu minutter = 20,50. Senior V55 - Jan-Kato Utby, Bardu, 23, minutt = 24,43. Skytterklasse: Arnt Eliassen, Lakselvdal, 17, minutter = 24,56. Kvinner Junior: Synnøve Holmebukt, Lakselvdal, 15, minutter = 19,13. Målet for neste år er å ha dobbelt så mange deltakere Feltskyting I samlaget var det i 2014 arrangert 11 feltstevner. Dette tallet er utenom stevnene i Ofoten samlag og NNM (vinter og sommer). Lagsmesterskap innenfor de enkelte lag ligger heller ikke i tallet. Dette er en økning med tre feltstevner som for fjoråret, og helt i tråd med ønske om økning i feltstevner. Baneskyting I samlaget var det i 2014 arrangert 14 banestevner. Dette tallet er utenom stevner i Ofoten samlag og NNM (vinter og sommer). I tillegg kommer lagenes egne stevner. Dette viser en nedgang med ett stevne fra året før. Miniatyr/ innendørs 15m I samlaget var det i 2014 arrangert 8 miniatyrstevner. I tallet er ingen stevner fra Ofoten sin region tatt med. Dette er samme antall som i Sportslige prestasjoner LS 2014 Med et LS så langt sør var Troms Skyttersamlag sin «tropp» omtrent halvert fra året før, og vi var i underkant av 50 skyttere. Det var flere gode skyteprestasjoner og personlige rekorder også under årets LS, og flere nådde sine mål og noen få finaleplasser. I felt for kl 2-5, V55 har Troms hatt mange gode resultater de senere årene, og også med flere toppresultater. I år måtte vi langt, langt ned på resultatlista for å finne navn fra Troms. Vi hadde ingen skyttere i årets stangfinale, men to i felthurtigfinalen (Tore Nilsen og Jostein Rubbås-Risvik), og det bør vi ha! Etter de siste års resultater er jo dette «våre» disipliner, og målet bør være å ha med en to i hver av finalene. Troms skyttersamlag

7 På banen var det kun Svein Erik Rognli som havnet på pallen, med en flott 3.plass i V65. Gratulere Svein Erik Gro Bjerregaard var på prinsesselaget, og endte med en 13.plass der. Ingen fra Troms på Kongelaget, men Tor Erik Fossli skjøt seg opp til en 19.plass. Rowene Wingstad ble best av rekruttene fra Troms med en 14.plass på banen. Arnt Eliassen vant skytterklassen i skogsløp. Hvis vi skal nå målsettingen (satt i fjor av Børre) om å bli beste samlag under LS2016, så har vi noe å ta tak i. Oppfordringen går her og nå ut til alle skytterlag om å gjøre tiltak i laget for å få større rekruttering og bedre skyteresultater. Vi fra samlagets side skal fortsette å legge til rette for samlinger og kurs, men treningen og terpingen må den enkelte skytter stå for. Jeg er sikker på at vi kommer sterkere tilbake kanskje allerede på Lesja? Ut over dette gratulerer vi alle finalister, medalje- og stjernevinnere. NNM i Bjerkvik og Trondenes 2014 Militært mesterskap og feltskyting ble avholdt i Bjerkvik. Under feltskytingen var det meget vanskelige værforhold, og spesielt for rekruttene med kal. 22. Baneskytingen gikk av stabelen i Trondenes. Troms skyttersamlag gratulerer de nye Nord-Norske mestrene 2014: Tor Erik Fossli (Målselv) med ny nord-norsk kongetittel på banen. Trygve Andreas Aasland (Øvre Målselv) som mester i klasse rekrutt på banen. Svein Erik Rognli (Øvre Målselv) som feltmester i V65. Vebjørn Einarsen (Falken) som feltmester i rekrutt. Fred Gaute, Geir, Gro og Tor Erik som mestre i lagskyting for seniorer. Børre Pedersen (Lakselvdal) som mester i felthurtig. Skogsløp: Jan Viktor Berntsen, Målselv vant klasse senior A. Sigbjørn Henriksen, Øvre Målselv vant klasse AG3 og jan Kato Utby, Bardu klasse V55. Vi vil videre gratulere alle medaljevinnere og gode skytterprestasjoner. NNM Vinterfelt 2014 NNM vinterfelt 2014 gikk av stabelen i Vesterålen april. Det deltok totalt 124 Skyttere. Gratulere til Harald Gåre, Storsteinnes som mester i klasse V73 og Stein Hugo Berntsen, Målselv i klasse HK416. Geir Bjerregaard, Bardu ble nr 2. I klasse 2 5, V55 ble Geir Bjerregaard, Bardu nr 2 og Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv nr 3. I klassen V55 ble Terje Rubbås, Øvre Målselv nr 2. Harry Bjerregaard, Bardu ble nr 2 i klasse AG3. I klasse rekrutt ble Ragnhild Åsmo Hansen, Gisund nummer 3. Troms skyttersamlag

8 Eldre rekrutt gjorde flott innsats, med 2.plass til Arne Ivar Åsmo Hansen, Gisund og 3.plass til Bendik Steinhaug, Storsteinnes. I juniorklassen ble Julie Ulrikke Øynebråten, Gisund nummer 2. Vi gratulere alle medaljevinnere. Viser videre til resultatlister og nettsider. Norgescup i stang- og felthurtig 9. og 10. mai ble det arrangert historiens første NC i stang- og felthurtig på Østlandet og andre runde var her i Troms i juni. Initiativtakerne til dette var vår egen Roy Håkstad og Kurt Bekkevold, takk for jobben! Hurtigskytterne fra Troms bet godt i fra seg, og plasserte seg godt oppe på resultatlista på alle stevnene. Samlagslederen syns det er veldig artig at det var med flere unge og lovende jenter, og de puster virkelig gutta i nakken Gratulere til Roy med historiens første NC-seier i felthurtig!, og gratulere til Jostein som en god nummer to. Gratulere til Ruben Aronsen med 2.plass i felthurtig i andre runde NC som var her. Gratulere til Tore Nilsen som ble nr 2 sammenlagt i NCen i felthurtig. Det blir NC i stang- og felturtig også i Det går på Østlandet og i Trøndelag i forbindelse med NC bane. Det blir spennende! Samlagsmestre 2014: SM-miniatyr arr. av Storfjord skytterlag (206 deltakere): Kl. 3 5: Tor-Erik Fossli, Målselv, 348 Kl. 1: Karianne Lilleng, Lakselvdal, 247 Kl. 2: Trond Magnussen, Kåfjord, 339 Kl. V55: Trond Wingstad, Storfjord, 344 Kl. V65: Pål Fredriksen, Nedre Nordreisa, 349 Kl. V73: Johannes Fagerheim, Målselv, 345 Kl. R: Marie Emilie Jakobsen, Falken, 346 Kl. ER: Bendik Steinhaug, Storsteinnes, 349 Kl. J: Julie Ulrikke Øynebråten, Gisund, 347 Lagskyting ungdom: Gisund 1 (Julie U.Øynebråten og Arne Ivar Åsmo Hansen) Lagskyting senior: Bardu 1 (Gro Bjerregaard og Geir Bjerregaard) Lagskyting veteran: Målselv (Tore Winje og Johannes Fagerheim) SM-felt arr. av Øvre Målselv skytterlag (119 skyttere): Kl. 2 5,V55: Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv, 42/6 Kl. 1: Nils Arne Johansen, Storsteinnes, 26/12 Kl. V55: Steinar Engstad, Skibotn, 37/6 Kl. V65: Jan Erik Strømseng, Falken, 41/5 Kl. V73: Johannes Fagerheim, Målselv, 41/8 Kl. R: Rowene Wingstad, Storfjord, 42/6 Kl. ER: Christian Pedersen, Lakselvdal, 41/2 Troms skyttersamlag

9 Kl. J: Miriam Paulsen, Kvænangen, 42/6 Lagskyting ungdom: Storsteinnes 1 (Bendik Steinhaug og Sebastian Toldnes) 58/36 Lagskyting senior: Bardu Delux ( Jan Cato Utby, Geir Bjerregaard og Lars Olav Sørgaard) 87/56 Lagskyting veteran: Storsteinnes 2 (Harald Gåre og Arthur Nyland) 58/33 SM-bane arr. av Lakselvdal skytterlag (155 skyttere): Kl. 3 5: Børre Pedersen, Lakselvdal, 345 Kl. 1: Tor-Arne Hansen, Tromsø, 335 Kl. 2: Daniel Tråsdahl, Tromsø, 335 Kl. HK416: Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv, 238 Kl. V55: Harry Bjerregaard, Bardu,341 Kl. V65: Otto Vestheim, Bjørnen og Vestre Målselv, 346 Kl. V73: Harald Gåre, Storsteinnes, 346 Stang: Stein Hugo Berntsen, Målselv, 28 treff Felthurtig: Einar Brandskognes, Målselv Kl. R: Mathias Silkeoset, Lakselvdal, 342 Kl. ER: Bendik Steinhaug, Storsteinnes, 349 Kl. J: Sebastian Toldnes, Storsteinnes, 345 Lagskyting ungdom: Gisund (Arne Ivar Å. Hansen og Julie U. Øynebråten) 198p Lagskyting senior: Målselv (Tor Erik Fossli og Fred Gaute Aarsandøy) 195p Dugleiksmerke 2014 Følgende skytterlag har levert rapport om dugleiksmerket i Balsfjord Falken Gisund Målselv Nedre Nordreisa Straumsbukta Tromsø Bardu Storsteinnes Lakselvdal Bjørnen og Vestre Målselv Nedre Målselv Storfjord Øvre Målselv Antall deltakere: 145 fra 14 skytterlag. Beste resultat hadde: Sveinung Kvamme, Målselv med 245 poeng Jan Rydningen, Øvre Målselv har skutt til gullkrav 50 ganger, og skal med dette ha 50-års-skjold. DUGLEIKSMERKESTATUETT (Gylt merke for 15.gang) Leiv-Ivar Berglund Målselv Troms skyttersamlag

10 FAT MED DIPLOM (25. gang gullmerket) Navn Skytterlag Per Steinar Nordmo Falken Ingolf Mortensen Lakselvdal DIPLOM (35. gang gull ) Navn Skytterlag Harry Bjerregaard Bardu Sveinung Kvamme Målselv Dagfinn Skavdal Tromsø DIPLOM (40. gang gull ) Navn Skytterlag Valter Nilsen Storsteinnes Samlaget gratulerer vinnerne! Den norske skyttermedalje (Organisasjonsmedaljen): Skyting om Den Norske Skyttermedaljen ble skutt på tre forskjellige baner i Troms skyttersamlag onsdag 20. august Det deltok 36 skyttere i samlaget, og det betyr at det skal deles ut 1 gylt og 4 sølv medaljer på Ombudsmøtet i desember. Gylt medalje: Tor Erik Iversen, Tromsø 296 poeng Sølv medalje: Hans Kristian Nordheim, Storsteinnes 291 poeng Maren Galguften, Tromsø 290 poeng Svend Svendli, Storsteinnes 289 poeng Magne Gamst, Målselv 289 poeng Samlaget gratulerer alle med gode skytterprestasjoner gjennom året, og gratulerer selvfølgelig alle medalje- og stjernevinnere Representasjon Samlagsleder deltok på Kretsting i Bjerkvik og på Skyttertinget i Sandnes. I år deltok ingen på kurs for nye tillitsvalgte. Samlagsleder har også i år vært medlem av LS-utvalget. I LS-utvalget sitter for øvrig: Terje Westvik, Sverre Knutsen, Jan Åge Gjerstad (alle skytterstyret), Tor Idar Aune (arena produksjon), Ola Lunde (NRK), Ole Hohn Hostvedt (Journalist) og Pål Øyvind Ørmen (skytternes representant). Møtet ble avholdt på Gardemoen 28.oktober. I møtet ble årets LS Troms skyttersamlag

11 grundig gjennomgått, og det kom flere forslag til endringer fram i tid. Arrangement En påminnelse også i år angående dette med arrangement av skyttestevner. Et skytterarrangement består av tre deler; et forarbeid, selve stevnedagen(e) og etterarbeid. Alle lag som tar på seg et arrangement er veldig dyktig på gjennomføring av selve stevnet, men mange kan bli MYE flinkere til spesielt etterarbeid; premie og resultatlister samt selve oppgjøret. Det har også i inneværende år vært henvendelser fra journalister som ønsker å dekke skyttersporten, men mangler noen ganger å få en henvendelse om skytterstevne og ved flere anledninger får de ikke tilsendt resultatlister. Det har også vært skytterlag som har gjort henvendelser til samlaget angående manglende stevneoppgjør. Husk at fullstendige resultatlister sendes samlaget, både for publikasjon og for arkivering. Dette MÅ vi i Troms skyttersamlag fortsatt bli flinkere på! Storviltprøven Gjennomføring av storviltprøven er en prioritert oppgave innen DFS og vi registrerer at lagene følger opp målsettingen. Skytterlag har i følge lovverket ikke anledning til og kun drive med trenings- og oppskyting til storviltprøven. Klarer vi å rekruttere noen av storviltjegerne til kl. 1 og DFS-skyting også? Årsrapport fra utdanningskontakten Utdanningskontaktens årsrapport Året har vært et relativt aktivt år sett med utdanningsøyne, da samlaget har gjennomført tilsammen syv kurs av ulike slag. Gjengangeren er selvsagt Stang-inn gruppa, som har gjennomført to runder på forsommeren i år. Denne gruppa var også representert på norgescupen i Stang og FH som ble arrangert på Østlandet i mai og her i Troms i juni. Ellers har det vært gjennomført kurs og samlinger i skyteledelse, i regnskapsprogrammet Matrix, administrasjonskurs og en samling for ungdomsledere. Det har også vært arrangert samling for ungdomsskyttere og nytt av året er at vi har kommet i gang med samlinger for de som ønsker å jobbe med egne prestasjoner frem mot LS På instruktørsiden gror det også godt. Det ble gjennomført instruktørkurs 1A på Setermoen i desember 2013, der fikk vi 16 nye instruktører. I begynnelsen av november fikk vi også to nye instruktører på nivå 2, da Marthe Lundnes og Linn Jørgensen gjennomførte kurset på Dombås. I løpet av vinteren planlegges det nye samlinger for 2016 gruppa, ett ladekurs og helt sikkert nye ungdomssamlinger og Stang inn samlinger. Troms skyttersamlag

12 Til slutt vil jeg gjenta meg selv og det jeg har sagt i tidligere årsmeldinger: 1) For å få til ting, så er jeg avhengig av at eposter jeg sender ut, blir besvart. Ingen respons betyr ingen aktivitet. 2) Vær flink til å støtte opp om ungdomssamlingene, ikke bare med deltakere, men også med instruktører, ledere og voksenpersoner. Jeg benytter helt til slutt anledningen til å takke alle som har stilt opp på årets samlinger og kurs, både utøvere, instruktører og støttepersonell, og ønsker alle i samlaget ei god jul og et godt nyttår. Rapport fra Ungdomsutvalget, Troms Skyttersamlag Ungdomsutvalget arrangerte ei samling på Olsborg fra 7-9 november, med ca 30 deltakere. Samlingen fungerte godt. Når vi samler hele gjengen så er det utfordrende å tilby grundige instruksjoner til alle, men det viktigste formålet med denne og andre lignende samlinger er å la de unge bli bedre kjent med og tryggere på hverandre. Mange foreldre stilte opp og en utmerket støtte før og under samlingen fra Nedre Målselv bidro til at alle var fornøyde når det hele var over. Under NNM i Bjerkvik/Harstad så fikk vi to vinnere, Vebjørn Einarsen vant feltskytingen og Trygve Andreas Aasland vant baneskytingen. Vi hadde totalt 7 medaljer med oss hjem fra NNM og det må vi si oss veldig fornøyde med. Under NNM samlet vi alle som ville og kunne til felles pizzakveld på en pizzaresturant i Harstadbyen. Et sosialt tiltak som ble meget godt mottatt av de som var med. På LS i Sandnes fikk vi se unge lovende skyttere fra Troms som kvalifiserte seg til finale. Det er stort for de unge (og oss gamle) å delta i LS-finaler. Vi fikk ingen pallplasser under LS men jeg er helt sikker på at vi kommer sterkere tilbake, det er flere som satser fram mot Målselv og da får vi en liten topp på Lesja. Det jobbes godt ute i lagene og lagene arrangerer skyteskoler jevnlig. Vi har mange fra Troms som har gjennomført Instruktør I kurs. Disse kursene er rettet mot skyteskoleinstruksjon og skyteskoleledelse. Så jeg vil oppfordre de som har dette kurset til å bruke det aktivt og bidra til at vi tilbyr god instruksjon fra første skyteskoleøkt. Fra samlagets side så skal vi forsøke å få til flere gode samlinger. Men det er i tiden mellom samlinger at grunnlaget for god skyting legges. Det er viktig at lagene legger opp til at skytterne får tilfredsstillende treningsmuligheter. Vi inviterte alle ungdomsledere til samling på vinteren i 2014, men litt krasj med vinterferie gjorde nok sitt til at denne samlingen ble avlyst på grunn av få deltakere. Ei samling for ungdomsledere bør gjennomføres snart. Ideutveksling og treningssamarbeid er helt klart emner som er naturlig for ei slik samling Med kruttsterk hilsen Børre Pedersen Ungdomsleder Troms skyttersamlag

13 Troms skyttersamlag

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00

GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 Velkommen til GENERALFORSAMLING Fredag 30. Oktober 2009 kl. 18.00 2 SAKSLISTE: ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG VALG VELKOMMEN STYRET ÅRSMELDING 2009 3 Sesong nr. 148 er over for Stavanger Skytterlag.

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2003, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Nr 4 Desember 2012 66. årgang

Nr 4 Desember 2012 66. årgang Nr 4 Desember 2012 66. årgang Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen: Marit Jorsett, Sverre Brovoll, Bjørn Johansen (trykking) Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515 Oslo Hjemmeside: http://www.dfs.no/oslo-ostre

Detaljer

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR!

SKYTTER- POSTEN. Nr. 4. 2008 36. årgang. Skytter-Posten ønsker alle en riktig GOD JUL og et framgangsrikt GODT NYTT ÅR! SKYTTER- POSTEN Nr. 4. 2008 36. årgang VÅR PROFIL: Svein Arne Linnerud, her fotografert foran noen av sine 20.0000 kyllinger, i det nye oppdrettsanlegget sitt hjemme på Lundby gård! Skytter-Posten ønsker

Detaljer