ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG Troms skyttersamlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1"

Transkript

1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag

2 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar Ingebrigtsen Pål Fredriksen Jonn Arne Iversen Helge Jørgensen Birger Nyheim Kasserer Thor Helge Bråthen Vararepresentanter : Krets 1 Krets 2 Krets 3 Krets 4 Krets 5 Stein-Gjøran Larsen Harald Johansen Tor Arne Hansen Asbjørn Tveit Gro Bjerregård Ungdomsutvalget: Leder Medlem Medlem Børre Pedersen Julie Nymo Johnsen Bjørn Toldnes Utdanningskontakt Ole Reidar Olsen Skifeltkontakt Vararepresentant Børre Pedersen Stein Hugo Berntsen UK-bas Svein-Erik Rognli Troms skyttersamlag

3 IT-kontakt Banekontakt Samlagsinstruktører Per Ivar Emanuelsen Jostein Rubbås-Risvik Børre Pedersen Karl Einar Westerås Revisor Vararevisor Olav Renmælmo Ole Rødum Valgkomite: Leder Medlem Medlem Nils Tøllefsen Steinar Engstad Børge Kristoffersen Pr. 13.november OVERSIKT AKTIVE SKYTTERE kl kl kl kl kl AG V V V Rek Eld rekr junior asp Totalt Fra samlagsstyret Pr. 21.november har 25 skytterlag levert årsrapport, to er under arbeid og sju har ikke levert. Tabellen viser antall lag, og antall skyttere i de ulike klassene de fem siste årene. Totalt sett øker vi i antall skyttere, men tallet viser ikke et riktig bilde av aktive DFS-skyttere. Mange av de som favner under klasse 1 er jegere. De røde tallene viser nedgang i antall skyttere i de enkelte klassene fra året før. Det er fortsatt Troms skyttersamlag

4 sju skytterlag som ikke har levert årsrapport for 2014, slik at tallene kan bli litt annerledes. En påminnelse på hvor viktig det er å levere årsrapport i riktig tid (1.november), og oppdatere navnelister for å få de riktige tallene. Vi er heller ikke i 2014 blitt flere 5.klasseskyttere, men håper på en økning i 2015 med et satsningsløft på vei mot «LS2016». Klasse 4 har gått litt i bølger de siste fem årene, og i inneværende år er det en økning med fem skyttere. Både klasse 2 og 3 har røde tall for 2014, men veteranklassene øker fortsatt klasse V73 og V65. Hvordan skal vi tolke det? I barne- og ungdomsklassene har vi en jobb å gjøre. Der er det bare aspirantklassen som har økning(og junior med 4), og utfordringen blir å ta vare på disse og få de med videre i klasseskytingen. Det er kjempeviktig at vi tar godt vare på denne aldersgruppen, for de er framtiden i Toms skyttersamlag. Totalt sett har Troms skyttersamlag også i år hatt en økning av skyttere på ca 13%, sammenlignet med Vi har en økning av skyttere under 25 år på ca 6%, mot 18% i fjor. Vi skal være fornøyd med det, men målet er å bli enda flere. Rekruttering har vært og er fortsatt et satsningsområde, både i samlaget og er et av målområdene i DFS`s Langtidplan. Vi tar vel utfordringen og satser på å utvide skytterfamilien i 2015, både av barn, ungdom og voksne? Samlagsstyret har hatt 6 styremøter og behandlet 40 saker. Samlaget har fått bidrag for 30 lag. Pr. 19. november er det 25 skytterlag som har levert årsrapport, og to er under arbeid. Det har også i år fungert uten egen valgt sekretær. Leder har hatt roller som både leder og sekretær. IT-kontakten i samlaget har også i år gjort en kjempejobb, både som IT-ansvarlig, kursinstruktør administrasjon og den nye webløsningen og som meget god sekretærhjelp. Han har også deltatt på nesten alle styremøtene. Den nye webløsningen ser ut til å fungere meget godt, og er stadig under videreutvikling. I vårt samlag er det vel fortsatt ett skytterlag som ikke er kommet seg på den nye løsningen. For å kunne være medlem av DFS er det en nødvendighet å koble seg opp mot weben, blant annet for påmelding til skytterstevner, registrering av årsrapport og lignende. Skyttertinget 2014 Det var også i år kamp om Landsskytterstevnet til Midt-Norges landsdel Det var hele tre søkere til LS2018; Steinkjer, Oppdal og Stjørdal. Oppdal trakk sin søknad under Skyttertinget, og etter at stemmene var talt opp ble LS2018 tildelt Stjørdal. Det ble en lang og god informasjon om arbeidet som er gjort i «Solli-utvalget», og rapporten som ble levert Forsvarsdepartementet 8.april. Etter de siste års kamp om bevilgningene igangsatte Stortinget en gjennomgang av DFS sin framtidige rolle og tilknytningen til Forsvaret, og samfunnet for øvrig, samt hvordan offentlig økonomisk bidrag til DFS kan organiseres og finansieres i framtiden. Viser videre til rapporten. Ny formålsparagraf til DFS. Solli-utvalget foreslo at formålsparagrafen ble endret slik at den i størst mulig grad synlig- og tydeliggjør DFS sitt framtidige oppdrag for Forsvaret og samfunnet for øvrig. Den nye formålsparagrafen lyder slik: Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig. Paragrafen ble enstemmig vedtatt på Skyttertinget, og krever en godkjennelse av Stortinget. Troms skyttersamlag

5 Vi gratulerer Svein-Erik Rognli, som i år ble valgt inn i Domsutvalget. Ut over dette viser jeg til protokoller fra Skyttertinget og Kretstinget, og regner med at skytterlagene har gjort seg kjent med alle sakene som var oppe til behandling. Samlagets økonomi Vi er endelig på riktig kurs når det gjelder økonomien. Det vil si at vi har driftet samlaget meget nøkternt, og har klart å opparbeide oss en liten egenkapital. Denne kunne vært større, for vi har, også i å,r utestående rundt kr fra skytterlag som ikke har betalt inn samlagskontingent og premietilskudd til samlaget. På grunn av manglende årsrapport fra skytterlag fikk vi for 2014 statsbidrag for 30 skytterlag og ikke for 34. Viser videre til regnskap og økonomi. Stevner 2014 Lagsmesterskap Av de innrapporterte lagsmesterskap, samlaget sett under ett, er det trist å registrere den kraftige nedgangen av arrangement i Det er kun 9 skytterlag som har arrangert LM bane mot 23 i Det er 11 skytterlag som har arrangert LM felt mot 21 i fjoråret, og de samme tallene gjelder for LM miniatyr. Dette betyr også, ut fra årsrapportene, at det i 2014 deltok i alt 142 (213) skyttere på bane, 155 (193) på felt og 222 (315) i miniatyr. (Tallene i parentes er fra 2013). Nå skal det sies at året 2013 var et «toppår» når det gjelder arrangement av LM, men vi må se på hva det kan henge sammen med at det «stuper» så mye i år. Skytingens dag I 2014 var Skytingens dag satt til 18.mai på grunn av markeringen av Grunnloven som var 200 år. Det er gledelig å se, på tross av vår og kaldt vær, at et par flere lag har arrangert og markert dagen. De skytterlagene som i 2014 avviklet Skytingens dag er: Bardu, Målselv, Nappen, Sjøveien, Skibotn, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. Totalt var det 166 deltakere samlet på disse arrangementene, og dette er en økning med 21 fra året før. Vi må fortsatt jobbe i skytterlagene for å få avviklet Skytingens dag, for dette er en fin anledning til å markedsføre laget vårt og skyttersporten utad (viser til Langtidsplanen). Skifeltskyting Det har heller ikke vært noe aktivitet i 2013 innenfor skifeltskyting. Alle samlag har en plikt på å arrangere samlagsstevne i skifeltskyting, og hva gjør vi med dette?? Skogsløp Troms skyttersamlag

6 Med Børre Pedersen som drivkraft har Troms skyttersamlag i år arrangert SM i skogsløp. Bjørnen og Vestre Målselv skytterlag arrangerte samlagsmesterskap i skogsløp med skyting sprint torsdag 26. juni I klasse Senior A Herrer vant Børre Pedersen, Lakselvdal på tiden 18,21. Han skjøt fullt hus og fikk dermed ingen tillegg i tid. Nummer to ble Jan Viktor Berntsen med hurtigst løp på 16,40, men med 4 tilleggsminutter (totaltid 20,40) ble han slått av Børre. I klasse Senior B Herrer løp Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv inn med tiden 19,56. Med 2 tilleggsminutter ble totaltiden 21,56, og dermed vant Jostein klassen. I de andre klassene har vi følgende vinnere: Senior B Kvinner - Heidi Rognli Heimdal, Bardu minutter = 20,50. Senior V55 - Jan-Kato Utby, Bardu, 23, minutt = 24,43. Skytterklasse: Arnt Eliassen, Lakselvdal, 17, minutter = 24,56. Kvinner Junior: Synnøve Holmebukt, Lakselvdal, 15, minutter = 19,13. Målet for neste år er å ha dobbelt så mange deltakere Feltskyting I samlaget var det i 2014 arrangert 11 feltstevner. Dette tallet er utenom stevnene i Ofoten samlag og NNM (vinter og sommer). Lagsmesterskap innenfor de enkelte lag ligger heller ikke i tallet. Dette er en økning med tre feltstevner som for fjoråret, og helt i tråd med ønske om økning i feltstevner. Baneskyting I samlaget var det i 2014 arrangert 14 banestevner. Dette tallet er utenom stevner i Ofoten samlag og NNM (vinter og sommer). I tillegg kommer lagenes egne stevner. Dette viser en nedgang med ett stevne fra året før. Miniatyr/ innendørs 15m I samlaget var det i 2014 arrangert 8 miniatyrstevner. I tallet er ingen stevner fra Ofoten sin region tatt med. Dette er samme antall som i Sportslige prestasjoner LS 2014 Med et LS så langt sør var Troms Skyttersamlag sin «tropp» omtrent halvert fra året før, og vi var i underkant av 50 skyttere. Det var flere gode skyteprestasjoner og personlige rekorder også under årets LS, og flere nådde sine mål og noen få finaleplasser. I felt for kl 2-5, V55 har Troms hatt mange gode resultater de senere årene, og også med flere toppresultater. I år måtte vi langt, langt ned på resultatlista for å finne navn fra Troms. Vi hadde ingen skyttere i årets stangfinale, men to i felthurtigfinalen (Tore Nilsen og Jostein Rubbås-Risvik), og det bør vi ha! Etter de siste års resultater er jo dette «våre» disipliner, og målet bør være å ha med en to i hver av finalene. Troms skyttersamlag

7 På banen var det kun Svein Erik Rognli som havnet på pallen, med en flott 3.plass i V65. Gratulere Svein Erik Gro Bjerregaard var på prinsesselaget, og endte med en 13.plass der. Ingen fra Troms på Kongelaget, men Tor Erik Fossli skjøt seg opp til en 19.plass. Rowene Wingstad ble best av rekruttene fra Troms med en 14.plass på banen. Arnt Eliassen vant skytterklassen i skogsløp. Hvis vi skal nå målsettingen (satt i fjor av Børre) om å bli beste samlag under LS2016, så har vi noe å ta tak i. Oppfordringen går her og nå ut til alle skytterlag om å gjøre tiltak i laget for å få større rekruttering og bedre skyteresultater. Vi fra samlagets side skal fortsette å legge til rette for samlinger og kurs, men treningen og terpingen må den enkelte skytter stå for. Jeg er sikker på at vi kommer sterkere tilbake kanskje allerede på Lesja? Ut over dette gratulerer vi alle finalister, medalje- og stjernevinnere. NNM i Bjerkvik og Trondenes 2014 Militært mesterskap og feltskyting ble avholdt i Bjerkvik. Under feltskytingen var det meget vanskelige værforhold, og spesielt for rekruttene med kal. 22. Baneskytingen gikk av stabelen i Trondenes. Troms skyttersamlag gratulerer de nye Nord-Norske mestrene 2014: Tor Erik Fossli (Målselv) med ny nord-norsk kongetittel på banen. Trygve Andreas Aasland (Øvre Målselv) som mester i klasse rekrutt på banen. Svein Erik Rognli (Øvre Målselv) som feltmester i V65. Vebjørn Einarsen (Falken) som feltmester i rekrutt. Fred Gaute, Geir, Gro og Tor Erik som mestre i lagskyting for seniorer. Børre Pedersen (Lakselvdal) som mester i felthurtig. Skogsløp: Jan Viktor Berntsen, Målselv vant klasse senior A. Sigbjørn Henriksen, Øvre Målselv vant klasse AG3 og jan Kato Utby, Bardu klasse V55. Vi vil videre gratulere alle medaljevinnere og gode skytterprestasjoner. NNM Vinterfelt 2014 NNM vinterfelt 2014 gikk av stabelen i Vesterålen april. Det deltok totalt 124 Skyttere. Gratulere til Harald Gåre, Storsteinnes som mester i klasse V73 og Stein Hugo Berntsen, Målselv i klasse HK416. Geir Bjerregaard, Bardu ble nr 2. I klasse 2 5, V55 ble Geir Bjerregaard, Bardu nr 2 og Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv nr 3. I klassen V55 ble Terje Rubbås, Øvre Målselv nr 2. Harry Bjerregaard, Bardu ble nr 2 i klasse AG3. I klasse rekrutt ble Ragnhild Åsmo Hansen, Gisund nummer 3. Troms skyttersamlag

8 Eldre rekrutt gjorde flott innsats, med 2.plass til Arne Ivar Åsmo Hansen, Gisund og 3.plass til Bendik Steinhaug, Storsteinnes. I juniorklassen ble Julie Ulrikke Øynebråten, Gisund nummer 2. Vi gratulere alle medaljevinnere. Viser videre til resultatlister og nettsider. Norgescup i stang- og felthurtig 9. og 10. mai ble det arrangert historiens første NC i stang- og felthurtig på Østlandet og andre runde var her i Troms i juni. Initiativtakerne til dette var vår egen Roy Håkstad og Kurt Bekkevold, takk for jobben! Hurtigskytterne fra Troms bet godt i fra seg, og plasserte seg godt oppe på resultatlista på alle stevnene. Samlagslederen syns det er veldig artig at det var med flere unge og lovende jenter, og de puster virkelig gutta i nakken Gratulere til Roy med historiens første NC-seier i felthurtig!, og gratulere til Jostein som en god nummer to. Gratulere til Ruben Aronsen med 2.plass i felthurtig i andre runde NC som var her. Gratulere til Tore Nilsen som ble nr 2 sammenlagt i NCen i felthurtig. Det blir NC i stang- og felturtig også i Det går på Østlandet og i Trøndelag i forbindelse med NC bane. Det blir spennende! Samlagsmestre 2014: SM-miniatyr arr. av Storfjord skytterlag (206 deltakere): Kl. 3 5: Tor-Erik Fossli, Målselv, 348 Kl. 1: Karianne Lilleng, Lakselvdal, 247 Kl. 2: Trond Magnussen, Kåfjord, 339 Kl. V55: Trond Wingstad, Storfjord, 344 Kl. V65: Pål Fredriksen, Nedre Nordreisa, 349 Kl. V73: Johannes Fagerheim, Målselv, 345 Kl. R: Marie Emilie Jakobsen, Falken, 346 Kl. ER: Bendik Steinhaug, Storsteinnes, 349 Kl. J: Julie Ulrikke Øynebråten, Gisund, 347 Lagskyting ungdom: Gisund 1 (Julie U.Øynebråten og Arne Ivar Åsmo Hansen) Lagskyting senior: Bardu 1 (Gro Bjerregaard og Geir Bjerregaard) Lagskyting veteran: Målselv (Tore Winje og Johannes Fagerheim) SM-felt arr. av Øvre Målselv skytterlag (119 skyttere): Kl. 2 5,V55: Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv, 42/6 Kl. 1: Nils Arne Johansen, Storsteinnes, 26/12 Kl. V55: Steinar Engstad, Skibotn, 37/6 Kl. V65: Jan Erik Strømseng, Falken, 41/5 Kl. V73: Johannes Fagerheim, Målselv, 41/8 Kl. R: Rowene Wingstad, Storfjord, 42/6 Kl. ER: Christian Pedersen, Lakselvdal, 41/2 Troms skyttersamlag

9 Kl. J: Miriam Paulsen, Kvænangen, 42/6 Lagskyting ungdom: Storsteinnes 1 (Bendik Steinhaug og Sebastian Toldnes) 58/36 Lagskyting senior: Bardu Delux ( Jan Cato Utby, Geir Bjerregaard og Lars Olav Sørgaard) 87/56 Lagskyting veteran: Storsteinnes 2 (Harald Gåre og Arthur Nyland) 58/33 SM-bane arr. av Lakselvdal skytterlag (155 skyttere): Kl. 3 5: Børre Pedersen, Lakselvdal, 345 Kl. 1: Tor-Arne Hansen, Tromsø, 335 Kl. 2: Daniel Tråsdahl, Tromsø, 335 Kl. HK416: Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv, 238 Kl. V55: Harry Bjerregaard, Bardu,341 Kl. V65: Otto Vestheim, Bjørnen og Vestre Målselv, 346 Kl. V73: Harald Gåre, Storsteinnes, 346 Stang: Stein Hugo Berntsen, Målselv, 28 treff Felthurtig: Einar Brandskognes, Målselv Kl. R: Mathias Silkeoset, Lakselvdal, 342 Kl. ER: Bendik Steinhaug, Storsteinnes, 349 Kl. J: Sebastian Toldnes, Storsteinnes, 345 Lagskyting ungdom: Gisund (Arne Ivar Å. Hansen og Julie U. Øynebråten) 198p Lagskyting senior: Målselv (Tor Erik Fossli og Fred Gaute Aarsandøy) 195p Dugleiksmerke 2014 Følgende skytterlag har levert rapport om dugleiksmerket i Balsfjord Falken Gisund Målselv Nedre Nordreisa Straumsbukta Tromsø Bardu Storsteinnes Lakselvdal Bjørnen og Vestre Målselv Nedre Målselv Storfjord Øvre Målselv Antall deltakere: 145 fra 14 skytterlag. Beste resultat hadde: Sveinung Kvamme, Målselv med 245 poeng Jan Rydningen, Øvre Målselv har skutt til gullkrav 50 ganger, og skal med dette ha 50-års-skjold. DUGLEIKSMERKESTATUETT (Gylt merke for 15.gang) Leiv-Ivar Berglund Målselv Troms skyttersamlag

10 FAT MED DIPLOM (25. gang gullmerket) Navn Skytterlag Per Steinar Nordmo Falken Ingolf Mortensen Lakselvdal DIPLOM (35. gang gull ) Navn Skytterlag Harry Bjerregaard Bardu Sveinung Kvamme Målselv Dagfinn Skavdal Tromsø DIPLOM (40. gang gull ) Navn Skytterlag Valter Nilsen Storsteinnes Samlaget gratulerer vinnerne! Den norske skyttermedalje (Organisasjonsmedaljen): Skyting om Den Norske Skyttermedaljen ble skutt på tre forskjellige baner i Troms skyttersamlag onsdag 20. august Det deltok 36 skyttere i samlaget, og det betyr at det skal deles ut 1 gylt og 4 sølv medaljer på Ombudsmøtet i desember. Gylt medalje: Tor Erik Iversen, Tromsø 296 poeng Sølv medalje: Hans Kristian Nordheim, Storsteinnes 291 poeng Maren Galguften, Tromsø 290 poeng Svend Svendli, Storsteinnes 289 poeng Magne Gamst, Målselv 289 poeng Samlaget gratulerer alle med gode skytterprestasjoner gjennom året, og gratulerer selvfølgelig alle medalje- og stjernevinnere Representasjon Samlagsleder deltok på Kretsting i Bjerkvik og på Skyttertinget i Sandnes. I år deltok ingen på kurs for nye tillitsvalgte. Samlagsleder har også i år vært medlem av LS-utvalget. I LS-utvalget sitter for øvrig: Terje Westvik, Sverre Knutsen, Jan Åge Gjerstad (alle skytterstyret), Tor Idar Aune (arena produksjon), Ola Lunde (NRK), Ole Hohn Hostvedt (Journalist) og Pål Øyvind Ørmen (skytternes representant). Møtet ble avholdt på Gardemoen 28.oktober. I møtet ble årets LS Troms skyttersamlag

11 grundig gjennomgått, og det kom flere forslag til endringer fram i tid. Arrangement En påminnelse også i år angående dette med arrangement av skyttestevner. Et skytterarrangement består av tre deler; et forarbeid, selve stevnedagen(e) og etterarbeid. Alle lag som tar på seg et arrangement er veldig dyktig på gjennomføring av selve stevnet, men mange kan bli MYE flinkere til spesielt etterarbeid; premie og resultatlister samt selve oppgjøret. Det har også i inneværende år vært henvendelser fra journalister som ønsker å dekke skyttersporten, men mangler noen ganger å få en henvendelse om skytterstevne og ved flere anledninger får de ikke tilsendt resultatlister. Det har også vært skytterlag som har gjort henvendelser til samlaget angående manglende stevneoppgjør. Husk at fullstendige resultatlister sendes samlaget, både for publikasjon og for arkivering. Dette MÅ vi i Troms skyttersamlag fortsatt bli flinkere på! Storviltprøven Gjennomføring av storviltprøven er en prioritert oppgave innen DFS og vi registrerer at lagene følger opp målsettingen. Skytterlag har i følge lovverket ikke anledning til og kun drive med trenings- og oppskyting til storviltprøven. Klarer vi å rekruttere noen av storviltjegerne til kl. 1 og DFS-skyting også? Årsrapport fra utdanningskontakten Utdanningskontaktens årsrapport Året har vært et relativt aktivt år sett med utdanningsøyne, da samlaget har gjennomført tilsammen syv kurs av ulike slag. Gjengangeren er selvsagt Stang-inn gruppa, som har gjennomført to runder på forsommeren i år. Denne gruppa var også representert på norgescupen i Stang og FH som ble arrangert på Østlandet i mai og her i Troms i juni. Ellers har det vært gjennomført kurs og samlinger i skyteledelse, i regnskapsprogrammet Matrix, administrasjonskurs og en samling for ungdomsledere. Det har også vært arrangert samling for ungdomsskyttere og nytt av året er at vi har kommet i gang med samlinger for de som ønsker å jobbe med egne prestasjoner frem mot LS På instruktørsiden gror det også godt. Det ble gjennomført instruktørkurs 1A på Setermoen i desember 2013, der fikk vi 16 nye instruktører. I begynnelsen av november fikk vi også to nye instruktører på nivå 2, da Marthe Lundnes og Linn Jørgensen gjennomførte kurset på Dombås. I løpet av vinteren planlegges det nye samlinger for 2016 gruppa, ett ladekurs og helt sikkert nye ungdomssamlinger og Stang inn samlinger. Troms skyttersamlag

12 Til slutt vil jeg gjenta meg selv og det jeg har sagt i tidligere årsmeldinger: 1) For å få til ting, så er jeg avhengig av at eposter jeg sender ut, blir besvart. Ingen respons betyr ingen aktivitet. 2) Vær flink til å støtte opp om ungdomssamlingene, ikke bare med deltakere, men også med instruktører, ledere og voksenpersoner. Jeg benytter helt til slutt anledningen til å takke alle som har stilt opp på årets samlinger og kurs, både utøvere, instruktører og støttepersonell, og ønsker alle i samlaget ei god jul og et godt nyttår. Rapport fra Ungdomsutvalget, Troms Skyttersamlag Ungdomsutvalget arrangerte ei samling på Olsborg fra 7-9 november, med ca 30 deltakere. Samlingen fungerte godt. Når vi samler hele gjengen så er det utfordrende å tilby grundige instruksjoner til alle, men det viktigste formålet med denne og andre lignende samlinger er å la de unge bli bedre kjent med og tryggere på hverandre. Mange foreldre stilte opp og en utmerket støtte før og under samlingen fra Nedre Målselv bidro til at alle var fornøyde når det hele var over. Under NNM i Bjerkvik/Harstad så fikk vi to vinnere, Vebjørn Einarsen vant feltskytingen og Trygve Andreas Aasland vant baneskytingen. Vi hadde totalt 7 medaljer med oss hjem fra NNM og det må vi si oss veldig fornøyde med. Under NNM samlet vi alle som ville og kunne til felles pizzakveld på en pizzaresturant i Harstadbyen. Et sosialt tiltak som ble meget godt mottatt av de som var med. På LS i Sandnes fikk vi se unge lovende skyttere fra Troms som kvalifiserte seg til finale. Det er stort for de unge (og oss gamle) å delta i LS-finaler. Vi fikk ingen pallplasser under LS men jeg er helt sikker på at vi kommer sterkere tilbake, det er flere som satser fram mot Målselv og da får vi en liten topp på Lesja. Det jobbes godt ute i lagene og lagene arrangerer skyteskoler jevnlig. Vi har mange fra Troms som har gjennomført Instruktør I kurs. Disse kursene er rettet mot skyteskoleinstruksjon og skyteskoleledelse. Så jeg vil oppfordre de som har dette kurset til å bruke det aktivt og bidra til at vi tilbyr god instruksjon fra første skyteskoleøkt. Fra samlagets side så skal vi forsøke å få til flere gode samlinger. Men det er i tiden mellom samlinger at grunnlaget for god skyting legges. Det er viktig at lagene legger opp til at skytterne får tilfredsstillende treningsmuligheter. Vi inviterte alle ungdomsledere til samling på vinteren i 2014, men litt krasj med vinterferie gjorde nok sitt til at denne samlingen ble avlyst på grunn av få deltakere. Ei samling for ungdomsledere bør gjennomføres snart. Ideutveksling og treningssamarbeid er helt klart emner som er naturlig for ei slik samling Med kruttsterk hilsen Børre Pedersen Ungdomsleder Troms skyttersamlag

13 Troms skyttersamlag

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

Referat fra Ombudsmøte 2012

Referat fra Ombudsmøte 2012 Referat fra Ombudsmøte 2012 Troms skyttersamlag - Brenna skytterhus, Storfjord søndag 8. desember 2013 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Nedre Nordreisa: Helge Sandmo, Ingebrigt Larsen, Pål

Detaljer

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG Årsmelding 2011 Side 1

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG Årsmelding 2011 Side 1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2011 Årsmelding 2011 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar Ingebrigtsen

Detaljer

REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2014

REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2014 REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2014 TROMS SKYTTERSAMLAG, BRENNA SKYTTERHUS, STORFJORD - SØNDAG 07.12.2014, KL. 12.00 SAK 1: OPPROP OG GODKJENNING AV MØTEFULLMAKTER Storsteinnes: Ulf Opgård, Svend Svendli, Ulf

Detaljer

Referat fra Ombudsmøte 2012

Referat fra Ombudsmøte 2012 Referat fra Ombudsmøte 2012 Troms skyttersamlag - Brenna skytterhus, Storfjord søndag 9. desember 2012 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Øvre Målselv Svein Erik Rognli, Olav Sletten, Jostein

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

OMBUDSMØTE på Brenna

OMBUDSMØTE på Brenna OMBUDSMØTE 6.12.2009 på Brenna Ombuder som har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Jan Hugo Hansen Helmuth Larsen Stein Are Nøstvik Tore J. Hansen Hans Lockert Bjørnen Otto Westvik 1 Brennsholmen Falken

Detaljer

REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2015

REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2015 REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2015 TROMS SKYTTERSAMLAG, BRENNA SKYTTERHUS, STORFJORD - SØNDAG 07612.2015, KL. 11.00 SAK 1: OPPROP OG GODKJENNING AV MØTEFULLMAKTER Balsfjord: Hans Lockert, Hårik Frydenlund Bardu:

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2016

REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2016 REFERAT FRA OMBUDSMØTE 2016 TROMS SKYTTERSAMLAG, BRENNA SKYTTERHUS, STORFJORD - LØRDAG 03.12.2015, KL. 12.00 SAK 1: OPPROP OG GODKJENNING AV MØTEFULLMAKTER Balsfjord: Stig Anders J. Larsen, Hårik Frydenlund

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TORSDAG 21.01.2016, KL. 18.30 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen (vara for Harald Johansen), Birger Nyheim (fra Sak 3-16), Pål Fredriksen, Børge Kristoffersen,

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TORSDAG 30.01.2014, KL.18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn-Arne Iversen, Birger Nyheim, Helge Jørgensen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik,

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Kvæfjord *

Kvæfjord * Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-Erik Fossli Målselv 5 50 49 50 98 99 346 16* 2 Geir Bjerregaard Bardu 5 50 48 50 94 100 342 13* 3 Aleksander Pedersen Bjerkvik 5 50 45 50 98 99 342 11* 4 Anders Kruhaug Bjerkvik

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Sveinung Kvamme Målselv 5 5/0 6/3 6/0 6/3 6/4 29/1

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Sveinung Kvamme Målselv 5 5/0 6/3 6/0 6/3 6/4 29/1 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Sveinung Kvamme Målselv 5 5/0 6/3 6/0 6/3 6/4 29/1 Gylt medalje 0 2 Anders Kruhaug Bjerkvik 5 6/0 5/3 6/0 6/5 6/0 29/8 Sølv medalje 3 Kjell Arild Høgda Tromsø 5

Detaljer

TROMS-TRIPPEL'N 2017 Arrangører: Falken Skytterlag og Målselv Skytterlag

TROMS-TRIPPEL'N 2017 Arrangører: Falken Skytterlag og Målselv Skytterlag TROMS-TRIPPEL'N 2017 Arrangører: Skytterlag og Skytterlag treffen Sondre Settemsdal Sivertsen R 2 5 1 4 12 4 Ine Winter Nilssen R 5 7 3 2 17 4 Celine Henriksen R 7 10 2 8 27 4 Tobias Ferdinand Rubbås Øvre

Detaljer

Åpent banestevne

Åpent banestevne Åpent banestevne 04-05.06.2010 Statistikk Felt: Klasse 1 3 Skyttere Klasse 2 7 Skyttere Antall skytterlag 23 Klasse 3 15 Skyttere Antall skyttere 200 m 55 Klasse 4 13 Skyttere Antall skyttere 100 m 38

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

Stevneoppgjør. Tromsø skytterlag. Tromsøhylsa Balsfjord Skytterlag Tore J. Hansen Postboks NORDKJOSBOTN

Stevneoppgjør. Tromsø skytterlag. Tromsøhylsa Balsfjord Skytterlag Tore J. Hansen Postboks NORDKJOSBOTN Balsfjord Skytterlag Tore J. Hansen Postboks 112 9049 NORDKJOSBOTN Roger Bakken V73 0,-kr 50 48 46 144 93 237 96 333 Ken Bråthen 3 0,-kr 49 44 48 141 91 232 88 320 Pengepremier 25-skudd kl. 3 232 0,-kr

Detaljer

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne 05-07.02.2010 Antall deltakere: 117 Premieliste Aspirant 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 43 47 46 93 229 Gjenstand 2 Fredrik Sivertsen Nedre Målselv 48 44 46 96 234

Detaljer

Resultater Frostrøyken 2010 Falken skytterlag. Klasse ASP-25 Skudd

Resultater Frostrøyken 2010 Falken skytterlag. Klasse ASP-25 Skudd Resultater Frostrøyken 2010 Falken skytterlag Klasse ASP-25 Skudd 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 48 46 46 92 232 2* 2 Christian Pedersen Lakselvdal 41 47 42 95 225 6* 3 Eirik Andreassen Gamst Brøstadbotn

Detaljer

OMBUDSMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

OMBUDSMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG OMBUDSMØTE I TROMS SKYTTERSAMLAG Søndag 9. desember 2012 kl. 11.00 på Brenna skytterhus, Storfjord Saksliste: Sak 1 : Sak 2 : Sak 3 : Sak 4 : Sak 5 : Opprop og godkjenning av møtefullmakter Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-erik Fossli Målselv 5 50 49 50 99 100 348 1

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-erik Fossli Målselv 5 50 49 50 99 100 348 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-erik Fossli Målselv 5 50 49 50 99 100 348 1 Gylt medalje 2 Raymond Eliassen Storsteinnes 5 49 48 49 97 99 342 1 8* 3 Idar Sareussen Trondenes 5 50 50 49 94 99 342

Detaljer

Forhåndspåmelding. Tromsø skytterlag. SM - Tromsøhylsa Austre Målselv sk.lag Yngvar Fossland Postboks MOEN. Leon - Resultatprogram

Forhåndspåmelding. Tromsø skytterlag. SM - Tromsøhylsa Austre Målselv sk.lag Yngvar Fossland Postboks MOEN. Leon - Resultatprogram Austre Målselv sk.lag Yngvar Fossland Postboks 42 9329 MOEN 200/300m lø 18/08-12:00 9 2. Yngvar Fossland 4 200/300m lø 18/08-12:00 9 3. Odd Kjellmo 3 200/300m lø 18/08-12:00 9 4. Tore Winje 3 200/300m

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2016 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck

Detaljer

Klasse 1 15 Skudd Klasse 2 15 Skudd Klasse 3 15 Skudd

Klasse 1 15 Skudd Klasse 2 15 Skudd Klasse 3 15 Skudd Klasse 1 15 Skudd 1 Espen Belles Q Tromsø 146 Kr 138 9X*XX=49 X9*9*=48 X9XXX=49 2 Stein-Are Nøstvik _ Balsfjord 142 Kr 72 X8XX*=48 8*X**=48 9999X=46 3 Anniken Lorentzen _ Tromsø 138 *9999=46 X8899=44 9X*9X=48

Detaljer

2 Ole Ragnar Hareide Bodø Østre 4 50 48 50 96 244 6*

2 Ole Ragnar Hareide Bodø Østre 4 50 48 50 96 244 6* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten 5 49 49 50 97 245 9* Beste skytter kl 3-5 2 Tom Marius Gjertsen Trondenes 5 48 48 49 99 244 6* Kalvik 2 Ole Ragnar Hareide Bodø Østre

Detaljer

Stevneoppgjør. Tromsø skytterlag. Tromsøhylsa Balsfjord skytterlag Skytterlag Postboks NORDKJOSBOTN

Stevneoppgjør. Tromsø skytterlag. Tromsøhylsa Balsfjord skytterlag Skytterlag Postboks NORDKJOSBOTN Balsfjord skytterlag Skytterlag Postboks 112 9049 NORDKJOSBOTN Hårik Frydenlund 3 N 0,-kr 46 28 47 121 83 204 46 250 Bengt-Erik Hansen 3 0,-kr 47 44 49 140 96 236 81 317 Pengepremier 25-skudd kl. 3 236

Detaljer

Åpent Miniatyrstevne

Åpent Miniatyrstevne Åpent Miniatyrstevne 05-06.02.2011 Statistikk: Klasse 1 12 Skyttere Klasse 2 12 Skyttere Antall skytterlag 20 Klasse 3 15 Skyttere Antall skyttere 130 Klasse 4 14 Skyttere Klasse 5 8 Skyttere Klasse V55

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Klassesettende stevne Antall deltakere: 145. 30. juni.-1. juli 2006

Klassesettende stevne Antall deltakere: 145. 30. juni.-1. juli 2006 Klassesettende stevne Antall deltakere: 145 30. juni.-1. juli 2006 TROMSØHYLSA 2006 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste skytestilling med skytetid 4 minutter.

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 Premiering Nyttårstreffen 27-28.01.2012 Arr. Sandnessund Skytterlag 1. Anniken Lorentzen Tromsø 47 48 49 144 70,- 2. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 47 47 47 141 0,- Pengepremier

Detaljer

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig?

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig? PROSJEKT TOPP 10 Økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag Regionsamling DFS, Oslo 01.11.2009 Innhold: John Melvin Tveiten, samlagsleder Bakgrunn Hva er TOPP 10 Målsetting med TOPP 10 Hvem

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 6/0 6/4 5/0 6/2 6/6 29/1 2 2 Børre Pedersen Lakselvdal 5 5/0 6/0 6/2 6/3 6/3 29/8 3 Per Myhre Storsteinnes V55 5/0 5/2 6/0 6/3 6/2 28/7 4 Roy

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Stevneoppgjør SM miniatyr 2016 Arr: Målselv Skytterlag. Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Andrea Melkild Vorhaug Nedre Målselv

Stevneoppgjør SM miniatyr 2016 Arr: Målselv Skytterlag. Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Andrea Melkild Vorhaug Nedre Målselv Stevneoppgjør SM miniatyr 2016 Arr: Målselv Skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Andrea Melkild Vorhaug Nedre Målselv 50 49 50 100 96 345 1 Raufossmedalj e 2 Trygve Arild-Hanssen Målselv 49 47 49

Detaljer

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt Lars E. Dalsbø Lakselvdal 4 49 48 49 99 245 2 Bengt Johnsen Målselv 5 50 49 46 98 243 3 Harry Bjerregård Bardu 5 50 48 50 94 242 3 Tor Jostein Jenssen Vestre Målselv 4 49

Detaljer

LAGMESTERSKAP MINIATYR

LAGMESTERSKAP MINIATYR Uke Dato Dag Stevne Skytterlag Samlag 1 05.jan tirs Parabolflua cup/miniatyrcupen Tromsø Inne 07.jan tors DFS-trening Tromsø Inne 7-9/jan Fr-Sø Storsteinnes Nissetreffen Troms Inne 7-9/jan Fr-Sø Øvre Målselv

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS Terminliste 2011 DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS KM Kretsmesterskap MKF Midtre krets feltmesterskap Ofoten LM Landsdelsmesterskap

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

SM - Miniatyr - Målselv Skytterlag feb.2006

SM - Miniatyr - Målselv Skytterlag feb.2006 SM - Miniatyr - Målselv Skytterlag -2 feb.2006 Mesterskap Rekrutt Vegard Vinje Nilsen Falken 49 48 50 99 246 Raufoss medalje 2 Heidi Figenschau Storfjord 50 49 49 95 243 Ungdomsmedalje 3 Vidar Kristiansen

Detaljer

KM miniatyr. Krets 3

KM miniatyr. Krets 3 KM miniatyr 2013 Krets 3 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Sigve Chrisander Iversen Storfjord 50 50 48 99 98 345 17* Gylt medalje 2 Rowene Wingstad Storfjord 50 50 49 99 95 343 17* 3 Torinn Håkstad Lakselvdal

Detaljer

Klasse 1 1 Pål Østgård Nedre Målselv 3/0 5/2 5/0 5/2 5/2 23/6 Kr Stein Are Nøstvik Balsfjord 5/1 5/3 4/0 3/0 2/0 19/4

Klasse 1 1 Pål Østgård Nedre Målselv 3/0 5/2 5/0 5/2 5/2 23/6 Kr Stein Are Nøstvik Balsfjord 5/1 5/3 4/0 3/0 2/0 19/4 Klasse 1 1 Pål Østgård Nedre Målselv 3/0 5/2 5/0 5/2 5/2 23/6 Kr 120 2 Stein Are Nøstvik Balsfjord 5/1 5/3 4/0 3/0 2/0 19/4 30 Skudd Klasse 2 1 Arild Johnsen Skibotn 4/0 6/4 6/4 6/1 6/3 28/12 Kr 290 2

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

NYE TROMS CUP Tørrsko dd Vikingsmel 1.mai stevnet. Sommers. Åpent Bardu. Navn: Sklag Kl.

NYE TROMS CUP Tørrsko dd Vikingsmel 1.mai stevnet. Sommers. Åpent Bardu. Navn: Sklag Kl. Navn: Sklag Kl. Åpent Bardu NYE TROMS CUP 201 Feltskyting Tørrsko dd Vikingsmel 1.mai stevnet Målselv len Nedre Målselv Baneskyting Sommers tarten Målselvt Hålogal. Rislamot Balsfjord reffen Bardu reffen

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-Erik Fossli Målselv 50 49 49 98 246 8* 2 Raymond Eliassen Storsteinnes 49 45 50 98 242 4* 3 Kine

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-Erik Fossli Målselv 50 49 49 98 246 8* 2 Raymond Eliassen Storsteinnes 49 45 50 98 242 4* 3 Kine Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-Erik Fossli Målselv 50 49 49 98 246 8* 2 Raymond Eliassen Storsteinnes 49 45 50 98 242 4* 3 Kine Nordmo-Stykket Falken 50 47 50 94 241 5* 4 Sveinung Kvamme Målselv

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Treningsutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen Leder: Medlemmer: Odd Nordtug Morten Nordtug, Bjørnar Moe, Jostein Kjelvik 15 METER INNENDØRS: Innendørs treningen

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

Ombudsmøte 2011. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2011. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Tjeldsundbrua Kro & Hotell. Tid: Lørdag 3. desember 2011 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Bjerkvik 5, Ballangen 2, Kjøpsnes 2, Lødingen 3, Narvik 5, Ramsund 3,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Resultatliste. Adventstreffen desember

Resultatliste. Adventstreffen desember Resultatliste Adventstreffen 2006 1.-3. desember Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Heidi Figenschau Storfjord 49 50 50 99 45 293 Sølv med. 2 Stine Finvåg Bjerkvik 50 49 50 99 43 291 3 Oscar Naimak Storfjord

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

Romjulstreffen 2016 Målselv Skytterlag. Sammenlagt Klasse Tom Marius Gjertsen Kalvik

Romjulstreffen 2016 Målselv Skytterlag. Sammenlagt Klasse Tom Marius Gjertsen Kalvik Målselv Skytterlag Sammenlagt Klasse 3-5 1 Tom Marius Gjertsen Kalvik Trondenes 50 47 50 99 246 1 4* 2 Børre Pedersen Lakselvdal 50 49 48 97 244 9* 3 Klaus-Arne Olsen Målselv 50 46 49 99 244 8* 4 Tor-Erik

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Molde, 31.05.16 Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Styrets sammensetning: Leder: Harald Valved Nestleder: Svein Sæterøy Medlem / Sekr: Rune Halås Rangnes Medlem: Ove Robin Lund Medlem: Reidar

Detaljer

44 Yngve Andre Lorentsen Falken Stian Sollie Nyheim Nedre Målselv Bjørn H Jenssen Lyngen

44 Yngve Andre Lorentsen Falken Stian Sollie Nyheim Nedre Målselv Bjørn H Jenssen Lyngen Mesterskap klasse 3-5. 1 Tor-erik Fossli Målselv 5 50 50 48 98 246 2 Tor - Erik Iversen Tromsø 5 50 48 50 96 244 3 Einar Brandskognes Målselv 5 48 46 49 99 242 3 Martha Gullesen Lakselvdal 4 48 48 49 97

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Ombudsmøte 2012. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2012. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bogen Hotell. Tid: Lørdag 8. desember 2012 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: 2501 Bjerkvik: 5, 2505 Evenes: 3, 2508 Ballangen: 2, 2511 Lødingen: 3, 2412 Narvik:

Detaljer

37 Tore Larsen Vestre Målselv Roy Håkstad Lakselvdal Hans Hugo Henndriksen Storsteinnes Ingolf Mortensen Lakselvdal

37 Tore Larsen Vestre Målselv Roy Håkstad Lakselvdal Hans Hugo Henndriksen Storsteinnes Ingolf Mortensen Lakselvdal SOLSTEVNET 2005- Austre Målselv Klasse Eldre Rekrutt 1 Daniel Kristiansen Falken 250 2 Sigve M Kristiansen Bjerkvik 249 3 Aleksander Pedersen Bjerkvik 249 4 Stian Sollie Nyheim Storjord 249 5 Steinar Neråsen

Detaljer

NYE TROMS CUP Tørrsko dd Vikingsmel. Sommers tarten Balsfjord. Åpent Bardu. 1.mai stevnet Nedre Målselv. Målselvt reffen. Hålogal.

NYE TROMS CUP Tørrsko dd Vikingsmel. Sommers tarten Balsfjord. Åpent Bardu. 1.mai stevnet Nedre Målselv. Målselvt reffen. Hålogal. Navn: Sklag Kl. Åpent Bardu NYE TROMS CUP 201 Feltskyting Tørrsko dd Vikingsmel Målselv len 1.mai stevnet Nedre Målselv Sommers tarten Balsfjord Baneskyting Målselvt reffen Hålogal.Bardu Rislamot reffen

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

Aktiv møte kl 1900 Jondalens skytterhus

Aktiv møte kl 1900 Jondalens skytterhus Aktiv møte 15.10.2009 kl 1900 Jondalens skytterhus Oppsummering av 2009 sesongen Evaluering av TOPP 10 Planlegging av 2010 sesongen UK Foreløpig terminliste 2010 Eventuelt JMT 1 - Innendørs - Viken 1:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016

ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ÅRSMELDING FOR NAMDAL SKYTTERSAMLAG 2016 ADMINISTRASJON: Samlagsstyret har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Utdanningskontakt Sekretær Kasserer Ungdomsleder IT kontakt Banekontakt Roger Larsen Snorre

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Møtereferat Ofoten skyttersamlag

Møtereferat Ofoten skyttersamlag Styremøter 2016 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 08.02.2016... 4 Sak 1: Konstituering av styret. Valg av utdanningskontakt. Oppdatering av epostadresser og telefonnummer.... 4 Sak 2: Statutter SM

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne.

Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne. Kurt Eirik Bekkevold Eventyrv.20A 2016 Frogner & Roy Håkstad Erikjordv.3 9020 Tromsdalen 7.oktober 2013 Det Frivillige Skyttervesen v/ Norges Skytterstyre Postboks 298 Økern 0511 Oslo Kopi DFS administrasjon:

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2012 Ungdomsutvalgets styre i 2012 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Tom Håkon Berger og Inger

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer