nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2008 17.10.2008 10. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ektefeller og gjeldsansvar side 9 Kurs i internkontroll side 15 Side 1 av 20

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen ER DERE NERVØSE??? Jaggu er det mange dommedagsprofeter ute og går om dagen! Skal en tro på halvparten av dem så ser det neimen ikke lyst ut. Og flere av dem tror at inkassobransjen er glad! En ukontrollert vekst i saker er vel ikke det første på bransjens ønskeliste? Det å måtte bruke en masse ekstra ressurser på saker som ikke fører frem er ingen ønskesituasjon. Vi får heller håpe at de som styrer og steller bruker de verktøy og midler de har til disposisjon og sørger for at mor Norge klarer seg gjennom disse tumultene. Budsjettmøte/Bransjetreff Rekorddeltagelse! 108 personer reiser med Color Magic til Kiel den 23. okotber Dette inkluderer utstillere, gjester og ledsagere. Et spennende program med masse faglig stoff er nok en av årsakene til at vi blir så mange. Vi gleder oss også til å presentere resultatene fra høstens Questback. Masse gode tilbakespill til styret og foreningen der. Litt mindre oppslutning enn sist var det nok. Vi håper derfor at alle våre medlemmer, neste gang vi kjører ut en Questback svarer på den. Det er en veldig grei måte å formidle meninger og oppfatninger tilbake til foreningen Nye medlemmer I skrivende stund kan vi ønske 3 nye medlemmer velkommen: Vangdal Alt Inn AS i Bergen, KredittPartner AS på Ski og Cash Management Security AS på Vestfossen. Velkommen alle tre! Ungdom og Inkasso Foreningen tester i disse dager et informativt vedlegg til en betalingsoppfordring som er myntet på unge skyldnere. Dette gjøres i samarbeid med Forbrukerrådet og vedlegget er godkjent av Kredittilsynet. Allerede nå så mener vi å kunne dokumentere fortsetter Side 2 av 20

3 at av de som mottar dette vedlegget er det ganske mange flere som betaler enn de som ikke fikk det. Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon når vi har kjørt flere tester. Vi ses på Color Magic! Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 20

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Kausjonsansvar...side 5 NYHET! HSH StyreNorge - et komplett og tidsbesparende verktøy...side 7 Ektefeller og gjeldsansvar......side 9 HSH - 62 åringer får retten til redusert arbeidstid.side 12 HSH - Innleie av arbeidskraft...side 14 Kurs i internkontroll... side 15 ErgoGroup s spalte.side 16 EDB Business Partner AS Informer..... side 17 Møtekalender 2008 Budsjettmøte/ bransjetreff Color Magic Inkassoklagenemnda Styremøte Lovutvalget Inkassoklagenemnda Styremøte oktober 10. november 11. november 20. november 01. desember 11. desember Kurskalender 2008 Kurs II november Holdes hos Lindorff på Helsfyr Inkassoloven - utvalgte emner, bev.havers ansvar m.m. samt gjennomgang av rapporter fra Kredittilsynets tilsyn - Tone Thomassen 06. november Kurs i internkontroll i regi av Datatilsynet/ Kredittilsynet 13. november Tvistehåndteringskurs Påfyllingskurs Namsfogden??. november Dato ikke bestemt Side 4 av 20

5 Kausjonsansvar av advokat Tone Thomassen Advokatene Berit Heide & Tone Thomassen Som i et ledd i å beskytte forbrukerne i egenskap av lånetaker/kausjonist kom det i 2000 lov om finansavtaler og finansoppdrag. Kausjon er fortsatt en vanlig benyttet form for sikkerhetsstillelse, både innefor familien (foreldre som kausjonerer for sine barn) og i forretningsforhold, for eksempel ved at banken krever tilleggssikkerhet ut over det selskapet kan tilby. Loven innehar strenge regler om opplysning og varslingsplikt så vel for långiver, som for den som forestår innfordringen av kausjonsansvaret. Långivers opplysningsplikt til kausjonisten Låneinstitusjonen, det vil si banken, skal skriftlig opplyse kausjonisten om den alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar, og om annen sikkerhet eller pant som stilles for långivers fordring. Plikt til å frarå Dersom långiver må anta at økonomisk Advokat Tone Thomassen evne eller andre forhold, på kausjonistens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra slik kausjon, skal långiver skriftlig fraråde kausjonisten å stille kausjon. Forhold som for stor samlet gjeldsbelastning hos kausjonist ved effektuering av kausjonsansvaret, eventuelt behov for å realisere bolig for å innfri kausjonsansvaret, samt alder og helsetilstand, kan være momenter som tilsier frarådningsplikt for långiver. Også der hvor lånet som det kausjoneres for er risikoutsatt, foreligger det en plikt til frarådning. Frarådningsplikten gjelder kun hvor kausjonisten er forbruker. Konsekvensen av unnlatt fraråding er at kausjonsansvaret kan bli redusert/lempet. Spesifikasjon av hvilke låneavtaler som omfattes av kausjonsavtalen, samt maksimumsbeløpet kausjonen skal sikre En kausjonsavtale skal alltid inneholde en klar spesifikasjon av de låneavtaler som kausjonen skal omfatte, og om kausjonsansvarets størrelse eller det høyeste beløp kausjonen skal sikre. Det er derved ikke lenger adgang til å fortsetter Side 5 av 20

6 kausjonere for ethvert engasjement av enhver art, til enhver tid for NN AS. Dette var vanlige formuleringer i bankene kausjonsformularer på 1980-tallet. Strenge regler om varslingsplikt ved mislighold/endringer i låneforholdet Hovedregelen er at låneinstitusjonen skriftlig skal varsle kausjonisten senest innen 3 måneder etter at misligholdet inntraff. Forbigående mislighold, dvs. mislighold som ikke overstiger to måneder, utløser ikke varslingsplikt. Videre plikter man uten ugrunnet opphold å varsle kausjonisten dersom pantet eller annen sikkerhet ikke blir stillet som forutsatt, eller dersom det avtales utsettelse av betaling av renter og avdrag utover en termin. Det samme gjelder dersom hoveddebitor dør, åpner gjeldsforhandlinger eller at långiver får kunnskap om at hoveddebitors økonomiske situasjon er blitt vesentlig forringet. Er varslet sendt senere enn 3 måneder etter at misligholdet inntraff, reduseres ansvaret for terminer som forfalt tidligere enn tre måneder før varselet ble sendt. Kausjoner skal være tidsbegrenset Ansvarstiden for kausjonsforpliktelsen er maksimalt 10 år fra inngåelse av kausjonsavtalen. For kassakreditt er ansvarstiden begrenset til 5 år. Det er ingen tidsbegrensning for realkausjon med mindre det er avtalt særskilt. Dette betyr at kausjonsansvaret bortfaller etter hhv. 10 og 5 år, med mindre kausjonisten er varslet iht. ovenfor nevnte regler om mislighold mv. Kausjonens forfall Långiver kan ikke rette krav mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot låntaker. Dersom låntaker har stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot kausjonisten først når det er gått re måneder etter at institusjonen har begjært tvangsdekning i pantet. Åpnes det gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven hos låntakeren, klan krav retts mot kausjonisten når gjeldsforhandlingsperioden er utløpt. Blir låntakers bo tatt under konkursbehandling, forfaller kausjonsansvaret ved konkursåpning. Etter forfall kan långiver sende skriftlig påkrav til kausjonisten med 14 dagers forfall. Innfris ikke kausjonsansvaret innen betalingsfristen, kan ordinær inkassopang iversettes. Inkassosalær Justisdepartementets lovavdeling har i sin tolkningsuttalelse nr. 99/13681 om forståelsen av inkassoforskriften kapittel 2 ved samtidig inndriving av krav mot solidarskyldnere, herunder selvskyldnerkausjonister i tillegg til hovedskyldner, fortsetter Side 6 av 20

7 lagt til grunn at en inkassator vil ha adgang til å gå på hver av skyldnerne etter hvert og kreve inkassogebyr i samsvar med inkassoforskriften for hver forfølgning som innledes. Det er vist til ordlyden som brukes i inkassoforskriften 2-2, at det kan kreves inndrivelseskostnader for det enkelte krav. Lovavdelingen la til grunn at med utrykket det enkelte krav menes det krav som retter seg mot den enkelte skyldner. Lovavdelingen mente derfor at en inkassator kan kreve inkassosalær beregnet etter størrelsen på hovedkravet fra hver av skyldnerne som det er innledet utenrettslig inndriving mot. Tone Thomassen Advokat Tlf: / E-post: NYHET! HSH StyreNorge - et komplett og tidsbesparende verktøy HSH StyreNorge er HSHs nye medlemstilbud utviklet i tråd med ønsker fra medlemmer. HSH StyreNorge inneholder alt fra formelle regler og dokumenter til artikler med rådgivning, utvikling, tips om hvordan en kan få mer ut av styrearbeidet og styremedlemmene. Produktet og informasjonen er tilpasset de aller fleste roller og varianter av styreverv. Noe av innholdet: - Håndbok styrearbeid - Håndbok for daglig leder - Håndbok for ansattvalgte styremedlemmer fortsetter Side 7 av 20

8 - Håndbok økonomi for styremedlemmer - Verktøykasse, praktisk og tidsbesparende - Kompetanseutviklingsprogrammer - Artikler med råd, veiledning, innovasjon og tips om styrearbeid - Tilbud på styreansvarsforsikring - og mye mer... StyreNorge vil bidra til konkrete råd for å bedre styrearbeidet I tillegg til å ha alle formelle regler, krav og dokumenter i verktøykassen så satser HSH StyreNorge på å lage verdiskapende nyheter og innslag. Vi vil jevnlig legge ut artikler som kan benyttes som inspirasjon og konkrete råd for alle med styreverv. Dette vil tilpasses sesonger som et styre ofte er påvirket av. Alle slike artikler og nyheter vil også bli sendt jevnlig på mail via nyhetsbrev. StyreNorge gir kvalifisert rådgivning om styrearbeid Skulle du ikke finne dekning for dine spørsmål og utfordringer på vår hjemmeside kan du alltid ta kontakt med oss. Som abonnent i HSH StyreNorge får du faglig og teknisk support i alle typer spørsmål omkring styrearbeidet. Har du spørsmål kontakter du oss på e-post: Vi lover deg tilbakemelding innen 24 timer (i normal kontortid). Les mer om vilkårene for disse tjenestene på StyreNorge et tidsbesparende verktøy som effektiviserer styrearbeidet Portalen Mitt styre effektiviserer og strukturerer styrearbeidet. Her kan du uten ekstra kostnad lagre alle aktuelle styredokumenter i en egen database, slik at hele styret til en hver tid har tilgang til alle dokumenter som er aktuelle via Internett. HSH StyreNorge garanterer sikkerhet og konfidensialitet. Du kan også benytte denne tjenesten som ren fjernlagring av viktige styredokumenter. Bli abonnent i HSH StyreNorge i dag - prisfordeler når du er medlem i HSH. Som HSH-medlem koster StyreNorge kun kr ,- for et 14 måneders abonnement. Det vil si at du sparer kr Fakturagebyr kr 60,- og mva tilkommer. Kjøper du flere abonnementer får du betydelige rabatter. Les mer om dette på Registrer deg her og få tilsendt brukernavn og passord i løpet av sekunder Bruk referanse: MEDLEM når du registrerer deg! Av rent tekniske årsaker vil det i bekreftelsen være oppgitt en pris på kr ,- + moms. Vi ber deg se bort fra denne prisen, den gjelder ikke ditt abonnement som er et spesielt tilbud til HSH-medlemmer. Vi håper og tror at du vil oppleve HSH StyreNorge som nyttig redskap i styrearbeidet og således ønsker å abonnere på dette. Side 8 av 20

9 Ektefeller og gjeldsansvar av advokat Tone Thomassen Advokatene Berit Heide & Tone Thomassen Hovedregelen i norsk rett er at hver ektefelle eier sitt. Dette gjelder både eiendeler og gjeld, uavhengig av om man har valgt å organisere sitt formuesforhold i ekteskapet som felleseie eller særeie. Det er altså (heldigvis eller uheldigvis, alt etter som hvordan man ser det) ikke slik at man kan gifte seg til rikdom eller fattigdom i Norge, og ekteskapet i seg selv medfører ikke noen form for automatisk sameie mellom ektefellene. Som en hovedregel er det også slik at man ikke kan stifte gjeld på vegne av sin ektefelle. Dette står klart angitt i ekteskapsloven 40: En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det. Dette innebærer at dersom jeg kjøper meg en fet Porsche på kreditt, har ikke kreditorene anledning til å kreve min ektefelle for kjøpesummen dersom jeg ikke gjør hjemmelsinnehaver og faktisk eier av bilen. Advokat Tone Thomassen Dersom selger ikke har forbeholdt seg pant i bilen, kan fordringshaver heller ikke begjære bilen tvangssolgt eller ta utlegg i bilen, da dette vil være min ektefelles bil, mens det er jeg som har stiftet gjelden. Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven 7-1 at utlegg kan tas i ethvert formuesgode som tilhører saksøkte. Så hvis jeg har stiftet gjeld, og bilen tilhører min mann, så kan ikke fordringshaver ta utlegg i bilen, fordi denne ikke tilhører meg. Et eksempel på denne problemstillingen så vi i nemndsak nr , hvor den ene ektefellen bestilte tjenester av en tysk advokat i forbindelse med sletting av registrering i tysk båtregister, noe som var en forutsetning for å registrere båten i Norge. Hjemmelsinnehaver for båten var den andre ektefellen, og inkassoselskapet fremmet i første omgang kravet mot henne. Hun bestred kravet under henvisning til at hun ikke heftet for kravet, og fikk medhold i nemnda med følgende begrunnelse: Det følger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper i norsk rett at det er den som foretar en bestilling av en vare eller tjeneste som er ansvarlig for kravet. Inkasso er i nærværende sak iverksatt mot en som ikke har bestilt tjenesten og som det heller ikke er sendt regning til. Det er etter inkassoklagenemndas oppfatning Side 9 av 20

10 ikke i samsvar med god inkassoskikk å iverksette inkasso mot en som ikke har bestilt tjenesten. Unntaket fra hovedregelen om at man ikke kan stifte gjeld på vegne av sin ektefelle, finner vi i el 41, den såkalte representasjonsregelen : En ektefelle kan under samlivet med ansvar for begge ektefellene inngå vanlige avtaler om det daglige husholdet og oppfostringen av barna og vanlige avtaler for å dekke den enkelte ektefellens nødvendige behov. Dette gjelder også leie av felles bolig. Slike avtaler anses for å være inngått med ansvar for begge ektefellene hvis ikke noen annet går fram av forholdene. Etter denne bestemmelsen blir begge ektefeller ansvarlige for gjeld uavhengig av hvem som stiftet den, såfremt det er tale om vanlige avtaler om det daglige hushold. Det er viktig å være klar over at det er kun i begrensede tilfeller hvor dette er mulig. I følge lovens forarbeider, er uttrykket det daglige hushold brukt for å avgrense mot engangsanskaffelser, eksemplifisert ved dypfryser eller stuemøblement. Videre heter det blant annet: Når det gjelder spørsmålet om en konkret avtale faller innenfor området for ( 41) er det videre av betydning om avtalen kan ses som vanlig på bakgrunn av ektefellenes økonomiske stilling. Regelen er formulert som en rettslig standard, dvs. at innholdet kan endres over tid og må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette hjelper oss ikke så mye i den daglige konkrete vurderingen om hvorvidt man kan innkreve gjeld overfor ektefellen til den som har inngått avtalen. Noen holdepunkter kan imidlertid rettspraksis og juridisk teori gi oss: Det er rimelig klart at utgifter til barnehage og SFO for felles barn, kan kreves dekket av begge ektefeller, samt utgifter til lege- eller tannlegehjelp, klær til daglig bruk, briller og lignende for både barna og ektefellene. Det samme gjelder TV-lisens, månedsavgift til et kabelselskap, strøm- og fasttelefonutgifter. En noe vanskeligere grensedragning får vi ved utgifter til huset. Asbjørn Strandbakken, professor ved Det juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, er av den oppfatning at reparasjoner som er nødvendige for å holde huset i forsvarlig stand, bør kunne omfattes av 41, dvs. ordinært vedlikehold som maling, skifting av kledning og reparasjoner av eksisterende inventar eller innretninger på huset. Oppussing derimot, i form av oppgradering av huset er noe mer usikkert, og antas å falle utenfor. Dette betyr at dersom man maler huset utvendig og skifter kledning og bytter ut et råttent vindu, kan man kreve regningen dekket av begge ektefellene uavhengig av hvem som har kjøpt materialene eller tjenesten. Dersom regningen omfatter materialer til bygging av en ny terrasse eller vinterhage, kan man bare avkreve den personen som faktisk har inngått avtalen om kjøp. fortsetter Side 10 av 20

11 De lærde strides noe om hvorvidt engangsanskaffelser som møbler og tekniske apparater til hjemmet faller inn under representasjonsregelen, men reparasjon av slike formuesgoder er nok uansett omfattet. Dersom avtalen/gjeldsstiftelsen først faller innenfor 41, kan ikke interne avtaler mellom ektefellene om at den ene ikke forplikter den annen, gjøres gjeldende overfor kreditorer som er i god tro, dvs. ikke visste eller burde visst om den interne avtalen ektefellene i mellom. Dette betyr at dersom det er handlet maling til ordinært vedlikehold på kreditt, hefter begge ektefellene for gjelden selv om de seg i mellom har en avtale om at det kun er den ene som skal betale for maling der i huset. Tone Thomassen Advokat Tlf: / Side 11 av 20

12 HSH - 62 åringer får rett til redusert arbeidstid Fra og med 1. juli 2008 kan arbeidstakere over 62 år kreve å få redusert arbeidstid. Retten gjelder likevel ikke dersom reduksjonen vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten. Retten til redusert arbeidstid for 62-åringer henger sammen med innføringen av et nytt fleksibelt pensjonssystem, med større frihet til å kombinere arbeid og pensjon. Det vil gi eldre arbeidstakere større mulighet til og sterkere motivasjon for å stå lenger i arbeid enn de ellers ville ha gjort. Retten til redusert arbeidstid inntrer ved fylte 62 år, og det kreves ikke annen grunn enn alder. Etter arbeidsmiljøloven 10-2 (4) har retten til redusert arbeidstid vært begrenset til arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre velferdsgrunner hadde behov for redusert arbeidstid. Ved lovendringen i nevnte bestemmelse, slipper seniorene å måtte begrunne og dokumentere sitt ønske om å få redusert sin arbeidstid. Arbeidstakers lønn reduseres tilsvarende reduksjonen av arbeidstid. Redusert arbeidstid kan for eksempel tas ut i form av kortere daglig arbeidstid, færre arbeidsdager pr. uke eller samles opp til lengre arbeidsfrie perioder. Her bør arbeidsgiver og arbeidstaker i samråd finne frem til den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre reduksjonen på. Dersom redusert arbeidstid medfører vesentlig ulempe for virksomheten, kan arbeidsgiver motsette seg arbeidstidsreduksjonen. Om en ulempe kan anses vesentlig, må som ellers bero på en konkret, skjønnsmessig vurdering. Vesentlig ulempe kan det for eksempel være når arbeidstakeren har en spisskompetanse som det er nødvendig å erstatte, og dette ikke er mulig å gjøre i en liten stillingsbrøk. Videre kan det i små virksomheter være vanskelig å kompensere en arbeidstidsreduksjon med nyansettelse. Lederstillinger vil ofte være vanskelig å dele mellom to arbeidstakere. Et annet moment i ulempevurderingen vil være hvilke konsekvenser arbeidstidsreduksjonen vil få for de øvrige ansatte, for eksempel i tilfeller der det ikke er mulig å erstatte en liten reduksjon, og de andre ansatte av den grunn får en urimelig økt belastning. Måten arbeidstakeren ønsker å ta ut reduksjonen på vil også være relevant i ulempevurderingen. I noen virksomheter vil det være vanskelig å ha en ansatt på daglig redusert arbeidstid mens det i andre vil være en større ulempe med en ansatt som er borte hele dager. Arbeidstakere som vurderer redusert arbeidstid anbefales å undersøke hvilke konsekvenser dette vil ha for pensjonsrettighetene. I ny opptjeningsmodell, der all inntekt gjennom hele livet teller med, vil det ha større konsekvenser å redusere inntekten enn etter tidligere modell med besteårsregel. fortsetter Side 12 av 20

13 Arbeidstakere som ønsker å benytte retten til redusert arbeidstid bør i så god tid som mulig før ønsket periode med redusert arbeidstid varsle arbeidsgiver om dette. Avtale om redusert arbeidstid tas inn i arbeidsavtalen eller som et tillegg til denne. I avtalen skal det fremgå for hvilken periode redusert arbeidstid skal gjelde. Når perioden er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til opprinnelig stillingsbrøk. Det er med andre ord redusert arbeidstid og ikke redusert stilling dette dreier seg om, noe som kan ha konsekvenser for pensjon og andre ordninger. I praksis vil nok de fleste arbeidstakere over 62 år som reduserer arbeidstiden sin, ønske dette som en varig ordning frem til pensjonsalder. Eventuell tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om retten til redusert arbeidstid vil kunne bringes inn for en særskilt tvisteløsningsnemnd for avgjørelse. Av advokat Per H. Engeland i Arbeidsgiveravdelingen i HSH. Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 13 av 20

14 HSH - Innleie av arbeidskraft Mange virksomheter ønsker å leie inn personer i perioder med for eksempel mangel på arbeidskraft. Det er imidlertid viktig å ha oversikt over hvilke regler som da gjelder for virksomheten. Dette fordi det er virksomheten som kan få krav om fast ansettelse rettet mot seg dersom innleien ikke oppfyller lovens innleievilkår. I arbeidsmiljøloven skilles det mellom når en virksomhet leier inn personer fra et vikarbyrå, dvs. fra en utleievirksomhet (arbeidsmiljøloven 14-12) og når man leier inn personell fra en virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (arbeidsmiljøloven 14-13). I denne artikkelen behandler jeg de tilfellene hvor innleien skjer fra et vikarbyrå, dvs. en utleievirksomhet etter loven Det følger av arbeidsmiljøloven at innleie fra et vikarbyrå/utleievirksomhet er tillatt "i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter 14-9 første ledd." Lovens henvising til 14-9 første ledd betyr i realiteten at det bare er adgang til å leie inn en person dersom vedkommende alternativt kunne blitt lovlig midlertidig ansatt i virksomheten. Dette er et viktig vilkår man som innleievirksomhet har plikt til å påse er oppfylt forut for innleien. At den man ønsker å leie inn må oppfylle lovens vilkår for å kunne bli lovlig midlertidig tilsatt i bedriften, innebærer i første rekke at det normalt er lovlig å leie inn vedkommende som vikar for en eller flere som er i permisjon, sykemeldt, ferieavvikling etc.(arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstav b). Det er også lovlig å leie inn en person når "arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften" (arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstav a). Denne innleiemuligheten omfatter ikke bare innleie for å utføre for eksempel et tidsavgrenset prosjektarbeid som virksomheten ordinært ikke driver med, men omfatter også at man kan leie inn personell for å dekke arbeidskraftbehov når det er sesongmessige svinginger i varehandelen og annen sesongpreget virksomhet. Dette gjelder også andre typer kortvarige og uforutsette arbeidstopper selv om dette ikke er knyttet til sesongavhengighet. Også for å dekke behov for tidsavgrenset ekstra arbeidskraft som er normalt og gjentas årlig, som for eksempel julehjelp, vil det være adgang til å leie inn personell. Såkalt "try and hire" er ikke tillatt. Ser derimot innleiebedriften etter å ha hatt en lovlig innleie at det er grunnlag for eksempel for fast ansettelse som følge av et nå oppstått løpende behov for arbeidskraft i virksomheten, bør det ikke være noe i veien for å kunne tilby vedkommende fast stilling. Men det er lite sannsynlig at dette kan forutses alt ved innleieforholdets begynnelse, og følgelig skal det ikke tas inn i kontrakten formuleringer som for eksempel "med rett til fast ansettelse". fortsetter Side 14 av 20

15 Dersom en virksomhet leier inn den samme personen for lang tid (over fire år sammenhengende), følger det av loven at vedkommende får samme stillingsvern som fast ansatte i innleievirksomheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven tredje ledd som viser til 14-9 femte ledd. Innleievirksomheten bør også være klar over at dersom virksomheten bryter lovens bestemmelser for lovlig innleie, kan den som leies inn gå til domstolene for å kreve fast arbeidsforhold hos innleiebedriften samt erstatning. Reglene for dette er regulert i arbeidsmiljøloven Vi anbefaler at de virksomheter som vurderer å leie inn personer og er i tvil om innleien vil være lovlig, kontakter HSHs rådgivningstelefon for bistand før personene leies inn. Av advokat Ketil Sundbotten i Arbeidsgiveravdelingen i HSH. Kurs i internkontroll 13. november 2008 I disse dager sendes det ut invitasjon til kurs i internkontroll i samarbeid med Datatilsynet og Kredittilsynet. Her vil emnene være bl.a. Kredittilsynets erfaringer fra stedlige tilsyn relatert til svakheter i internkontrollsytemer, etterlevelse av IKT-forskriften. Datatilsynet vil ta opp økt kontroll etter personopplysningsloven - hva er kravet, spesielle utfordringer for inkassobransjen, sikker kommunikasjon - kast faksen og steng e-posten og avslutningsvis vil det bli noe om informasjonssikkerhet. Her vil det bli mye matnyttig å ta med seg, og kurset vil bli holdt på Vika konferansesenter i Oslo. Mer informasjon kommer. Side 15 av 20

16 Side 16 av 20

17 EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Experian (CI) Dun & Bradstreet Eiendomsverdi Motorvognregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Kartløsninger Intet til utlegg / utleggstrekk Informasjon og søketips fra EDB: Intet til utlegg /utleggstrekk Siden sist har vi fått en ny tjeneste "Intet til utlegg" og "Utleggstrekk". Ved søk på fødselsnummer får du svar på om personen er registrert med "Intet til utlegg" eller har trekk i lønn. For "Utleggstrekk" gis det opplysninger om trekkbeløp, dato for trekkperiodens start og stopp og når forretningen er holdt og registrert i Løsøreregisteret. På fødselsnummersøk sender Brønnøysundregistrene ut gjenpartsbrev. Pris pr søk for inkassobransjen er kr. 12,- som inkluderer gjenpartsbrevet. Søket går mot både "Intet til utlegg" og "Utleggstrekk". For organisasjonsnummersøk vises kun "Intet til utlegg". Pris pr søk for inkassobransjen er kr. 6,50. fortsetter Side 17 av 20

18 Vi minner samtidig om tjenesten Bilverdi som ble lansert for litt over et år siden. Her kan du ved hjelp av kun registreringsnummer få opp bilens antatte verdi basert på salgsstatistikk fra de fleste merkeforhandlerne. I tillegg får du opplysninger om selve bilen (type, merke, modell, farge, etc.). Pris pr søk for inkassobransjen er kr. 12,- for de oppslag som gir verdiestimatet. Treff uten verdiestimat faktureres ikke. Alle priser er eks mva. Søketips DSF Vi opplever at mange brukere av Det sentrale folkeregister (DSF) tror at minst fødselsdato er påkrevd for søk mot DSF. Dette er feil. For å få et treff som sikkert identifiserer én person kreves det at følgende opplysninger gis i søket: Etternavn og minst ett av fornavnene, sammen med gatenavnet. I tillegg må post- eller kommunenummer/navn oppgis. Hvis en person ikke har gatenavn godtas blankt gatenavn hvis personen ikke har gatenavn i sin offisielle adresse. Hvis fødselsdato eller fødselsnummer oppgis kreves kun etternavn og minst ett av fornavnene. Generelle søketips Infobank Dersom dere har funnet informasjon om en person eller foretak i ett register og har behov for informasjon fra annet register så anbefaler vi at dere benytter søkeoverganger i Infobank (Knapp merket Hurtigsøk / Videre Søk). Denne funksjonaliteten forenkler overgang mellom ulike registre og fungerer alle steder hvor det er et gyldig fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Dersom det er ønskelig med informasjon fra flere registre samtidig så anbefaler vi at dere benytter Multisøk i Infobank (Knappen Nytt / Velg Tjeneste Multisøk Person eller Multisøk Foretak). All informasjon fra de ulike registrene vil da komme samlet under hverandre og kan enkelt skrives ut eller kopieres inn på saken. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Vi er her for deg. og har alltid vært her..og vi kommer til å være her lenge enda. Ta kontakt med Terje eller Terje på hhv for Mobrenna eller for Svarttjernet. Eller send e-post til Side 18 av 20

19 Side 19 av 20

20 Høsthilsen NIFnytt, Postboks 311, 3201 Sandefjord Besøksadresse: Thor Dahls gt. 1a, tlf.: , fax: Redaktør: Lise Kristiansen, Ansvarlig redaktør: Thor A. Andersen Side 20 av 20

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 24.04.09 Ref. nr.: 09/3801 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 19/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

VEDTAK NR 83/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 15. desember 2011.

VEDTAK NR 83/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 15. desember 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.12.2011 Ref. nr.: 11/25808 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 83/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/6534 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013.

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2013 Ref. nr.: 13/21182 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.12.2006 Ref. nr.: 06/12312 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 24/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Manuskriptet er utarbeidet av Arbeids- og

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.09.2009 Ref. nr.: 09/13510 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 67/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011.

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.10.2011 Ref. nr.: 11/16154 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28.

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 08.08.2011 Ref. nr.: 11/12592 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 49/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid Grenland Elektro AS

Tillatelse til utvidet bruk av overtid Grenland Elektro AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.11.2016 2016/42943 DERES DATO 20.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf. 930 32 901 DERES REFERANSE GRENLAND ELEKTRO AS Lundekroken 10 3940 PORSGRUNN Att. Per A.

Detaljer

VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16. juni 2011 i Oslo.

VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16. juni 2011 i Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.06.2011 Ref. nr.:11/10175 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.04.2015 Ref. nr.: 15/10628 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 25/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013.

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2013 Ref. nr.: 13/25967 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

VEDTAK NR 55/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013

VEDTAK NR 55/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2013 Ref. nr.: 13/26371 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 55/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 1

Individuell arbeidsrett del 1 Individuell arbeidsrett del 1 Inngåelse av arbeidsforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.07.2016 Ref. nr.: 16/19733 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 73/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Unicon AS/ Kristiansand

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Unicon AS/ Kristiansand VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.11.2016 2016/38235 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 UNICON AS Professor Birkelands vei 27 B 1081 OSLO Att. Trond

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7845 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 34/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

VEDTAK NR 13/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 13/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.03.2015 Ref. nr.: 14/96831 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 13/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010.

VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 1. desember 2010. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.12.2010 Ref. nr.: 10/19873 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 81/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

VEDTAK NR 35/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5 i Lillestrøm.

VEDTAK NR 35/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5 i Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.06.2010 Ref. nr.: 10/7083 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 35/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 11.03.2009 Ref. nr.: 08/40428 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 10/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:23.06.2017 Ref. nr.: 17/14266 Saksbehandler: Anders R. Holm VEDTAK NR 151/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 31.

Detaljer

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.08.2010 Ref. nr.: 10/12183 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Bouvet Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Bouvet Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.06.2017 2017/23948 DERES DATO 28.04.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE BOUVET NORGE AS Fabrikkveien 10 4033 STAVANGER Att. Christian Henriksen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.10.2007 Ref. nr.: 07/5004 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Haandverkerne AS, prosjekt Oslo Lufthavn Gardermoen

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Haandverkerne AS, prosjekt Oslo Lufthavn Gardermoen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.01.2017 2016/47264 DERES DATO 24.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf. 930 32 901 DERES REFERANSE HAANDVERKERNE AS Sandviksveien 221 1341 SLEPENDEN Tillatelse til

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 08.06.2016 Ref. nr.: 15/26208 Saksbehandler: Nina N. Hermansen VEDTAK NR 55/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 10. mai

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 17.10.2017 2017/37536 DERES DATO 24.08.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 KIPPR AS POSTBOKS 380 0513 OSLO Att. Rita Kolstad Tillatelse til utvidet

Detaljer

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Kan eller vil et spørsmål om

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.03.2010 Ref. nr.: 10/513 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 19/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

VEDTAK NR 78/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm.

VEDTAK NR 78/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.11.2010 Ref. nr.: 10/19815 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 78/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.2009 Ref. nr.: 09/11305 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 55/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

VEDTAK NR 23/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag 16. mai 2011 i Lillestrøm.

VEDTAK NR 23/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag 16. mai 2011 i Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.05.2011 Ref. nr.: 11/5099 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 23/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsrett for deltidsansatte Fortrinnsrett for deltidsansatte Foredrag på KAs Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø Advokat Anne Marie Due 9. juni 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-3 første ledd: Deltidsansatte har fortrinnsrett

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.09.2015 Ref. nr.: 15/33029 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 58/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/5529 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 2.

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer