KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03"

Transkript

1 Bystyret SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND - OPPTAK AV LÅN/GARANTI 223

2 PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR Saknr: PS 03/13 Saksbeh: Nils Birger Sagvik Arkivsaknr: 02/2503- Møtedato: Arkivkode: 232 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte Brev fra økonomiseksjonen til Distriktsrevisjon Nordmøre om Restansesituasjonen i skatteregnskapet 2002 ble delt ut på møtet. Kontrollutvalgets leder Georg N. Lie etterlyste brev som kontrollutvalget sendte en vedr. Kontrollutvalgets sak 03/03 av : Innfordringsavdelingen. Brevet var ved en inkurie ikke lagt ved saksdokumentene. Brevet ble fremskaffet og bystyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets forslag vedr. vurdering av bemanningsøkning ved innfordringsavdelingen i forbindelse med fremleggelse av forslag til budsjett for I samsvar med kontrollutvalget innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: Kristiansund kommunes skatteregnskap for 2002 godkjennes, men de forhold som er nevnt i revisors beretning må gjennomgås og forbedres. Bystyret anmoder rådmannen å vurdere bemanningsøkning ved innfordringsavdelingen senest i forbindelse med fremleggelse av forslag til budsjett for Saken oversendes til Nils Birger Sagvik Gjenpart til Distriktsrevisjon Nordmøre

3 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN Saknr: PS 03/14 Saksbeh: Magne Fiskvik Arkivsaknr: 03/587- Møtedato: Arkivkode: 252 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige VEDTAK: 1. Retningslinjer for startlån vedtas slik de går frem av vedlegg Retningslinjer for boligtilskudd vedtas slik de går frem av vedlegg Behandling av søknader om startlån og boligtilskudd delegeres til rådmannen. 4. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere retningslinjene i samsvar med Husbankens retningslinjer. 5. De nye retningslinjene trer i kraft fra vedtak er fattet i bystyret. Saken oversendes til Magne Fiskvik

4 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND - OPPTAK AV LÅN/GARANTI Saknr: PS 03/15 Saksbeh: Kjell A. Rasmussen Arkivsaknr: 03/753- Møtedato: Arkivkode: 256 Brev av: Saken var lagt frem til behandling i bystyret uten forutgående behandling i formannskapet. Habilitetsspørsmål for følgende medlemmene ble tatt opp: Tor Jan Sevaldsen (H) kausjonert for lån for RS 16 Christiansund ble enstemmig erklært inhabil. Grethe Stølan (A) medlem av styret for Norsk Kystkultursenter ble mot 1 stemme erklært inhabil. Andreas Sandvik (V) styreleder Nordmøre Museum ble enstemmig erklært inhabil. De inhabile fratrådte og i stedet møtte: Magne Ommedal (A) Eskil Bunes Olsen(V) 44 voterende i salen. Harald M. Stokke anbefalte innstillingen og fremmet følgende tillegg på vegne av Arbeiderpartiet: Bystyret gis en oversikt over eierforhold for de rehabiliteringsprosjekt og andre båtprosjekt hvor kommunen er a) enten involvert direkte eller b) involvert gjennom kommunale styreverv i stiftelser, virksomheter og lignende. Oversikten bør i den grad det er mulig vise c) antatte rehabiliteringskostnader d) finansieringsplaner og e) planer for drift etter rehabilitering dersom slik planer finnes. Tore Larssen foreslo at saken skulle utsettes for å gi info. til bank/garantister og avvikle nåværende stiftelse få dokumentert anbud / totalkostnader lage driftsbudsjett få organisering på plass se på 2 uavhengige rapporter Utsettelsesforslaget fikk 15 stemmer og falt. (29 stemte i mot).

5 Rådmannen fremmet følgende endring av sin innstilling: Med forbehold om fylkesmannens godkjennelse garanterer kommunen..osv. Ny siste setn. i 1. avsn.: Garantien gis som simpel kausjon. Ordføreren tok først en prøvevotering i saken. Rådmannens korrigerte innstilling ble vedtatt med 31 mot 13 stemmer. Harald M. Stokkes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Ved endelig votering ble rådmannens korrigerte innstilling vedtatt med 34 mot 10 stemmer. Harald M. Stokkes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen og Harald M. Stokkes tilleggsforslag gjorde bystyret følgende V E D T A K 1. Med forbehold om fylkesmannens godkjennelse garanterer kommunen for lån inntil kr ,- som Stiftelsen Norsk Kystkultursenter tar opp for å rehabilitere og sikre RS16 Christiansund for byen. Det forutsettes at lånet sikres med 1. prioritets pant i båten. Garantien avvikles i takt med nedbetalingen, maksimalt 15 år. Garantien gis som simpel kausjon. 2. Det forutsettes at stiftelsen inngår en drifts- og vedlikeholdsavtale med venneforeningen. 3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med stiftelsen om kommunens disponering av redningsskøyta. En slik avtale er en forutsetning for at garantien kan bli effektiv. 4. Bystyret gis en oversikt over eierforhold for de rehabiliteringsprosjekt og andre båtprosjekt hvor kommunen er a) enten involvert direkte eller b) involvert gjennom kommunale styreverv i stiftelser, virksomheter og lignende. Oversikten bør i den grad det er mulig vise c) antatte rehabiliteringskostnader d) finansieringsplaner og e) planer for drift etter rehabilitering dersom slik planer finnes. Saken oversendes til økonomisjef Kjell Rasmussen Gjenpart til økonomiseksjonen v/harald Bergdal