Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN"

Transkript

1 BF508 Kroppssammensetningsmåler Brukerveiledning Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. Filial OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, TYSKLAND OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIKE Produsert i Kina BF508 Takk for at du kjøpte OMRON kroppsammensetningsmåler. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker dette apparatet første gang, og sørg for å bruke det på en sikker og riktig måte. Oppbevar denne brukerveiledningen på et lett tilgjengelig sted. IM-HBF-508-E-03-10/ B

2 Før apparatet tas i bruk BF508 Merknader om sikkerhet Kroppssammensetningsmåler Les nøye gjennom disse instruksjonene før bruk, og oppbevar denne brukerhåndboken slik at du kan slå opp i den senere. Apparatet må ikke brukes til andre formål enn dem som er beskrevet i denne håndboken.. Innhold Før apparatet tas i bruk Merknader om sikkerhet... 1 Informasjon om kroppssammensetning... 3 Bruksanvisning 1. Bli kjent med apparatet Sette inn og bytte batteriene Stille inn og lagre personlige data Foreta en måling Måle kun vekt...11 Stell og vedlikehold 6. Feilmeldinger Problemløsing Ta vare på og oppbevare apparatet Tekniske data Merknader om sikkerhet Symboler og definisjoner som brukes: Fare: Feil bruk kan føre til farlige situasjoner som fører til dødsfall eller alvorlig skade.< Advarsel: Feil bruk kan føre til dødsfall eller alvorlig skade. Forsiktig: Feil bruk kan føre til person- eller utstyrsskade. Fare: Dette apparatet må ikke brukes sammen med elektronisk medisinsk utstyr som for eksempel: (1) Elektroniske medisinske implantater, for eksempel pacemakere. (2) Elektroniske livsoppholdende systemer, for eksempel kunstig hjerte/ lunge. (3) Bærbart elektronisk medisinsk utstyr, for eksempel et EKG-apparat. Dette apparatet kan føre til at utstyret ikke virker som det skal, og utsetter dermed de som bruker slikt utstyr, for en betydelig helsefare. Advarsel: Du bør aldri starte med slanking eller mosjonsprogrammer uten først å rådføre deg med lege eller spesialist. Apparatet må ikke brukes på glatte underlag, for eksempel et vått gulv. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn. Ikke hopp på apparatet, eller hopp opp og ned på det. Ikke bruk apparatet når kroppen din og/eller føttene dine er våte, for eksempel etter et bad. Stå barbent på hovedenheten. Hvis du har sokker på deg, kan du skli og skade deg. Ikke tråkk på kanten eller displayområdet på hovedenheten. Funksjonshemmede eller fysisk svake personer må alltid få hjelp av andre når de skal bruke dette apparatet. Bruk et rekkverk eller lignende når du går opp på apparatet. Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart. Forsiktig: Ikke demonter, reparer eller monter displayenheten eller hovedenheten på nytt. Ikke bruk mobiltelefon i nærheten av displayenheten eller hovedenheten. Vær forsiktig når du skal legge vekk apparatet for oppbevaring. Fingrene dine kan komme i klem mellom håndtaket og hovedenheten hvis du trykker for hardt. Ikke bruk batterier som ikke er beregnet på dette apparatet. Batteriene må settes inn på riktig måte. Brukte batterier må umiddelbart byttes ut med nye. Batteriene må ikke kastes inn i åpne flammer. Hvis du får batterivæske i øynene eller på klærne, må du skylle med rikelige mengder rent vann umiddelbart. Ta batteriene ut av apparatet hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode (cirka tre måneder eller mer). Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig. Ikke bruk gamle og nye batterier samtidig. Fjern displayenheten fra hovedenheten før du går på apparatet. Hvis du forsøker å fjerne displayenheten mens du står på apparatet, kan du miste balansen og falle. 1

3 Merknader om sikkerhet Generelle råd: Ikke plasser apparatet på et mykt underlag, for eksempel et teppe. Dette kan føre til at målingene blir feil. Apparatet må beskyttes mot vannsprut og ikke plasseres på svært fuktige steder. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder eller under airconditionanlegg. Unngå direkte sollys. Apparatet må ikke brukes til andre formål enn dem som er beskrevet i denne håndboken.. Ikke bruk kraft når du skal dra i ledningen for displayenheten som er festet til hovedenheten. Dette er et presisjonsinstrument, og det må derfor ikke utsettes for vibrasjoner, kraftige støt eller mistes i gulvet. Brukte batterier må kastes i samsvar med nasjonale bestemmelser om kassering av batterier. Displayenheten eller hovedenheten må ikke vaskes med vann. Ikke tørk av apparatet med benzen, bensin, tynner, alkohol eller andre flyktige løsemidler. Ikke plasser apparatet på steder der det kan utsettes for kjemisk eller etsende damp. Les gjennom og følg alle instruksjonene under Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i avsnittet om tekniske data. 2

4 Informasjon om kroppssammensetning Prinsipp for kalkulering av kroppssammensetning Kroppsfett har lav elektrisk ledeevne. BF508 måler kroppsfettprosenten ved hjelp av en metode som kalles bioelektrisk impedans (BI). Muskler, blodårer og ben er kroppsvev med høyt vanninnhold som enkelt leder elektrisitet. Kroppsfett er vev med liten elektrisk ledeevne. BF508 sender en svært svak elektrisk strøm på 50 khz og under 500 A gjennom kroppen for å bestemme mengden fettvev. Denne svake elektriske strømmen merkes ikke når du bruker BF508. For at vekten skal kunne bestemme kroppssammensetningen bruker den elektrisk impedans og informasjon om høyde, vekt, alder og kjønn for å generere resultatene basert på OMRONs data om kroppssammensetning. Måler hele kroppen for å unngå at svingninger påvirker målingen I løpet av en dag har vannmengden i kroppen en tendens til å forflytte seg til bena. Det er derfor bena og anklene hovner opp om kvelden eller natten. Vannforholdet i øvre og nedre del av kroppen er forskjellig morgen og kveld, og det betyr at den elektriske impedansen i kroppen også varierer. Siden BF508 innebærer bruk av elektroder på både hender og føtter under målingene, kan påvirkningen disse svingingene har på måleresultatene, reduseres. Anbefalte måletidspunkt Hvis du forstår de normale endringene i kroppsfettprosenten, kan det være lettere å forebygge eller redusere fedme. Hvis du vet når kroppsfettprosenten endrer seg i løpet av dagen, blir det lettere å oppnå en nøyaktig måling av kroppsfettet. Vi anbefaler at du bruker dette apparatet i samme omgivelser og under samme forhold hver dag. (Se oversikten) Daglige aktiviteter Våkne Anbefalt tidspunkt Etter våkning Frokost 2 timer Anbefalt tidspunkt Før lunsj og cirka 2 timer eller mer etter frokost Lunsj 2 timer Anbefalt tidspunkt Om ettermiddagen cirka 2 timer eller mer etter lunsj og før bading eller middag Bading eller middag Unngå å foreta målingene rett etter bading eller spising. 2 timer Anbefalt tidspunkt Gå til sengs Før du går til sengs og cirka 2 timer eller mer etter bading eller middag Unngå å måle under følgende forhold: - Rett etter kraftig fysisk aktivitet, et bad eller badstubad. - Etter å ha drukket alkohol eller store mengder vann, etter et måltid (cirka 2 timer). Hvis du foretar målinger under disse forholdene, kan den kalkulerte kroppssammensetningen avvike kraftig fra den faktiske, fordi vanninnholdet i kroppen er i endring. 3

5 Bruksanvisning Informasjon om kroppssammensetning Hva er BMI (kroppsmasseindeks)? BMI kalkuleres ved hjelp av denne enkle formelen for å finne forholdet mellom en persons vekt og høyde. BMI = vekt (kg)/høyde (m)/høyde (m) OMRON BF508 bruker informasjonen om høyde som er lagret i din personlige profil, eller når du angir informasjon i modusen Guest, for å kalkulere din BMI. Hvis kalkuleringen av BMI avdekker et fettnivå som er høyere enn den internasjonale standarden, er det økt sannsynlighet for vanlige sykdommer. Men ikke alle typer fett kan avdekkes av BMI. Hva er kroppsfettprosent? Kroppsfettprosenten henviser til mengden kroppsfett i forhold til den totale kroppsvekten uttrykt i prosent. Kroppsfettprosent (%) = {kroppsfettmasse (kg)/kroppsvekt (kg)} 100 BF508 bruker metoden BI til å estimere kroppsfettprosenten din. Avhengig av hvor fettet er fordelt i kroppen, klassifiseres det som visceral fett (fett rundt indre organer) eller subkutant fett. Hva er visceralt fett? Visceralt fett = fett rundt indre organene For mye visceralt fett antas å være tett forbundet med økt nivå av fett i blodstrømmen, noe som kan føre til vanlige sykdommer som hyperlipidemi og diabetes, som svekker insulinets evne til å overføre energi fra blodstrømmen og bruke det i cellene. For å forebygge eller føre til en bedring i vanlige sykdommer er det viktig å prøve å redusere nivået av visceralt fett til et akseptabelt nivå. Personer med høye nivåer av visceralt fett har ofte store mager. Men dette er ikke alltid tilfellet, og høye nivåer av visceralt fett kan føre til metabolsk fedme. Metabolsk fedme (visceral fedme med normal vekt) innebærer fettnivåer som er høyere enn gjennomsnittet, selv om personens vekt er lik eller lavere enn det som er vanlig for personens høyde. Visceralt fett Subkutant fett Ryggrad Eksempel på visceralt fett (MR-bilde) Hva er subkutant fett? Subkutant fett = fett under huden Subkutant fett samler seg ikke bare rundt magen, men også rundt overarmene, på hoftene og lårene, og kan føre til at kroppens proporsjoner endres. Selv om dette ikke er direkte forbundet med økt fare for sykdom, antas det at det øker trykket på hjertet og fører til andre komplikasjoner. Subkutant fett vises ikke på dette apparatet, men det er inkludert i kroppsfettprosenten. Visceralt fett Subkutant fett Ryggrad Eksempel på subkutant fett (MR-bilde) Årsaken er at resultatene som kalkuleres, kan avvike fra den faktiske kroppsfettprosenten. Kroppsfettprosenten som måles med dette apparatet, kan avvike kraftig fra den faktiske kroppsfettprosenten hos følgende personer: Eldre (over 81 år), personer med feber, kroppsbyggere eller svært veltrente idrettsfolk, pasienter som får dialyse, pasienter med osteoporose, som har svært lav bentetthet, gravide kvinner og personer med hevelser. Disse forskjellene kan også skyldes endrede forhold mellom kroppsvæske og/eller kroppssammensetning. 4

6 1. Bli kjent med apparatet Displayenhet Håndelektroder (til å gripe i) Display Knapper Opp/ned knapper Ledning USER (bruker)- knapp Holder for displayenhet SET/MODE (stille inn/modus) knapp GUEST (gjest)- knapp Sett forfra Fotelektroder Strømbryter Hovedenhet (måleplattform) 2. Sette inn og bytte batteriene 1. Åpne batteridekselet på baksiden av hovedenheten. 1) Trykk på tappen på batteridekselet for å løsne det. 2) Skyv det opp som vist i figuren. Tapp 2. Sett inn batteriene med riktig polaritet i henhold til symbolene i batterirommet. 3. Lukk batteridekselet. Batterienes levetid og bytting av batterier Når batteriindikatoren for svakt batteri ( ) lyser, må alle fire batterier byttes ut med nye. Personlige data som er lagret i minnet, slettes ikke selv om batteriene tas ut. Slå av apparatet før du bytter batteriene. Brukte batterier må kastes i samsvar med nasjonale bestemmelser om kassering av batterier. Fire AA-batterier varer i cirka 1 år (hvis det foretas fire målinger om dagen). Siden batteriene som følger med, kun er testbatterier, kan de ha kortere levetid. 5

7 3. Stille inn og lagre personlige data For å måle kroppsfettprosenten og visceralt fettnivå må du angi personlige data (alder, kjønn, høyde). 1. Slå på strømmen. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Merk: Vent til 0.0 kg vises. 2. Trykk på USER for å velge et tall for personlig profil. 1) Det valgte tallet blinker i displayet. 2) Trykk på SET/ MODE for å bekrefte. Deretter blinker standardinnstillin gen for alder i displayet. 3. [STILLE INN ALDER] Innstillingsområde: 10 til 80 år 1) Trykk på eller for å innstille alderen. 2) Trykk på SET/ MODE for å bekrefte. Deretter blinker ikonet for kjønn i displayet. 4. [STILLE INN KJØNN OG HØYDE] Still inn kjønn (MALE) eller (FEMALE) og høyde på samme måte. Når alle innstillingene vises for at du skal bekrefte, vises 0.0 kg i displayet. Nå er innstillingen ferdig. Velge måleenhet Du kan endre måleenheten for høyde og vekt. 1. Slå på strømmen. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Vent til 0.0 kg vises i displayet. 2. Trykk på og hold nede til lb og kg blinker i displayet. 3. Trykk på for å velge kg eller lb. Dette vil også endre cm og in automatisk. 4. Trykk på SET/MODE for å bekrefte. Alle målingene av høyde og vekt vises med de nye målingsenhetene. Endringen gjelder helt til du endrer den igjen. 6

8 3.Stille inn og lagre personlige data Endre personlige data. 1. Slå på strømmen. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Vent til 0.0 kg vises i displayet. 2. Trykk på USER for å velge din personlige profil. 3. Trykk på eller, endre den valgte oppføringen og trykk på SET/ MODE. Displayet endrer seg og viser alder, kjønn og høyde. 1) Tallet for din personlige profil blinker én gang i displayet. 2) Trykk på SET/ MODE for å bekrefte. Deretter blinker den valgte alderen i displayet. Slette personlige data 1. Slå på strømmen. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Vent til 0.0 kg vises i displayet. 2. Trykk på USER for å velge din personlige profil. 1) Tallet for din personlige profil blinker én gang i displayet. 3. Slett de personlige dataene. Trykk på GUEST i mer enn to sekunder. Clr vises i displayet, og de personlige dataene slettes fra minnet. 2) Trykk på SET/ MODE for å bekrefte. Deretter blinker den valgte alderen i displayet. Strømbryter Strømmen slår seg automatisk av under følgende forhold: 1. Hvis apparatet ikke brukes innen ett minutt etter at 0.0 kg vises i displayet. 2. Hvis det ikke angis informasjon i løpet av 5 minutter når du skal angi personlige data. 3. Hvis apparatet ikke brukes i løpet av 5 minutter etter at måleresultatene er vist. 4. Fem (5) minutter etter at resultatet er vist, når kun vekt måles. 7

9 4. Foreta en måling For å sikre nøyaktige måleresultater må målingene gjøres på et jevnt, hardt underlag. 1. Slå på strømmen. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. 4. Start målingen. 1) Hold i displayenheten, gå opp på hovedenheten og plasser føttene på fotelektrodene med vekten jevnt fordelt. Merk: Hvis du går opp på apparatet før 0.0 kg vises i displayet, vises en feilmelding (Err). 2. Når displayet viser 0.0 kg, tar du ut displayenheten. Displayet viser vekten din, og vektresultatet blinker to ganger. Apparatet vil begynne å måle kroppsfettprosent og nivået av visceralt fett. Merk: Ikke ta ut displayenheten før displayet viser 0.0 kg. Hvis ikke, vil vekten i displayet legges til kroppsvekten din og gi feil resultat. 2) Når displayet viser START, strekker du armene rett frem i 90 vinkel i forhold til kroppen (se illustrasjonen på neste side). 3. Velg din personlige profil. Trykk på USER mens du holder displayenheten. Det valgte tallet vises etter å ha blinket én gang. Hvis følgende display vises: Fremdriftsindikatoren går gradvis fra venstre mot høyre. Dine personlige data er ikke lagret i den personlige profilen du har valgt. Se punkt 3 for å lagre personlige data. Hvis dine personlige data ikke er lagret i apparatet (modusen GUEST): 3) Når målingen er ferdig, vises vekten din på nytt. Nå kan du gå av apparatet. Se trinn 5 i punkt 4 for å kontrollere måleresultatene. 1) Trykk på GUEST mens du holder displayenheten. 2) GUEST-indikasjonen G vises i displayet. 3) Angi personlige data (alder, kjønn, og høyde). Se trinn 3 til 4 under 3, Stille inn og lagre personlige data. 8

10 4.Foreta en måling Riktig kroppsstilling for måling (2) Når du har målt vekten. Armene skal holdes rett frem, og albuene skal være strukket ut. Hold armene rett frem i 90 vinkel i forhold til kroppen. 90 (3) (1) Stå med knærne og ryggen helt rett og se rett fram. Gå opp på hovedenheten (barbent). Hold displayenheten slik at du kan se displayet. Trykk håndflatene hardt rundt gripeelektrodene. Plasser langfingrene i hakket på baksiden av gripeelektrodene. Hold den innerste gripeelektroden hardt med tommelen og pekefingeren. Hold den ytterste gripeelektroden med ringfingeren og lillefingeren. Hæler Sørg for at hælene er plassert som vist. Stå med vekten jevnt fordelt på måleplattformen. Kroppsstillinger som må unngås ved måling Bevegelse under måling Bøyde armer Holde armene for lavt eller for høyt Holde displayet oppover Bøyde knær Stå på kanten av apparatet 9

11 4.Foreta en måling 5. Kontrollere måleresultatene. Trykk på SET/MODE for å se ønskede måleresultater. Displayet endres på følgende måte hver gang du trykker på SET/MODE: FAT -> VISCERAL FAT -> BMI -> WEIGHT (igjen) Kroppsfettprosent Klassifisering av kroppsfettprosent BMI Klassifisering av BMI Visceralt fettnivå Klassifisering av visceralt fettnivå Tolke resultatet for kroppsfettprosent Kjønn Alder (lavt) 0 (normalt) + (høyt) ++ (svært høyt) < 21,0% 21,0-32,9% 33,0-38,9% >_ 39,0% Kvinne < 23,0% 23,0-33,9% 34,0-39,9% >_ 40,0% < 24,0% 24,0-35,9% 36,0-41,9% >_ 42,0% < 8,0% 8,0-19,9% 20,0-24,9% >_ 25,0% Mann < 11,0% 11,0-21,9% 22,0-27,9% >_ 28,0% < 13,0% 13,0-24,9% 25,0-29,9% >_ 30,0% Basert på NIH/WHOs retningslinjer for BMI Basert på Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept Tolke resultatet for visceralt fettnivå Visceralt fettnivå Klassifisering av nivå (normalt) (høyt) (svært høyt) I henhold til tall fra Omron Healthcare 10

12 5.Måle kun vekt Tolke resultatet for BMI BMI BMI (Fastsatt av WHO) BMI Klassifiseringsskala BMIrangering Mindre enn 18,5 - (Undervektig) 7,0-10,7 10,8-14,5 14,6-18,4 18,5 eller mer, og mindre enn 25 0 (Normal) 18,5-20,5 20,6-22,7 22,8-24,9 25 eller mer, og mindre enn 30 + (Overvektig) 25,0-26,5 26,6-28,2 28,3-29,9 30 eller mer ++ (Svært overvektig ) 30,0-34,9 35,0-39,9 40,0-90,0 Indeksene over er verdier for vurdering av fedme som er foreslått av Verdens helseorganisasjon (WHO). 6. Bekreft resultatene og slå av strømmen. Merk: Hvis du glemmer å slå av strømmen, slås apparatet automatisk av etter 5 minutter. 5. Måle kun vekt 1. Slå på strømmen. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Merk: Hvis du går opp på apparatet før 0.0 kg vises i displayet, vises en feilmelding (Err). 2. Gå opp på apparatet når 0.0 kg vises i displayet. 3. Kontroller måleresultatet. Vekten vises og blinker to ganger for å angi at målingen er fullført. Merk: Du kan også kontrollere måleresultatet ved å ta ut displayenheten. 4. Når målingen er fullført, går du av apparatet og slår av strømmen. 11

13 Stell og vedlikehold 6. Feilmeldinger Feilmelding Årsak Tiltak Håndflatene eller fotsålene er ikke i nærkontakt med elektrodene. Kroppsstillingen er feil, eller håndflatene eller fotsålene er ikke i god nok kontakt med elektrodene. Håndflatene eller fotsålene er for tørre. Verdiene for kroppssammensetting er utenfor måleområdet. Unormal funksjon. Du gikk opp på apparatet før displayet viste 0.0 kg. Du fjernet hovedenheten før displayet viste 0.0 kg. Du beveget kroppen mens kroppsvekten ble målt. Du veier 150 kg (330,0 lb) eller mer. Trykk håndflatene eller fotsålene hardt mot elektrodene, og foreta målingen. (Se punkt 4.) Foreta målingen uten å bevege hender eller fotsåler. (Se punkt 4.) Fukt håndflatene eller fotsålene med et fuktig håndkle, og gjenta målingen. Kontroller at innstillingene for alder, kjønn og høyde som er lagret som personlige data, er riktige. (Se Stille inn parametere i punkt 9.) Hovedenheten kan ikke måle kropssammensetningen utenfor måleområdet, selv om innstillingene for alder, kjønn og høye er riktige. Sett inn batteriene på nytt og gjenta målingen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du din OMRON-servicerepresentant. Gå opp på apparatet når displayet har vist 0.0 kg. Ikke flytt hovedenheten før displayet har vist 0.0 kg. Ikke beveg deg mens kroppsvekten måles. En kroppsvekt på 150 kg (330,0 lb) eller mer er utenfor dette apparatets måleområdet. Du kan ikke bruke dette apparatet. 7. Problemløsing Problem Årsak Tiltak Verdien for kroppssammensetning som vises, er unormalt høy eller lav. Strømmen slå seg av cirka 5 minutter etter at kroppsvekten er bekreftet og før kroppsfettprosenten og visceralt fettnivå måles. Ingenting vises i displayet når strømmen slås på. Se Informasjon om kroppssammensetning. Du valgte ikke riktig personlig profil eller modusen GUEST. (Tallet for din personlige profil eller G vises ikke i displayenheten.) Batteriene er ikke satt inn. Batteriene er satt inn på feil måte. Batteriene er flate. Ledningen mellom hovedenheten og displayenheten er skadet eller ødelagt. Velg riktig personlige profil eller modusen GUEST. (Se punkt 4.) Sett inn batteriene. Sett inn batteriene på riktig måte. Bytt ut alle de fire batteriene med nye. (Se punkt 2.) Kontakt nærmeste OMRONservicerepresentant. 12

14 8. Ta vare på og oppbevare apparatet Rengjøre apparatet Apparatet må alltid være rent før bruk Tørk av hovedenheten med en myk, tørr klut. Ved behov kan du bruke en klut fuktet med vann eller vaskemiddel og vri den godt før du tørker av apparatet, deretter tørker du av det med en tørr klut. Du kan bruke isopropanol for å rengjøre elektrodene, men ikke bruk det på andre deler av apparatet. Ikke bruk benzen eller tynner for å rengjøre apparatet. Stell og vedlikehold Oppbevar displayenheten i hovedenheten som vist. Ved oppbevaring av displayenheten må du passe på at ledningen ikke krøller seg. Apparatet må ikke oppbevares under følgende forhold: - Fuktighet, der fukt eller vann kan komme inn i apparatet - Høye temperaturer, direkte sollys eller støvete steder - Steder der det er fare for plutselige støt eller vibrasjoner - Steder der det oppbevares kjemikalier, eller der det finnes etsende gasser. Ikke foreta reparasjoner på egen hånd. Hvis det oppstår en defekt, tar du kontakt med OMRON-forhandleren eller -kundeservice som er angitt på emballasjen. 13

15 9. Tekniske data Navn BF508 Produkt Kroppssammensetningsmåler Modell HBF-508-E Display Kroppsvekt: 0 til 150 kg med en trinnvis økning på 0,1 kg (0,0 til 330,0 lb med en trinnvis økning på 0,2 lb) Kroppsfettprosent: 5,0 til 60,0 % med en trinnvis økning på 0,1 % BMI: 7,0 til 90,0 med en trinnvis økning på 0,1 Visceralt fettnivå: 30 nivåer med en trinnvis økning på 1 nivå Klassifisering av BMI: (undervektig) / 0 (normal vekt) / + (overvektig) / ++ (svært overvektig/fedme) med 12 visningsnivåer Klassifisering av kroppsfettprosent: (lav) / 0 (normal) / + (høy) / ++ (svært høy) med 12 visningsnivåer Klassifisering av visceralt fettnivå: 0 (normalt) / + (høyt) / ++ (svært høyt) med 9 visningsnivåer Stille inn parametere Høyde: 100,0 til 199,5 cm (3' 4" til 6' 6 3/4") Alder: 10 til 80 år Kjønn: Mann/kvinne * Måleenheter: kg (cm) / lb (fot tomme) *Aldersområdet for visceralt fettnivå og klassifisering av visceralt fettnivå er 18 til 80 år. *Aldersområdet for klassifisering av kroppsfettprosent er 20 til 79 år. Veienøyaktighet 0,0 kg til 40,0 kg: ± 0,4 kg (0,0 lb til 88,2 lb: ± 0,88 lb) 40,0 kg til 150,0 kg: ± 1 % (88,2 lb til 330,0 lb: ± 1 %) Nøyaktighet (S.E.E.) Kroppsfettprosent: 3,5 % Visceralt fettnivå: 3 nivåer Strømtilførsel 4 AA-batterier (R6) (alkaliske AA-batterier (LR6) kan også brukes.) Batterienes levetid Cirka 1 år (når manganbatterier brukes med fire målinger per dag) Temperatur/fuktighet +10 C til +40 C, 30 % til 85 % RH (bruk) Temperatur/fuktighet/ -20 C til +60 C, 10 % til 95 % RH, 700 hpa hpa lufttrykk (oppbevaring) Vekt Cirka 2,2 kg (inkludert batterier) Utvendige mål Displayenhet: Cirka 300 (B) 35 (H) 147 mm (D) (Cirka 11 3/4" (B) x 1 3/8" (H) x 5 3/4" (D)) Hovedenhet: Cirka 303 (B) 55 (H) 327 mm (D) (Cirka 11 7/8" (B) x 2 1/8" (H) x 12 7/8" (D)) Innhold i pakken Kroppssammensetningsmåler, 4 AA-manganbatterier (R6), brukerveiledning, garantibevis Merk: Med forbehold om at den tekniske informasjonen kan endres uten forhåndsvarsel. = Type BF Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet. 14

16 9.Tekniske data Riktig kassering av produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr) Når produktet er merket med dette symbolet, eller det er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må produktet kasseres atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser. Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall. Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer. Kassering av ubrukte batterier skal skje i samsvar med nasjonale lover for kassering av batterier. Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med den stadig økende mengden elektronisk utstyr, f.eks. PCer og mobiltelefoner, kan medisinsk utstyr som er i bruk, bli utsatt for elektromagnetisk interferens fra annet utstyr. Elektromagnetisk interferens kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og dette kan skape en potensielt utrygg situasjon. Interferens fra medisinsk utstyr kan også forstyrre annet utstyr. For å regulere kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og hindre utrygge situasjoner er standarden EN implementert. Denne standarden definerer nivåene av elektromagnetisk immunitet og maksimale nivåer av elektromagnetisk emisjon for medisinsk utstyr. Dette medisinske utstyret fra OMRON Healthcare samsvarer med EN :2001, både når det gjelder immunitet og emisjon. Det må imidlertid tas spesielle forholdsregler: Ikke bruk mobiltelefoner og annet utstyr som genererer sterke elektriske eller elektromagnetiske felt, i nærheten av det medisinske utstyret. Det kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og kan skape en potensielt utrygg situasjon. En minsteavstand på 7 meter anbefales. Hvis avstanden er mindre, må du kontrollere at utstyret fungerer som det skal. Ytterligere dokumentasjon i samsvar med EN :2001 kan fås ved å kontakte OMRON Healthcare Europe på adressen som er angitt i denne instruksjonsveiledningen. Dokumentasjonen er også tilgjengelig på 15

17 16 9.Tekniske data

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker vekten for første gang, og pass på at du bruker

Detaljer

Kroppssammensetningsmåler

Kroppssammensetningsmåler BF511 Kroppssammensetningsmåler Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne kroppssammensetningsmåleren fra OMRON. Før du bruker apparatet for første gang, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Body Fat Monitor med vekt

Body Fat Monitor med vekt HBF400-NO.fm Page 1 Tuesday, May 16, 2006 5:36 PM BF400 Body Fat Monitor med vekt Brukerveiledning NO Takk for at du kjøpte Body Fat Monitor med vekt. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT UM-073 forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk signal igjennom kroppen.

Detaljer

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning NO IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2. Komme i gang...10

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 570 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-601 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning NO IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2.

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 571 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500 TANITA BODY FAT MONITOR UM-017 Forenklet norsk brukerveiledning Art.nr. 100500 1 Før oppstart: Snu vekten, åpne det svarte lokket og sett inn batteriene som anvist. På baksiden av vekten finnes det også

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning MINISTEPPER LA-1525 Bruksanvisning Viktig: A) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. B) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

Aktivitetsmåler Jog style

Aktivitetsmåler Jog style Aktivitetsmåler Jog style Bruksanvisning 1 NO IM-HJA-300-E-06-10/2011 INNSTILLING TRENINGSMODUS VISER MINNE Start trening Opp Trykk Velg Ned Enter Trykk i 2 sek. Treningsresultater Treningstid ('=min.

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 535 ENKEL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-1000 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 543 TOTAL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning Garmin Index smartvekt Brukerveiledning September 2016 190-01959-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning Norsk Automatisk blodtrykksmåler Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Innhold Takk for at

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 NO A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 NORSK 21-28 4 SIKKERHET OG OPPSETT Når du bruker vekten første gang må du være oppmerksom på følgende: 77Vekten er kun

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Før oppstart: Sett batteriene i på undersiden av vekten. Lagring av personlige opplysninger på minneknapp:

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12

Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Fysisk aktivitetsplan: Uke 7-12 Her er en mer avansert treningsplan for når du har bygget opp et fitness-grunnlag ved å bruke introduksjonstreningen. Denne treningsplanen gjør det mulig for deg å trene

Detaljer

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning NO IM-HEM-7300-WE7-02-10/2011 Innhold Før du bruker blodtrykksmåleren Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...6 2.

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE DIGITAL BODY WEIGHT SCALE PS 2010 NORSK A B E D C 3 NORSK 17-22 4 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å unngå

Detaljer

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse!

Styrkeprogram nivå 1. Altså: 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause 3 knebøy 1 minutt pause Videre til neste øvelse! Styrkeprogram nivå 1 Dette er et treningsprogram for deg som skal begynne med forsiktig styrketrening. Du trenger ikke ha noe utstyr, og du kan gjennomføre treningsprogrammet hjemme i stua. Dersom du er

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Nokia stereoheadset WH /2

Nokia stereoheadset WH /2 Nokia stereoheadset WH-800 9211098/2 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Detaljer

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper Brukerveiledning Slim Guide fettkaliper En viktig del av et trenings- og kostholdsprogram er måling av framgang. Når målet er å gå ned i vekt, er målsetningen at mest mulig av vekttapet skal bestå av fett

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA

PlayStation Move-bilratt. Brukerveiledning CECHYA-ZWA PlayStation Move-bilratt Brukerveiledning CECHYA-ZWA1 7019810 Delenavn Vist forfra venstre utløserspak -knapp -knapp høyre-knapp øvre holder opp-knapp venstre-knapp ned-knapp høyre utløserspak f-knapp

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema

Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Bergs Balanseskala: Skåringsskjema Testpersonens navn/fødselsdato og år: Dato/signatur 1. Sittende til stående 2. Stående uten støtte 3. Sittende uten støtte 4. Stående til sittende 5. Fra en stol til

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer