Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590"

Transkript

1 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/ A 12K2590

2 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren. Den brukes til å måle og vise følgende kroppssammensetningsparametere: kroppsvekt, kroppsfett (i %) og kroppsmasseindeks(bmi). 4-sensorteknologien gir klinisk validerte kroppsmålinger. Les denne brukerveiledningen nøye før bruk og for å få mer informasjon om de enkelte funksjonene. Oppbevar denne brukerveiledningen lett tilgjengelig. Les all informasjonen i pkt. 11 "Sikkerhetsinformasjon" nøye. 2

3 Berøringssymbol: Vises når du trykker på en knapp. Display Symbol for svakt batteri Tilbake-knapp ( ) Frem-knapp ( ) Knappen ON-OFF-SET Fotelektroder 3

4 1 Starte (sette inn batterier) 2 Innstille måleenheter [cm, kg] [inch, lb] [inch, st-lb] (for å tilbakestille etter første innstilling: ta ut batteriene og sett dem inn igjen) [cm, kg] [inch, lb] [inch, st-lb] 4

5 3 Legge inn personlig informasjon (P- = gjestemodus, informasjonen lagres ikke / P1 - P4 = personlig profilnummer) P I - P4 p - GUEST 3. ALDER > 3 SEK. 5

6 4 Kroppsanalyse (vær alltid barbent når du tar målingene) ON Slå av (trykk på > 3 sek.)/ automatisk avslåing 3 min. > 3 SEK. 6

7 5 Tolke måleresultatene Kroppsfett ALDER lavt normalt høyt svært høyt 10 < 16.1% % % 35.3% 11 < 16.3% % % 36.1% 12 < 16.4% % % 36.4% 13 < 16.4% % % 36.6% 14 < 16.3% % % 36.8% 15 < 16.1% % % 37.0% 16 < 15.8% % % 37.2% 17 < 15.4% % % 37.4% < 21.0% % % 39.0% < 23.0% % % 40.0% < 24.0% % % 42.0% 10 < 12.8% % % 31.9% 11 < 12.6% % % 32.7% 12 < 12.3% % % 32.5% 13 < 11.6% % % 31.4% 14 < 11.1% % % 30.1% 15 < 10.8% % % 28.8% 16 < 10.4% % % 27.8% 17 < 10.1% % % 26.9% < 8.0% % % 25.0% < 11.0% % % 28.0% < 13.0% % % 30.0% HD McCarthy et al, in the International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006, and by Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, and classified into four levels by Omron Healthcare. BMI (Kroppsmasseindeks) BMI < 18.5 Undervektig Klassif sering (iht. WHO) Normal Overvektig + 30 Svært overvektig (fedme) ++ 7

8 6 Endre den personlige informasjonen Se også side 5 Slette personlig informasjon 8

9 7 Kun veiing ON > 3 SEK. 8 Rengjøring* *Tørk av apparatet med en myk og tørr klut. Ikke bruk benzen eller malingstynner til å tørke av apparatet. 9 Bytte batterier 9

10 10 Prinsippet som ligger til grunn for utregningen av kroppssammensetningen Kroppsfett har lav elektrisk ledeevne BF212 måler kroppsfettprosenten ved hjelp av en metode kalt bioelektrisk impedans (BI). Muskler, blodkar og skjelett er kroppsvev som inneholder mye vann, og som lett leder strøm. Kroppsfett er vev med liten elektrisk ledeevne. BF212 sender en svært svak elektrisk strøm på 50 khz og mindre enn 500 ma gjennom kroppen for å bestemme mengden fettvev. Denne svake elektriske strømmen merkes ikke når du bruker BF212. For at vekten skal kunne fastsette kroppssammensetningen bruker den såkalt elektrisk impedans og informasjon om høyde, vekt, alder og kjønn for å få resultater som er basert på OMRONs data om kroppssammensetning. Anbefalte måletidspunkter I løpet av en dag har mengden vann i kroppen en tendens til å forflytte seg nedover til beina. Det er derfor beina og anklene hovner opp om kvelden eller natten. Vannforholdet i den øvre og nedre del av kroppen er forskjellig om morgenen og om kvelden, og det betyr at den elektriske impedansen i kroppen også varierer. Hvis du vet når på dagen kroppsfettprosenten varierer, er det lettere å oppnå en nøyaktig måling av hvor mye kroppsfett du har. Vi anbefaler at du bruker dette apparatet i samme omgivelser og under samme forhold hver dag. Vi anbefaler at du alltid tar målingene om morgenen etter at du har stått opp (med tom blære). Unngå å ta målinger under følgende forhold: - Rett etter hard trening, et bad eller etter at du har vært i badstue. - Etter at du har drukket alkohol, store mengder vann eller etter et måltid (cirka 2 timer). Hvis du tar en måling under disse fysiske forholdene, kan kroppsfettprosenten som regnes ut, variere kraftig fra den faktiske prosenten fordi vanninnholdet i kroppen er endret. Hva er BMI (kroppsmasseindeks)? BMI bruker følgende enkle formel for å regne ut forholdet mellom en persons vekt og høyde. BMI = vekt (kg) / høyde (m) / høyde (m) eller BMI = vekt (lb) / høyde (in) / høyde (in) 703 OMRON BF212 bruker høydeinformasjonen som er lagret i ditt personlige profilnummer, eller informasjonen i gjestemodus, til å regne ut kroppsmasseindeksen. Hva er kroppsfettprosent? Kroppsfettprosenten er mengden kroppsfett i forhold til den totale kroppsvekten uttrykt i prosent. Kroppsfettprosent (%) = {kroppsfettmasse (kg) / kroppsvekt (kg)} 100 Hvorfor kan de utregnede resultatene være forskjellige fra den faktiske kroppssammensetningen? Kroppssammensetningen som dette apparatet måler, kan variere sterkt fra den faktiske kroppssammensetningen hos følgende personer: Eldre personer (over 81 år) / personer med feber / bodybuildere eller høytrente idrettsfolk / pasienter som står på dialyse / pasienter med osteoporose som har svært lav bentetthet / gravide kvinner / personer med hevelser. Disse forskjellene kan også skyldes endrede forhold mellom kroppsvæske og/eller kroppssammensetning. 10

11 11 Sikkerhetsinformasjon Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes og for å få mer informasjon om de enkelte funksjonene. Fare: Apparatet må aldri brukes i kombinasjon med følgende elektromedisinske utstyr: (1) Elektromedisinske implantater, f.eks. pacemakere. (2) Livsoppholdende elektroniske systemer, f.eks. en hjerte-lungemaskin. (3) Bærbart, elektromedisinsk utstyr, f.eks. en elektrokardiograf. Dette apparatet kan gjøre at det elektromedisinske utstyret ikke fungerer som det skal, noe som kan utgjøre en betydelig helsefare for de som bruker dette utstyret. Advarsel: Du må aldri begynne å slanke deg eller trene kun basert på din egen vurdering. Følg anvisningene fra en lege eller spesialist. Apparatet må ikke brukes på flislagte gulv eller andre glatte underlag, f.eks. våte gulv. Apparatet må ikke utsettes for kraftige støt, f.eks. vibrasjoner, eller mistes i gulvet. Du må ikke hoppe på apparatet. Apparatet må ikke brukes etter at du har tatt et bad, eller når kroppen, hendene eller føttene er våte. Du må ikke tråkke på kanten av apparatet. En fysisk handikappet person må ikke bruke dette apparatet uten hjelp. Støtt deg til et rekkverk/ gelender eller lignende når du går opp på apparatet. Forsiktig: Dette apparatet er bare beregnet på hjemmebruk. Det er ikke beregnet på profesjonell bruk på sykehus eller i andre medisinske institusjoner. Dette apparatet oppfyller ikke kravene i standardene som gjelder for profesjonell bruk. Stå barbent på apparatet. Ikke bruk mobiltelefon i nærheten av apparatet. Apparatet må ikke demonteres, repareres eller settes sammen igjen. Ikke bruk batterier som ikke er beregnet på dette apparatet. Ikke sett inn batteriene i feil retning (feil polaritet). Bytt ut brukte batterier med nye med det samme. Ta batteriene ut av apparatet hvis du ikke skal bruke det over lengre tid (omtrent tre måneder eller mer). Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig. Ikke bruk gamle og nye batterier samtidig. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn. Generelt råd: Apparatet må ikke plasseres på et gulv med polstrede gulvbelegg, f.eks. tepper. Det kan gi feil måleresultat. Ikke tråkk på knappene. Det kan føre til at apparatet ikke fungerer som det skal. Apparatet må ikke plasseres på et sted med høy fuktighet, der det kan forekomme vannsprut, i direkte sollys, på et sted med klimaanlegg som blåser rett på det, eller i nærheten av flammer. Apparatet må ikke brukes til noe annet enn å måle kroppsvekten og kroppsfettprosenten. Apparatet og brukte batterier skal kastes i samsvar med nasjonale bestemmelser om kassering av elektroniske produkter. Apparatet må alltid være rent før bruk. Rengjør vekten før bruk i tilfelle personen som brukte den før deg, har en hud- eller fotsykdom. Apparatet må ikke vaskes med vann. Ikke bruk benzen eller malingstynner til å tørke av apparatet. Når du rengjør apparatet, må du passe på å ikke berøre knappene eller endre/slette den personlige informasjonen. Hvis apparatet oppbevares loddrett, må du alltid sørge for at det ikke vipper over. Apparatet må ikke oppbevares under følgende forhold: - Der det kan komme vann inn i det. - Ved ekstremt høy temperatur og fuktighet, i direkte sollys og på steder med mye støv. - På steder der det kan bli utsatt for støt eller vibrasjoner. - På steder der det oppbevares kjemikalier, eller der det finnes korrosiv gass. Ikke plasser noe oppå apparatet eller oppbevar det opp-ned. Problemløsing Feilmelding Mulig årsak Løsning Du gikk av apparatet mens målingen pågikk. Føttene dine er ikke riktig plassert på elektrodene. Måleposisjonen er ikke stabil, eller føttene dine er ikke riktig plassert. Føttene er for tørre. Apparatet er ikke riktig konfigurert. Du gikk på apparatet før 0.0 kg (0.0 lb) vises i displayet. Apparatet ble flyttet før 0.0 kg (0.0 lb) vises i displayet. Bevegelse under måling. Du veier over 150,0 kg (330,0 lb eller 23 st 8,0 lb). Du må ikke gå av apparatet før målingen er ferdig. Kontroller at du står på apparatet på riktig måte, og prøv en gang til. Stå stille, og ikke beveg deg under målingen. Fukt fotsålene lett med et fuktig håndkle, og prøv igjen. Ta ut batteriene. Vent et minutt. Sett inn batteriene igjen. Trykk på ON-OFF-SET-knappen og slå på apparatet. Gjenta målingen. Vent til 0.0 kg (0.0 lb) vises i displayet før du går på apparatet. Ikke flytt apparatet før 0.0 kg (0.0 lb) vises i displayet. Ikke beveg deg før målingen er ferdig. Apparatet kan bare brukes av personer som veier under 150,0 kg (330,0 lb eller 23 st 8,0 lb). Tekniske data Beskrivelse av produktet Kroppssammensetningsmåler Navn på produktet BF212 Modell HBF-212-EW Display Kroppsvekt: kg i trinn på 0,1 kg / 4,4 330,0 lb i trinn på 0,2 lb / 4,4 lb til 23 st 8,0 lb i trinn på 0,2 lb Kroppsfettprosent: 5,0 60,0 % i trinn på 0,1 % BMI: 7,0 90,0 i trinn på 0,1 BMI-klassifisering: - (undervektig) / 0 (normal) / + (overvektig) / ++ (svært overvektig) Aldersområdet for BMI, BMI-klassifisering og kroppsfettprosent er år. Innstilte verdier, personlig informasjon: Følgende informasjon for opptil 4 personer kan lagres. Høyde: 100,0 199,5 cm, 3'4 6'6 3/4" (i trinn på 1/4") Alder: år Kjønn: Mann/kvinne Veienøyaktighet 2,0 40,0 kg: ± 0,4 kg, 40,0 150,0 kg: ± 1 % / 4,4 88,2 lb: ± 0,88 lb, 88,2 330,0 lb: ± 1 % / 4,4 lb til 6 st 4,2 lb: ± 0,88 lb, 6 st 4,2 lb til 23 st 8,0 lb: ± 1 % Nøyaktighet (S.E.E.) Kroppsfettprosent: 3,5 % Strømforsyning 4 AAA-batterier (R03) (alkaliske AAA-batterier kan også brukes(lr03)) Batterienes levetid Cirka 1 år (når AAA manganbatterier brukes med fire målinger om dagen ved en romtemperatur på 23 C) Temperatur/fuktighet bruk C, % RH Temperatur/fuktighet/lufttrykk oppbevaring C, % RH, hpa Vekt Cirka 1,3 kg (inkludert batterier) Utvendige mål Cirka 285 (B) 28 (H) 210 (D) mm Innholdet i pakken Kroppssammensetningsmåler, 4 AAA manganbatterier (R03), brukerveiledning Type BF Merk: Den tekniske informasjonen kan endres uten forvarsel. Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. garanterer for dette produktet i 3 år etter kjøpsdatoen. Garantien omfatter ikke batterier, emballasje og/eller skade av noen art som skyldes at brukeren har brukt apparatet feil (f.eks. at apparatet er mistet i gulvet eller annen fysisk feilbruk). Reklamerte produkter vil bare bli erstattet når de returneres sammen med den opprinnelige fakturaen/kassalappen. Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) Den stadig økende mengden elektronisk utstyr, f.eks. PC-er og mobiltelefoner, gjør at medisinsk utstyr som er i bruk, kan bli utsatt for elektromagnetisk interferens fra annet utstyr. Elektromagnetisk interferens kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og dette kan skape en potensielt utrygg situasjon. Interferens fra medisinsk utstyr kan også forstyrre annet utstyr. For å regulere kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og hindre utrygge situasjoner er standarden EN :2007 implementert. Denne standarden definerer nivået av immunitet overfor elektromagnetisk interferens og maksimale nivåer av elektromagnetisk utstråling for medisinsk utstyr. Dette medisinske utstyret som er produsert av OMRON HEALTHCARE, oppfyller kravene i standarden EN :2007 både når det gjelder immunitet og utstråling. Spesielle forholdsregler må imidlertid tas: Ikke bruk mobiltelefoner eller annet utstyr som genererer sterke elektriske eller elektromagnetiske felt, i nærheten av det medisinske utstyret. Det kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og kan skape en potensielt utrygg situasjon. En minsteavstand på 7 meter anbefales. Hvis avstanden er mindre, må du kontrollere at utstyret fungerer som det skal. Mer dokumentasjon i henhold til EN :2007 kan fås fra OMRON HEALTHCARE EUROPE på adressene som er angitt i denne brukerveiledningen. Dokumentasjon er også tilgjengelig på Riktig kassering av dette produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr) Når produktet er merket med dette symbolet, eller symbolet er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må dette produktet kasseres separat og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser. Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall. 11

12 Adresser Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND Filial OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK 15 0DG, U.K. OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, TYSKLAND OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIKE Produsert i Kina

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com

EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com VIKTIG Bruk Pleo kun på tørre steder innendørs. For å unngå elektrisk støt må Pleo eller foten til batteriladeren aldri senkes ned eller settes i vann eller andre væsker.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES?

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? Sabine insulinpumpe siden 2011 HVA KAN JEG GJØRE FOR Å HA EN SUNN GRAVIDITET MED TYPE 1 DIABETES? For kvinner med type 1 diabetes er det nødvendig med god planlegging og forberedelse i forbindelse med

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer