Brukerveiledning. Modell: BC Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk."

Transkript

1 Brukerveiledning Modell: BC-1000 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk 4 Nøyaktige avmålinger 4 Bruk av Garmin-klokke 5 Bruk av TANITA trådløs skjerm 6 Feilsøk 8

3 INTRODUKSJON Takk for at du valgte en TANITA kroppsammensetningsmonitor. Denne monitoren er én av et bredt utvalg av helseprodukter produsert av TANITA. Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg gjennom oppsettet av monitoren samt gi deg en introduksjon til hovedfunksjonene. Det anbefales at du sparer på denne brukerveiledningen for fremtidig bruk. Du kan også finne ytterligere informasjon på TANITAs hjemmeside TANITA-produkter benytter seg av det siste innen medisinsk forskning samt de nyeste teknologiske innovasjonene. All data blir overvåket av TANITAs medisinske rådpanel for mest mulig nøyaktighet. Merk: Les forsiktig gjennom denne brukerveiledningen og spar på den for fremtidig bruk. Forholdsregler Kroppssammensetningsmonitoren bør ikke benyttes dersom du har operert inn et elektronisk medisinsk instrument som for eksempel en pacemaker. Dette er fordi monitoren fører et lavt elektrisk signal gjennom kroppen, som kan forstyrre det medisinske instrumentet. Gravide kvinner bør kun benytte seg av vektfunksjonen. Ingen andre funksjoner er beregnet på gravide kvinner. Ikke plasser monitoren på et glatt underlag som for eksempel et vått gulv. TANITA kan ikke påta seg ansvar for skader eller tap forårsaket av monitoren, eller noe som helst krav fremlagt av en tredjeperson. Viktige merknader for brukere Denne monitoren er utviklet for bruk av voksne menneser samt barn i alderen 7 til 17 år, med inaktiv til moderat livsstil, samt for voksne med en atletisk kroppstype. TANITA definerer atletisk som en person som har vært involvert i intens fysisk aktivitet i ca 10 timer hver uke i minst seks måneder, og som har en hvilepuls på ca 60 bpm eller mindre. Definisjonen inkluderer også mennesker som har vært i god form i flere år men som nå trener mindre enn 10 timer i uken. Monitoren er ikke ment for bruk av gravide kvinner, profesjonelle atleter eller for kroppsbyggere. TANITA kan ikke påta seg ansvar for skader eller tap forårsaket av monitoren, eller noe som helst krav fremlagt av en tredjeperson. Merk: Den omtrentlige fettprosenten vil variere i henhold til hvor mye vann brukeren har i kroppen, og kan påvirkes av dehydrering eller overhydrering forårsaket av for eksempel alkoholinntak, menstruasjon, sykdom, intens trening etc. Dersom det er mulig, anbefales det at avlesningene foretas på kvelden istedet for morgenen på grunn av hydreringsnivåer. FUNKSJONER Monitor Tilbehør 1. Indikatorlys (grønt og rødt) 4. Fire stk AA-batterier 2. Elektroder, fotputer 3. Elektroder, hel 5. Fire stk fotskruer

4 FØR DU BEGYNNER Hvordan åpne batteridekslet Riktig installering av batterier Fjernbare fotskruer (Kun for stabler opptil 7mm tykkelse) Installering av batterier Åpne batterilokket på baksiden av monitoren. Installer de inkluderte AA-batteriene som vist på tegningen. Merk: Forsikre deg om at polene på batteriene sitter riktig vei, da feil installering kan føre til væskelekkasje som kan skade gulvet. Dersom du ikke planlegger å bruke produktet på en stund anbefales det at du fjerner batteriene før du setter bort apparatet. Plassering av monitor Plasser monitoren på et hardt, jevnt underlag med minst mulig vibrasjon, for å forsikre deg om en sikker og nøyaktig avmåling. Bruk fotskruer når vekten er plassert på et mykt underlag som for eksempel tepper. Merk: For å unngå potensielle skader, ikke trå på kanten av monitoren. Håndtering Følg disse instruksjonene da de vil hjelpe med å holde apparatet i den beste mulige stand: Ikke forsøk å demontere monitoren. Lagre apparatet horisontalt, og plasser det så at knappene ikke vil bli feilaktig trykket. Unngå overdrevet kraft og vibrasjon mot monitoren. Ikke utsett apparatet for direkte sollys, varmeelementer, høy fuktighet eller ekstreme temperaturforandringer. Ikke utsett apparatet for vann. Bruk alkohol til rengjøring av elektrodene og bruk en myk klut med glassrens for å holde apparatet rent. Unngå å bruke såpe. Ikke stig på plattformen når du eller den er våte. Ikke slipp objekter ned på monitoren. Ikke bruk denne vekten mens du benytter deg av radiosendere, for eksempel mobiltelefoner, da dette kan påvirke resultatene. Dersom du ikke benytter apparatet på en stund anbefales det at du fjerner batteriene. NØYAKTIGE AVMÅLINGER Helene sentrert på elektrodene Tærne kan plasseres over kanten Merk: Avlesning vil ikke være nøyaktig dersom fotsålene dine ikke er rene, knærne dine er bøyd eller om du foretar avlesningen mens du sitter. Ønsker du å oppnå mest mulig nøyaktige avmålinger, bør avlesningene foretas uten bekledning og i hydrert tilstand. Selv om du ikke tar av deg klær, må du alltid fjerne sokker og strømper og forsikre deg om at føttene dine er rene før du stiger på plattformen. Selv om føttene dine er for store for plattformen så kan du likevel få nøyaktige avlesninger dersom tærne dine plasseres over kanten. Best resultater oppnås dersom du foretar avlesninger på samme tidspunkt hver dag. Det anbefales også at du venter minst tre timer fra når stod opp om morgenen, spiste siste måltid eller sist utførte en intens treningsøkt før du foretar avlesningen. Selv om avlesninger foretatt under andre omstendigheter ikke nødvendigvis har samme absolutte verdier, så vil de være nøyaktige med hensyn til å bestemme prosentandel av forandring så lenge avlesningene foretas uten opphold. For å overvåke fremgangen, sammenlikne vekt og fettprosent avlest under like omstendigheter over en periode.

5 BRUK AV GARMIN-KLOKKE Oppsett og lagring av personlig data Garmin-klokken må være programmert med en brukerprofil for at plattformen skal fungere, og for at klokken skal kunne motta signaler*. * Gå til for å se Garmins brukerveiledning for klokkefunksjoner, viktige notiser og annen relevant informasjon. Avlesning av kroppssammensetning 1. Før du begynner, forsikre deg om at plattformen og klokken/fjernskjermen/pc en er fem meter eller nærmere hverandre. 2. For å koble til plattformen, trykk og hold WEIGHT-knappen på klokken i ca tre sekunder til skjermen viser ordet SCANNING. Ikke stig på plattformen ennå. 3. Når klokken og plattformen er koblet til hverandre, vil skjermen på klokken vise ordene SCALE FOUND, plattformen vil deretter lydindikere, og det grønne indikatorlyset vil blinke. 4. Klokken vil deretter gå til kroppssammensetningsskjermen. 5. Stig på plattformen når det grønne indikatorlyset blinker. 6. Etter at avmålingen er gjennomført, vil plattformen lydindikere to ganger, det grønne lyset vil slutte å blinke og istedet lyse konstant, og vekt, fettprosent og vannprosent vil automatisk vises på klokkens skjerm. 7. Stig forsiktig av plattformen etter at avmålingen er fullført. 8. Data som er lagret i klokken vil nå kunne bli overført til din PC ved hjelp av de valgfrie tilbehørene TANITA Healthy Edge eller Garmins konverteringsprogram. (Følg instruksjonene for klokken og de respektive programmene for å gjennomføre denne overførselen). Merk: Du må laste ned de nødvendige USB-drivene før du kobler USB ANT TM -pinnen til din PC. VIKTIG Ikke benytt deg av fettprosentfunksjonen på dette produktet dersom du har operert inn pacemaker eller et annet elektronisk medisinsk instrument.

6 BRUK AV TANITA TRÅDLØS SKJERM Preliminær innstilling Forsikre deg om at vekten ikke er lenger unna enn fem meter fra skjermen, og at batteriene er koblet til. Koble batterier til den trådløse skjermen. Trykk hvilken som helst knapp på det fremre panelet for å påbegynne kommunikasjonsprosessen. Det trådløse ikonet ( ) på skjermen vil blinke mens skjermen kommuniserer med plattformen. Etter at kommunikasjonen er gjennomført vil ikonet forsvinne og du kan gå til steg 1 av oppsettet. Merk: Dersom kommunikasjonen feiler, vil skjermen vise ordet ErrC. Trykk hvilken som helst knapp på det fremre panelet for å forsøke å kommunisere på nytt. 1. Still time Trykk p/q for å stille timer, og trykk så SET. Enheten vil lydindikere for å bekrefte. 2. Still minutt Trykk p/q for å stille minutter, og trykk så SET. Enheten vil lydindikere to ganger for å bekrefte. Nullstille klokken Trykk klokke-knappen på bunnen av skjermen, og følg så steg 1 og 2. Stille inn og lagre personlig data til minnet Du kan kun motta avlesninger dersom data har blitt programmert inn i den trådløse skjermen. 1. Velg personlig datanummer Trykk SET for å aktivere enheten. Trykk p/q for å velge et personlig datanummer. Trykk SET for å bekrefte. 2. Skriv inn din alder Trykk p/q for å stille inn alder. Trykk SET for å bekrefte. 3. Velg kjønn Trykk p/q for å velge mellom kvinne ( ) / mann ( ) / atletisk kvinne ( / ) / atletisk mann ( / ). Trykk Set for å bekrefte. 4. Skriv inn din høyde Trykk p/q for å velge høyde. Trykk SET for å bekrefte. 5. Velg aktivitetsnivå (Unntatt D-1100) Trykk p/q for å spesifisere ønsket aktivitetsnivå. Trykk SET for å bekrefte. Skjermen vil lydindikere to ganger før den vil blinke all data på skjermen tre ganger for å bekrefte programmeringen. Skjermen vil deretter automatisk slå seg av. For å bruke DCI(Daglig kaloriinntak)-funksjonen riktig, må du stille inn aktivitetsnivå. Level 1: Inaktiv livsstil (Lite eller ingen trening). Level 2: Moderat aktiv livsstil (Trening av og til i lavt nivå). Level 3: Voksen person involvert i intens fysisk aktivitet. Merk: Dersom du velger ATHLETE-modusen, vil dette automatisk sette aktivitetsnivået til Level 3. Forandre vekt-modus Velg ønsket vektmodus ved hjelp av WEIGHT-modus-knappen nederst på skjermen. Batterideksel Stående posisjon Knapp for skjermlys

7 Avlesninger av kroppssammensetning 1. Før du begynner, forsikre deg om at plattformen ikke befinner seg lenger unna enn fem meter fra skjermen. 2. Trykk p/q for å skru på enheten, og trykk så p/q for å velge personlig datanummer. Ikke stig på plattformen ennå. 3. Trykk SET for å bekrefte ditt personlige datanummer. 4. Når skjermen og plattformen er koblet til hverandre, vil plattformen lydindikere én gang, og det grønne indikatorlyset vil blinke. 5. Stig på plattformen når det grønne indikatorlyset blinker. 6. Etter at avmålingen er gjennomført, vil plattformen lydindikere to ganger, og avlesningene vil automatisk vises på skjermen. 7. Stig forsiktig av plattformen etter at avmålingen er fullført. 8. Du kan når som helst både under og etter AUTO DISPLAY PROCESS trykke p/q for å se de forskjellige resultatene. For avansert visning kan du holde p/q nede. Når du når de ønskede avmålingene, slipper du knappen. Resultatene vil vises på skjermen i 30 sekunder før enheten automatisk slår seg av. Merk: For barn i alderen 7 til 17 år, vil enheten kun vise vekt og fettprosent, og ikke helseskalaen. Henting av tidligere resultater Tidligere avlesninger av følgende funksjoner kan hentes ved hjelp av RECALL-funksjonen. Vekt Fettprosent Total vannprosent Muskelmasse BMR Metabolsk alder eller DCI / Metabolsk alder Indre organers fettnivå For å hente tidligere avlesninger, trykk SET mens inneværende avlesninger vises på skjermen. Skjermen vil så vise tidligere avlesninger. For å se andre tidligere avlesninger, trykk for hver ønsket avlesning. Trykk SET igjen for å gå tilbake til inneværende resultater. Merk: For barn i alderen 7 til 17 år, vil enheten kun vise vekt og fettprosent. Programmering av gjestemodus Gjestemodus lar deg programmere enheten for én gangs bruk uten å behøve å stille inn et personlig datanummer. Trykk p for å aktivere enheten. Følg så stegene for å stille inn alder, kjønn og høyde. Utelukkende vektavlesning Trykk WEIGHT-ONLY-knappen. Stig på plattformen mens det grønne indikatorlyset blinker. Når avmålingen er fullført vil plattformen lydindikere to ganger, og avlesningen vil automatisk vises på skjermen. Stig forsiktig av plattformen etter at avmålingen er fullført. VIKTIG Ikke benytt deg av fettprosentfunksjonen på dette produktet dersom du har operert inn pacemaker eller et annet elektronisk medisinsk instrument.

8 FEILSØK det kan oppstå forstyrrelser dersom flere plattformer brukes i nærheten av hverandre. Vennligst benytt kun én plattform av gangen. Ikke stig på plattformen før den lydindikerer én gang og det grønne indikatorlyset blinker. Ikke stig av plattformen før den lydindikerer to ganger og det grønne indikatorlyset slutter å blinke og lyser konstant, avmålingen er tatt, og kan leses av det tilbehøret som er tilkoblet (For eksempel Garmin-klokke, TANITA trådløs skjerm og/eller PC). Dersom du ikke stiger på plattformen innen 30 sekunder etter at det grønne indikatorlyset har begynt å blinke, vil apparatet automatisk slå seg av. Konstant rødt indikatorlys: Forsikre deg om at du ikke har på deg sokker eller strømper, og at sålene på føttene dine er rene og plassert riktig på plattformen (Se side 4). Pass på at du stiger på plattformen etter at den har lydindikert to ganger eller at det grønne indikatorlyset blinker. Enheten kan ikke gjøre en nøyaktig avlesninger dersom den oppdager bevegelse. Vennligst stå på plattformen og hold unødvendig bevegelse til et minimum. Dersom fettprosenten er høyere enn 75% vil du ikke kunne foreta avlesninger på enheten. Maksvekten er 200 kg. Avlesninger kan ikke foretas dersom vekten er høyere enn dette. Blinkende rødt indikatorlys: Blinkende rødt lys betyr at batterikapasiteten er lav og du umiddelbart bør skifte batterier. Svake batterier vil påvirke nøyaktigheten av avlesningene. Skift alle batteriene samtidig. VIKTIG Uautoriserte modifikasjoner kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å benytte seg av dette apparatet. Spesifikasjoner BC-1000 Vektkapasitet: 200 kg (440 lb) Vektøkninger: 0,1 kg (0.2 lb) Strømtilgang: DC 6V (LR6 - AA-batterier x 4 er inkludert) Strømbruk: 100 ma maks Forsvarlig temperaturskala for bruk: 5 C 35 C (41 F 95 F)

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 425 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 STIGNING 8 JORDING 9 COMPUTER 10 OPPSTART 14 FORSLAG TIL TØYING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV MOTORBELTE 17 JUSTERING AV LØPEBÅND 18

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

SUUNTO M4 Brukerhåndbok

SUUNTO M4 Brukerhåndbok SUUNTO M4 Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsforholdsregler:...................................... 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksanvisning INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer