Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning"

Transkript

1 Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning NO IM-HEM-1010-E-03-10/2011

2 Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon Oversikt Komme i gang Sette inn/bytte batterier Koble til strømadapteren Innstille dato og klokkeslett...14 Bruksanvisning 3. Bruke apparatet Riktig sittestilling under en måling Tre armen gjennom mansjetten Foreta en måling Instruksjoner for spesielle forhold Bruke minnefunksjonen...32 Stell og vedlikehold 4. Håndtering av feil og problemer Feilmeldinger Problemløsing Vedlikehold og oppbevaring Tekniske data Nyttig informasjon om blodtrykk

3 Før du bruker apparatet Innledning Innledning Takk for at du kjøpte OMRON i-q132 Intellisense blodtrykksmåler av typen SpotArm til bruk på overarmen. OMRON i-q132 Intellisense er en helautomatisk blodtrykksmåler som benytter det oscillometriske prinsipp. Det måler blodtrykk og pulsfrekvens enkelt og raskt. Apparatet bruker avansert Intellisense-teknologi, slik at den kan blåses opp komfortabelt og kontrollert uten behov for forhåndsinnstilling av trykk eller gjentatte oppblåsinger. Den justerbare mansjettvinkelen korrigerer sittestillingen, som ofte er bøyd. Albuestøtten stabiliserer stillingen og holder armen i best egnet vinkel. Tre armen gjennom mansjetten, den vil da legge seg automatisk på riktig sted og begynne å måle blodtrykket og pulshastigheten. Apparatet lagrer måleresultatene for to personer, og regner ut gjennomsnittsverdier for morgen og kveld. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker apparatet. RÅDFØR DEG MED LEGE hvis du ønsker spesifikk informasjon om blodtrykket ditt. NO 3

4 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Oppsøk lege hvis du er gravid, opplever arytmi eller lider av arteriosklerose/åreforkalkning. Les nøye gjennom dette avsnittet før du bruker apparatet. Advarsel: Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig skade hvis den ikke unngås. (Generell bruk) Rådfør deg alltid med en lege. Selvtolkning av måleresultatene og selvbehandling er farlig. Personer med alvorlige sirkulasjonsproblemer, eller blodsykdommer, må rådføre seg med lege før de bruker apparatet. Oppblåsing av mansjetten kan føre til indre blødning. (Bruk av strømadapter) Koble aldri strømledningen til eller fra strømkontakten med våte hender. (Bruk av batteri) Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart. Forsiktig: Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderat skade på brukeren/pasienten eller skade på utstyret/annen eiendom hvis den ikke unngås. (Generell bruk) Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn eller personer som ikke kan uttrykke sin egen mening. Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måle blodtrykket. Apparatet må ikke demonteres. 4

5 Viktig sikkerhetsinformasjon Mansjetten må ikke blåses opp til over 299 mmhg. Hvis oppblåsingen av mansjetten ikke stopper, eller noe annet unormalt skjer, trykker du på nødbryteren for tømming av luft omgående for å hindre indre blødning eller skade på perifere nerver. Se kapittel 3.4 for å få vite hvordan du blåser opp mansjetten manuelt. Hvis mansjetten blåses opp får mye, kan det føre til indre blødning. Fjern klokker og smykker (ringer, armbånd) osv. som kan skade mansjetten. Blodtrykket må ikke måles hvis foret i mansjetten er skadet. Dette kan føre til personskade. Ikke bruk mobiltelefon i nærheten av apparatet. Dette kan føre til at det ikke fungerer slik det skal. (Bruk av strømadapter) Bruk kun den originale strømadapteren som er beregnet på apparatet. Bruk av andre adaptere kan skade og/eller være farlig for apparatet. Plugg strømadapteren inn i en kontakt med riktig spenning. Ikke bruk strømadapteren hvis den eller strømledningen er skadet. Slå av strømmen og koble fra strømledningen umiddelbart. (Bruk av batteri) Hvis du får batterivæske i øynene eller på klærne, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Blodtrykksmåleren må bare brukes med fire alkaliske AA-batterier. Ikke bruk andre typer batterier. Sett inn batteriene på riktig måte (riktig polaritet). Bytt ut gamle batterier med nye umiddelbart. Skift ut alle fire batterier samtidig. Ta ut batteriene hvis apparatet ikke skal brukes på tre måneder eller mer. Hvis batteriene tas ut i mer enn 30 sekunder, må du innstille dato og klokkeslett på nytt. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen. NO 5

6 Viktig sikkerhetsinformasjon Generelle forholdsregler Ikke utsett blodtrykksmåleren for kraftige støt eller vibrasjoner, og ikke mist den i gulvet. Blodtrykket må ikke måles etter at du har badet, drukket alkohol, røykt, trent eller spist. Les gjennom og følg rådene under "Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i kapittelet om tekniske data. Les og følg rådene under "Riktig kassering av produktet" i kapittelet om tekniske data for å finne ut hvordan du kasserer apparatet og eventuelt brukt tilbehør eller reservedeler. Når apparatet ikke er i bruk, eller hvis det flyttes osv., må gjenstander (skriveredskaper, notatblokker, strømadapteren osv.) ikke plasseres i mansjetten. Dette kan føre til skade på mansjettforet eller apparatet, noe som kan gi feil måleresultater. Ikke blås opp mansjetten hvis den ikke ligger rundt armen. Ikke bruk apparatet hvis armen ikke er riktig plassert (opp ned eller fra motsatt side av apparatet). Ikke flytt apparatet med mindre mansjetten er godt festet. 6

7 1. Oversikt 1. Oversikt Hovedenhet A B C D E F G Når mansjetten er åpen H I K L Sett bakfra DC6V J NO A. Knapp for å åpne mansjetten Trykk på denne for å åpne (se over). B. Mansjettfôr C. MEMORY-knapp D. Knapp for valg av bruker-id E. Knapp for ukesgjennomsnitt (morgen /kveld ) F. START/STOP-knapp G. O/I-knapp (på/av-knapp) H. Håndtak I. Albuestøtte J. Mansjett K. Strømadapterkontakt L. Nødbryter for tømming av luft Trykk på denne knappen hvis du må stoppe målingen omgående. 7

8 1. Oversikt Display M N O P Q R Z AA AB AC AD AE S T U V W X Y M. Systolisk blodtrykk/overtrykk N. Diastolisk blodtrykk/undertrykk (se side 48 for nærmere forklaring) O. Puls P. Symbol for tømming av luft Q. Dato/klokkeslett R. Uke S. Symbol for svakt batteri T. Symbol for sittestilling Vises når du sitter feil. U. Symbol for bevegelse Vises hvis du beveger kroppen i løpet av målingen. V. Symbol for uregelmessig hjerterytme W. Symbol for valg av bruker Angir at du skal velge bruker-id eller gjest. X. Symbol for bruker-id (A eller B) Angir at brukeren har valgt bruker A eller B for å foreta en måling eller ved bruk av minnefunksjonen. Y. Symbol for gjest Z. Symbol for hjerterytme 1. Blinker mens målingen pågår. 2. Hvis dette symbolet blinker etter at målingen er ferdig, eller når du viser resultater som er lagret i minnet, angir det at blodtrykket er utenfor det anbefalte området*. AA. Symbol for morgenhypertensjon/ høyt blodtrykk Angir at blodtrykket er utenfor det anbefalte området *. AB. Symbol for morgengjennomsnitt Vises når du viser morgengjennomsnitt ved hjelp av minnefunksjonen. AC. Symbol for kveldsgjennomsnitt Vises når du viser kveldsgjennomsnitt ved hjelp av minnefunksjonen. AD. Symbol for gjennomsnittsverdi Viser når du viser verdien for de siste tre målingene. AE. Minnesymbol Vises når du viser verdier som er lagret i minnet. * Merk: Hvis det systoliske eller diastoliske blodtrykket er utenfor normalområdet (over 135/85 mmhg), blinker symbolet for hjerterytme og morgenhypertensjon/høyt blodtrykk. Se kapittel

9 Innholdet i pakken 1. Oversikt AG AF AF. Fire alkaliske AA-batterier (LR6) AG. Strømadapter Brukerveiledning Hurtigveiledning Garantikort Blodtrykkspass NO 9

10 2. Komme i gang 2. Komme i gang 2.1 Sette inn/bytte batterier For å innstille dato og klokkeslett må du først sette inn batteriene og deretter koble til strømadapteren. Sett inn batteriene, selv om du skal bruke strømadapteren. Batteriene er nødvendig for å lagre dato- og klokkeslettinnstillingen. Hvis apparatet brukes uten at batteriene er satt inn, stopper klokken når strømadapteren kobles fra. Måleverdiene lagres imidlertid i minnet. Hvis du bruker strømadapteren, lyser bakgrunnslyset i displayet, noe som gjør det enklere å se displayet. Bakgrunnslyset lyser ikke når du kun bruker batterier. Batteriene vil vare lenger hvis du bruker både strømadapteren og batteriene. Sette inn batteriene 1. Kontroller at mansjetten er godt festet til apparatet, og vend apparatet opp ned. 2. Skyv batteridekselet i pilens retning mens du trykker ned den rillete delen av dekselet. 10

11 2. Komme i gang 3. Sett inn eller skift ut fire AAbatterier slik at symbolene + (positiv) og - (negativ) stemmer med disse symbolene i batterirommet. 4. Sett batteridekselet tilbake på plass. Skyv batteridekselet til det klikker på plass. NO 11

12 2. Komme i gang Skifte ut batterier og batterilevetid Hvis symbolet for lavt batterinivå ( ) vises i displayet, må du skifte ut alle de fire batteriene samtidig. - Hvis symbolet for lavt batterinivå ( ) begynner å blinke, kan du fremdeles bruke apparatet i en kort periode. Du bør skifte ut de gamle batteriene med nye før de gamle blir helt flate. - Når symbolet ( ) lyser konstant, er batteriene flate. Da bør du skifte til nye batterier med én gang. Slå av apparatet før du skifter ut batteriene. Ta ut batteriene hvis apparatet ikke skal brukes på tre måneder eller mer. Hvis batteriene tas ut i mer enn 30 sekunder, må du innstille dato og klokkeslett på nytt. Se kapittel 2.3 for mer informasjon. Kasser batteriene i henhold til gjeldende lokale bestemmelser. Fire nye alkaliske AA-batterier holder til cirka 250 målinger (seks målinger om dagen med apparatet kun på batteridrift). Batteriene som følger med, er testbatterier, og de kan derfor ha kortere levetid. 12

13 2.2 Koble til strømadapteren 2. Komme i gang Merk: Bruk kun strømadapteren som er beregnet på dette apparatet. 1. Sett strømadapterstøpselet inn i strømadapterkontakten på baksiden av apparatet. 2. Sett støpselet på strømadapterledningen inn i en stikkontakt. Støpsel 1 2 DC6V Strømadapterkontakt Strømledningsstøpsel Strømadapter NO 13

14 2. Komme i gang 2.3 Innstille dato og klokkeslett Blodtrykksmåleren lagrer automatisk opptil 84 individuelle måleverdier med dato og klokkeslett for hver bruker. Bruke minnet og funksjoner for gjennomsnittverdier: Still inn apparatet på riktig dato og klokkeslett før du foretar den første målingen. Hvis batteriene tas ut i mer enn 30 sekunder, må du innstille dato og klokkeslett på nytt. Still inn år, måned, dag, timer og minutter for gjeldende dato og klokkeslett. (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer dato og klokkeslett, kan du se "Justere dato og klokkeslett".) Knappene for ukesgjennomsnitt brukes til å innstille dato og klokkeslett. Bruk knappene (se beskrivelsen nedenfor) for å justere dato og klokkeslett. Knapp for kveldsgjennomsnitt: Trykk på denne knappen for å øke verdien for dato-/klokkeslettinnstillingen. Knapp for morgengjennomsnitt: Trykk på denne knappen for å redusere verdien for dato-/klokkeslettinnstillingen. 1. Trykk på O/I-knappen for å slå på apparatet. Alle elementene i displayet vises kort, deretter blinker tallet for år. Merk: Illustrasjonen til høyre viser displayet når apparatet brukes for første gang, etter at klokken er stoppet eller etter at batteriene er skiftet ut. 14

15 2. Trykk på knappen for ukesgjennomsnitt for innstille år. 2. Komme i gang Trykk en gang på knappen for kveldsgjennomsnitt for å øke innstillingen med ett år. Trykk en gang på knappen for morgengjennomsnitt for å redusere innstillingen med ett år. Hold knappene nede for å øke (redusere) innstillingene raskt. Merk: Innstillingsområdet for år er 2007 til Maksimal innstilling for år er 2030, deretter går displayet tilbake til Trykk på MEMORY-knappen for å bekrefte innstillingen når ønsket tall vises i displayet. Året er innstilt, og tallene for måned blinker i displayet. NO 4. Trykk på knappen for ukesgjennomsnitt for å innstille måned. Trykk en gang på knappen for kveldsgjennomsnitt for å øke innstillingen med én måned. Trykk en gang på knappen for morgengjennomsnitt for å redusere innstillingen med én måned. Hold knappene nede for å øke (redusere) innstillingene raskt. 15

16 2. Komme i gang 5. Trykk på MEMORY-knappen for å bekrefte innstillingen når ønsket tall vises i displayet. Måneden er innstilt, og tallene for dag blinker i displayet. Eksempel: Når oktober er angitt som måned. 6. Trykk på knappen for ukesgjennomsnitt for å innstille dag. Trykk en gang på knappen for kveldsgjennomsnitt for å øke innstillingen med én dag. Trykk en gang på knappen for morgengjennomsnitt for å redusere innstillingen med én dag. Hold knappene nede for å øke (redusere) innstillingene raskt. 7. Trykk på MEMORY-knappen for å bekrefte innstillingen når ønsket tall vises i displayet. Dagen er innstilt, og tallene for timer blinker i displayet. 16

17 8. Still in timer og minutter på samme måte som dato. Trykk på knappene for ukesgjennomsnitt for å justere verdiene for timer og minutter, trykk deretter på MEMORYknappen for å bekrefte innstillingen. 2. Komme i gang Når dato og klokkeslett er innstilt, endres displayet til det som vises over. 9. Trykk på O/I-knappen for å slå av apparatet. Merk: Du kan også starte målingen umiddelbart istedenfor å slå av apparatet. NO 17

18 2. Komme i gang Justere dato og klokkeslett Merk: Hvis du av en eller annen grunn må endre datoen og klokkeslettet, eller hvis datoen og klokkeslettet er blitt tilbakestilt etter at du har skiftet batterier, justerer du datoen og klokkeslettet mellom 10:00 og 18:59. På denne måten unngår du problemer med ukesgjennomsnittsverdier for morgen og kveld som er lagret i minnet. 1. Trykk på O/I-knappen for å slå av apparatet. 2. Slå på apparatet, og trykk på og hold nede MEMORY-knappen i tre sekunder eller mer mens standby-visningen (vist til høyre) vises. Standby-visning (Når mansjetten er lukket.) 3. Innstillingen for år blinker i displayet. Se kapittel 2.3 for å justere innstillingen for dato og klokkeslett. 18

19 Bruksanvisning 3. Bruke apparatet 3. Bruke apparatet 3.1 Riktig sittestilling under en måling For å oppnå nøyaktige resultater er det viktig at du sitter riktig mens målingen pågår. Merk: Målingen bør utføres på et rolig sted, og du bør sitte i en avslappet stilling. Pass på at ikke rommet er for varmt eller for kaldt. Du må ikke spise, drikke alkohol, røyke eller trene i minst 30 minutter før målingen. Ikke beveg deg eller snakk under målingen. Riktig stilling Sitt rett med ryggen rett. Fjern tettsittende klær fra overarmen samt tykke klær, f.eks. en genser. Ikke plasser mansjetten over tykke klær, og ikke rull opp ermet slik at det strammer. Plasser midten av mansjetten slik at den er i samme høyde som hjertet. NO Plasser apparatet i nærheten av deg. Bord Mellom stolen og bordplaten bør det være mellom 25 og 30 cm. Plasser albuen her. 19

20 3. Bruke apparatet Merk: Du kan foreta målinger på venstre eller høyre arm. Blodtrykket som måles på venstre og høyre arm, kan variere, og de målte blodtrykksverdiene kan derfor også variere. Omron anbefaler at du alltid måler blodtrykket på samme arm. Hvis verdiene på de to armene er svært forskjellig, bør du spørre legen om hvilken arm du skal bruke. Feil stilling Hvis du lener deg forover, kan dette føre til trykk på magen, noe som kan gi feil måleresultater. Målingen blir ikke riktig i følgende tilfeller: Hvis du sitter med krum rygg (foroverlent) Hvis du sitter med bena i kors Hvis du sitter på en sofa eller et lavt bord, slik at du lener deg forover Hvis apparatet er plassert for langt fra kroppen din. Hvis apparatet er plassert lavere enn hjertet ditt. 20

21 3.2 Tre armen gjennom mansjetten 3. Bruke apparatet Fjern beskyttelsesarket før du bruker apparatet for første gang. Foreta målingene på bar arm eller over tynne klær. Merk: Fjern tykke klær fra overarmen. Du må ikke foreta en måling over tykke klær eller opprullede ermer. 1. Trykk på knappen for å åpne mansjetten. Knapp for å åpne mansjetten Mansjetten kan flyttes innenfor området som vises til høyre. NO 21

22 3. Bruke apparatet 2. Tre venstre arm gjennom mansjetten. Merk: Ikke fjern foret i mansjetten. Hvis foret løsner, kontakter du OMRON-distributøren eller -kundetjenesten som er angitt på emballasjen. 3. Legg albuen på albuestøtten. Legg albuen her. Måle på høyre arm Se trinn 2 og 3 over, tre høyre arm inn i mansjetten som vist. Høyre arm 4. Kontroller at du sitter riktig. (Se kapittel 3.1.) 22

23 3.3 Foreta en måling 3. Bruke apparatet Du bør forsøke å foreta målingene på samme tidspunkt hver dag (innen 1 time etter at du har våknet anbefales). Dette vil gi et nyttigere resultat. Merk: Hvis du vanligvis har et systolisk blodtrykk over 170 mmhg, kan du se kapittel Sitt behagelig og slapp av. Hvis du føler deg stresset, puster du dypt noen ganger. 2. Trykk på O/I-knappen for å slå på apparatet. Apparatet slås på, og displayet vises (se nedenfor). Gjeldende dato Gjeldende klokkeslett Alle elementer begynner å lyse Standby-visning NO 3. Trykk på knappen for valg av bruker-id, og velg ønsket bruker. 23

24 3. Bruke apparatet Hver gang du trykker på denne knappen, endres brukeren (se nedenfor). Bruker A Bruker B Gjest Merk: Hvis du velger G, lagres ikke måleresultatene i minnet. Hvis du trykker på START/STOP-knappen uten å velge en bruker-id, vises G, og måleresultatene lagres ikke i minnet. 4. Kontroller at du sitter riktig. Hvis du ikke sitter riktig, vises symbolet i displayet. Symbolet forsvinner når du sitter riktig. Før du kan starte målingen, må du kontrollere at du sitter riktig. i dis- Merk: Avhengig av mansjettvinkelen, vises symbolet playet, selv om du ikke har armen i mansjetten. Lyser ikke Mansjettvinkel når du sitter riktig. 24

25 3. Bruke apparatet 5. Trykk en gang på START/ STOP-knappen for å starte målingen. Ikke beveg armen og sitt helt stille til hele måleprosessen er ferdig. Blinker på en roterende måte Display mens målingen pågår Mansjetten justerer seg etter størrelsen på armen din Oppblåsingen starter etter at mansjetten er justert i forhold til størrelsen på armen din Klar til måling NO Målingen avsluttes Målingen vises mens luften tømmes ut av mansjetten Blåses opp til ønsket trykk Merk: Apparatet øker oppblåsingen automatisk hvis mansjetten ikke er tilstrekkelig oppblåst. Dette skjer kun én gang. 25

26 3. Bruke apparatet Avbryte en måling Hvis du trykker på O/I- eller START/STOP-knappen mens mansjetten blåses opp, stopper målingen, og luften tømmes ut av mansjetten. Merk: Av sikkerhetsårsaker stopper målingen når du trykker på en av knappene. Viktig: Hvis oppblåsingen av mansjetten ikke stopper når du trykker på O/I-, START/STOP-knappen eller en annen knapp: Trykk på nødbryteren for tømming av luft på baksiden av apparatet. Merk: Hvis du trykker på denne bryteren, stopper klokken også. Tilbakestill datoen og klokkeslettet. DC6V Nødbryter for tømming av luft 26

27 3. Bruke apparatet 6. Kontroller måleresultatene. Måleresultatene lagres automatisk i minnet. (Se kapittel 3.5.) Merk: Hvis du har valgt G, lagres ikke måleresultatene i minnet. Advarsel: Selvtolkning av måleresultatene og selvbehandling er farlig. Følg alltid legens instruksjoner. Systolisk blodtrykk Diastolisk blodtrykk Puls Hvis symbolene eller vises: Gjenta målingen. Noen ganger er det ikke mulig å foreta målingen på riktig måte. Hvis vises: Feil sittestilling under målingen. Sitt riktig og gjenta målingen. (Se kapittel ) Merk: Symbolet forsvinner i løpet av et par sekunder, men kan vises igjen (dette avhenger av mansjettvinkelen). NO Hvis vises: Bevegelse under måling. Sitt stille og gjenta målingen. 27

28 3. Bruke apparatet Hvis E eller EE vises: Målingen kunne ikke utføres. (Se kapittel 4.1.) Vent i 2 3 minutter før du foretar en ny måling. Når du venter litt mellom målingene, får arteriene tid til å gå tilbake til den tilstanden de var i før blodtrykksmålingen. Gjenta målingen når armen din er avslappet igjen. (Se kapittel 3.3.) 7. Fjern armen og la mansjetten gå tilbake til opprinnelig posisjon. Mansjetten klikker på plass. 8. Trykk på O/I-knapen for å slå av apparatet. Merk: Hvis du glemmer å slå av apparatet, slår det seg automatisk av etter fem minutter. 28

29 Viktig: Hvis det systoliske eller diastoliske blodtrykket er utenfor normalområdet, blinker hjerterytmesymbolet når måleresultatet vises. Nyere forskning viser at følgende verdier kan brukes som en veiledning for høyt blodtrykk for målinger som foretas hjemme. Systolisk blodtrykk Over 135 mmhg 3. Bruke apparatet Diastolisk blodtrykk Over 85 mmhg Disse kriteriene gjelder for blodtrykksmålinger som foretas hjemme. I kapittel 7 finner du informasjon om profesjonelle kriterier for blodtrykksmåling. Blodtrykksmåleren har en funksjon for uregelmessig hjerterytme. Uregelmessig hjerterytme kan påvirke måleresultatene. Funksjonen bestemmer automatisk om målingen kan brukes, eller om den må gjentas. Hvis måleresultatet påvirkes av uregelmessig hjerterytme, men resultatet er gyldig, vises resultatet sammen med symbolet for uregelmessig hjerterytme. Hvis den uregelmessige hjerterytmen gjør målingen ugyldig, vises intet resultat. Hvis symbolet for uregelmessig hjerterytme ( ) vises etter at du har foretatt en måling, gjentar du målingen. Hvis symbolet for uregelmessig hjerterytme vises ofte, bør du fortelle det til legen din. NO 29

30 3. Bruke apparatet Hva er uregelmessig hjerterytme? Uregelmessig hjerterytme er Normal hjerterytme en rytme som avviker med Puls mer enn 25 % fra gjennomsnittlig hjerterytme registrert Blodtrykk mens apparatet måler det Uregelmessig hjerterytme systoliske og diastoliske blodtrykket. Puls Kort Lang Hvis en slik uregelmessig Blodtrykk hjerterytme registreres mer enn to ganger under målingen, vises symbolet for uregelmessig hjerterytme ( ) sammen med måleresultatene. Hva er arytmi? Et hjerteslag stimuleres av elektriske signaler som får hjertet til å trekke seg sammen. Arytmi er en tilstand der hjerterytmen er unormal på grunn av mangler i det bioelektriske systemet som driver hjerteslagene. Vanlige symptomer er at hjertet hopper over et slag, trekker seg sammen for tidlig, eller unormalt rask (takykardi) eller sakte (bradykardi) puls. Dette kan skyldes hjertesykdom, alderdom, fysisk predisponering, stress, søvnmangel, tretthet osv. Arytmi kan kun diagnostiseres av lege ved en spesiell undersøkelse. Om grunnen til at symbolet for uregelmessig hjerterytme ( ) vises, er arytmi eller ikke, kan kun påvises ved undersøkelse og diagnostisering av lege. Advarsel: Hvis symbolet for uregelmessig hjerterytme ( ) vises ofte, bør du fortelle det til legen din. Selvdiagnostisering og selvbehandling basert på måleresultatene kan være farlig. Pass på at du følger legens instruksjoner. 30

31 3.4 Instruksjoner for spesielle forhold 3. Bruke apparatet Hvis det systoliske blodtrykket ditt vanligvis er over 170 mmhg, eller hvis du ikke kunne måle blodtrykket gjentatte ganger, følger du fremgangsmåten nedenfor. 1. Tre armen gjennom mansjetten og trykk på O/I-knappen for å slå på apparatet. 2. Trykk på knappen for valg av bruker-id, og velg ønsket bruker. 3. Trykk på og hold nede START/STOP-knappen til mansjetten er blåst opp til mmhg høyere enn det antatte systoliske blodtrykket. Merk: Du kan ikke blåse opp mansjetten til over 299 mmhg. (Det vises en feilmelding hvis du forsøker å blåse opp mansjetten til over 299 mmhg.) NO 4. Slipp START/STOP-knappen når mansjetten er blåst opp til ønsket trykk. Mansjetten starter tømmingen av luft, og målingen starter. 5. Resten av prosedyren er den samme som for normal måling. Se kapittel 3.3. Merk: Ikke bruk mer trykk en nødvendig. 31

32 3. Bruke apparatet 3.5 Bruke minnefunksjonen Apparatet er utviklet for å lagre blodtrykket og pulshastigheten til to personer (bruker A og bruker B) i minnet hver gang en måling er ferdig. Apparatet lagrer opptil 84 sett med måleverdier (blodtrykk og pulshastighet) automatisk for hver bruker (A og B). Når 84 sett med måleverdier er lagret, slettes den eldste oppføringen for å gi plass til den siste måleverdien. Apparatet lagrer også 8 uker med morgengjennomsnitt og kveldsgjennomsnitt for hver bruker (A og B). Gjennomsnittsfunksjon Apparatet kalkulerer en gjennomsnittsmåling på grunnlag av de tre siste settene med måleverdier som er gjort innen 10 minutter siden den siste målingen. Merk: Hvis to sett med måleverdier er lagret i minnet for 10-minuttersperioden, baseres gjennomsnittet på de to settene med måleverdier. Hvis ett sett med måleverdier er lagret, vises dette som gjennomsnittet. Vise måleverdiene 1. Trykk på O/I-knappen for å slå på apparatet. 2. Trykk på knappen for valg av bruker-id, og velg ønsket bruker-id (A eller B). 32

33 3. Bruke apparatet 3. Trykk på MEMORY-knappen. Gjennomsnittsverdien vises, og gjennomsnittssymbolet ( ) vises over minnesymbolet ( ) i displayet. 4. Trykk på MEMORY-knappen for å vise det siste settet med individuelle måleverdier på skjermen. Merk: Minnenummeret angis kort, deretter vises dato og klokkeslett med måleverdiene. Endre visningen Verdiene vises fra den siste til den eldste ved å trykke på MEMORYknappen. Trykk på og hold nede MEMORY-knappen for å vise verdiene raskere. NO 5. Trykk på O/I-knappen for å slå av apparatet. 33

34 3. Bruke apparatet Ukesgjennomsnitt, morgen og kveld Apparatet kalkulerer og viser ukesgjennomsnitt for målinger som er gjort om morgenen ( ) og om kvelden ( ) i løpet av 8 uker for hver bruker (A og B). Merk: Uken starter søndag klokken 04:00. 34

35 Om ukesgjennomsnitt 3. Bruke apparatet Ukesgjennomsnitt for målinger om morgenen Dette er gjennomsnittet for målinger som er gjort om morgenen (kl. 04:00-09:59) mellom søndag og lørdag. Et gjennomsnitt for hver dag kalkuleres for opptil tre målinger som gjøres i løpet av 10 minutter etter den første målingen om morgenen. Første måling om morgenen 4:00 Innen 10 minutter Målinger om morgenen Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Opptil 3 målinger Måling Måling Blodtrykk om morgenen Måling 9:59 Måling Ukesgjennomsnitt for målinger om kvelden Dette er gjennomsnittet for målinger som er gjort om kvelden (kl. 19:00-01:59) mellom søndag og lørdag. Et gjennomsnitt for hver dag kalkuleres for opptil tre målinger som gjøres i løpet av 10 minutter etter den første målingen om kvelden. NO 19:00 Målinger om kvelden Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Innen 10 minutter Siste måling om kvelden 1:59 Måling Måling Måling Måling Opptil 3 målinger Blodtrykk om kvelden 35

36 3. Bruke apparatet Vise gjennomsnitt av morgen- og kveldsmålinger 1. Trykk på O/I-knappen for å slå på apparatet. 2. Trykk på knappen for valg av bruker-id, og velg ønsket bruker-id (A eller B). 3. Trykk på knappen for morgengjennomsnitt eller kveldsgjennomsnitt. Gjennomsnitt for gjeldende uke (THIS WEEK) vises i displayet. Gjennomsnittsverdien for morgen- og kveldsmålingen for samme uke kan vises ved å trykke på knappen for morgengjennomsnitt eller kveldsgjennomsnitt. Det er viktig å sjekke både morgen- og kveldsgjennomsnitt i samme uke. 4. Fortsett å trykke på knappen for morgengjennomsnitt eller kveldsgjennomsnitt for å vise de foregående ukene. Apparatet viser -1 WEEK for forrige uke til -7 WEEK for det eldste settet med gjennomsnittsverdier. Merk: Hvis det ikke er gjort tilstrekkelig mange målinger i løpet av en uke til at gjennomsnittet kan kalkuleres, ser displayet ut som på illustrasjonen Trykk på O/I-knappen for å slå av apparatet.

37 Visningskombinasjoner 3. Bruke apparatet I tillegg til symbolene for morgengjennomsnitt og kveldsgjennomsnitt kan apparatet også vise symbolet for morgenhypertensjon/høyt blodtrykk hvis morgengjennomsnittet for den aktuelle uken ligger over retningslinjen for hjemmemålt blodtrykk. (Se kapittel 3 Bruke apparatet - Viktig informasjon for mer informasjon.) Avhengig av måleresultatene kan disse vises i følgende kombinasjoner. Display Morgengjennomsnitt Morgengjennomsnitt fra denne uken med symbol for morgengjennomsnitt Morgengjennomsnitt fra 7 uker siden med symbol for morgengjennomsnitt + blinkende symbol for hjerterytme + symbol for morgenhypertensjon/høyt blodtrykk NO Kveldsgjennomsnitt Kveldsgjennomsnitt fra denne uken med symbol for kveldsgjennomsnitt Gjennomsnitt innenfor retningslinjen for hjemmemålt blodtrykk Kveldsgjennomsnitt fra 7 uker siden med symbol for kveldsgjennomsnitt + blinkende symbol for hjerterytme + symbol for morgenhypertensjon/høyt blodtrykk Gjennomsnitt over retningslinjen for hjemmemålt blodtrykk + morgenhypertensjon/høyt blodtrykk 37

38 3. Bruke apparatet Symbolet for morgenhypertensjon/høyt blodtrykk ( ) vises hvis ukesgjennomsnittet for morgenmålinger er over 135/85. I dette tilfellet vises symbolet for morgenhypertensjon/høyt blodtrykk ( ) når kveldsgjennomsnittet vises, uavhengig av verdiene for kveldsgjennomsnittet. Slette alle verdier som er lagret i minnet Verdiene som er lagret i minnet, slettes av bruker-iden. Du kan ikke slette bare noen av verdiene som er lagret i vinduet. Alle verdiene for valgt bruker slettes. 1. Trykk på O/I-knappen for å slå på apparatet. 2. Trykk på knappen for valg av bruker-id, og velg ønsket bruker-id (A eller B). 3. Hod nede MEMORY-knappen og trykk samtidig på START/STOP-knappen i mer enn 2 sekunder. Alle verdiene slettes. 38

39 Stell og vedlikehold 4. Håndtering av feil og problemer 4. Håndtering av feil og problemer 4.1 Feilmeldinger Visning av feil Årsak Løsning EE vises i feltet for systolisk blodtrykk. E vises i feltet for systolisk blodtrykk. EE vises. Bevegelse under måling Er armen riktig plassert i mansjetten? Har du rullet opp ermet, slik at det strammer over armen? Lekker det luft fra mansjetten? Bevegelse under måling Mansjetten er blåst opp til over 299 mmhg. Kontroller at symbolet for hjerterytme lyser, hold deg i ro og gjenta målingen. (Se kapittel 3.3) Hvis EE vises igjen, går du til kapittel 3.4. Plasser armen riktig. (Se kapittel 3.2) Fjern klær fra overarmen og tre armen gjennom mansjetten. (Se kapittel 3.2) Kontakt OMRON-distributøren eller -kundetjenesten som er angitt på emballasjen. Kontroller at symbolet for hjerterytme lyser, hold deg i ro og gjenta målingen. Ikke blås opp mansjetten til over 299 mmhg. (Se kapittel 3.4) NO Merk: Hvis du endrer sittestilling eller beveger deg under målingen, kan det hende at symbolet for sittestilling ( ) eller bevegelse ( ) vises under målingen. 39

40 4. Håndtering av feil og problemer Visning av feil Årsak Løsning Symbolet for svakt batteri blinker eller vises kontinuerlig. Batteriene er flate. Skift ut alle de fire AA-batteriene med nye. (Se kapittel 2.1) Er vises. Det har oppstått en feil. Kontakt OMRON-distributøren eller -kundetjenesten som er angitt på emballasjen. 40

41 4.2 Problemløsing 4. Håndtering av feil og problemer Problem Årsak Løsning Måleresultatet er svært høyt (eller lavt). Mansjetten er ikke blåst opp. Er armen riktig plassert i mansjetten? Snakking under målingen. Har du rullet opp ermet, slik at det strammer over armen? Er mansjettforet skadet? Lekker det luft fra mansjetten? Se kapittel 3.2. Ikke snakk under målingen. Les nøye gjennom og gjenta trinnene i kapittel 3.3. Les nøye gjennom og gjenta trinnene i kapittel 3.3. Avbryt målingen og kontakt OMRON-distributøren eller -kundetjenesten. Kontakt OMRON-distributøren eller -kundetjenesten. Apparatet fungerer normalt og det virker som om målinger gjøres, men... Målinger som gjøres av en lege, er høyere (eller lavere). Måleresultatene er forskjellig hver gang. Apparatet slår seg av under målingen. Datoen og klokkeslettet tilbakestilles. Batteriene er flate. Se kapittel 7. Skift ut batteriene. (Se kapittel 2.1.) NO Bakgrunnslyset lyser ikke. Strømadapteren er ikke koblet til. Bakgrunnslyset lyser ikke når du kun bruker batterier. Koble til strømadapteren (Se kapittel 2.2.) 41

42 4. Håndtering av feil og problemer Problem Årsak Løsning Datoen og klokkeslettet blinker, selv om datoen og klokkeslettet er innstilt, etter at batteriene er skiftet ut. Ingenting vises i displayet når du trykker på I/O-knappen. Målingene lagres ikke i minnet. Du har trykket på nødbryteren for tømming av luft. Er batteriene tatt ut? Batteriene er flate. Batteriene er satt inn på feil måte. Strømadapteren ble koblet fra apparatet når det kun ble brukt med strømadapteren. Strømadapteren ble koblet fra strømforsyningen når du kun brukte apparatet med strømadapteren. G (gjest) er valgt, men ingen bruker-id. Innstill dato og klokkeslett på nytt. (Se kapittel 2.3.) Selv om apparatet slås av, vil klokken også stoppe hvis du trykker på nødbryteren for tømming av luft. Sørg for at du ikke trykker på denne bryteren når du rengjør eller flytter apparatet. Innstill dato og klokkeslett på nytt. (Se kapittel 2.3.) Datoen og klokkeslettet tilbakestilles hvis batteriene tas ut i over 30 sekunder. Sett batteriene inn igjen før det er gått 30 sekunder. Skift ut batteriene. (Se kapittel 2.1.) Sett inn batteriene på riktig måte. (Se kapittel 2.1.) Koble til strømadapteren (Se kapittel 2.2.) Koble strømadapteren til strømforsyningen. (Se kapittel 2.2.) Velg riktig bruker-id. (Se kapittel 3.3.) 42

43 4. Håndtering av feil og problemer Problem Årsak Løsning Annet. Slå av apparatet og gjenta målingen. Skift ut batteriene. Hvis problemet forsetter, kontakter du OMRONdistributøren eller -kundetjenesten som er angitt på emballasjen. NO 43

44 5. Vedlikehold og oppbevaring 5. Vedlikehold og oppbevaring Ta hensyn til det følgende for å beskytte apparatet mot skade: Ikke utsett apparatet for svært høye eller lave temperaturer, fuktighet eller direkte sollys. Ikke utfør reparasjoner på apparatet selv. Hvis det oppstår en feil, kontakter du OMRON-forhandleren eller -kundetjenesten som angitt på emballasjen, eller ber om hjelp fra din leverandør av kirurgisk utstyr eller apotek. OMRON i-q132 er et presisjonsapparat. Det er viktig at nøyaktigheten opprettholdes innenfor spesifikasjonene. Vi anbefaler at apparatet undersøkes annethvert år for å sikre at det er nøyaktig og fungerer riktig. Kontakt OMRON-forhandleren eller -kundetjenesten som er angitt på emballasjen, for mer informasjon. Apparatet må ikke utsettes for kraftig støt eller vibrasjoner (for eksempel fall i gulvet). Ikke bruk væsker til å rengjøre apparatet. APPARATET OG MANSJETTEN MÅ RENGJØRES MED EN MYK, TØRR KLUT. For å fjerne vanskelige flekker tørker du av apparatet med en fuktig klut med mildt såpevann. Ikke sprut vann på apparatet eller la det komme væske inn i det. Ikke fjern foret i mansjetten. Ikke vask eller fukt mansjettforet. 44

45 Oppbevaring 5. Vedlikehold og oppbevaring Oppbevaringsforhold. Ikke utsett apparatet for svært høye eller lave temperaturer, fuktighet eller direkte sollys. Ikke utsett apparatet for kraftige støt eller vibrasjoner eller la det ligge skrått. Ikke oppbevar apparatet på steder der det kan utsettes for kjemisk eller etsende damp. Forholdsregler for oppbevaring Apparatet må oppbevares med mansjetten lukket. Ta ut batteriene hvis apparatet ikke skal brukes i lengre tid (3 måneder eller lengre). Når apparatet ikke er i bruk, eller hvis det flyttes osv., må gjenstander (skriveredskaper, notatblokker, strømadapteren osv.) ikke plasseres i mansjetten. Dette kan føre til skade på mansjettforet eller apparatet, noe som kan gi feil måleresultater. NO 45

46 6. Tekniske data 6. Tekniske data Produktbeskrivelse Modell Display Målemetode Måleområde Nøyaktighet Oppblåsing Tømming av luft Trykkregistrering Minne Strømkilde Batterilevetid Temperatur/fuktighet ved bruk Temperatur/fuktighet/ lufttrykk ved oppbevaring Vekt Utvendige mål Armomkrets Innhold i pakken Digital automatisk blodtrykkmåler OMRON i-q132 (HEM-1010-E) Digital LCD-skjerm Oscillometrisk metode Trykk: 0 mmhg til 299 mmhg Puls: 40 til 180/min. Trykk: 3 mmhg Puls: 5 % av avlesningen i displayet Fuzzy-logic-styrt av elektrisk pumpe Automatisk trykkbegrensningsventil Kapasitiv trykksensor 84 målinger med dato og klokkeslett for hver bruker (A og B) 4 alkaliske AA-batterier 1,5 V eller strømadapter (AC/DC) (inkludert; inngang V 50Hz/60 Hz, utgang 6 V/6 W) Cirka 250 målinger ved bruk 6 ganger daglig med 4 nye alkaliske batterier uten strømadapter 10 C til 40 C/30 til 85 % RH -20 C til 60 C/10 til 95 % RH hpa Cirka 1600 g uten batterier Cirka 228 (l) mm 230 (b) mm 217 (h) mm 17 til 32 cm Brukerveiledning, hurtigveiledning, strømadapter, batterier, garantikort, blodtrykkspass Merk: Med forbehold om at den tekniske informasjonen kan endres uten forhåndsvarsel. = Type B Dette utstyret oppfyller bestemmelsene i EU-direktiv 93/42/EØF (om medisinsk utstyr). Denne blodtrykksmåleren er utviklet i henhold til den europeiske standarden EN1060, ikke-invasive blodtrykksmålere, del 1: Generelle krav, og del 3: Supplerende krav for elektromekaniske blodtrykksmålesystemer. 46

47 6. Tekniske data Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med den stadig økende mengden elektronisk utstyr, f.eks. PCer og mobiltelefoner, kan medisinsk utstyr som er i bruk, bli utsatt for elektromagnetisk interferens fra annet utstyr. Elektromagnetisk interferens kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og dette kan skape en potensielt utrygg situasjon. Interferens fra medisinsk utstyr kan også forstyrre annet utstyr. For å regulere kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og hindre utrygge situasjoner er standarden IEC implementert. Denne standarden definerer nivåene av elektromagnetisk immunitet og maksimale nivåer av elektromagnetisk emisjon for medisinsk utstyr. Dette medisinske utstyret fra OMRON Healthcare samsvarer med IEC :2001, både når det gjelder immunitet og emisjon. Det må imidlertid tas spesielle forholdsregler: Ikke bruk mobiltelefoner og annet utstyr som genererer sterke elektriske eller elektromagnetiske felt, i nærheten av det medisinske utstyret. Det kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og kan skape en potensielt utrygg situasjon. En minsteavstand på 7 meter anbefales. Hvis avstanden er mindre, må du kontrollere at utstyret fungerer som det skal. Ytterligere dokumentasjon i samsvar med IEC :2001 kan fås ved å kontakte OMRON Healthcare Europe på adressen som er angitt i denne instruksjonsveiledningen. Dokumentasjonen er også tilgjengelig på Riktig kassering av produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr) Når produktet er merket med dette symbolet, eller det er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må produktet kasseres atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser. NO Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall. Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer. 47

48 7. Nyttig informasjon om blodtrykk 7. Nyttig informasjon om blodtrykk Hva er blodtrykk? Blodtrykk er et mål på hvor kraftig blodet som strømmer mot arterieveggene, er. Det arterielle blodtrykket er under konstant forandring i løpet av hjertets syklus. Det høyeste trykket i syklusen kalles systolisk blodtrykk, det laveste kalles diastolisk blodtrykk. Begge trykkmålingene, både systolisk og diastolisk, er nødvendig for at en lege skal kunne vurdere en pasients blodtrykk. Hvorfor er det lurt å måle blodtrykket hjemme? Når en lege måler blodtrykket ditt, kan sinnstilstanden din (engstelse, nervøsitet osv.) i seg selv forårsake høyt blodtrykk. En rekke forhold påvirker blodtrykket, og det er derfor ikke sikkert at én måling er tilstrekkelig for å kunne stille en nøyaktig diagnose. Mange faktorer, som fysisk aktivitet, engstelse eller tid på dagen kan påvirke blodtrykket ditt. Derfor er det best å prøve å måle blodtrykket til samme tidspunkt hver dag for å få en nøyaktig registrering av eventuelle endringer i blodtrykket. Blodtrykket er vanligvis lavt om morgenen og øker fra ettermiddagen til kvelden. Det er lavere om sommeren og høyere om vinteren. Blodtrykket måles i millimeter kvikksølv (mmhg), og resultatene skrives med det systoliske trykket før det diastoliske, dvs. blodtrykk angitt som 140/90 kalles 140 over 90 mmhg. 48

49 7. Nyttig informasjon om blodtrykk 200 Øvre kurve: systolisk blodtrykk Nedre kurve: diastolisk blodtrykk mmhg Klokkeslett Eksempel: svingninger innenfor én dag (mann, 35 år gammel) Verdens helseorganisasjons blodtrykksklassifisering Verdens helseorganisasjon (WHO) og International Society of Hypertension (ISH) har utarbeidet blodtrykksklassifiseringen i denne figuren. Systolisk blodtrykk (mmhg) 180 Kraftig hypertensjon Moderat hypertensjon Mild hypertensjon Normal systolisk verdi Normalt blodtrykk Optimalt blodtrykk (målverdi) Diastolisk blodtrykk (mmhg) NO Denne klassifiseringen er basert på blodtrykksverdier som er målt hos sittende personer på en poliklinisk avdeling. Merk: Det finnes ingen generelt akseptert definisjon på hypotensjon. Men et systolisk blodtrykk under 100 mmhg antas å være hypotensivt/lavt blodtrykk. 49

50 7. Nyttig informasjon om blodtrykk Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND Produksjonsanlegg OMRON (DALIAN) CO., LTD. Dalian, KINA OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. Filial OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, TYSKLAND OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANKRIKE Produsert i Kina 50

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning NO IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2.

Detaljer

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning Norsk Automatisk blodtrykksmåler Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Innhold Takk for at

Detaljer

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker vekten for første gang, og pass på at du bruker

Detaljer

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning NO IM-HEM-7300-WE7-02-10/2011 Innhold Før du bruker blodtrykksmåleren Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...6 2.

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Kroppssammensetningsmåler

Kroppssammensetningsmåler BF511 Kroppssammensetningsmåler Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne kroppssammensetningsmåleren fra OMRON. Før du bruker apparatet for første gang, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell i-c10 Instruksjonsh ndbok

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell i-c10 Instruksjonsh ndbok Digital automatisk blodtrykkmåler Modell i-c10 Instruksjonsh ndbok IM-HEM-7070-E-03-10/2011 5320473-7B Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...6 2.

Detaljer

Modell MIT5 Connect Bruksanvisning

Modell MIT5 Connect Bruksanvisning Norsk Automatisk blodtrykksmåler Modell MIT5 Connect Bruksanvisning IM-HEM-7280T-E-NO-01-02/2015 1 2 b F c L d a M Innhold Takk for at du kjøpte OMRON MIT5 Connect automatisk blodtrykksmåler. Din nye

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Automatisk blodtrykksmåler Modell M6 Comfort Bruksanvisning

Automatisk blodtrykksmåler Modell M6 Comfort Bruksanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Kontroller følgende deler! Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell M2 Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell M2 Bruksanvisning Digital automatisk blodtrykkmåler Modell M2 Bruksanvisning NO IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Innhold Før du bruker blodtrykksmåleren Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2. Komme

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

Digital automatisk blodtrykksmåler Modell M3 Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrykksmåler Modell M3 Bruksanvisning Kontroller følgende deler! Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-representant Produksjonsanlegg OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukerveiledning for Tensoplus OSZ5

Brukerveiledning for Tensoplus OSZ5 Brukerveiledning for Tensoplus OSZ5 1. Introduksjon OSZ5 er et helautomatisk blodtrykksapparat for bruk på overarmen. Den måler raskt systolisk og diastolisk blodtrykk, i tillegg til puls ved hjelp av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start UKE 1 Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start bør du være på rundt 85-95% av makspuls mot slutten av 4-minutters perioden. Her kan du lese om hvordan du finner makspuls. 3. 5 minutter nedtrapping

Detaljer

Aktivitetsmåler Jog style

Aktivitetsmåler Jog style Aktivitetsmåler Jog style Bruksanvisning 1 NO IM-HJA-300-E-06-10/2011 INNSTILLING TRENINGSMODUS VISER MINNE Start trening Opp Trykk Velg Ned Enter Trykk i 2 sek. Treningsresultater Treningstid ('=min.

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Body Fat Monitor med vekt

Body Fat Monitor med vekt HBF400-NO.fm Page 1 Tuesday, May 16, 2006 5:36 PM BF400 Body Fat Monitor med vekt Brukerveiledning NO Takk for at du kjøpte Body Fat Monitor med vekt. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

WatchBP Home S for enkel og praktisk screening av AFIB og hypertensjon. Brukerveiledning

WatchBP Home S for enkel og praktisk screening av AFIB og hypertensjon. Brukerveiledning WatchBP Home S for enkel og praktisk screening av AFIB og hypertensjon. Brukerveiledning NO 1 Microlife WatchBP Home S er verdens ledende digitale enhet for blodtrykksmåling for tidlig påvisning av atrieflimmer

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN

Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN BF508 Kroppssammensetningsmåler Brukerveiledning Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Natt- og dagkalender

Natt- og dagkalender Brukerveiledning Natt- og dagkalender med Bilde Art.nr 502252 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Tidsintervallene... 5 Batteribackup... 6 Bytte

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

FERTI CARE personal. Brukerveiledning

FERTI CARE personal. Brukerveiledning FERTI CARE personal Brukerveiledning 0459 Multicept A/S Frederiksberg Alle 32, 2.th DK-1820 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 4576 0515 Telefaks: +45 4576 0516 E-mail: info@multicept.com www.multicept.com

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer