Kroppssammensetningsmåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kroppssammensetningsmåler"

Transkript

1 BF511 Kroppssammensetningsmåler Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne kroppssammensetningsmåleren fra OMRON. Før du bruker apparatet for første gang, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du bruker apparatet på en sikker og riktig måte. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig for senere bruk. IM-HBF-511-E-03-10/2011

2 ør bruk av apparatet Kjære kunde, BF511 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du har kjøpt denne kroppssammensetningsmåleren av høy kvalitet fra OMRON. Den gjør det mulig å måle følgende kroppssammensetningsparametre nøyaktig og tolke resultatene med det samme: Kroppsfett (i prosent) Visceralt fett (opptil 30 nivåer) Kroppsmasseindeks (BMI) Skjelettmuskulatur (i prosent) I tillegg bestemmer kalkuleringen av hvilemetabolisme (i kcal) det daglige kaloribehovet, og kan fungere som en referanse for et slankeprogram. Den unike OMRON 8-sensorteknologien som brukes på både hender og føtter, gir en av de mest nøyaktige metodene for måling av hele kroppen. OMRONs kroppssammensetningsmåler BF511 kan brukes på barn over 6 år og voksne, og kan brukes til å veie personer med en vekt på opptil 150 kg. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å få informasjon om de enkelte funksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig for senere bruk. Apparatet må ikke brukes til noe annet enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Innhold Før bruk av apparatet Sikkerhetsinformasjon...2 Informasjon om kroppssammensetning...3 Bruksanvisning 1. Bli kjent med apparatet Sette inn og bytte batteriene Angi og lagre personlig informasjon Foreta en måling Kun måle vekt...12 Stell og vedlikehold 6. Feilmeldinger Problemløsing Ta vare på og oppbevare apparatet Tekniske data

3 Sikkerhetsinformasjon Symboler og definisjoner som brukes: Fare: Feil bruk kan føre til dødsfall eller alvorlig skade. Advarsel: Feil bruk kan føre til dødsfall eller alvorlig skade. Forsiktig: Feil bruk kan føre til skade på eller ødeleggelse av eiendom. Fare: Dette apparatet må ikke brukes sammen med elektronisk medisinsk utstyr, f.eks.: (1) Elektroniske medisinske implantater, f.eks. en pacemaker. (2) Elektroniske livsoppholdende systemer, f.eks. en respirator. (3) Bærbart elektronisk medisinsk utstyr, f.eks. en elektrokardiograf. Dette apparatet kan føre til at slikt utstyr ikke virker som det skal, og utsetter dermed brukere av slikt utstyr for betydelig helsefare. Advarsel: Slanke- eller treningsprogrammer bør aldri påbegynnes uten at du først har konsultert lege eller spesialist. Ikke bruk apparatet på glatte underlag, f.eks. et vått gulv. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn. Ikke hopp opp på apparatet, eller hopp opp og ned på det. Ikke bruk apparatet når kroppen din og/eller føttene er våte, f.eks. etter et bad. Stå barbent på hovedenheten. Hvis du bruker sokker, kan du skli og skade deg. Ikke tråkk på kanten eller på displayet på hovedenheten. Funksjonshemmede eller fysisk svekkede personer må alltid få hjelp av andre når de skal bruke dette apparatet. Bruk et rekkverk eller lignende når du skal gå opp på apparatet. Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart. Ta batteriene ut av apparatet hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode (cirka tre måneder eller mer). Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig. Ikke bruk gamle og nye batterier samtidig. Fjern displayenheten fra hovedenheten før du går opp på apparatet. Hvis du forsøker å fjerne displayenheten når du står på apparatet, kan du miste balansen og falle. Generelle råd: Ikke plasser apparatet på et polstret underlag, f.eks. et gulvteppe eller en matte. Det kan føre til unøyaktig måling. Ikke plasser apparatet i svært fuktige omgivelser, og beskytt det mot vannsøl. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder eller under klimaanlegg, og unngå direkte sollys. Apparatet må ikke brukes til noe annet enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke trekk hardt i ledningen som kobler displayenheten til hovedenheten. Dette apparatet er et presisjonsinstrument, og det må derfor ikke mistes i gulvet eller utsettes for vibrasjoner eller kraftige støt. Brukte batterier skal kasseres i samsvar med nasjonale bestemmelser om kassering av batterier. Displayet eller hovedenheten må ikke vaskes med vann. Ikke tørk av apparatet med benzen, bensin, tynner, alkohol eller andre flyktige løsemidler. Ikke plasser apparatet på steder der det kan utsettes for kjemisk eller etsende damp. Les og følg Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i avsnittet Tekniske data. Forsiktig: Ikke demonter, reparer eller oppmonter displayenheten eller hovedenheten på nytt. Ikke bruk mobiltelefon i nærheten av displayet eller hovedenheten. Vær nøye når displayenheten skal settes på plass. Hvis du trykker for hardt, kan fingrene kan komme i klem mellom håndtaket og hovedenheten. Ikke bruk batterier som ikke er beregnet på dette apparatet. Batteriene må settes inn på riktig måte (riktig polaritet). Bytt ut brukte batterier med nye umiddelbart. Ikke kast batteriene i flammer. Hvis du får batterivæske i øynene eller på klærne, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. 2

4 Informasjon om kroppssammensetning Prinsipp for kalkulering av kroppssammensetning Kroppsfett har lav elektrisk ledeevne. BF511 måler kroppsfettprosenten ved hjelp av en metode kalt bioelektrisk impedans (BI). Muskler, blodårer og ben er kroppsvev med et høyt innhold av vann, som enkelt leder elektrisitet. Kroppsfett er vev som har liten elektrisk ledeevne. BF511 sender en svært svak elektrisk strøm på 50 khz og mindre enn 500 A gjennom kroppen for å bestemme mengden fettvev. Denne svake elektriske strømmen merkes ikke når du bruker BF511. For at vekten skal kunne bestemme kroppssammensetningen bruker den elektrisk impedans og informasjon om høyde, vekt, alder og kjønn for å generere resultatene som er basert på OMRONs data om kroppssammensetning. Måler hele kroppen for å unngå at svingninger påvirker resultatet I løpet av en dag har mengden vann i kroppen en tendens til å forflytte seg gradvis ned i bena. Det er derfor bena og anklene ofte hovner opp om kvelden eller natten. Vannforholdet i øvre og nedre del av kroppen er forskjellig om morgenen og kvelden, og det betyr at den elektriske impedansen i kroppen også varierer. Siden BF511 bruker måleelektroder på både hender og føtter, kan påvirkningen av disse svingingene på måleresultatene reduseres. Anbefalte måletidspunkt Hvis du forstår de normale endringene i kroppsfettprosenten din, kan det være lettere å forebygge eller redusere fedme. Hvis du vet når kroppsfettprosenten varierer i løpet av dagen, blir det enklere å oppnå en nøyaktig måling av kroppsfettet. Vi anbefaler at du bruker dette apparatet på samme sted og under samme forhold hver dag (se illustrasjonen). Daglige aktiviteter Stå opp Recommended time Frokost 2 timer Etter å ha våknet Recommended time Lunsj 2 timer Anbefalt tid Bade/dusje eller spise middag 2 timer Recommended time Legge seg Før lunsj og cirka 2 timer eller mer etter frokost Om ettermiddagen cirka 2 timer eller mer etter lunsj og før bad/dusj/ eller middag Unngå måling rett etter at du har spist eller badet/dusjet Før en går til sengs og cirka 2 timer eller mer etter middag eller bad/dusj Unngå å bruke apparatet under følgende forhold: - Rett etter hard trening, et bad eller badstubad. - Etter å ha drukket alkohol eller store mengder vann og etter et måltid (cirka 2 timer). Hvis du foretar målinger under disse fysiske forholdene, kan den kalkulerte kroppsfettprosenten variere kraftig fra den faktiske prosenten, fordi vanninnholdet i kroppen er i ferd med å endre seg. Hva er kroppsmasseindeks (BMI)? Ved kalkulering av BMI brukes denne enkle formelen for å finne forholdet mellom en persons vekt og høyde: BMI = vekt (kg) / høyde (m) / høyde (m) OMRON BF511 bruker høydeinformasjonen som er lagret i din personlige profil, eller når du legger inn informasjon i modusen GUEST, til å kalkulere din BMI. Hvis fettnivået som leses av ved måling av BMI, er høyere enn den internasjonale standarden, er det økt sannsynlighet for vanlige sykdommer. Men ikke alle typer fett kan oppdages ved måling av BMI. 3

5 Informasjon om kroppssammensetning Hva er kroppsfettprosent? Kroppsfettprosenten betegner mengden kroppsfett i forhold til den totale kroppsvekten uttrykt i prosent. Kroppsfettprosent (%) = {kroppsfettmasse (kg) / kroppsvekt (kg)} 100 Apparatet bruker metoden bioelektrisk impedans (BI) for å beregne kroppsfettprosenten. Avhengig av hvor fettet er fordelt i kroppen, klassifiseres det som visceral fett (fett rundt indre organer) eller subkutant fett (underhudsfett). Hva er visceralt fett? Visceralt fett = fett rundt indre organer Man antar at for mye visceralt fett er tett forbundet med økt nivå av fett i blodstrømmen, noe som kan føre til vanlige sykdommer som hyperlipidemi og diabetes, som gjør at insulinets evne til å overføre energi fra blodstrømmen og bruke det i cellene, svekkes. For å forebygge vanlige sykdommer eller oppnå en bedring i sykdomstilstanden er det viktig å prøve å redusere nivået av visceralt fett til et akseptabelt nivå. Personer med høyt nivå av visceralt fett har ofte store mager. Men dette er ikke alltid tilfellet, og et høy nivå av visceralt fett kan føre til såkalt metabolsk fedme. Ved metabolsk fedme (visceral fedme med normal vekt) er fettnivået høyere enn gjennomsnittet, selv om personens vekt er lik eller lavere enn det som er vanlig for høyden. Visceralt fett Subkutant fett Ryggrad Eksempel på visceralt fett (MR-bilde) Hva er subkutant fett? Subkutant fett = fett under huden (underhudsfett) Subkutant fett samler seg ikke bare rundt magen, men også rundt overarmene, hoftene og lårene, og kan føre til at kroppens proporsjoner endres. Selv om dette ikke er direkte forbundet med økt fare for sykdom, antar man at det øker trykket på hjertet og kan føre til andre komplikasjoner. Subkutant fett vises ikke på dette apparatet, men det er inkludert i kroppsfettprosenten. Visceralt fett Subkutant fett Ryggrad Eksempel på subkutant fett (MR-bilde) Hva er skjelettmuskulatur? Muskulaturen er inndelt i to typer, muskulaturen i indre organer, f.eks. hjertet, og skjelettmuskulaturen som er festet til ben, og som brukes til å bevege kroppen. Skjelettmuskulaturen kan økes ved trening og annen aktivitet. Å øke skjelettmuskulaturforholdet betyr at kroppen lettere kan forbrenne energi, noe som betyr at det er mindre sannsynlig at energien omdannes til fett, og dette gjør det enklere å føre et aktivt liv. Hva er hvilemetabolisme? Uansett hvilket aktivitetsnivå du har, er et minsteinntak av kalorier nødvendig for å opprettholde kroppens vanlige funksjoner. Den såkalte hvilemetabolismen angir hvor mange kalorier du trenger for at kroppen skal få nok energi til å fungere. De kalkulerte resultatene kan avvike fra den faktiske kroppsfettprosenten Kroppsfettprosenten som måles av dette apparatet, avviker i betydelig grad fra den faktiske kroppsfettprosenten i følgende tilfeller: Hos eldre (over 81 år), personer med feber, kroppsbyggere eller svært veltrente idrettsfolk, pasienter som får dialyse, pasienter med benskjørhet og svært lav bentetthet, gravide kvinner, personer med hevelser. Disse forskjellene kan også skyldes endret forhold mellom kroppsvæske og/eller kroppssammensetning. 4

6 ruksanvisning 1. Bli kjent med apparatet Displayenhet Gripeelektroder Display Knapp for personlig profilnummer Knapp for personlig profilnummer Knapper Knappen SET Knappen nedpil/memory Knappen oppil/guest Lednin Knappen WEIGHT/BMI Knappen VISCERAL FAT Holder for displayenhet Knappen RM kcal Knappen BODY FAT/MUSCLE Sett forfra Fotelektroder Strømbryter Hovedenhet (måleflate) 2. Sette inn og bytte batteriene 1. Åpne batteridekselet på baksiden av hovedenheten. 1) Trykk på tappen på batteridekselet for å løsne det. 2) Skyv det opp (se figuren). Tapp 2. Sett inn batteriene med riktig polaritet (i henhold til symbolene i batterirommet). 3. Lukk batteridekselet. Batterienes levetid og bytting av batterier Når batteriindikatoren for lavt batteri ( ) lyser, må alle fire batterier byttes ut med nye batterier. Det som er lagret i minnet, slettes ikke selv om batteriene tas ut. Slå av apparatet før du bytter batteriene. Brukte batterier skal kasseres i samsvar med nasjonale bestemmelser om kassering av batterier. Fire AA-batterier varer i omtrent 1 år (hvis apparatet brukes til fire målinger om dagen). Siden batteriene som følger med, kun er testbatterier, kan de ha kortere levetid. 5

7 3. Angi og lagre personlig informasjon For å kunne måle kroppssammensetningen må du angi personlig informasjon (alder, kjønn, høyde). 1. Slå på apparatet. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. * Vent til 0.0 kg vises. 2. Trykk på knappen for personlig profilnummer, og velg ditt personlige profilnummer. 1) Det valget nummeret blinker i displayet. 2) Trykk på SET for å bekrefte. Deretter blinker standardinnstillin gen for alder i displayet. 3. [INNSTILLE ALDER] Innstillingsområde: 6 80 år 1) Trykk på eller for å innstille alderen. 2) Trykk på SET for å bekrefte. Deretter blinker ikonene for kjønn i displayet. 4. [INNSTILLE KJØNN OG HØYDE] Innstill kjønn (MANN) eller (KVINNE) og høyde på samme måte. Når alle innstillingene er vist og du har bekreftet dem, vises 0.0 kg i displayet. Nå er innstillingen ferdig. Velge måleenhet Du kan endre måleenheten som brukes for høyde- og vektinnstillingene. 1. Slå på apparatet. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Vent til 0.0 kg vises. 2. Hold nede til lb og kg blinker i displayet. 3. Trykk på / for å velge kg eller lb (pund). Dette endrer også cm og in (tommer) automatisk. 4. Trykk på SET for å bekrefte. Alle høyde- og vektmålinger vises med den nye måleenheten. Endringen gjelder til du endrer den igjen. 6

8 3.Angi og lagre personlig informasjon Endre den personlige informasjonen 1. Slå på apparatet. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Vent til 0.0 kg vises. 2. Trykk på knappen for personlig profilnummer, og velg ditt personlige profilnummer. 3. Bruk eller, endre den valgte innstillingen og trykk på SET. Displayet vil endre seg i rekkefølgen alder, kjønn og høyde. 1) Nummeret blinker én gang i displayet. 2) Trykk på SET for å bekrefte. Deretter blinker den valgte aldersinnstilling en i displayet. Slette personlig informasjon 1. Slå på apparatet. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Vent til 0.0 kg vises. 2. Trykk på knappen for personlig profilnummer, og velg ditt personlige profilnummer. 1) Nummeret blinker én gang i displayet. 2) Trykk på SET for å bekrefte. Deretter blinker den valgte aldersinnstilling en i displayet. 3. Slett den personlige informasjonen. Trykk på knappen for personlig profilnummer i mer enn to sekunder. Clr vises i displayet, og den personlige informasjonen slettes fra minnet. Strømbryter Apparatet slår seg automatisk av under følgende forhold: 1. Hvis måleren ikke brukes innen ett minutt etter at 0.0 kg er vist i displayet. 2. Hvis det går mer enn 5 minutter uten at du legger inn informasjon, når du skal legge inn personlig informasjon. 3. Hvis apparatet ikke brukes i 5 minutter etter at måleresultatene er vist. 4. Fem (5) minutter etter at resultatet er vist ved måling av kun vekt. 7

9 4. Foreta en måling Målingene bør foretas på et jevnt og hardt underlag. 1. Slå på apparatet. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. 4. Start målingen. 1) Gå opp på hovedenheten og plasser føttene på fotelektrodene med vekten jevnt fordelt. * Hvis du går opp på apparatet før 0.0 kg vises i displayet, vises det en feilmelding (Err). 2. Når 0.0 kg vises i displayet, tar du ut displayenheten. Merk: Ikke ta ut displayenheten før 0.0 kg vises i displayet. Hvis du gjør det, legges displayenhetens vekt til din kroppsvekt og gir feil resultat. 3. Velg personlig profilnummer. Displayet viser vekten din, og vektresultatet blinker to ganger. Apparatet begynner deretter å måle kroppsfettprosenten, nivået av visceralt fett, skjelettmuskulaturprosenten, BMI og hvilemetabolismen. 2) Når START vises i displayet, strekker du armene rett frem i en vinkel på 90 i forhold til kroppen. Trykk på knappen for personlig profilnummer mens du holder i displayenheten. Det valgte nummeret vises etter at det har blinket én gang. Hvis følgende display vises: Indikatorene i målefremdriftsviseren nederst i displayet vil vises gradvis fra venstre mot høyre. Din personlige informasjon er ikke lagret i det personlig profilnummeret du har valgt. Se avsnitt 3 for å lagre personlig informasjon. 3) Når målingen er ferdig, vises vekten din på nytt. Nå kan du gå av apparatet. Hvis du ikke har lagret personlig informasjon i apparatet (modusen GUEST): 1) Trykk på GUEST mens du holder i displayenheten. 2) G vises i displayet. 3) Legg inn personlig informasjon (alder, kjønn og høyde). Les trinn 3 til 4 i avsnitt 3, Angi og lagre personlig informasjon. 8

10 4.Foreta en måling Riktig stilling (2) Når du har målt vekten. Armene skal strekkes rett frem, og albuene skal ikke være bøyd. Strekk armene rett frem i en vinkel på 90 i forhold til kroppen. 90 (3) (1) Stå med knærne og ryggen helt rett og se rett fram. Gå opp på hovedenheten (barbent). Hold displayenheten slik at du kan se displayet. Trykk håndflatene hardt rundt gripeelektrodene. Plasser langfingrene i hakket på baksiden av gripeelektrodene. Hold den innerste gripeelektroden hardt med tommelen og pekefingeren. Hold den ytterste gripeelektroden med ringfingeren og lillefingeren. Hæler Plasser hælene som vist i illustrasjonen. Stå med vekten jevnt fordelt på måleflaten. Stillinger som må unngås Bevegelse mens målingen pågår Bøyde armer Armene holdes for lavt eller for høyt Displayet vendt opp Bøyde knær Stå på kanten av apparatet 9

11 4.Foreta en måling 5. Kontrollere måleresultatene Trykk på den aktuelle knappen for å vise ønskede måleresultater. De siste verdiene i forrige måling vises i feltet Last Value i displayet. [VEKT] [BMI] Vekt BMI Klassifisering av BMI Siste verdi Siste verdi [KROPPSFETTPROSENT] [SKJELETTMUSKULATURPROSENT] Kroppsfettprosent Klassifisering av kroppsfettprosent Siste verdi Skjelettmuskelprosent Klassifisering av skjelettmuskulaturprosent Siste verdi [HVILEMETABOLISME] Hvilemetabolisme Siste verdi [NIVÅ AV VISCERALT FETT] Nivå av visceralt fett Klassifisering av visceralt fett Siste verdi Merk: For barn (6 17 år) viser apparatet vekt, klassifisering av kroppsfettprosent, skjelettmuskulaturprosent, BMI, klassifisering av BMI og hvilemetabolisme. 10

12 4.Foreta en måling Tolke resultatet av kroppsfettprosenten Tabellen nedenfor er basert på forskning som er publisert av HD McCarthy et al i International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006 og Gallagher et al i American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, og som Omron Healthcare har klassifisert i fire nivåer. Kjønn Alder (Lavt) 0 (Normalt) + (Høyt) ++ (Svært høyt) 6 < 13.8% % % >_ 27.1% 7 < 14.4% % % >_ 29.7% 8 < 15.1% % % >_ 32.0% 9 < 15.8% % % >_ 33.9% 10 < 16.1% % % >_ 35.3% 11 < 16.3% % % >_ 36.1% 12 < 16.4% % % >_ 36.4% Kvinne 13 < 16.4% % % >_ 36.6% 14 < 16.3% % % >_ 36.8% 15 < 16.1% % % >_ 37.0% 16 < 15.8% % % >_ 37.2% 17 < 15.4% % % >_ 37.4% < 21.0% % % >_ 39.0% < 23.0% % % >_ 40.0% < 24.0% % % >_ 42.0% 6 < 11.8% % % >_ 23.8% 7 < 12.1% % % >_ 25.6% 8 < 12.4% % % >_ 27.8% 9 < 12.6% % % >_ 30.1% 10 < 12.8% % % >_ 31.9% 11 < 12.6% % % >_ 32.7% 12 < 12.3% % % >_ 32.5% Mann 13 < 11.6% % % >_ 31.4% 14 < 11.1% % % >_ 30.1% 15 < 10.8% % % >_ 28.8% 16 < 10.4% % % >_ 27.8% 17 < 10.1% % % >_ 26.9% < 8.0% % % >_ 25.0% < 11.0% % % >_ 28.0% < 13.0% % % >_ 30.0% Tolke resultatet av nivået av visceralt fett Nivå av visceralt fett Klassifisering av nivå (Normalt) (Høyt) (Svært høyt) I henhold til tall fra Omron Healthcare. 11

13 5.Kun måle vekt Tolke BMI-resultatet BMI BMI (Definert av WHO) Indikator for klassifisering av BMI BMI-verdier BMI < 18,5 - (undervektig) 7,0-10,7 10,8-14,5 14,6-18,4 18,5 < BMI < 25 > _ 0 (normal) 18,5-20,5 20,6-22,7 22,8-24,9 25 < BMI < 30 > _ + (overvektig) 25,0-26,5 26,6-28,2 28,3-29,9 30 < BMI > _ De ovennevnte indeksene henviser til verdier for fedmeevaluering som er foreslått av Verdens helseorganisasjon (WHO). Tolke resultatet av skjelettmuskulaturprosenten (for voksne) Kjønn Alder (Lavt) 0 (Normalt) + (Høyt) ++ (Svært høyt) < 24.3% % % >_ 35.4% Kvinne < 24.1% % % >_ 35.2% < 23.9% % % >_ 35.0% < 33.3% % % >_ 44.1% Mann < 33.1% % % >_ 43.9% < 32.9% % % >_ 43.7% I henhold til tall fra Omron Healthcare. ++ (svært overvektig) 6. Etter at resultatene er bekreftet, slår du av apparatet. 30,0-34,9 35,0-39,9 40,0-90,0 Merk: Hvis du glemmer å slå av apparatet, slås det av automatisk etter 5 minutter. Sett displayenheten tilbake i holderen på hovedenheten (se avsnitt 8). 5. Kun måle vekt 1. Slå på apparatet. CAL blinker i displayet, deretter vises 0.0 kg. Merk: Hvis du går opp på apparatet før 0.0 kg vises i displayet, vises det en feilmelding (Err). 2. Når 0.0 kg vises i displayet, går du opp på apparatet. 3. Kontroller måleresultatene. Vekten din vises og blinker to ganger for å angi at målingen er ferdig. Merk: På dette stadiet kan du også kontrollere måleresultatet ved å ta ut displayenheten. 4. Når målingen er ferdig, går du av apparatet og slår det av. Merk: La displayenheten ligge i holderen. 12

14 Stell og vedlikehold 6. Feilmeldinger Feilmelding Årsak Løsning Håndflatene eller fotsålene er ikke i god nok kontakt med elektrodene. Stillingen er feil, eller håndflatene eller fotsålene er ikke i god nok kontakt med elektrodene. Håndflatene eller fotsålene er for tørre. Kroppssammensettingsverdiene er utenfor måleområdet. Feil ved bruken. Trykk håndflatene eller forsålene hardt mot elektrodene, og foreta målingen (se avsnitt 4). Foreta målingen uten å bevege hender eller fotsåler (se avsnitt 4). Fukt håndflatene eller fotsålene med et fuktig håndkle, og gjenta målingen. Kontroller at innstillingene for alder, kjønn og høyde som er lagret som personlig informasjon, er riktige (se Innstille parametere i avsnitt 9). Hovedenheten kan ikke måle kroppssammensetningen hvis den er utenfor måleområdet, selv om innstillingene for alder, kjønn og høye er riktige. Sett inn batteriene på nytt og gjenta målingen. Hvis denne feilmeldingen fremdeles vises, kontakter du OMRON-servicerepresentanten. Du gikk på apparatet før displayet viste 0.0 kg. Du bevegde hovedenheten før displayet viste 0.0 kg. Gå opp på hovedenheten etter at displayet har vist 0.0 kg. Ikke beveg hovedenheten før displayet viser 0.0 kg. Du bevegde kroppen mens vekten ble målt. Ikke beveg deg mens vekten måles. Du veier 150 kg (330,0 lb) eller mer. En vekt på 150 kg (330,0 lb) eller mer er utenfor apparatets måleområde. Du kan ikke bruke dette apparatet. 7. Problemløsing Problem Årsak Løsning Kroppssammensetningsverdien som vises, er unormalt høy eller lav. Strømmen slår seg av etter cirka 5 minutter etter at kroppsvekten er bekreftet og før kroppsfettprosenten, nivået av visceralt fett, skjelettmuskelprosenten, BMI og hvilemetabolismen måles. Det vises ingenting i displayet når apparatet slås på. Se Informasjon om kroppssammensetning. Du valgte ikke riktig personlig profilnummer eller modusen GUEST (det personlige profilnummer eller G vises ikke i displayet). Batteriene er ikke satt inn. Batterienes polaritet er ikke riktig. Batteriene er flate. Ledningen som kobler displayenheten til hovedenheten er skadet eller ødelagt. Velg riktig personlig profilnummer eller modusen GUEST (se avsnitt 4). Sett inn batteriene. Sett inn batteriene med riktig polaritet. Bytt ut alle de fire batteriene med nye (se avsnitt 2). Kontakt nærmeste OMRONservicerepresentant. 13

15 8. Ta vare på og oppbevare apparatet Denne kroppssammensetningsmåleren trenger ikke vedlikeholdes. Rengjøre apparatet Apparatet må alltid være rent før bruk. Tørk av hovedenheten med en myk, tørr klut. Hvis det er nødvendig, kan du bruke en klut som er fuktet med vann eller vaskemiddel (vri den godt opp før du tørker av apparatet), og deretter tørke over med en tørr klut. Du kan bruke alkohol til å rengjøre elektrodene, men ikke bruk det på andre deler av apparatet. Ikke bruk benzen eller tynnere til å rengjøre apparatet. Stell og vedlikehold Oppbevar displayenheten i hovedenheten som vist. Ved oppbevaring av displayenheten må du sørge for at ledningen ikke krøller seg. Apparatet må ikke oppbevares under følgende forhold: - I fuktige omgivelser der fukt eller vann kan komme inn i apparatet. - Ved høye temperaturer, i direkte sollys eller på støvete steder. - På steder der det er fare for plutselige støt eller vibrasjoner. - På steder der det oppbevares kjemikalier, eller der det finnes etsende gasser. Ikke foreta reparasjoner på egen hånd. Hvis det oppstår en defekt, tar du kontakt med OMRON-forhandleren eller OMRONs kundeservice (se emballasjen). 14

16 9. Tekniske data Navn BF511 Produkt Kroppssammensetningsmåler Modell HBF-511B-E / HBF-511T-E Display Kroppsvekt: kg i trinn på 0,1 kg (0,0 330,0 lb trinn på 0,2 lb) Kroppsfettprosent: 5,0 60,0% i trinn på 0,1% Skjelettmuskulaturprosent: 5,0 50,0% i trinn på 0,1% BMI: 7,0 90,0 i trinn på 0,1 Hvilemetabolisme: kcal i trinn på 1 kcal Nivå av visceralt fett: 30 nivåer i trinn på 1 nivå Klassifisering av BMI: (undervektig) / 0 (normal) / + (overvektig) / ++ (svært overvektig) 4 nivåer, hvert med 3 undernivåer Klassifisering av kroppsfettprosent og skjelettmuskulaturprosent: (lavt) / 0 (normalt) / + (høyt) / ++ (svært høyt) 4 nivåer, hvert med 3 undernivåer Klassifisering av nivå av visceralt fett: 0 (normalt) / + (høyt) / ++ (svært høyt) 3 nivåer, hvert med 3 undernivåer Innstille parametere Høyde: 100,0 199,5 cm (3' 4" 6' 6 3/4") Alder: 6 80 år Kjønn: Mann/kvinne * Måleenheter: kg (cm) / lb (ft in) * Aldersområdet for kroppsfettprosent, klassifisering av kroppsfettprosent, skjelettmuskulaturprosent, BMI, klassifisering av BMI og hvilemetabolisme er 6 80 år. * Aldersområdet for nivå av visceralt fett, klassifisering av nivå av visceralt fett og klassifisering av skjelettmuskulaturprosent er år. Vektens nøyaktighet 0,0 40,0 kg: ± 0,4 kg (0,0 82,2 lb: ± 0,88 lb) 40,0 150,0 kg: ± 1% (88,2 330,0 lb: ± 1%) Nøyaktighet (S.E.E.) Kroppsfettprosent: 3,5% Skjelettmuskulaturprosent: 3,5% Nivå av visceralt fett: 3 nivåer Strømforsyning 4 AA-batterier (R6) (alkaliske AA-batterier (LR6) kan også brukes). Batterienes levetid Cirka 1 år (når manganbatterier brukes til fire målinger per dag) Temperatur/fuktighet C, 30 85% RH bruk Temperatur/fuktighet/ C, 10 95% RH, hpa lufttrykk oppbevaring Vekt Cirka 2,2 kg (inkludert batterier) Utvendige mål Displayenhet: Cirka 300 (B) 35 (H) 147 mm (D) (Cirka 11 3/4" (B) 1 3/8" (H) 5 3/4" (D)) Hovedenhet: Cirka 303 (B) 55 (H) 327 mm (D) (Cirka 11 7/8" (B) 2 1/8" (H) 12 7/8" (D)) Innholdet i pakken Kroppssammensetningsmåler, 4 AA manganbatterier (R6), bruksanvisning, garantibevis Merk: Den tekniske informasjonen kan endres uten forhåndsvarsel. = Type BF Dette apparatet oppfyller bestemmelsene i EU-direktiv 93/42/EØF (om medisinsk utstyr). 15

17 9.Tekniske data Riktig kassering av produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr) Når produktet er merket med dette symbolet, eller det er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må produktet kasseres atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser. Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall. Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer. Kassering av ubrukte batterier skal skje i samsvar med nasjonale lover for kassering av batterier. Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med den stadig økende mengden elektronisk utstyr, f.eks. PCer og mobiltelefoner, kan medisinsk utstyr som er i bruk, bli utsatt for elektromagnetisk interferens fra annet utstyr. Elektromagnetisk interferens kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og dette kan skape en potensielt utrygg situasjon. Interferens fra medisinsk utstyr kan også forstyrre annet utstyr. For å regulere kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og hindre utrygge situasjoner er standarden EN implementert. Denne standarden definerer nivåene av elektromagnetisk immunitet og maksimale nivåer av elektromagnetisk emisjon for medisinsk utstyr. Dette medisinske utstyret fra OMRON Healthcare samsvarer med EN :2001, både når det gjelder immunitet og emisjon. Det må imidlertid tas spesielle forholdsregler: Ikke bruk mobiltelefoner og annet utstyr som genererer sterke elektriske eller elektromagnetiske felt, i nærheten av det medisinske utstyret. Det kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og kan skape en potensielt utrygg situasjon. - En minsteavstand på 7 meter anbefales. Hvis avstanden er mindre, må du kontrollere at utstyret fungerer som det skal. Ytterligere dokumentasjon i samsvar med EN :2001 kan fås ved å kontakte OMRON Healthcare Europe på adressen som er angitt i denne instruksjonsveiledningen. Dokumentasjonen er også tilgjengelig på 16

18 9.Tekniske data Produsent EU-representant Filial OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, TYSKLAND OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex FRANKRIKE Produsert i Kina 17

19 18 9.Tekniske data

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker vekten for første gang, og pass på at du bruker

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN

Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN BF508 Kroppssammensetningsmåler Brukerveiledning Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132

Detaljer

Body Fat Monitor med vekt

Body Fat Monitor med vekt HBF400-NO.fm Page 1 Tuesday, May 16, 2006 5:36 PM BF400 Body Fat Monitor med vekt Brukerveiledning NO Takk for at du kjøpte Body Fat Monitor med vekt. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker

Detaljer

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning NO IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2. Komme i gang...10

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning NO IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2.

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 535 ENKEL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 543 TOTAL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Før oppstart: Sett batteriene i på undersiden av vekten. Lagring av personlige opplysninger på minneknapp:

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 NO A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 NORSK 21-28 4 SIKKERHET OG OPPSETT Når du bruker vekten første gang må du være oppmerksom på følgende: 77Vekten er kun

Detaljer

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning Norsk Automatisk blodtrykksmåler Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Innhold Takk for at

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT UM-073 forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk signal igjennom kroppen.

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 570 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

Aktivitetsmåler Jog style

Aktivitetsmåler Jog style Aktivitetsmåler Jog style Bruksanvisning 1 NO IM-HJA-300-E-06-10/2011 INNSTILLING TRENINGSMODUS VISER MINNE Start trening Opp Trykk Velg Ned Enter Trykk i 2 sek. Treningsresultater Treningstid ('=min.

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500 TANITA BODY FAT MONITOR UM-017 Forenklet norsk brukerveiledning Art.nr. 100500 1 Før oppstart: Snu vekten, åpne det svarte lokket og sett inn batteriene som anvist. På baksiden av vekten finnes det også

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 571 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

Vektdiagnose. Detaljert forklaring av hvordan InBody 720 beregner vektdiagnose.

Vektdiagnose. Detaljert forklaring av hvordan InBody 720 beregner vektdiagnose. Vektdiagnose Detaljert forklaring av hvordan InBody 720 beregner vektdiagnose. InBody 720s vektdiagnose benytter BMI (Body Mass Index) og PKF (Prosent Kropps Fett) for å beregne nivåer av overvekt. Ved

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning NO IM-HEM-7300-WE7-02-10/2011 Innhold Før du bruker blodtrykksmåleren Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...6 2.

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-601 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper Brukerveiledning Slim Guide fettkaliper En viktig del av et trenings- og kostholdsprogram er måling av framgang. Når målet er å gå ned i vekt, er målsetningen at mest mulig av vekttapet skal bestå av fett

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BodyAnalyse.no. - Proteiner er en organisk sammensetning som består av nitrogen og sammensatte aminosyrer.

BodyAnalyse.no. - Proteiner er en organisk sammensetning som består av nitrogen og sammensatte aminosyrer. Resultatskjema InBody Forklaring av resultatene PDF 40 sider, Norsk versjon InBody Results Interpretation PDF 33 sider, English versjon 1 Analyse av kroppens sammensetning ICW er betegnelsen for intracellulært

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning

MINISTEPPER LA-1525. Bruksanvisning MINISTEPPER LA-1525 Bruksanvisning Viktig: A) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-8 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 120 kg. B) Foreldre bør være oppmerksomme

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer.

De lange ryggstrekkerne. De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. 42 Muskelstyrke De lange ryggstrekkerne De lange ryggstrekkerne er med på å holde ryggen stabil. Du bør styrke dem for å forebygge ryggproblemer. Ligg på magen med beina litt fra hverandre. Hold armene

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk TEST AV SÆDKVALITET Resultatvindu Kontrollvindu Testbrønn Glidelokk HJEMMETEST ! Før du tar testen, bør du: Når kan du teste sædkvaliteten? Lese bruksanvisningen nøye Sørge for at pakkens innhold har romtemperatur

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Styrketrening nivå 1 og 2

Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening nivå 1 og 2 Styrketrening er viktig for å forebygge skader og vondter, og for å mestre dagliglivets oppgaver. i blir anbefalt å trene styrke to ganger i uken. Dette er viktig informasjon

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-1000 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AutoTurn. Bruksanvisning

AutoTurn. Bruksanvisning AutoTurn Bruksanvisning IMM1049_IFU_NO Utgave 6 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 2 Innhold Overskrift Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...

Detaljer

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning Garmin Index smartvekt Brukerveiledning September 2016 190-01959-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso AVAILABLE STANDARD MODELS

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Vektdiagnose, helsescore og hvilestoffskifte

Vektdiagnose, helsescore og hvilestoffskifte Vektdiagnose, helsescore og hvilestoffskifte En oppsummering av sluttresultatene i analysen Vektdiagnose Vektdiagnose er tilbudt som en optimalisering av testpersonens kroppssammensetning i motsetning

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer