Body Fat Monitor med vekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Body Fat Monitor med vekt"

Transkript

1 HBF400-NO.fm Page 1 Tuesday, May 16, :36 PM BF400 Body Fat Monitor med vekt Brukerveiledning NO Takk for at du kjøpte Body Fat Monitor med vekt. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker dette apparatet første gang, og pass på at du bruker det riktig. Ta vare på brukerveiledningen til senere bruk. IM-HBF-400-E-01-05/05

2 HBF400-NO.fm Page 2 Tuesday, May 16, :36 PM Innhold Før du bruker apparatet Funksjoner...3 Merknader om sikkerhet Hva du bør vite når du bruker dette apparatet Hva er kroppsfettprosent? Råd om måling Prinsipper for måling av kroppsfettprosent Bli kjent med måleren...8 Bruksanvisning 3. Installere og bytte batterier Stille inn og justere personlige data Bruke måleren Foreta en måling Slik får du pålitelige resultater Tolke måleresultatene Kun måle vekt...20 Rengjøring og vedlikehold 6. Feilmeldinger Problemløsing Vedlikehold og oppbevaring Tekniske data

3 HBF400-NO.fm Page 3 Tuesday, May 16, :36 PM Funksjoner Lettfattelig display Dette apparatet beregner og viser kroppsfettprosenten ved bruk av en metode kalt bioelektrisk impedans (BI). Verdiene som vises for kroppsfett og BMI * (Body Mass Index - kroppsmasseindeks), vises innen fire områder:, 0, + og ++. BE-metode: Bioelektrisk impedansmetode (forklares nærmere på side 7) BMI: Kroppsmasseindeks. Denne indeksen viser forholdet mellom en persons vekt og høyde. Dette er en vanlig standard innen medisinen. Formel: vekt (kg) / høyde (m) / høyde (m). Målingen foretas raskt og enkelt Etter at du har registrert dataene, starter du målingen ved å trykke på strømbryteren, velge ditt personlige ID-nummer og gå opp på måleplaten. De beregnede resultatene vises på et lettfattelig display Kroppsvektprosent og kroppsmasseindeks vises samtidig på et stort, lettfattelig, digitalt display sammen med en tydelig søyleangivelse. Minne med plass til opptil fire personlig profiler Minnet kan lagre individuelle innstillinger (alder, kjønn og høyde) for opptil fire personer. Forrige lagringsresultat for hver ID lagres også i minnet Trykk på knappen GUEST/MEMORY (GJEST/MINNE) for å vise måleresultatene fra forrige måling. NO 3

4 HBF400-NO.fm Page 4 Tuesday, May 16, :36 PM Merknader om sikkerhet Fare! Ikke bruk dette apparatet samtidig med elektronisk medisinsk utstyr som: (1) Elektroniske medisinske implantater, som pacemakere. (2) Elektroniske livsoppholdende systemer, som kunstig hjerte/lunge. (3) Bærbart, elektronisk medisinsk utstyr, som en elektrokardiograf. Denne enheten kan forårsake at ovenfornevnte medisinske elektroniske utstyr feilfungerer. Advarsel! Ikke stå på kanten av apparatet, da kan du falle eller miste balansen. Ikke hopp på apparatet, eller hopp opp og ned på det. Pass på at apparatet ikke faller i gulvet. Ikke bruk apparatet på fliser eller andre glatte overflater, f.eks. våte gulv. Ikke bruk dette apparatet når kroppen din og/eller føttene er våte, f.eks. etter et bad. Uføre eller fysisk svake personer må alltid få hjelp av andre når de skal bruke dette apparatet. Du bør aldri starte slanking eller mosjonsprogrammer uten først å konsultere lege eller spesialist. Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart. Les gjennom og følg alle instruksjonene under Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) i kapitlet om tekniske data. 4 Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.

5 HBF400-NO.fm Page 5 Tuesday, May 16, :36 PM 1.Hva du bør vite når du bruker dette apparatet 1. Hva du bør vite når du bruker dette apparatet 1.1 Hva er kroppsfettprosent? Kroppsfettprosent betegner mengden kroppsfett i forhold til den totale kroppsvekten uttrykt i prosent. OMRON BF400 oppgir din spesifikke kroppsfettprosent og kroppsvekt. Den er også et utmerket verktøy til å vurdere kroppsfettprosenten og måle kroppsvekten på kontinuerlig basis. Kroppsfettprosent (%) = {Kroppsfettmasse/kroppsvekt} x 100 Kroppsvekt Fettmasse Fettfri masse Benbygning Blod Muskler Vann Kropssfettavlesningen påvirkes av endring i vanninnholdet i kroppen Vannivået i kroppen og blodomløpet kan påvirke målingen av kroppsfett. Tabellen nedenfor viser noen situasjoner som kan påvirke avlesningen. Årsak til svingninger Inntak av mat og drikke Endringer i blodomløpet Eksempler på svingninger 1 til 2 timer etter frokost, lunsj eller middag Etter bad eller dusjing, umiddelbart etter mosjon, i ekstreme miljøer (varmt eller kaldt), under sykdom eller ekstrem tretthet. NO 5

6 HBF400-NO.fm Page 6 Tuesday, May 16, :36 PM 1.Hva du bør vite når du bruker dette apparatet 1.2 Råd om måling Hvis fotsålene dine er tørre eller føttene dine eller elektrodene er svært kalde, er det ikke mulig å oppnå stabile målinger, noe som kan føre til feilmeldinger eller unøyaktige resultater. Vær spesielt oppmerksom på dette om vinteren, fordi luften er tørr og/eller temperaturen er lav. Føttene er tørre. Forhold Når du tråkker på elektrodene, føles de kalde. Kroppen og føttene dine er kalde fordi blodsirkulasjonen ikke er bra. Tiltak Fukt fotsålene lett med et fuktig håndkle før du måler. La elektrodene få varmes opp ved å la apparatet stå i et varmt rom i omtrent ti minutter. Varm opp føttene ved å dyppe dem i varmt vann eller oppholde deg i et varmt rom. Pass på at du tørker føttene godt. Anbefalte måletider Hvis du forstår de normale endringene i kroppsfettprosenten din, kan det være lettere å forebygge eller redusere fedme. Hvis du er klar over tidene da kroppsfettprosenten veksler innenfor dine daglige rutiner, blir det lettere å oppnå en nøyaktig måling av kroppsfettet ditt. Vi anbefaler at du bruker dette apparatet i samme miljø og under de samme forholdene. (Se oversikten.) Anbefalte måletider Daglige aktiviteter Stå opp Anbefalt tid Frokost 2 timer Etter å ha stått opp Anbefalt tid Før lunsj og omtrent 2 timer eller mer etter frokost Lunsj 2 timer Anbefalt tid Bade/dusje eller spise middag Om ettermiddagen, omtrent 2 timer eller mer etter lunsj og før bading/ dusjing eller middag Unngå måling umiddelbart etter at du har spist eller badet/dusjet. 2 timer Anbefalt tid Legge seg Før en går til stengs, og omtrent 2 timer eller mer etter middag 6

7 HBF400-NO.fm Page 7 Tuesday, May 16, :36 PM 1.3 Prinsipper for måling av kroppsfettprosent 1.Hva du bør vite når du bruker dette apparatet OMRON BF400 beregner kroppsfettprosenten ved hjelp av en metode kalt bioelektrisk impedans (BI). Hva er bioelektrisk impedans-metoden? Muskler, blodkar og benbygning er kroppsvev med et høyt innhold av vann, som enkelt leder elektrisitet. Kroppsfett er vev som har liten elektrisk ledeeevne. BF-400 sender en svært svak elektrisk strøm på 50 khz og under 500 µa gjennom kroppen din for å bestemme mengden fettvev. Denne svake elektriske strømmen merkes ikke når du bruker BF400. BI-metoden sammenligner den elektriske motstanden med avstanden på den ledede elektrisiteten. Riktig holdning og konsekvente måleforhold må opprettholdes for best mulige resultater. Slik beregnes kroppsfettprosenten DXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) har vært den etablerte metoden for nøyaktig vurdering av kroppssammensetning. OMRON har brukt forskningsdata fra flere hundre personer som har brukt DXA-metoden, til å utvikle formelen som BF-400 virker ut fra. Kroppsmasse og kroppsfettprosent beregnes ved hjelp av en formel med fem faktorer: elektrisk motstand, høyde, vekt, alder og kjønn. Hva er DXA-metoden? Ved DXA-metoden brukes røntgen med to forskjellige frekvenser og absorpsjonshastigheter i kroppen, og verdien bestemmes basert på differansen mellom de to. Personer som kan få feilaktige resultater Under visse forhold, for eksempel for dialysepasienter, kan det oppstå store differanser mellom beregnede og faktiske kroppsfettverdier. Disse forskjellene kan også skyldes stadig endrede forhold mellom kroppsvæske og/ eller kroppssammensetning. Se også: Unngå å måle under følgende forhold og Tilfeller da de beregnede resultatene kan variere fra faktisk kroppsfettprosent i kapittel 5. NO 7

8 HBF400-NO.fm Page 8 Tuesday, May 16, :36 PM 2.Bli kjent med måleren 2. Bli kjent med måleren Hovedenhet D C E K A B C F G L H I J A. Strømbryter B. Hælelektroder C. Elektroder D. Måleplate E. Display F. USER-knapp (bruker) G. GUEST/MEMORY-knapp (gjest/minne) H. Pil ned I. SET-knapp (velg) J. Pil opp K. Batterideksel L. Batterirom 8

9 HBF400-NO.fm Page 9 Tuesday, May 16, :36 PM Display 2.Bli kjent med måleren M R N O P Q S T U V M.Displaymodusindikator :Vekt :Kroppsfettprosent :Kroppsmasseindeks (BMI) N. Måleresultater O.Symbol for gjest P. Personlig ID-nummer Q.Symbol for lavt batteri R. Minnesymbol S. Alderssymbol T. Høydesymbol U. Kjønnssymbol V. Søyle for målingsfremdrift/ kroppsfettprosent og BMIklasssifisering Innholdet i pakken NO W X Y W.Fire AA manganbatterier X. Brukerveiledning (dette dokumentet) Y. Garantikort 9

10 HBF400-NO.fm Page 10 Tuesday, May 16, :36 PM 3.Installere og bytte batterier 3. Installere og bytte batterier 1. Snu apparatet. 2. Trykk på klaffen over batteridekslet og løft dekslet av enheten Sett inn batteriene som angitt. Pass på batteriene plasseres med riktig polaritet (+/ ), som angitt i batterirommet. 4. Sett på batteridekslet igjen. Merk: Apparatet husker de forrige måleresultatene og den personlige ID-informasjonen selv om batteriene byttes. Batterienes levetid og bytte Når symbolet for lavt batterinivå lyser, må alle de fire batteriene byttes. Bytt batteriene etter at du har slått av strømmen. Brukte batterier kastes i samsvar med nasjonale bestemmelser for avhending av batterier. Batterienes levetid - Fire AA-batterier varer omtrent 1 år (hvis det foretas fire målinger om dagen). - Fordi de medfølgende batteriene kun er ment til utprøvning, kan de ha kortere levetid. Advarsel! Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart. Forsiktig! Ikke bruk batterier som ikke er beregnet på dette apparatet. Ikke sett inn batteriene med feil polaritet. Bytt ut brukte batterier med nye umiddelbart. Ikke kast batteriene i brann. Hvis du får batterivæske i øynene eller på klærne, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Fjern batteriene fra apparatet hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode (omtrent tre måneder eller mer). Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig. Ikke bruk gamle og nye batterier samtidig.

11 SET/GUEST HBF400-NO.fm Page 11 Tuesday, May 16, :36 PM 4. Stille inn og justere personlige data 4.Stille inn og justere personlige data 1. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg". Vent til det står 0,0 kg på displayet. 2. Trykk på USER-knappen for å velge et personlig ID-nummer. ID-nummeret endres for hvert trykk på USER-knappen, som følger. Hvis det ikke har vært oppgitt informasjon for et personlig ID-nummer, blinker nummeret og tre symboler for kjønn, alder og høyde, som vist på illustrasjonen. Hvis informasjon allerede er oppgitt, blinker kun det personlige ID-nummeret. 3. Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Standardinnstillingen for alder vises på displayet. NO 11

12 HBF400-NO.fm Page 12 Tuesday, May 16, :36 PM 4.Stille inn og justere personlige data 4. Still inn alder, kjønn og høyde. Alder 1) Trykk på knappen eller for å velge riktig innstilling av alder. 2) Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Alder er valgt, og symbolet for kjønn blinker på displayet. Kjønn 3) Trykk på knappen eller for å velge riktig innstilling av kjønn. 4) Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Kjønn er valgt, og standard høydeinnstilling blinker på displayet. Høyde 5) Trykk på knappen eller for å velge riktig innstilling av høyde. 6) Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Når du har bekreftet innstillingen for høyde, viser apparatet alle de tre innstillingene. Deretter ser du 0,0 kg igjen på displayet. Nå kan du begynne å måle. (Gå videre tiltrinn 3 under 5.1 Foreta en måling på side 15.) Endre informasjonen for et personlig ID-nummer Hvis den personlige informasjonen som er lagret for et av de personlige ID-numrene (1-4) endres, må innstillingen for ID-nummeret også justeres. 1. Gjenta trinn 1 til 2 i fremgangsmåten ovenfor. 12

13 HBF400-NO.fm Page 13 Tuesday, May 16, :36 PM 4.Stille inn og justere personlige data 2. Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. 3. Trykk på SET-knappen. Aldersinnstillingen blinker på displayet. 4. Juster informasjonen for aktuell alder, kjønn og/eller høyde. Trykk på knappene og for å justere innstillingene for hver kategori. Trykk så på SET for å bekrefte hver av innstillingene. Nå kan du begynne å måle. (Gå videre tiltrinn 3 under 5.1 Foreta en måling på side 15.) Slette et personlig ID-nummer 1. Gjenta trinn 1 til 2 i kapittelet 4. Stille inn og justere personlige data på side Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. 3. Trykk på SET-knappen. Aldersinnstillingen blinker på displayet. 4. Trykk på GUEST/MEMORY i to sekunder. Clr vises på displayet, og registrert informasjon slettes fra minnet. NO Merk: Lagrede resultater for tidligere måling blir også slettet. 13

14 HBF400-NO.fm Page 14 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 5. Bruke måleren 5.1 Foreta en måling 1. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg. Vent til det står 0,0 kg på displayet. 2. Velg personlig ID eller gjestemodus. Hvis du har en personlig profil (personlig ID) registrert på apparatet: 1. Trykk på USERknappen til IDnummeret for ID-en med din personlige profil blinker på displayet. Hvis du ikke har registrert en personlig profil på apparatet (gjestemodus): 1. Trykk på knappen GUEST/MEMORY. Merknader: Hvis det oppsto en feil under målingen av kroppsfettprosent under forrige måling, vises for %FAT. Hvis du vil sjekke de forrige måleresultatene, trykker du på GUEST/MEMORY mens den personlige profilen din blinker på displayet. Minneindikatoren vises. Når du er ferdig med å se på resultatene (se s. 15), trykker du på strømbryteren for å slå av apparatet. 2. Trykk på SET-knappen. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg. Vent til det står 0,0 kg på displayet. Gjestesymbolet vises på displayet og aldersinnstillingen blinker. 2. Oppgi informasjonen for aktuell alder, kjønn og høyde. (Trinn 4 under 4. Stille inn og justere personlige data på side 12) Trykk på knappene og for å justere innstillingene for hver kategori. Trykk så på SET for å bekrefte hver av innstillingene. Når du har bekreftet innstillingen for høyde, viser apparatet alle de tre innstillingene. Deretter ser du 0,0 kg igjen på displayet. 14

15 HBF400-NO.fm Page 15 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 3. Gå opp på måleplaten. Pass på at du er barbent og at fotsålene dine er rene. Pass på at føttene er riktig plassert på elektrodene du står på, med vekten jevnt fordelt på plattformen. Stå stille, og ikke flytt deg før målingen er fullført. Føttene dine Pass på at hælene på begge føtter står på hælelektrodene. Displayet viser vekten din før vektresultatet begynner å blinke. Indikatorene i fremdriftslinjen nederst på displayet vises gradvis, fra venstre mot høyre. Etter at målingen er fullført, vises vekten igjen. Nå kan du gå av måleplaten. Når det har gått tre sekunder siden vekten ble vist, gjentas tre måleresultater automatisk i følgende rekkefølge: WEIGHT (VEKT) > %FAT (%FETT) > BMI > WEIGHT (VEKT) (igjen). Se kapittel 5.3 for informasjon om hvordan du tolker resultatene for fettprosent og BMI. Merk: Selv om alder kan stilles til mellom 18 og 80 år, vises bare fettprosenten for aldre mellom 20 og 79 år. Merknader om visning av måleresultater Hvis du trykker på GUEST/MEMORY, vises forrige måleresultater, etterfulgt av minnesymbolet. Vil du vise gjeldende måleresultater, trykker du på GUEST/MEMORY igjen. Hvis du trykker på mens tre måleresultater vises automatisk, endres visningsmodusen, og resultatene vises for hvert trykk på knappen. Hvis du ikke trykker på noen knapper innen fem minutter etter at måleresultatene vises på displayet, slås apparatet automatisk av. NO 15

16 HBF400-NO.fm Page 16 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 4. Trykk på strømbryteren for å slå av apparatet. Unngå å måle under følgende forhold Hvis du foretar målinger under følgende fysiske forhold, kan beregnet kroppsfettprosent variere kraftig fra den faktiske, fordi vanninnholdet i kroppen er i forandring. Umiddelbart etter kraftig mosjon Umiddelbart etter bad eller badstue Etter at du har drukket alkohol Etter at du har drukket store mengder vann eller etter et måltid (1 til 2 timer) 16

17 HBF400-NO.fm Page 17 Tuesday, May 16, :36 PM Tilfeller da de beregnede resultatene kan variere fra faktisk kroppsfettprosent 5.Bruke måleren Beregnede resultater for følgende grupper mennesker kan variere, fordi de har stadig endrede vannmengder og vevstetthet i kroppen. Barn som vokser Eldre og kvinner som er over overgangsalderen Personer med feber Pasienter med osteoporose som har svært lav bentetthet Kroppsbyggere eller profesjonelle atleter Pasienter som gjennomgår dialyse NO Gravide Personer med hovenhet i kroppen (ødem) 17

18 HBF400-NO.fm Page 18 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 5.2 Slik får du pålitelige resultater For å sikre pålitelige resultater bør du ta hensyn til følgende punkter under måling. Stå rett på måleplaten med vekten jevnt fordelt over elektrodene. Ikke stå på eller nær kanten til platen. Forsøk å foreta målingene samtidig hver dag. Ikke spis, drikk (særlig alkohol), mosjoner eller bad/ta badstue før måling. Hvis en stabil måleverdi ikke kan vises, fukter du fotsålene forsiktig med et fuktig håndkle og forsøker igjen. 18

19 HBF400-NO.fm Page 19 Tuesday, May 16, :36 PM 5.3 Tolke måleresultatene 5.Bruke måleren Kroppsfettprosent Viser kroppsfettmassen i prosent av kroppsvekten. Klassifisering av kroppsfettprosent Viste symboler, 0, +, ++ Kjønn Kvinne Mann Alder (Lav) 0 (Normal) + (Høy) ++ (Svært høy) (BMI < 18,5) (BMI 18,5-24,9) (BMI 25,0-29,9) (BMI >_ 30,0) < 21,0 21,0-32,9 33,0-38,9 >_ 39, < 23,0 23,0-33,9 34,0-39,9 >_ 40, < 24,0 24,0-35,9 36,0-41,9 >_ 42, < 8,0 8,0-19,9 20,0-24,9 >_ 25, < 11,0 11,0-21,9 22,0-27,9 >_ 28, < 13,0 13,0-24,9 25,0-29,9 >_ 30,0 Basert på NIH/WHOs retningslinjer for BMI Basert på Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, utg. 72, sept BMI BMI er en internasjonalt anerkjent indeks som viser kroppens tilstand ved å vurdere balansen mellom høyde og vekt. Den beregnes ved bruk av følgende formel: BMI i metriske mål: vekt (kg) / høyde (m) / høyde (m) BMI BMI (Definert av WHO) BMI-klassifisering Viste symboler, 0, +, ++ BMI-klassifiseringssłyle BMI-vurdering Under 18,5 - (Undervektig) 7,0-10,7 10,8-14,5 14,6-18,4 NO 18,5 eller mer og under 25 0 (Normal 18,5-20,5 20,6-22,7 22,8-24,9 25 eller mer og under 30 + (Lettere overvektig) 25,0-26,5 26,6-28,2 28,3-29,9 30 eller mer ++ (Overvektig) Ovenfornevnte tall er verdier for fedmevurdering foreslått av WHO (World Health Organization). 30,0-34,9 35,0-39,9 40,0-90,0 19

20 HBF400-NO.fm Page 20 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 5.4 Kun måle vekt 1. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg. Vent til det står 0,0 kg på displayet. 2. Gå opp på måleplaten. Pass på at du står med vekten jevnt fordelt på platen. Stå stille, og ikke flytt deg før målingen er fullført. Hvis du ikke går opp på måleplaten innen fem minutter etter at måleresultatene vises på displayet, slås apparatet automatisk av. Føttene dine 3. Vekten din vises på displayet, og blinker kort for å vise at målingen er fullført. Nå kan du gå av måleplaten. 4. Trykk på strømbryteren for å slå av apparatet. 20

21 HBF400-NO.fm Page 21 Tuesday, May 16, :36 PM 6. Feilmeldinger 6.Feilmeldinger Feilmelding Årsak Tiltak Føttene dine sto ikke over elektrodene. Pass på at du står riktig på måleplaten, og prøv en gang til. Måleposisjonen var ikke stabil, eller føttene dine var ikke riktig plassert. Stå stille, og ikke flytt deg under målingen. Føttene er for tørre. Fukt fotsålene lett med et fuktig håndkle, og prøv igjen. Verdiene for kroppsfettprosent og BMI er utenfor måleområdet registrert under spesifikasjonene på side 23. Føttene dine sto ikke over elektrodene. Det har oppstått en driftsfeil. Du gikk opp på måleplattformen før 0,0 kg kom på displayet. Apparatet ble flyttet før det viste 0,0 kg. Bevegelse under måling Vekten din er over 150,0 kg. Kontroller at de registrerte innstillingene for høyde, alder og kjønn er riktige. Hvis feilen fremdeles vises, og innstillingene for høyde, alder og kjønn er riktige, går det ikke an å foreta målinger. Pass på at du står riktig på måleplaten, og prøv en gang til. Fjern batteriene, vent i minst ett minutt, og sett dem inn igjen. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet, og gjenta målingen. Hvis feilen fremdeles vedvarer, kontakter du din servicerepresentant for OMRON. Vent til du ser 0,0 kg før du går opp på måleplaten. Ikke flytt apparatet før du ser 0,0 kg. Ikke flytt deg før målingen er fullført. Dette apparatet kan bare brukes av personer som veier under 150,0 kg. NO 21

22 HBF400-NO.fm Page 22 Tuesday, May 16, :36 PM 7.Problemløsing 7. Problemløsing Problem Årsak Tiltak Ingenting vises på displayet etter at du har trykket på strømbryteren. En feilmelding (Err1 til Err) vises, og det er ikke mulig å foreta målinger. Vektverdiene varierer kraftig fra måling til måling. Symbolet for lavt batterinivå vises. Fettprosentverdien som vises, er unormalt høy eller lav. Andre forhold. Er batteriene flate? Er batteriene satt riktig inn? Se 6. Feilmeldinger på side 21. Står apparatet på et teppe eller andre myke gulvbelegg? Er gulvoverflaten ujevn? Det er lite strøm igjen på batteriet. 8. Vedlikehold og oppbevaring Bytt ut alle de fire AA-batteriene med nye. Sett batteriene riktig. Sett apparatet på et hardt, plant gulv. Bytt ut alle de fire AA-batteriene med nye. Se Unngå å måle under følgende forhold og Tilfeller da de beregnede resultatene kan variere fra faktisk kroppsfettprosent på side 16 til 17. Fjern batteriene, vent i minst ett minutt, og sett dem inn igjen. Legg merke til følgende, slik at du kan beskytte måleren mot skade: Ikke tørk av apparatet med benzen, bensin, tynner, alkohol eller andre flyktige løsemidler. Ikke utsett apparatet for ekstreme temperaturer, fuktighet, støv, væske eller direkte sollys. Ikke utsett apparatet for kraftige støt, vibrasjoner (for eksempel fall i gulvet) eller ujevne overflater. Ikke bruk apparatet på steder der det kan utsettes for kjemisk eller etsende damp. Forsiktig! Oppbevar alltid apparatet utilgjengelig for små barn. Ikke demonter apparatet. Du kan skades, eller det kan oppstå skade på apparatet. Fjern batteriene fra apparatet hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode (omtrent tre måneder eller mer). 22

23 HBF400-NO.fm Page 23 Tuesday, May 16, :36 PM 9. Tekniske data 9.Tekniske data Navn Produkt Modell Display Veienøyaktighet Nøyaktighet ved måling av kroppsfettprosent Innstilte områder Strømtilførsel Batterienes levetid Driftstemperatur og fuktighet Oppbevaringstemperat ur og fuktighet Utvendige mål Vekt Innholdet i pakken BF400 Body Fat Monitor med vekt HBF-400-E Vekt: 0,0 til 150,0 kg i trinn på 100 g Kroppsfettprosent: 5,0 til 60,0 % BMI: 7,0 til 90,0 Kroppsfettprosent / BMI-klassifisering: (Lav/undervektig) / 0 (Normal) / + (Høy/Overvektig) / ++ (Svært høy/fedme) Søylevisning med 12 trinn *Aldersområdet for klassifisering av kroppsfettprosent er 20 til 79 år. 0,0 kg til 40,0 kg: ± 400 g 40,1 kg til 150,0 kg: ± 1 % SEE ± 4 % Høyde: 100 til 199,5 cm Alder: 18 til 80 år gammel Kjønn: Mann/kvinne *Selv om alder kan stilles til mellom 18 og 80 år, vises bare kroppsfettprosenten for aldre mellom 20 og 79 år. 4 AA-batterier (du kan også bruke 4 alkaliske AA-batterier) Omtrent 1 år (ved bruk fire ganger om dagen) 10 C til 40 C, 30 % til 85 % RF -20 C til 60 C, 10 % til 95 % RF Omtrent 310 (w) x 303 (h) x 58 (d) mm Omtrent 2,1 kg (inkludert batterier) 4 AA-manganbatterier, brukerveiledning, garantikort Merk: Med forbehold om at den tekniske informasjonen kan endres uten forutgående varsel. = Type BF NO Riktig kassering av produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr) Når produktet er merket med dette symbolet, eller symbolet er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må produkt kasseres atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser. Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall. Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer. 23

24 HBF400-NO.fm Page 24 Tuesday, May 16, :36 PM 9.Tekniske data Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) Med den stadig økende mengden elektronisk utstyr, f.eks. PCer og mobiltelefoner, kan medisinsk utstyr som er i bruk, bli utsatt for elektromagnetisk interferens fra annet utstyr. Elektromagnetisk interferens kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og dette kan skape en potensielt utrygg situasjon. Interferens fra medisinsk utstyr kan også forstyrre annet utstyr. For å regulere kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og hindre utrygge situasjoner er standarden IEC implementert. Denne standarden definerer nivåene av elektromagnetisk immunitet og maksimale nivåer av elektromagnetisk emisjon for medisinsk utstyr. Dette medisinske utstyret fra OMRON Healthcare samsvarer med IEC :2001, både når det gjelder immunitet og emisjon. Det må imidlertid tas spesielle forholdsregler: Ikke bruk mobiltelefoner og annet utstyr som genererer sterke elektriske eller elektromagnetiske felt, i nærheten av det medisinske utstyret. Det kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og kan skape en potensielt utrygg situasjon. En minsteavstand på 7 meter anbefales. Hvis avstanden er mindre, må du kontrollere at utstyret fungerer som det skal. Ytterligere dokumentasjon i samsvar med IEC :2001 kan fås ved å kontakte OMRON Healthcare Europe på adressen som er angitt i denne instruksjonsveiledningen. Dokumentasjonen er også tilgjengelig på Datterselskap Datterselskap Datterselskap Produsent OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK 15 0DG, Storbritannia OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft m.b.h. Windeckstraße 81a D Mannheim, Tyskland OMRON SANTÉ FRANCE 14, rue de Lisbonne, F Rosny-sous-Bois Cedex, Frankrike OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, Japan EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Nederland EC REP 24

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker vekten for første gang, og pass på at du bruker

Detaljer

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Kroppssammensetningsmåler

Kroppssammensetningsmåler BF511 Kroppssammensetningsmåler Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne kroppssammensetningsmåleren fra OMRON. Før du bruker apparatet for første gang, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik

Detaljer

Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN

Brukerveiledning. BF508 Kroppssammensetningsmåler BF508. Produsent. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPAN BF508 Kroppssammensetningsmåler Brukerveiledning Produsent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke

Norsk bruksanvisning. Airon Wireless Kroppsanalysevekt. Airon Wireless Aktivitetsmåler Skritt Kalorier Avstand Søvn Klokke Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie produkter som gir deg en god oversikt over noen av dine viktigste helserelaterte data i en og sammesamme applikasjon. Prøv

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT UM-073 forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk signal igjennom kroppen.

Detaljer

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500

TANITA BODY FAT MONITOR UM-017. Forenklet norsk brukerveiledning. Art.nr. 100500 TANITA BODY FAT MONITOR UM-017 Forenklet norsk brukerveiledning Art.nr. 100500 1 Før oppstart: Snu vekten, åpne det svarte lokket og sett inn batteriene som anvist. På baksiden av vekten finnes det også

Detaljer

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q132 Brukerveiledning NO IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2. Komme i gang...10

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 570 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-601. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-601 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning Garmin Index smartvekt Brukerveiledning September 2016 190-01959-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 535 ENKEL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-1000 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning

Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning Blodtrykksmåler av typen SpotArm Modell i-q142 Brukerveiledning NO IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D Innhold Før du bruker apparatet Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...7 2.

Detaljer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 NO A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 NORSK 21-28 4 SIKKERHET OG OPPSETT Når du bruker vekten første gang må du være oppmerksom på følgende: 77Vekten er kun

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 571 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO

BF06 BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO BF06 NO BRUKSANVISNING LYSSTYRKE MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE DIGITAL BODY WEIGHT SCALE PS 2010 NORSK A B E D C 3 NORSK 17-22 4 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å unngå

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT. BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 532 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Før oppstart: Sett batteriene i på undersiden av vekten. Lagring av personlige opplysninger på minneknapp:

Detaljer

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning

Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning Norsk Automatisk blodtrykksmåler Modell M6 Comfort IT Bruksanvisning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Innhold Takk for at

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 543 TOTAL KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper

Brukerveiledning. Slim Guide fettkaliper Brukerveiledning Slim Guide fettkaliper En viktig del av et trenings- og kostholdsprogram er måling av framgang. Når målet er å gå ned i vekt, er målsetningen at mest mulig av vekttapet skal bestå av fett

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Aktivitetsmåler Jog style

Aktivitetsmåler Jog style Aktivitetsmåler Jog style Bruksanvisning 1 NO IM-HJA-300-E-06-10/2011 INNSTILLING TRENINGSMODUS VISER MINNE Start trening Opp Trykk Velg Ned Enter Trykk i 2 sek. Treningsresultater Treningstid ('=min.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning Digital automatisk blodtrykkmåler Modell MIT Elite Bruksanvisning NO IM-HEM-7300-WE7-02-10/2011 Innhold Før du bruker blodtrykksmåleren Innledning...3 Viktig sikkerhetsinformasjon...4 1. Oversikt...6 2.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer