Body Fat Monitor med vekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Body Fat Monitor med vekt"

Transkript

1 HBF400-NO.fm Page 1 Tuesday, May 16, :36 PM BF400 Body Fat Monitor med vekt Brukerveiledning NO Takk for at du kjøpte Body Fat Monitor med vekt. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker dette apparatet første gang, og pass på at du bruker det riktig. Ta vare på brukerveiledningen til senere bruk. IM-HBF-400-E-01-05/05

2 HBF400-NO.fm Page 2 Tuesday, May 16, :36 PM Innhold Før du bruker apparatet Funksjoner...3 Merknader om sikkerhet Hva du bør vite når du bruker dette apparatet Hva er kroppsfettprosent? Råd om måling Prinsipper for måling av kroppsfettprosent Bli kjent med måleren...8 Bruksanvisning 3. Installere og bytte batterier Stille inn og justere personlige data Bruke måleren Foreta en måling Slik får du pålitelige resultater Tolke måleresultatene Kun måle vekt...20 Rengjøring og vedlikehold 6. Feilmeldinger Problemløsing Vedlikehold og oppbevaring Tekniske data

3 HBF400-NO.fm Page 3 Tuesday, May 16, :36 PM Funksjoner Lettfattelig display Dette apparatet beregner og viser kroppsfettprosenten ved bruk av en metode kalt bioelektrisk impedans (BI). Verdiene som vises for kroppsfett og BMI * (Body Mass Index - kroppsmasseindeks), vises innen fire områder:, 0, + og ++. BE-metode: Bioelektrisk impedansmetode (forklares nærmere på side 7) BMI: Kroppsmasseindeks. Denne indeksen viser forholdet mellom en persons vekt og høyde. Dette er en vanlig standard innen medisinen. Formel: vekt (kg) / høyde (m) / høyde (m). Målingen foretas raskt og enkelt Etter at du har registrert dataene, starter du målingen ved å trykke på strømbryteren, velge ditt personlige ID-nummer og gå opp på måleplaten. De beregnede resultatene vises på et lettfattelig display Kroppsvektprosent og kroppsmasseindeks vises samtidig på et stort, lettfattelig, digitalt display sammen med en tydelig søyleangivelse. Minne med plass til opptil fire personlig profiler Minnet kan lagre individuelle innstillinger (alder, kjønn og høyde) for opptil fire personer. Forrige lagringsresultat for hver ID lagres også i minnet Trykk på knappen GUEST/MEMORY (GJEST/MINNE) for å vise måleresultatene fra forrige måling. NO 3

4 HBF400-NO.fm Page 4 Tuesday, May 16, :36 PM Merknader om sikkerhet Fare! Ikke bruk dette apparatet samtidig med elektronisk medisinsk utstyr som: (1) Elektroniske medisinske implantater, som pacemakere. (2) Elektroniske livsoppholdende systemer, som kunstig hjerte/lunge. (3) Bærbart, elektronisk medisinsk utstyr, som en elektrokardiograf. Denne enheten kan forårsake at ovenfornevnte medisinske elektroniske utstyr feilfungerer. Advarsel! Ikke stå på kanten av apparatet, da kan du falle eller miste balansen. Ikke hopp på apparatet, eller hopp opp og ned på det. Pass på at apparatet ikke faller i gulvet. Ikke bruk apparatet på fliser eller andre glatte overflater, f.eks. våte gulv. Ikke bruk dette apparatet når kroppen din og/eller føttene er våte, f.eks. etter et bad. Uføre eller fysisk svake personer må alltid få hjelp av andre når de skal bruke dette apparatet. Du bør aldri starte slanking eller mosjonsprogrammer uten først å konsultere lege eller spesialist. Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart. Les gjennom og følg alle instruksjonene under Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) i kapitlet om tekniske data. 4 Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.

5 HBF400-NO.fm Page 5 Tuesday, May 16, :36 PM 1.Hva du bør vite når du bruker dette apparatet 1. Hva du bør vite når du bruker dette apparatet 1.1 Hva er kroppsfettprosent? Kroppsfettprosent betegner mengden kroppsfett i forhold til den totale kroppsvekten uttrykt i prosent. OMRON BF400 oppgir din spesifikke kroppsfettprosent og kroppsvekt. Den er også et utmerket verktøy til å vurdere kroppsfettprosenten og måle kroppsvekten på kontinuerlig basis. Kroppsfettprosent (%) = {Kroppsfettmasse/kroppsvekt} x 100 Kroppsvekt Fettmasse Fettfri masse Benbygning Blod Muskler Vann Kropssfettavlesningen påvirkes av endring i vanninnholdet i kroppen Vannivået i kroppen og blodomløpet kan påvirke målingen av kroppsfett. Tabellen nedenfor viser noen situasjoner som kan påvirke avlesningen. Årsak til svingninger Inntak av mat og drikke Endringer i blodomløpet Eksempler på svingninger 1 til 2 timer etter frokost, lunsj eller middag Etter bad eller dusjing, umiddelbart etter mosjon, i ekstreme miljøer (varmt eller kaldt), under sykdom eller ekstrem tretthet. NO 5

6 HBF400-NO.fm Page 6 Tuesday, May 16, :36 PM 1.Hva du bør vite når du bruker dette apparatet 1.2 Råd om måling Hvis fotsålene dine er tørre eller føttene dine eller elektrodene er svært kalde, er det ikke mulig å oppnå stabile målinger, noe som kan føre til feilmeldinger eller unøyaktige resultater. Vær spesielt oppmerksom på dette om vinteren, fordi luften er tørr og/eller temperaturen er lav. Føttene er tørre. Forhold Når du tråkker på elektrodene, føles de kalde. Kroppen og føttene dine er kalde fordi blodsirkulasjonen ikke er bra. Tiltak Fukt fotsålene lett med et fuktig håndkle før du måler. La elektrodene få varmes opp ved å la apparatet stå i et varmt rom i omtrent ti minutter. Varm opp føttene ved å dyppe dem i varmt vann eller oppholde deg i et varmt rom. Pass på at du tørker føttene godt. Anbefalte måletider Hvis du forstår de normale endringene i kroppsfettprosenten din, kan det være lettere å forebygge eller redusere fedme. Hvis du er klar over tidene da kroppsfettprosenten veksler innenfor dine daglige rutiner, blir det lettere å oppnå en nøyaktig måling av kroppsfettet ditt. Vi anbefaler at du bruker dette apparatet i samme miljø og under de samme forholdene. (Se oversikten.) Anbefalte måletider Daglige aktiviteter Stå opp Anbefalt tid Frokost 2 timer Etter å ha stått opp Anbefalt tid Før lunsj og omtrent 2 timer eller mer etter frokost Lunsj 2 timer Anbefalt tid Bade/dusje eller spise middag Om ettermiddagen, omtrent 2 timer eller mer etter lunsj og før bading/ dusjing eller middag Unngå måling umiddelbart etter at du har spist eller badet/dusjet. 2 timer Anbefalt tid Legge seg Før en går til stengs, og omtrent 2 timer eller mer etter middag 6

7 HBF400-NO.fm Page 7 Tuesday, May 16, :36 PM 1.3 Prinsipper for måling av kroppsfettprosent 1.Hva du bør vite når du bruker dette apparatet OMRON BF400 beregner kroppsfettprosenten ved hjelp av en metode kalt bioelektrisk impedans (BI). Hva er bioelektrisk impedans-metoden? Muskler, blodkar og benbygning er kroppsvev med et høyt innhold av vann, som enkelt leder elektrisitet. Kroppsfett er vev som har liten elektrisk ledeeevne. BF-400 sender en svært svak elektrisk strøm på 50 khz og under 500 µa gjennom kroppen din for å bestemme mengden fettvev. Denne svake elektriske strømmen merkes ikke når du bruker BF400. BI-metoden sammenligner den elektriske motstanden med avstanden på den ledede elektrisiteten. Riktig holdning og konsekvente måleforhold må opprettholdes for best mulige resultater. Slik beregnes kroppsfettprosenten DXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) har vært den etablerte metoden for nøyaktig vurdering av kroppssammensetning. OMRON har brukt forskningsdata fra flere hundre personer som har brukt DXA-metoden, til å utvikle formelen som BF-400 virker ut fra. Kroppsmasse og kroppsfettprosent beregnes ved hjelp av en formel med fem faktorer: elektrisk motstand, høyde, vekt, alder og kjønn. Hva er DXA-metoden? Ved DXA-metoden brukes røntgen med to forskjellige frekvenser og absorpsjonshastigheter i kroppen, og verdien bestemmes basert på differansen mellom de to. Personer som kan få feilaktige resultater Under visse forhold, for eksempel for dialysepasienter, kan det oppstå store differanser mellom beregnede og faktiske kroppsfettverdier. Disse forskjellene kan også skyldes stadig endrede forhold mellom kroppsvæske og/ eller kroppssammensetning. Se også: Unngå å måle under følgende forhold og Tilfeller da de beregnede resultatene kan variere fra faktisk kroppsfettprosent i kapittel 5. NO 7

8 HBF400-NO.fm Page 8 Tuesday, May 16, :36 PM 2.Bli kjent med måleren 2. Bli kjent med måleren Hovedenhet D C E K A B C F G L H I J A. Strømbryter B. Hælelektroder C. Elektroder D. Måleplate E. Display F. USER-knapp (bruker) G. GUEST/MEMORY-knapp (gjest/minne) H. Pil ned I. SET-knapp (velg) J. Pil opp K. Batterideksel L. Batterirom 8

9 HBF400-NO.fm Page 9 Tuesday, May 16, :36 PM Display 2.Bli kjent med måleren M R N O P Q S T U V M.Displaymodusindikator :Vekt :Kroppsfettprosent :Kroppsmasseindeks (BMI) N. Måleresultater O.Symbol for gjest P. Personlig ID-nummer Q.Symbol for lavt batteri R. Minnesymbol S. Alderssymbol T. Høydesymbol U. Kjønnssymbol V. Søyle for målingsfremdrift/ kroppsfettprosent og BMIklasssifisering Innholdet i pakken NO W X Y W.Fire AA manganbatterier X. Brukerveiledning (dette dokumentet) Y. Garantikort 9

10 HBF400-NO.fm Page 10 Tuesday, May 16, :36 PM 3.Installere og bytte batterier 3. Installere og bytte batterier 1. Snu apparatet. 2. Trykk på klaffen over batteridekslet og løft dekslet av enheten Sett inn batteriene som angitt. Pass på batteriene plasseres med riktig polaritet (+/ ), som angitt i batterirommet. 4. Sett på batteridekslet igjen. Merk: Apparatet husker de forrige måleresultatene og den personlige ID-informasjonen selv om batteriene byttes. Batterienes levetid og bytte Når symbolet for lavt batterinivå lyser, må alle de fire batteriene byttes. Bytt batteriene etter at du har slått av strømmen. Brukte batterier kastes i samsvar med nasjonale bestemmelser for avhending av batterier. Batterienes levetid - Fire AA-batterier varer omtrent 1 år (hvis det foretas fire målinger om dagen). - Fordi de medfølgende batteriene kun er ment til utprøvning, kan de ha kortere levetid. Advarsel! Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Kontakt lege umiddelbart. Forsiktig! Ikke bruk batterier som ikke er beregnet på dette apparatet. Ikke sett inn batteriene med feil polaritet. Bytt ut brukte batterier med nye umiddelbart. Ikke kast batteriene i brann. Hvis du får batterivæske i øynene eller på klærne, må du umiddelbart skylle med rikelige mengder rent vann. Fjern batteriene fra apparatet hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode (omtrent tre måneder eller mer). Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig. Ikke bruk gamle og nye batterier samtidig.

11 SET/GUEST HBF400-NO.fm Page 11 Tuesday, May 16, :36 PM 4. Stille inn og justere personlige data 4.Stille inn og justere personlige data 1. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg". Vent til det står 0,0 kg på displayet. 2. Trykk på USER-knappen for å velge et personlig ID-nummer. ID-nummeret endres for hvert trykk på USER-knappen, som følger. Hvis det ikke har vært oppgitt informasjon for et personlig ID-nummer, blinker nummeret og tre symboler for kjønn, alder og høyde, som vist på illustrasjonen. Hvis informasjon allerede er oppgitt, blinker kun det personlige ID-nummeret. 3. Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Standardinnstillingen for alder vises på displayet. NO 11

12 HBF400-NO.fm Page 12 Tuesday, May 16, :36 PM 4.Stille inn og justere personlige data 4. Still inn alder, kjønn og høyde. Alder 1) Trykk på knappen eller for å velge riktig innstilling av alder. 2) Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Alder er valgt, og symbolet for kjønn blinker på displayet. Kjønn 3) Trykk på knappen eller for å velge riktig innstilling av kjønn. 4) Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Kjønn er valgt, og standard høydeinnstilling blinker på displayet. Høyde 5) Trykk på knappen eller for å velge riktig innstilling av høyde. 6) Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. Når du har bekreftet innstillingen for høyde, viser apparatet alle de tre innstillingene. Deretter ser du 0,0 kg igjen på displayet. Nå kan du begynne å måle. (Gå videre tiltrinn 3 under 5.1 Foreta en måling på side 15.) Endre informasjonen for et personlig ID-nummer Hvis den personlige informasjonen som er lagret for et av de personlige ID-numrene (1-4) endres, må innstillingen for ID-nummeret også justeres. 1. Gjenta trinn 1 til 2 i fremgangsmåten ovenfor. 12

13 HBF400-NO.fm Page 13 Tuesday, May 16, :36 PM 4.Stille inn og justere personlige data 2. Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. 3. Trykk på SET-knappen. Aldersinnstillingen blinker på displayet. 4. Juster informasjonen for aktuell alder, kjønn og/eller høyde. Trykk på knappene og for å justere innstillingene for hver kategori. Trykk så på SET for å bekrefte hver av innstillingene. Nå kan du begynne å måle. (Gå videre tiltrinn 3 under 5.1 Foreta en måling på side 15.) Slette et personlig ID-nummer 1. Gjenta trinn 1 til 2 i kapittelet 4. Stille inn og justere personlige data på side Trykk på SET-knappen for å bekrefte valget ditt. 3. Trykk på SET-knappen. Aldersinnstillingen blinker på displayet. 4. Trykk på GUEST/MEMORY i to sekunder. Clr vises på displayet, og registrert informasjon slettes fra minnet. NO Merk: Lagrede resultater for tidligere måling blir også slettet. 13

14 HBF400-NO.fm Page 14 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 5. Bruke måleren 5.1 Foreta en måling 1. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg. Vent til det står 0,0 kg på displayet. 2. Velg personlig ID eller gjestemodus. Hvis du har en personlig profil (personlig ID) registrert på apparatet: 1. Trykk på USERknappen til IDnummeret for ID-en med din personlige profil blinker på displayet. Hvis du ikke har registrert en personlig profil på apparatet (gjestemodus): 1. Trykk på knappen GUEST/MEMORY. Merknader: Hvis det oppsto en feil under målingen av kroppsfettprosent under forrige måling, vises for %FAT. Hvis du vil sjekke de forrige måleresultatene, trykker du på GUEST/MEMORY mens den personlige profilen din blinker på displayet. Minneindikatoren vises. Når du er ferdig med å se på resultatene (se s. 15), trykker du på strømbryteren for å slå av apparatet. 2. Trykk på SET-knappen. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg. Vent til det står 0,0 kg på displayet. Gjestesymbolet vises på displayet og aldersinnstillingen blinker. 2. Oppgi informasjonen for aktuell alder, kjønn og høyde. (Trinn 4 under 4. Stille inn og justere personlige data på side 12) Trykk på knappene og for å justere innstillingene for hver kategori. Trykk så på SET for å bekrefte hver av innstillingene. Når du har bekreftet innstillingen for høyde, viser apparatet alle de tre innstillingene. Deretter ser du 0,0 kg igjen på displayet. 14

15 HBF400-NO.fm Page 15 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 3. Gå opp på måleplaten. Pass på at du er barbent og at fotsålene dine er rene. Pass på at føttene er riktig plassert på elektrodene du står på, med vekten jevnt fordelt på plattformen. Stå stille, og ikke flytt deg før målingen er fullført. Føttene dine Pass på at hælene på begge føtter står på hælelektrodene. Displayet viser vekten din før vektresultatet begynner å blinke. Indikatorene i fremdriftslinjen nederst på displayet vises gradvis, fra venstre mot høyre. Etter at målingen er fullført, vises vekten igjen. Nå kan du gå av måleplaten. Når det har gått tre sekunder siden vekten ble vist, gjentas tre måleresultater automatisk i følgende rekkefølge: WEIGHT (VEKT) > %FAT (%FETT) > BMI > WEIGHT (VEKT) (igjen). Se kapittel 5.3 for informasjon om hvordan du tolker resultatene for fettprosent og BMI. Merk: Selv om alder kan stilles til mellom 18 og 80 år, vises bare fettprosenten for aldre mellom 20 og 79 år. Merknader om visning av måleresultater Hvis du trykker på GUEST/MEMORY, vises forrige måleresultater, etterfulgt av minnesymbolet. Vil du vise gjeldende måleresultater, trykker du på GUEST/MEMORY igjen. Hvis du trykker på mens tre måleresultater vises automatisk, endres visningsmodusen, og resultatene vises for hvert trykk på knappen. Hvis du ikke trykker på noen knapper innen fem minutter etter at måleresultatene vises på displayet, slås apparatet automatisk av. NO 15

16 HBF400-NO.fm Page 16 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 4. Trykk på strømbryteren for å slå av apparatet. Unngå å måle under følgende forhold Hvis du foretar målinger under følgende fysiske forhold, kan beregnet kroppsfettprosent variere kraftig fra den faktiske, fordi vanninnholdet i kroppen er i forandring. Umiddelbart etter kraftig mosjon Umiddelbart etter bad eller badstue Etter at du har drukket alkohol Etter at du har drukket store mengder vann eller etter et måltid (1 til 2 timer) 16

17 HBF400-NO.fm Page 17 Tuesday, May 16, :36 PM Tilfeller da de beregnede resultatene kan variere fra faktisk kroppsfettprosent 5.Bruke måleren Beregnede resultater for følgende grupper mennesker kan variere, fordi de har stadig endrede vannmengder og vevstetthet i kroppen. Barn som vokser Eldre og kvinner som er over overgangsalderen Personer med feber Pasienter med osteoporose som har svært lav bentetthet Kroppsbyggere eller profesjonelle atleter Pasienter som gjennomgår dialyse NO Gravide Personer med hovenhet i kroppen (ødem) 17

18 HBF400-NO.fm Page 18 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 5.2 Slik får du pålitelige resultater For å sikre pålitelige resultater bør du ta hensyn til følgende punkter under måling. Stå rett på måleplaten med vekten jevnt fordelt over elektrodene. Ikke stå på eller nær kanten til platen. Forsøk å foreta målingene samtidig hver dag. Ikke spis, drikk (særlig alkohol), mosjoner eller bad/ta badstue før måling. Hvis en stabil måleverdi ikke kan vises, fukter du fotsålene forsiktig med et fuktig håndkle og forsøker igjen. 18

19 HBF400-NO.fm Page 19 Tuesday, May 16, :36 PM 5.3 Tolke måleresultatene 5.Bruke måleren Kroppsfettprosent Viser kroppsfettmassen i prosent av kroppsvekten. Klassifisering av kroppsfettprosent Viste symboler, 0, +, ++ Kjønn Kvinne Mann Alder (Lav) 0 (Normal) + (Høy) ++ (Svært høy) (BMI < 18,5) (BMI 18,5-24,9) (BMI 25,0-29,9) (BMI >_ 30,0) < 21,0 21,0-32,9 33,0-38,9 >_ 39, < 23,0 23,0-33,9 34,0-39,9 >_ 40, < 24,0 24,0-35,9 36,0-41,9 >_ 42, < 8,0 8,0-19,9 20,0-24,9 >_ 25, < 11,0 11,0-21,9 22,0-27,9 >_ 28, < 13,0 13,0-24,9 25,0-29,9 >_ 30,0 Basert på NIH/WHOs retningslinjer for BMI Basert på Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, utg. 72, sept BMI BMI er en internasjonalt anerkjent indeks som viser kroppens tilstand ved å vurdere balansen mellom høyde og vekt. Den beregnes ved bruk av følgende formel: BMI i metriske mål: vekt (kg) / høyde (m) / høyde (m) BMI BMI (Definert av WHO) BMI-klassifisering Viste symboler, 0, +, ++ BMI-klassifiseringssłyle BMI-vurdering Under 18,5 - (Undervektig) 7,0-10,7 10,8-14,5 14,6-18,4 NO 18,5 eller mer og under 25 0 (Normal 18,5-20,5 20,6-22,7 22,8-24,9 25 eller mer og under 30 + (Lettere overvektig) 25,0-26,5 26,6-28,2 28,3-29,9 30 eller mer ++ (Overvektig) Ovenfornevnte tall er verdier for fedmevurdering foreslått av WHO (World Health Organization). 30,0-34,9 35,0-39,9 40,0-90,0 19

20 HBF400-NO.fm Page 20 Tuesday, May 16, :36 PM 5.Bruke måleren 5.4 Kun måle vekt 1. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet. CAL blinker på displayet, så vises 0,0 kg. Vent til det står 0,0 kg på displayet. 2. Gå opp på måleplaten. Pass på at du står med vekten jevnt fordelt på platen. Stå stille, og ikke flytt deg før målingen er fullført. Hvis du ikke går opp på måleplaten innen fem minutter etter at måleresultatene vises på displayet, slås apparatet automatisk av. Føttene dine 3. Vekten din vises på displayet, og blinker kort for å vise at målingen er fullført. Nå kan du gå av måleplaten. 4. Trykk på strømbryteren for å slå av apparatet. 20

21 HBF400-NO.fm Page 21 Tuesday, May 16, :36 PM 6. Feilmeldinger 6.Feilmeldinger Feilmelding Årsak Tiltak Føttene dine sto ikke over elektrodene. Pass på at du står riktig på måleplaten, og prøv en gang til. Måleposisjonen var ikke stabil, eller føttene dine var ikke riktig plassert. Stå stille, og ikke flytt deg under målingen. Føttene er for tørre. Fukt fotsålene lett med et fuktig håndkle, og prøv igjen. Verdiene for kroppsfettprosent og BMI er utenfor måleområdet registrert under spesifikasjonene på side 23. Føttene dine sto ikke over elektrodene. Det har oppstått en driftsfeil. Du gikk opp på måleplattformen før 0,0 kg kom på displayet. Apparatet ble flyttet før det viste 0,0 kg. Bevegelse under måling Vekten din er over 150,0 kg. Kontroller at de registrerte innstillingene for høyde, alder og kjønn er riktige. Hvis feilen fremdeles vises, og innstillingene for høyde, alder og kjønn er riktige, går det ikke an å foreta målinger. Pass på at du står riktig på måleplaten, og prøv en gang til. Fjern batteriene, vent i minst ett minutt, og sett dem inn igjen. Trykk på strømbryteren for å slå på apparatet, og gjenta målingen. Hvis feilen fremdeles vedvarer, kontakter du din servicerepresentant for OMRON. Vent til du ser 0,0 kg før du går opp på måleplaten. Ikke flytt apparatet før du ser 0,0 kg. Ikke flytt deg før målingen er fullført. Dette apparatet kan bare brukes av personer som veier under 150,0 kg. NO 21

22 HBF400-NO.fm Page 22 Tuesday, May 16, :36 PM 7.Problemløsing 7. Problemløsing Problem Årsak Tiltak Ingenting vises på displayet etter at du har trykket på strømbryteren. En feilmelding (Err1 til Err) vises, og det er ikke mulig å foreta målinger. Vektverdiene varierer kraftig fra måling til måling. Symbolet for lavt batterinivå vises. Fettprosentverdien som vises, er unormalt høy eller lav. Andre forhold. Er batteriene flate? Er batteriene satt riktig inn? Se 6. Feilmeldinger på side 21. Står apparatet på et teppe eller andre myke gulvbelegg? Er gulvoverflaten ujevn? Det er lite strøm igjen på batteriet. 8. Vedlikehold og oppbevaring Bytt ut alle de fire AA-batteriene med nye. Sett batteriene riktig. Sett apparatet på et hardt, plant gulv. Bytt ut alle de fire AA-batteriene med nye. Se Unngå å måle under følgende forhold og Tilfeller da de beregnede resultatene kan variere fra faktisk kroppsfettprosent på side 16 til 17. Fjern batteriene, vent i minst ett minutt, og sett dem inn igjen. Legg merke til følgende, slik at du kan beskytte måleren mot skade: Ikke tørk av apparatet med benzen, bensin, tynner, alkohol eller andre flyktige løsemidler. Ikke utsett apparatet for ekstreme temperaturer, fuktighet, støv, væske eller direkte sollys. Ikke utsett apparatet for kraftige støt, vibrasjoner (for eksempel fall i gulvet) eller ujevne overflater. Ikke bruk apparatet på steder der det kan utsettes for kjemisk eller etsende damp. Forsiktig! Oppbevar alltid apparatet utilgjengelig for små barn. Ikke demonter apparatet. Du kan skades, eller det kan oppstå skade på apparatet. Fjern batteriene fra apparatet hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode (omtrent tre måneder eller mer). 22

23 HBF400-NO.fm Page 23 Tuesday, May 16, :36 PM 9. Tekniske data 9.Tekniske data Navn Produkt Modell Display Veienøyaktighet Nøyaktighet ved måling av kroppsfettprosent Innstilte områder Strømtilførsel Batterienes levetid Driftstemperatur og fuktighet Oppbevaringstemperat ur og fuktighet Utvendige mål Vekt Innholdet i pakken BF400 Body Fat Monitor med vekt HBF-400-E Vekt: 0,0 til 150,0 kg i trinn på 100 g Kroppsfettprosent: 5,0 til 60,0 % BMI: 7,0 til 90,0 Kroppsfettprosent / BMI-klassifisering: (Lav/undervektig) / 0 (Normal) / + (Høy/Overvektig) / ++ (Svært høy/fedme) Søylevisning med 12 trinn *Aldersområdet for klassifisering av kroppsfettprosent er 20 til 79 år. 0,0 kg til 40,0 kg: ± 400 g 40,1 kg til 150,0 kg: ± 1 % SEE ± 4 % Høyde: 100 til 199,5 cm Alder: 18 til 80 år gammel Kjønn: Mann/kvinne *Selv om alder kan stilles til mellom 18 og 80 år, vises bare kroppsfettprosenten for aldre mellom 20 og 79 år. 4 AA-batterier (du kan også bruke 4 alkaliske AA-batterier) Omtrent 1 år (ved bruk fire ganger om dagen) 10 C til 40 C, 30 % til 85 % RF -20 C til 60 C, 10 % til 95 % RF Omtrent 310 (w) x 303 (h) x 58 (d) mm Omtrent 2,1 kg (inkludert batterier) 4 AA-manganbatterier, brukerveiledning, garantikort Merk: Med forbehold om at den tekniske informasjonen kan endres uten forutgående varsel. = Type BF NO Riktig kassering av produktet (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr) Når produktet er merket med dette symbolet, eller symbolet er angitt i dokumentasjonen for det, betyr det at produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall etter at levetiden er over. For å hindre potensiell skade på miljøet eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering av avfall, må produkt kasseres atskilt fra andre typer avfall og gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer varig gjenbruk av materialressurser. Private brukere må enten kontakte forhandleren de kjøpte produktet av, eller vedkommende lokale myndigheter for å få vite hvor og hvordan de kan innlevere produktet for miljøvennlig og sikker gjenvinning. Institusjoner må kontakte sin leverandør og kontrollere vilkårene i kjøpskontrakten. Produktet må ikke kasseres sammen med annet kommersielt avfall. Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer. 23

24 HBF400-NO.fm Page 24 Tuesday, May 16, :36 PM 9.Tekniske data Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) Med den stadig økende mengden elektronisk utstyr, f.eks. PCer og mobiltelefoner, kan medisinsk utstyr som er i bruk, bli utsatt for elektromagnetisk interferens fra annet utstyr. Elektromagnetisk interferens kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og dette kan skape en potensielt utrygg situasjon. Interferens fra medisinsk utstyr kan også forstyrre annet utstyr. For å regulere kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og hindre utrygge situasjoner er standarden IEC implementert. Denne standarden definerer nivåene av elektromagnetisk immunitet og maksimale nivåer av elektromagnetisk emisjon for medisinsk utstyr. Dette medisinske utstyret fra OMRON Healthcare samsvarer med IEC :2001, både når det gjelder immunitet og emisjon. Det må imidlertid tas spesielle forholdsregler: Ikke bruk mobiltelefoner og annet utstyr som genererer sterke elektriske eller elektromagnetiske felt, i nærheten av det medisinske utstyret. Det kan føre til at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, og kan skape en potensielt utrygg situasjon. En minsteavstand på 7 meter anbefales. Hvis avstanden er mindre, må du kontrollere at utstyret fungerer som det skal. Ytterligere dokumentasjon i samsvar med IEC :2001 kan fås ved å kontakte OMRON Healthcare Europe på adressen som er angitt i denne instruksjonsveiledningen. Dokumentasjonen er også tilgjengelig på Datterselskap Datterselskap Datterselskap Produsent OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK 15 0DG, Storbritannia OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft m.b.h. Windeckstraße 81a D Mannheim, Tyskland OMRON SANTÉ FRANCE 14, rue de Lisbonne, F Rosny-sous-Bois Cedex, Frankrike OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, Japan EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Nederland EC REP 24

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brukerveiledning. Kroppssammensetningsmåler BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brukerveiledning Kroppssammensetningsmåler BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammensetningsmåler Takk for at du kjøpte denne kroppssammensetningsmåleren.

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten.

Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten. 1 INNHOLD 1x Runtastic LIBRA, 3x 1.5V AAA alkaliske batterier, 4x Teppe-føtter og 1x Hurtiginstallashåndbok Hurtiginstallashåndboken, teppe-føtter og batteriene er plassert fordypningen under vekten. ELEKTROMAGNETISK

Detaljer

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk.

Brukerveiledning. Modell: BC-1000. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Brukerveiledning Modell: BC-1000 Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen, og spar på den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Funksjoner 3 Før bruk

Detaljer

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Bruksanvisning BMI Innhold 1. Innledning 3 1.1 Formålsmessig bruk 3 1.2 Sikkerhetsmerknader 4 1.3 Hvorfor er kroppsanalysen fornuftig? 6 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA) 6 1.5 Body Mass

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 570 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

BG 39 BG 42. N Diagnosevekt. Bruksveiledning

BG 39 BG 42. N Diagnosevekt. Bruksveiledning BG 39 BG 42 N N Diagnosevekt Bruksveiledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kjære kunde! Det

Detaljer

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT

DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT DIN PERSONLIGE FITNESSVEKT BC 571 KROPPSSAMMENSETNINGSMONITOR forenklet norsk brukerveiledning 1 Sikkerhetsinstrukser: Denne vekten må ikke brukes av personer med Pacemaker, da den sender et lavt elektrisk

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300

BRUKERMANUAL NORSK INNLEDNING KOM I GANG REDIGERE EN ETIKETT SKRIVE UT ETIKETTER BRUKE FILMINNET FEILSØKING VEDLEGG INDEKS. BRUKERMANUAL P-touch H300 NORSK BRUKERMANUAL P-touch H00 BRUKERMANUAL Les denne brukermanualen før du begynner å bruke P-touch. Oppbevar denne brukermanualen på et praktisk sted for referanseformål. Besøk oss på http://solutions.brother.com/

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Bruker- og installasjonshåndbok. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. ARFSSSBWK-serien AR09HSSDPWK/EE ARFSSSCUR-serien AR12HSSDPWK/EE AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill

Detaljer

Klimaanlegg. Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Klimaanlegg. Samsung Smart. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Klimaanlegg Bruker- og installasjonshåndbok Samsung Smart Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG. Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk... 7 DRIFT AUTO TØRR KJØLE

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer