Brukervennlig mobiltelefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukervennlig mobiltelefon"

Transkript

1 DCP50 Deltaco TALA Enkel Brukervennlig mobiltelefon NO Bruksanvisning

2 Pakken innhold Introduksjon Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er laget for å være enkel å bruke men har noen praktiske finesser allikevel. Support Om du opplever problem med å bruke din mobiltelefon, nøl ikke med å kontakte oss. Vi setter pris på om du har modellnummeret på telefonen når du kontakter oss. Kontakt oss per e-post på Mer produkt- og supportinformasjon finner du på Sikkerhetsinstruksjoner Disse instruksjonene er til for sikkert bruk av telefonen. Vennligst følg disse for å unngå farlige situasjoner. Bruk ikke telefonen mens du kjører bil. Parker før du svarer eller ringer en samtale. Steng av telefonen når du tanker. Bruk ikke telefonen i nærheten av brannfarlige emner. Bruk ikke telefonen under flyving da dette kan forstyrre flyets systemer. Bruk ikke telefonen nær medisinsk utstyr uten tillatelse fra helsevesenets ansatte. 2 3

3 Telefonens knapper og kontroller Telefonens knapper og kontroller - Navigeringsknapper I hvilemodus: - Trykk for å åpne telefonmenyen. Trykk deretter eller for å bla i menyene. - Trykk for å skrive en ny melding. Under samtale brukes og for at justere lydstyrken. - Høyttalertelefon (knapp på venstre side) Under en samtale kan høyttalerfunksjonen aktiveres og inaktiveres med denne knappen. - FM-radio (skyvebryter på venstre side) I hvilemodus kan FM-radioen startes og stenges av med skyvebryteren. Skyv oppover for å sette på og nedover for å stenge av radioen - Lommelykt (øvre skyvebryteren på høyre side) Skyv bryteren oppover for å tenne lampen, skyv nedover for å slukke. Dette fungerer også når telefonen er av. Bruk telefonens knapper for å gjøre nedenstående: - OK, snakk - Trykk for å ringe eller svare på en samtale. - I hvilemodus åpnes samtalelisten - OK knapp, brukes for å åpne valgte funksjoner eller for å bekrefte et valg. - Aktuell funksjon på knappen står oftest på skjermen over knappen. Avslutt, av/på - Telefonens strømknapp. Hold inne i 3 sekunder for å starte eller stenge av telefonen. - Trykk for å avslutte eller avvise en samtale. - Trykk for å åpne telefonboken. - Trykk for å gå tilbake til forrige side. - Aktuell funksjon på knappen står oftest på skjermen over knappen. - Tastelås (underste skyvebryteren på høyre side) Skyv bryteren oppover for å låse tastene, skyv nedover for å låse opp tastene. - SOS (rød knapp på baksiden) Trykk og hold nede knappen for å aktivere alarmfunksjonen. - Vibrasjonsmodus [0] av/på I hvilemodus aktiveres eller inaktiveres vibrasjonsmodus gjennom å trykke ned og holde inne knappen. - Voic [1] Trykk ned og hold inne knappen for å ringe til din forhåndsinnstilte voic . - Hurtigvalg [2] [9], [*], [#] I hvilemodus kan disse knappene brukes for hurtigvalg av de tildelte numrene. Trykk og hold inne knappen for å ringe opp valgt nummer. 4 5

4 Telefonens knapper og kontroller - Kalkulator Trykk på kalkulatorknappen for å åpne kalkulatoren. - Påminnelser Trykk på knappen for å åpne menyen med påminnelser. Ikoner på skjermen - Signalstyrke Jo fler streker desto bedre signalstyrke for mobilnettet. Ikonet vises i hvilemodus når et SIM-kort er installert i telefonen - Batteristatus Jo fler strek desto bedre ladding har batteriet. Vises når telefonen er i hvilemodus. - Alarm aktivert Ikonet viser at et alarm er aktivert. - Ulest SMS Viser at det finnes en ulest melding i innboksen. Om ikonet blinker er meldingsminnet fullt og trenger å renses. Før du bruker telefonen Sett i SIM-kortet og batteriet Ditt SIM-kort identifiserer din telefon i mobilnettet og kreves for at telefonen skal fungere. - Ta bort batteriluken gjennom å skyve den nedover. - Sett i SIM-kortet med kobberkontaktene vendt ned og det avfasate hjørnet i bakkant. Skyv kortet inn under holderen. - For å ta ut kortet dras det nedover med hjelp av tommelen. Installere batteriet Sett inn batteriet med metallkontaktene mot rett side og trykk deretter forsiktig ned batteriet i nederkanten. Sett tilbake batteriluken gjennom å skyve den oppover til den sitter fast. Lad batteriet - Koble laderen til strømkontakten i veggen og koble deretter USB-kontakten til telefonens uttak i nederkant. - Når laderen kobles kommer teksten Lader å vises på skjermen. Batteriindikatoren blinker helt til batteriet er fullt ladet. - Om batteriet er helt utladet kommer det at ta en stund før skjermen våkner. - Et helt utladet batteri krever cirka tre timer for å bli fullt ladet. - Når batteriet er fullt ladet skal laderen kobles bort fra telefonen og strømkontakten. - Ta ikke bort batteriet mens det lades. Informasjonen I telefonen og SIM-kortet kan da mistes. - Tapte anrop Ikonet viser at du har et tapt anrop. Starte telefonen Trykk ned og hold i 3 sekunder for å starte telefonen. Du stenger den av på samme måte. - Ringing Viser at telefonen er innstilt på å ringe når det ringer. - Vibrasjon Viser at telefonen er innstilt på å vibrere når det ringer. - Vibrasjon og ringing Viser at telefonen vibrerer og ringe når det kommer en samtale. - Stille Viser at telefonen er innstilt på stille modus. - Hodetelefon Viser at en hodetelefon er tilkoblet Sikkerhetskoder PIN-koden (Personal Identity Number), leveres sammen med SIM-kortet fra teleoperatøren. Om feil kode slås inn tre ganger i rad låses SIM-kortet og krever PUK-kod for å låsas opp. PUK-koden (Personal Unblocking Key) brukes for å låse opp blokkerte SIM-kort. Den leveres sammen med SIM-kortet. Kontakt din teleoperatør om problem oppstår. Bytt menyspråk ved behov Om telefonen ikke identifiserer ditt språk automatisk fra SIM-kortet trenger du å gå inn i menyene og endra manuelt. Gjør dette om den f.eks. er innstilt på engelsk. Trykk for å åpne telefonmenyen. Trykk deretter eller til du kommer til Innstillinger. Trykk for komme inn i innstillingene. Bla ved til Telefoninnstillinger og trykk OK. Bla ned til Språk og trykk OK. Bla ned til Norwegian og trykk OK. Din telefon skal nå være innstilt på norsk. Gå tilbake til hvilemodus gjennom å trykke Tilbake til klokken vises på skjermen. 6 7

5 Telefonens egenskaper Ringe en samtale Du kan ringe en samtale på fire ulike måter: Slå nummeret manuelt I hvilemodus knapper du først inn telefonnummeret for å deretter koble opp samtalen med Velg og deretter Ring. Om et siffer blir feil kan den slettes med Slett. Ringe fra telefonboken I hvilemodus trykker du på for å åpne snarveien til telefonboken. Bla deretter fram riktig kontakt og trykk deretter OK og deretter Ring for å koble opp samtalen. Telefonens egenskaper Avslutte en samtale Når du snakket klart, Trykk på Avslutt for å avslutte samtalen. Du kan også avbryte oppkoblingen av en samtale på samme måte om du ikke får svar, angrer deg eller ser at du ringt feil nummer. Ringe utenlandssamtaler For å ringe utenlandssamtaler Trykk først på [*] knappen to ganger for at få fram et + tegn. Skriv deretter landsnummer og telefonnummer. For eksempel; Skriv +49 for Tyskland, +44 for Storbritannia, +46 for Sverige. Skriv for eksempel for en samtale til Kina. Ringe fra I hvilemodus trykker du på Velg deretter utgående, innkommende, anropshistorikken eller tapte anrop og trykk OK. Bla deretter fram riktig nummer og trykk deretter Velg og deretter Ring for å koble opp samtalen. Hurtigvalg For å bruke hurtigvalg, trykk og hold inn den knapp som motsvarer den lagrete kontakten. Du kan også trykke på knappen og deretter trykke Velg for at ringa upp. Svar på en samtale Ved innkommende samtaler kommer telefonen å ringe eller vibrere avhengig på innstilt profil. Når det ringer vises nummeret til den som ringer på skjermen, eller navnet på kontakten hvis du har nummeret i telefonboken. Trykk på Svar for at svare. Alternativ under pågående samtale: Aktiver høyttaleren Trykk på Høyttalerknappen for å aktivere høyttalertelefonen. Høyttalerfunksjonen stengs av på samme måte. Lydløs Trykk Velg, bla ned til Lydløs Trykk OK for å stenga av lyden. Du slår på lyden igjen på samme måte. Alternativ når det ringer: Steng av ringesignalet Trykk på Lydløs for å stenge av lyden til ringesignalet. Avvis samtale Trykk Avslutt en gang til for å avvise samtalen. Justere samtalevolumen Under en samtale kan samtalevolumen justeres med og til ønsket nivå. Tastelås Tastelåset forhindrer at telefonens funksjoner aktiveres uten at du vil det når telefonen ligger i vesken eller i lommen. Tastelåset aktiveres gjennom å skyve nedre skyvebryteren på telefonens høyre side oppover. For å stenge av tastelåset skyver du bryteren nedover. Lommelykt Lommelykten kan brukes også når telefonen er av. Skyv den øvre skyvebryteren på telefonens høyre side oppover for å tenne lampen. Skyv den nedover for å slukke lampen. Telefonens funksjoner i hvilemodus Når telefonen er i hvilemodus har du tilgang til følgende funksjoner: Telefonmeny Trykk for å åpne telefonmenyen. Trykk deretter eller for å bla i menyen. Telefonbok Trykk for å åpne telefonboken. Anropshistorikken Trykk for å åpne listen med anropshistorikk. Skriv melding Trykk for å begynne å skriva en melding. Nødsamtale Trykk og hold inne den røde SOS-knappen på baksiden for å aktivere alarmfunksjonen. Telefonen aktiverer et alarmsignal og sender SMS til de forhåndsprogrammerte numrene. Telefonen ringer også opp de angitte numrene i angitt orden inntil noen svarer. NB: Du må først redigere innstillingene i Alarmfunksjonen. 8 Se avsnittet Nødsamtale i manualen. 9

6 Telefonbok I hvilemodus Trykk, eller Trykk og velg Telefonbok for å vise postene i. Legg til ny kontakt Gjør dette for å legga til en kontakt i telefonboken. 1 Når du åpnet telefonboken, Trykk Velg og bla ned til Legg til kontakt og Trykk OK. 2 Velg hvor du vil spare kontakten. Spar til SIM eller Spar til telefonen og Trykk OK. 3 Trykk Rediger for at skriva in kontaktens namn. Trykk deretter OK for å lagre. 4 Bla ned til nummer. Trykk Rediger for å skrive inn kontaktens telefonnummer. Trykk deretter OK for å lagre. 5 Nye kontakten er nå lagret. Trykk Tilbake for at gå tilbake til telefonlistan eller hvilemodus. Legg inn hurtignummer Telefonbok Bruk telefonboken Når du åpnet telefonboken kan du bla i listen med og. Trykk på Velg for å nå nedenstående alternativ; Ringe Detaljer/Rediger Ring til valgt kontakt. Viser navn og nummer til en kontakt. Når kontakten vises kan du Trykke Velg for å velge Rediger, Sende melding eller Ringe til kontakten. Slett Slett valgt kontakt. Bekreft med Ok. Send melding Legg til kontakt Flytt Skriv en ny medling til kontakten. Legg til en ny kontakt. Flytter en kontakt fra telefonminnet til SIM-kortet eller omvendt. En ikon ved siden av kontaktens navn viser hvor den er lagret. 1 Når du Åpnet telefonboken, Trykk Velg og bla ned til Avansert og Trykk OK. 2 Velg Hurtigoppringing og Trykk OK. 3 Velg hurtigoppringingsknapp 2~9, *, eller # og Trykk OK. 4 Velg Still inn/endre og Trykk OK. 5 Bla i telefonbokens kontakter og tildel knappen til ønsket kontakt, Trykk OK for å lagre. Trykk Tilbake for å gå tillbake til telefonlisten eller hvilemodus. For å bruke hurtigoppringing, Trykk og hold inne den knappen som motsvarer den lagrete kontakten. Du kan også Trykke på knappen og deretter Trykk Velg for å ringe. Hurtigsøkning Når du åpnet telefonboken kan du Trykke en eller flere ganger på en sifferknapp for å skrive motsvarende bokstav (A-Å). Listen blar da til den første kontakten som begynner på den valgte bokstaven. Avansert Kopiere til SIM / telefonbok I denne undermeny fins følgende valg; Hurtigoppringing: Angi hvilke nummer som skal tildeles knappene 2~9, *, og # for hurtigoppringing. Eget nummer: Angi ditt egne telefonnummer for SIM-kortet. Lagringstatus: Viser hvor mye av minnet i telefonen og SIM-kortet som brukes. Kopier: Brukes for å kopiere alle kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet eller motsatt. Flytte kontakter: Brukes for å flytte alle kontakter fra telefonminnet til SIM-kortet eller motsatt. Slett alle innlegg: Brukes for å slette alle kontakter fra telefonminnet eller fra SIM-kortet. Brukes for å kopiere valgt kontakt fra telefonminnet til SIM-kortet eller omvendt

7 Meldinger SMS er en nettjeneste som gir deg mulighet for å skrive, sende og ta imot tekstmeldinger i mobiltelefonen. Skrive meldinger 1 I hvilemodus trykker du for å komme direkte til der du skriver meldinger. Du kan også velge å trykke og bla til Send melding og deretter velge Skriv melding. 2 Skriv din melding. Mens du skriver vises antallet tegn du brukt. Det går 160 tegn p er melding. - Trykk på # for å bytte tegnmodus; abc, Abc, ABC, eller Om neste bokstav ligger på samme knapp som den seneste bokstaven må du vente til markøren blir synlig før du kan skrive neste tegn. - For å legge inn et mellomrom Trykk på [0] knappen. - For å legge inn et symbol eller spesialtegn, Trykk på [*] og bla til ønsket tegn. Trykk deretter OK. - Trykk Slett for å slette en bokstav. Hold nede knappen for å slette hele meldingen. - Trykk eller for at flytta markören i texten. Trykk Velg for å gjøre nedenstående: Send Bare lagre Maler Sender melding til angitt nummer eller til en kontakt i telefonboken. Lagrer meldingen i utkast, uten å sende det. Sett inn tekst fra klare maler. 3 Trykk Velg og trykk Send for å sende meldingen. Innboks Alle SMS-meldinger som du mottat lagres i Innboksen. Når en melding kommer, vises en varsler på skjermen tilsammen med et signale avhengig av dine innstillinger. Trykk Velg for å åpne innboksen og trykk OK for å åpne den seneste meldingen. Når telefonen er i hvilemodus åpnes telefonmenyen med, bla deretter til Meldinger og videre til Innboks. Uleste meldinger vises i innboksen som en stengt konvulutt og leste meldinger vises som et åpnet konvulutt. Messaging For å vise en melding trykk OK. Bla for å lese mer av meldingen med og. Her kan du trykke Skrive svar Ring tilbake Videresend Slett Lagre nummer Utboks Velg for flere muligheter; For å skrive et svar til avsenderen. For å ringe til avsenderen. For å videresende meldingen til noen annen. For å slette meldingen. For å lagre avsenderens nummer i telefonboken. Meldinger som du har sendt lagres automatisk i Utboksen. I meldingmenyen velger du Utboks for å vise listen med meldinger. Bla til ønsket melding og trykk OK for å vise den valgte meldingen. Her kan du trykke Videresend Slett Lagre nummer Utkast Velg for flere muligheter; For å sende videre meldingen til noen annen. For å slette meldingen. For å lagre avsenderens nummer i telefonboken. De meldinger som du valgt Bare lagre fins lagret under Utkast i meldingsmenyen I meldingsmenyn velger du Utkast for å vise listen med meldinger. Bla til ønsket melding og trykk OK for å vise den valgte meldingen. Her kan du trykke Videresend Redigere Slett Innstillinger for meldinger Velg for flere valgmuligheter; For å sende videre meldingen til noen annen. For å redigere meldingen for og deretter sende eller lagre på nytt. For å slette meldingen. I meldingsmenyen velger du Meldingsinnstillinger for å se eller endre innstillingene. Autolagre-SMS Lagringstatus Velg På for å lagre automatisk eller Av om du ikke vil lagre dine meldinger automatisk. Viser aktuell status for telefon og SIM-minnet

8 Messaging Lagringsmedium Slett alle meldinger Velger hvor du vil lagre meldingen, i telefonen eller på SIM-kortet. Dine meldinger kommer å lagres til du sjøl sletter dem. Du har disse valgene for å slette meldinger: Slett innboksen Slett utboksen Slett utkast Sletter samtlige meldinger i innboksen. Sletter samtlige meldinger i utboksen. Sletter samtlige utkast Anropshistorikk Din telefon lagrer informasjon om alle innkommende, utgående og tapte anrop. I hvilemodus trykker du for å åpne anropshistorikk-menyen. Bla til ønsket kategori og velg med OK. Samtalshistorikken er også tilgjenglig som ett valg i telefonmenyen. Utgående samtaler Listen viser alle samtaler du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer og trykk på Velg. Velg deretter en av følgende valg: Ring Ring til det valgte nummeret. Detaljer/rediger Send melding Lagre nummer Slett Visa detaljer som tid og dato for samtalen. Send en melding til det valgte nummeret Lagrer det valgte nummeret i telefonboken. Sletter nummeret fra anropshistorikken. Mottatte samtaler Listen viser alle nummer som har ringt til deg. Bla til ønsket nummer og trykk på Velg deretter en av følgende muligheter: Velg. Ring Detaljer/rediger Send melding Lagre nummer Slett Ring til det valgte nummeret. Vis detaljer så som tid og dato for samtalen. Send en melding til det valgte nummeret Lagre det valgte nummeret i telefonboken. Slett nummeret fra anropshistorikken. Tapte anrop Listen viser alle nummer som har prøvd å ringa til deg uten at du har tatt samtalen. Bla til ønsket nummer og trykk på Velg. Velg deretter en av følgende muligheter: Ring Detaljer/rediger Send melding Ring til det valgte nummeret. Vis detaljer som tid og dato for samtalen. Send en melding til det valgte nummeret Lagre nummer Lagre det valgte nummeret i telefonboken

9 Anropshistorikk Slett Sletter nummeret fra anropshistorikken. Slett anropshistorikken Når du skall slette anropshistorikken har du følgende valg; Tapte anrop Oppringte samtaler Mottatte samtaler Slett alle Slett historikken for alle tapte anrop Slett historikken for alle oppringte samtaler. Slett historikken for alle mottatte samtaler. Sletter hele anropshistorikken. Samtalelengde Viser samtalelengde for seneste samtalen samt total samtalelengde for innkommende respektive utgående samtaler. Du kan også nullstille samtalemåleren. Innstillinger I denne menyen kan du endra innstillinger i telefonen. Trykk og bla deretter til Innstillinger. Telefoninnstillinger I innstillingsmenyen kan du bla til Telefoninställningar og gjøre følgende: Tid og dato Still inn tid og dato. 1 Innstillinger>Telefoninnstillinger>Tid og dato. 2 Skriv inn tid. 3 Hvis du har skrevet feil, trykk opp eller ned for å endre til ønsket siffer. 4 Trykk OK. Skriv inn dato. 5 Trykk OK for å akseptere innstillingene. for å åpne telefonmenyen Språk Her bytter du språk på din telefon. I denne telefonen finnes Engelsk, Svensk, Finsk, Dansk og Norsk tilgjengelig. Forhåndsbestem strøm av/på Her kan du stille in din telefon så at den automatisk starter ved et tidspunkt og deretter automatisk stenger av sig ved et annet tidspunkt. Eksempelvis morgon respektive kveld. 1 I innstillingsmenyen velger du Telefoninnstillinger og deretter Forhåndsbestem strøm av/på. 2 Velg Autostrøm på eller Autostrøm av. 3 Velg Tidsinnstillinger og angi klokkeslett. 4 Trykk OK. 5 Bla ned til Aktiver eller Avaktiver for å velge om det skall skje automatisk eller ikke, og avslutt med OK. Bakgrunnslys Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset på skjermen skall være på. Velg mellom Alltid på, Alltid av, 10 sekunder, 15 sekunder, eller 30 sekunder og bekreft valget med OK. Samtaleinnstillinger I innstillingsmenyen kan du gå til Nettinnstillinger og velge om telefonen automatisk skall velge nettoperatør eller om det skall skje manuelt. Automatisk fungerer best i hjemlandet mens manuell innstilling kan være bra utenlands når billigste operatør skall velges

10 Innstillinger Lyd Under Lyd kan du stille inn telefonens type og styrke for ulike ringe- og alarmsignaler. Ringetoner Innstillinger Tidsopplesning Du kan her velge om du vil at telefonen forteller hva klokken er hver hel eller halvtime; På/Av Stenger av eller aktiverer funksjonen. Velg med OK. Ringetone SMS-signal Strøm på/av telefon Vekkerklokke Taste-tone Signaltype Volum Ringevolum Velg hvilken av ringesignalene du vil bruke for innkommende samtaler. Når du blar i listen spilles signalene opp. Velg den du ønsker med OK. Velg hvilken av ringesignalene du vil bruke for innkommende SMS. Når du blar i listen spilles signalene opp. Velg den du ønsker med OK. Velg her om du vil at telefonen spiller opp sin start og avstengingslyd. Velg På eller Av gjennom å bla og avslutte med OK. Velg hvilken av ringesignalene du vil bruke som vekkingssignal. Når du blar i listen spilles signalene opp. Velg den du ønsker med OK. Velg her om du vil høre en lyd når tastene trykkes ned. Velg På eller Av gjennom å bla og avslutt med OK. Velg her om du vil ha ringesignal og/eller vibrasjonssignal. Velg Kun anrop, Vibrerings-signal, Vibrer og ring eller Lydløs, og avslutt med OK. Velg her hvor høyt du vil at ringesignalet skal høres. Juster styrken med og. Avslutt med Tilbake. Signaltype Velg her om du vil aktivere for hele eller halve timer. Velg med OK. Tidsinnstilling Her kan du velge mellom hvilke tider på dagen som funksjonen skal være aktiv. F.eks. start 08:00 (øverst) og slutt ved 21:00 (underst). Nummeropplesning Du kan her velge om du vil at nummerne skal lesas opp når du trykker på tastene(nb: De leses opp på engelsk). Velg Aktiver eller Avaktiver, og avslutt med OK. NB: Når telefonen er innstilt på Lydløs er også denne funksjonen stille. Fabriksstandard Velg dette for å sette tilbake telefonen til fabriksinnstillingene. Passordet er Tastevolum Velg her hvor høyt du vil at tastelyden skal høres. Juster styrken med og. Avslutt med Tilbake. SIM lås Her kan du endre om SIM-kortet skal være låst så at PIN-koden må skrives inn eller ikke når du starter telefonen. For å endre innstillinger for SIM-lås må du skrive inn PIN-koden og trykke OK. Er kortet låst blir det låst opp og motsatt hvis den allerede var låst opp

11 Påminnelser Du kan her legge inn påminnelser for aktiviteter som skal gjøres en gang eller flere ganger. Du kommer til denne funksjonen også gjennom å trykke på kalendertasten lengst nede til høyre på telefonen. Legg til en påminnelse 1 I påminnelselisten velger du en av de tre plassene og avslutter med OK. 2 Velg et av følgende alternativ; På/Av Hendelsestekst Tid Signaltype Engangs-alarm Ukentlig alarm 3 Avslutt med OK. For å Aktivere eller Avaktivere påminnelsen. For å legge inn en kort beskrivelse av hva som skal gjøres. Maks lengde er 22 tegn. Angi en eller flere tider når påminnelsen skal gjøres. Eksempelvis 08:00, 12:00 og 20:00 for en påminnelse ved tre tidspunkter samme dag. Velg dette for at påminnelsen bare skal vises en gang. Velg her under hvilke ukedager påminnelsen skal vises. Påminnelsen kommer å gjøres hver gang det valgte klokkeslettet innfinner seg for markert ukedag. Trykk [#] for å markera aktuelle dager. Nødsamtale Viktig: For å kunne bruke nødfunksjonen må du først legge inn Larmnummer under menyen Nødsamtale. Opp til 5 nummer kan lagres. Larmfunksjonen aktiveres gjennom å holde inne larmknappen på telefonens bakside. Telefonen sender da ut en lokal alarm og viser en informasjonstekst på skjermen. Samtidig sendes den forberedte SMS-meldingen til larmmottakerne. Telefonen ringer deretter opp de angitte larmmottakerne i angitt rekkefølge inntil noen svarer. Merk at mottakerne IKKE får ha viderekobling til voic , ettersom telefonen oppfatter dette som et svar. Under menyen Nødsamtale finnes følgende valg; Larmnummer Larm-SMS Signaltekst Lagrar opp til 5 telefonnummer å ringa til ved en nødsituasjon. Nummeret med plass 1 ringes opp først. Skriv in et nummer eller Trykk Søk for å velge en kontakt fra telefonboken. Lagre med OK. Gjenta for flere nummer. Her skriver du inn den melding som skal sendes til larmmottakerne. Her skriver du inn den informasjon som vises på telefonens skjerm når du aktivert alarmfunksjonen. Navn Skriv inn dit navn her. Lagre med OK. Blodgruppe Velg din blodgruppe Lagre med OK. Sykdommer Relasjonsnavn Skriv her om du har en sykdom som er viktig å kjenne til. Lagre med OK. Legg inn navn på pårørende som burde kontaktes av den som leser meldingen. Lagre med OK. Relasjonsnummer Legg inn telefonnummeret til den pårørende. Skriv inn et nummer eller Trykk Søk for å velge en kontakt fra telefonboken. Lagre med OK

12 Organisator Alarm Her kan du legge inn tre alarmer som gjelder en gang eller gjentar seg på valgte ukedager. 1 Bla til valgt alarm 1, 2 eller 3 og velg På for å aktivere det og lagre med OK. 2 Angi tid og lagre med OK 3 Velg alarmtype. FM Radio Din telefon har en innebygd FM-radio som startes gjennom å skyve opp den nedre skyvebryteren på venstre side. Du stenger av den gjennom å skyve bryteren nedover. Manuell kanalsøkning Bla med eller til ønsket frekvens. Endre volumen Trykk Volum og juster lydstyrken med eller til ønske nivå og avslutt med OK. Engangsalarm Ukentlig-alarm 4 Avslutt med OK Velg her for at alarmen bara skal ringe neste gang som tidspunktet passeres. Velg her hvilke ukedager alarmen skal ringe. Alarmen kommer å ringe hver gang det angitte klokkeslettet innfinner seg for markert ukedag. Trykk [#] for å markere aktuelle dager. Lagre en frekvens For at lagre den aktuelle frekvensen trykk med endre til annen frekvens eller direkt lagre med alltid som nummer 1 i listen. Valg og bla ned til Ny. Du kan om du vil OK. Manuellt lagret frekvens hamner Søk frekvenser automatisk For automatisk søk og lagring av frekvenser trykk Valg og velg Auto-søk og trykk på OK. Telefonen kommer da automatiskt å søke gjennom frekvensbåndet og lagre de sterke stasjonene. Kalkulator Med kalkulatoren kan du utføre enklere beregninger. 1 I hvilemodus trykker du på Kalkulatorknappen 2 Skriv inn sifrene for første tallet. 3 Trykk eller. for å velge regnemåte + - x /. 4 Bruk # for minustegn før tallet, * som kommategn. Legg merke til at denne søkningen kan ta en stund. Frekvensliste For å vise frekvenslisten trykker du med Valg og blar ned til listen og avslutt med OK. Listen har 9 posisjoner der de automatsøkte frekvensene lagres. Gjennom å bla i listen og trykke på Valg kan du velge å lytte på frekvensen, redigere frekvensen eller å slette den. Vill du lage en liste med dine favorittkanaler er det enkelt gjort via denna listen og for hver plass i listen velge Rediger. 5 Skriv inn sifrene for andre tallet. 6 Trykk eller for å velge en ny regnemåte eller velg = for å se resultatet. Kalender Kalenderen kan brukes for å se hvilken ukedag det er et datum. Bla med eller til ønsket dato eller trykk Søk og skriv inn datoen og avslutt med OK

13 Telefonens menytreet Vedlikehold av batteriet Telefonbok 1 Ringesignaler Når telefonen automatisk stengs av eller indikerer at den trenger å lades bør du Kontaktliste 1 Ringesignal snarest koble den til laderen. Valgmeny 2 SMS-signal 1 Ring 3 Start/avstengning-signal De første gangene du lader telefonen, vær nøye med at batteriet blir fullt ladet før du 2 Detaljer/Rediger 4 Vekkerklokke bruker den igjenn. 3 Slett 5 Tastelyd 4 Send melding til 2 Signaltype La ikke telefonen være koblet til laderen under lange perioder ettersom overlading kan skade batteriet. 5 Legg til kontakt 6 Flytte Kun ringesignal Vibrasjon Avansert 1 Hurtigoppringing Vibrer og ring Stille modus 7 Ekstreme temperaturer kan skade batteriet. La ikke batteriet bli over +40 C. 2 Eget nummer 3 Volum 3 Lagringsstatus Volum Bruk ikke et skadet batteri. La ikke telefonen ligge framme i direkte sollys ettersom høye temperaturer kan forkorte telefonens levetid. 5 Flytte kontakter 6 Slett alle poster 4 SIM-lås 5 Tidsopplesing 4 Kopier Tastevolum 8 Kopier til telefon/sim-kort 1 På/av Meldinger 2 Hel/halvtime Lever batteriet til batterigjenvinningen når det er oppbrukt. 1 Skriv melding 3 Still inn tid 2 Innboks 6 Nummeropplesing 3 Utboks 7 Fabrikkstandard 4 Utkast Påminnelser 5 Meldingsinnstillinger Nødsamtale 1 Autolagre SMS 1 Alarmnummer 2 Lagringsstatus 2 Alarm-SMS 3 Lagringsmedier 3 Informasjon 6 Slett alle meldinger Organisator Samtalehistorikk 1 Alarm 1 Utgående anrop 2 Kalkulator 2 Innkommende anrop 3 Kalender 3 Tapte anrop 4 Slett samtalehistorikk 5 Samtalevarighet Innstillinger 1 Telefoninnstillinger 1 Tid og dato 2 Språk 3 Forhåndsbestemt av/på 4 Bakgrunnslys 2 Samtaleinnstillinger 1 Nettinnstillinger Manuelt valg Automatisk valg 3 Sounds 24 25

14 NO:

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave Brukerhåndbok 9355210 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-9 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 2 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 3 Mercredi,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

World Wide Web http://www.samsungmobile.com. Printed in Korea Code No.:GH68-07998A Norwegian. 01/2006. Rev. 1.0

World Wide Web http://www.samsungmobile.com. Printed in Korea Code No.:GH68-07998A Norwegian. 01/2006. Rev. 1.0 * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør. * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700

BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700 BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700 Erklæring om konformitet ALVA BV erklærer at MPO 5500 retter seg etter direktivene til 1999/5/EU rådet. Copyright 2003 by ALVA BV. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av

Detaljer