REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: januar 2016 Tid: klokken 13:30 Sted: Renskaug Vertsgård. Møtet satt d. 23. januar kl. 13:40. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE 1 Hege Aketun, Norges Idrettshøgskole 2 Kristin Halland Sandbæk, Musikkteaterhøyskolen 3 Torfinn Truchs Erga, Arkitektur- og designhøyskolen 4 Kamilla Skallerud, Musikkteaterhøyskolen WESTERDALS HØYSKOLE 5 Olav Event (vara) POLITIHØGSKOLEN 6 Øyvind Sakkestad HØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA 7 Leonardo Mauseth Woll 8 Forfall, ingen vara HANDELSHØYSKOLEN BI 9 Nora Krokan 10 Ivar Gjerstad Maseng (vara) 11 Even Opshal 12 Cristobal Pohle Vazquez HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 13 Torkild Bjorvand 14 Manjit Kaur 15 Forfall, ingen vara 16 Rune Keisuke Kosaka 17 Julie Størholdt Iversen (vara) 18 Christoffer Storm Tiller Alsvik 19 Ane Larsen Mjøen 20 Jeanett Paulsen (vara) 21 Milan Golubovic 22 Tord Viktor L. Joensen (vara) UNIVERSITETET I OSLO Blå Liste 23 Forfall, ingen vara Grønn liste 24 Signe Bakke Johannessen (vara) 25 Hashem Jafari Internationalista 26 Øystein Buraas Liberal Liste 27 Trygve Monclair Bøe Realistlista 28 Anja Maria Aardal 29 Mirna Porobic (vara) 30 Maren Høyland 31 Jeanette Viken Samfunnsviterlista 32 Kaja Elisabeth de Ru Sosialdemokratene 33 Marianne Andenæs (vara) 34 Heidi Bang (vara) Venstrealliansen 35 Ingvild Høgstad Stavem 36 Forfall, ingen vara 37 Vetle Møller 1

2 TALE- OG FORSLAGSRETT: ARBEIDSUTVALGET Simen Eriksen, leder Aleksander Martin Gjøsæter, nestleder Christine Adriane Svendsrud, informasjonsansvarlig Jostein Sjaaeng, politisk rådgiver Elisabeth Holien, politisk rådgiver Ine Sophie Seljeseth Atterås, profileringsansvarlig HOVEDSTYRET Tone Standal Vesterhus, leder Gabrielle Legrand Gjerdset Viktor Emanuel Johansson Andreas Borud Ådne Hind KONTROLLKOMITÈ William Sæbø Eirik Sti ØVRIGE Julie Sørli Paus-Knudsen, leder SP-UiO Svein Tømmerdal, leder Kulturstyret FORKORTELSER AU: Arbeidsutvalget BH: Bjørknes Høyskole BI: Handelshøyskolen BI BL: Blå Liste BS: Boligstyret DMH: De mindre Høgskolene DNS: Det Norske Studentsamfund. HCK: Høyskolen Campus Kristiania HF: HF-lista HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus HS: Hovedstyret IL: Internasjonallista KK: Velferdstingets kontrollkomite KS: Velferdstingets Kulturstyret LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole LL: Liberal Liste MD: SiO Mat & Drikke MF: Det teologiske Menighetsfakultet MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste MTH: Musikkteaterhøyskolen NDH: Norges Dansehøgskole NIH: Norges Idrettshøgskole NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole NSO: Norsk Studentorganisasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb PBE: Plan og Bygningsetaten PHS: Politihøgskolen RL: Realistlista SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI SD: Sosialdemokratene SH: Studenthovedstaden SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO STUDiO: Studentfestivalen i Oslo SVL: SV-lista VA: Venstrealliansen VK: Valgkomite 2

3 VT: Velferdstinget WH: Westerdahls Høyskole 3

4 Klokken 13:40 VT 01 MØTEKONSTITUERING Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Tord Øverland som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. : AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. : Innkalling ble godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: Ordstyrer fremlegger endringer av kjøreplan, fremmet av AU. Valg av styremedlem til kontrollkomiteen utsettes til søndagen og Kulturstyrets handlingsplan flyttes opp. DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat fra konstituerende 30. november 2015 Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 1f) Mandat for redaksjonskomité Vedtakssak 1g) Valg av leder for redaksjonskomité Vedtakssak 1h) Valg av medlemmer til redaksjonskomité Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2016 Vedtakssak VT 04 POLITIKK 4a) Politisk grunndokument Vedtakssak 4b) Arbeidsprogram 2016 Vedtakssak VT 05 ØKONOMI 4

5 a) Velferdstingets driftsbudsjett revidert Vedtakssak VT 06 VALG 6a) Suppleringsvalg: Valg til et medlem av Velferdstingets kontrollkomité Vedtakssak VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 7a) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan Vedtakssak 7b) Ettergodkjenning av høringssvar til Plan og Bygningsetaten Vedtakssak 7c) Ettergodkjenning av høringssvar til VLPK (NSO) Vedtakssak VT 08 EVENTUELT FORSLAG TIL KJØREPLAN: LØRDAG 10:30 Velkomst og bli kjent Møteskolering og møtekultur (kl kort pause med pausebevertning) Hilsningstaler Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra konstituerende 30. november e) Godkjenning av valgprotokoller Lunsj f) Mandat for redaksjonskomité 1g) Valg av leder for redaksjonskomité 1h) Valg av medlemmer til redaksjonsmité 14:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer b) Ettergodkjenning av høringssvar til Plan og bygningsetaten 7c) Ettergodkjenning av høringssvar til Velferd- og likestillingspolitis komité (NSO) 15:30 6a) Suppleringsvalg: Valg av et medlem til Velferdstingets kontrollkomité. (kl kort pause med pausebevertning) a) Kulturstyrets handlingsplan :00 4a) Politisk grunndokument: debatt b) Arbeidsprogram 2016: Førstegangsdebatt (kl møteslutt lørdag) 19:30 Middag og sosialt 5

6 SØNDAG 10:00 Politisk grunndokument: Votering b) Arbeidsprogram 2016: Andregangs debatt (kl kort pause med pausebevertning) b) Arbeidsprogram 2016: Andregangs debatt Lunsj b) Arbeidsprogram 2016: Votering (kl kort pause med pausebevertning) 15:00 5a) Velferdstingets driftsbudsjett revidert a) Fastsettelse av møtedatoer for :40 7) Eventuelt 15:50 Møteslutt og møtekritikk. : Dagsorden og møteplan med endringer over ble godkjent. Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 30. november Det ble innstilt på at referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Endelig versjon lå ikke ute av referat lå ikke ute før på lørdagen. : Referatet ble godkjent med merknader som fremkom på møtet. Sak 1e) Valgprotokoller Kontrollkomiteen (KK) innstilte på at alle valgprotokollene ble godkjent. : Alle valgprotokollene ble godkjent. Sak 1f-1h) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité, valg av leder og medlemmer for redaksjonskomité AU v/jostein Sjaaeng orienterte Det var oppklarende spørsmål fra delegat 3, Torfinn Truchs Erga (DMH). Nummer 28, Anja Maria Aardal (RL). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). Simen svarte. AU v/simen Eriksen Velferds stemmer over mandatet til redaksjonskomiteen. : Mandatet for redaksjonskomité vedtatt 6

7 Valg av leder til redaksjonskomité Kandidat til leder fremmet på møtet: Anja Maria Aardal (RL) Valgt med akklamasjon. : Anja Maria Aardal (RL) ble valgt til leder av redaksjonskomiteen ved akklamasjon Det blir stilt spørsmål om tolkning av mandater for redaksjonskomiteene. Kan det være to personer fra samme fraksjon, eller bør man bare ha en fra hver fraksjon. Ordstyrer spør kontrollkomiteen. Det voteres over problemstillingen Vedtak: Det kan være to fra en fraksjon. Kandidater fremmet på møtet: Torfinn Truchs Erga (DMH) Olav Event (WH) Nora Krokan (BI) Even Opshal (BI) Manjit Kaur (HiOA) Rune Keisuke Kosaka (HiOA) Signe Bakke Johannessen (GL) Ordstyrer innstiller på å velge disse ved akklamasjon da det er sju kandidater til sju plasser. Valgt med akklamasjon. : Følgende ble valgt til redaksjonskomiteen ved akklamasjon Torfinn Truchs Erga (DMH) Olav Event (WH) Nora Krokan (BI) Even Opshal (BI) Manjit Kaur (HiOA) Rune Keisuke Kosaka (HiOA) Signe Bakke Johannessen (GL) VT 02 ORIENTERINGER Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering Leder av arbeidsutvalget (AU) Simen Eriksen orienterte, i tillegg til skriftlige orientering i sakspapirene. Det var ingen oppklarende spørsmål. 7

8 Sak 2b) Hovedstyrets orientering Leder av Hovedstyret (HS) Tone Vesterhus orienterte, i tillegg til skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 5, Olav Event (WH). Nummer 7, Leonardo Mauseth Woll (HCK). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD) Tone Vesterhus svarte. Viktor Emanuel Johansson (HS) svarte på spørsmål rettet mot SiO Mat og Drikke og supplerte med en mindre orientering. Sak 2c) Andre orienteringer Politisk orientering v/ Jostein Sjaaeng (AU) og Elisabeth Holien (AU). Det var ingen oppklarende spørsmål. : Orienteringene tatt til etterretning VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER Sak 7a) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan Kulturstyreleder Svein Vadset Tømmerdal D.y orienterte om saken. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 5, Olav Event (WH). Nummer 7, Leonardo Mauseth Woll (HCK). Nummer 24, Signe Bakke Johannessen (GL). Nummer 31, Jeanette Viken (RL). Svein svarte. AU v/simen Eriksen bemerker at det er en linje i slutningen av dokumentet som ikke skal være med. Den skal Velferdstinget se bort fra ved godkjenningen. Debatt av saken Det var ingen som tegnet seg til debatt av saken. : Kulturstyrets handlingsplan ble godkjent Sak 7b) Ettergodkjenning av høringssvar til Plan og Bygningsetaten Ordstyrer orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. : Høringssvaret ble godkjent 8

9 Sak 7c) Ettergodkjenning av høringssvar til VLPK (NSO) Ordstyrer orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 3, Torfinn Truchs Erga (DMH). Nummer 11, Even Opshal (BI). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). AU v/simen Eriksen svarte. Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 7, Leonardo Mauseth Woll (HCK). AU v/simen Eriksen : Høringssvaret ble godkjent Pause klokken15:00-15:10 VT 04 POLITIKK Sak 4a) Politisk grunndokument AU v/aleksander Martin Gjøsæter orienterte om saken. Det var oppklarende spørsmål fra delegat 2, Kristin Halland Sandbæk (DMH). Nummer 3, Torfinn Truchs Erga (DMH). Nummer 5, Olav Event (WH). Nummer 11, Even Opshal (BI). AU v/aleksander Martin Gjøsæter og Simen Eriksen svarte. HS v/tone Standal Vesterhus supplerte. Ordstyrer leser opp forslagene som har kommet inn. Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 11, Even Opsal (BI). Nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 22, Tord Viktor Joensen (HiOA), Nummer 25, Hashem Jafari (GL). Nummer 26, Øystein Buraas (IL). Nummer 30, Maren Høyland (RL). Nummer 31, Jeanette Viken (RL). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). Nummer 37, Vetle Hedlund (VA). AU v/christine Adriane Svendsrud. AU v/simen Eriksen Sak 4b) Arbeidsprogram 2016 Det var ingen oppklarende spørsmål. Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 7, Leonardo Mauseth Woll (HCK). Nummer 11, Even Opsal (BI). Nummer 13, Torkild Bjorvand (HiOA). Nummer 16, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Nummer 17, Julie Størholdt Iversen (HiOA). Nummer 18, Christoffer Storm Tiller Alsvik (HiOA). Nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA)..Nummer 24, Signe Bakke Johannessen (GL). Nummer 26, Øystein Buraas (IL). Nummer 28, Anja Maria Aardal (RL). Nummer 31, Jeanette Viken (RL). Nummer 32, Kaja Elisabeth de Ru (SVL). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). HS v/tone Standal Vesterhus. AU v/simen Eriksen Pause 17:30-17:50 9

10 Ordstyrer referer forslagene som er kommet inn. Debatt av saken fortsetter. Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 2, Kristin Halland Sandbæk (DMH). Nummer 4, Kamilla Skallerud (DMH). Nummer 11, Even Opsal (BI) 13, Torkild Bjorvand (HiOA). Nummer 16, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 25, Hashem Jafari (GL). Nummer 28, Anja Maria Aardal (RL). Nummer 31, Jeanette Viken (RL). Nummer 32, Kaja Elisabeth de Ru (SVL). Nummer 35, Ingvild Stavem (VA). AU v/simen Eriksen. AU v/simen Eriksen. VT 04 POLITIKK Møteslutt klokken 18:33 Møtestart søndag kl 10:15 Sak 4a) Politisk grunndokument - votering Anja Maria Aardal (RL) orienterte om redaksjonskomiteen sin innstilling Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 31, Jeanette Viken (RL). Nummer 13, Torkild Bjorvand (HiOA). AU v/christine Adriane Svendsrud Ordstyrer om voteringsorden. 1 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 706 Levert av: Maren Høyland Hva: Endring Forslag til sak: 4A Derfor er det viktig at stat, kommune og andre aktører må ta et større ansvar for studentene velferd og slik sikre en reel lik rett utdanning Derfor er det viktig at stat, kommune og andre aktører tar et større ansvar for studentenes velferd og slik sikrer reell lik rett til utdanning. OF1 Språkvask Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: Levert av: Redkom Hva: Endring Forslag til sak: 4A Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og tilrettelegging for et godt fysisk og psykososialt læringmiljø. Ivaretar endringsforslag 3 og 4, språkvask

11 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: Levert av: Ane Mjøen Hva: Endring Forslag til sak: 4A Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø.... et godt fysisk og psykososialt læringmiljø. 3 dersom OF1 faller Språkvask Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: Levert av: Maren Høyland Hva: Endring Forslag til sak: 4A Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og tilrettelegging for et godt lærings- og studiesosialt miljø. 4 dersom OF1 faller Språkvask Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 714 Levert av: Jeanette Viken Hva: Tillegg Forslag til sak: 4A Studentforeninger er et viktig bidrag til studentenes kulturelle og psykososiale velferdstilbud. Det enkelte lærested har et stort ansvar for å legge til rette for og muliggjøre studentforeningsarbeid ved sin utdanningsinstitusjon. Velferdstinget har et ansvar for å støtte foreninger tilknyttet SiO økonomisk gjennom Velferdstingets Kulturstyre og SiO har videre et spesielt ansvar for å støtte opp om SiOs studentforeninger med kurs og annen veiledning. Foreslås ikke vedtatt, mindretallets dissens. Dissens ved Anja Maria Aardal

12 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 714 Levert av: Jeanette Viken Hva: Tillegg Forslag til sak: 4A 6 Studentforeninger er et viktig bidrag til studentenes kulturelle og psykososiale velferdstilbud., men faller dersom 5 vedtas Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 714 Levert av: Jeanette Viken Hva: Tillegg Forslag til sak: 4A 7 Det enkelte lærested har et stort ansvar for å legge til rette for og muliggjøre studentforeningsarbeid ved sin utdanningsinstitusjon. Velferdstinget har et ansvar for å støtte foreninger tilknyttet SiO økonomisk gjennom Velferdstingets Kulturstyre og SiO har videre et spesielt ansvar for å støtte opp om SiOs studentforeninger med kurs og annen veiledning. Foreslås ikke vedtatt, mindretallets dissens. Faller dersom 5 vedtas. Dissens ved Anja Maria Aardal Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 734 Levert av: Hashem Jafari Hva: Tillegg Forslag til sak: 4A Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad ( ), Helheten vedtatt. Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, bærekraftig, sterk og effektiv samskipnad (...), Klokken 10:33

13 VT 06 VALG Sak 6a) Suppleringsvalg: Valg til et medlem av Velferdstingets kontrollkomite Ordstyrere orienterte om saken. Saken utsettes da ikke er noen kandidater. VT 03 ORGANISASJON Sak 3a) Fastsettelse av møtedatoer for våren 2016 Ordstyrere orienterte om saken. DATO EMNE FØRSTE INNKALLING SAKSPAPIRFRIST VÅR januar Velferdsseminar 8. januar 13. januar mandag 15. februar 1. februar 5. februar mandag 14. mars 29. februar 4. mars mandag 11. april 28. mars 1. april mandag 30. mai Valgmøte 16. mai 20. mai Følgende hadde ordet i debatten: Delegat 18, Christoffer Storm Tiller Alsvik (HiOA). Nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 28, Anja Maria Aardal (RL). Nummer 31, Jeanette Viken (RL). Nummer AU v/simen Eriksen. F1 Dokument: Møtedatoer 2016 Linjenummer: Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Forslag til sak: 3a 14. mars F2 17. mars Dokument: Møtedatoer 2016 Linjenummer: Levert av: Jeanette Viken Hva: Endring Forslag til sak: 3a 11. april 18. april Møtet er siste dag i UiO : Møteplan med endringer over er vedtatt

14 VT 04 POLITIKK Sak 4b) Arbeidsprogram 2016 andre gangs debatt Anja Maria Aardal (RL) orienterte om redaksjonskomiteen sin innstilling Pause 11:00-11:15 Det foreslås at det diskuteres i kapitel. Hovedprioriteringer Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 16, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Nummer 18, Christoffer Storm Tiller Alsvik (HiOA). Nummer 37, Vetle Hedlund (VA). Generelt Ingen tegnet seg av saken. Organisasjon Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 37, Vetle Hedlund (VA). Studentøkonomi Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 5, Olav Event (WH). Nummer 11, Even Opsal (BI). Nummer 14, Manjit Kaur (HiOA). Nummer 16, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Nummer 18, Christoffer Storm Tiller Alsvik (HiOA). Nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 24, Signe Bakke Johannessen (GL). Nummer 25, Hashem Jafari (GL). Nummer 28, Anja Maria Aardal (RL). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). Nummer 35, Ingvild Stavem (VA). Nummer 37, Vetle Hedlund (VA). AU v/simen Eriksen. AU v/aleksander Martin Gjøsæter Bolig Ingen tegnet seg av saken. Helse Ingen tegnet seg av saken. Mat og Drikke Ingen tegnet seg av saken. Studentkultur Følgende hadde ordet i debatten:

15 Delegat nummer 12, Cristobal Pohle Vazquez (BI). Nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 25, Hashem Jafari (GL). Nummer 26, Øystein Buraas (IL). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). AU v/simen Eriksen Miljø og klima Ingen tegnet seg av saken. Samferdsel Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 5, Olav Event (WH). Nummer 13, Torkild Bjorvand (HiOA). Nummer 11, Even Opsal (BI). Nummer 4, Kamilla Skallerud (DMH). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). Nummer 13, Torkild Bjorvand (HiOA). Nummer 25, Hashem Jafari (GL). Fri debatt om arbeidsplanen Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 16, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Nummer 33, Marianne Andenæs (SD). AU v/elisabeth Holien AU v/simen Eriksen. VT 05 ØKONOMI Sak 5a) Velferdstingets driftsbudsjett revidert AU v/simen Eriksen orienterte om saken De var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 3, Torfinn Truchs Erga (DMH). Nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 25, Hashem Jafari (GL). Simen svarte og Ine supplerte. Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 19, Ane Larsen Mjøen (HiOA). AU v/ine Sophie Seljeseth Atterås : Revidert driftsbudsjett ble vedtatt Pause 13:00-13:45

16 VT 04 POLITIKK Sak 4b) Arbeidsprogram 2016 Votering 8 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 851 Levert av: Even Opsal Hva: Tillegg 9 Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig. Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 854 Levert av: Maren Høyland Hva: Endring [...] forebygge og behandle psykisk uhelse [...] [...] forebygge og behandle psykiske plager [...] 10 Foreslås ikke vedtatt Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 856 Levert av: Hashem Jafari og Signe Bakke Hva: Tillegg Johannessen VT skal jobbe for å redusere SiOs klimagassutslipp, så vi på sikt når målet om klimanøytralitet i Foreslås ikke vedtatt

17 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 858 Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 853 Levert av: Jeanette Viken Hva: Endring - VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus - VT skal jobbe på tvers av SiOs tjenestesområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus. - VT skal jobbe på tvers av SiOs tjenestesområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus. - VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 860 Levert av: Anja Maria Aardal Hva: Tillegg VT skal jobbe for universelt utformede kjønnsnøytrale toaletter og garderober med egne båser for klesskift og dusj i tjenesteområder i- og bygg eid av SiO

18 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 861 Levert av: Mirna Porobic Hva: Endring Organisasjon Organisasjon Flytte avsnitt ned Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 871 Levert av: Vetle Hedlund og Ingvild Stavem Hva: Tillegg 16 VTAU skal jobbe for å bruke sosial arrangementer som del av promoteringsarbeidet for VT Foreslås ikke vedtatt Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 873 Levert av: Mirna Porobic Hva: Endring VT skal jobbe for opptrapping til 11-måneders innen 2020 og at studiestøtten blir bundet til 1,5G. VT skal jobbe for opptrapping til 11-måneders studiestøtte innen 2020, og at studiestøtten bindes til 1,5 G. 17 Språkvask Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 875 Levert av: Even Opsal Hva: Endring VT skal jobbe for at andelen av studielånet som kan omgjøres fra lån til stipend økes til 50%. VT skal jobbe for å øke inntektsgrensen for fulltidsstudenter. Ikke realitetsbehandles Ivaretatt av OF2 og OF3 Ikke realitetsbehandlet

19 OF2 OF3 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 875 Levert av: Redkom Hva: Strykning VT skal jobbe for at andelen av studielånet som kan omgjøres fra lån til stipend økes til 50%, mindretallets dissens Dissens ved Anja Maria Aardal Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 875 Levert av: Redkom Hva: Tillegg 18 VT skal jobbe for å øke inntektsgrensen for fulltidsstudenter Foreslås ikke vedtatt Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 876 Levert av: Even Opsal og Ane Larsen Mjøen Hva: Strykning VT skal jobbe for at høyere utdanning gir uttelling i form av pensjonspoeng 19, mindretallets dissens Dissens fra Anja Maria Aardal, Torfinn Truchs Erga, Manjit Kahlon Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 876 Levert av: Vetle Hedlund og Ingvild Stavrem Hva: Tillegg ( ), og skal i løpet av perioden behandle en helhetlig resolusjon på området. Foreslås ikke vedtatt

20 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 878 Levert av: Julie Størholdt Iversen Hva: Tillegg 21 VT skal jobbe for at inntektsgrensen økes på sikt Forslås ikke vedtatt, mindretallets dissens Dissens ved Manjit Kahlon, Even Opsal og Nora Krokan Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 879 Levert av: Jeanette Viken Hva: Endring Bolig Bolig Flytte avsnitt opp, under helse. Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 885 Levert av: Rune Keisuke Kosaka Hva: Tillegg 23 VT skal jobbe for at aldersgrensen hos SiOs boligtildeling fjernes. Foreslås ikke vedtatt, mindretallets dissens Dissens ved Anja Maria Aardal og Rune Keisuke Kosaka Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 885 Levert av: Rune Keisuke Kosaka Hva: Tillegg VT skal jobbe for aldersgrensen hos SiOs boligtildeling økes. Faller dersom 22 vedtas

21 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 885 Levert av: Anja Maria Aardal Hva: Tillegg 25 VT skal jobbe for at samboer i par- og familiebolig får administrasjonsrett til boligen Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 885 Levert av: Jeanette Viken Hva: Tillegg 26 VT skal jobbe for at SiO prioriterer variert standard innenfor hvert boligprosjekt for å sikre blandet leietakermasse Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 885 Levert av: Hashem Jafari Hva: Tillegg 27 VT skal jobbe for å heve standarden på de eldste og mest slitte studentboligene. Foreslås ikke vedtatt Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 886 Levert av: Jeanette Viken Hva: Endring Helse Helse Flytte avsnitt opp.

22 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 887 Levert av: Kristin Halland Sandbæk Hva: Endring VT skal jobbe for at kapasiteten i SiOs helsetjenester skal utvides for å redusere ventetidene på alle tjenester. VT skal jobbe for at kapasiteten og åpningstidene i SiOs helsetjenester skal utvides for å redusere ventetidene på alle tjenester. OF4 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 902 Levert av: Redkom Hva: Endring VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik og rimelig mat, og et godt halal- og vegetaralternativ ( ), VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og rimelig mat, og et godt halal-, vegan- og vegetartilbud (...), 29 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 902 Levert av: Hashem Jafari Hva: Endring VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik og rimelig mat, og et godt halal- og vegetaralternativ ( ), Vt skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik, bærekraftig og rimelig mat (...)., men faller dersom OF4 vedtas.

23 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 902 Levert av: Signe Bakke Johannessen Hva: Endring VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik og rimelig mat, og et godt halal- og vegetaralternativ ( ), Vt skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik og rimelig mat, og et godt halal-, vegan- og vegetartilbud (...). 31, men faller dersom OF4 vedtas Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 906 Levert av: Kamilla Skallerud Hva: Tillegg 32 VT skal jobbe for mer tilpassede åpningstider hos SiO Mat og Drikke Ønske om at det utarbeides en resolusjon. Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 908 Levert av: Maren Høyland Hva: Tillegg [...] etablere et kulturkort for studenter [...] [...] etablere et gratis kulturkort for studenter [...] OF5 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 912 Levert av: Redkom Hva: Tillegg (...) inkluderer studenter i studentlivet på tvers av institusjonene. (...) inkluderer studenter, uavhengig av norskferdigheter, i studentlivet på tvers av institusjonene.

24 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 912 Levert av: Øystein Buraas Hva: Tillegg (...) inkluderer studenter i studentlivet på tvers av institusjonene. 34 (...) inkluderer studenter, uavhengig av norskferdigheter hvis disse studenter er tatt opp til et studie, i studentlivet på tvers av institusjonene., faller dersom OF5 vedtas. Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 913 Levert av: Ane Larsen Mjøen Hva: Tillegg 35 VT skal støtte opp under- og være involvert i prosessen om et evt. nytt studentbygg nær sentrum. Foreslås ikke vedtatt Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 916 Levert av: Signe Bakke Johannessen Hva: Endring VT skal jobbe for at alle SiOs tjenestebiler skal være miljøvennlige. VT skal jobbe for at alle SiOs tjenestebiler skal være lavutslippsbiler.

25 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 917 Levert av: Hashem Jafari Hva: Tillegg VT skal jobbe for at det er tilrettelagt for kildesortering i alle SiOs studentboliger. 37 VT skal jobbe for at det er tilrettelagt for kildesortering i alle SiOs studentboliger og i SiOs andre lokaler. Foreslås ikke vedtatt Ivaretas av miljøfyrtårn Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 924 Levert av: Trokild Bjorvand Hva: Strykning VT skal jobbe for en utvidelse av bysykkeltilbudet til de store studentbyene. 38 Foreslås ikke vedtatt Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 925 Levert av: AUs mindretall Hva: Strykning VT skal jobbe for at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett. 39 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 926 Levert av: Marianne Andenæs Hva: Tillegg VT skal jobbe for studentpris hos Ruter på alle typer billetter

26 Dokument: Arbeidsprogram 2016 Linjenummer: 927 Levert av: Ane Larsen Mjøen Hva: Tillegg VT skal jobbe for at studentrabatter på kollektivtilbud skal gjelde alle studenter uavhengig av alder. VT skal jobbe for at studentrabatter på kollektivtilbud skal gjelde alle studenter uavhengig av alder, samt at prisen ikke skal økes som følge av dette. Arbeidsplanen vedtatt med endringer. VT 08 EVENTUELT Det var ingen saker til eventuelt Se på løsninger i andre byer, f.eks. Bergen

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mars 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 27. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 16. oktober 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI Møtet satt d. 16. oktober 2017 kl. 17:06. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET Tid: Torsdag 12. mai 2016, kl. 17:00-20:00 Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus Ved møtestart kl. 17:00 ble Undervisningsprisen delt ut og det ble

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2016 Mandag 17. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 20. oktober 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2017 Mandag 24. april kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 19. mars 2007 Tid:

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2016 Mandag 5. september kl. 17:00-20:00 Sted: Georg Sverdrups hus Auditorium 2, Universitetet i Oslo VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Fra Internasjonalista 6 Barbro Ragnhilde Årnes 17 Kristina Klakegg (vara)

Fra Internasjonalista 6 Barbro Ragnhilde Årnes 17 Kristina Klakegg (vara) Page 0 of 9 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets arbeidsutvalg 2015/16 REFERAT FRA MØTE 05/15-16 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO Tid: 3. desember 2015 kl. 17.00-21.00 Sted: Nucleus i Bikuben,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 9. desember 2005 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I VELFERDSTINGET

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 03/16-17 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 03/16-17 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 03/16-17 I STUDENTPARLAMENTET Tid: Torsdag 27. oktober 2016 Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups Hus, Blindern OSLO, 27.10.2016 Ordstyrer: Referent: Kristian Myhre Line Willersrud Tilstede:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer