REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mars 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 27. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE 1 Maria Skarvatun, AHO 2 Forfall ingen vara 3 Fam Karine Heer Aas, MF 4 Michael Pulao Ydse, MF WESTERDALS OSLO ACT 5 Thea Kristine Bøe POLITIHØGSKOLEN 6 Forfall ingen vara HØYSKOLEN KRISTIANIA 7 Forfall ingen vara 8 Forfall ingen vara HANDELSHØYSKOLEN BI 9 Emil Lundal 10 Jonas Caesar Steen-Hansen 11 Forfall ingen vara 12 Emilie Alme HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 13 Einar Beck-Olsen 14 Jeanett Paulsen 15 Julie Størholdt Iversen 16 Karoline Wergeland Kaldråstøyl 17 Raja Ram Dhakal (vara) 18 Martine Gjerde 19 Rune Keisuke Kosaka 20 Ingvil Enoksen 21 William Sæbø (vara) 22 Selahatdin Eyyubi Paltaci UNIVERSITETET I OSLO Blå Liste 23 Jon Eskil Ramsrud Kindberg Grønn liste 24 Håkon Reinertsen Borgos 25 Hashem Jafari Internationalista 26 Jens Lægreid Liberal Liste 27 Øyvind Dammerud (vara) 28 Marcus Pettersen Irgens Realistlista 29 Kristina Ladegård (vara) 30 Markus Leira Asprusten (frem til 18.45) Karoline Sjøen Andersen (vara ut møtet) 31 Maren Høyland Samfunnsviterlista 32 Sigurd Gundersen Sosialdemokratene 33 Elisabeth Holien 34 Jonas Virtanen (K. Heggelund vara frem til kl ) Venstrealliansen 35 Elisabeth Mørkved 36 Tobias Drevland Lund (vara) HF-lista 37 Henrik Bjørndalen 1

2 TALE- OG FORSLAGSRETT: ARBEIDSUTVALGET 52 Aleksander Martin Gjøsæter, leder 54 Kaja Elisabeth de Ru, Politikk- og medieansvarlig 55 Trygve Monclair Bøe, Kommunikasjonsansvarlig HOVEDSTYRET 47 Gabrielle Legrand Gjerdset, leder 48 Vetle Bo Saga, nestleder 49 Viktor Emanuel Johansson 50 Sigrid Mæhle Grimsrud 51 Ådne Hindenes KONTROLLKOMITÈ 44 Simen Eriksen 45 Peter Nicolai Aashamar ØVRIGE 57 Ingvild Leren Stensrud, leder av VK 56 Felicitas Scheffknecht, Kulturstyreleder 2

3 FORKORTELSER AHO: Arkitektur- og designhøgskolen AU: Arbeidsutvalget BH: Bjørknes Høyskole BI: Handelshøyskolen BI BL: Blå Liste BS: Boligstyret DMH: De mindre Høgskolene DNS: Det Norske Studentsamfund. HCK: Høyskolen Campus Kristiania HF: HF-lista HiOA: Høgskolen i Oslo og HS: Hovedstyret IL: Internationallista KK: Velferdstingets kontrollkomite KS: Velferdstingets Kulturstyret LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole LL: Liberal Liste MD: SiO Mat & Drikke MF: Det teologiske Menighetsfakultet MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste MTH: Musikkteaterhøyskolen NDH: Norges Dansehøgskole NIH: Norges Idrettshøgskole NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole NSO: Norsk Studentorganisasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb PBE: Plan og Bygningsetaten PHS: Politihøgskolen RL: Realistlista SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI SD: Sosialdemokratene SH: Studenthovedstaden SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe SiO: Samskipnaden i Oslo og SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO STUDiO: Studentfestivalen i Oslo SVL: SV-lista VA: Venstrealliansen VK: Valgkomite VT: Velferdstinget WOA: Westerdahls Oslo ACT 3

4 Klokken 17:15 VT 01 MØTEKONSTITUERING Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Tord Øverland som ordstyrer og Suzanne Sagli som referent. VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende dagsorden og tidsplan. DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Endring av Velferdstingets tildelingskriterier Diskusjonssak 3b) Endring av Vedtekter for Velferdstinget Vedtakssak VT 04 POLITIKK VT 05 ØKONOMI VT 06 VALG VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 7a) Resolusjon: for OSI Vedtakssak 7b) Resolusjon: Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer Vedtakssak 7c) Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Vedtakssak 4

5 VT 08 EVENTUELT FORSLAG TIL KJØREPLAN: Bevertning før møtestart 17:15 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat 1e) Godkjenning av valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 18:00 7c) Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Pause 19:00 7b) Resolusjon: Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer 19:30 7a) Resolusjon: for OSI 20:00 3a) Endring av Velferdstingets tildelingskriterier 20:30 3b) Endring av Vedtekter for Velferdstinget 20:50 8) Eventuelt 21:00 Møteslutt VEDTAK: AUs innstilling med endringene over ble vedtatt 5

6 Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. VEDTAK: Innkalling ble godkjent. Sak 1d) Godkjenning av referat Det ble innstilt på at referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. VEDTAK: Referatet ble godkjent med merknader som fremkom på møtet. Sak 1e) Valgprotokoller Kontrollkomiteen (KK) innstiller på at valgprotokollene godkjennes. VEDTAK: Valgprotokollene ble godkjent og representantene stemt inn Det er 32 stemmeberettigede tilstede. Permisjonssøknad fra Ingvild L. Stensrud innvilges. Klokken 17:30 VT 02 ORIENTERINGER Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering Arbeidsutvalgets leder, Aleksander Martin Gjøsæter orienterte, i tillegg til skriftlig orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 18, Martine Gjerde (HiOA). Aleksander svarte. Sak 2b) Hovedstyrets orientering Hovedstyrets leder, Gabrielle Legrande Gjerdset, orienterte, i tillegg til skriftlig orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 25, Hashem Jafari (GL). Gabrielle svarte. 6

7 Sak 2c) Andre orienteringer Ingen muntlige orienteringer. VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER VT gir Kim Thon og Christoffer Kolbeinsen Surdal talerett. Sak 7c) Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Forslagsstillere, Christoffer Kolbeinsen Surdal (VSF) og Kim Thon, orienterte om saken. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 10, Jonas Caesar Steen-Hansen (BI). Delegat nummer 21, William Sæbø (HiOA). Kim Thon og Christoffer Kolbeinsen Surdal svarer. Debatt av saken Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 19, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). AU v/aleksander Martin Gjøsæter. Delegat nummer 15, Julie Størholdt Iversen (HiOA). Delegat nummer 18, Martine Gjerde (HiOA). Delegat nummer 28, Marcus Pettersen Irgens (LL). Delegat nummer 37, Henrik Bjørndalen (HF). Delegat nummer 20, Ingvil Enoksen (HIOA). Delegat nummer 36, Tobias Drevland Lund (VA). HS v/gabrielle Legrande Gjerdset. Delegat nummer 25, Hashem Jafari (GL). Delegat nummer 21, William Sæbø (HiOA). Delegat nummer 33, Elisabeth Holien (SD). Delegat nummer 13, Einar Belck-Olsen (HiOA). Delegat nummer 34, Kristin Heggelund (SD). Delegat nummer 26, Jens Lægreid (IL). Delegat nummer 24, Håkon Reinertsen Borgos (GL). Christoffer Kolbeinsen Surdal (VSF) og Kim Thon. 7c- 1 Dokument: 7c) Resolusjon: Kringsjå Linjenummer: studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Levert av: Rune Keisuke Kosaka (HiOA) Hva: Stryking Sak: 7c) Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Forslag: Stryk punkt 7(?): Velferdstinget anser Velferds- og studentbyforeningen som best egnet til å drive en slik studentpub og ber SiO samarbeide med dem om en snarlig gjenåpning av studentpuben på Kringsjå Velferdstinget burde ikke detaljstyre hvem som skal drive en eventuell studentpub Vedtak Vedtatt 7

8 c- 2 Dokument: 7c) Resolusjon: Kringsjå Linjenummer: studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Levert av: Rune Keisuke Kosaka (HiOA) Hva: Stryking Sak: 7c) Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Forslag: Punkt 3. I påvente av permanente lokaler bes SiO stille midlertidige lokaler til rådighet så snart som mulig, f.eks i form av brakker En midlertidig brakkeløsning virker både dyrt og suboptimalt, selvom jeg har forståelse for at man ønsker å få opp tilbudet fort Vedtak Falt 7c- 3 Dokument: 7c) Resolusjon: Kringsjå Linjenummer: studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Levert av: Einar Belck-Olsen (HiOA). Hva: Endring Sak: 7c) Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen En studentdrevet pub Forslag: studentforeningslokaler Åpner for aktivitet utover pubdrift og reduserer alkoholfokuset i vedtaket. Vedtak Falt R- 7c VT går til votering 32 stemmeberettigede tilstede Dokument: Resolusjon: Kringsjå studentpub, - Linjenummer: miljø og velferd i studentbyen Levert av: Christoffer Kolbeinsen Surdal (VSF) Hva: Resolusjon Sak: 7c) Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen Forslag: 1. I lys av antallet studenter ved Kringsjå studentby mener Velferdstinget at en studentdrevet pub er et nødvendig miljø- og velferdskapende tiltak. 2. SIO bes finne egne og egnede permanente lokaler for dette formålet på Kringsjå. 3. I påvente av permanente lokaler bes SIO stille midlertidige lokaler til rådighet så snart som mulig, f.eks i form av brakker. Teksten i resolusjonen, altså begrunnelsen 8

9 Kringsjå studentby har per i dag plass til ca 2600 beboere, og vil etter utbyggingen være på størrelse med en mindre norsk kommune. I de senere årene har det eneste velferdstilbudet på Kringsjå vært studentpuben drevet av VSF, slik også SIO reklamerte for i sin egenreklame for Kringsjå studentby. Uten dette tilbudet fremstår Kringsjå som en trist drabantby der kort vei til skogen og T-bane til sentrum er de eneste sosiale tilbudene. At det består et behov for et sosialt samlingssted i form av en studentpub underbygges av reaksjonene som har kommet etter tidligere stengninger av pubtilbud på Kringsjå. Her vises det til nedleggelsen av Kringsjå studentkompani (drevet av SIO) i 2003 og kampanjen som førte til åpningen av Zenith (også drevet av SIO). Dernest stengningen av Zenith i 2008 og kampanjen, samt VT-vedtakene som medførte åpningen av Kringsjå pub driftet av VSF. Begge de tidligere nedleggelsene førte til stort engasjement blant beboerne og også denne gangen samlet en underskriftskampanje for en studentdrevet pub på Kringsjå over 300 underskrifter den første uken. Våre erfaringer fra driften av Kringsjå pub er at det består et behov for et sosialt samlingssted som også fremstår som en studentforening. På den ene siden har tilløpet av frivillige vært grunnlaget for driften, men også vist ønsket om tilhørighet i en forening. På den annen side har besøkstallene vist at den uformelle driften en studentforening står for også skaper et miljø blant gjestene, de er på mange måter mere ute etter en klubb enn et serveringssted. Her kan det nevnes at de ukentlige quiz-kveldene var så godt besøkt at våre 100 sitteplasser ikke var tilstrekkelig og at vi regelmessig fant nye møbler i lokalet etter at gjestene hadde gått for kvelden. I tillegg opplevde vi særs godt besøk på de månedlige festene vi arrangerte og god stemning på de andre åpningsdagene i uken. Studentforening kontra annen driftsform: SIO har tidligere drevet Kringsjå studentkompani og deretter Zenith med betydelig underskudd. Kringsjå studentkompani gikk med over kr i underskudd siste driftsår Zenith hadde fra åpningen i 2005 til stengning i 2008 et akkumulert underskudd på over 1.1 millioner kr. Med bakgrunn i dette har SIO konkludert med at det ikke er et «marked» for pub på Kringsjå. I forbindelse med stengningen av Zenith uttalte Inger Hegstad Krüger, styreleder i studentkafeene: «Vi tror det ikke er et stort nok marked, at studentene heller vil ned til sentrum. Det bolignære konseptet slår ikke an.» (Universitas, ). Vår erfaring er at det består et ønske og et behov som må dekkes. Men SIO har operert med et prisnivå som studenter ikke har råd til på en dagligdags basis. Samtidig har SIO et utgiftsnivå knyttet til lønnskostnader som nødvendigvis medfører et underskudd og dermed en belastning på studentenes fellesmidler som forvaltes av SIO. Vår driftsform som frivillig studentpub tillot oss en studentvennlig prispolitikk som slo meget godt an i det markedet som faktisk finnes på Kringsjå studentby. Noe som medførte gode besøkstall og et godt miljø. Med bakgrunn i denne historikken og vår erfaring fra driften trekker vi denne konklusjonen: det 9

10 10 bestående behovet for velferdstiltaket som en studentpub er, kan ikke dekkes av SIO med sitt prisnivå, og følgelig heller ikke av en kommersiell tredjepart. Ei heller vil profesjonelle aktører kunne skape et miljø, slik en studentforening kan, både foran og bak disken. Selv om byggeprosessen er i gang har ikke behovet for et sosialt samlingssted, en studentpub, blitt mindre. SIO har vist at det er mulig å skaffe midlertidige lokaler for vaskerom og postkasser i brakkebygg. Det burde være en selvfølge at et viktig velferdstilbud også får et midlertidig hjem i påvente av permanente lokaler. Velferds- og studentbyforeningen står klare med frivillige og sin erfaring til å drive et slikt sted. Både vi og beboerne lengter etter å starte opp igjen. Men erfaring, kompetanse og engasjement er ferskvare og vi ber derfor VT om å vedta vårt forslag om oppstart i midlertidige lokaler så snart som mulig VEDTAK Vedtatt Vedtak: Resolusjonen er vedtatt, med endringene som fremkom på møtet Pause klokken 18:42 Møtet i gang klokken 19:02 Ordstyrer orienterer om god møteskikk og VTs regler. VT gir Sverre Hartveit, Marlene Persson, Mats Kristoffersen, Martin Sikkeland, Hien-Minh van Tran, Tormod Tvare, Askild Berg og Olav Event talerett. Sak 7b) Resolusjon: Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer Arbeidsutvalgets leder, Aleksander Martin Gjøsæter orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 26, Jens Lægreid (IL). Delegat nummer 28, Marcus Pettersen Irgens (LL). Aleksander svarer. Debatt av saken Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 26, Jens Lægreid (IL). HS v/gabrielle Legrande Gjerdset. Delegat nummer 34, Jonas Virtanen (SD). Delegat nummer 19, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). OSI v/marlene Persson. Delegat nummer 28, Marcus

11 Pettersen Irgens (LL) til orden. Delegat nummer 33, Elisabeth Holien (SD). Delegat nummer 27, Øyvind Dammerud (LL). Delegat nummer 37, Henrik Bjørndalen (HF). Delegat nummer 19, Rune Keisuke Kosaka (HiOA) ber om fraksjonsmøte 5 min fra klokken Debatt fortsetter Delegat nummer 21, William Sæbø (HiOA). Delegat nummer 19, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Delegat nummer 36, Tobias Drevland Lund (VA). OSI v/ Tormod Tvare. Delegat nummer 28, Marcus Pettersen Irgens (LL). Delegat nummer 26, Jens Lægreid (IL). OSI v/ Hien-Minh van Tran. Delegat nummer 10, Jonas Caesar Steen- Hansen (BI). Delegat nummer 32, Sigurd Gundersen (SV). Delegat nummer 25, Hashem Jafari (GL). Delegat nummer 3, Fam Karine Heer Aas (DMH). Delegat nummer 33, Elisabeth Holien (SD). Delegat nummer 24, Håkon Reinertsen Borgos (GL). AU v/aleksander Martin Gjøsæter. OSI v/mats Kristoffersen. Delegat nummer 37, Henrik Bjørndalen (HF). OSI v/marlene Persson 47. 7b- 1 Dokument: 7b) Resolusjon: Nei til Linjenummer: rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer Levert av: Marcus Pettersen Irgens Hva: Endring Sak: 7b) Resolusjon: Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer Forslag: 1. Studentsamskipnaden i Oslo og bør av prinsipp stå fritt fra rekkefølgekrav, da de som aktør jobber for å skape et godt tilbud for studenter. 2. Velferdstinget ser nødvendigheten av fysiske arealer til eksempelvis idrett og ønsker å legge til rette for god livsutfoldelse blant studenter. Velferdstinget ønsker at Oslo kommune stiller en egnet tomt til disposisjon. Velferdstinget krever at SiO forplikter seg på å bruke denne tomten til å bygge en erstatningsbane i full størrelse ( elleverbane ), dersom en omdisponerer Trimveien Et erstatningsanlegg skal være klart før arbeid begynner på anlegget som omdisponeres. 4. Velferdstinget ønsker at SiO skal se på muligheten for å bygge om eksisterende garasjeanlegg under den nåværende fotballbanen i Trimveien 4 til idretts- eller flerbrukshaller dersom det blir aktuelt å bygge studentboliger der. Vedtak Vedtatt 7b- 2 Dokument: 7b) Resolusjon: Nei til Linjenummer: rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer Levert av: William Sæbø Hva: Tillegg Sak: 7b) Resolusjon: Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer

12 Forslag: Vedtak 7b- 3 Legge 7b ut på uravstemning til alle SIOS studenter Trukket Dokument: 7b) Resolusjon: Nei til Linjenummer: rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer Levert av: Jens Lægreid Hva: Endring Sak: 7b) Resolusjon: Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer Forslag: SiO i Oslo og bør av prinsipp stå fritt fra rekkefølgekrav, da de som aktør jobber for å skape et godt tilbud for studenter. Velferdstinget ser allikevel nødvendigheten av fysiske arealer til eksempelvis idrett og ønsker å legge til rette for god livsutfoldelse blant studenter. Derfor ønsker Velferdstinget at Oslo Kommune stiller en egnet tomt til disposisjon. Velferdstinget krever videre at SiO forplikter seg på å bruke denne tomten til å bygge en erstatningsbane i full størrelse ( elverbane ). Videre ønsker Velferdstinget at SiO skal se på muligheten for å bygge om eksisterende garasjeanlegg under den nåværende fotballbanen i Trimveien 4 til idretts- eller flerbrukshaller. Velferdstinget skal være studentenes stemme opp mot SiO. Ikke SiOs stemme til politikerne. Det er viktig at SiO jobber metodisk for å unngå at en må ha større tilleggskostnader enn nødvendig knyttet til boligbygging. SiO bør ikke pålegges kommunale rekkefølgekrav, og en anerkjenner behovet for å være prinsipiell. Det er allikevel slik at SiOs funksjon, nemlig å være en aktør på vegne av studenter, taler såpass tydelig for at det er en forskjell mellom å bygge en erstatningsbane og en rundkjøring, at en kan tale for pragmatikk i gitte tilfelle. Anleggssituasjonen i Oslo må også tas med i betrakningen. Det er uttalt av Oslo Idrettskrets som disponerer og regulerer all kommunal halltid at studentene ikke vil komme inn på kommunale anlegg i noen overskuelig fremtid pga ekstremt etterslep hva gjelder idrettsanlegg. Om ikke samskipnaden stiller anlegg til disposisjon finnes det ingen alternativer for studentene. Vedtak Trukket VT går til votering klokken 20:23 32 stemmeberettigede tilstede Vedtak: Resolusjonen er vedtatt med de endringer som fremkom på møtet Vedtak: AU får redaksjonell fullmakt til å lage en ny tittel til resolusjonen

13 Sak 7a) Resolusjon: for OSI Hashem Jafari (GL) trekker sin resolusjon til fordel for den endrede resolusjonen. Vedtak: Trukket Permisjonssøknad fra Tobias Drevland Lund innvilges. VT 03 ORGANISASJON Sak 3a) Endring av Velferdstingets tildelingskriterier AU v/aleksander Martin Gjøsæter orienterer. Saken er utsatt Sak 3b) Endring av Vedtekter for Velferdstinget AU v/aleksander Martin Gjøsæter innleder saken. Oppklarende spørsmål delegat nummer 19, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Delegat nummer 18, Martine Gjerde (HiOA). Delegat nummer 21, William Sæbø (HiOA). AU v/aleksander Martin Gjøsæter. HS v/ Ådne Hindenes. Delegat nummer 3, Fam Karine Heer Aas (DMH). KK v/ Simen Eriksen. Debatt av saken Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 19, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Delegat nummer 3, Fam Karine Heer Aas (DMH). Delegat nummer 28, Marcus Pettersen Irgens (LL). AU v/aleksander Martin Gjøsæter. Delegat nummer 24, Håkon Reinertsen Borgos (GL). Delegat nummer 18, Martine Gjerde (HiOA). Delegat nummer 37, Henrik Bjørndalen (HF). Delegat nummer 33, Elisabeth Holien (SD). Delegat nummer 21, William Sæbø (HiOA). Delegat nummer 15, Julie Størholdt Iversen (HiOA). Delegat nummer 32, Sigurd Gundersen (SV). 1 VT går til votering klokken 20:55 31 stemmeberettigede tilstede Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og

14 Oppgaver Velferdstinget velger studentrepresentanter til Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre og velger herunder leder i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og etter innstilling fra Hovedstyret. Velferdstinget velger studentrepresentanter til styrer i øvrige selskaper og organer tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og. Velferdstinget bevilger, etter søknad, økonomisk støtte til studentforeninger og studentmedier ved utdanningsinstitusjonene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og. Forslag: Velferdstinget vedtar fordelingen- og bruken av semesteravgiften innbetalt til Studentsamskipnaden i Oslo og. 1-3 Oppgaver Velferdstinget velger studentrepresentanter til Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre og velger herunder leder i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og etter innstilling fra Valgkomiteen. Velferdstinget velger studentrepresentanter til styrer i øvrige selskaper og organer tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og. Velferdstinget bevilger, etter søknad, økonomisk støtte til studentforeninger og studentmedier ved utdanningsinstitusjonene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Velferdstinget vedtar fordelingen- og bruken av semesteravgiften innbetalt til Studentsamskipnaden i Oslo og. Endringen er markert i bold og går i all hovedsak ut på at man ønsker at Hovedstyret ikke skal innstille på ny styreleder direkte til VT, men heller til valgkomiteen, som deretter innstiller til VT. Hovedstyrets innstilling til styreleder er det foreslått at legges ved valgkomiteens innstilling. VEDTAK Vedtatt Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring/Strykning Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 3-2 Konstituerende møte Det skal også velges: a. studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre i. blant de valgte medlemmene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret

15 15 etter innstilling fra Hovedstyret b. studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og c. leder av Velferdstingets Kulturstyre Forslag: Konstituerende møte fatter ikke vedtak i andre saker. 3-2 Konstituerende møte Det skal også velges: a. studentstyremedlemmer til Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre i. blant de valgte medlemmene velger Velferdstinget leder for Hovedstyret etter innstilling fra Valgkomiteen b. studentmedlemmer til styrer i øvrige organer og selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og c. leder av Velferdstingets Kulturstyre Endringen er markert i bold og går i all hovedsak ut på at man ønsker at Hovedstyret ikke skal innstille på ny styreleder direkte til VT, men heller til valgkomiteen, som deretter innstiller til VT. Hovedstyrets innstilling til styreleder er det foreslått at legges ved valgkomiteens innstilling Det er også foreslått å fjerne leddsetningen om at Velferdstinget på dette møtet ikke gjør vedtak i andre saker. Dette fordi det har vist seg nødvendig å gjøre andre vedtak på disse møtene når Velferdstinget først er samlet. VEDTAK Vedtatt Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Strykning Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 3-3 Valgmøte Velferdstingets valgmøte avholdes senest tre uker før Arbeidsutvalgets funksjonstid begynner og velger medlemmer til: a. Arbeidsutvalget b. Valgkomiteen c. Kontrollkomiteen d. Kulturstyret

16 16 e. medlemmer til andre verv som skal besettes Forslag: Valgmøtet fatter ikke vedtak i andre saker. 3-3 Valgmøte Velferdstingets valgmøte avholdes senest tre uker før Arbeidsutvalgets funksjonstid begynner og velger medlemmer til: a. Arbeidsutvalget b. Valgkomiteen c. Kontrollkomiteen d. Kulturstyret e. medlemmer til andre verv som skal besettes Det er foreslått å fjerne leddsetningen om at Velferdstinget på dette møtet ikke gjør vedtak i andre saker. Dette fordi det har vist seg nødvendig å gjøre andre vedtak på disse møtene når Velferdstinget først er samlet. VEDTAK Vedtatt Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 3-8 Behandling av semesteravgiften Velferdstinget skal årlig behandle Studentsamskipnaden i Oslo og søknad om regulering av semesteravgiften, før denne sendes til Kunnskapsdepartementet. Saken behandles som godkjenningssak. Forslag: For at saken skal kunne behandles som vedtakssak, må det fremmes endringsforslag om dette før endelig innkalling foreligger. 3-8 Behandling av semesteravgiften Velferdstinget skal behandle Studentsamskipnaden i Oslo og eventuelle søknad om regulering av semesteravgiften, før denne sendes til Kunnskapsdepartementet. Saken behandles som godkjenningssak. For at saken skal kunne behandles som vedtakssak, må det fremmes endringsforslag om dette før endelig innkalling foreligger. Det er foreslått å fjerne ordet «årlig» og legge til ordet markert i bold «eventuelt» i denne paragrafen, da det ikke er gitt at SiO vil øke semesteravgiften hvert år. VEDTAK Vedtatt

17 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Tillegg Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 3-10 Møterettigheter og møteplikter Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: a. Én -1 - representant fra utdanningsinstitusjoner med mindre enn 1500 studenter som ikke er representert gjennom valgforsamlingen. b. Velferdstingets ansatte c. Personer valgt av Velferdstinget. i. Disse har også møteplikt etter særlig innkalling fra minst fem av Velferdstingets representanter, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen. d. Konsern- og avdelingsledelsen i Studentsamskipnaden i Oslo og e. Én representant fra fagforeninger som representerer de ansatte i Studentsamskipnaden i Oslo og Forslag: 3-10 Møterettigheter og møteplikter Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: a. Én -1 - representant fra utdanningsinstitusjoner med mindre enn 1500 studenter som ikke er representert gjennom valgforsamlingen. b. Velferdstingets ansatte c. Personer valgt av Velferdstinget. ii. Disse har også møteplikt etter særlig innkalling fra minst fem av Velferdstingets representanter, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen. d. Konsern- og avdelingsledelsen i Studentsamskipnaden i Oslo og e. Én representant fra fagforeninger som representerer de ansatte i Studentsamskipnaden i Oslo og f. Studenter som er semesterregistrert i Studentsamskipnaden i Oslo og Dokument: Gir møte-, tale- og forslagsrett til alle semesterregistrerte SiO-studenter VEDTAK Falt Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer:

18 18 Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Tillegg Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Innstillinger til konstituerende møte Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på: a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og b. Leder av Velferdstingets Kulturstyre c. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) d. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke e. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig f. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager Forslag: Innstillinger til konstituerende møte Til konstituerende møte skal valgkomiteen innstille på: a. studentstyremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og b. styreleder til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og blant studentstyremedlemmene i. Hovedstyret innstiller på styreleder til valgkomiteen ii. Hovedstyrets innstilling til styreleder legges ved valgkomiteens innstilling til konstituerende møte c. Leder av Velferdstingets Kulturstyre d. studentstyremedlem til Urban boligutleie (URBO) e. studentstyremedlem til SiO Mat og Drikke f. studentstyremedlem til klagenemnda for tildeling av bolig g. studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager Endringen er markert i bold og går i all hovedsak ut på at man ønsker at Hovedstyret ikke skal innstille på ny styreleder direkte til VT, men heller til valgkomiteen, som deretter innstiller til VT. Hovedstyrets innstilling til styreleder er det foreslått at legges ved valgkomiteens innstilling. VEDTAK Vedtatt Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: 372 Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Tillegg Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 11-1 Valgbarhet

19 19 Man kan ikke samtidig inneha følgende verv: a. Representant i Velferdstinget b. Medlem av Arbeidsutvalget c. Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre d. Studentstyremedlem i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og e. Medlem av kontrollkomiteen f. Leder av kulturstyret g. Leder av valgkomiteen Forslag: 11-1 Valgbarhet Man kan ikke samtidig inneha følgende verv: a. Representant i Velferdstinget b. Medlem av Arbeidsutvalget c. Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre a. Man er ikke valgbar som studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre dersom man er studentrepresentant i styret ved en av medlemsinstitusjonene i Studentsamskipnaden i Oslo og d. Studentstyremedlem i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og e. Medlem av kontrollkomiteen f. Leder av kulturstyret g. Leder av valgkomiteen Legger til et par ekstra verv i listen over verv man ikke kan inneha samtidig, dette for å være i tråd med samskipnadens egne vedtekter. VEDTAK Vedtatt Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: 377 Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Tillegg Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 11-1 Valgbarhet Man kan ikke samtidig inneha følgende verv:

20 20 a. Representant i Velferdstinget b. Medlem av Arbeidsutvalget c. Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre d. Studentstyremedlem i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og e. Medlem av kontrollkomiteen f. Leder av kulturstyret g. Leder av valgkomiteen Forslag: 11-1 Valgbarhet Man kan ikke samtidig inneha følgende verv: a. Representant i Velferdstinget b. Medlem av Arbeidsutvalget c. Studentstyremedlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Hovedstyre d. Studentstyremedlem i selskaper tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og e. Medlem av kontrollkomiteen f. Leder av kulturstyret g. Leder av valgkomiteen h. Medlem av arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon Legger til et par ekstra verv i listen over verv man ikke kan inneha samtidig, dette for å være i tråd med samskipnadens egne vedtekter. VEDTAK Falt Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Linjenummer: Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Tillegg Sak: 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Det skal settes ned en valgkomité før alle personvalg. Denne fremmer sin innstilling for Velferdstinget. Velferdstinget fastsetter mandat for valgkomiteen Forslag: Dette skulle vært fjernet da valgkomiteen nå har et eget kapittel 8. VEDTAK Vedtatt

21 Vedtak: Endringene av vedtektene er vedtatt Permisjonssøknad fra Fam Karine Heer Aas Lund innvilges. VT 08 EVENTUELT Delegat nummer 34, Jonas Virtanen (SD): Det ble mye styr i media om fotballbanesaken, og ber VTs representanter om å være varsomme i media. Ordstyrer påpeker at saker til eventuelt skal meldes. Følgende hadde ordet: Delegat nummer 28, Marcus Pettersen Irgens (LL). AU v/aleksander Martin Gjøsæter. Delegat nummer 26, Jens Lægreid (IL). Delegat nummer 25, Hashem Jafari (GL). Delegat nummer 19, Rune Keisuke Kosaka (HiOA). Møtet ble avsluttet med møtekritikk. Møteslutt 21:30 Referent: Suzanne Sagli

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 16. oktober 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI Møtet satt d. 16. oktober 2017 kl. 17:06. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 23.-24. januar 2016 Tid: klokken 13:30 Sted: Renskaug Vertsgård. Møtet satt d. 23. januar kl. 13:40. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 03/16-17 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 03/16-17 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 03/16-17 I STUDENTPARLAMENTET Tid: Torsdag 27. oktober 2016 Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups Hus, Blindern OSLO, 27.10.2016 Ordstyrer: Referent: Kristian Myhre Line Willersrud Tilstede:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I STUDENTPARLAMENTET Tid: Torsdag 12. mai 2016, kl. 17:00-20:00 Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus Ved møtestart kl. 17:00 ble Undervisningsprisen delt ut og det ble

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 06/16-17 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 06/16-17 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 06/16-17 I STUDENTPARLAMENTET Tid: Torsdag 23. januar 2017 Sted: Abels utsikt, Niels Henrik Abels Hus, Blindern OSLO, 23.02.2017 Ordstyrer: Referent: Kristian Myhre Line Willersrud Tilstede:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 3 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. februar kl. 17:00-20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet 32, N010_023-Auditorium VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2017 Mandag 24. april kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 84/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingets 8. møte Mandag 16. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer