F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD 8. MARS 2 014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD 8. MARS 2 014"

Transkript

1 Å RSMØTEPRO TOKOLL F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD Å RSMØTE 2014 T H ON H OTELL BJØRNEPA R K EN 8. MARS 2 014

2 S A KL I S T E Å RSMØTE Årsmøtesak 1 Konstituering... 3 a) Godkjenning av stemmeberettigede... 3 b) Valg av møteleder... 4 c) Valg av møtesekretærer... 4 d) Valg av protokollvitner... 4 e) Valg tre medlemmer til redaksjonskomitè... 4 f) Valg to medlemmer til tellekorps Årsmøtesak 2 Godkjenning av innkalling Årsmøtesak 3 Godkjenning av saksliste... 6 Sakliste Årsmøtesak 4 Årsmeldinger... 7 A) Årsmelding fra styret i nk-buskerud... 7 b) Årsmelding fra MSU nk-buskerud og korkoordinator Marit Sehl Årsmøtesak 5 regnskap Årsmøtesak 6 Innkommende forslag Årsmøtesak 7 Handlingsplan/aktivitetsplan Handlingsplan Norges Korforbund Buskerud aktivitetsplan Årsmøtesak 8 serviceavgift Årsmøtesak 9 Budsjett årsmøtesak 10 valg av revisor Årsmøtesak 11 Valg Underskrifter årsmøteprotokoll NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 2

3 A) GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE Delegater årsmøte ÅRSMØTESAK 1 KONSTITUERING Nr Kor For og etternavn 1 Drammen Operakor Per Arthur Christensen 2 Drammen Operakor Marit Sehl 3 Drammens Mannskor Kjell Egil Torgersen 4 Drammens Mannskor Arne Steffensen 5 Kongsberg Blandede Kor Anne-Mette Larsson 6 Kongsberg Blandede Kor Tor Eivind Engelstad 7 Crescendo Aud-Hilde Gravermoen 8 Crescendo Lene Søndergård 9 Sangforening Samklang Marianne Hordnes 10 Sangforening Samklang Svanhild Isaksen 11 Mannskoret Barden Hans Kristian Hansen 12 Mannskoret Barden Hans F Hoel 13 Chorisma Terje Chr. Ness Sylling Sangkor Cathrine Hjelmeset 16 Sylling Sangkor Ivar Kristiansen 17 Drammens Damekor Turid Halvorsen 18 Drammens Damekor Elin Olsen Brænn 19 Åpent Kor Per Ågren 20 Åpent Kor Liv Reinholdtsen 21 Con Brio Thrine-Lise Tryterud 22 Con Brio Arne Frøhaug 23 Hokksund Mannskor Knut Chr. Christensen 24 Hokksund Mannskor Roar Halstadtrø 25 Sangkoret Rytmen Anne Grethe Lauritzen 26 Sangkoret Rytmen Antall stemmeberettigede opptalt:_ 24 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 3

4 B) VALG AV MØTELEDER Valgt ble:_per Arthur Christensen C) VALG AV MØTESEKRETÆRER Valgt ble:_marianne Hordnes og Svanhild Isaksen D) VALG AV PROTOKOLLVITNER Valgt ble:_hans Kristian Hansen og Turid Halvorsen E) VALG TRE MEDLEMMER TIL REDAKSJONSKOMITÈ Valgt ble: Arne Steffensen, Lene Søndergård og Vathrione Hjelmeseth F) VALG TO MEDLEMMER TIL TELLEKORPS Valgt ble: Kjell E Torgersen og Gunn Ragnhild Stigen. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 4

5 2. ÅRSMØTESAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING E-post sendt til alle korledere 12. desember 2013 med innkalling til årsmøte med tid og stedangivelsen er sendt ut sammen med invitasjon til kor/solistkurs : Hei ledere i våre medlemskor. Vedlagt er invitasjonen til neste års kurs og årsmøtehelg på Thon Hotell Bjørneparken i Flå 8. og 9. mars All informasjon om hvilke kurs vi tilbyr står i invitasjonen, men vi er denne gang veldig stolt av å presentere et kurs for korsangere som ledes av 4 sangere fra Det Norske Solistkor!! I tillegg vil det bl.a. solistkurs (masterclass), administrasjonskurs og selvfølgelig hyggelig selskap, stor festmiddag og mye sang!! Frist for påmelding er 15. januar 2014! Benytt påmeldingsknappene i vedlegget! Skulle du/dere ha spørsmål ta kontakt med undertegnede! Skulle dere som kor ikke være interessert i å melde dere på som kor ber jeg dere videresende denne mailen til alle medlemmene i ditt kor, fordi det er også mulig å melde seg på som enkeltsangere!! Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner innkalling til årsmøtet. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 5

6 3. ÅRSMØTESAK 3 GODKJENNING AV SAKSLISTE SAKLISTE 1. Årsmøtesak 1 Konstituering a) Godkjenning av stemmeberettigede b) Valg av møteleder c) Valg av møtesekretærer d) Valg av protokollvitner e) Valg tre medlemmer til redaksjonskomitè f) Valg to medlemmer til tellekorps 2. Årsmøtesak 2 Godkjenning av innkalling 3. Årsmøtesak 3 Godkjenning av saksliste 4. Årsmøtesak 4 Årsmeldinger a) Årsmelding fra styret i NK-Buskerud b) Årsmelding fra MSU NK-Buskerud og korkoordinator Marit Sehl 5. Årsmøtesak 5 Regnskap og revisjonsberetning 6. Årsmøtesak 6 Innkommende forslag 7. Årsmøtesak 7 Handlingsplan/aktivitetsplan Handlingsplan Aktivitetsplan 8. Årsmøtesak 8 serviceavgift 9. Årsmøtesak 9 Budsjett 10. årsmøtesak 10 valg av revisor 11. Årsmøtesak 11 Valg Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner saklisten til årsmøtet. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 6

7 4. ÅRSMØTESAK 4 ÅRSMELDINGER A) ÅRSMELDING FRA STYRET I NK-BUSKERUD Årsmelding for 2013 Norges Korforbund Buskerud er tilsluttet Norges Korforbund stiftet Buskerud Korforbund ble stiftet 8.desember Navneendring til Norges Korforbund Buskerud fra TILLITSVALGTE NK-Buskerud - styret Funksjon Navn Funksjonstid Kor Leder Per Arthur Christensen Drammen Operakor Nestleder Kari Jensen Drammens damekor Styremedlem Gunn Ragnhild Stigen Dirigent Styremedlem Arne Frøhaug Con Brio Styremedlem Helge Reistad Dirigent Styremedlem (2 vara) Kjell Torgersen Drammens Mannskor Varamedlem Egil A. Evensen Koordinator MSU - leder Marit Sehl Ansatt MSU - nestleder Zoja Sperstad Vokalgruppa Slavia MSU - styrets repr Gunn Ragnhild Stigen Hallingdal Gospelkor Styremedlem Liv Reinholdtsen Kongsberg Blandede kor Styremedlem Knut Magne Reitan Hokksund Mannskor Varamedlem Terje Haugan Kongsberg blandede kor Kasserer/regnskap Kristin Eknes Ikke i styret Revisor Bjørn Eriksen (gjenvalg) Sangkoret Rytmen Revisor Hans Kristian Hansen Mannskoret Barden Revisor (vara) Nils Erik Berntzen Mannskoret Barden Valgkomite Leder Crescendo 1 år Chorisma, rykker opp 2 år Choriaaros, ny 3 år Vibeke Feness Berger ble valgt som styremedlem, men trakk seg umiddelbart, derfor er Kjell Egil Torgersen rykket opp som vanlig styremedlem. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 7

8 MEDLEMSKOR Norges Korforbund Buskerud Kornavn Ant medl 1 Acta Musicae 30 2 Barnekor Solnisko 8 3 Bris 27 4 Buskerud Ungdomskor 12 5 Choriaaros 40 6 Chorisma 19 7 Con Brio (Buskerud) 24 8 Coro Angelico 28 9 Crescendo (Buskerud) Decibel DoremiX 6 12 Drammen International Gospelchoir Drammen Operakor Drammens Damekor Drammens Mannskor Eggedal Sangkor enfem 5 18 Fløyel 5 19 Hallingdal Gospelkor Hokksund Mannskor HUDRIMAR Kongsberg Blandede Kor Konnerud Sangkor 1 24 Koriander (Buskerud) Kor-Int Kråkesølv Lier Kammerkor Mannskoret Barden Nærsnes Sangkor Reistadlia Mannskor Sangforeningen Samklang Sangkoret Fønix Sangkoret Rytmen Sylling Sangkor Vokalgruppa Bred og Lett 9 37 Vokalgruppa Dis 5 38 Vokalgruppa Slavia Vox Egeri Ål Koret Åpent Kor 27 Sum medlemmer 938 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 8

9 Medlemstallene er aktive sangere innhentet fra Norges Korforbunds medlemsregister INNMELDINGER/UTMELDINGER Det er to utmeldinger (Tonesprang og Kor De Let) i 2013, mens det er kommet til 5 nye kor: Vokalgruppa Slavia Vokalgruppa Dis Decibel Barnekor Solnisko Kor-Int STYRETS VIRKSOMHET Styret har i perioden fra årsmøtet 2013 til årsmøte 2014 avholdt følgende styremøter: 16. mai juni oktober oktober november november januar februar mars 2014 Det er i alt behandlet 65 saker. ÅRSMØTE Årsmøtet ble avholdt lørdag 27. april 2013 kl 1300 på Cafe Album, Albumsgt 8, Drammen. 16 medlemskor var representert med til sammen 26 stemmeberettigde. Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt. Det ble denne gang valgt nesten et helt nytt styre. KURS / SAMLINGER MSU inviterte til korkurs i Drammen ifm årsmøtet, men på grunn av få påmeldinger ble dette avlyst. SANGERSTEVNE For 16. gang arrangerte Hokksund Mannskor sangerstevnet for Norges Korforbund Buskerud. Et stykke ut i september, men godt sommervær satte allikevel en perfekt ramme rundt arrangementet. Åpningen var i ungdomsskolens gymsal og ble foretatt av stevnets leder Henning Corneliussen. Nestformann Agnor Brenne hilste fra HM og deretter fikk ordføreren ordet. Hun holdt et engasjerende innlegg der hun pekte på at koret har stor betydning for lokalsamfunnet og hun trakk fram flere av korets satsingsområder for å underbygge dette. Formannen i NK-Buskerud Per Arthur Christensen hilste fra styret og president Svend Ola Hådi fra Norges Korforbund kom med hilsener fra sentralt hold. Det ble også delt ut hedersbevisninger der Petra Bøhn ble hedret for 50 år med aktiv korsang. 19 kor var påmeldt til stevnet. Kirkekonserten ble derfor delt mellom menighetshuset og Haug kirke. Bjørn Eriksen og Henry Kristoffersen loste korene gjennom disse konsertene var NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 9

10 alle samlet til profankonsert i aulaen. Der ble det trangt om plassen, ca. 300 var til stede. Med så mange kor ble dette en lang konsert, men mye god sang holdt folk i salen og da siste kor inntok podiet, var salen fortsatt fullsatt. Først ute var Drammens Mannskor. De startet med "Hurra for deg", og overrakte blomster til den 100 år gamle arrangøren. Da HM inntok scenen noen timer sener runget "Hurra for deg" igjen i salen. Denne gangen fra publikum. HEDERSBEVISNINGER Tildeling av FORTJENESTEMEDALJER 2013 Følgende korister ble tildelt hedersbevisning: 20 ÅR (Nål) Arild Berg Inger Marit Sand Marit Svindal 30 år (Medalje) Liv Reinholdtsen 40 år (Medalje og diplom) Tor Kjell Prestegård 50 år (Lyre i tinn) Petra Marie Blix Bøhn Rigmor Falla 60 år (Lyre i tinn med krans) Egil A. Evensen Knut Jensen Drammens Mannskor Crescendo Crescendo Kongsberg Blandede Kor Mannskoret Barden Cantus Kongsberg Blandede Kor Sangkoret Barden Drammens Mannskor LANDSMØTE / LEDERKONFERANSE / NK SØR-ØST NK Buskerud har vært representert ved følgende samlinger: Ledersamling Gardermoen september 2013, med medlemsmøte NK-SørØst Ekstraordinært landsmøte Gardermoen 19. januar AVSLUTNING Årsmeldingen gir etter styrets mening et godt bilde av virksomheten i Norges Korforbund Buskerud siste år. Antall medlemskor har økt kraftig og vi har nå nesten1000 sangere tilsluttet vårt distriktsledd. Styret får ikke lenger tilsendt rapporter fra det enkeltes kor årsmøter, og synes dette er synd. Men når det er sagt synes vi aktiviteten er god, og ser frem til å møtes på nytt, spennende korkurs og årsmøte i mars Det har vært stor forandring sentralt i Norges Korforbund. Det har vært avviklet ekstraordinært landsmøte i januar hvor hele det gamle styret gikk av, og nytt sentralstyre ble valgt. Det ble også gjort store endringer i budsjett for 2014, daglig leder fratrådte sin stilling og det nye styret er i full gang med å gjenopprette orden og god økonomi i Norges Korforbund. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 10

11 For øvrig ble Per Arthur Christensen valgt inn som nestleder i styret i Norges Korforbund og Marit Sehl ble valgt inn som styremedlem. Vi ser begge frem til å jobbe for et godt, åpent, aktivt og trygt korforbund i framtiden! Styret takker sangere, dirigenter og tillitsvalgte i de enkelte kor for felles innsats for å fremme vår hobby KORSANG. Per Arthur Christensen Kari Jensen Kristin Eknes Gunn Ragnhild Stigen leder nestleder kasserer Styremedlem Arne Frøhaug Kjell Torgersen Liv Reinholdtsen styremedlem Styremedlem styremedlem MSU B) ÅRSMELDING FRA MSU NK-BUSKERUD OG KORKOORDINATOR MARIT SEHL Årsmelding 2013 fra MSU NK Buskerud MSU NK Buskerud har i året som gikk bestått av: Marit Sehl, leder og innleid korkoordinator Zoja Sperstad, medlem og Knut Magne Reitan. MSU-saker har i praksis vært behandlet innenfor styrets møter fordi det ved siste årsmøtet ble vedtatt å leie inn en korkoordinator for 2 år i NK-Bukserud. Styret har funnet det mest hensiktsmessig at alt arbeid med planlegging av prosjekter og musikkfaglige planer har skjedd i samarbeid med styret i en overgangsperiode. Rapport fra koordinator i NK Buskerud Årsmøtet 2013 vedtok å engasjere en koordinator for å få fart på det musikalske livet i NK Buskerud. Nå står nytt årsmøte for døren, og i den anledning har vi invitert til kurs for sangere og dirigenter. Det er fullt! Responsen har vært svært god, og vi ser fram til en spennende helg i møte med sangere fra Det norske Solistkor. Vi ligger også godt an i planleggingen av fylkesstevne på Golsfjellet til høsten. Det blir en stor begivenhet med nasjonalromantisk sang i anledning Grunnlovsjubileet - i storslått natur og med en skare glade sangere. Disse to arrangementene er våre to hovedsatsinger i 2014, og jeg håper NK Buskeruds medlemmer vil benytte seg av tilbudene - de er skreddersydd for dere! For våre medlemskors DIRIGENTER er det opprettet en Facebook-gruppe - et faglig forum der vi enkelt kan finne hverandre når det er noe vi trenger eller har lyst til å diskutere. Ta kontakt hvis din dirigent ikke har fått invitasjon til gruppen! Med hilsen Marit Sehl, koordinator NK B Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner årsmeldingene fra styret og MSU. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 11

12 5. ÅRSMØTESAK 5 REGNSKAP NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 12

13 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 13

14 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 14

15 Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner regnskap og revisjonsberetning for NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 15

16 6. ÅRSMØTESAK 6 INNKOMMENDE FORSLAG Det er ved frist 17. februar 2014 ikke innkommet forslag til årsmøtet. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 16

17 7. ÅRSMØTESAK 7 HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN HANDLINGSPLAN Norges Korforbund Buskeruds plan o Utrede og utvikle MSUs funksjoner og få satt dette i system. o Videreføre DUR-prosjektet for rekruttering av kor som ikke er medlem av andre organisasjoner. o Videreføre og utvikle en plattform for distriktsleddets dirigenter for rekruttering, videreutdanning og egenutvikling. o Være pådriver for rekruttering av nye sangere i våre medlemskor. o Være toneangivende når det gjelder å utvikle nye prosjektkor, konkurranser og landsomfattende prosjekter. o Utvikle samarbeid med andre distriktsledd som det er naturlig å samarbeide med. NORGES KORFORBUND BUSKERUD AKTIVITETSPLAN Aktivitet Tidspunkt Sted Arrangør/medarrangør Kommentar 2014 Årsmøte med kurs 8 9 mars Thon, Flå NK-Buskerud Påmelding 31. jan 14 Landsfestivalen 29 mai 1 juni Oslo Norges Korforbund Påmelding uke 2014 Fjellvake Storefjell sept Gol NK-Buskerud/Hallingdal Gospelkor 2015 Årsmøte med kurs Andre helg i Ikke NK-Buskerud Opera hele landet, oppstart innstudering mars Høst 15 bestemt Steder i hele fylket Fylkesstevne Sept Ikke Bestemt 2016 Årsmøte med kurs Andre helg i Ikke Opera hele landet, innstudering og fellesøvelser Landsfestivalen 2016 Forslag til vedtak: mars Vår 16 bestemt Steder i hele fylket NK-Buskerud NK-Buskerud NK-Buskerud NK-Buskerud 44 Påmelding ca 1 april Juni Sarpsborg Norges Korforbund Felleskonserter med orkester + solister Opera Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner handlingsplan og aktivitetsplan. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 17

18 8. ÅRSMØTESAK 8 SERVICEAVGIFT Styret i NK-Buskerud innstiller med dette at det ikke skal beregnes serviceavgift for Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 vedtar at det ikke skal ilegges serviceavgift i kontigenten for NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 18

19 9. ÅRSMØTESAK 9 BUDSJETT NK-Buskerud Budsjett Kontonavn Inntekter Off tilskudd/refusjon VO-tilskudd Kursinntekter årsmøte Årskontingenter Inntekter ifm fylkesstevne Sum inntekter Utgifter Godtgjørelse styre Godtgjørelse koordinator Data/edb Møter/kurs/oppdatering Kontorkostnader Reisekostnad Gaver/premier/medaljer Tilskudd NK Sør Øst Tilskudd Kurs/prosjekter Forsikringer Utgifter ifm årsmøte/kurs Utgifter ifm fylkesstevne Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Over/underskudd Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner budsjett for NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 19

20 10. ÅRSMØTESAK 10 VALG AV REVISOR Se valgmatrise i neste sak for valg av revisor. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 20

21 11. ÅRSMØTESAK 11 VALG Valg årsmøte 2014 Nytt styre Funksjon Navn Funksjonstid Kor På valg Leder Per Arthur Christensen Drammen Operakor Ja Nestleder Gunn Ragnhild Stigen Hallingdal Gospelkor Nei Styremedlem Arne Frøhaug Con Brio Nei Styremedlem Helge Reistad Dirigent Nei Styremedlem Kjell Torgersen Drammens Mannskor Ja Varamedlem Egil A. Evensen Ja Koordinator Marit Sehl Ansatt MSU - leder MSU - nestleder Marit Sehl Zoja Sperstad Vokalgruppa Slavia MSU - styrets repr Gunn Ragnhild Stigen Nei Styremedlem Knut Magne Reitan Hokksund Mannskor Ja Varamedlem Terje Haugan Kongsberg blandede kor Ja Kasserer/regnskap Kristin Eknes Ikke i styret Ja Revisor Hans Kristian Hansen Mannskoret Barden Ja Revisor Nils Erik Berntzen Mannskoret Barden Ja Valgkomite Leder årsmøte 2015 Chorisma 1 år Choriaaros 2 år Vokalgruppa DIS 3 år Nei NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 21

22 Valgkomiteens innstilling til nytt styre på årsmøtet mars Funksjon Navn Epost Mobil Bosted Funksjonstid Kor Per Arthur Drammen Leder Drammen Christensen Operakor Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (1. vara) Varamedlem Koordinator MSU-leder MSUnestleder MSU styrets repr Styremedlem Styremedlem Varamedlem Revisor Revisor Revisor Zoja Sperstad Gunn Ragnhild Stigen Arne Frøhaug Helge Reistad Kjell Torgersen Egil A. Evensen Drammen Barnekoret Solnisko Gol Dirigent Sokna Con Brio Prestfoss Dirigent Drammen Drammen Marit Sehl Drammen Ansatt Zoja Sperstad Gunn Ragnhild Stigen Knut Magne Reitan Hans Kristian Hansen Drammen Gol Hokksund Drammens Mannskor Mannskoret Barden Vokalgruppa Slavia Hokksund Mannskor Mannskoret Barden 12. UNDERSKRIFTER ÅRSMØTEPROTOKOLL Drammen, 18 august 2014 Hans Kr Hansen Turid Halvorsen NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 22

Å R S M Ø T E P R O T O K O L L F O R N O R G E S KORFORBUND BU S K E R U D Å R S M Ø T E 2015 S O L E H O T E L L 7.

Å R S M Ø T E P R O T O K O L L F O R N O R G E S KORFORBUND BU S K E R U D Å R S M Ø T E 2015 S O L E H O T E L L 7. Å R S M Ø T E P R O T O K O L L F O R N O R G E S KORFORBUND BU S K E R U D Å R S M Ø T E 2015 S O L E H O T E L L 7. M A R S 2 0 1 5 S A K L I S T E Å R S M Ø T E 2015 1. Årsmøtesak 1 Konstituering...

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

F O R N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD

F O R N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD Å RSMØTEPRO TOKOLL F O R N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD Å RSMØTE 2016 S UNDVOLLEN HOTELL 12. MARS 2016 S A KL I S T E Å RSMØTE 2016 1. Årsmøtesak 1 Konstituering... 3 a) Godkjenning av stemmeberettigede...

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 Stiftet 16.03.2013 Årsmøtesak 1: Åpning av årsmøtet v/ leder Olav Sørebø Konstituering av årsmøte Referat fra årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 a) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015

Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015 Stiftet 16.03.2013 Årsmøtesak 1: Årsmøte NK Vestfold og Telemark Idrettens hus 08.03.2015 Åpning av årsmøtet v/ leder Bernt Olav Dullum Konstituering av årsmøte a) Godkjenning av stemmeberettigede Antall

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall.

SAK 02/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 14. OG 15. NOVEMBER Åsmund Mæhle gikk gjennom status for økonomi og medlemstall. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 22.01.2016 kl. 11:00-17:00 Sted: Trondheim Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar Ask

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet.

inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. inviterer til lørdag 8. og søndag 9. mars 2014 på THON HOTELL BJØRNEPARKEN FLÅ Trykk på bildet for hjemmesiden til hotellet. Her er noe for enhver smak: KORKURS stiller med 4 av sine sangere, 1 på hver

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner)

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner) Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 22. 23, november 2014 hhv kl. 12.00 17.00/10.00-14.00 Sted: Norges korforbund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Jubileumskonsert! Fredag 16. april kl. 19.00 i Vår Frue kirke.

Jubileumskonsert! Fredag 16. april kl. 19.00 i Vår Frue kirke. Nr. 1/2010. Årgang 24 - du kan fortsatt melde din interesse! Det har tatt sin tid å få endelig bestemt repertoar til prosjektkoret, derfor er påmeldingsfristen utsatt. Omfanget for koret sin del bli 6-8

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim 11.FEBRUAR 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL HLF MANDAL OG OMEGN Følgende saksliste forelå: 2.2 Valg av sekretær 2.3 Valg av to rep. Til å underskrive protokollen 3.2 Regnskap 2014 3.3 Aktivitetsplan 2015 2,1 Valg

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 10. juni 2011 i Alta 1. Sted: Alta ungdomsskole, Alta 2. Tid: Kl. 20.00 21.30 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, leder Rolf A. Åsheim,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Norges Korforbund Vestfold og Telemark

Norges Korforbund Vestfold og Telemark vestfold-telemark Norges Korforbund Vestfold og Telemark 1900 medlemmer i 60 medlemskor NK-Vestfold og Telemark er en del av region Sør-Øst. Arrangerer: Koriade Kurshelg Distriktssamlinger Prosjektkor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE

PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE BERGEN, 27. - 28. SEPTEMBER 2014 1 PROTOKOLL FRA DET 15. ORDINÆRE LANDSMØTE BERGEN, 27. - 28. SEPTEMBER 2014 ÅPNING AV LANDSMØTET Styreleder for NK Hordaland, Jarl

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Møtebok!!! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND. Tid: 12. august 2014 Sted: elektronisk møte pr. e-postkorrespondanse

Møtebok!!! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND. Tid: 12. august 2014 Sted: elektronisk møte pr. e-postkorrespondanse MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 12. august 2014 Sted: elektronisk møte pr. e-postkorrespondanse Møtebok!!! Deltakere: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole

Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole Resultat av valget 22. mars 2007 på Grünerløkka Skole Valgkomité: Kjell Nyquist, Oddvar Olsen, Per Myhr, Helge Andersen. To-årige tillitsvalgte Formann: Tor Lund Gjenvalgt. Nestformann: Arvid Bjerke Valgt.

Detaljer

Årsmøte 2015 Bergensstudentenes Allianseidrettslag REFERAT

Årsmøte 2015 Bergensstudentenes Allianseidrettslag REFERAT ! Side!1!av!8! Årsmøte 2015 Bergensstudentenes Allianseidrettslag REFERAT Årsmøte har den høyeste myndighet i BSI, og er derfor avgjørende for de organisatoriske og økonomiske premissene for året som kommer.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer