F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD 8. MARS 2 014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD 8. MARS 2 014"

Transkript

1 Å RSMØTEPRO TOKOLL F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD Å RSMØTE 2014 T H ON H OTELL BJØRNEPA R K EN 8. MARS 2 014

2 S A KL I S T E Å RSMØTE Årsmøtesak 1 Konstituering... 3 a) Godkjenning av stemmeberettigede... 3 b) Valg av møteleder... 4 c) Valg av møtesekretærer... 4 d) Valg av protokollvitner... 4 e) Valg tre medlemmer til redaksjonskomitè... 4 f) Valg to medlemmer til tellekorps Årsmøtesak 2 Godkjenning av innkalling Årsmøtesak 3 Godkjenning av saksliste... 6 Sakliste Årsmøtesak 4 Årsmeldinger... 7 A) Årsmelding fra styret i nk-buskerud... 7 b) Årsmelding fra MSU nk-buskerud og korkoordinator Marit Sehl Årsmøtesak 5 regnskap Årsmøtesak 6 Innkommende forslag Årsmøtesak 7 Handlingsplan/aktivitetsplan Handlingsplan Norges Korforbund Buskerud aktivitetsplan Årsmøtesak 8 serviceavgift Årsmøtesak 9 Budsjett årsmøtesak 10 valg av revisor Årsmøtesak 11 Valg Underskrifter årsmøteprotokoll NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 2

3 A) GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE Delegater årsmøte ÅRSMØTESAK 1 KONSTITUERING Nr Kor For og etternavn 1 Drammen Operakor Per Arthur Christensen 2 Drammen Operakor Marit Sehl 3 Drammens Mannskor Kjell Egil Torgersen 4 Drammens Mannskor Arne Steffensen 5 Kongsberg Blandede Kor Anne-Mette Larsson 6 Kongsberg Blandede Kor Tor Eivind Engelstad 7 Crescendo Aud-Hilde Gravermoen 8 Crescendo Lene Søndergård 9 Sangforening Samklang Marianne Hordnes 10 Sangforening Samklang Svanhild Isaksen 11 Mannskoret Barden Hans Kristian Hansen 12 Mannskoret Barden Hans F Hoel 13 Chorisma Terje Chr. Ness Sylling Sangkor Cathrine Hjelmeset 16 Sylling Sangkor Ivar Kristiansen 17 Drammens Damekor Turid Halvorsen 18 Drammens Damekor Elin Olsen Brænn 19 Åpent Kor Per Ågren 20 Åpent Kor Liv Reinholdtsen 21 Con Brio Thrine-Lise Tryterud 22 Con Brio Arne Frøhaug 23 Hokksund Mannskor Knut Chr. Christensen 24 Hokksund Mannskor Roar Halstadtrø 25 Sangkoret Rytmen Anne Grethe Lauritzen 26 Sangkoret Rytmen Antall stemmeberettigede opptalt:_ 24 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 3

4 B) VALG AV MØTELEDER Valgt ble:_per Arthur Christensen C) VALG AV MØTESEKRETÆRER Valgt ble:_marianne Hordnes og Svanhild Isaksen D) VALG AV PROTOKOLLVITNER Valgt ble:_hans Kristian Hansen og Turid Halvorsen E) VALG TRE MEDLEMMER TIL REDAKSJONSKOMITÈ Valgt ble: Arne Steffensen, Lene Søndergård og Vathrione Hjelmeseth F) VALG TO MEDLEMMER TIL TELLEKORPS Valgt ble: Kjell E Torgersen og Gunn Ragnhild Stigen. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 4

5 2. ÅRSMØTESAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING E-post sendt til alle korledere 12. desember 2013 med innkalling til årsmøte med tid og stedangivelsen er sendt ut sammen med invitasjon til kor/solistkurs : Hei ledere i våre medlemskor. Vedlagt er invitasjonen til neste års kurs og årsmøtehelg på Thon Hotell Bjørneparken i Flå 8. og 9. mars All informasjon om hvilke kurs vi tilbyr står i invitasjonen, men vi er denne gang veldig stolt av å presentere et kurs for korsangere som ledes av 4 sangere fra Det Norske Solistkor!! I tillegg vil det bl.a. solistkurs (masterclass), administrasjonskurs og selvfølgelig hyggelig selskap, stor festmiddag og mye sang!! Frist for påmelding er 15. januar 2014! Benytt påmeldingsknappene i vedlegget! Skulle du/dere ha spørsmål ta kontakt med undertegnede! Skulle dere som kor ikke være interessert i å melde dere på som kor ber jeg dere videresende denne mailen til alle medlemmene i ditt kor, fordi det er også mulig å melde seg på som enkeltsangere!! Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner innkalling til årsmøtet. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 5

6 3. ÅRSMØTESAK 3 GODKJENNING AV SAKSLISTE SAKLISTE 1. Årsmøtesak 1 Konstituering a) Godkjenning av stemmeberettigede b) Valg av møteleder c) Valg av møtesekretærer d) Valg av protokollvitner e) Valg tre medlemmer til redaksjonskomitè f) Valg to medlemmer til tellekorps 2. Årsmøtesak 2 Godkjenning av innkalling 3. Årsmøtesak 3 Godkjenning av saksliste 4. Årsmøtesak 4 Årsmeldinger a) Årsmelding fra styret i NK-Buskerud b) Årsmelding fra MSU NK-Buskerud og korkoordinator Marit Sehl 5. Årsmøtesak 5 Regnskap og revisjonsberetning 6. Årsmøtesak 6 Innkommende forslag 7. Årsmøtesak 7 Handlingsplan/aktivitetsplan Handlingsplan Aktivitetsplan 8. Årsmøtesak 8 serviceavgift 9. Årsmøtesak 9 Budsjett 10. årsmøtesak 10 valg av revisor 11. Årsmøtesak 11 Valg Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner saklisten til årsmøtet. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 6

7 4. ÅRSMØTESAK 4 ÅRSMELDINGER A) ÅRSMELDING FRA STYRET I NK-BUSKERUD Årsmelding for 2013 Norges Korforbund Buskerud er tilsluttet Norges Korforbund stiftet Buskerud Korforbund ble stiftet 8.desember Navneendring til Norges Korforbund Buskerud fra TILLITSVALGTE NK-Buskerud - styret Funksjon Navn Funksjonstid Kor Leder Per Arthur Christensen Drammen Operakor Nestleder Kari Jensen Drammens damekor Styremedlem Gunn Ragnhild Stigen Dirigent Styremedlem Arne Frøhaug Con Brio Styremedlem Helge Reistad Dirigent Styremedlem (2 vara) Kjell Torgersen Drammens Mannskor Varamedlem Egil A. Evensen Koordinator MSU - leder Marit Sehl Ansatt MSU - nestleder Zoja Sperstad Vokalgruppa Slavia MSU - styrets repr Gunn Ragnhild Stigen Hallingdal Gospelkor Styremedlem Liv Reinholdtsen Kongsberg Blandede kor Styremedlem Knut Magne Reitan Hokksund Mannskor Varamedlem Terje Haugan Kongsberg blandede kor Kasserer/regnskap Kristin Eknes Ikke i styret Revisor Bjørn Eriksen (gjenvalg) Sangkoret Rytmen Revisor Hans Kristian Hansen Mannskoret Barden Revisor (vara) Nils Erik Berntzen Mannskoret Barden Valgkomite Leder Crescendo 1 år Chorisma, rykker opp 2 år Choriaaros, ny 3 år Vibeke Feness Berger ble valgt som styremedlem, men trakk seg umiddelbart, derfor er Kjell Egil Torgersen rykket opp som vanlig styremedlem. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 7

8 MEDLEMSKOR Norges Korforbund Buskerud Kornavn Ant medl 1 Acta Musicae 30 2 Barnekor Solnisko 8 3 Bris 27 4 Buskerud Ungdomskor 12 5 Choriaaros 40 6 Chorisma 19 7 Con Brio (Buskerud) 24 8 Coro Angelico 28 9 Crescendo (Buskerud) Decibel DoremiX 6 12 Drammen International Gospelchoir Drammen Operakor Drammens Damekor Drammens Mannskor Eggedal Sangkor enfem 5 18 Fløyel 5 19 Hallingdal Gospelkor Hokksund Mannskor HUDRIMAR Kongsberg Blandede Kor Konnerud Sangkor 1 24 Koriander (Buskerud) Kor-Int Kråkesølv Lier Kammerkor Mannskoret Barden Nærsnes Sangkor Reistadlia Mannskor Sangforeningen Samklang Sangkoret Fønix Sangkoret Rytmen Sylling Sangkor Vokalgruppa Bred og Lett 9 37 Vokalgruppa Dis 5 38 Vokalgruppa Slavia Vox Egeri Ål Koret Åpent Kor 27 Sum medlemmer 938 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 8

9 Medlemstallene er aktive sangere innhentet fra Norges Korforbunds medlemsregister INNMELDINGER/UTMELDINGER Det er to utmeldinger (Tonesprang og Kor De Let) i 2013, mens det er kommet til 5 nye kor: Vokalgruppa Slavia Vokalgruppa Dis Decibel Barnekor Solnisko Kor-Int STYRETS VIRKSOMHET Styret har i perioden fra årsmøtet 2013 til årsmøte 2014 avholdt følgende styremøter: 16. mai juni oktober oktober november november januar februar mars 2014 Det er i alt behandlet 65 saker. ÅRSMØTE Årsmøtet ble avholdt lørdag 27. april 2013 kl 1300 på Cafe Album, Albumsgt 8, Drammen. 16 medlemskor var representert med til sammen 26 stemmeberettigde. Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt. Det ble denne gang valgt nesten et helt nytt styre. KURS / SAMLINGER MSU inviterte til korkurs i Drammen ifm årsmøtet, men på grunn av få påmeldinger ble dette avlyst. SANGERSTEVNE For 16. gang arrangerte Hokksund Mannskor sangerstevnet for Norges Korforbund Buskerud. Et stykke ut i september, men godt sommervær satte allikevel en perfekt ramme rundt arrangementet. Åpningen var i ungdomsskolens gymsal og ble foretatt av stevnets leder Henning Corneliussen. Nestformann Agnor Brenne hilste fra HM og deretter fikk ordføreren ordet. Hun holdt et engasjerende innlegg der hun pekte på at koret har stor betydning for lokalsamfunnet og hun trakk fram flere av korets satsingsområder for å underbygge dette. Formannen i NK-Buskerud Per Arthur Christensen hilste fra styret og president Svend Ola Hådi fra Norges Korforbund kom med hilsener fra sentralt hold. Det ble også delt ut hedersbevisninger der Petra Bøhn ble hedret for 50 år med aktiv korsang. 19 kor var påmeldt til stevnet. Kirkekonserten ble derfor delt mellom menighetshuset og Haug kirke. Bjørn Eriksen og Henry Kristoffersen loste korene gjennom disse konsertene var NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 9

10 alle samlet til profankonsert i aulaen. Der ble det trangt om plassen, ca. 300 var til stede. Med så mange kor ble dette en lang konsert, men mye god sang holdt folk i salen og da siste kor inntok podiet, var salen fortsatt fullsatt. Først ute var Drammens Mannskor. De startet med "Hurra for deg", og overrakte blomster til den 100 år gamle arrangøren. Da HM inntok scenen noen timer sener runget "Hurra for deg" igjen i salen. Denne gangen fra publikum. HEDERSBEVISNINGER Tildeling av FORTJENESTEMEDALJER 2013 Følgende korister ble tildelt hedersbevisning: 20 ÅR (Nål) Arild Berg Inger Marit Sand Marit Svindal 30 år (Medalje) Liv Reinholdtsen 40 år (Medalje og diplom) Tor Kjell Prestegård 50 år (Lyre i tinn) Petra Marie Blix Bøhn Rigmor Falla 60 år (Lyre i tinn med krans) Egil A. Evensen Knut Jensen Drammens Mannskor Crescendo Crescendo Kongsberg Blandede Kor Mannskoret Barden Cantus Kongsberg Blandede Kor Sangkoret Barden Drammens Mannskor LANDSMØTE / LEDERKONFERANSE / NK SØR-ØST NK Buskerud har vært representert ved følgende samlinger: Ledersamling Gardermoen september 2013, med medlemsmøte NK-SørØst Ekstraordinært landsmøte Gardermoen 19. januar AVSLUTNING Årsmeldingen gir etter styrets mening et godt bilde av virksomheten i Norges Korforbund Buskerud siste år. Antall medlemskor har økt kraftig og vi har nå nesten1000 sangere tilsluttet vårt distriktsledd. Styret får ikke lenger tilsendt rapporter fra det enkeltes kor årsmøter, og synes dette er synd. Men når det er sagt synes vi aktiviteten er god, og ser frem til å møtes på nytt, spennende korkurs og årsmøte i mars Det har vært stor forandring sentralt i Norges Korforbund. Det har vært avviklet ekstraordinært landsmøte i januar hvor hele det gamle styret gikk av, og nytt sentralstyre ble valgt. Det ble også gjort store endringer i budsjett for 2014, daglig leder fratrådte sin stilling og det nye styret er i full gang med å gjenopprette orden og god økonomi i Norges Korforbund. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 10

11 For øvrig ble Per Arthur Christensen valgt inn som nestleder i styret i Norges Korforbund og Marit Sehl ble valgt inn som styremedlem. Vi ser begge frem til å jobbe for et godt, åpent, aktivt og trygt korforbund i framtiden! Styret takker sangere, dirigenter og tillitsvalgte i de enkelte kor for felles innsats for å fremme vår hobby KORSANG. Per Arthur Christensen Kari Jensen Kristin Eknes Gunn Ragnhild Stigen leder nestleder kasserer Styremedlem Arne Frøhaug Kjell Torgersen Liv Reinholdtsen styremedlem Styremedlem styremedlem MSU B) ÅRSMELDING FRA MSU NK-BUSKERUD OG KORKOORDINATOR MARIT SEHL Årsmelding 2013 fra MSU NK Buskerud MSU NK Buskerud har i året som gikk bestått av: Marit Sehl, leder og innleid korkoordinator Zoja Sperstad, medlem og Knut Magne Reitan. MSU-saker har i praksis vært behandlet innenfor styrets møter fordi det ved siste årsmøtet ble vedtatt å leie inn en korkoordinator for 2 år i NK-Bukserud. Styret har funnet det mest hensiktsmessig at alt arbeid med planlegging av prosjekter og musikkfaglige planer har skjedd i samarbeid med styret i en overgangsperiode. Rapport fra koordinator i NK Buskerud Årsmøtet 2013 vedtok å engasjere en koordinator for å få fart på det musikalske livet i NK Buskerud. Nå står nytt årsmøte for døren, og i den anledning har vi invitert til kurs for sangere og dirigenter. Det er fullt! Responsen har vært svært god, og vi ser fram til en spennende helg i møte med sangere fra Det norske Solistkor. Vi ligger også godt an i planleggingen av fylkesstevne på Golsfjellet til høsten. Det blir en stor begivenhet med nasjonalromantisk sang i anledning Grunnlovsjubileet - i storslått natur og med en skare glade sangere. Disse to arrangementene er våre to hovedsatsinger i 2014, og jeg håper NK Buskeruds medlemmer vil benytte seg av tilbudene - de er skreddersydd for dere! For våre medlemskors DIRIGENTER er det opprettet en Facebook-gruppe - et faglig forum der vi enkelt kan finne hverandre når det er noe vi trenger eller har lyst til å diskutere. Ta kontakt hvis din dirigent ikke har fått invitasjon til gruppen! Med hilsen Marit Sehl, koordinator NK B Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner årsmeldingene fra styret og MSU. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 11

12 5. ÅRSMØTESAK 5 REGNSKAP NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 12

13 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 13

14 NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 14

15 Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner regnskap og revisjonsberetning for NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 15

16 6. ÅRSMØTESAK 6 INNKOMMENDE FORSLAG Det er ved frist 17. februar 2014 ikke innkommet forslag til årsmøtet. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 16

17 7. ÅRSMØTESAK 7 HANDLINGSPLAN/AKTIVITETSPLAN HANDLINGSPLAN Norges Korforbund Buskeruds plan o Utrede og utvikle MSUs funksjoner og få satt dette i system. o Videreføre DUR-prosjektet for rekruttering av kor som ikke er medlem av andre organisasjoner. o Videreføre og utvikle en plattform for distriktsleddets dirigenter for rekruttering, videreutdanning og egenutvikling. o Være pådriver for rekruttering av nye sangere i våre medlemskor. o Være toneangivende når det gjelder å utvikle nye prosjektkor, konkurranser og landsomfattende prosjekter. o Utvikle samarbeid med andre distriktsledd som det er naturlig å samarbeide med. NORGES KORFORBUND BUSKERUD AKTIVITETSPLAN Aktivitet Tidspunkt Sted Arrangør/medarrangør Kommentar 2014 Årsmøte med kurs 8 9 mars Thon, Flå NK-Buskerud Påmelding 31. jan 14 Landsfestivalen 29 mai 1 juni Oslo Norges Korforbund Påmelding uke 2014 Fjellvake Storefjell sept Gol NK-Buskerud/Hallingdal Gospelkor 2015 Årsmøte med kurs Andre helg i Ikke NK-Buskerud Opera hele landet, oppstart innstudering mars Høst 15 bestemt Steder i hele fylket Fylkesstevne Sept Ikke Bestemt 2016 Årsmøte med kurs Andre helg i Ikke Opera hele landet, innstudering og fellesøvelser Landsfestivalen 2016 Forslag til vedtak: mars Vår 16 bestemt Steder i hele fylket NK-Buskerud NK-Buskerud NK-Buskerud NK-Buskerud 44 Påmelding ca 1 april Juni Sarpsborg Norges Korforbund Felleskonserter med orkester + solister Opera Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner handlingsplan og aktivitetsplan. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 17

18 8. ÅRSMØTESAK 8 SERVICEAVGIFT Styret i NK-Buskerud innstiller med dette at det ikke skal beregnes serviceavgift for Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 vedtar at det ikke skal ilegges serviceavgift i kontigenten for NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 18

19 9. ÅRSMØTESAK 9 BUDSJETT NK-Buskerud Budsjett Kontonavn Inntekter Off tilskudd/refusjon VO-tilskudd Kursinntekter årsmøte Årskontingenter Inntekter ifm fylkesstevne Sum inntekter Utgifter Godtgjørelse styre Godtgjørelse koordinator Data/edb Møter/kurs/oppdatering Kontorkostnader Reisekostnad Gaver/premier/medaljer Tilskudd NK Sør Øst Tilskudd Kurs/prosjekter Forsikringer Utgifter ifm årsmøte/kurs Utgifter ifm fylkesstevne Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Over/underskudd Forslag til vedtak: Årsmøtet i Norges Korforbund Buskerud 2014 godkjenner budsjett for NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 19

20 10. ÅRSMØTESAK 10 VALG AV REVISOR Se valgmatrise i neste sak for valg av revisor. NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 20

21 11. ÅRSMØTESAK 11 VALG Valg årsmøte 2014 Nytt styre Funksjon Navn Funksjonstid Kor På valg Leder Per Arthur Christensen Drammen Operakor Ja Nestleder Gunn Ragnhild Stigen Hallingdal Gospelkor Nei Styremedlem Arne Frøhaug Con Brio Nei Styremedlem Helge Reistad Dirigent Nei Styremedlem Kjell Torgersen Drammens Mannskor Ja Varamedlem Egil A. Evensen Ja Koordinator Marit Sehl Ansatt MSU - leder MSU - nestleder Marit Sehl Zoja Sperstad Vokalgruppa Slavia MSU - styrets repr Gunn Ragnhild Stigen Nei Styremedlem Knut Magne Reitan Hokksund Mannskor Ja Varamedlem Terje Haugan Kongsberg blandede kor Ja Kasserer/regnskap Kristin Eknes Ikke i styret Ja Revisor Hans Kristian Hansen Mannskoret Barden Ja Revisor Nils Erik Berntzen Mannskoret Barden Ja Valgkomite Leder årsmøte 2015 Chorisma 1 år Choriaaros 2 år Vokalgruppa DIS 3 år Nei NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 21

22 Valgkomiteens innstilling til nytt styre på årsmøtet mars Funksjon Navn Epost Mobil Bosted Funksjonstid Kor Per Arthur Drammen Leder Drammen Christensen Operakor Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (1. vara) Varamedlem Koordinator MSU-leder MSUnestleder MSU styrets repr Styremedlem Styremedlem Varamedlem Revisor Revisor Revisor Zoja Sperstad Gunn Ragnhild Stigen Arne Frøhaug Helge Reistad Kjell Torgersen Egil A. Evensen Drammen Barnekoret Solnisko Gol Dirigent Sokna Con Brio Prestfoss Dirigent Drammen Drammen Marit Sehl Drammen Ansatt Zoja Sperstad Gunn Ragnhild Stigen Knut Magne Reitan Hans Kristian Hansen Drammen Gol Hokksund Drammens Mannskor Mannskoret Barden Vokalgruppa Slavia Hokksund Mannskor Mannskoret Barden 12. UNDERSKRIFTER ÅRSMØTEPROTOKOLL Drammen, 18 august 2014 Hans Kr Hansen Turid Halvorsen NK-BUSKERUD ÅRSMØTE 2014 Side 22

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl. 11.00 Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015

ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMØTE 2015 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 15.mars 2015 1 INNHALD Side Dagsplan 2 Sakliste 3 Sak 1 Opning 3 Sak 2 Opprop av utsendingar 3 Sak 3 Val av møteleiar, referentar, pressekomite,

Detaljer

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014

Referat fra. årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 Stiftet 16.03.2013 Årsmøtesak 1: Åpning av årsmøtet v/ leder Olav Sørebø Konstituering av årsmøte Referat fra årsmøte NK Vestfold og Telemark Holms Kafeteria 16.3.2014 a) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

KORKONTAKT 8. - 9. JUNI 2012, GRIEGHALLEN, BERGEN LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland. Nr. 1 2012 22.

KORKONTAKT 8. - 9. JUNI 2012, GRIEGHALLEN, BERGEN LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland. Nr. 1 2012 22. Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2012 22. årgang Kor e tonen og 24 andre kor er klare for korkonkurranse i juni. 8. - 9. JUNI 2012, GRIEGHALLEN, BERGEN LANDSDEKKENDE KORKONKURRANSE

Detaljer

KORKONTAKT HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST. Ulriken møter Andesfjellene. Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano

KORKONTAKT HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST. Ulriken møter Andesfjellene. Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 1 2011 21. årgang HØSTENS PROSJEKTKOR NK VEST Ulriken møter Andesfjellene Latinamerikansk musikk med Prots og Altiplano 2 KONTAKT OSS KORKONTAKT

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Oppstart fredag Innregistrering fra kl.1630 Møtestart: kl 18.00 Avslutning søndag Konferansen avsluttes med lunsj på søndag

Oppstart fredag Innregistrering fra kl.1630 Møtestart: kl 18.00 Avslutning søndag Konferansen avsluttes med lunsj på søndag Nr. 4/2010. Årgang 24 Bårdshaug herregård 28. - 30. januar VokaLarm ble en braksuksess for alle de ca 300 deltakerne. Dette er den første festivalen for vokalgrupper som er arrangert i Norge, og de som

Detaljer

Årsmelding 2007. Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00. Årsmøtelokale: U. Phil Skole

Årsmelding 2007. Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00. Årsmøtelokale: U. Phil Skole Årsmelding 2007 Korets 10.ordinære årsmøte 25. februar 2008 kl. 18.00 Bilde fra Domkirken onsdag 19. desember. Foto: Bjørn Erik Larsen/ Bergens Tidende Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1 Sak 1 Åpning Åpning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30

NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30 NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30 Velkommen til årsmøtet 2013! I fjor sto det på denne plassen at det ultimate målet

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

bladet norges korforbund Aurum sang til gull s 4 Helene Bøksle for kor s 10 Landsfestivalen 2012 s 18

bladet norges korforbund Aurum sang til gull s 4 Helene Bøksle for kor s 10 Landsfestivalen 2012 s 18 4 2011 bladet norges korforbund Aurum sang til gull s 4 Helene Bøksle for kor s 10 Landsfestivalen 2012 s 18 Kortur til Krakow SYNG, REIS OG VÆR GLAD! Vil dere være med på en korfestival i utlandet eller

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2006 - Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Norges Korforbund. norges første. bladet. side 4, 5, 6, 7. konserten som forestilling side 12. God latin side 14

Norges Korforbund. norges første. bladet. side 4, 5, 6, 7. konserten som forestilling side 12. God latin side 14 Norges Korforbund 1 2012 bladet Det norske jentekor. Foto: Roar Barros-Ødegård norges første NM i kor side 4, 5, 6, 7 konserten som forestilling side 12 God latin side 14 TIDSKRIFT FOR NORSK KORSANG NR

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer