Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer."

Transkript

1 Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete Daling, leder i MFR styremedlem Stein T. B. Høyer, Styremedlem Åge Ofstad, Styremedlem Tom Gunnar Ask fra kl varamedlem Gudrun Caspersen, 2. varamedlem Geir Andreassen, Forfall SAK 60/14 styremedlem Tom Gunnar Ask, til ca varamedlem Wencke Karlsen Styremedlem Marit Sehl GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Begrunnelse: Dette er viktige saker som Tom Gunnar har vært med å utforme for behandling på landsmøtet. Han bør derfor også være med på dagens behandling av sakene. Votering over utsettelsesforslaget ga følgende resultat: 2 medlemmer, Åge Ofstad og Grete Daling, stemte for Ofstads forslag. 5 stemte for å starte på avtalt klokkeslett kl (Inger-Johanne Molven, Stein Høyer, Per Arthur Christensen, Gudrun Caspersen, Geir Andreassen) Innkalling og møtestart er dermed godkjent. Til sakslisten: Åge Ofstad fremsetter forslag om at følgende sak innmeldt pr. e-post settes inn på dagens saksliste: FRAKSJONSVIRKSOMHET I STYRET. Begrunnelse: Styrets arbeidsmåte ønskes bragt opp til drøfting. Sitert fra e-postkorrespondanse: «Vi var alle på et tidlig tidspunkt helt enige om at vedleggene i sak 7 skulle sendes ut. Det er ubestridt om dog ikke så formelt protokollert. Det ble også poengtert av både meg og Stein som svar på Rune F sitt spørsmål på mail på Torsdag hvor han spør om brevene skal vedlegges. 1

2 Så forstår jeg det slik at Stein på fredag kveld oppdager at vedleggene likevel ikke er lagt ved. Så konferer BARE du Inger Johanne og Stein og kommer frem til at det er klokt å IKKE sende dem ut. I mailveksling som ser jeg at bare du og Stein på nytt samarbeider dere mellom i forhold til sak. Det fremkommer på en videresendt mail den 15. September kl Dette også sett i forhold til samstemtheten i voteringer under møter og på mail, så kan ikke jeg forstå noe annet enn at dere to samarbeider og blir enige om saker i forkant. Et slikt samarbeid er vel det som kalles fraksjonsvirksomhet.» Votering ga følgende resultat: Ofstads forslag fikk 3 stemmer (Daling, Ofstad, Andreassen) mot 4 stemmer (Molven, Høyer, Christensen, Caspersen). Utsendt saksliste er dermed godkjent. SAK 61/14 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA OG Protokoll fra ble godkjent. Protokollen fra godkjennes med følgende rettelser og protokolltilførsel: Til sak 31/14 tas følgende formulering inn som innledning til saken: Styret ser at protokollføring av styrets gjennomgang av landsmøtesakene i møtet fremstår som «referat fra et arbeidsmøte». Deltakere på møtet 1.8. vil presisere at i saker som er konkludert med «ok» - sakene 6a, 6d, og sak 7 - har møtet enstemmig vedtatt sin anbefaling overfor landsmøte, slik sakene er sendt ut den 16. august og slik sentralstyrets innstilling for ordens skyld protokolleres under. Formulering i sak 6a, 6d og 7 endres derfor slik: Saken ble behandlet i møte den vedtatt med følgende forslag innstilling: Protokolltilførsel fra Grete Daling: Ut fra møtebok kunne man ikke lese at det var gjort vedtak eller innstillinger til landsmøtet. Dette har Grete Daling tidligere påpekt i mail og er ukomfortabel med at vedtakene formelt gjøres etter at landsmøtepapirene er utsendt til delegatene. Dette er også bakgrunnen for at innledningen til sak 31/14 aksepteres tatt inn. SAK 62/14 ØKONOMI, STATUS PR ORIENTERINGSSAK Tone Grøttum informerte. Nesten i mål med leietaker for deler av lokalene, som gjør at NK s husleie blir omtrent som den var før flytting til Stortingsgaten. Det utarbeides noter til støtteordningene som gir informasjon og status for hva som er bevilget. Likviditetsbudsjett for siste tertial ble gjennomgått. Styret tar status pr til orientering. 2

3 SAK 31/14 LANDSMØTET ORDINÆR SAK LS 5 REVIDERT REGNSKAP FOR Inger-Johanne Molven foreslo at Rune Frank Brunslid og Tone Grøttum legger saken fram for landsmøtet. Illustrerende powerpointpresentasjon ble vist. Styret slutter seg enstemmig til forslaget om at saken legges fram av Brunslid og Grøttum. Disse svarer på spørsmål så langt de kan. Spørsmål om detaljer som ikke umiddelbart kan besvares og ev. uten åpenbar allmenn interesse, henvises til Grøttum etterpå. LS 11 BUDSJETT FOR NK 2015 OG 2016 Inger-Johanne Molven foreslo at Rune Frank Brunslid legger saken fram for landsmøtet. Styret slutter seg enstemmig til forslaget om at saken legges fram av Brunslid. LS 1 KONSTITUERING Inger-Johanne Molven Godkjenning av stemmeberettigede Valg av møteledere: Styrets forslag: Per Uddu og Berit Rygh Valg av møtesekretær: Styrets forslag Kaja Olaussen og Martine Clementz Valg av protokollvitner: Styrets forslag Johnny Grimsø og Bård Vedahl Valg av medlem til redaksjonskomite: Styrets forslag: Valg av Tellekorps: Ingeborg Formo, Jarl Petter Bakke, Berit Simonsen, Anne Grete Klaussen Styrets forslag Hildgun Moen og Øyvind Bjurbeck. Møteledelsen overtas av valgt møteleder fra og med sak 2. Gjennomføring av landsmøtet ble gjennomgått med Per Uddu: LANDSMØTESAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING LANDSMØTESAK 3 GODKJENNING AV SAKLISTE LANDSMØTESAK 4 A: MELDING OM VIRKSOMHETEN - ansvarlig Uddu ansvarlig Uddu legges fram av Brunslid B: KONTROLLKOMITEENS RAPPORT.-kontrollkomiteen Tidligere generalsekretær Kåre Hanken har den oversendt tilsvar til kontrollkomiteens omtale av ham i sin rapport. Han ber om at skrivet sendes landsmøtedelegatene. Det har etter dette også kommet tilsvar fra Pål Viset og fra det tidligere sentralstyret med samme anmodning om at skrivene distribueres. Den mottok styret «kontrollkomiteens betraktninger» om det sittende styres arbeid fra til Styret godkjenner at også dette skrivet formidles til delegatene. Sentralstyret anser ikke skrivene som del av landsmøtedokumentene. Sentralstyret har imidlertid pr e-post med 4 stemmer (Molven, Høyer, Christensen og Ask) mot 3 stemmer (Daling, Sehl, Ofstad) godkjent at administrasjonen formidler skrivene til delegatene. 3

4 LANDSMØTESAK 5 REVIDERT REGNSKAP FOR Brunslid/Grøttum LANDSMØTESAK 6 SAKER FREMMET AV DISTRIKTSLEDD OG STYRET I NK 6a,b,f,h: Forslag om en avvikling/evaluering av regionsleddet - legges fram av Åge Ofstad Forslag fra NK Sunnmøre. Forslag fra NK Vestoppland. Forslag fra NK Hordaland. Forslag fra NK Nordre Nordland. 6d: Forslag om frekvens på landsfestival for kor - legges fram av Per Arthur Christensen Forslag fra NK Hedmark. 6g: Forslag om vedtektsfeste CV for tillitsvalgte - legges fram av Per Arthur Christensen Forslag fra NK Nord-Trøndelag. 6i: Forslag vedr. ekstern granskning: legges fram av Per Arthur Christensen, Forslag fra NK Sogn og Fjordane og NK Nordre Nordland. Sentralstyret har lagt fram saken uten forslag til vedtak. Eventuelle forslag fremmes av den enkelte ikke på vegne av sentralstyret. 6c, e, j, k: Forslag om vedtektsendring legges fram av Stein T. B. Høyer Forslag fra NKs sentralstyre: Forslag fra NK Vestoppland. Forslag fra NK Sørlandet. Forslag fra NK Hordaland. LANDSMØTESAK 7 BRUDD PÅ VEDTEKTENE Legges fram av Åge Ofstad. Etter at sak og innstilling var klarert for landsmøteutsending, har Inger-Johanne Molven og Stein Høyer den møtt styret i NK Sogn og Fjordane for sentralstyret. Molven foreslo i epost den 7.9. at hun legger saken fram på landsmøtet og at det ble votert over forslaget. Forslaget støttes av Christensen og Høyer. Daling, Ask og Ofstad støtter at Åge Ofstad fortsatt er ansvarlig for å legge fram saken. Marit Sehl har stemt blankt. Molven legger frem saken på landsmøtet, da hennes forslag fikk flest stemmer med styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. Endelig beslutning om hvem som legger fram saken vedtas formelt på styremøte Endelig votering over om Molven eller Ofstad skal legge fram saken ga følgende resultat: 5 (Ask, Caspersen, Christensen, Daling, Ofstad) stemte for Åge Ofstad, 2 (Molven, Høyer) stemte for Molven. Åge Ofstad legger saken fram for landsmøtet. LANDSMØTESAK 8 NK OG STUDIEFORBUNDET KOR Legges fram Av Stein Høyer LANDSMØTESAK 9 PLANER FOR VIRKSOMHETEN HANDLINGSPLAN Legges fram av Inger-Johanne Molven Grete Daling, styremedlem og medlem i utvalget for handlingsplan har søkt å få 4

5 gjenopptatt arbeidet med planen. I tidligere møte har sentralstyret oppfattet at saken «er i rute». LANDSMØTESAK 10 KONTINGENT LANDSMØTESAK 11BUDSJETT LANDSMØTESAK 12 ENGASJEMENT AV REVISOR LANDSMØTESAK 13 VALG legges fram av Valgkomitéen VALG AV VALGKOMITE Inger-Johanne Molven. Styret fremmer forslag om følgende medlemmer til valgkomité: NK Vestoppland - Eli K. Ekeren - leder NK Øvre Gauldal Åge Ofstad NK Troms Berit Simonsen NK Hordaland Jarl Petter Bakke - varamedlem Bergen, 26. september 2014 Gudrun Caspersen referent 5

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 28.februar 2014, kl 11:00 18:45 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer,

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 225/14. Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: PFU-SAK NR. 225/14 KLAGER: Kontrollkomiteen i Norges Korforbund v/harold Jenssen ADRESSE: Liaveien 330, 9357 Tennevoll TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Ballade.no PUBLISERINGSDATO: 20.01.2014 STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008

Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Vedtaksprotokoll Landsmøte 2008 Norges Musikkorps Forbund Alta, 4. - 6 april 2008 Vedtaksprotokoll NMFs Landsmøte i Alta 2008 1 Vedtaksprotokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 32. ordinære landsmøte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 23.10.2012 kl 15.40 20.30 Til stede: Styremedlemmer: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad Varamedlemmer: Reidar Nilsen

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer