EMNEBESKRIVELSE RVK2100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMNEBESKRIVELSE RVK2100"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSE RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon Valgfag 1. Studier Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Markedsføring og salgsledelse Bachelor i PR og samfunnspåvirkning Bachelor i Reiseliv Bachelor i Reiselivsledelse (fra kull ) 2. Semester 4.semester 3. Antall studiepoeng 30 stp. 4. Emneansvarlig Høyskolelærer Dag Inge Fjeld 1 5. Antall timer 144 timer fordelt på undervisning og seminar. 6. Læringsutbytte Kunnskap I dette faget får studentene systematisk innsikt i teorier omkring hvordan man utformer et strategisk budskap, og hvordan man kan forsterke budskapet metaforisk og semiotisk. Kursets pensumslitteratur er dels forskningsbasert, og dels erfaringsbasert. Gjennom to caseorienterte del-eksamener får studentene også praktisk trening i anvendelse av pensumslitteratur og forelesningsstoff på den arbeidsmetodikk som annonsører og reklamebyråer benytter seg av i arbeidet med løsning av kommunikasjonsoppgaver knyttet til posisjonering, kommunikasjonskonsepter og merkevarebygging. Forstå hva av bedriftens annerledeshet som skal dramatiseres. Hva som bør være etterlatt inntrykk? Hva som bør være produktets Unique Selling Proposition, overfor hvem? Hvilket metaforisk og semiotisk univers som bør bli en del av posisjoneringstrategien? Hvordan kommunikasjonskonseptet kan kobles til relevante fortellinger i kulturen? Forstå hvilket løfte en bedrift bør gi i markedet, gitt konkurransesituasjonen og utviklingstrekk. 1 Vikar for rektor Trond Blindheim. VALGFAG RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon Side 1 av 5

2 7. Innhold 1. Intro Behandlet i UUV-sak 72/11 Ferdigheter Studenter får trening i å presentere kommuniasjonskonsepter overfor en oppdragsgiver. Studentene opparbeider ferdighet i å utarbeide oppsummeringsdokumenter som kreativ brief og merkevarehjul. Studentene får trening i å utarbeide røffe visualiseringer og moodboard som får frem produktets essens. Generell kompetanse Emnets ambisjon er at studentene skal kunne bidra aktivt og konstruktivt som gode sparringpartnere i bedrifters markedskommunikasjonsavdelinger, i reklamebyråer og mediebyråer. 1.1 Reklamens grunnfunksjon Dramatisere bedriftens relative konkurransefortrinn i et marked. Overblikk over verktøy som benyttes for å briefe kreative byråer. Den sosiologiske transformasjonen av produkter til merkevarer. Merkevarer som kulturelle ikoner. Kollektive mentale kategorier og hierarkier som utgangspunkt for strategiske kommunikasjonsplaner. 1.2 Hva menes med semiotisk univers? Hva dekodes som hva? Farger. Former. Kontekster. Visuelle og verbale stimuli. 2. Budskapsutvikling Hvordan identifisere bedriftens relative unike egenskaper overfor en målgruppe? Kreativ dramatisering av fordelene ved oppfattet unikhet i produktet. Kategoriseringens uendelighet. Kraften i Ny, Eldst, Hurtigst voksende, Ledende, Mest solgte, med mer. Hvilke kulturelle fortellinger ligger til grunn for at slike differensieringsstrategier virker? Posionering som re-definerer konkurrenten. Hva signaliseres gjennom hvilke bedriftsnavn? Danesi om psychology of signs" i kulturelle settinger. 3. Metaforisk forsterkning Produkter som merkevarer gjennom kobling til VALGFAG RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon Side 2 av 5

3 fortellinger. Posisjonering i et mytologimarked. Kulturell merkevarebygging gjennom bla kobling til popkulturelle fenomener og det nye. Sammenheng mellom politikk, kulturelle brytninger og merkevarer. 4. Semiotisk forsterkning Hva snakker hvordan, uten ord? Visuelle forsterkere og vampyreffekter. Semiotikkens rolle i å fasilitere fremtryllingen av assosiasjoner. Semiotisk forsterkning av divergensstrategier. 5. Kjennetegn ved den kreative industrien Evige utfordringer knyttet til å forstå målgrupper og fenomeners gruppepsykologi. Den evige praten om det nye. Personlig posisjonering i den kreative industrien. Semiotisk fremtoning som arbeidstaker i den kreative industri. 8. Gjennomføring Studentene skal bearbeide pensum og input fra forelesninger inn i modeller som markedsavdelinger (eller innsiktsavdelinger) benytter for å briefe kreativt utførende kommunikasjonsbyråer. Gjennom 2 deleksamner som er basert på reelle bedriftscases vil studentene opparbeide ferdigheter i å bearbeide posisjoneringsteori til virkelighetsforankrede kommunikasjonskonsepter Oppgavene presenteres for ekstern sensor. Oppgaven gjøres tilnærmet lik den prosessen bedrifter bruker når de skal briefe et reklamebyrå, et designbyrå eller et pr-byrå på å utarbeide et stykke kommunikasjon. Studentene skal skreddersy den muntlige presentasjonen for å overbevise sensorene, og de skal legge igjen en utfyllende PowerPoint -format i den skriftlige rapporten. 9. Samfunns-/ næringslivkontakt Gjennom utstrakt bruk av gjesteforelesninger fra reklame- og mediebransjen, eksamenscases hentet fra annonsører og studietur får studentene god kontakt med den praktiske virkeligheten. 10. Vurdering Muntlig eksamen 1 inkl. skriftlig dokument: Løses i gruppe på 2-3 studenter. Gruppeoppgaven er en muntlig presentasjon støttet av et skriftlig dokument. Den teller 30 % av helhetlig vurdering. Muntlig eksamen 2 inkl. skriftlig dokument: Løses i gruppe på 2- VALGFAG RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon Side 3 av 5

4 3 studenter. Gruppeoppgaven er en muntlig presentasjon støttet av et skriftlig dokument. Den teller 30 % av helhetlig vurdering. Skriftlig individuell tre (3) timers avsluttende eksamen. Den teller 40 % av helhetlig vurdering. Ingen hjelpemidler tillatt. 11. Pensumlitteratur 2 3 Holt, Douglas B How brands become icons: the principles of cultural branding. Boston, Mass: Harvard Business School Press. ISBN: Sider: 265. Pris ca. 318,- Isaacson, Walter Steve Jobs. [Oslo]: Cappelen Damm. ISBN: Sider: 600. Pris ca. 169,- Danesi, Marcel Brands. London: Routledge. ISBN: Sider: 160. Pris ca. 249,- Nixon, Sean Advertising cultures: gender, commerce and creativity. London: Sage. ISBN: Sider: 196. Pris ca. 398,- Ries, Al og Jack Trout Positioning: the battle for your mind. New York: McGraw-Hill. ISBN: Sider: 213. Pris ca. 139,- Rybakken, Bjørn Visuell identitet. Oslo: Abstrakt. ISBN: Sider: 287. Pris ca. 485,- Selfors, Stein Erik Bill Bernbachs reklamesyn. Oslo: Abstrakt. ISBN: Sider: 203. Pris ca. 379,- Kompendium: Bullmore, Jeremy Behind the Scenes in Advertising. 2. utg. Henley-on-Thames: Admap. Kap. «If you make em laugh, do you make em buy?, Kap. The consumer has a mind as well as a stomach, s Totalt 23 sider. Hegarty, John Hegarty on Advertising : turning intelligence into magic. New York : Thames & Hudson. Kap 7, 13. Totalt 22 sider. Hopkins, Claude My life in advertising; & Scientific advertising: two works. Chicago: NTC Business Books. Kap. 2, 6, 7. Totalt 32 sider. 2 Med forbehold om prisendringer 3 For tilgang til bibliotekets databaser off- campus, se info på It s Learning VALGFAG RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon Side 4 av 5

5 Jenssen, Fred «Hvis dette hadde vært en annonse, ville jeg bladd forbi.» I [Nordskar] (red.) Bli en bedre tekstforfatter, 1, Oslo: Kreativt forum/reklamebyråforeningen. Totalt 20 sider. Lakoff, George og Mark Johnson Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. Kap 1-8. Totalt 40 sider. Til sammen 139 sider i kompendium. 12. Samlet sidetall Anbefalt litteratur Aktuelle kronikker og fagartikler som utdyper forelesningene blir delt ut under forelesningene. VALGFAG RVK2100 Reklame og visuell kommunikasjon Side 5 av 5

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE ELI2101

EMNEBESKRIVELSE ELI2101 EMNEBESKRIVELSE ELI2101 Endringsledelse og innovasjon ELI2101-B Endringsledelse og innovasjon Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 206/12 Gjelder fra kull 2011-14

Vedtatt i UUV-sak 206/12 Gjelder fra kull 2011-14 EMNEBESKRIVELSE IMA2101 Internasjonal markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse (BAH2) Bachelor i HR og personalledelse (BAP2) Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK2) Bachelor

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE SIN1101 Salgsintroduksjon Studieløpsemne

EMNEBESKRIVELSE SIN1101 Salgsintroduksjon Studieløpsemne EMNEBESKRIVELSE SIN1101 Salgsintroduksjon Studieløpsemne 1. Grad Bachelor i Markedsføring og salgsledelse 2. Semester 1. semester 3. Antall studiepoeng 7,5 stp. 4. Emneansvarlig Høyskolelektor Jan-Kåre

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11 EMNEBESKRIVELSE IMA2100 Internasjonal markedsføring Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/44 Dato Sign Endring

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE SLD2100

EMNEBESKRIVELSE SLD2100 EMNEBESKRIVELSE SLD2100 Salgsledelse Spesialisering 1. Grad Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4. semester 3. Studiepoeng

Detaljer

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programme in Design and Communication in Digital Media 60 studiepoeng Deltid over 2 år Bachelornivå Godkjent av rektor ved Høgskolen

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Forord. Oslo 2013. 980113, 980038 og 980164

Forord. Oslo 2013. 980113, 980038 og 980164 Ba c hel or oppga v e, Ma r k eds høy s k ol en KRE AT I VI T ETGJ E NNOMDES I S T E ÅRE NE Høy s k ol enha ri k k ea ns v a rf oroppga v ensmet oderogr es ul t a t er, k onk l us j onerel l era nbef a

Detaljer

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse

Strategi og PR Studieplan. Avdeling for Ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for Ledelse 1. Innledning Strategi og PR er en treårig profesjonsutdanning (180 studiepoeng) ved avdeling for Ledelse hos Westerdals Oslo School of Arts, Communication

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet 2010-13 Sist oppdatert 17.2.12

Vedtatt i UUV-sak 37/11 Skal gjelde kullet 2010-13 Sist oppdatert 17.2.12 EMNEBESKRIVELSE STV2100 Strategi for vekst Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse

Strategi og PR. Studieplan Avdeling for ledelse Strategi og PR Studieplan Avdeling for ledelse Avdeling for , Campus Vaterland Dokumenttittel Innhold Innhold... i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan...

Detaljer

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur.

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur. EMNEBESKRIVELSE SPU2100 Spansk språk og kultur Spesialisering 1. Grad Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 2 HISTORIKK... 2 FORMÅL... 2 PROFIL... 2 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 3 MÅLSETTING... 3 KOMPETANSE... 4 LÆRINGSFORMER... 4 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006 DRAMMEN Institutt for visuell kommunikasjon 2006 STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON Revidert våren 2006. Godkjent i Utdanningsutvalget 31.05.06. Basert på tidligere plan vedtatt i høgskolens

Detaljer