Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical development in early childhood Emnekode: V-PUB100 Pedagogisk utviklingsarbeid Behandlet i Instituttråd, IFU: Godkjent av dekan: Revidert:

2 Emnebeskrivelse - Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB), med musikk som verktøy, og med fokus på de yngste barna. 1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng V-PUB100 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. 30 studiepoeng. Videreutdanning, deltid. 2. Semester Studiet går over 3 semestre med oppstart i høstsemesteret. 3. Studierett Førskolelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnhagepedagogikk (60 studiepoeng). 4. Forkunnskaper Arbeidserfaring fra barnehage. 5. Anbefalte forkunnskaper Målgruppen for studiet er førskolelærere/pedagogiske ledere som ønsker å utvide kunnskapen om arbeid med de aller yngste barna (0-3 år) i samfunnet vårt. 6. Læringsutbytte Studiet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i å lede utviklingsprosesser i barnehagen, med musikk som verktøy. Studiet skal også gi styrket kompetanse for arbeid med de yngste barna i barnehagen. Studentene skal etter endt studie: kjenne til hvordan musikk kan brukes i forhold til sosial inkludering og livslang læring i barnehagen kunne bygge sin virksomhet på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, oppdragelse, lek, læring og nysgjerrighet, sosial og språklig kompetanse blir styrket i musikalsk arbeid ha en utvidet forståelse for små barns musikalske væremåte, tempo og deres læring gjennom lek og sosialt samspill kunne styrke egen og medarbeidernes evne til refleksjon omkring musikkpedagogisk arbeid med små barn ha utviklet fagkunnskaper om musikk og pedagogikk og kunne finne fram til arbeidsmåter som støtter barns læring og utvikling i samarbeid med foreldre og/eller andre relevante aktører kunne planlegge, gjennomføre og vurdere gode musikalske aktiviteter for barn under 3 år bl.a. ut fra de kvaliteter som gis i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (R-11) kunne arbeide med å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon, bl.a. gjennom musikkpedagogisk utviklingsarbeid ha økt sin bevissthet og sitt engasjement i spørsmål som angår de yngste barnas livsvilkår i hjem og samfunn 2

3 7. Innhold Studiet består av to hovedkomponenter; en teoridel og et pedagogisk utviklingsarbeid i egen barnehage. Teori og praksis a. Lek, læring, omsorg og danning Lek, læring, omsorg og danning er sentrale begrep i Rammeplan for barnehager og i arbeid med å utvikle kvalitet i barnehagetilbudet til de yngste barna. Studentene skal tilegne seg oppdatert og forskningsbasert kunnskap om de yngste barna i barnehagen kunnskap om tidlig samspill og relasjonsutvikling kunnskap om hva som skaper en barnehage med god kvalitet for de yngste barna b. Pedagogisk tilrettelegging for arbeid med de yngste barna i barnehagen Studentene skal tilegne seg ny kunnskap om Vokal aktivitet og stemmebruk Rytme og bevegelse Lytting og opplevelse Barns musikalske utvikling Repertoarkunnskap c. Barnehagen som en lærende organisasjon Studentene skal få teoretisk grunnlag for å gjennomføre et utviklingsarbeid der alle berørte ansatte involveres. Intensjonen med utviklingsarbeidet er å utvikle og å endre pedagogisk praksis. Studentene skal tilegne seg kunnskap om Praktisk-metodisk arbeid med musikk i barnehagen Musikk i en tverrfaglig/flerfaglig sammenheng Utviklingsarbeid Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre et musikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen barnehage. Kvalitet i barnehagetilbudet til de yngste barna skal være fokus for arbeidet. Både ansatte og foreldre skal involveres i prosjektet. 8. Arbeidsformer Deler av studiet gjennomføres som dagssamlinger. I tillegg kommer nettbaserte forelesninger. Studentene skal planlegge, lede, gjennomføre og dokumentere et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Utviklingsarbeidet kan utføres i gruppe og drøftes i nettverksgrupper. Det blir gitt veiledning på utviklingsarbeidet. It s learning brukes som læringsplattform i studiet, og det gis opplæring i bruk av dette verktøyet. Meldinger til studentene av faglig og administrativ art vil i hovedsak bli lagt ut på It s learning. 9. Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter Samlingene er obligatoriske. Deltakelse i obligatoriske aktiviteter er et vilkår for å få endelig karakter i emnet. 3

4 10. Prøveformer Avsluttende vurdering har 2 likeverdige komponenter: a. Individuell muntlig prøving i obligatorisk pensum. Vurderes med bestått/ikke bestått. Varighet på inntil 30 min. b. Utviklingsarbeid i barnehagen. Vurderes med bestått/ikke bestått. Utviklingsarbeidet skal munne ut i en rapport (2000 ord pr. deltaker) og en presentasjon for barnehagepersonalet, medstudenter, sensor, faglærer/veileder og andre interesserte. Presentasjonen skal ha en varighet på inntil min. pr. deltaker. Etter presentasjonen arrangeres en avslutningssamtale mellom studenter, veileder og sensor om utviklingsarbeidet, presentasjonen og selvvalgt pensum. Varighet er 45 min. 60 min., avhengig av hvor mange deltakere det er. Både individuell muntlig prøve og utviklingsarbeidet må være bestått for at studenten skal få vitnemål. Tittelen på utviklingsarbeidet føres på vitnemålet. Ny/utsatt avsluttende prøving: Studenter som ikke har fått godkjent karakter, eller som har hatt gyldig forfall ved muntlig prøving eller fremlegg av utviklingsarbeidet/avslutningssamtalen, kan gå opp til ny eller utsatt avsluttende prøve til den tid Universitetet i Stavanger bestemmer. 11. Litteratur/pensum Ca sider pensum er obligatorisk, ca. 800 sider velges av studentene selv i tilknytting til utviklingsarbeidet. Litteraturlisten med selvvalgt litteratur skal leveres inn seinest 30 dager før eksamen og skal godkjennes av veileder. Det kan forekomme at studenter har litteratur på den obligatoriske litteraturlista som pensum i sin grunnutdanning. I slike tilfeller må studentene velge annen obligatorisk litteratur i samarbeid med kursleder. Abrahamsen, G (2003, 2. utg): Det nødvendige samspillet. Oslo: Tano/Aschehoug. 170 s. Berre, Å. (2000): Musikk med de minste. Oslo: Pedagogisk forum. 185 s. + CD. Eir, Hanne & Gitt Gregersen (2002: Musikken spiller en rolle: en bog om musikk med de 0-8- årige. Herning, DK: Dansk Sang. 201 s. Kunnskapsdepartementet (2011): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo. 60 s. Løkken, G. (2004): Toddlerkultur. Om ett og toåringers sosiale omgang i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 171 s. Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor: Musikkaktiviteter for barn 0-6 år og foreldre: Hvorfor og hvordan? Oslo: Norsk musikforlag.70 s. 4

5 Kompendium (ca 150 s) Bakken, S J(1998): Når gleden er målet.oslo: Adnotam Gyldendal (utdrag) Bjørkvold, Jon-Roar (1989): Skilpaddens sang. Oslo: Freidig forlag (utdrag) Fredens, Kjeld (1995): Musikkens kropp I: Stehouwer, Gulle (red): Musikk i tidlig barndom. Oslo: Norsk musikkforlag(s ) Linzander, Kerstin (1995): Språkets Musik-Musikens språk I. Stehouwer, Gulle (red): Musikk i tidlig barndom. Oslo: Norsk musikkforlag (s.79-83) Vist, Torill (2002): Musikken en kulturell navlestreng. I: Mjør, I.: Kulturbarnehagen. Oslo: Samlaget. Vist, T. (2005): I lyden bor barnet, i barnet bor lyden- om små barns forhold til musikk. I Haugen, S., Løkken, G. og Røthle, M. (red.): Småbarnspedagogikk, fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (s ) 12. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. 13. Studiepoengsreduksjon Det er ingen studiepoengsreduksjoner i tilknytting til studiet. 14. Studentevaluering Tidligdialog, fagutvalg og sluttevaluering. 15. Ansvarlig fakultet og institutt Ansvarlig fakultet: Det humanistiske fakultet Ansvarlig institutt: Institutt for barnehagelærerutdanning 5

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen www.dmmh.no Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/13 15.08.2012 Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/ praktisk-pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer