«Det gode framtidssamfunn, datastyrt persontransport og problemet med pratmakernes dominans i den offentlige samtale»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Det gode framtidssamfunn, datastyrt persontransport og problemet med pratmakernes dominans i den offentlige samtale»"

Transkript

1 «Det gode framtidssamfunn, datastyrt persontransport og problemet med pratmakernes dominans i den offentlige samtale» Trond Andresen Institutt for teknisk kybernetikk NTNU

2 Words ought to be a little wild, for they are the assaults of thoughts on the unthinking. -John Maynard Keynes New Statesman and Nation (15 July 1933) (norsk og inglisj om hverandre )

3 1. Det gode framtidssamfunn 2. Et eksempel på noe man kan gjøre for å skape et slikt, 3. men pratmakerne tar over! (??)

4 NTNU-slagord: «Teknologi for en bedre verden» Min variant: «Det automatiserte, men gode, framtidssamfunn»

5 A utopian future scenario In a higher phase of ( sensurert! ) society, after the enslaving subordination of the individual to the division of labor, and therewith also the antithesis between mental and physical labor, has vanished; after labor has become not only a means of life but life's prime want; after the productive forces have also increased with the all-around development of the individual, and all the springs of co-operative wealth flow more abundantly only then can... society inscribe on its banners: From each according to his ability, to each according to his needs! (Karl Marx, Critique of the Gotha Programme, 1875).

6 A utopian future scenario Why at all discuss long-range scenarios? Self-fulfilling prophecies works both ways The utopia as an asymptote Automation, automation - that is Moses and the prophets What cannot and should not be automated? what types of jobs? Nerds, carers, artists and artists Work is play and vice versa? But: drudgery

7 Et avbrudd: et kalvinistisk framtidsscenario Produktivitet er et mål på hvor mye menneskelig innsats det trengs for å få utført forskjellige typer arbeid. Den forbedres ved å ta i bruk ny teknologi til å effektivisere infrastruktur og produksjon. Derfor trengs det vel ingeniørkompetanse? Eller, nei: Siv Jensen til NRK.: <<... Professor Jørn Rattsø ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU skal lede kommisjonen som skal komme opp med forslag om hvordan produktiviteten kan bedres og landet effektiviseres >> Hva slags folk befolker regjeringa sin "produktivitetskommisjon" med? Den består i tillegg til Rattsø av professor Kjell Gunnar Salvanes, professor Peter Birch Sørensen, ambassadør Tore Eriksen, direktør Marianne Andreassen, direktør Simer Vier Simensen, forretningsfører Hans Olav Karde, konkurransedirektør Christine Benedichte Meyer, styreleder Siri Beate Hatlen og seksjonsleder Anne May Mauritzen.... Her er det EN ingeniør (Hatlen, kjemi NTH, men hun har tilbragt det meste av sin karriere med ledelse og utallige styreverv). Ellers er det en sjukepleier, og resten er økonomer.

8 Et avbrudd: et kalvinistisk framtidsscenario Det er to hovedmåter å øke produktiviteten på: 1. Gjøre ting smartere ved hjelp av ny teknologi, og mobilisere og utdanne de ansatte til å ta i bruk slikt, og å nyte godt av deres kreativitet og initiativ. 2. Få folk til å jobbe hardere ved hjelp av økt frykt, usikkerhet og manipulasjon, noe man kan oppnå ved å svekke arbeidslivets lover og regler, og fagforeningene. Gjett hvilken av de to hovedmåter som vil dominere i den rapporten som denne kommisjonen kommer til å levere fra seg? Burde man ikke også hatt noen advokater med? Og en kommunikasjonsrådgiver?

9 Tilbake til mitt utopiske framtidsscenario: Det har faktisk betydning for noen dagsaktuelle politiske debatter/konflikter: Den kroniske politiske uenighet mellom produsenter og fordelere : Kan løses ved å diskutere seg fram til en felles visjon om det høyt automatiserte, men svært så menneskelige, framtidssamfunn Gir en annen og ikke-kalvinistisk og ikke-rentenistisk løsning på pensjonsproblemet Vekst i offentlig sektor er rimelig! Nedlegg all vareproduksjon, lag det i Kina er feil. Er framskritt og opplysning naivt og utdatert?

10 Automatisering (= kybernetikk) som middel, ikke mål i seg sjøl:... til å frigjøre tid og arbeidskraft til slikt som ikke kan eller bør automatiseres, arbeid med mennesker, og kreativt arbeid og som middel til å løse miljøproblemer. Merk: Det er to slags «vekst» en dårlig, men også en god! og da kan vi bedrive omsorg, økologi, kultur, natur, sport, spill, kunst, masse tid til å gjøre det man vil og ta oss av gamlingene uten å jobbe mer eller. å måtte importere billig arbeidskraft betalt av renter på oljefondet, Forbruk og forurensing! den lite tiltrekkende «kalvinistiske» framtidsvisjonen Økt produktivitet: få utført det samme på en smartere måte!

11 1. Det gode framtidssamfunn 2. Et eksempel på noe man kan gjøre for å skape et slikt, 3. men pratmakerne tar over! (??)

12 Her er én (av mange realisérbare sådanne) «automatiseringsteknologisk revolusjon» som gjør noe mulig som ikke var det før... og som løser et av verdens største miljø- og samfunnsproblemer: Byer verden over kveles av biltrafikk!... utslipp, støy, plasskrevende, ulykker, mistrivsel. Forsøkes løst ved kollektivtrafikk, men nå finnes det enda bedre løsninger

13 En dings som er ikke science fiction. Den virker:

14 PRT= Personal rapid transport = automatbane eller spor-taxi : Den har ingen sjåfør/togfører!

15 United States First Generation PRT Morgantown, West Virginia: (Inglisj her, stjælt Fra kolleger i USA) Operated by West Virginia University for over 30 years and to this day is primary mode of service for students, faculty and staff. 8.7 mile system Over 63 million passengers since Handles 15,000 people per day with a peak of 30,000. Unblemished safety record. No serious accidents. Availability rate above 98.5%.

16 Førerløs offentlig transport tillater: en slutt på mange mennesker i få bokser i stedet: få mennesker i mange bokser => Tett nettverk av linjer, kort vei å gå Ingen eller lite venting Ingen stopp mellom avgangssted og reisemål Privatliv => PRT : Personal Rapid Transport = automatbane på norsk, kan se slik ut:

17 Second Generation PRT Close-Up ULTRA System Heathrow Airport, U.K. Deployment Operational in 2011

18 Third Generation PRT High Speed Up to 150 mph = 240 km/t Scalable Networks Local, Regional, National Service Low Maintenance Uses maglev instead of wheels Under 1000 lbs. ~= 440 kg Uses aerodynamic vehicles Energy Efficient

19

20

21

22 Size Matters Why Does SkyTran Carry Only Two People? Average Number of Auto Passengers = 1.2 SkyTran Is Designed For Rule Not the Exception Larger Vehicles Used For Infrequent Larger Capacities Increase Overall System Size, Weight & Cost Metro lines Heavy concrete work, costly, difficult to install, and visually obtrusive SkyTran Lightweight, low cost, quick to install, and visually unobtrusive Luxury of Unused Capacity Comes At A Huge Cost

23 Scale Comparison of Visual Pollution Scale Comparison of Visual Pollution Elevated Light Rail ETC Monorail Intermediate Monorail Taxi 2000 Uni-Modal (SkyWeb Express) Micro Rail ULTra SkyTran SkyTran

24 SkyTran Disappears into the Cityscape Minimum No expensive, visual impact destructive compared right-of-way to an equivalent acquisitions capacity required, three just lane highway easements or a lower on existing capacity sidewalks light rail Nonstop Guideway Parked vehicles waiting for you Boarding portal

25 Low Cost, Mass Produced Modular Components Small Personalized Vehicles Inexpensive Portals Lightweight Guideways Standard Utility Pole Supports Apply Henry Ford s 100 Year Old Principles of Mass Production

26 Ikke bare transport innen byer, men også mellom dem: Oslo Trondheim : Noe over 200 km/time gir reisetid 2:15, og fra bydel til bydel, ikke via sentralstasjoner med buss/drosje i hver ende Også varetransport!

27 M Museet HiST Marinteknisk også! Sjukehuset Gløs Studentby Studentby Dragvoll Dette er virtuell samlokalisering!

28

29 Worldly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally. -John Maynard Keynes The General Theory of Employment, Interest and Money (1936)

30 1. Det gode framtidssamfunn 2. Et eksempel på noe man kan gjøre for å skape et slikt, 3. men «pratmakerne» tar over! (??) og dette er relevant for dere, siden dere blant annet har mye med politikere og medier å gjøre

31 Evolusjonspsykologi: Totalt tema-hopp nå men sammenhengen blir klar etter hvert [stjælt fra et annet foredrag jeg holdt ;-) ] «Født sånn eller blitt sånn» - «hjernevask»

32 We do make bad decisions even when we have the correct information needed to make the good ones! On evolutionary psychology: Controversies exist, but it is now widely agreed that some problematic in-built mental traits were favourable in producing descendants in a stone age setting hard-wired into us by evolution over tens of thousands of generations. Evolutionary selection does not apply only below the neck. First, for balance, some nice traits: empathy, loyalty, self-sacrifice, caring for children, curiosity, sociality, cooperativity. All contributed to having descendants that could have further descendants. BUT: aggression, selfishness, narcissism (we want to be noticed), greed, climbing strategies (suck up to the alphas, dump on your rivals), intrigues, herd mentality, need to be right at any cost, hostility to the outgroup, manipulativeness and cheating.

33 A possible way out: It will help very much if our common problematic in-built mental traits were broadly recognised and openly discussed even during decision processes (whew!) This is obviously not easy for most of us But it has to be done, since we need this to make more rational decisions. One step in this direction is to include evolutionary psychology in our daily life and interactions. BUT: Assuming that this is a wise move, this will be especially painful for many professions especially «the chattering classes».

34 (Back to norsk :) Skravleklassen : dens økende innflytelse og problematiske trekk Grunnet teknologisk framgang og ditto økende produktivitet kan en stadig større andel av yrkesbefolkninga leve av å skrive og «å snakke»: universiteter, «profesjonalisert» politikk, jus, mediene, underholdning, reklame og «kommunikasjon». Forestill deg en horisontal linje, med «håndverkere» i den ene enden og «snakkere» i den andre. Hvem er mest opptatte av å «bli sett»? renholder kassa-ansatt snekker sjåfør kontorslave H regnskap flyger ingeniør pleier kirurg bonde musiker lærer advokat akademiker innen teknologi MEG! akademiker innen humaniora poet billedkunstner reklamefolk politiker journalist S

35 renholder kassa-ansatt snekker sjåfør kontorslave regnskap flyger ingeniør pleier kirurg bonde musiker lærer advokat akademiker innen teknologi akademiker innen humaniora MEG! poet billedkunstner reklamefolk politiker journalist De som er langt til høyre på aksen er mer avhengige av å motta anerkjennelse eller «kulturell kapital» (a la Bourdieu) enn de til venstre, fordi de ikke framstår som umiddelbart verdifulle eller nyttige gjennom det de gjør. De må derfor høste anerkjennelse (akkumulere og holde på prestisje) gjennom ikke-materielle strategier. Det er et strev etter å «bli sett» => intriger og «nettverking». Blant disse: Sjornalistene!

36 Side opp og side ned om spillet på Stortinget, og om den slemme Valla, Hagas stabbur, Navarsetes tunnel, Mulla Krekar hvorfor er dette et problem? Kan ikke kommentariat og andre symnsere bare få holde på? Nei, det bør bli mindre av gjentatt offentlig snakking om sånt. For det tar plass og oppmerksomhet fra andre ting blant annet samfunnsmesig informasjon og samtale om de store muligheter som finnes for å skape det gode u-kalvinistiske framtidssamfunn ved hjelp av moderne teknologi generelt, og automatisering spesielt

37 Eksempel: Tom Stillesbys (inkompetente) rapport (jan. 2012) for Jernbaneverket, som over natta stille og rolig uten motforestillinger i mediene fikk drepe planene om lyntog i Sør-Norge. Mulla Krekar derimot... Dagsnytt 18 annenhver dag. For at denne skeivprioriteringa skal reduseres, kreves det at den snakkende klasse (hvori opptatt mediefolket) ser dette problemet. Men det vil de ikke, for de vil heller drive synsing enn slikt som krever kunnskap. Og hvis jeg ønsker akkurat det problemet debattert, hvem er det som har makt til å bestemme at det skal få oppmerksomhet? Hmmmm

38 Reklame:

39 Ferdig! Spørsmål?

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Samfunnsviter n. N 3 / 2013 / årgang 20 Norges største fakultetsavis

Samfunnsviter n. N 3 / 2013 / årgang 20 Norges største fakultetsavis N 3 / 2013 / årgang 20 Norges største fakultetsavis www.samfunnsvitern.com Ekstremvær herjer men diskusjonen pågår. Om klimagåten Side 16-17 Engasjement på begge sider av lysarket Årets professor 2013

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

et miljøprogram A sustainable development presupposes a consumpton pattern within the ecological possibility available to all.

et miljøprogram A sustainable development presupposes a consumpton pattern within the ecological possibility available to all. et miljøprogram an environmental programme I vårt fysiske verdensbilde er all materie rundt oss og i oss sammensatt av bittesmå partikler atomer. Atomene er byggesteiner som gjennom ulike kjemiske og fysiske

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

NORSKE. I dette nummer: FOR FAMILIEN. god sommer! TRYGGHET. Medarbeidere i dette nummer. Redaksjonen. ønsker. leserne en riktig

NORSKE. I dette nummer: FOR FAMILIEN. god sommer! TRYGGHET. Medarbeidere i dette nummer. Redaksjonen. ønsker. leserne en riktig I dette nummer: Samferdselsspørsmål er alltid aktuelle i Norge, og ekspedisjonssjef Nordén gir interessante svar på spørsmål om både veg og bane, side 2. Vi måtte over Atlanterhavet for å få en universitetsmanns

Detaljer

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k

nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k nordiskdramapedagogisktidsskrift n o1/2o14 T e ma: k ri t ik k [ leder redaktøren ] Redaksjonsutvalget NORGE Ingvild Birkeland tlf + 47 480 30 517 Ingvild.Birkeland@hit.no SVERIGE: Ulla-Britt Eriksson

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter

Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter Ungdom i Ny sjanse Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter av Kjetil Frøyland og Cecilie Basberg Neumann AFI-rapport 6/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

INNOVATION. 7 HOT trends for BI MARKETING MAGAZINE 10 RÅD FOR Å LYKKES I SOSIALE MEDIER FRA KLIKK TIL KJØP RAMPESTREKER SOM SKADER MERKEVAREN

INNOVATION. 7 HOT trends for BI MARKETING MAGAZINE 10 RÅD FOR Å LYKKES I SOSIALE MEDIER FRA KLIKK TIL KJØP RAMPESTREKER SOM SKADER MERKEVAREN 2 0 1 1 BI MARKETING MAGAZINE 7 HOT trends for INNOVATION 6 10 RÅD FOR Å LYKKES I SOSIALE MEDIER 10 FRA KLIKK TIL KJØP 14 RAMPESTREKER SOM SKADER MERKEVAREN 22 ETIKK I BUTIKK 26 Å SELGE SEG SOM NORSK BI

Detaljer

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter

Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter NF-rapport nr. 8/2013 Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter En studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming Ann Kristin Eide Janne Paulsen Breimo Når livsløp veves

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013 Ruvende rigg Side 46 Satser på Nor-Shipping Markedsfører norsk flagg Piratangrep i endring Side 8 Side 10 Side 26 Print on Demand Trykking

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse Oppdragsrapport nr. 3-2010 Gunnar Vittersø og Alexander Schjøll Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 3 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Innovation works best without researchers

Innovation works best without researchers Innovation works best without researchers Global innovation experts think aloud about Norway s innovation capacity Norway s innovation focus is too narrow and too conservative It is in companies and not

Detaljer