Ramstadskogen barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ramstadskogen barnehage"

Transkript

1 Ramstadskogen barnehage Praktisk informasjon

2 INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 FOR SENT HENTING... 3 FERIE... 3 SYKDOM/FRI... 3 HENTING/ BRINGING... 4 AV- OG PÅKLEDNING... 5 MÅLTIDER... 6 ANNEN VIKTIG INFORMASJON... 7 SAMARBEID MED BARNAS HJEM... 9 TVERRFAGLIG SAMARBEID DOKUMENTASJON VURDERING PLAN FOR UTVIKLINGSMÅL I BARNEHAGENE I FET INNLEDNING Dette heftet med praktisk informasjon er tenkt som et vedlegg til Årsplankalenderen og er dermed en del av Ramstadskogen barnehage sin årsplan for Heftet inneholder som tittelen sier praktisk informasjon. Vi har også skrevet noe om forventninger til foreldre og personalet når det gjelder; henting/bringing, måltider og påkledning. Det står også noe om foreldresamarbeid, tverrfaglig samarbeid og dokumentasjon og vurdering. 2

3 FOR SENT HENTING Ved henting etter kl fylles et skjema ut som skal underskrives av den som henter og en fra personalet. Ved henting for sent tre-fem ganger innkalles det til et møte hvor vi diskuterer mulige løsninger. Personalet i barnehagen har forståelse for uforutsette ulykker på Fetveien og andre hendelser. Vi ber også om at foreldre har forståelse for og respekt for personalets arbeidstid. FERIE Barnet skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre uker skal avvikles sammenhengende som sommerferie. Det er en fordel at dette er i juli. Melding om ferie må gis i midten av april, og avvikles innen utgangen av september. De barna som skal begynne på skolen må avvikle 3 uker sammenhengende ferie innen 1. august. SYKDOM/FRI Blir barnet sykt i barnehagen kontakter vi foreldrene umiddelbart. Det er viktig at vi kan nå dere på telefon. Gi beskjed hvis dere er å treffe på andre tlf. nummer enn vanlig. Vi ønsker beskjed dersom barnet er hjemme på grunn av sykdom eller har fri. Når barnet er sykt må det holdes hjemme til det er friskt nok til å kunne delta i lek både ute og inne. Barnet kan ha en dårlig allmenntilstand uten å ha feber. Barn med feber holdes hjemme. Når barnet får en smittsom sykdom skal dette meldes til barnehagen. Viser til Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme på Folkehelseinstituttets nettsider. 3

4 HENTING/ BRINGING Barnet kan komme når som helst på dagen, men de fleste aktiviteter vil foregå mellom kl og kl Det er en fordel om barnet er i barnehagen til Vi ønsker at hente-bringesituasjonen skal bidra til at overgangen til/fra barnehage/hjem skal bli trygg for barnet, at nødvendig informasjon blir gitt og at foreldre er trygge på at barnet blir sett og ivaretatt i barnehagen. Personalets oppgaver: Møter alle barn og foreldre med et smil og et hei Kan navnet til alle barna og møter barna med navn Tar initiativ til kontakt og bidrar til en god tone og en åpen dialog mellom hjem og barnehage Sørger for at foreldre som ønsker det får mulighet til en kaffe- eller tekopp om morgenen Krysser barna ut og inn Noterer informasjon fra hjemmet Støtter barn som har behov for det når foreldrene går Foreldrene kan ringe etter avskjed hvis de ønsker Informerer foreldrene ved dagens slutt om hvordan dagen har vært med vekt på barnets aktiviteter og relasjoner Sier ha det og takk for i dag til alle barn ved avskjed Bidrar med hjelp og støtte til foreldre dersom barnet ikke vil hjem Foreldrenes oppgaver: Informerer barnehagen om spesielle hendelser/situasjoner som kan påvirke barnets humør og væremåte Følger barnet helt inn på sonen og blir til en av personalet har tatt over Sier ha det til sitt barn før de forlater det Informere barnehagen dersom andre enn de vanlige skal hente barnet Benytter daglig kontakt ved henting/bringing til å si i fra om ting de har på hjertet eller spørre hvis de lurer på noe Bidrar til god kommunikasjon med personalet Forlater ikke barnehagen om ettermiddagen uten å ha sagt fra til personalet Gir beskjed hvis barnet kommer senere enn kl /hentes før kl Henter barnet innen kl

5 AV- OG PÅKLEDNING Vi ønsker at av- og påkledningssituasjonen i barnehagen skal preges av ro og hyggelige samtaler. Barna skal få tid til og lære seg å kle av og på seg selv. Barna skal lære ord og begreper knyttet til kropp, klær, av- og påkledning. Barna skal få erfaring i å vurdere påkledning i forhold til årstid og vær og aktivitet. Barna skal få oppleve medvirkning i av- og påkledningssituasjonen. Personalets oppgaver: Sørge for at det er få barn i garderoben samtidig Sørge for at barn som venter på tur har tilbud om andre aktiviteter Hjelpe barna å velge klær og skotøy Motivere og rose barna Samtaler med barna under av- og påkledning Hjelper barna med å holde orden i klær og utstyr Sier fra til foreldrene dersom klær og eller utstyr mangler En av de voksne går ut sammen med de barna som er først ferdige Foreldrenes oppgaver: Sørge for at alle klær og alt utstyr er tydelig navnet og i god stand Sørge for at barnet har tøy tilpasset årstiden og i riktig størrelse Sørge for at regntøy og utedresser er tilstrekkelig rengjort Sørge for at barnet har tilstrekkelig skiftetøy i barnehagen (men heller ikke for mye) Bidra til å holde orden på barnas plasser i garderoben hver dag Bidra til at barna setter på seg innesko eller sklisokker når de kommer om morgenen Sørge for at barnet har hals i stedet for skjerf og at det ikke er løse knytetråder i jakker og dresser Vi i barnehagen ønsker at barna skal være fysisk aktive både ute og inne. Det er derfor viktig at dere som foreldre bidrar til at barna har klær som ikke hemmer bevegeligheten og at barna har klær som tåler vanlig røff lek ute og inne. For at det skal være enkelt for barna å kle av og på seg selv er det også viktig at regntøy og dresser og bukser og jakker og sko og støvler ikke har et altfor innviklet system med tanke på spenner, knapper, lisser og lignende. 5

6 MÅLTIDER Vi ønsker at måltidet skal være en rolig hyggestund med vekt på fellesskap med samtaler mellom voksne og barn, og mellom barna. Barna skal få: Trening i å smøre mat selv Trening i å spise selv Mulighet til å smake på forskjellig mat Et positivt forhold til mat Erfaring med å forberede måltider Lære begreper knyttet til mat og måltider Trening i å velge Trening i å kjenne når de er mette Gode spisevaner Trening i god bordskikk Kunnskap om mat, kosthold og fordøyelse Erfaring med og forståelse for individuelle vaner og behov Gode spisevaner: Ta passe store munnfuller Tygge maten godt Ha et variert kosthold Spise til man er mett og ikke lenger Balansere forholdet mellom mat og drikke God bordskikk: Vaske fingrene før måltidet Ikke begynne å spise før en får beskjed Si takk for maten når en går fra bordet Rydde etter seg Ikke prate med munnen full av mat Sende videre til sidemann Spørre om å få/eller be noen sende Sitte rolig på egen plass og ikke forstyrre andre unødig Spise opp mat en har begynt på før en forsyner seg på nytt Ikke gå fra bordet før en får lov Personalets oppgaver: Er gode modeller i bordskikk og spisevaner Er positive til ulike typer mat Lar barna prøve selv og hjelper til etter behov Tar barna med i forberedelser til måltidene Tar initiativ til samtaler ved bordet Veileder i bordskikk og spisevaner Sørger for individuell oppfølging av barna Veileder foreldre i spørsmål som har med kosthold og spisevaner Foreldrenes oppgaver: Sender med barna næringsrik og tilstrekkelig mat Sender med varierte frukt og grønnsaker Tar med matboksen og eventuelt vannflaske hjem hver dag Informerer personalet om barnets matvaner eller spesielle behov Informerer om eventuell matallergi Barna skal ha med seg matpakke til frokost, og frukt/grønnsaker til ettermiddagsmåltidet. Barnehagen serverer ett måltid om dagen (ikke alltid på turdager). Det serveres av og til varme måltider. Melk/vann serveres til måltidene. 6

7 ANNEN VIKTIG INFORMASJON Medisinering Medisinering av barn er foreldrenes ansvar og bør i størst mulig grad legges til tider da barnet er hjemme. Etter skriftlig avtale med foreldre kan barnehagen være behjelpelig. Vi kan ikke garantere at medisinen vil bli gitt i rett tid. Tilvenning Den første tiden får barna gjøre seg kjent i barnehagen med dagsrytmen, rutiner, leker og hverandre. Det legges vekt på å skape trygghet, trivsel og gruppetilhørighet Tjenesteavtalen Tjenesteavtalen er en gjensidig bindende avtale mellom foreldre og barnehage. Nye foreldre skriver under avtalen sammen med personalet på første samtale om høsten. Avtalen er ment som en trygghet for begge parter, og begge er ansvarlig for å melde endringer. Forsikring Barn i kommunens barnehager er til enhver tid ulykkesforsikret på linje med den forsikring som gjelder i skolen. Betaling/ oppsigelse Betaling av barnehageplass skjer forskuddsvis hver mnd. til økonomiavdelingen, med forfall den 15. i hver mnd. Avtale om plass gjelder til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er to kalendermåneder. Det vil si at plassen må sies opp innen den 1. i måneden, to måneder før barnet slutter. Barn som skal begynne på skolen, betaler ut barnehageåret, dvs , med mindre barnehagen får skriftlig melding innen 1. mars, med annen oppsigelsesdato. 7

8 Informasjon Felles informasjonstavler henger i garderobene. Her kan foreldre finne nyttig informasjon. Vi oppfordrer alle til å lese informasjonen som henges opp. Hvert barn har også en posthylle i garderoben. Sjekk denne hver dag! Barnehagen har egen hjemmeside hvor informasjon vil bli lagt ut. Noe informasjon vil også sendes ut på e-post. Leker Vi ønsker i utgangspunktet at barna ikke har med seg leker hjemmefra. For noen kan det føles trygt å ha med seg kosebamsen, yndlingstraktoren eller favorittdokka. Da er dette naturligvis i orden i en periode. Vi fokuserer på at barna skal leke med de lekene som finnes i barnehagen. Barnehagen påtar seg ikke ansvar for at ting som tas med i barnehagen kan bli ødelagt eller borte. Bilkjøring Barnehagens ansatte kjører bare barn i bil hvis det er høyst nødvendig. Dette på grunn av sikkerhet og forsikringsforhold. Skal vi på tur tar vi buss eller drosje. Porten/Parkering Husk å lukke portene og feste sikkerhetslenken når dere kommer inn i barnehagen og når dere går fra barnehagen. Barna skal ikke gå ut av porten før foreldrene er klare til å gå sammen med barnet. Dette for å ivareta barnas sikkerhet. Parkeringsplasser for foreldre er på den øvre parkeringsplassen. Husk at du ikke lar bilen gå på tomgang når du er inne i barnehagen. Fødselsdager Når barna fyller år markerer vi dagen i barnehagen. Vi lager krone til bursdagsbarnet og henger ut flagg. Vi har valgt å ha fokus på barnet ved bursdager og merkedager isteden for hva vi skal spise. Vi har derfor ikke med kake eller is hjemmefra. Bursdagsinvitasjoner skal sendes hjem i posten til barna. Det kan være leit for de barna som ikke får invitasjon hvis det blir fokus på dette i barnehagen. 8

9 SAMARBEID MED BARNAS HJEM HOVEDMÅL Foresatte opplever samhandling preget av gjensidighet og forståelse (Kommunalt utviklingsmål) DELMÅL 1. Samarbeid med barnets hjem skal preges av åpenhet, tillit og respekt 2. I årsplaner og møter med foresatte skal personalet kunne begrunne barnehagens virksomhet, invitere til medvirkning og avklare forventninger TILTAK -Kompetanseheving i fht foreldresamarbeid med særlig fokus på mangfold RESULTATMÅL -Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til respektfull behandling, brukermedvirkning og informasjon Konkrete tiltak i barnehagen Legge vekt på den uformelle kontakten når barnet blir levert/hentet Personalet tar seg tid til å snakke med foreldrene (ved henting/levering) Personalet er imøtekommende og vennlige i møtet med foreldre Gjennomføre foreldremøter minimum to ganger i året. Gjennomføre oppstartssamtale for nye barn Gjennomføre foreldresamtaler en til to ganger i året, samt ved behov Arrangere foreldrekaffe Arrangere fester og aktiviteter for barn og foreldre. Arrangere dugnad i barnehagen Gi skriftlig informasjon og beskjeder (sonebrev osv). Benytte barnehagens hjemmeside Gjennomføre brukerundersøkelser Konkrete tiltak fra foreldrene Gir uttrykk for ønsker og behov Gir tilbakemeldinger ved tilfredshet eller misnøye Deltar på foreldremøter Svarer på brukerundersøkelser Leser informasjonsskriv Følger opp avtaler som inngås mellom foreldre og barnehagen Informerer barnehagen om forhold som kan påvirke barnets trivsel Ber om samtale ved behov Deltar på dugnader og andre aktiviteter i barnehagen 9

10 FAU-foreldrerådets arbeidsutvalg Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen. Alle er automatisk i foreldrerådet i kraft av sin stilling som foreldre. Dette er et forum der alle foreldre kan møtes og utveksle tanker om barnehagen, og diskutere med hverandre. Foreldrerådet skal fremme interessen til foreldrene og bidra til godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. På det første foreldremøtet om høsten, velger foreldrene minimum to representanter fra hver sone, som danner foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Representantene som velges på den enkelte sone er kontaktperson for foreldrene. Det er viktig at FAU kan diskutere og ta opp saker som foreldrene er engasjerte i. Det kan være ting man er misfornøyd med eller planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for barna eller foreldregruppen. FAU kan ta ansvaret for dugnader, felles arrangement som juletrefest, teaterturer, tog/fane 17. mai og baking til foreldremøter m.m. Fra representantene i FAU velges det to representanter med vara, som representerer foreldrene i samarbeidsutvalget (SU). Dette gjøres også på det første foreldremøtet på høsten. SU-samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalgets overordnede mål: Det skal være kontaktskapende, rådgivende og samordnende for alle parter som på ulike måter har ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene til samarbeidsutvalget velges med like mange foreldre og personale for ett år av gangen. Det vil si to foreldre, to ansatte og to representanter fra barnehagens eier. En av disse er en politisk valgt representant. Den andre er styrer/enhetsleder. Sistenevnte har møte, tale og forslagrett og fungerer som samarbeidsutvalgets sekretær. 10

11 TVERRFAGLIG SAMARBEID Barnehagen og foreldre kan i samarbeid søke hjelp og veiledning av PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste), hvor spesialpedagog og logoped er tilknyttet. Andre samarbeidspartnere kan være barnevernet, fysioterapeut, helsestasjon. Barnehage, helsesøster, barnevern og PPT har møte ca en gang i måneden. I møtene drøftes enkeltsaker hvor barnehagen ønsker veiledning og forslag til tiltak for å kunne tilrettelegge hverdagen til barnet. En målsetting for det tverrfaglige arbeidet er å avdekke hjelpebehov tidlig, sette inn hjelpetiltak til rett tid og søke å forhindre at vanskene utvikler seg. I dette fora er det også mulighet for foresatte å søke om hjelp f.eks i hjemmesituasjonen. De ansatte i barnehagen og foreldre kan få oppfølging/veiledning av hjelpeinstansene. Det er viktig å vite at alle som jobber i barnehagen og de andre som deltar i det tverrfaglige samarbeidet har taushetsplikt. Skal et barn diskuteres skal det innhentes samtykke fra foreldrene i forkant. Det er også flott hvis foreldrene deltar i møtet. Det er også mulig å diskutere barn anonymt. Hvis barnet har ytterligere behov for utredning eller hjelp blir barnet henvist videre til 2.linjetjenesten som BUP eller barnehabiliteringen. DOKUMENTASJON I Rammeplanen heter det: Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utviking. Dokumentasjonen kan gi informasjon om hva barna opplever, gjør og lærer i lek og aktivitet i barnehagen. Gjennom barnas tegninger, malerier, utstillinger, bilder/ foto osv får vi frem barnas spontanitet og glede. Gjennom pedagogisk dokumentasjon ønsker vi å fokusere på barnas tanker, uttrykk og refleksjoner. Vi ønsker å synliggjøre læringsprosessen barna har og det pedagogiske arbeidet og læringsprosessene som skjer i barnehage. Barnehagen har tatt i bruk IKT som verktøy blant annet for at foreldrene skal få mulighet til å se bilder fra turer og aktiviteter. 11

12 Det lages permer til barnet som viser noe av aktivitetene barnet har gjennom barnehagedagen og barnehageåret. Videre vil barnehagens planer og vurdering være en dokumentasjon på hva barnehagen arbeider med. Hvilke målsettinger vi har og hvilke tiltak vi setter inn for å nå målene. VURDERING Rammeplanen beskriver at resultat og vurdering skal ha en sentral plass i barnehagens virksomhet. Videre heter det: Resultatene av barnehagens arbeid må vurderes opp mot de mål som er satt for arbeidet, både sentralt og lokalt. Barnehagens arbeid skal vurderes, det skal beskrives, analyseres og fortolkes. I forhold til rammeplan, årsplan, periodeplan og kommunale føringer og målsettinger. Barnas erfaringer og synspunkter skal være med i vurderingen. Barnehagene skal ha et systematisk vurderingsarbeid, noe som legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Resultatet skal legges til grunn for neste årsplan. Vi må reflektere over hva vi gjør, hvordan og hvorfor vi gjør det, slik at vi kan vurdere hva vi kan gjøres annerledes for å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vurdering skjer daglig, månedlig og årlig. Barnehagen er også avhengig av at foreldre og barn er med på å gi oss tilbakemeldinger og ideer til arbeidet vårt. Her vil barnehagens arbeid med barns medvirkning, sammen med bruk av barne- og foreldresamtaler være viktig. Resultater og tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser er viktig når barnehagen skal vurdere sitt arbeid og vil vektlegges ved videre planarbeid. Dette er med på å sikre god kvalitet av vårt arbeide med barn og foreldre Ramstadskogen August 2014 enhetsleder/styrer Ann-Kristin Noraker 12

13 PLAN FOR UTVIKLINGSMÅL I BARNEHAGENE I FET Hovedmål

14 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at alle barn i private og kommunale barnehager i Fet kommune får et kvalitativt godt og likeverdig tilbud. Sikre at de ansattes kompetanse utvikles i tråd med kommunale og statlige styringssignaler Være et hjelpemiddel og en rettesnor i barnehagenes planleggings- og dokumentasjonsarbeid Gi god informasjon til søkere og brukere av barnehagen, kommunale og statlige styringsorganer Statlige føringer Lov om barnehager har i 1 og 2 bestemmelsene om formål og innhold. Disse bestemmelsene ligger til grunn for all barnehagedrift. Forskriften Rammeplan for barnehager gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Stortingsmelding 41 beskriver hvordan kvalitet skal oppnås og defineres. I tillegg har det kommet en rekke kritiske betraktninger gjennom NOU 2010 Med forskertrang og leselyst. Her etterlyses bl.a bedre systematikk i barnehagens pedagogiske arbeid og tydeligere mål for barns utbytte av å delta i barnehagen. For 2012 kompetansesatsingen på barnehageområdet Vennskap og deltakelse, med særlig fokus på tilhørighet, læring og danning og mangfold. Kommunale føringer Felles visjon for barnehagene i Fet tar utgangspunkt i visjonen for Fet kommune: Sammen skaper vi trivsel og utvikling i barnehager i Fet Det er i 2012 satt et særlig fokus på sosial kompetanse, som ledd i forebygging av mobbing. Barnehagene i Fet samarbeider om felles kompetanseplan, deltar i målinger og brukerundersøkelser, nettverk og målformuleringer i utviklingsmålene, til beste for barna i kommunen. Utviklingsmålene for barnehagene i Fet tar utgangspunkt i Rammeplanen, Nasjonal kompetansestrategi for barnehagesektoren og kommunale føringer. En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Det forutsettes en årlig rullering av planen. I resultatmålene refereres til kartleggeren TRAS, som betyr Tidlig registrering av språkutvikling og MIO, som betyr Matematikk, individ og samfunn. 14

15 TRIVSEL OG UTVIKLING I BARNEHAGEN HOVEDMÅL DELMÅL TILTAK RESULTATMÅL Barna opplever omsorg, lek, læring og medvirkning i et miljø preget av mangfold 1. Hvert barn opplever mestring, vennskap og glede 2. Hvert barn opplever seg selv som betydningsfulle i fellesskapet 3. Hvert barn blir møtt med positiv oppmerksomhet, og deres ulike uttrykksmåter blir forstått og anerkjent 4. Barnehagene lykkes med å forebygge og håndtere mobbing SPRÅKMILJØ OG SPRÅKSTIMULERING Kompetanseheving i personalgruppa i fht barnesamtaler og forståelse/tolkning av barns ulike uttrykksmåter Kompetanseheving / veiledning i personalgruppa i fht. sosial kompetanse og lek. Det settes et særlig fokus på kompetanseheving i assistentgruppa. Kompetanseheving med fokus på mangfoldet i barnehagen Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til trivsel, sosial utvikling og barns medvirkning Barnehagene har et gjennomsnitt fra TRAS, område Samspill, på min. 90% HOVEDMÅL DELMÅL TILTAK RESULTATMÅL Barna opplever språkglede, er språklig aktive og får 1. Barnehagene har et miljø som stimulerer til leselyst og tekstskapning Personalet skal bruke språket systematisk i erfaringer som bygger opp alle hverdagssituasjoner med barna deres begrepsforståelse og 2. Barna når målene som er satt i språklige bevissthet. "Handlingsplan for lese- og Alle barnehager får opplæring i etablering og skriveopplæring" før skolestart gjennomføring av språkgrupper 3. Kompetansen hos personalet mht språkstimulering opprettholdes og videreutvikles Alle pedagoger har fått opplæring i observasjonsverktøyet TRAS Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til det enkelte barns læring, skoleforberedende aktiviteter og språkutvikling. Barnehagene har et gjennomsnitt fra hele TRAS på min. 90 % 15

16 UTVIKLING AV BARNS MATEMATISKE KOMPETANSE HOVEDMÅL DELMÅL TILTAK RESULTATMÅL Barna opplever glede over å utforske og leke med antall, rom og form 1. Barnehagene har et miljø som stimulerer til utforskning og glede med matematiske begreper 2. Barna når målene i "Plan for kvalitetssikring og læringsutbytte av mattematikkstimulering og matematikkopplæring i Fet" ved skolestart. 3. Kompetansen hos personalet mht matematikk opprettholdes og videreutvikles SAMARBEID MED BARNAS HJEM Personalet bruker matematiske begreper systematisk i alle hverdagssituasjoner med barna Alle pedagoger har fått opplæring i observasjonsverktøyet MIO Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til det enkelte barns læring og skoleforberedende aktiviteter Barnehagene har et gjennomsnittsresultat fra utfylt MIO på min. 90 % HOVEDMÅL DELMÅL TILTAK RESULTATMÅL Foresatte opplever samhandling preget av gjensidighet og forståelse. 1. Samarbeid med barnets hjem skal preges av åpenhet, tillit og respekt Kompetanseheving i fht foreldresamarbeid, med særlig fokus på mangfold 2. I årsplaner og møter med foresatte skal personalet kunne begrunne barnehagens virksomhet, invitere til medvikning og avklare forventninger Kompetanseheving innenfor ICDP (international child development program) Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til respektfull behandling, brukermedvirkning og informasjon 16

17 PEDAGOGISK LEDELSE HOVEDMÅL DELMÅL TILTAK RESULTATMÅL Barnehagen er en lærende organisasjon der pedagogisk 1. Pedagogisk ledelse i barnehagen er ledelse i refleksjons- og læringsprosesser Det gjennomføres kompetanseheving i den pedagogiske lederrollen Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over ledelse er knyttet til landssnittet med hensyn til utviklings- og 2. Barnehagene i Fet dokumenterer barns Veiledning videreutvikles som pedagogisk ansattes kompetanse til å gjøre en endringsprosesser. og personalets læringsprosesser verktøy i alle barnehager god jobb REKRUTTERING Det utarbeides en opplæringsplan for nytilsatte i barnehagen Barnehagene i Fet lager felles mal for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens mål og oppgaver Gjennomsnitt for hele brukerundersøkelsen har et resultat over landssnittet Barnehagene har gjennomsnittsresultat på hele TRAS og hele MIO på min. 90 % HOVEDMÅL DELMÅL TILTAK RESULTATMÅL Alle førskolelærere i normerte stillinger har 1. Sikre at barnehagene rekrutterer og beholder kvalifiserte førskolelærere Gjennomføre veiledningsprogram for alle førskolelærere, med egen del for Andelen pedagogisk personale godkjent utdanning nyutdannede med godkjent førskoleutdanning er på 100 % 2. Sikre at det pedagogiske personalet representerer mangfoldet Alle barnehager oppretter fadderordning for alle nytilsatte førskolelærere Gjennomføre tiltak som motiverer assistenter til å ta utdanning til førskolelæreryrket Promotere Fet som arbeidsplass for førskolelærere 17

18 18

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( )

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( ) Velkommen til Valler barnehage, avdeling Vallersvingen Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag»

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag» A-Å for foreldre i Erdal barnehage «En engasjert og raus hverdag» Dette heftet er informasjon til foreldre og foresatte i Erdal barnehage, og inneholder praktisk informasjon som kan være nyttig i hverdagen.

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING

Les mer generell informasjon fra Noresund barnehage : OPPTAK / SØKNADSFRIST PLANLEGGINGSDAGER 08/09 OPPSTART I BARNEHAGEN BRINGING/ HENTING NYTTIG INFORMASJON Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17. juni 2005 nr 64. Med hjemmel i loven har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Detaljer

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid 01.01.2015 Foreldresamarbeid Mosaikk barnehage Foreldresamarbeid i Mosaikk barnehage Alle ansatte skal ha kjennskap til «Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid Hjembarnehage. Vi ønsker

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Redigert 20.06.2012 1

Redigert 20.06.2012 1 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret 2012-2013 BARNEHAGE Barnehageåret 2012-2013 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Ranheim barnehager TIL RANHEIM BARNEHAGER RANHEIM BARNEHAGE RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Peder myhres vei 10 Ranheimsveien 211 Tlf 72 54 30 80 Tlf 952 63 056 Epost: ranheim-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE Velkommen til Tomter FUS barnehage Telefonnummer og adresser Tomter FUS barnehage Tomtervegen 2 2003 Nordby Daglig leder Tlf: 48 00 98 70 dl.tomter@bhg.no Granskogen: 99 20 37 34 Furuskogen:

Detaljer

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars 2017,

Detaljer

Velkommen til Fladbyseter Barnehage

Velkommen til Fladbyseter Barnehage Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede Kjære foreldre og foresatte Velkommen til Fladbyseter barnehage! Dette heftet er ment å være et hjelpemiddel for dere som foreldre. Her

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Velkommen som ny foreldre eller foresatt til Ramsøy barnehage. Dette informasjonsheftet vil gi deg mye av den informasjonen du trenger i forbindelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Velkommen til. Barnehage

Velkommen til. Barnehage Velkommen til Rustadporten Barnehage A B D E F Adresse Avdelinger Betaling Bursdagsfeiring Dagsrytme Dugnad Eierstyret E-post Fagområder Foreldremøter Gamle Kroer vei 5, 140 Ås Nasse Nøffs binge, nasse@rustadporten.no

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag

I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag I dette heftet har vi samlet en del opplysninger som har til hensikt å: - Gi dere nødvendig informasjon om barnehagens praktiske hverdag - Lette det daglige samarbeidet - Avklare forventninger DAGSRYTMEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE

FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. RAKALAUV. Barnehageåret BARNEHAGE Barnehageåret 2017-2018 RAKALAUV BARNEHAGE FORELDRESAMARBEID I RAKALAUV BARNEHAGE BARNEHAGENS ORGANER OG UTVALG. I modige Rakalauv skal onga få vara onger. Rakalauv Barnehage og dens samarbeidspartnere

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har gledet oss til å møte igjen dere som har vært på ferie, og til å bli kjent med dere som er

Detaljer

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid

Vestkanten barnehager. Foreldresamarbeid Vestkanten barnehager Foreldresamarbeid Det er dere foreldre som har ansvaret for barnas oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven en av 8.april 1981 nr.7. Barnehagen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

Velkommen til Belset barnehage

Velkommen til Belset barnehage Velkommen til Belset barnehage Bakkeplassen med avdelingene: Blåbær Bringebær Einerbær Tyttebær Avdeling Bjørnebær Avdeling Jordbær Belset barnehage er en kommunal barnehage i Bærum kommune. Barnehagen

Detaljer

TELEFONNUMMER TIL TJELTA BARNEHAGE. Virksomhetsleder : /

TELEFONNUMMER TIL TJELTA BARNEHAGE. Virksomhetsleder : / TELEFONNUMMER TIL TJELTA BARNEHAGE Virksomhetsleder : 51 64 18 14/ 91 55 67 07 jorunn.gilje.blomvik@sola.kommune.no Avdeling Valhaug mobiltlf: 40 90 53 73 Pedagogisk leder gergana.petrova.haaland@sola.kommune.no

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Mitt barn i barnehagen Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Velkommen til barnehagen! Gratulerer med barnehageplass i en av Bergen kommunes barnehager. Å ha barn i

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager

Informasjon til foresatte Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Informasjon til foresatte 1 Drammen kommunale barnehager Adresse: Skolegata 19, 3046 Drammen Email styrer: hilkje@drmk.no Email Danvik barnehage: danvik.barnehage@drmk.no Hver ped.leder

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret 2017-2018 Slagordet vårt: Lek og moro skal vi ha det gjør barn og voksne glad 1 Velkommen til oss! Åpningstidene: Barnehagen har åpent mandag-fredag

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform.

Vi har i tillegg en Årsplan som bygger på den sentrale Rammeplanen og Lillehammer kommune sin pedagogiske plattform. Velkommen til Holmejordet barnehage Med dette heftet ønsker vi dere velkomne som brukere av Holmejordet barnehage. Vi vil informere om barnehagen, og her vil det først og fremst være en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE

VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE VERDIDOKUMENT FOR ERVIK BARNEHAGE 1 Innledning I 2013 og 2014 har personalet i Ervik barnehage reflektert mye rundt voksnes holdninger, adferd og verdier i arbeidet med barna. Dette har resultert i et

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Foreldremøte torsdag 22. september 16

Foreldremøte torsdag 22. september 16 Foreldremøte torsdag 22. september 16 Velkommen Saksliste: 1.0 Personal: 1.1 Maur 1.2 Marihøner 1.3 Edderkopper 2.0 Dagsrytmen 3.0 Sosial kompetanse 4.0 Ugleklubb 5.0 Drageklubb 6.0 Tema 7.0 Mat i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage.

De voksne er Karin, Vibeke og Elise (ped.leder). Vi jobbet sammen forrige år også, og har alle lang erfaring fra barnehage. Vi er i september og har kommet godt i gang med barnehageåret, men synes likevel at vi kan ønske barn og foreldre velkommen til et nytt år i på Trollskogen. Oppstarten har gått fint og vi ser fram til

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer