Medlemmer: Oslo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer: Oslo, 28.1.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Veronika Weiser, Eskild Abelseth Vara: Svein Bjørkøy, Are Sandbakken, Grete Pedersen, Rita Strand Frisk, Inger-Lise Ulsrud, Jorunn Marie Bratlie, Steinar Ofsdal, Victoria Cecilie Jakhelln, Stian Andreas Andersen Studieutvalget Møtedato Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl. Bjørg J. Bjøntegaard viserektor Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold SU 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte SU 2/14 Søknad om utsatt frist på innlevering av masteroppgave - UTMASTER75 SU 3/14 Oppnevning av eksterne sensorer 2014 SU 4/14 Utlysning av videreutdanningsstudier for studieåret SU 5/14 Opptakskvoter 2014 SU 6/14 SU 7/14 SU 8/14 Forslag til studieplan for årsstudiet i musikk og helse (MUSHEL) startkull 2014 Forslag til studieplan for mastergradsstudium i kunstpedagogikk Ensemblet Levende musikere som valgemneensemble Orienteringssaker U.off. X

3 SU1/14Godkjenningavprotokollframøte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /34 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 3/ Oppnevning av eksterne sensorer 2014 Fagseksjonene har sendt inn forslag til eksterne sensorer for eksamen Vedlegg nummer en er forslag til eksterne sensorer for de utøvende eksamenene. Sensorene er rangert slik at første ønske står øverst på listen. Forslag til eksterne sensorer for eksamen i musikkpedagogikk og musikkterapi er vedlegg nummer to. Vi gjør oppmerksom på at det er to ulike sensorforslag på eksamen i pedagogikk på kandidatstudiet og videreutdanningsstudiet. Dette skyldes at det er vanskelig å finne en ekstern sensor som har mulighet til å være til stede ved begge disse eksamenene. Det vil erfaringsmessig være nødvendig å supplere listen. Dette kan skyldes sykdom, flytting av eksamenstidspunkt eller andre forhold. Siden møtefrekvensen i studieutvalget ikke tillater så rask saksbehandling dette arbeidet krever, ber vi om at studieutvalgets leder tilstedes å foreta enkeltoppnevning av sensorer der dette kan vise seg nødvendig. Forslag til vedtak: Eksterne sensorer for 2014 oppnevnes i henhold til forslaget. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å oppnevne sensorer til eksamener der slike ennå mangler, og til å oppnevne nye ved forfall. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Renate Hauge Sund NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

5 Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Renate Hauge Sund rådgiver Vedlegg 1 Eksterne sensorer - utøvende eksamen 2 Eksterne sensorer - musikkpedagogikk og musikkterapi 2

6 EKSTERNE SENSORER UTØVENDE EKSAMENER 2014 Fagseksjon for strykere Hilde Ringlund Fiolin: Susanne v. Els (Den Haag) Mark Messenger (Royal College, London) Stig Nilsson (tidl. OFO) Elise Båtnes (OFO) Bratsj: Susanne v. Els (Den Haag) Mark Messenger (Royal College, London) Cello: Anne Britt Sævig Årdal (OFO) Kontrabass: Håkan Ehrèn (Stockholm) Lasse Lagaercrantz (Helsinki) Jan Alm (Göteborg symfoniorkester) Marius Flatby (KORK) Fagseksjon for sang, dirigering og kirkemusikk Svein Bjørkøy Sang: Gerda vanzelm Torill Carlsen Solveig Kringlebotn Trond Hallstein Moe Orgel: Bine Bryndorf (København) Hans Hellsten (Malmø) Hans Davidson (København) Hans Fagius (København) Dirigering Kor: Søren Kinch-Hansen Orkester: Christian Eggen Bjarte Engeset Peter Zilway Morten Wensberg Fagseksjon for blåsere, slagverk og harpe Matz Pettersen Blokkfløyte Jostein Gundersen (Griegakademiet) Frode Thorsen (Griegakademiet) Paul Wåhlberg (UiT)

7 Fløyte Vidar Austvik (Stavanger) Torkil Bye (tidl. OFO) Obo: Mårten Larsson (Gøteborg) Bengt Rosengren (Stockholm) Gregor Witt (Rostock) Christoph Hartmann (Berlin) Klarinett: Andreas Sunden Olli Leppäniemi (Danmarks radio) Harri Mäki (Sibeliusakademiet) Christoffer Sundqvist Fagott: Ole Kr. Dahl (Musikkhøyskolen i Mannheim) Jussi Särkkä (Sibelius Akademien Georg Klütsch (Köln) Eberhard Marschall (München) Saxofon: Jörgen Petterson (Stockholm) Lars Lien (Tromsø) Christer Johnsson (Stockholm) Claus Olesen (Aarhus) Horn: Dick Gustavsson (Stockholm) Ib Lanzky-Otto (Stockholm) Lisa Ford (Gøteborg) Thomas Kjelleden (Malmø) Trompet: Kristian Steenstrup (Århus) Joakim Wangendahl (Stockholm) Odin Hagen (Stavanger) Gary Peterson (Bergen) Trombone: Jonas Bylund (Stockholm) Sverre Riise (KORK) Terje Midtgård (OFO) Peter Kristian Svendsen (Stavanger) Tuba: Knut Riser (Bergen) Arild Ovrum (Horten) Eivind Erdal (Trondheim) Carl Jacobsson (Stockholm) Thomas Røisland (KORK) Frode Amundsen (OFO)

8 Eufonium: Bjørn Bogetvedt (Marinemusikken i Horten) Geir Davidsen (Tromsø) Slagverk: Christian Dierstein Bart Quartier (Brüssel) Gert Francois (Brüssel) Niklas Bromare (Stockholm) Harpe: Gabriella Dall Oro Irina Kotkina (Hamburg) Reija Bister Imogen Barford (Guildhall School of Music and Drama, London) Fagseksjon for klaver, akkompagnement og gitar Hilde Ringlund Klaver: Niklas Siveløv (København) Akkordeon: Geir Draugsvoll (København) Prof. Matti Rantanen (Sibeliusakademiet) Gitar: Stein-Erik Olsen (Griegakademiet) Jarl Rune Strømdahl (Trondheim) Repetitør: Sigmund Hjelseth Bjørn Strandvold Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk Morten Halle Bugge Wesseltoft Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi Mats Claesson Komposisjon Glenn Erik Haugland Musikkteknologi Alexander Refsum Jensenius

9 Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi Kristin Kjølberg Musikk og helse: MTMAST70 Randi Rolfsjord MTMUSTER70 Gro Hallan Tønsberg Kerstin Dyblie Erdal Torunn Einbu Musikkpedagogikk: MPTEO70 Gro Anita Kamsvåg MPMAST70 Catharina Christoffersen MP PED Jorunn Thortveit PPU PED Hanne Christensen MP FAGDI Toril Vist PPU FAGDI Elin Angelo (ny) Thorolf Krüger

10 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /64 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 4/ Utlysning av videreutdanningsstudier for studieåret For studieåret vedtok studieutvalget at følgende videreutdanningstilbud skulle lyses ut: administrasjon og ledelse (30 studiepoeng - deltid over 1 år) komposisjon (30 studiepoeng - deltid over 1 år) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - heltid) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - deltid over 2 år) praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - heltid) praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - deltid over 2 år) minoritetskulturer i musikkundervisning (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse I (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse II (30 studiepoeng - deltid over 1 år) anvendt musikkteori (30 studiepoeng - deltid over 1 år) årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) årsstudium i kirkemusikk II (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Live Electronics (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag lyses ikke ut for PPU. Alle utlyste tilbud, bortsett fra minoritetskulturer i musikkundervisning, ble igangsatt. Videreutdanningstilbudet har vært forholdsvis stabilt gjennom de siste årene og det har vært forutsatt at en del tilbud skal kunne fungere både som videreutdanningstilbud og som valgenheter. Alle enheter, unntatt praktisk-pedagogisk utdanning heltid og musikk og helse heltid, blir tilbudt som valgenheter. I løpet av studieåret ble det i samarbeid med kulturskolerådet utviklet to nye videreutdanningstilbud, Gehørbasert ledelse (15 sp) Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

11 og Kultur, kritikk og kommunikasjon (15 sp). Nedenfor kommenteres noen av videreutdanningene nærmere. Musikkteorididaktikkvarianten i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) I studieplanen for PPU står det at Avhengig av studentens faglige fordypning, velges fagdidaktikk for instrumental- og ensembleundervisning eller fagdidaktikk for musikkteoretiske fag som didaktisk spesialisering. De tre siste årene har det blitt diskutert hvorvidt NMH burde tilby Musikkteorididaktikkvarianten i PPU. I tillegg har det vært en del praktiske utfordringer omkring organiseringen av praksis i videregående skole. I 2011 endte det med at PPU heltid ble lyst ut med mulighet for å velge musikkteorididaktikkvarianten, mens PPU deltid ble utlyst uten denne varianten. I 2012 og 2013 ble verken heltid eller deltid av denne varianten utlyst. Diskusjonen omkring hvorvidt NMH burde tilby musikkteorididaktikkvarianten i PPU er, i påvente av ny rammeplan for PPU, blitt utsatt. Rammeplanen er pr dags dato ennå ikke fastsatt. Det anbefales at man avventer ytterligere med å ta diskusjonen om hvorvidt NMH skal tilby en slik variant i PPU og at fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag ikke utlyses for studieåret Minoritetskulturer i musikkundervisning Programmet har utfordringer med rekrutteringen, blant annet fordi programmet på mange måter er et utypisk NMH program med en helt annen potensiell søkermasse enn våre øvrige program. Det har blitt diskutert om programmet bør lyses ut hvert år. I den forbindelse er det konkludert med at jo flere huller vi får i kontinuiteten i å utlyse tilbudet desto vanskeligere kan det bli med rekruttering. I perioden har programmet blitt utlyst fire ganger, men kun igangsatt en gang (i 2010). Det kan også nevnes at kun en av fem studenter som i 2010 ble tatt opp til programmet fullført e studiet. Programmets studieplan ble revidert i Videreutdanningen ble lyst ut både i 2012 og 2013, og det foreslås at programmet også utlyses for studieåret Gehørbasert ledelse og Kultur, kritikk og kommunikasjon Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole har siden 2008 hatt en samarbeidsavtale. Ledelsesutdanning som samarbeidsområde inngår som en del av avtalen.: [ ] Ledelsesutdanning Ledelsesutdanning og lederutvikling er et spesielt ansvar for Norsk kulturskoleråd, som utviklings- og interesseorganisasjon for kommuner med kommunal kulturskole. Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole vil samarbeide om utvikling og gjennomføring av ledelsesutdanning og lederutvikling i form av etterutdanning og med mulighet for utvikling av mer omfattende ledelsesutdanning i form av en erfaringsbasert mastegradsutdanning i kulturledelse. [ ] I denne perioden ble det utviklet et ledelseskurs, med det klingende navnet Gehørbasert ledelse, for kulturskoleledere. Det var helt siden oppstarten av kurset et mål at kurset skulle utvikles til en videreutdanningsenhet ved Musikkhøgskolen og i 2013 ble dette fullført ved blant annet at en studieplan for videreutdanningen Gehørbasert ledelse (15 sp) ble utviklet og et første studentkull ble uteksaminert. Kulturskolelederne som fullførte videreutdanningen viste stor interesse for videre studier og med bakgrunn i dette og 2

12 samarbeidsavtalen opprettet og igangsatte NMH høsten 2013 videreutdanningen Kultur, kritikk og kommunikasjon (15 sp). Inneværende studieår følger 22 studenter denne videreutdanningen. Det er tenkt at begge videreutdanningene også skal tilbys som valgemner på masternivå til NMHs øvrige masterstudenter. På sikt er det også tenkt at begge disse videreutdanningene skal inngå som spesialiseringsemner i en erfaringsbasert mastergradsutdanning i kulturledelse (jf. sitat fra samarbeidsavtalen mellom Norsk kulturskoleråd og NMH). Gehørbasert ledelse har inntil nå blitt gjennomført i kulturskolerådets regi og det er tenkt at NMH skal overta ved neste oppstart. Utdanningen er erfaringsbasert ved at den i tillegg til krav om bachelorutdanning også krever to års relevant arbeidserfaring. Kultur, kritikk og kommunikasjon blir gjennomført på NMH dette studieåret. Utdanningen er ikke erfaringsbasert, det vil si at vi enkelt vil kunne tilby denne videreutdanningen som et valgemne på masternivå til våre masterstudenter. Med bakgrunn i dette foreslås det at Kultur, kritikk og kommunikasjon utlyses for studieåret Komposisjon for større jazzensembler Fagseksjon for komposisjon, musikkteknologi og musikkteori har sendt inn et studieplanforslag for en videreutdanning i komposisjon for større jazzensembler (30 sp). Studieplanforslaget har ikke vært drøftet i programutvalget for komposisjons- og musikkteoristudier. Studieplanen fremstår som noe uferdig og det er foreløpig uklart hvorfor det faglige innholdet i studietilbudet ikke kan inngå i videreutdanningen Komposisjon (30 sp), siden læringsmålene for de to tilbudene er så å si identiske. Den største forskjellen er at den foreslåtte nye videreutdanningen består av to 15 studiepoengsemner og er samlingsbasert, mens den gjeldende videreutdanningen består av ett 30 studiepoengsemne og har ukentlig undervisning. Administrasjonen er ikke kjent med om det har vært diskutert å splitte opp den gjeldende videreutdanningen i to 15 studiepoengsemner og om den bør/kan gjennomføres samlingsbasert. Som nevnt framstår forslaget som uferdig, og det er ennå ikke diskutert i programutvalget. Med bakgrunn i dette foreslås det at arbeidsgruppa som har utarbeidet studieplanforslaget for videreutdanningen i komposisjon for større jazzensembler i samarbeid med administrasjonen arbeider videre med videreutdanningen og sørger for at programutvalget får behandlet forslaget. Saken kan så behandles i et senere studieutvalgsmøte og studiet eventuelt lyses ut separat. Det er planlagt internasjonal rekruttering til dette tilbudet og de vanlige informasjonskanalene for videreutdanninger vil uansett ikke være særlig relevante. Det vil dermed fortsatt være mulig å igangsette et slikt studietilbud i studieåret , om det skulle bli vedtatt. Forslaget til studieplan er vedlagt til orientering. Utover dette er det ikke lagt opp til noen endring av videreutdanningstilbudet for studieåret , og programutvalg/ fagseksjoner er derfor ikke bedt spesielt om å foreslå nye tilbud. 3

13 Forslag til vedtak: Følgende videreutdanningstilbud lyses ut for studieåret : praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - heltid) praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - deltid over 2 år) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - heltid) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - deltid over 2 år) årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) årsstudium i kirkemusikk II (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) administrasjon og ledelse (30 studiepoeng - deltid over 1 år) anvendt musikkteori (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse I (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse II (30 studiepoeng - deltid over 1 år) komposisjon (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Live Electronics (30 studiepoeng - deltid over 1 år) minoritetskulturer i musikkundervisning (30 studiepoeng - deltid over 1 år) kultur, kritikk og kommunikasjon (15 studiepoeng deltid over 1 år) Fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag lyses ikke ut for PPU. Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver VEDLEGG: 1. Forslag til studieplan for videreutdanning i komposisjon for større jazzensembler pr Lenke til studieplan for gjeldende videreutdanning i komposisjon: 2013/Studier/Videreutdanning/VUKOMP-Videreutdanning-i-komposisjon 4

14 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Videreutdanning i komposisjon for større jazzensembler VUKOMPJAZZ Ingen formell kvalifikasjon 30 studiepoeng deltidsstudium over 1 år Opptakskrav 120 studiepoeng i musikk. Søkere må kunne dokumentere gode kunnskaper i god kjennskap til jazz harmonikk og teori samt ferdigheter og erfaring i komposisjon for større jazzensemble. Med søknadspapirene må du legge ved: en tekst (1-2 sider) hvor du redegjør for din bakgrunn, kompetanse og planer for studiet Partiturer (Finale eller Sibelius) + lydopptak (audio-cd/soundcloud eller lignende) av minst 3 egne komposisjoner eller arrangement for større jazzensemble. Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av det innsendte materialet. Det gjennomføres derfor ikke praktiske opptaksprøver på Musikkhøgskolen. Det kan bli avholdt intervjuer. Kort beskrivelse av studiet Jazzkomposisjon/arrangering er et studietilbud rettet mot komponister og arrangører som arbeider med store besetninger som storband/blåseensembler, innen sjangeren jazz. Studiet gir deg bakgrunn til og komponere, arrangere og instrumentere for slike ensembler. Videreutdanningen skal gi mulighet til å utvikle egne skapende evner Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, debatt, gruppearbeid og eget arbeid. Musikkhøgskolen forutsetter at du disponerer en bærbar datamaskin og aktuell programvare. Se studieplan for krav. Hvorfor studere Jazzkomposisjon/arrangering? Det spilles og skrives mer og mer musikk for store ensembler innen sjangeren. NMH kan nå for første gang tilby dette som studie, og vil gi deg mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring, og lære, om komposisjonsteknikker for større jazzensembleformer. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til mastergradsstudiet i komposisjon. Mål for studiet Kandidaten kan utvikle et musikalsk materiale fra ide til en komposisjon med selvstendig kunstnerisk egenart viser, gjennom egen kunstnerisk produksjon, kunnskap om relevante komposisjonsformer og orkestrering innen feltet

15 kan analysere, drøfte og formidle estetiske problemstillinger knyttet til egne og andres kompositoriske problemstillinger Organisering Studiet er organisert som et deltidsstudium. Studiet vil være samlingsbasert, med 6, timers samlinger. En av disse samlinger kan være en innspillings-session, av egne verker, med et stort ensemble. Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette gjelder emnene i denne videreutdanningen. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. I deler av studiet kan ikke selvstendige studier erstatte den undervisning som gis. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den samlede ressurs som studentgruppen utgjør. Les om fravær og permisjon (Lovdata) Vurdering I studieprogrammet benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått. Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata) Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Kvalitet i utdanningen NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer. Les mer om utdanningskvalitet ved NMH Emnestruktur For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid. Emnekode Emnets navn Stp Studiepoeng pr. år 1.år Komp 26 Komponering, Komp27 Komponering, 15 Sum: 30 2

16 3

17 KOMP26 Komponering, arrangering og instrumentering for større jazzensemble(15)* Kort oversikt Studiepoeng 15 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Kort om emnet Valgemne Bachelor og Videreutdanning Høstsemester Samlingsbasert. Skriftlige oppgaver Innlevering av eksempler på eget arbeid i form av notemateriale og/eller lyd Norsk eller engelsk Emnet tar for seg komponering arrangering og instrumentering belyst ut fra jazzkomposisjon for større ensembler. Faget er åpent for studenter som arbeider innen alle musikalske stilarter, men som har god kjennskap til jazz harmonikk og teori. NB: Deltagelse innvilges på bakgrunn av innlevert materiale (noter og/eller lyd). Det kan bli avholdt intervju. Mål Ved fullført emne er det forventet at studenten har tilegnet seg verktøy for kompositorisk bearbeidelse av eget musikalsk materiale, basiskunnskaper i arrangerings og instrumenteringsteknikker har tilegnet seg kunnskaper om hvordan komponistens situasjon er i samfunnet, hvordan han/hun kan møte arbeidslivet Innhold Komponering, instrumentering og arrangering for større jazzensemble Arrangering/Instrumentering Forholdet mellom ulike typer improvisasjon og komposisjon Arbeid med egne kunstneriske prosjekter Orientering om opphavsrett og arbeidsmuligheter

18 Organisering Studiet vil være samlingsbasert, med 3 samlinger på timers. Undervisningen kan også organiseres som internett/skype baserte forelesninger og veilednings samtaler Arbeidskrav Studentene må levere inn 3 komposisjoner/arrangement i løpet av studieåret, til fastsatt tid. Deltagelse på alle samlinger Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av 2 interne sensorer på grunnlag av de innleverte oppgavene. Ny vurdering: Ved ikke bestått vurdering må studenten levere det arbeidskravet som ikke er bestått på nytt. 2

19 KOMP27 Komponering, arrangering og instrumentering jazzensemble (15)* Kort oversikt Studiepoeng 15 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Kort om emnet Valgemne Bachelor Videreutdanning Vårsemesteret. Samlingsbasert Skriftlige oppgaver Godkjent KOMP26 eller tilsvarende Norsk eller engelsk Emnet tar emnet bygger på KOMP26 og omhandler samme område som KOMP26 Emnet tar for seg komponering arrangering og instrumentering belyst ut fra jazzkomposisjon for større ensembler Mål Ved fullført emne er det forventet at studenten Har god kjennskap til verktøy for kompositorisk bearbeidelse av eget musikalsk materiale, samt relevante arrangerings og instrumenteringsteknikker Ha grunnleggende kunnskaper om hvordan lede en prøvesituasjon der eget verk innstuderes har tilegnet seg kunnskaper om hvordan komponistens situasjon er i samfunnet, hvordan han/hun kan møte arbeidslivet Innhold Estetikk og formlære som er relevant for alle musikalske stilarter og delvis også for andre kunstarter. Arrangering/Instrumentering Arbeid med egne kunstneriske prosjekter Orientering om opphavsrett og arbeidsmuligheter

20 Ensemble-ledelse Organisering Studiet vil være samlingsbasert, med 3 samlinger på, timers. Undervisningen kan også organiseres som internett/skype baserte forelesninger og veilednings samtaler. Det kan også bli arrangert en avsluttende innspillings-session med et stort ensemble. Arbeidskrav Studentene må levere inn 3 komposisjoner/arrangement i løpet av studieåret, til fastsatt tid, samt opptak av minst to komposisjoner. Deltagelse på alle samlinger Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av 2 interne sensorer på grunnlag av de innleverte oppgavene. Ny vurdering: Ved ikke bestått vurdering må studenten levere det arbeidskravet som ikke er bestått på nytt. 2

21 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /77 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 5/ Opptakskvoter 2014 Studieutvalget fastsetter kvoter for opptak til alle studier. Dette gjelder både kvoter for opptak til det enkelte studieprogram og på det enkelte instrument. Forslaget til opptakskvoter bygger på studiedimensjoneringsplanen som ble vedtatt i 2009 og revidert høsten 2011, forventa studentpopulasjon for kommende studieår og det er i tillegg tatt hensyn til søkertallene og til tilgjengelige lærerressurser i faste stillinger. Opptakskvotene fastsettes før opptaksprøvene begynner, men det vil alltid oppstå behov for justeringer av kvotene underveis i opptaket. Normal prosedyre er at leder av studieutvalget har fullmakt til å justere kvotene. Selve opptaket gjøres administrativt, på grunnlag av innstillinger fra opptaksjuryene og innenfor de rammer som er fastsatt av studieutvalget, med endringer fastsatt av studieutvalgets leder. Opptaksprøver foregår i uke 8 for høgre grads studier og i uke 11 for kandidatstudier. Opptaket til disse studiene gjøres i hhv. uke 9 og uke 12. For videreutdanningsstudier er søknadsfristen 15. april, og opptaket til videreutdanning gjøres normalt i mai og begynnelsen av juni. Siden høsten 2012 har NMH hatt 601 studenter som et måltall. Dette er totalantallet etter at vi ble tildelt nye studieplasser i perioden Departementet har ikke lenger fastsatte studenttall for institusjonene og i prinsippet er det derfor NMH selv som fastsetter sitt studentmåltall. Departementets bruker studiepoengproduksjonen som viktigste resultatindikator, og det er endringer i studiepoengproduksjonen som gir utslag på budsjettildelingen, ikke antallet studenter som har tatt studiepoengene. Selv om studentmåltallet ikke lenger er uttrykt som et eget tall fra departementets side, er det riktig å si at tallet fortsatt har ligget til grunn for budsjettildelingen, ved at budsjettet er dimensjonert i forhold til den studiepoeng- og kandidatproduksjon som forventes av et bestemt antall heltidsstudenter. Departementet forventer også at tildeling av nye studieplasser og budsjettmidler gir seg utslag i en tilsvarende økning i studenttallet. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Silje Marie Øiestad Skeie NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

22 Studiumkvoter Følgende tabell viser antall søkere til de enkelte studier, antall heltidsstudenter våren 2014, antall studieplasser allerede disponert for neste studieår (studenter videre), normtall i samsvar med vedtatt studiedimensjoneringsplan, antall plasser som er ledig iht normen og forslag til opptakskvote per studium for STUDIUM Kandidatstudier: Søkere Studenter vår 2014 Studenter videre Norm Ledig etter norm Forslag kvote Utøving klassisk * ,5 111, ,8 66 Utøving improvisert musikk/jazz , Utøving folkemusikk 8 9,3 8,3 15 6,7 5 Komposisjon Kirkemusikk 8 21,7 18,7 20 1,3 4 Musikkpedagogikk , Det frie kandidatstudiet Dirigering Opera 2.avd (Inkludert i tallet for KAUTKL) Frist 1. feb (hvorav 3 overgang) Sum kandidatstudier ,2 241, ,8 114 Mastergradsstudier Diplom utøving 43 5, MAUT solo/kammer ** ,9 39, ,7 37 MAUT akk. og kammer 6 0, MAUT impro/jazz 35 15, Nordic master: The composing musician 8 (2) MAUT folkemusikk 1 2, MAUT teoretisk/kunstnerisk fordypning MAUT repetitør Master komposisjon 9 2, Master dirigering 29 2, Master kirkemusikk 1 0, Master anv. teo 5 3, Master i utøvende musikkteknologi Master musikkpedagogikk 9,3 8,1 Master kunstpedagogikk ,9 8 Master musikkterapi 15 16, Sum mastergrad ,2 72, , studenter**** 2 studenter, tas fra kvoten MAUTIJ 2

23 Videreutdanning Antall hoder Musikk og helse Musikk og helse deltid 3, PPU heltid 13, PPU deltid 7, interne Anvendt musikkteori interne Adm. og ledelse 12, studenter Komponering/instr. 4, interne Ensembleledelse I interne Ensembleledelse II interne Årsstud. i kirkemusikk 7, Minoritetskulturer studenter Live Electronics 5, interne Kultur, kritikk, kommunikasjon 5, interne Sum videreutdanning Sum alle studier ,4 321, ,4 291 * Inkl. årsstudium, unge musikere og hospitanter ** Inkl. fordypningsstudium *** Søknadsfrist 15. april **** Studentene på 2. avd opera er studenter både ved NMH og Khio og telles derfor som halvtidsstudenter. Disse studentene er regnet inn i normtallet for utøving klassisk. I tillegg til kvoten for videreutdanningene kommer interne valgemnestudenter. Omregnet til heltidsstudenter, blir summen av gamle studenter og foreslått kvote til sammen 612,6, dvs. noe over det normtall for studenter vi forholder oss til. Selv om vi har en liten overbooking i kvoten, sier all erfaring at vi må være forberedt på frafall som følge av permisjoner, studenter som trekker seg osv. Erfaringen fra de to foregående årene, tilsier at vi i større grad må fokusere på å få fylt opp kvotene så godt som mulig. Årets studenttall ligger, som man ser av tabellen, lavere enn studentmåltallet og vi må ha som mål å nå 601 heltidsekvivalenter for kommende studieår. Instrumentkvoter Kvoter for opptak pr studium må henge sammen med kvoter for opptak pr instrument. Behovet for hovedinstrumentressurser varierer fra studium til studium, og opptaket må derfor balanseres med hensyn til både studiumkvoter og instrumentkvoter. I den følgende tabellen er det satt opp et forslag til instrumentkvoter fordelt på studienivå. Tabellen viser normtall pr student i samsvar med vedtatt studiedimensjoneringsplan, antall heltidsstudenter våren 2014, antall studieplasser allerede disponert for neste studieår (stud. videre), antall søkere (som ikke er avvist eller har trukket seg) og forslag til opptakskvoter per instrument. Det er ikke lagt inn ressurs til utvekslingsstudenter på instrumenter der det normalt mottas utvekslingsstudenter. Utvekslingsstudenter skal tas opp innenfor de fastsatte kvoter, og evt. ved ressurser som blir ledige ved frafall, permisjoner og utreisende utvekslingsstudenter. 3

24 Master Kandidat Instrument Norm Studenter videre Søkere Kvote- forslag Norm Studenter videre Søkere Kvoteforslag KAUTKL/ KAUTIJ KAUTFM/ KAKM KAUTOP/KAFR KAMP KAKP KADI Akkordeon* / 1 Blokkfløyte Bratsj Cello , Cembalo Eufonium* / / 1 Fagott Fiolin , Fløyte Gitar Harpe Horn ,5 7 4 Klarinett Klaver Kontrabass ,5 6 3 Obo/engelsk horn Orgel ,7 7 4 Sang 5 2, Saxofon 2 0, Slagverk 3 1, , Trombone 2 1? Trompet Tuba 2 1, Jazzbass Jazzgitar Jazzpiano Jazzsang Jazzslagverk Jazzfiolin Jazzfløyte Jazzklarinett Jazzsaxofon Jazztrombone Jazztrompet Fele/hardingfele ,3 3 Folkesang Trekkspill/torader Andre folkemus.instr Musikkteknologi Annet instrument Frika Komposisjon Dirigering SUM , , * For akkordeon og eufonium er det kun 1 instrumentkvote uavhengig av studieprogram. 5 4

25 Forslagene til kvotefordeling er i noen grad skjønnsmessig, og det er tatt hensyn til tilgjengelige lærerressurser, til søkertall, til vedtatt studiedimensjoneringsplan og til erfaringer med hvor mange av søkerne som består opptaksprøvene. I noen grad er det avvik fra tallene som er fastsatt i studiedimensjoneringsplanen. Det kan ha ulike årsaker. Eksempel på årsaker til dette er: - Mangelfull søkning på noen områder. - På områder der dagens studenttall avviker fra studiedimensjoneringsplanen må justering for å komme nærmere planen skje gradvis. Enkelte av de små studieprogrammene på masternivå har i år ingen studenter som går videre til andre studieår. Det vil da bli feil å fylle helle studieprogramkvoten for kommende studieår, ettersom vi da ikke vil ha mulighet til å ta opp studenter året etter og ubalansen vil videreføres. Dette gjelder også i noen tilfeller innenfor instrumentkvotene. De foreslåtte kvotene må betraktes som veiledende kvoter. Underveis i opptaksprosessen vil det alltid være nødvendig å gjøre endringer. Det foreslås som vanlig at studieutvalgets leder gis fullmakt til å justere kvotene. Forslag til vedtak: De foreslåtte opptakskvotene vedtas. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å justere kvotene underveis i opptaksprosessen. Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Silje Marie Øiestad Skeie rådgiver 5

26 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /933 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 6/ Forslag til studieplan for årsstudiet i musikk og helse (MUSHEL) startkull 2014 Studieplanen for årsstudiet i musikk og helse har høsten 2013 gjennomgått en prosess i forbindelse med implementering av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og det er nå utarbeidet forslag til studieplan for årsstudiet i Musikk og helse: startkull 2014 (vedlegg 1). Om arbeidet med studieplanen Studieplanen er utarbeidet av studiekoordinator i samarbeid med studieadministrasjonen. Programutvalget for musikkterapistudier og fagseksjon for musikkterapi og musikkpedagogikk v/leder har fått anledning til å uttale seg (jf. notat, vedlegg 2). Programutvalget har gitt tilbakemeldinger om noen språklige justeringer (jf møtereferat, vedlegg 3). De språklige justeringene fra programutvalget er tatt inn i forslaget til studieplan som fremlegges for studieutvalget. Endringer Den generelle delen Den generelle delen inneholder den overordnete beskrivelsen av studieprogrammet. All tekst er gjennomgått og justert. Denne delen inneholder også de nye læringsmålene på programnivå, i tråd med kravene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, samt emnestruktur. Studieprogrammet består av tre 20-studiepoengsemner og dette er uendret i forslaget til studieplan. Det som imidlertid er endret er emnenes navn. Forslag til revidert generell del fremgår i vedlegg 1 på side 1-3, mens studieplan for startkull 2013 finnes på nettsiden 2013/Studier/Videreutdanning/MUSHEL-AArsstudium-i-musikk-og-helse Emnebeskrivelser Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

27 Det er formulert læringsmål for alle emner og både det faglige innholdet i og mellom de ulike emnene, den tekstlige strukturen, begrepsbruk, arbeidskrav og vurderingsformer er gått kritisk gjennom og justert. Dette innebærer at også kravene til obligatorisk deltakelse i undervisningen er vurdert og spesifisert for de aktivitetene der man mener det må være et krav. I tillegg er tidspunkt for innleveringer etc spesifisert for henholdsvis heltid og deltid. Målet har vært at det som står i studieplanen og emnebeskrivelsene i så stor grad som mulig skal stemme overens med det man mener skal skje og som faktisk skjer. Forslag til vedtak: Studieutvalget vedtar forslaget til studieplan for årsstudiet i musikk og helse: startkull Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver VEDLEGG: 1. Forslag til studieplan for årsstudiet i musikk og helse: startkull 2014 med emnebeskrivelser 2. Notat til programutvalg og fagseksjon datert Tilbakemeldinger fra programutvalg 2

28 Vedlegg 1 forslag til endret studieplan pr Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Versjon 27. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Årsstudium i musikk og helse MUSHEL Ingen formell kvalifikasjon. Kan inngå i en bachelorgrad. 60 studiepoeng heltidsstudium over 1 år/deltidsstudium over 2 år Opptakskrav Høyere utdanning på minimum 120 studiepoeng og bestått opptaksprøve. Om opptaksprøvene 2013 For søkere som ønsker studiet som del av en bachelorgrad kreves ingen spesiell fagfordeling innenfor opptaksgrunnlaget på 120 studiepoeng, men anbefalte fag er musikk, helse-/ sosialfag, pedagogikk/ psykologi/ spesialpedagogikk. For studenter som ønsker at studiet skal danne grunnlag for opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi kreves at studiet må være en del av, eller komme i tillegg til, en bachelorgrad som ellers inneholder minimum 60 studiepoeng i enten musikk, helse-/sosialfag eller pedagogiske/psykologiske fag. Kort beskrivelse av studiet Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner. Musikk- og helsekompetanse kan brukes i for eksempel barnehage og skole, sykehus og institusjoner, frivillig barne- og ungdomsarbeid/miljøtiltak og i kultur- og interesseorganisasjoner. Sentralt i studiet står bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, bygge lokale nettverk med vekt på inkluderende tiltak, iverksette læreprosesser som fremmer uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng. Kunnskapsinnholdet i studiet er tverrfaglig og omfatter både praktisk/kreativ, musikalsk, metodisk og teoretisk kompetanse. Studiet utgjør første trinn i en musikkterapeutisk utdanning, samtidig som det representerer en selvstendig og avsluttende enhet som kan være en del av eller komme i tillegg til en bachelorgrad. Studiet kan ha ulike funksjoner i utdanningsforløpet: Det kan utgjøre en del av eller komme i tillegg til en 3 eller 4-årig bachelorgrad/profesjonsutdanning Det kan utgjøre et selvstendig videreutdanningstilbud for søkere med relevant profesjonsutdanning innenfor for eksempel undervisning, sosial- og helsesektor og som er opptatt av problemstillinger knyttet til musikk og helse Det er en del av opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i musikkterapi Læringsmål for studiet

29 Ved fullført årsstudium i musikk og helse er det forventet at studenten dokumenterer grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse kan reflektere over problemstillinger relatert til musikk og helse med utgangspunkt i teori og erfaringskunnskap kan anvende sine faglige kvalifikasjoner i arbeid der musikk kan bidra til å gi bedret helse, utvikling og livskvalitet for mennesker i ulike livssituasjoner kan kommunisere om problemstillinger relatert til musikk og helse kan jobbe målrettet, alene og sammen med andre viser en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering med kropp, stemme og instrumental lydproduksjon kjenner til utviklingsarbeid og forskning relatert til musikk og helse, og kan bruke dette i sitt arbeid har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan arbeide i tråd med gjeldende yrkesetiske retningslinjer Organisering Studiet organiseres både som et heltids- og deltidsstudium. Undervisningen i heltidsstudiet er organisert med ukentlig undervisning, mens undervisningen i deltidsstudiet er organisert som fem ukesamlinger pr år (tre i høstsemesteret og to i vårsemesteret). Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i læringsprosessen. Evne til samarbeid og problemløsning står sentralt. Veiledning av studenten skjer i forbindelse med planlegging av studiet, valg av praksis og prosjektarbeidet. Veiledningen skal også skje i forbindelse med vurderingen av den enkeltes studiearbeid og framgang. Det gis kontinuerlig vurdering gjennom hele studietiden. Målet med veiledningen er blant annet å øve opp studentens evne til å reflektere over og analysere sin faglige utvikling. Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte. Les om fravær og permisjon (Lovdata) For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid. [Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering]. Vurdering I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata) Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. 2

30 Kvalitet i utdanningen NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer. Les mer om utdanningskvalitet ved NMH. Emnestruktur * Angir tidsmessig plassering av emne uten egne studiepoeng. MUSIKK OG HELSE - HELTID Emnekode Emnets navn Sp Studiepoeng pr. år 1.år MHMUS50 Musikkfag MHHEL50 Helsefag MHPED50 Pedagogikk, psykologi og musikkterapi MHPRAKS50 Praksis 0 * Sum: 60 MUSIKK OG HELSE - DELTID Emnekode Emnets navn Sp Studiepoeng pr. år 1.år 2.år MHMUS50 Musikkfag MHHEL50 Helsefag MHPED50 Pedagogikk, psykologi og musikkterapi MHPRAKS50 Praksis 0 * * Sum:

31 MHMUS50 Musikkfag Versjon 27. januar 2014 Kort oversikt Studiepoeng 20 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Inngår i studieprogram Musikk- og helsefag Videreutdanning / Further education Over 2/4 semestre (heltid/deltid) Vurdering fra faglærer Opptak til årsstudium i musikk og helse Norsk MUSHEL Årsstudium i musikk og helse Kort om emnet Emnet omfatter delemner som skal bidra til å styrke studentenes musikalske og kreative kunnskaper. Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten dokumenterer et musikalsk repertoar for bruk i ulike situasjoner/prosesser relatert til musikk og helse kan arrangere og innstudere eget materiell for ulike besetninger viser grunnleggende ferdigheter på et bruksinstrument viser en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering viser musikalsk breddekompetanse kan planlegge, gjennomføre og vurdere en konsertproduksjon Innhold I emnet inngår delemnene arrangering og komponering bruksinstrument (akkordeon, gitar og klaver) dans og bevegelse improvisasjon kreativ stemmebruk latinamerikansk perkusjon konsertproduksjon og gjennomføring for eksempel i ulike fengsler (heltid)/for ulike målgrupper (deltid) Innholdet i undervisningen tilrettelegges etter studentenes bakgrunn og kunnskap og skal så langt det er mulig sees i sammenheng med det studentene møter i praksis. Organisering Undervisningen i bruksinstrument foregår individuelt og/eller i gruppe.

32 I de øvrige delemnene foregår undervisningen i gruppe og organiseres normalt som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, praktiske øvelser etc. For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se Organisering under beskrivelsen av det enkelte studieprogram. Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen. Arbeidskrav 1. Arrangering og komponering: fire praktiske/muntlige/skriftlige oppgaver som må være utført innen en frist fastsatt av faglærer. Studenten kan pålegges obligatorisk deltagelse i undervisningen ved fremføring, drøfting og vurdering av egne og medstudenters oppgaver 2. Bruksinstrument: legge frem en liste med gjennomgått repertoar på minimum 20 minutter som skal godkjennes av faglærer 3. Dans og bevegelse, improvisasjon, kreativ stemmebruk og latinamerikansk perkusjon: obligatorisk aktiv deltagelse 4. Konsertproduksjon: obligatorisk aktiv deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av produksjonen Frist: arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen 15. april i emnets andre semester (heltid)/fjerde semester (deltid). Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved karakteruttrykket bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Vurderingen gjøres av emnets faglærere. For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering. 2

33 MHHEL50 Helsefag Versjon 27.januar 2014 Kort oversikt Studiepoeng 20 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Inngår i studieprogram Musikk- og helsefag Bachelor Over 2/4 semestre (heltid/deltid) Praktisk-muntlig eksamen Opptak til årsstudium i musikk og helse Norsk MUSHEL Årsstudium i musikk og helse Kort om emnet Emnet omfatter delemner som er generelle for flere typer helsefaglig virksomhet, men er først og fremst rettet mot yrkesfunksjoner med et spesielt musikk- og helsefaglig fokus. Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten gjennom kritisk refleksjon kan sette det praktiske arbeidet inn i en større tverrfaglig sammenheng kan vurdere fagfeltet i forhold til andre fagområder, teorier, etiske problemstillinger og historisk-kulturelle forutsetninger dokumenterer holdnings- og handlingskompetanse på det helsefaglige området viser evne til å registrere og beskrive sosialt samspill viser grunnleggende kommunikative ferdigheter kan vurdere bruk av musikk i tilknytning til bruk i ulike målgrupper viser et bredt repertoar av metoder til bruk i ulike målgrupper Innhold I emnet inngår delemnene Helse- og sosialfaglig teori: innføring i helsefaglig vitenskap bevegelseskunnskap diagnosekunnskap etikk helsesektorkunnskap utredningsarbeid tverrfaglig helsearbeid Undervisningen skal knytte musikk til sentrale områder innenfor helse- og sosialsektoren, som for eksempel forebyggende helsearbeid, funksjonshemming, geriatri, kriminalomsorg, pediatri, psykisk helsevern, somatikk og terminal omsorg.

34 Relasjons- og kommunikasjonserfaring: individuelle og gruppedynamiske prosesser øvelse i kontakt og samarbeid grunntrening i å være nærværende, merke egne og andres grenser og være sentrert i kontakt med andre mennesker Metodisk improvisasjon: utforskning av stemme og instrumenter improviserende kontaktøvelser metodisk egenutvikling tilrettelegging av musikkaktiviteter uilke aktivitetsformer Organisering Undervisningen foregår i gruppe. Undervisningen organiseres dels som ukentlig undervisning og dels som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, praktisk utprøving av forskjellige aktiviteter, gruppearbeid etc. For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se Organisering under beskrivelsen av det enkelte studieprogram. Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen. Arbeidskrav 1. Helse- og sosialfaglig teori: to skriftlige oppgaver, leveres 1. desember/1. mars (heltid) eller 1. desember hvert studieår for (deltid) (omfang:1000 ord pr oppgave, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg) 2. Relasjons- og kommunikasjonserfaring og metodisk improvisasjon: obligatorisk aktiv deltagelse 3. Bestått praksis (MHPRAKS50) Frist: arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen 1. mai i emnets andre semester for heltid eller innen 15. februar i emnets fjerde semester for deltid. Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer, hvorav en ekstern. Praktisk-muntlig eksamen Gjennomføres i mai/juni for heltid og mars/april for deltid. Tema for den praktisk-muntlige oppgaven oppgis en uke før eksamen. Studenten skal overfor eksamenskommisjonen kunne gjøre rede for og begrunne valg av aktiviteter for den aktuelle målgruppa. Omfang: 45 minutter For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering. 2

35 Pensum ca 800 sider 3

36 MHPED50 Pedagogikk, psykologi og musikkterapi Versjon 27.januar 2014 Kort oversikt Studiepoeng 20 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Inngår i studieprogram Musikk- og helsefag Bachelor Over 2/4 semestre (heltid/deltid) Prosjektoppgave Opptak til årsstudium i musikk og helse Norsk MUSHEL Årsstudium i musikk og helse Kort om emnet Emnet omfatter delemner som er generelle for flere typer pedagogisk utdanning, som her først og fremst rettet mot yrkesfunksjoner med et spesielt musikk- og helsefaglig fokus. Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten dokumenterer grunnleggende kunnskap om pedagogisk og psykologisk teori har innsikt i musikkterapi som fag kan planlegge, gjennomføre, begrunne og vurdere tiltak innenfor området musikk og helse Innhold I emnet inngår delemnene Pedagogikk: generell pedagogikk og didaktikk spesialpedagogikk Psykologi: generell psykologi musikken og hjernen Musikkterapi: innføring i musikkterapi Organisering Undervisningen foregår i gruppe. Undervisningen organiseres dels som ukentlig undervisning og dels som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, gruppearbeid etc.

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer

5/17 Oppnevnelse av eksterne representanter til studieprogramevalueringer MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 28.02.2017 Studieutvalget Møtedato: 03.02.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo,

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo, Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 22.10.2013 Møtedato 18.10.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Eskild Abelseth, Tom Ottar Andreassen, Mats Claesson, Brit

Detaljer

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth Møteprotokoll Utvalg Studieutvalget Møtedato 17.6.2013 Tidspunkt 13:00-14:40 Møtested NMH Oslo, 17.6.2013 Medlemmer til stede Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 18.9.2013 Møtedato 16.9.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

26/16 Søknad om innpassing av ikke-musikkfaglig valgemne - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.06.2016 Studieutvalget Møtedato: 24.06.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Studieutvalget Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge

Detaljer

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Rapport om søkertall 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Søknadstall fordelt på hovedkategorier av studier... 3 3.

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 16.9.2014 Møtedato 15.9.2014 Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

45/15 Søknad om permisjon fra kandidatstudiet i utøving - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 25.08.2015 Studieutvalget Møtedato: 16.06.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen (professor),

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016)

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) SØKERTALL 2016 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 10 (2016) Innhold Søkertall 2016 SØKERTALL 2016... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2016 Studieutvalget Møtedato: 10.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik, Siri Storheim Fra

Detaljer

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1

41/16 Søknad om dispensasjon til å fortsette i 2. avdeling av kandidatstudiet - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 29.09.2016 Studieutvalget Møtedato: 05.09.2016 Møtested: 03005 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Håkon Storm-Mathisen, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.07.2017 Studieutvalget Møtedato: 19.06.2017 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Varamedl. møtt: Forfall: Saksliste Vedtakssaker Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun,

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13. MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.10.2015 Studieutvalget Møtedato: 09.10.2015 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N.

Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, rådgiver Guro Høimyr (sak 95), rådgiver Silje Marie Ø. Skeie (sak 96), rådgiver Cathrine N. Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 7.1.2014 Møtedato 16.12.2013 Tidspunkt 14:00-16:00 Møtested NMH, møterom 03005 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 14.06.2017 Studieutvalget Møtedato: 19.05.2017 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm- Mathisen, Ole Kristian Ruud,

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan for mastergradsstudiet i komposisjon: startkull høst 2015

Studieplan for mastergradsstudiet i komposisjon: startkull høst 2015 Vedlegg 1 Forslag til studieplan startkull 2015 Studieplan for mastergradsstudiet i komposisjon: startkull høst 2015 Versjon 9. februar 2015 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013

Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 11.10.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Bente Almås, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Styret NMH

Møteprotokoll. Styret NMH Møteprotokoll Til Styret Oslo 30. september 2014 Styret Møtedato 26.09.2014 Tidspunkt 13.00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Silje Marie Øiestad Skeie, Mats Claesson, Bente Almås, Morten

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Studieutvalget Inger Elise Reitan, Gro Trondalen, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge, Tom Ottar

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet RAPPORT OM STUDIEGJENNOMFØRING 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Silje Marie Øiestad Skeie, Studierådgiver Renate hauge Sund, Eksamenskoordinator Rapport: 02/2015 Innhold Rapport om studiegjennomføring

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsine Haugstad

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsine Haugstad Møteprotokoll Styret Oslo, 18.06.2014 Møtedato 13.06.2014 Tidspunkt 12:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Vedtatt 19.05.12 Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH mai 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian A. Andresen. Møteinnkalling. Dato: 7.9.

Studieutvalget. varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian A. Andresen. Møteinnkalling. Dato: 7.9. Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, Gro Trondalen, Mats Claesson, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Brit

Detaljer

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Studieprogram P-PPUMUDA, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning Tilbys av: Det

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE h h h h h h STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i kirkemusikk GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 30. mars 2007, revidert 18. juni 2010 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer