Medlemmer: Oslo,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer: Oslo, 28.1.2014"

Transkript

1 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Veronika Weiser, Eskild Abelseth Vara: Svein Bjørkøy, Are Sandbakken, Grete Pedersen, Rita Strand Frisk, Inger-Lise Ulsrud, Jorunn Marie Bratlie, Steinar Ofsdal, Victoria Cecilie Jakhelln, Stian Andreas Andersen Studieutvalget Møtedato Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl. Bjørg J. Bjøntegaard viserektor Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold SU 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte SU 2/14 Søknad om utsatt frist på innlevering av masteroppgave - UTMASTER75 SU 3/14 Oppnevning av eksterne sensorer 2014 SU 4/14 Utlysning av videreutdanningsstudier for studieåret SU 5/14 Opptakskvoter 2014 SU 6/14 SU 7/14 SU 8/14 Forslag til studieplan for årsstudiet i musikk og helse (MUSHEL) startkull 2014 Forslag til studieplan for mastergradsstudium i kunstpedagogikk Ensemblet Levende musikere som valgemneensemble Orienteringssaker U.off. X

3 SU1/14Godkjenningavprotokollframøte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /34 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 3/ Oppnevning av eksterne sensorer 2014 Fagseksjonene har sendt inn forslag til eksterne sensorer for eksamen Vedlegg nummer en er forslag til eksterne sensorer for de utøvende eksamenene. Sensorene er rangert slik at første ønske står øverst på listen. Forslag til eksterne sensorer for eksamen i musikkpedagogikk og musikkterapi er vedlegg nummer to. Vi gjør oppmerksom på at det er to ulike sensorforslag på eksamen i pedagogikk på kandidatstudiet og videreutdanningsstudiet. Dette skyldes at det er vanskelig å finne en ekstern sensor som har mulighet til å være til stede ved begge disse eksamenene. Det vil erfaringsmessig være nødvendig å supplere listen. Dette kan skyldes sykdom, flytting av eksamenstidspunkt eller andre forhold. Siden møtefrekvensen i studieutvalget ikke tillater så rask saksbehandling dette arbeidet krever, ber vi om at studieutvalgets leder tilstedes å foreta enkeltoppnevning av sensorer der dette kan vise seg nødvendig. Forslag til vedtak: Eksterne sensorer for 2014 oppnevnes i henhold til forslaget. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å oppnevne sensorer til eksamener der slike ennå mangler, og til å oppnevne nye ved forfall. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Renate Hauge Sund NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

5 Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Renate Hauge Sund rådgiver Vedlegg 1 Eksterne sensorer - utøvende eksamen 2 Eksterne sensorer - musikkpedagogikk og musikkterapi 2

6 EKSTERNE SENSORER UTØVENDE EKSAMENER 2014 Fagseksjon for strykere Hilde Ringlund Fiolin: Susanne v. Els (Den Haag) Mark Messenger (Royal College, London) Stig Nilsson (tidl. OFO) Elise Båtnes (OFO) Bratsj: Susanne v. Els (Den Haag) Mark Messenger (Royal College, London) Cello: Anne Britt Sævig Årdal (OFO) Kontrabass: Håkan Ehrèn (Stockholm) Lasse Lagaercrantz (Helsinki) Jan Alm (Göteborg symfoniorkester) Marius Flatby (KORK) Fagseksjon for sang, dirigering og kirkemusikk Svein Bjørkøy Sang: Gerda vanzelm Torill Carlsen Solveig Kringlebotn Trond Hallstein Moe Orgel: Bine Bryndorf (København) Hans Hellsten (Malmø) Hans Davidson (København) Hans Fagius (København) Dirigering Kor: Søren Kinch-Hansen Orkester: Christian Eggen Bjarte Engeset Peter Zilway Morten Wensberg Fagseksjon for blåsere, slagverk og harpe Matz Pettersen Blokkfløyte Jostein Gundersen (Griegakademiet) Frode Thorsen (Griegakademiet) Paul Wåhlberg (UiT)

7 Fløyte Vidar Austvik (Stavanger) Torkil Bye (tidl. OFO) Obo: Mårten Larsson (Gøteborg) Bengt Rosengren (Stockholm) Gregor Witt (Rostock) Christoph Hartmann (Berlin) Klarinett: Andreas Sunden Olli Leppäniemi (Danmarks radio) Harri Mäki (Sibeliusakademiet) Christoffer Sundqvist Fagott: Ole Kr. Dahl (Musikkhøyskolen i Mannheim) Jussi Särkkä (Sibelius Akademien Georg Klütsch (Köln) Eberhard Marschall (München) Saxofon: Jörgen Petterson (Stockholm) Lars Lien (Tromsø) Christer Johnsson (Stockholm) Claus Olesen (Aarhus) Horn: Dick Gustavsson (Stockholm) Ib Lanzky-Otto (Stockholm) Lisa Ford (Gøteborg) Thomas Kjelleden (Malmø) Trompet: Kristian Steenstrup (Århus) Joakim Wangendahl (Stockholm) Odin Hagen (Stavanger) Gary Peterson (Bergen) Trombone: Jonas Bylund (Stockholm) Sverre Riise (KORK) Terje Midtgård (OFO) Peter Kristian Svendsen (Stavanger) Tuba: Knut Riser (Bergen) Arild Ovrum (Horten) Eivind Erdal (Trondheim) Carl Jacobsson (Stockholm) Thomas Røisland (KORK) Frode Amundsen (OFO)

8 Eufonium: Bjørn Bogetvedt (Marinemusikken i Horten) Geir Davidsen (Tromsø) Slagverk: Christian Dierstein Bart Quartier (Brüssel) Gert Francois (Brüssel) Niklas Bromare (Stockholm) Harpe: Gabriella Dall Oro Irina Kotkina (Hamburg) Reija Bister Imogen Barford (Guildhall School of Music and Drama, London) Fagseksjon for klaver, akkompagnement og gitar Hilde Ringlund Klaver: Niklas Siveløv (København) Akkordeon: Geir Draugsvoll (København) Prof. Matti Rantanen (Sibeliusakademiet) Gitar: Stein-Erik Olsen (Griegakademiet) Jarl Rune Strømdahl (Trondheim) Repetitør: Sigmund Hjelseth Bjørn Strandvold Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk Morten Halle Bugge Wesseltoft Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi Mats Claesson Komposisjon Glenn Erik Haugland Musikkteknologi Alexander Refsum Jensenius

9 Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi Kristin Kjølberg Musikk og helse: MTMAST70 Randi Rolfsjord MTMUSTER70 Gro Hallan Tønsberg Kerstin Dyblie Erdal Torunn Einbu Musikkpedagogikk: MPTEO70 Gro Anita Kamsvåg MPMAST70 Catharina Christoffersen MP PED Jorunn Thortveit PPU PED Hanne Christensen MP FAGDI Toril Vist PPU FAGDI Elin Angelo (ny) Thorolf Krüger

10 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /64 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 4/ Utlysning av videreutdanningsstudier for studieåret For studieåret vedtok studieutvalget at følgende videreutdanningstilbud skulle lyses ut: administrasjon og ledelse (30 studiepoeng - deltid over 1 år) komposisjon (30 studiepoeng - deltid over 1 år) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - heltid) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - deltid over 2 år) praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - heltid) praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - deltid over 2 år) minoritetskulturer i musikkundervisning (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse I (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse II (30 studiepoeng - deltid over 1 år) anvendt musikkteori (30 studiepoeng - deltid over 1 år) årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) årsstudium i kirkemusikk II (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) Live Electronics (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag lyses ikke ut for PPU. Alle utlyste tilbud, bortsett fra minoritetskulturer i musikkundervisning, ble igangsatt. Videreutdanningstilbudet har vært forholdsvis stabilt gjennom de siste årene og det har vært forutsatt at en del tilbud skal kunne fungere både som videreutdanningstilbud og som valgenheter. Alle enheter, unntatt praktisk-pedagogisk utdanning heltid og musikk og helse heltid, blir tilbudt som valgenheter. I løpet av studieåret ble det i samarbeid med kulturskolerådet utviklet to nye videreutdanningstilbud, Gehørbasert ledelse (15 sp) Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

11 og Kultur, kritikk og kommunikasjon (15 sp). Nedenfor kommenteres noen av videreutdanningene nærmere. Musikkteorididaktikkvarianten i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) I studieplanen for PPU står det at Avhengig av studentens faglige fordypning, velges fagdidaktikk for instrumental- og ensembleundervisning eller fagdidaktikk for musikkteoretiske fag som didaktisk spesialisering. De tre siste årene har det blitt diskutert hvorvidt NMH burde tilby Musikkteorididaktikkvarianten i PPU. I tillegg har det vært en del praktiske utfordringer omkring organiseringen av praksis i videregående skole. I 2011 endte det med at PPU heltid ble lyst ut med mulighet for å velge musikkteorididaktikkvarianten, mens PPU deltid ble utlyst uten denne varianten. I 2012 og 2013 ble verken heltid eller deltid av denne varianten utlyst. Diskusjonen omkring hvorvidt NMH burde tilby musikkteorididaktikkvarianten i PPU er, i påvente av ny rammeplan for PPU, blitt utsatt. Rammeplanen er pr dags dato ennå ikke fastsatt. Det anbefales at man avventer ytterligere med å ta diskusjonen om hvorvidt NMH skal tilby en slik variant i PPU og at fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag ikke utlyses for studieåret Minoritetskulturer i musikkundervisning Programmet har utfordringer med rekrutteringen, blant annet fordi programmet på mange måter er et utypisk NMH program med en helt annen potensiell søkermasse enn våre øvrige program. Det har blitt diskutert om programmet bør lyses ut hvert år. I den forbindelse er det konkludert med at jo flere huller vi får i kontinuiteten i å utlyse tilbudet desto vanskeligere kan det bli med rekruttering. I perioden har programmet blitt utlyst fire ganger, men kun igangsatt en gang (i 2010). Det kan også nevnes at kun en av fem studenter som i 2010 ble tatt opp til programmet fullført e studiet. Programmets studieplan ble revidert i Videreutdanningen ble lyst ut både i 2012 og 2013, og det foreslås at programmet også utlyses for studieåret Gehørbasert ledelse og Kultur, kritikk og kommunikasjon Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole har siden 2008 hatt en samarbeidsavtale. Ledelsesutdanning som samarbeidsområde inngår som en del av avtalen.: [ ] Ledelsesutdanning Ledelsesutdanning og lederutvikling er et spesielt ansvar for Norsk kulturskoleråd, som utviklings- og interesseorganisasjon for kommuner med kommunal kulturskole. Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole vil samarbeide om utvikling og gjennomføring av ledelsesutdanning og lederutvikling i form av etterutdanning og med mulighet for utvikling av mer omfattende ledelsesutdanning i form av en erfaringsbasert mastegradsutdanning i kulturledelse. [ ] I denne perioden ble det utviklet et ledelseskurs, med det klingende navnet Gehørbasert ledelse, for kulturskoleledere. Det var helt siden oppstarten av kurset et mål at kurset skulle utvikles til en videreutdanningsenhet ved Musikkhøgskolen og i 2013 ble dette fullført ved blant annet at en studieplan for videreutdanningen Gehørbasert ledelse (15 sp) ble utviklet og et første studentkull ble uteksaminert. Kulturskolelederne som fullførte videreutdanningen viste stor interesse for videre studier og med bakgrunn i dette og 2

12 samarbeidsavtalen opprettet og igangsatte NMH høsten 2013 videreutdanningen Kultur, kritikk og kommunikasjon (15 sp). Inneværende studieår følger 22 studenter denne videreutdanningen. Det er tenkt at begge videreutdanningene også skal tilbys som valgemner på masternivå til NMHs øvrige masterstudenter. På sikt er det også tenkt at begge disse videreutdanningene skal inngå som spesialiseringsemner i en erfaringsbasert mastergradsutdanning i kulturledelse (jf. sitat fra samarbeidsavtalen mellom Norsk kulturskoleråd og NMH). Gehørbasert ledelse har inntil nå blitt gjennomført i kulturskolerådets regi og det er tenkt at NMH skal overta ved neste oppstart. Utdanningen er erfaringsbasert ved at den i tillegg til krav om bachelorutdanning også krever to års relevant arbeidserfaring. Kultur, kritikk og kommunikasjon blir gjennomført på NMH dette studieåret. Utdanningen er ikke erfaringsbasert, det vil si at vi enkelt vil kunne tilby denne videreutdanningen som et valgemne på masternivå til våre masterstudenter. Med bakgrunn i dette foreslås det at Kultur, kritikk og kommunikasjon utlyses for studieåret Komposisjon for større jazzensembler Fagseksjon for komposisjon, musikkteknologi og musikkteori har sendt inn et studieplanforslag for en videreutdanning i komposisjon for større jazzensembler (30 sp). Studieplanforslaget har ikke vært drøftet i programutvalget for komposisjons- og musikkteoristudier. Studieplanen fremstår som noe uferdig og det er foreløpig uklart hvorfor det faglige innholdet i studietilbudet ikke kan inngå i videreutdanningen Komposisjon (30 sp), siden læringsmålene for de to tilbudene er så å si identiske. Den største forskjellen er at den foreslåtte nye videreutdanningen består av to 15 studiepoengsemner og er samlingsbasert, mens den gjeldende videreutdanningen består av ett 30 studiepoengsemne og har ukentlig undervisning. Administrasjonen er ikke kjent med om det har vært diskutert å splitte opp den gjeldende videreutdanningen i to 15 studiepoengsemner og om den bør/kan gjennomføres samlingsbasert. Som nevnt framstår forslaget som uferdig, og det er ennå ikke diskutert i programutvalget. Med bakgrunn i dette foreslås det at arbeidsgruppa som har utarbeidet studieplanforslaget for videreutdanningen i komposisjon for større jazzensembler i samarbeid med administrasjonen arbeider videre med videreutdanningen og sørger for at programutvalget får behandlet forslaget. Saken kan så behandles i et senere studieutvalgsmøte og studiet eventuelt lyses ut separat. Det er planlagt internasjonal rekruttering til dette tilbudet og de vanlige informasjonskanalene for videreutdanninger vil uansett ikke være særlig relevante. Det vil dermed fortsatt være mulig å igangsette et slikt studietilbud i studieåret , om det skulle bli vedtatt. Forslaget til studieplan er vedlagt til orientering. Utover dette er det ikke lagt opp til noen endring av videreutdanningstilbudet for studieåret , og programutvalg/ fagseksjoner er derfor ikke bedt spesielt om å foreslå nye tilbud. 3

13 Forslag til vedtak: Følgende videreutdanningstilbud lyses ut for studieåret : praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - heltid) praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng - deltid over 2 år) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - heltid) årsstudium i musikk og helse (60 studiepoeng - deltid over 2 år) årsstudium i kirkemusikk I (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) årsstudium i kirkemusikk II (60 studiepoeng - heltid eller deltid over 2 år) administrasjon og ledelse (30 studiepoeng - deltid over 1 år) anvendt musikkteori (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse I (30 studiepoeng - deltid over 1 år) ensembleledelse II (30 studiepoeng - deltid over 1 år) komposisjon (30 studiepoeng - deltid over 1 år) Live Electronics (30 studiepoeng - deltid over 1 år) minoritetskulturer i musikkundervisning (30 studiepoeng - deltid over 1 år) kultur, kritikk og kommunikasjon (15 studiepoeng deltid over 1 år) Fagdidaktikkvarianten for musikkteoretiske fag lyses ikke ut for PPU. Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver VEDLEGG: 1. Forslag til studieplan for videreutdanning i komposisjon for større jazzensembler pr Lenke til studieplan for gjeldende videreutdanning i komposisjon: 2013/Studier/Videreutdanning/VUKOMP-Videreutdanning-i-komposisjon 4

14 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Videreutdanning i komposisjon for større jazzensembler VUKOMPJAZZ Ingen formell kvalifikasjon 30 studiepoeng deltidsstudium over 1 år Opptakskrav 120 studiepoeng i musikk. Søkere må kunne dokumentere gode kunnskaper i god kjennskap til jazz harmonikk og teori samt ferdigheter og erfaring i komposisjon for større jazzensemble. Med søknadspapirene må du legge ved: en tekst (1-2 sider) hvor du redegjør for din bakgrunn, kompetanse og planer for studiet Partiturer (Finale eller Sibelius) + lydopptak (audio-cd/soundcloud eller lignende) av minst 3 egne komposisjoner eller arrangement for større jazzensemble. Juryen vurderer din søknad på bakgrunn av det innsendte materialet. Det gjennomføres derfor ikke praktiske opptaksprøver på Musikkhøgskolen. Det kan bli avholdt intervjuer. Kort beskrivelse av studiet Jazzkomposisjon/arrangering er et studietilbud rettet mot komponister og arrangører som arbeider med store besetninger som storband/blåseensembler, innen sjangeren jazz. Studiet gir deg bakgrunn til og komponere, arrangere og instrumentere for slike ensembler. Videreutdanningen skal gi mulighet til å utvikle egne skapende evner Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, debatt, gruppearbeid og eget arbeid. Musikkhøgskolen forutsetter at du disponerer en bærbar datamaskin og aktuell programvare. Se studieplan for krav. Hvorfor studere Jazzkomposisjon/arrangering? Det spilles og skrives mer og mer musikk for store ensembler innen sjangeren. NMH kan nå for første gang tilby dette som studie, og vil gi deg mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring, og lære, om komposisjonsteknikker for større jazzensembleformer. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til mastergradsstudiet i komposisjon. Mål for studiet Kandidaten kan utvikle et musikalsk materiale fra ide til en komposisjon med selvstendig kunstnerisk egenart viser, gjennom egen kunstnerisk produksjon, kunnskap om relevante komposisjonsformer og orkestrering innen feltet

15 kan analysere, drøfte og formidle estetiske problemstillinger knyttet til egne og andres kompositoriske problemstillinger Organisering Studiet er organisert som et deltidsstudium. Studiet vil være samlingsbasert, med 6, timers samlinger. En av disse samlinger kan være en innspillings-session, av egne verker, med et stort ensemble. Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette gjelder emnene i denne videreutdanningen. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. I deler av studiet kan ikke selvstendige studier erstatte den undervisning som gis. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den samlede ressurs som studentgruppen utgjør. Les om fravær og permisjon (Lovdata) Vurdering I studieprogrammet benyttes karakterskalaen bestått/ikke bestått. Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata) Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Kvalitet i utdanningen NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer. Les mer om utdanningskvalitet ved NMH Emnestruktur For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid. Emnekode Emnets navn Stp Studiepoeng pr. år 1.år Komp 26 Komponering, Komp27 Komponering, 15 Sum: 30 2

16 3

17 KOMP26 Komponering, arrangering og instrumentering for større jazzensemble(15)* Kort oversikt Studiepoeng 15 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Kort om emnet Valgemne Bachelor og Videreutdanning Høstsemester Samlingsbasert. Skriftlige oppgaver Innlevering av eksempler på eget arbeid i form av notemateriale og/eller lyd Norsk eller engelsk Emnet tar for seg komponering arrangering og instrumentering belyst ut fra jazzkomposisjon for større ensembler. Faget er åpent for studenter som arbeider innen alle musikalske stilarter, men som har god kjennskap til jazz harmonikk og teori. NB: Deltagelse innvilges på bakgrunn av innlevert materiale (noter og/eller lyd). Det kan bli avholdt intervju. Mål Ved fullført emne er det forventet at studenten har tilegnet seg verktøy for kompositorisk bearbeidelse av eget musikalsk materiale, basiskunnskaper i arrangerings og instrumenteringsteknikker har tilegnet seg kunnskaper om hvordan komponistens situasjon er i samfunnet, hvordan han/hun kan møte arbeidslivet Innhold Komponering, instrumentering og arrangering for større jazzensemble Arrangering/Instrumentering Forholdet mellom ulike typer improvisasjon og komposisjon Arbeid med egne kunstneriske prosjekter Orientering om opphavsrett og arbeidsmuligheter

18 Organisering Studiet vil være samlingsbasert, med 3 samlinger på timers. Undervisningen kan også organiseres som internett/skype baserte forelesninger og veilednings samtaler Arbeidskrav Studentene må levere inn 3 komposisjoner/arrangement i løpet av studieåret, til fastsatt tid. Deltagelse på alle samlinger Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av 2 interne sensorer på grunnlag av de innleverte oppgavene. Ny vurdering: Ved ikke bestått vurdering må studenten levere det arbeidskravet som ikke er bestått på nytt. 2

19 KOMP27 Komponering, arrangering og instrumentering jazzensemble (15)* Kort oversikt Studiepoeng 15 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Kort om emnet Valgemne Bachelor Videreutdanning Vårsemesteret. Samlingsbasert Skriftlige oppgaver Godkjent KOMP26 eller tilsvarende Norsk eller engelsk Emnet tar emnet bygger på KOMP26 og omhandler samme område som KOMP26 Emnet tar for seg komponering arrangering og instrumentering belyst ut fra jazzkomposisjon for større ensembler Mål Ved fullført emne er det forventet at studenten Har god kjennskap til verktøy for kompositorisk bearbeidelse av eget musikalsk materiale, samt relevante arrangerings og instrumenteringsteknikker Ha grunnleggende kunnskaper om hvordan lede en prøvesituasjon der eget verk innstuderes har tilegnet seg kunnskaper om hvordan komponistens situasjon er i samfunnet, hvordan han/hun kan møte arbeidslivet Innhold Estetikk og formlære som er relevant for alle musikalske stilarter og delvis også for andre kunstarter. Arrangering/Instrumentering Arbeid med egne kunstneriske prosjekter Orientering om opphavsrett og arbeidsmuligheter

20 Ensemble-ledelse Organisering Studiet vil være samlingsbasert, med 3 samlinger på, timers. Undervisningen kan også organiseres som internett/skype baserte forelesninger og veilednings samtaler. Det kan også bli arrangert en avsluttende innspillings-session med et stort ensemble. Arbeidskrav Studentene må levere inn 3 komposisjoner/arrangement i løpet av studieåret, til fastsatt tid, samt opptak av minst to komposisjoner. Deltagelse på alle samlinger Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av 2 interne sensorer på grunnlag av de innleverte oppgavene. Ny vurdering: Ved ikke bestått vurdering må studenten levere det arbeidskravet som ikke er bestått på nytt. 2

21 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /77 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 5/ Opptakskvoter 2014 Studieutvalget fastsetter kvoter for opptak til alle studier. Dette gjelder både kvoter for opptak til det enkelte studieprogram og på det enkelte instrument. Forslaget til opptakskvoter bygger på studiedimensjoneringsplanen som ble vedtatt i 2009 og revidert høsten 2011, forventa studentpopulasjon for kommende studieår og det er i tillegg tatt hensyn til søkertallene og til tilgjengelige lærerressurser i faste stillinger. Opptakskvotene fastsettes før opptaksprøvene begynner, men det vil alltid oppstå behov for justeringer av kvotene underveis i opptaket. Normal prosedyre er at leder av studieutvalget har fullmakt til å justere kvotene. Selve opptaket gjøres administrativt, på grunnlag av innstillinger fra opptaksjuryene og innenfor de rammer som er fastsatt av studieutvalget, med endringer fastsatt av studieutvalgets leder. Opptaksprøver foregår i uke 8 for høgre grads studier og i uke 11 for kandidatstudier. Opptaket til disse studiene gjøres i hhv. uke 9 og uke 12. For videreutdanningsstudier er søknadsfristen 15. april, og opptaket til videreutdanning gjøres normalt i mai og begynnelsen av juni. Siden høsten 2012 har NMH hatt 601 studenter som et måltall. Dette er totalantallet etter at vi ble tildelt nye studieplasser i perioden Departementet har ikke lenger fastsatte studenttall for institusjonene og i prinsippet er det derfor NMH selv som fastsetter sitt studentmåltall. Departementets bruker studiepoengproduksjonen som viktigste resultatindikator, og det er endringer i studiepoengproduksjonen som gir utslag på budsjettildelingen, ikke antallet studenter som har tatt studiepoengene. Selv om studentmåltallet ikke lenger er uttrykt som et eget tall fra departementets side, er det riktig å si at tallet fortsatt har ligget til grunn for budsjettildelingen, ved at budsjettet er dimensjonert i forhold til den studiepoeng- og kandidatproduksjon som forventes av et bestemt antall heltidsstudenter. Departementet forventer også at tildeling av nye studieplasser og budsjettmidler gir seg utslag i en tilsvarende økning i studenttallet. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Silje Marie Øiestad Skeie NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

22 Studiumkvoter Følgende tabell viser antall søkere til de enkelte studier, antall heltidsstudenter våren 2014, antall studieplasser allerede disponert for neste studieår (studenter videre), normtall i samsvar med vedtatt studiedimensjoneringsplan, antall plasser som er ledig iht normen og forslag til opptakskvote per studium for STUDIUM Kandidatstudier: Søkere Studenter vår 2014 Studenter videre Norm Ledig etter norm Forslag kvote Utøving klassisk * ,5 111, ,8 66 Utøving improvisert musikk/jazz , Utøving folkemusikk 8 9,3 8,3 15 6,7 5 Komposisjon Kirkemusikk 8 21,7 18,7 20 1,3 4 Musikkpedagogikk , Det frie kandidatstudiet Dirigering Opera 2.avd (Inkludert i tallet for KAUTKL) Frist 1. feb (hvorav 3 overgang) Sum kandidatstudier ,2 241, ,8 114 Mastergradsstudier Diplom utøving 43 5, MAUT solo/kammer ** ,9 39, ,7 37 MAUT akk. og kammer 6 0, MAUT impro/jazz 35 15, Nordic master: The composing musician 8 (2) MAUT folkemusikk 1 2, MAUT teoretisk/kunstnerisk fordypning MAUT repetitør Master komposisjon 9 2, Master dirigering 29 2, Master kirkemusikk 1 0, Master anv. teo 5 3, Master i utøvende musikkteknologi Master musikkpedagogikk 9,3 8,1 Master kunstpedagogikk ,9 8 Master musikkterapi 15 16, Sum mastergrad ,2 72, , studenter**** 2 studenter, tas fra kvoten MAUTIJ 2

23 Videreutdanning Antall hoder Musikk og helse Musikk og helse deltid 3, PPU heltid 13, PPU deltid 7, interne Anvendt musikkteori interne Adm. og ledelse 12, studenter Komponering/instr. 4, interne Ensembleledelse I interne Ensembleledelse II interne Årsstud. i kirkemusikk 7, Minoritetskulturer studenter Live Electronics 5, interne Kultur, kritikk, kommunikasjon 5, interne Sum videreutdanning Sum alle studier ,4 321, ,4 291 * Inkl. årsstudium, unge musikere og hospitanter ** Inkl. fordypningsstudium *** Søknadsfrist 15. april **** Studentene på 2. avd opera er studenter både ved NMH og Khio og telles derfor som halvtidsstudenter. Disse studentene er regnet inn i normtallet for utøving klassisk. I tillegg til kvoten for videreutdanningene kommer interne valgemnestudenter. Omregnet til heltidsstudenter, blir summen av gamle studenter og foreslått kvote til sammen 612,6, dvs. noe over det normtall for studenter vi forholder oss til. Selv om vi har en liten overbooking i kvoten, sier all erfaring at vi må være forberedt på frafall som følge av permisjoner, studenter som trekker seg osv. Erfaringen fra de to foregående årene, tilsier at vi i større grad må fokusere på å få fylt opp kvotene så godt som mulig. Årets studenttall ligger, som man ser av tabellen, lavere enn studentmåltallet og vi må ha som mål å nå 601 heltidsekvivalenter for kommende studieår. Instrumentkvoter Kvoter for opptak pr studium må henge sammen med kvoter for opptak pr instrument. Behovet for hovedinstrumentressurser varierer fra studium til studium, og opptaket må derfor balanseres med hensyn til både studiumkvoter og instrumentkvoter. I den følgende tabellen er det satt opp et forslag til instrumentkvoter fordelt på studienivå. Tabellen viser normtall pr student i samsvar med vedtatt studiedimensjoneringsplan, antall heltidsstudenter våren 2014, antall studieplasser allerede disponert for neste studieår (stud. videre), antall søkere (som ikke er avvist eller har trukket seg) og forslag til opptakskvoter per instrument. Det er ikke lagt inn ressurs til utvekslingsstudenter på instrumenter der det normalt mottas utvekslingsstudenter. Utvekslingsstudenter skal tas opp innenfor de fastsatte kvoter, og evt. ved ressurser som blir ledige ved frafall, permisjoner og utreisende utvekslingsstudenter. 3

24 Master Kandidat Instrument Norm Studenter videre Søkere Kvote- forslag Norm Studenter videre Søkere Kvoteforslag KAUTKL/ KAUTIJ KAUTFM/ KAKM KAUTOP/KAFR KAMP KAKP KADI Akkordeon* / 1 Blokkfløyte Bratsj Cello , Cembalo Eufonium* / / 1 Fagott Fiolin , Fløyte Gitar Harpe Horn ,5 7 4 Klarinett Klaver Kontrabass ,5 6 3 Obo/engelsk horn Orgel ,7 7 4 Sang 5 2, Saxofon 2 0, Slagverk 3 1, , Trombone 2 1? Trompet Tuba 2 1, Jazzbass Jazzgitar Jazzpiano Jazzsang Jazzslagverk Jazzfiolin Jazzfløyte Jazzklarinett Jazzsaxofon Jazztrombone Jazztrompet Fele/hardingfele ,3 3 Folkesang Trekkspill/torader Andre folkemus.instr Musikkteknologi Annet instrument Frika Komposisjon Dirigering SUM , , * For akkordeon og eufonium er det kun 1 instrumentkvote uavhengig av studieprogram. 5 4

25 Forslagene til kvotefordeling er i noen grad skjønnsmessig, og det er tatt hensyn til tilgjengelige lærerressurser, til søkertall, til vedtatt studiedimensjoneringsplan og til erfaringer med hvor mange av søkerne som består opptaksprøvene. I noen grad er det avvik fra tallene som er fastsatt i studiedimensjoneringsplanen. Det kan ha ulike årsaker. Eksempel på årsaker til dette er: - Mangelfull søkning på noen områder. - På områder der dagens studenttall avviker fra studiedimensjoneringsplanen må justering for å komme nærmere planen skje gradvis. Enkelte av de små studieprogrammene på masternivå har i år ingen studenter som går videre til andre studieår. Det vil da bli feil å fylle helle studieprogramkvoten for kommende studieår, ettersom vi da ikke vil ha mulighet til å ta opp studenter året etter og ubalansen vil videreføres. Dette gjelder også i noen tilfeller innenfor instrumentkvotene. De foreslåtte kvotene må betraktes som veiledende kvoter. Underveis i opptaksprosessen vil det alltid være nødvendig å gjøre endringer. Det foreslås som vanlig at studieutvalgets leder gis fullmakt til å justere kvotene. Forslag til vedtak: De foreslåtte opptakskvotene vedtas. Studieutvalgets leder gis fullmakt til å justere kvotene underveis i opptaksprosessen. Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Silje Marie Øiestad Skeie rådgiver 5

26 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /933 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 6/ Forslag til studieplan for årsstudiet i musikk og helse (MUSHEL) startkull 2014 Studieplanen for årsstudiet i musikk og helse har høsten 2013 gjennomgått en prosess i forbindelse med implementering av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og det er nå utarbeidet forslag til studieplan for årsstudiet i Musikk og helse: startkull 2014 (vedlegg 1). Om arbeidet med studieplanen Studieplanen er utarbeidet av studiekoordinator i samarbeid med studieadministrasjonen. Programutvalget for musikkterapistudier og fagseksjon for musikkterapi og musikkpedagogikk v/leder har fått anledning til å uttale seg (jf. notat, vedlegg 2). Programutvalget har gitt tilbakemeldinger om noen språklige justeringer (jf møtereferat, vedlegg 3). De språklige justeringene fra programutvalget er tatt inn i forslaget til studieplan som fremlegges for studieutvalget. Endringer Den generelle delen Den generelle delen inneholder den overordnete beskrivelsen av studieprogrammet. All tekst er gjennomgått og justert. Denne delen inneholder også de nye læringsmålene på programnivå, i tråd med kravene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, samt emnestruktur. Studieprogrammet består av tre 20-studiepoengsemner og dette er uendret i forslaget til studieplan. Det som imidlertid er endret er emnenes navn. Forslag til revidert generell del fremgår i vedlegg 1 på side 1-3, mens studieplan for startkull 2013 finnes på nettsiden 2013/Studier/Videreutdanning/MUSHEL-AArsstudium-i-musikk-og-helse Emnebeskrivelser Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Hege Brodahl NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

27 Det er formulert læringsmål for alle emner og både det faglige innholdet i og mellom de ulike emnene, den tekstlige strukturen, begrepsbruk, arbeidskrav og vurderingsformer er gått kritisk gjennom og justert. Dette innebærer at også kravene til obligatorisk deltakelse i undervisningen er vurdert og spesifisert for de aktivitetene der man mener det må være et krav. I tillegg er tidspunkt for innleveringer etc spesifisert for henholdsvis heltid og deltid. Målet har vært at det som står i studieplanen og emnebeskrivelsene i så stor grad som mulig skal stemme overens med det man mener skal skje og som faktisk skjer. Forslag til vedtak: Studieutvalget vedtar forslaget til studieplan for årsstudiet i musikk og helse: startkull Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver VEDLEGG: 1. Forslag til studieplan for årsstudiet i musikk og helse: startkull 2014 med emnebeskrivelser 2. Notat til programutvalg og fagseksjon datert Tilbakemeldinger fra programutvalg 2

28 Vedlegg 1 forslag til endret studieplan pr Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Versjon 27. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Årsstudium i musikk og helse MUSHEL Ingen formell kvalifikasjon. Kan inngå i en bachelorgrad. 60 studiepoeng heltidsstudium over 1 år/deltidsstudium over 2 år Opptakskrav Høyere utdanning på minimum 120 studiepoeng og bestått opptaksprøve. Om opptaksprøvene 2013 For søkere som ønsker studiet som del av en bachelorgrad kreves ingen spesiell fagfordeling innenfor opptaksgrunnlaget på 120 studiepoeng, men anbefalte fag er musikk, helse-/ sosialfag, pedagogikk/ psykologi/ spesialpedagogikk. For studenter som ønsker at studiet skal danne grunnlag for opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi kreves at studiet må være en del av, eller komme i tillegg til, en bachelorgrad som ellers inneholder minimum 60 studiepoeng i enten musikk, helse-/sosialfag eller pedagogiske/psykologiske fag. Kort beskrivelse av studiet Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner. Musikk- og helsekompetanse kan brukes i for eksempel barnehage og skole, sykehus og institusjoner, frivillig barne- og ungdomsarbeid/miljøtiltak og i kultur- og interesseorganisasjoner. Sentralt i studiet står bruken av musikk til å hente fram ressurser hos enkeltindivider, bygge lokale nettverk med vekt på inkluderende tiltak, iverksette læreprosesser som fremmer uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng. Kunnskapsinnholdet i studiet er tverrfaglig og omfatter både praktisk/kreativ, musikalsk, metodisk og teoretisk kompetanse. Studiet utgjør første trinn i en musikkterapeutisk utdanning, samtidig som det representerer en selvstendig og avsluttende enhet som kan være en del av eller komme i tillegg til en bachelorgrad. Studiet kan ha ulike funksjoner i utdanningsforløpet: Det kan utgjøre en del av eller komme i tillegg til en 3 eller 4-årig bachelorgrad/profesjonsutdanning Det kan utgjøre et selvstendig videreutdanningstilbud for søkere med relevant profesjonsutdanning innenfor for eksempel undervisning, sosial- og helsesektor og som er opptatt av problemstillinger knyttet til musikk og helse Det er en del av opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i musikkterapi Læringsmål for studiet

29 Ved fullført årsstudium i musikk og helse er det forventet at studenten dokumenterer grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse kan reflektere over problemstillinger relatert til musikk og helse med utgangspunkt i teori og erfaringskunnskap kan anvende sine faglige kvalifikasjoner i arbeid der musikk kan bidra til å gi bedret helse, utvikling og livskvalitet for mennesker i ulike livssituasjoner kan kommunisere om problemstillinger relatert til musikk og helse kan jobbe målrettet, alene og sammen med andre viser en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering med kropp, stemme og instrumental lydproduksjon kjenner til utviklingsarbeid og forskning relatert til musikk og helse, og kan bruke dette i sitt arbeid har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan arbeide i tråd med gjeldende yrkesetiske retningslinjer Organisering Studiet organiseres både som et heltids- og deltidsstudium. Undervisningen i heltidsstudiet er organisert med ukentlig undervisning, mens undervisningen i deltidsstudiet er organisert som fem ukesamlinger pr år (tre i høstsemesteret og to i vårsemesteret). Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i læringsprosessen. Evne til samarbeid og problemløsning står sentralt. Veiledning av studenten skjer i forbindelse med planlegging av studiet, valg av praksis og prosjektarbeidet. Veiledningen skal også skje i forbindelse med vurderingen av den enkeltes studiearbeid og framgang. Det gis kontinuerlig vurdering gjennom hele studietiden. Målet med veiledningen er blant annet å øve opp studentens evne til å reflektere over og analysere sin faglige utvikling. Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte. Les om fravær og permisjon (Lovdata) For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid. [Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering]. Vurdering I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata) Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. 2

30 Kvalitet i utdanningen NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer. Les mer om utdanningskvalitet ved NMH. Emnestruktur * Angir tidsmessig plassering av emne uten egne studiepoeng. MUSIKK OG HELSE - HELTID Emnekode Emnets navn Sp Studiepoeng pr. år 1.år MHMUS50 Musikkfag MHHEL50 Helsefag MHPED50 Pedagogikk, psykologi og musikkterapi MHPRAKS50 Praksis 0 * Sum: 60 MUSIKK OG HELSE - DELTID Emnekode Emnets navn Sp Studiepoeng pr. år 1.år 2.år MHMUS50 Musikkfag MHHEL50 Helsefag MHPED50 Pedagogikk, psykologi og musikkterapi MHPRAKS50 Praksis 0 * * Sum:

31 MHMUS50 Musikkfag Versjon 27. januar 2014 Kort oversikt Studiepoeng 20 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Inngår i studieprogram Musikk- og helsefag Videreutdanning / Further education Over 2/4 semestre (heltid/deltid) Vurdering fra faglærer Opptak til årsstudium i musikk og helse Norsk MUSHEL Årsstudium i musikk og helse Kort om emnet Emnet omfatter delemner som skal bidra til å styrke studentenes musikalske og kreative kunnskaper. Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten dokumenterer et musikalsk repertoar for bruk i ulike situasjoner/prosesser relatert til musikk og helse kan arrangere og innstudere eget materiell for ulike besetninger viser grunnleggende ferdigheter på et bruksinstrument viser en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering viser musikalsk breddekompetanse kan planlegge, gjennomføre og vurdere en konsertproduksjon Innhold I emnet inngår delemnene arrangering og komponering bruksinstrument (akkordeon, gitar og klaver) dans og bevegelse improvisasjon kreativ stemmebruk latinamerikansk perkusjon konsertproduksjon og gjennomføring for eksempel i ulike fengsler (heltid)/for ulike målgrupper (deltid) Innholdet i undervisningen tilrettelegges etter studentenes bakgrunn og kunnskap og skal så langt det er mulig sees i sammenheng med det studentene møter i praksis. Organisering Undervisningen i bruksinstrument foregår individuelt og/eller i gruppe.

32 I de øvrige delemnene foregår undervisningen i gruppe og organiseres normalt som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, praktiske øvelser etc. For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se Organisering under beskrivelsen av det enkelte studieprogram. Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen. Arbeidskrav 1. Arrangering og komponering: fire praktiske/muntlige/skriftlige oppgaver som må være utført innen en frist fastsatt av faglærer. Studenten kan pålegges obligatorisk deltagelse i undervisningen ved fremføring, drøfting og vurdering av egne og medstudenters oppgaver 2. Bruksinstrument: legge frem en liste med gjennomgått repertoar på minimum 20 minutter som skal godkjennes av faglærer 3. Dans og bevegelse, improvisasjon, kreativ stemmebruk og latinamerikansk perkusjon: obligatorisk aktiv deltagelse 4. Konsertproduksjon: obligatorisk aktiv deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av produksjonen Frist: arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen 15. april i emnets andre semester (heltid)/fjerde semester (deltid). Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved karakteruttrykket bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Vurderingen gjøres av emnets faglærere. For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering. 2

33 MHHEL50 Helsefag Versjon 27.januar 2014 Kort oversikt Studiepoeng 20 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Inngår i studieprogram Musikk- og helsefag Bachelor Over 2/4 semestre (heltid/deltid) Praktisk-muntlig eksamen Opptak til årsstudium i musikk og helse Norsk MUSHEL Årsstudium i musikk og helse Kort om emnet Emnet omfatter delemner som er generelle for flere typer helsefaglig virksomhet, men er først og fremst rettet mot yrkesfunksjoner med et spesielt musikk- og helsefaglig fokus. Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten gjennom kritisk refleksjon kan sette det praktiske arbeidet inn i en større tverrfaglig sammenheng kan vurdere fagfeltet i forhold til andre fagområder, teorier, etiske problemstillinger og historisk-kulturelle forutsetninger dokumenterer holdnings- og handlingskompetanse på det helsefaglige området viser evne til å registrere og beskrive sosialt samspill viser grunnleggende kommunikative ferdigheter kan vurdere bruk av musikk i tilknytning til bruk i ulike målgrupper viser et bredt repertoar av metoder til bruk i ulike målgrupper Innhold I emnet inngår delemnene Helse- og sosialfaglig teori: innføring i helsefaglig vitenskap bevegelseskunnskap diagnosekunnskap etikk helsesektorkunnskap utredningsarbeid tverrfaglig helsearbeid Undervisningen skal knytte musikk til sentrale områder innenfor helse- og sosialsektoren, som for eksempel forebyggende helsearbeid, funksjonshemming, geriatri, kriminalomsorg, pediatri, psykisk helsevern, somatikk og terminal omsorg.

34 Relasjons- og kommunikasjonserfaring: individuelle og gruppedynamiske prosesser øvelse i kontakt og samarbeid grunntrening i å være nærværende, merke egne og andres grenser og være sentrert i kontakt med andre mennesker Metodisk improvisasjon: utforskning av stemme og instrumenter improviserende kontaktøvelser metodisk egenutvikling tilrettelegging av musikkaktiviteter uilke aktivitetsformer Organisering Undervisningen foregår i gruppe. Undervisningen organiseres dels som ukentlig undervisning og dels som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, praktisk utprøving av forskjellige aktiviteter, gruppearbeid etc. For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se Organisering under beskrivelsen av det enkelte studieprogram. Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen. Arbeidskrav 1. Helse- og sosialfaglig teori: to skriftlige oppgaver, leveres 1. desember/1. mars (heltid) eller 1. desember hvert studieår for (deltid) (omfang:1000 ord pr oppgave, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg) 2. Relasjons- og kommunikasjonserfaring og metodisk improvisasjon: obligatorisk aktiv deltagelse 3. Bestått praksis (MHPRAKS50) Frist: arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen 1. mai i emnets andre semester for heltid eller innen 15. februar i emnets fjerde semester for deltid. Avsluttende vurdering Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer, hvorav en ekstern. Praktisk-muntlig eksamen Gjennomføres i mai/juni for heltid og mars/april for deltid. Tema for den praktisk-muntlige oppgaven oppgis en uke før eksamen. Studenten skal overfor eksamenskommisjonen kunne gjøre rede for og begrunne valg av aktiviteter for den aktuelle målgruppa. Omfang: 45 minutter For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering. 2

35 Pensum ca 800 sider 3

36 MHPED50 Pedagogikk, psykologi og musikkterapi Versjon 27.januar 2014 Kort oversikt Studiepoeng 20 Emnetype Emnenivå Gjennomføres Avsluttende vurdering Forhåndskrav Undervisningsspråk Inngår i studieprogram Musikk- og helsefag Bachelor Over 2/4 semestre (heltid/deltid) Prosjektoppgave Opptak til årsstudium i musikk og helse Norsk MUSHEL Årsstudium i musikk og helse Kort om emnet Emnet omfatter delemner som er generelle for flere typer pedagogisk utdanning, som her først og fremst rettet mot yrkesfunksjoner med et spesielt musikk- og helsefaglig fokus. Læringsmål Ved fullført emne er det forventet at studenten dokumenterer grunnleggende kunnskap om pedagogisk og psykologisk teori har innsikt i musikkterapi som fag kan planlegge, gjennomføre, begrunne og vurdere tiltak innenfor området musikk og helse Innhold I emnet inngår delemnene Pedagogikk: generell pedagogikk og didaktikk spesialpedagogikk Psykologi: generell psykologi musikken og hjernen Musikkterapi: innføring i musikkterapi Organisering Undervisningen foregår i gruppe. Undervisningen organiseres dels som ukentlig undervisning og dels som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, gruppearbeid etc.

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer