Buskerud Fotballkrets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud Fotballkrets"

Transkript

1 Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922)

2 Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget 2013 Fredag 15. og lørdag 16. februar 2013 Rica Park hotell, Drammen Fredag 15. februar: : Fremmøte, registrering og innsjekking 17.45: Åpning av fotballfaglig seminar : BFK Handlingsplan 2013 v/daglig leder : Fair Play, etikk og moral v/henrik Syse, Filosof og medlem NFFs etiske komité 20.30: Tingmiddag Lørdag 16. februar: 09.00: Åpning dag : Alle jenter på banen v/årets jenteklubb, Svene IL : Flest mulig, Lengst mulig, Best mulig v/øyvind Larsen, Fagansvarlig NFF : Kretstinget 2013 i. Årsrapport 2012 ii. Diplomer og hedersbevisninger : Lunsj : Kretstinget fortsetter og avsluttes.

3 Innholdsfortegnelse: 1. Dagsorden kretstinget 2. Kretsleders hilsen 3. Kretsstyrets beretning tingperioden a. Representasjon b. Antall spillende lag c. Sanksjoner, bøter og gebyrer 4. Økonomi 2012 a. Økonomisk årsberetning b. Aktivitetsregnskap c. Balanse d. Noter e. Revisjons beretning f. Kontrollkomiteens beretning 5. Budsjett 2013 a. Kretskontingent og lagsavgifter 6. Tingforslag: «Årlige kretsting i Buskerud Fotballkrets» 7. Valgkomiteens innstilling a. Kretsstyret b. Kontrollkomiteen c. Valgkomiteen 8. Dommerkomiteen 9. Klubbutvikling 10. Spillerutvikling 11. Anleggsutvikling 12. Referat fra Kretsens Ledermøte Kretsseriene 2012 a. Kretsmestere b. Tabeller Handlingsplan 2013

4 Buskerud Fotballkrets 82. ordinære ting 16. februar 2013 kl , på Rica Park hotell i Drammen DAGSORDEN I Fullmakter, dagsorden, valg av dirigent, sekretær og desisorer. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden b) Godkjenning av fullmakter. c) Valg av dirigent. d) Valg av sekretær. e) Valg av to desisorer til å undertegne tingets protokoll. II Tingets åpning a) Kretsleders hilsen til Kretstinget b) Hilsningstaler 1. Kretsstyrets beretning for tingperioden Økonomi og Regnskap 2012 a) Økonomisk årsberetning med regnskap, balanse og noter for b) Revisjonsberetning for 2012 c) Kontrollkomiteens beretning 3. Kretsens budsjett 2013 a) Fastsettelse av kontingenter og lagsavgifter for b) Fastsettelse av budsjett for Behandling av innkomne forslag a) Valg av redaksjonskomite og tellekorps b) Innkommet forslag om «Årlige kretsting i Buskerud Fotballkrets». 5. Overrekkelse av hedersbevisninger a) Overrekkelse av hedersbevisninger. b) Overrekkelse av kretsmesterskapsdiplomer og pokaler. 6. Valg a) Kretsstyret b) Kontrollkomite c) Valgkomite d) Representant(er) til Buskerud Idrettskrets Ting 7. Valg av revisor. 8. Bestemme tid og sted for neste kretsting III Tingets avslutning

5 Kjære Fotballvenner! Buskerud Fotballkrets har gjennomført nok en flott sesong i Med lag på banen har aktivitetsnivået nesten nådd opp til fjorårets rekord på totalt lag. Dette viser at fotballen klarer å holde et godt grep på interessen til barn og ungdom i en tid med stadig flere konkurrerende aktiviteter og tilbud. Gledelig er det også å registrere at Buskerud Fotballkrets fortsetter å markere seg godt i norsk toppfotball. Vi gratulerer Strømsgodset med sølvmedalje i Tippeligaen en imponerende sesong av SIF. Vi registrerer at Hønefoss BK opplevde en historisk fornying av kontrakt i Tippeligaen det har aldri skjedd før. Tar vi med Mjøndalens glimrende 4.plass i Adecco ligaen, viser dette resultater i norsk toppfotball som langt overstiger den størrelsen vår krets tilsier. Vi gratulerer også Birkebeineren med en flott 4.plass i 2. divisjon! På damesiden opplevde Konnerud IL nok en gang å havne på den vanskelige andre plassen i 2.divisjon, og vi har derfor fortsatt ingen representasjon i våre to øverste divisjoner. Samtidig ser vi at jentene slutter opp om prosjektet Alle jenter på banen, hvor målsetningen er en enda høyere rekruttering i barnefotballen, videre utvikling av våre 5 kraftsenter og kretslag for jenter, etablere ambassadør klubber og å fokusere på jenteansvarlige i klubbstyrene. På sikt er vi derfor sikre på at vi også får resultater på kvinnesiden. Etter at Drammen var vertskapsby for Landsturneringen i 2011, fikk vi i BFK virkelig øynene opp for fotball for utviklingshemmede. Etablering av en FFU serie har blitt godt mottatt og sesongen 2012 har gitt oss mange kamper med sprudlende samhold og stor fotballglede. Dette tilbudet har kommet for å bli! Ellers gleder det oss å registrere at Marienlyst har blitt nærmest fast hjemmebane for vårt U-21 landslag. EM kvaliken ga oss 3 flotte kamper her med Aserbajdsjan den 1.juni, Island den 12.juni og finalen mot Frankrike den 16.oktober. Vi ønsker U-21 laget lykke til i Israel. Vi noterer også at Mjøndalen arrangerte en U-23 landskamp mot Wales den 5.juni. Den 19. november arrangerte vi en jubileumsmiddag i anledning kretsens 90-års jubileum. Med besøk av fotballpresidenten og representanter for mange av våre klubber, ble dette en verdig markering. Grunnlaget for kretsens utvikling legges først og fremst i det arbeidet som dere utfører i den enkelte klubb. God fokus på godt miljø og skolerte trenere og ledere, sikrer trygge og sikre rammer for fotballen. Det faktum at vi stadig ferdigstiller nye kunstgressbaner og ballbinger, og utvider sesongen gir et enda bedre tilbud til enda flere. Som følge av NFFs nye handlingsplan, vil det innføres store endringer i fotballproduktet de neste par årene. Noe av det viktigste blir utvidet tilbud av spillformer. Vi har sett at det kan være vanskelig å ta skrittet opp fra 7 er fotball til 11 er fotball for mange unge i 13-års alderen. Nå kommer det en trappetrinnsmodell som skal avhjelpe dette med 5, 7, 9 og 11 er fotball. Det bør gi en mer glidende overgang, samtidig som vi får noen utfordringer på å utnytte anleggene våre godt. Til slutt vil jeg også minne om at vi fortsatt skal ha stort fokus på Fair Play og gjensidig respekt, slik at aktiviteten vår kan skje i trygge og gode omgivelser. På vegne av kretsstyret vil jeg få takke for det store arbeidet dere alle gjør ute på klubbnivå. Vi håper også at det gode samarbeidet som nå er etablert mellom klubb og krets vil utvikle seg ytterligere i årene som kommer. Lykke til med arbeidet og sesongen som står for døren! Jan Olav Knutsen Kretsleder

6 Kretsstyrets beretning for tingperioden 2011 og Buskerud Fotballkrets sitt 81. ordinære kretsting ble satt på Pers hotell, Gol, lørdag 12. februar 2011, og nytt kretsstyre ble valgt med følgende sammensetning: Kretsstyret: Kretsleder Jan Olav Knutsen (Haugsbygd IF), nestleder Martin Ramfjord (Strømsgodset IF), styremedlem Svein Garnås (Nesbyen IL), styremedlem Gro Horgen (Drammens BK), styremedlem Øyvind Kristensen (Konnerud IL), styremedlem Nina Murphy (Vestfossen IF), styremedlem Anette Green Rossvik (Vikåsen IF) og styremedlem Even Jokstad (Strømsgodset IF). Styremedlem Anette Green Rossvik meddelte kretsstyret i en e-post av 21. mars 2012 at hun av private årsaker dessverre måtte trekke seg fra vervet som styremedlem. Kretsstyret har i tingperioden avholdt 9 styremøter og behandlet 73 saker i 2011, og avholdt 6 styremøter og behandlet 58 saker i Styret arrangerte kretsens ledermøte med kretsens klubber den 11. februar 2012 på Quality Grand hotell, Kongsberg se eget referat i ting dokumentet. Kretsleder representerte kretsen på Norges Fotballforbunds Ting på Lillestrøm mars 2012, og fotballkretsen var også representert med 2 representanter ved Buskerud Idrettskrets sitt kretsting i Drammen 13. april Styremedlemmene har i tillegg hatt oppfølgingsansvar og representert Buskerud Fotballkrets i en del ulike sammenhenger. Det kan nevnes fotballskoler og cup er, by- og sonelags kamper, åpning av nye kunstgressbaner og ballbinger, og møter/tiltak initiert av Norges Fotballforbunds ulike komiteer. 19. november 2012 fylte Buskerud Fotballkrets 90 år, og i den forbindelse arrangerte kretsstyret en meget vellykket jubileumsmiddag på Park hotell i Drammen, blant annet med besøk av fotballpresidenten og representanter fra mange av våre klubber. Økonomi Styret gjennomgår løpende de foreliggende regnskapsrapporter for å ha god kontroll med både inntekter og kostnader. I tillegg har nestleder i kretsstyret og leder av kontrollkomiteen hvert kvartal en detaljert gjennomgang av økonomien sammen med daglig leder. Aktivitetsregnskapet for 2011 viste et positivt resultat etter finans på kr ,-, noe som i stor grad skyldtes ny rekord i antall påmeldt lag og en ekstraordinær inntekt fra gjennomføringen av Landsturneringen I 2012 viser også aktivitetsresultatet etter finans et positivt resultat på kr ,-. For ytterligere informasjon om regnskapet i 2012, så henvises det til det vedlagte Årsregnskap for 2012 med tilhørende økonomisk årsberetning. Styret er tilfreds med kretsens økonomiske stilling. De økonomiske resultatene i ting perioden er blitt mye bedre enn budsjett, til tross for meget høy aktivitet i hele denne perioden. Egenkapitalen på til sammen kr ,- er fortsatt tilfredsstillende, og kretsstyret mener at det er et godt økonomisk grunnlag for å videreføre den høye aktiviteten som er planlagt i henhold til det foreslåtte budsjettet for 2013, som har et økonomisk resultat etter finans på minus kr ,-. Når det gjelder årsregnskap og balanse for 2011, med tilhørende revisjonsberetning, så ble dette godkjent av Ledermøtet i 2012.

7 Aktivitetsutvikling Det var selvfølgelig svært gledelig å registrere at vi i 2011 satte ny rekord i antall påmeldte lag med til sammen 1484 lag. I 2012 måtte vi registrere en liten nedgang på 10 lag, slik at antall påmeldte lag totalt ble Trenden de siste par årene er at antall lag for gutter og menn er ganske stabilt, mens vi har en meget god økning i antall påmeldt jente og kvinnelag (308 lag i lag i 2012). En viktig grunn til økningen på jentesiden er det fokus vi har hatt på at jentene ønsker å spille fotball på rene jentelag, og ikke minst et økt fokus på jentefotball i mange av våre klubber. Det er viktig at fotballkretsen hele tiden har et tilpasset og godt serietilbud for klubbene. I den siste perioden har det vært økt fokus på mulighetene for å spille 5 er og 7 er fotball på alle alderstrinn. I årsklassene 9 til 12 år kan lagene også velge mellom øvd, middels øvd og lite øvd når de melder seg på, slik at det blir mest mulig jevnbyrdighet i kampene. For å bekrefte ønsket om bedre ferdighetsutvikling gjennom mer 7 er fotball, så ble det fra sesongen 2011 også innført kretsmesterskap i alle de ulike 7 er klassene, med tilhørende pokaler og diplomer. I vintersesongen er kvalifiseringsspill for Telenor NM cup (gutter og jenter 16 og 19 år) godt etablert, og dette har medført økt aktivitet (lengre sesong) med et godt kamptilbud for denne aldersgruppen også gjennom vinteren. FFU seriene. Som en oppfølging av Landsturneringen i 2011, så klarte vi for første gang i 2012 å etablere egne serier for FFU-lagene våre. Oppstarten og gjennomføringen ble gjort i et meget godt og nært samarbeid med de klubbene som har FFU lag (Strømsgodset IF, Sande SK, Kongsberg IF, Åmot IF, Mjøndalen IF og Lier IL). 8 lag spilte både vår og høst fordelt på 4 lag i en 7 er serie, og 4 lag i en 5 er serie. I en felles sesongavslutning for alle lagene ble Strømsgodset utropt til kretsmester både i 7 er og 5 er, mens Sande SK fikk årets Fair Play pris og Lier IL ble årets lag med årets trener. Buskerudcupen For å bidra til økt aktivitet og et tilrettelagt kamptilbud også i vintersesongen (blant annet for å lette klubbenes arbeid med treningskamper) så etablerte kretsen Buskerudcupen i Alle seniorlag for kvinner og menn inviteres til å være med, og cupen gjennomføres ved at lagene før kampen starter får et ekstra straffespark for hver divisjon som skiller lagene. I 2012 var det påmeldt 8 lag for herrer og 5 lag for kvinner. Finalene ble spilt 26. mars på Marienlyst stadion, og Holeværingen ble vinner for herrer og Konnerud 2 ble vinner for kvinner. Landskamper. Kretsen har i sesongen 2012 hatt gleden av å bli tildelt hele 4 landskamper fra NFF. I et nært og godt samarbeid med Strømsgodset TF avviklet vi på Marienlyst stadion fredag 1. juni U21 EM kvalifiseringskampen Norge-Azerbaijan (seier 1-0), tirsdag 12. juni U21 EM kvalifiseringskampen Norge-Island (seier 2-1) og tirsdag 16. oktober «rosinen i pølsa» U21 EM playoff kampen Norge- Frankrike. Norge tapte den første kampen i Frankrike 1-0, men vant 5-3 i en høydramatisk returkamp og kvalifiserte seg dermed til U21 EM sluttspillet i Tirsdag 5. juni hadde vi også gleden av i et nært og godt samarbeid med Mjøndalen IF å arrangere tidenes første landskamp på nye Mjøndalen stadion. I denne U23 landskampen mellom Norge og Wales endte det med en 4-0 seier til Norge. - Resultater Kretsens klubber oppnådde meget gode resultater i 2012, og årets høydepunkt var selvfølgelig Strømsgodset TF sin sølvmedalje i Tippeligaen. Etter en meget spennende sesongavslutning (Molde gull og Rosenborg bronse) ble sølvmedaljene sikret i siste seriekamp hjemme mot Stabæk (seier 3-1), foran et fullsatt Marienlyst stadion. Hønefoss BK opplevde også en flott og historisk fornying av sin kontrakt i Tippeligaen. Etter en strålende vårsesong så endte klubben tilslutt på en 13. plass. Med Mjøndalens imponerende 4.plass i Adecco ligaen (med tap for Bodø-Glimt i kvalikkamp om opprykk til tippeligaen), så viser dette resultater i norsk toppfotball som langt overstiger den størrelsen vår krets tilsier.

8 Vi gratulerer også Birkebeineren med en flott 4.plass i deres andre sesong i 2. divisjon, hvor også «Team SIF» beholdt plassen. I den landsomfattende 3. divisjon rykket Vestfossen og Kongsberg ned, mens Drammens BK og Solberg rykket opp, slik at vi beholder 8 lag i denne divisjonen også i I 2. divisjon for kvinner gjorde Konnerud IL igjen en meget god prestasjon ved nok en gang å bli nr. 2 i årets serie, mens Modum FK dessverre tapte sine kvalifiseringskamper mot Nanset om opprykk til 2.divisjon. I aldersbestemte klasser kom Strømsgodset TF i Gutter-19 helt til semifinalen i NM Telenor cupen 2012, men i Trondheim tapte dessverre Strømsgodset 4-1 mot Rosenborg. I Jenter-16 gjorde også Sparta/Bragerøen en flott prestasjon i NM Telenor cupen ved å komme helt til 8-dels finale, hvor de tapte 3-1 for Radar. I interkretsseriene i 2012 ble det interkretsmesterskap til Mjøndalen IF i Gutter-16. Dommerutvikling Dommerkomiteen består av 6 medlemmer, i tillegg til at det er etablert undergrupper innenfor de viktigste områdene. Komiteens primære oppgave er å rekruttere, utdanne og veilede dommere slik at vi beholder så mange som mulig over tid. Ved utgangen av 2012 hadde vi ca 140 aktive dommere i kretsen. Andre oppgaver i komiteen er blant annet å sørge for en best mulig balanse mellom gode enkeltdommere på nasjonalt nivå, og å ivareta dommerrekruttering, trivsel og utvikling for dommere i breddefotballen. Det vektlegges at den enkelte skal få et best mulig tilbud ut i fra egne mål og ambisjoner. Komiteen har også fortsatt det viktige arbeidet med å få en god balanse i aldersstrukturen blant våre dommere, og for tiden er det mange lovende talenter i kretsen. For øvrig oppfordres også klubbene til fortsatt å arbeide aktivt med dommerutvikling på lik linje med utvikling av spillere, trenere og ledere. Etablering av en egen dommerkontakt i klubben er i denne sammenhengen svært viktig. Det vises for øvrig til dommerkomiteens rapport i tingdokumentet. Klubbutvikling Grunnlaget for kretsens utvikling legges selvfølgelig i det arbeidet som utføres i den enkelte klubb. En av kretsens viktigste oppgaver er gjennom god kontakt med klubbene å bidra til at klubbene setter fokus på kompetanseheving, aktivitetsutvikling og anleggsutvikling slik at alle som ønsker å spille fotball skal få gode muligheter og utfordringer i klubbhverdagen. Kompetanseheving ansees som den viktigste delen innenfor klubbutvikling, fordi mer kompetente trenere og ledere er et vesentlig bidrag til å nå vårt mål om mer og bedre aktivitet i barne- og ungdomsfotballen i Buskerud. Via NFF mottar kretsen midler fra Kulturdepartementet som skal benyttes til aktivitetsutvikling i barne og ungdomsfotballen. I 2011 og 2012 ble en stor del av midlene benyttet som tilskudd til trenerutdanning i barne- og ungdomsfotballen, leder og dommer kurs, keeperprosjekt, samt de ulike tiltak innen kretsens prioritering av jentefotball. «Alle jenter på banen» Sammenlignet med landet for øvrig har andelen jenter som spiller fotball i Buskerud vært lav. På denne bakgrunn ble prosjektet «Alle jenter på banen» lansert vinteren 2012, og 14 klubber ble med i prosjektet som «Ambassadør klubber». Prosjektet har allerede hatt en meget positiv effekt og målet er enda flere jentelag i Det vises for øvrig til egen rapport i tingdokumentet for mer detaljer om klubbutvikling.

9 Spillerutvikling De siste årene har det vært en økt oppmerksomhet på lokal spillerutvikling. I alderen år er det fotballkretsene som har hovedansvaret for påvirkning og utvikling av spillere i et tett samarbeid med toppklubbene. Dette er et sunt system, da kretsen er en nøytral arena og toppklubbene besitter den beste kompetansen og de største ressursene. Vår modell baserer seg på to hovedprinsipper: - vi skal påvirke dem som blir gode i fremtiden, det krever mer enn å si hvem som er gode idag!, - og det krever et bredt grunnlag. - vi ønsker at de beste spillerne skal være i moderklubb så lenge som mulig, men at de skal påvirkes av toppklubb så mye som mulig. I 2012 har vi fortsatt med den strukturen som ble lagt allerede i 2009, med 4 etablerte kraftsenter for gutter hos Strømsgodset, Mjøndalen og Hønefoss, og et eget i Hallingdal. Tilsvarende har vi i 2012 hatt etablert 5 kraftsenter for jenter, som fra 1. januar drives av Konnerud, Lier, Vestfossen, Haugsbygd og Hallingdal. Våre kretslag for G-14, G-15 og G-16 samt J-14 og J-16 oppnår meget gode resultater for gutter, og i 2012 har vi også sett stor fremgang i resultatene for jenter. I 2012 etablerte vi også et helt nytt 2-årig «Trenerutviklingsprosjekt» med 6 deltakere. Her er målet er å gi et ekstra tilbud til trenere som har ambisjoner om å oppnå A-lisens status, og dermed bli fremtidige topptrenere. For øvrig har vår spillerutvikler, Håkon Grøttland, i 2012 vært Norges landslagstrener for jenter 17 landslaget, og dette er også en meget god referanse for oss. Det vises for øvrig til egen rapport i tingdokumentet for mer detaljer om klubbutvikling. Anleggsutvikling Arbeidet med etablering av nye kunstgressbaner og ballbinger er svært viktig for aktivitetsutviklingen i kretsens klubber. Gode anlegg skaper stor interesse og legger forholdene til rette for at barn og ungdom kan drive med god aktivitet. Det er et meget imponerende dugnadsarbeid som gjøres blant veldig mange tillitsvalgte i de forskjellige klubbene for å skape gode anlegg. Dette er hovedårsaken til at det nå er totalt er kunstgressbaner (12 med undervarme) og 13 stk 7 er kunstgressbaner hos kretsens klubber. Utsiktene fremover ser også gode ut for nye kunstgressbaner, med mange nye prosjekter under planlegging for bygging de neste 2 årene. Det handler om respekt, ikke sant? Det har vært gjennomført mange Fair Play kampanjer mot klubber og lag for å nå målet om at fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. Vi skal være åpne og inkluderende og Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og viser respekt både på og utenfor banen. Det gjennomføres mange aktiviteter og tiltak blant annet Fair Play seminar, utdeling av Fair Play priser og etablering av egne Fair Play ambassadører i mange av våre klubber. I tillegg settes det mye fokus på Fair Play og gode holdninger i forbindelse med alle kamper (kampverter), fotballcup er, turneringer og i de ulike kurs som arrangeres i kretsen. Administrasjon Odd Magne Olsen er kretsens daglige leder, og Gro Larsen og Erik Nielsen har ansvaret for kampadministrasjon og dommeroppsett. Morten Mundal er kretsens klubbutvikler, mens Håkon Grøttland har ansvaret for kretsens spillerutvikling. Øivind Nilsen har et deltids engasjement innen klubbutvikling, mens Geirfinn Kvalheim som NFFs regionale anleggskonsulent bidrar vesentlig i klubbenes arbeid med anleggsutvikling.

10 Representasjon Internasjonale oppgaver dommere 2012: Rune Kjørstad, Skrim, IL Espen Eriksen, Sande SK Landslagsspillere 2012: Lars-Christopher Vilsvik, Strømsgodset TF * Kim Andre Madsen, Strømsgodset TF Stefan Johansen, Strømsgodset TF Lars Cramer, Strømsgodset TF Muhammed Keita, Strømsgodset TF Abdisalam Ibrahim, Strømsgodset TF Anders Konradsen, Strømsgodset TF Karanveer Grewal, Strømsgodset TF Gustav Wikheim, Strømsgodset TF Tokmac Chol Nguen, Strømsgodset TF Martin Rønning, Strømsgodset TF Martin Sørlie Nygaard, Hønefoss BK Bersant Celina, Strømsgodset TF Iver Fossum, Strømsgodset TF Magnus Moldjord, Strømsgodset TF Eirik Johannesen, Strømsgodset TF Liki Paul Sekwat, Strømsgodset TF Martin Thomassen, Hønefoss BK Julie Simonsen Solberg, Haugsbygd IF AD U18 Veileder, U23 La Manga A og U23 A og U23 U23 og U21 U23 U23 U23 U21 G19 G19 G19 G18 G17 G16 G16 G15 G15 G15 G15 J17 NFFs Forbundsting 2012: Kretsleder Jan Olav Knutsen Buskerud Idrettskrets ting 2012: Gro G. Horgen og Øyvind Kristensen NFFs komiteer og utvalg 2012: Jan Olav Knutsen Sven Olav Larsen Roar Norheim Larsen Tone Angeltveit Boye Skistad Espen Eriksen Ronny Deila Odd Flattum Medlem Breddedommerkomiteen Leder Doms- og Sanksjonsutvalget Medlem Ankeutvalget Toppfotballkomiteen kvinner Royal cup/la Manga Football center Nestleder Dommerkomite, Leder Toppdommerutvalget, Leder Instruksjonsutvalget Medlem Topptrenerkomiteen Medlem Internasjonal komité

11 VISION TEKNISK KLUBBSERIE FRA UMBRO, FOR HELE ELITEN OG HELE GRASROTEN SJEKK VÅRT ENORME FARGEUTVALG OG FINN DIN FARGE PÅ SCANTRADE.NO- ELLER I DIN NÆRMESTE SPORTSBUTIKK

12 Lagstatistikk Klasse UTV. Menn A-lag Menn Res Menn 7er Menn 5er M M34 7er M M39 7er G G19 7er G G17 7er G G16 7er G G15 7er G G14 7er G13 år G13 7'er G G G G G G G Internserier Sum guttelag Kvi A-lag Kvi 7er Kvi 5er Old Girls J J19 7er J J16 7er J J15 7er J J14 7er J J13 7er J J J09-J J07-J J Internserier Sum jentelag IPU-lag Sum

13 Sanksjoner og gebyrer Forhold Trekking av lag Etteranmelding Ikke møtt til kamp Ikke reg. spillerlisens/-berettigelse Ant lisens-/forsikringssaker i klubb Antall utvisninger Antall advarsler Tildelte advarsler Klasse Menn senior Menn 7 er Old boys (M34) Veteran (M39) Junior (19) Gutter (15-16) Gutter (13-14) Kvinner senior Kvinner 7 er Kvinner Junior (19) Jenter (15-16) Jenter (13-14) Totalt Utviklingen i prosent +28,7% - 2,1 % -1,9 % - 5,2 % - 17,8% -4,5 % + 15,1% Tildelte utvisninger Klasse/div Menn senior Menn 7 er Old boys (M34) Veteran (M39) Junior (19) Gutter (15-16) Gutter (13-14) Kvinner senior Kvinner 7 er Kvinner Junior (19) Jenter (15-16) Jenter (13-14) Totalt Utviklingen i prosent + 24 % +18,8 % - 13,1 % -10,9 % - 9,4 % -6,5 % +35,9%

14

15

16 BUSKERUD FOTBALLKRETS Aktivitetsregnskap 2012 Anskaffede midler Note Budsjett 2012 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter 2a Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd 2b Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler 2c Bøter og gebyrer 2d Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte 3a Administrasjonskostnader 3b Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital - Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat

17

18

19 BUSKERUD FOTBALLKRETS Noter til årsregnskapet 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Kretsen er formelt sett ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven, men vil være regnskapspliktig etter Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. I den grad man i årsregnskapet avviker fra Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser vil dette bli kommentert i note 1 under. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler, inkludert kortsiktige verdipapirer, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Kretsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens 2.32, 1 ledd. Inntekt Inntektsføring gjennomføres når kretsen har juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt og når inntekten kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Kretsens vesentligste inntektskilder vil være tilskudd, kontingenter, kursavgifter og egenandeler, aktivittsbaserte inntekter, salgsinntekter, bøter og gebyrer, samt sponsorinntekter. Inntekter regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Avhengig av type inntekt vil inntekten inntektsføres i den periode de er bevilget til (tilskudd) / den periode innbetalingene gjelder for (kontingenter, kursavgifter, salgsinntekter, bøter og gebyrer) / i takt med de motytelser som er avtalt (sponsorinntekter) Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktivitet de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Lønn- og administrasjonskostnader er ikke fordelt på formålsområdene i aktivitetsregnskapet. En estimert fordeling av disse kostnader er vist i note 3a og 3b

20 Note 2 Spesifikasjon av inntekter a) Kretskontingenter/lagsavgifter Tekst Kretskontingent Lagsavgifter Dommeravgift SUM b) Andre tilskudd Tekst Tilskudd idrettskrets VO-midler Tilskudd fra stat SUM c) Kursavgifter/egenandeler Tekst Kursinntekter Egenandeler diverse samlinger / tiltak SUM d) Bøter og gebyrer Tekst Lisensbøter Trekking av lag Andre bøter Ikke møtt SUM Note 3 Spesifikasjon av kostnader a) Lønn og personalkostnader fast ansatte Tekst Lønn fast ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre personal-forsikringer og kostnader Andre personalkostnader SUM Lønn og personalkostnader fast ansatte - kretsens estimerte ressursfordeling på formål Tekst % - vis fordelt Egenadministrasjon 5 % Politiske utvalg 5 % Anleggssektoren 5 % Bredde 20 % Dommer 15 % Leder 5 % Spiller 20 % Trener 10 % Klubb 15 % SUM 100 %

21 b) Administrasjonskostnader Tekst Leie lokaler, strøm, forsikring, renhold etc Eksterne honorar og innleid hjelp - - Edb-kostnader Telefon og porto Kjøre, reise og oppholdskostnader Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, tidskrifter Møter, kurs etc. - - Sponsorkostnad / profileringstøy/ annonsering Gaver, premier og tilskudd SUM Administrasjonskostnader - kretsens estimerte ressursfordeling på formål Tekst % - vis fordelt Egenadministrasjon 5 % Politiske utvalg 5 % Anleggssektoren 5 % Bredde 20 % Dommer 15 % Leder 5 % Spiller 20 % Trener 10 % Klubb 15 % SUM 100 % Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnaden i note 4 referer seg til samlede lønnsrelaterte kostnader i 2012 og er satt opp i samsvar med kravene i regnskapsloven. Differansen mellom samlet godtgjørelse i note 4, kr , og godtgjørelsen i henhold til note 3, kr , er fordelt på de enkelte aktiviteter. Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre ytelser inkl. personalforsikringer Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 5,2 5,2 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Det er ikke ydet lån eller stilt sikkerhet til lån til fordel for daglig leder eller styrets leder. Pensjonskostnader Kostnadsførte pensjonsytelser knytter seg til kollektiv innskuddspensonsordning i NFF Revisor Honorar for ordinær revisjon er kr inkl. mva. Fom er dette beløpet kostnadsført i regnskapet til Norges Fotballforbund.

22 Note 5 Egenkapital Saldo Saldo Tilførsel Bruk Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner UEFA-midler til ballbinger Midler "Klubbutvikler i sone" KUD-midler Egenkapital med selvpålagte restriksjoner - Bjørn Hansens minnefond Keeperprosjekt Instruktørsamling Futsal Disposisjonsfond Annen egenkapital Egenkapital

23

24

25

26 BUSKERUD FOTBALLKRETS Budsjett 2013 Anskaffede midler Budsjett 2013 Regnskap 2012 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler Bøter og gebyrer Salg av materiell Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte Administrasjonskostnader Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Generelt: Det er et overordnet mål for kretsstyret å opprettholde den høye aktiviteten som er innenfor de ulike aktivitetsområdene, basert på en årlig balanse mellom inntekter og kostnader. Egenkapitalen i kretsen på til sammen ,- er fortsatt tilfredsstillende, og kretsstyret mener at det er et godt økonomisk grunnlag for å kunne videreføre den høye aktiviteten som er planlagt i henhold til det foreslåtte budsjettet for 2013 på minus ,- før finans. Egenkapitalen vil da pr være på ca ,-, noe som etter styrets oppfatning er tilfredsstillende.

27 Serieavgifter Serieavgifter Klubbkontingent Klasse/Divisjon Tippeliga og Adeccoliga Toppserien Kvinner 5000 Kvinner 1.divisjon div Menn og 3.div Menn div Kvinner div Kvinner div Menn div og 6.div Menn div Menn Kvinner 7 er Menn 7 er M34-M M34-M39 7 er G19 Interkrets G16 Interkrets G14 Interkrets G13-G G13-G19 7 er J13-J J13-J19 7 er G11-G J11-J G07, G08, G09, G J07, J08, J09, J G J

28 TINGFORSLAG Kretsstyresak nr: 04/13 Saken gjelder: Årlige kretsting Tidligere ref.:. Saksforbereder: Odd Magne Olsen Dokumentets dato: Innføring av årlige kretsting i Buskerud Fotballkrets Bakgrunn: Norges Fotballforbund vil på sitt forbundsting i mars 2014 foreslå at det i fremtiden skal avholdes årlige forbundsting, i stedet for forbundsting annet hvert år. På denne bakgrunn er det også naturlig for Buskerud Fotballkrets å vurdere om det skal innføres årlige kretsting i stedet for kretsting annet hver år. Fordeler med årlige kretsting er: Kretsens høyeste organ er samlet hvert år Forslag og endringer som krever vedtak på kretstinget kan gjøres hvert år Valg vil gjennomføres hvert år, med større mulighet for «overlapping» i leder, nestleder og styremedlems funksjonene. Et klarere «årshjul» å administrere Regnskap og budsjett vil kunne vedtas hvert år. Kretsstyret anbefales følgende: Kretsstyret anbefales å gjøre følgende vedtak som forslag til kretstinget om innføring av årlige kretsting i Buskerud Fotballkrets: Kretsstyremøte 8. januar 2013 vedtak i sak 04/13: Kretsstyret fremsetter forslag til kretstinget om gjennomføring av årlige kretsting i Buskerud Fotballkrets fra og med 2014, i stedet for dagens ordning med kretsting annet hver år. Begrunnelsen er listet opp i de fordeler som er beskrevet i forslaget. Når det gjelde valg foreslår kretsstyret at følgende rutine innføres: 1. Alle medlemmer av kretsstyret velges for 2 år. 2. Kretsleder og 3 styremedlemmer velges i partalls år. 3. Nestleder og 3 styremedlemmer velges i oddetalls år.

29 6. Valgkomiteens innstilling for ting perioden a) Kretsstyret Funksjon Nåværende Forslag Status Leder Jan Olav Knutsen Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF Gjenvalg 1 år Nestleder Martin Ramfjord Martin Ramfjord, Strømsgodset IF Gjenvalg 2 år Styremedlem Svein Garnås Svein Garnås, Nesbyen IL Gjenvalg 1 år Styremedlem Nina Murphy Nina Murphy, Vestfossen IF Gjenvalg 1 år Styremedlem Even Jokstad Even Jokstad, Strømsgodset TF Gjenvalg 1 år Styremedlem Gro G. Horgen Pia Nordhagen, Filtvet/Fremad, IF Ny 2 år Styremedlem Anette Green Camilla Finsand, Holeværingen, IL Ny 2 år Styremedlem Øyvind Kristensen Bjørge Kleppe, Skrim, IL Ny 2 år 6 b) Kontrollkomiteen Funksjon Nåværende Forslag Status Medlem Arild Knudsen Espen Eriksen, Sande SK Ny Medlem Kari H. Stangbye Kari H. Stangbye, Strømsgodset IF Gjenvalg Varamedlem Terje Kjos Terje Kjos, ROS IL Gjenvalg Varamedlem Tor Magne Sande Terje Dokken, Strømsgodset TF Ny 6 c) Valgkomiteen (kretsstyrets forslag) Funksjon Nåværende Forslag Status Medlem Sigbjørn Nedremyr Sigbjørn Nedremyr, Vestfossen IF Gjenvalg Medlem Egil Knudsen Egil Knudsen, Åssiden IF Gjenvalg Medlem Svein Erik Strand Øyvind Kristensen, Konnerud IF Ny Varamedlem Karianne Berg Svein Erik Strand, Hallingdal FK Ny/Gjenvalg Varamedlem Roar Fjeldheim Roar Fjeldheim, Birkebeineren, IF Gjenvalg 6 d) Representant(er) til Buskerud Idrettskrets ting. Representantene velges av og blant kretsstyrets medlemmer.

30 Dommerkomiteens rapport Komiteens sammensetning i 2012 Leder: Geir Forsberg, Drammens BK Ansvarlig for veiledere og teori: Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF Dommerutvikler i krets: Rolf Mauritzson, Lier IL Elite/region og 3.-4.divisjon: Arild Berg, SBK Skiold 5.-7.divisjon og øvrige dommere: Per-Erik Evensen, Steinberg IF Rekrutt- og nyautoriserte dommere: Rune Kjørstad, IL Skrim Dommerkonsulent/sekretær: Erik Nielsen Generelt DK har i 2012 gjennomført 8 møter samt flere gruppevise samlinger. Det har også blitt arrangert samlinger for fysiske tester. Etter sesongen ble det arrangert dommeravslutning for kretsens dommere på klubbhuset til Mjøndalen IF med bra deltakelse. DK har i sesongen 2012 videreført arbeidet med og hatt stort fokus på rekruttering, talentutvikling og oppfølging av etablerte dommere. Det er i løpet av våren 2012 avholdt tre rekruttdommerkurs, i Hønefoss og i Drammen. Kursene hadde totalt 32 deltakere. I tillegg er det avholdt 21 klubbdommerkurs og 1 veilederkurs. Det ble i 2012 etablert to talentgrupper. En gruppe med relativt nyutdannede dommere og en gruppe med noe mer etablerte dommere. Dommerutvikler i krets, Rolf Mauritzson, har hatt det overordnede ansvaret med god hjelp av Rekruttansvarlig Rune Kjørstad samt fra Curt-Arne Lannerstedt som ble tatt inn som en ekstra ressurs for å jobbe med de yngste talentene. Ved utgangen av 2012 var det i kretsen totalt 148 aktive dommere, hvor 35 av disse var rekrutteringsdommere. Rangering, tester og krav I dommersektoren foreligger det, som for lagene, opp- og nedrykk mellom de forskjellige divisjoner. Det er ikke bare karakterer fra veilederapparatet som blir vektlagt sluttresultatet for om en dommer skal rykke opp eller ned, men en total helhetsvurdering av den enkelte. Faktorer som spiller inn er stil og profil, oppmøter til samlinger/kurs/kamper, forfall, gjennomføring av fysisk- og teoretiske tester m.m. Man må gjennomføre og bestå fysisk test for å være dommer i 5 divisjon og høyere, for å være assistentdommer i G19 interkrets samt i 2.div kvinner, 4.divisjon menn og høyere. Alle dommere, uansett nivå, må bestå en teoretisk prøve som et absolutt minimumskrav for å få delta som dommer i Buskerud Fotballkrets. Teoriprøven ble for første gang i 2012 sesongen gjennomført elektronisk på nett med god erfaring. NFF dommere og representasjon Buskerud Fotballkrets har i sesongen 2012 vært representert med hoveddommer i Tippeligaen, Kristoffer Helgerud fra Lier IL. BFK var også representert i Tippeligaen med to assistentdommere, Ole Johan Lillebuen fra IL Skrim og Odd Arne Vangen fra Sylling IF. Kretsen har også vært representert med hoveddommer i Toppserien for kvinner, Monica Løkkeberg. Monica har også vært FIFA assistentdommer og har deltatt på flere internasjonale dommeroppdrag i Rune Kjørstad, IL Skrim, har vært assistentdommer og kretsens representant i Adeccoligaen. - Regions dommer Rohit Saggi ble oppnevnt av NFF og dømte NM finalen for G16. - Espen Eriksen, Sande SK, har vært leder av Toppdommerkomiteen i NFF og har vært dommerveileder i Tippeligaen i 2012.

31 - I Adeccoligaen har Rolf Mauritzson og Egil Oseth vært dommerveiledere. - I 2.div (Oddsenligaen) har Geir Forsberg, Drammens BK, vært dommerveileder samt at han var kursleder på NFFs Norway Cup talentkurs. Opprykk for dommere etter sesongen divisjon: Usman Aslam. 3. divisjon: Adem Satici. 4. divisjon: Haakon Magan, Yakup Karagøz og Marius Leikvoll. 5. divisjon: Nils Bjerke, Jarle Finnestrand, Aram Fernush, Tore Lindløkken og Chen Nan-chun. Rekrutteringsdommere 2012 Rekruttering og oppfølging av nye dommere har, som de foregående år, hatt førsteprioritet i DK i I løpet av sesongen har vi hatt 32 nye rekrutteringsdommere i våre rekker. Det ble noen frafall underveis, noe som er helt normalt. Det er benyttet turneringer/cuper som utdannings arena for nye rekruttdommerne. Dette er en god måte å få den enkelte dommer raskt opp å stå da man kombinerer dømming med tett oppfølging og veiledning. Buskerud hadde også i 2012 et eget dommerkurs i Norway Cup. Dette ble nok en gang en stor suksess og kurset ble på flott vis gjennomført av rekruttansvarlig Rune Kjørstad, med god hjelp av Curt Arne- Lannerstedt samt flere medhjelpere. En stor takk til alle sammen. Kurset resulterte i at Buskerud var representert med både dommer og assistentdommere i finaler. Vi har fortsatt en stor utfordring i å ha nok faddere til å kunne følge opp alle våre unge rekruttdommere. Det krever at flere etablerte dommere må bidra med sin kunnskap som veiledere, i tillegg til å skape trygghet for rekruttdommere i startfasen av sin dommerkarriere. Innstilling av rekrutteringsdommere for autorisasjon etter 2012 sesongen Maliha Ahmady, Konnerud IL Mats Jonas Bergendahl, Sandar IL Theo Berggren, IF Liungen Vegar Eriksen, Sætre IF Graabein Morten Rinker Grensbråthen, Nybyen BK Hardy Haidar, Mjøndalen IF Arkan Murat Jahwar, Drammen FK Elias Magan, Ål IL Chen Nan-chun, Ådal IL Espen Samuelsen, Mjøndalen IF Lars Kristian Skagestad, Mjøndalen IF Brede Vissebråten Ålien, Hallingdal FK. Dommerveiledere 2012 Tippeligaen: Espen Eriksen Adeccoligaen: Egil Oseth og Rolf Mauritzson 2. divisjon: Geir Forsberg 3. divisjon: Arild Berg, Jan Olav Knutsen, Kristoffer Helgerud, Peter Eilertsen og Vidar Støa. 4. divisjon: Curt-Arne Lannerstedt, Gunnar Ottne, Ole-Martin Loeshagen, Per-Erik Evensen, Svein Elden og Terje Andfossen. Øvrige div: Arne Angeltvedt, Per-Erik Olsen, Richard Nerdrum, Rune Kjørstad og Thomas Sjelle. Kretsmesterskapet 2012 Kretsmesterskapet ble avviklet på Mjøndalen Stadion med dommertrio i alle kamper. Finalene ble som vanlig gjennomført med gode prestasjoner fra alle oppnevnte dommere. Samarbeid og dommerutveksling med Sverige DK valgte i samarbeid med Skånes Fotballforbund ikke å ha dommerutveksling i Dette ble sett i sammenheng med økonomi, sportslig utbytte samt vanskeligheter med gjennomføring av kamper. Samarbeidet er inntil videre «lagt på is».

32 Klubbutvikling Grunnlaget for kretsens utvikling ligger i det arbeidet som utføres i den enkelte klubb. Kretsens viktigste oppgave innenfor klubbutvikling er gjennom klubbesøk og det å arrangere aktiviteter og tiltak hvor flere klubber møtes. Da kan vi i sammen bidra til at klubbene arbeider med kompetanseheving, aktivitetsutvikling og anleggsutvikling slik at alle som ønsker å spille fotball skal få muligheter og utfordringer til det i klubbhverdagen. Da blir det fotballglede. «Alle Jenter på Banen» Prosjektet «Alle Jenter på Banen» ble startet i opp i 2012 med mål om at vi skal få enda flere jenter til å spille fotball i Buskerud. Kick-off ble arrangert i januar med 70 deltagere fordelt på 30 klubber. I februar ble det valgt ut 14 klubber som skulle være Ambassadør klubber for prosjektet i Sentrale personer for disse 14 klubbene har vært samlet 3 ganger i løpet av sesongen hvor vi avsluttet med en samling i forbindelse med kvinnecupfinalen 24.nov. Alle Ambassadør klubbene har valgt en jenteansvarlig i fotballstyret, jobbet aktivt med rekruttering av jenter i 1.klasse alder og arrangert Jentefotballens Dag. Nettopp Jentefotballens Dag ble en kjempesuksess med nesten 1000 deltagere fordelt på klubbenes arrangementer! I 2012 ble det startet en kåring av Årets Jenteklubb i Buskerud, og Svene IL ble en verdig vinner. Jenteandelen i Buskerud vokste fra 21,4% til 22,7% i løpet av 2012, gjennom en økning på 17 lag. Det er et stort engasjement for jentefotballen i Buskerud og 2012 var bare starten på «Alle Jenter på Banen» og ett enda mer fokus på jentefotballen i årene fremover. Lederutvikling I 2011 ble det lagt stor vekt Klubben som Sjef. Vi startet dette fokuset gjennom kretsens kick-off møter i januar og februar, og hadde dette som egen sak på Fotballfaglig seminar i forbindelse med Kretstinget. Det har igjen ført til god deltagelse på Fotballederkurs I, med til sammen 50 deltagere fordelt på 4 kurs i 2011 og Dette gir grobunn for at det jobbes enda sterkere med Klubben som Sjef i klubbene også i tiden fremover. Det har også, i 2011 og 2012, vært arrangert samling med Ansatte i klubb, Klubbledere for våre største breddeklubber og de ansvarlige for den sportslige driften av klubbene. Det har også som tidligere år vært gjennomført klubbesøk med fokus på Klubb- og Aktivitetsutvikling. Fokus på Barnefotball De siste årene har vi jobbet med målsettingen om at Alle trenere i Barnefotballen skal ha Barnefotballkurset. Klubbene har fått en stadig økende bevissthet på dette og legger dette inn i klubbens planer og målsettinger. I 2011 hadde vi færre deltagere på Barnefotballkurset enn de siste årene, som mye skyldes revidering av kurset. I 2012 var vi tilbake til «normalen» med 205 deltagere fordelt på 16 kurs. Vi har i 2011 og 2012 arrangert flere Barnefotballkvelder ute i klubber, som er et meget godt kompetansetiltak. I 2011 arrangert vi også et vellykket Barnefotballseminar, i Drammen, i mars med 60 deltagere. I 2012 arrangert vi det samme Barnefotballseminaret, i Hønefoss, med over 50 deltagere. Så når vi ser på det totale antallet deltagere på kompetansetiltak med fokus på Barnefotballen de siste årene er vi meget godt fornøyd og sikre på at dette bidrar til en enda bedre fotballhverdag for barn i Buskerud. Fair Play Det har vært gjennomført tiltak og aktiviteter som skal bidra til bedre holdninger både blant spillere, trenere, ledere og foreldre. Alle klubbene skal ha en Fair Play ambassadør som vil få ett ekstra ansvar for å følge opp at det jobbes godt med Fair Play i klubben sine lag. Det har vært jobbet med å øke fokuset på Kampvert-rollen og at Kampvert-vestene blir enda mer synlig på kamparenaene. Vi har delt ut Månedens Fair Play pris til velfortjente vinnere, 4 ganger pr år. Dette skaper glede og entusiasme og et mål med at disse utmerkelsene gjør at klubber og lag enda sterkere prioriterer fokuset på gode holdninger.

33 C-lisens C-lisens kurset ble i 2011 revidert og ferdigstilt i løpet av høsten. Det gjorde at antall kurs ble noe lavere enn 2010, men allikevel har 80 trenere vært gjennom dette kurset. I 2012 har vi derimot over 100 deltagere på C-lisens kurset. Dette er et meget godt grunnlag for mer og bedre aktivitet for barn og ungdom i Buskerud fotballen. Det er også et meget viktig fundament for å beholde flere lengre i fotballen, spesielt når det gjelder ungdom. Og husk at denne økte kompetansen hos trenerne gir et løft for spillere. Slik at 10 trenere på kurs gir enda bedre aktivitet for 150 barn eller ungdom! Utdanningsstatistikk i BFK Barnefotballtrenerkurset C-lisens /78 UEFA B-lisens Fotballederkurs I Fotballederkurs II Fotballederkurs III 12 Trenerkoordinatorkurs Spillerutviklingkurs Rekruttdommerkurs Klubbdommerkurs Spillerutvikling 2012 Spillerutviklingsmodellen i Buskerud Fotballkrets er bygget opp slik: Selve fundamentet i kretsens modell og tankegang rundt spillerutvikling, er at klubben er den viktigste utviklingsarenaen. Det er her spilleren får hyppigst påvirkning, og følgelig er det viktig at denne påvirkningen er så god som mulig. Kretsens ulike kompetansehevingstiltak er følgelig en svært sentral faktor i et spillerutviklingsperspektiv. Klubbene nominerer videre inn spillere til Kraftsentrene. Kraftsentrene ledes av toppklubbene på guttesiden, mens det på jentesiden foregår som et samarbeidstiltak på tvers av klubbgrensene. Her er vi opptatt av at de ivrigste og beste spillerne i alderen år skal få ukentlig stimuli som de kan ta med seg tilbake til klubbhverdagen. Kretsen arrangerer hver høst kraftsenterturneringer for gutter og jenter. Ca 400 spillere er årlig involvert i disse kampene som fungerer som et utstillingsvindu til kretslaget.

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.11 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 10. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 10. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 10. desember 2016 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.16 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2015 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 8. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 8. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 8. desember 2012 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.12 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2011 Fotballkretsens virksomhet er i dag todel.

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 7. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 7. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 7. desember 2013 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.13 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2012 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.10 Bla om Økonomisk årsberetning for 2008 SUNNMØRE FOTBALLKRETS Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2013-15. februar 2014 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Fotballfaglig seminar og Kretsting 2014. Fredag 14. og lørdag

Detaljer

PROTOKOLL NFF Buskeruds 86. ordinære ting Lørdag 18. februar 2017 på Ambassadeur Hotell, Drammen

PROTOKOLL NFF Buskeruds 86. ordinære ting Lørdag 18. februar 2017 på Ambassadeur Hotell, Drammen NFF Buskerud PROTOKOLL NFF Buskeruds 86. ordinære ting Lørdag 18. februar 2017 på Ambassadeur Hotell, Drammen I) INNKALLING, FULLMAKTER, DAGSORDEN, VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG DESISORER. a) Innkallingen

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2009-2010 - 12. februar 2011 Strømsgodset TF Norgesmester 2010 Dommertrio fra Buskerud G13 finalen i Norway cup Gol IL Jenter 14 Konnerud IL Jenter 15 Fair

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2014-14. februar 2015 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Fotballfaglig seminar og Kretstinget 2015. Fredag 13. og

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011

KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 KICK-OFF FOTBALLSESONGEN 2011 18.00 Kampstart Agenda 18.15 Serie- og Kampadministrasjon 19.15 PAUSE 19.45 Klubben som sjef 20.15 Spiller- og Trenerutvikling 20.30 Aktiviteter i 2011 21.00 Kampslutt Buskerud

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

NFF Buskerud. Kretstinget. Tingperioden februar NFF Buskerud Marienlyst Stadion

NFF Buskerud. Kretstinget. Tingperioden februar NFF Buskerud Marienlyst Stadion NFF Buskerud Kretstinget Tingperioden 2016-18. februar 2017 NFF Buskerud Marienlyst Stadion www.fotball.no/buskerud Fotballfaglig seminar og Kretstinget 2017 Scandic Ambassadeur Drammen, fredag 17. og

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Tingsaker. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember Dagsorden. Forretningsorden. Innkomne forslag. Forslag til budsjett. Forslag fra valgkomiteen

Tingsaker. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember Dagsorden. Forretningsorden. Innkomne forslag. Forslag til budsjett. Forslag fra valgkomiteen Tingsaker Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Dagsorden Forretningsorden Innkomne forslag Forslag til budsjett Forslag fra valgkomiteen Bla om Kjøreplan kretstinget 2011 Dette er en foreløpig kjøreplan

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer