Buskerud Fotballkrets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud Fotballkrets"

Transkript

1 Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden februar 2015 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922)

2 Fotballfaglig seminar og Kretstinget Fredag 13. og lørdag 14. februar Grand hotell på Kongsberg Program: Fredag 13. februar : Fremmøte, registrering og innsjekking 17.30: Åpning av fotballfaglig seminar 17.45: «Fra Bydelslag til Nasjonal merkevare», v/daglig leder Strømsgodset fotball, Erik Espeseth 18.45: «Topp- og breddefotball, inspirasjon av frivillige» v/ Norway cup general og Bækkelagets SK, Frode Kyvåg 20.30: «Tingmiddag» Lørdag 14. februar 09.00: Åpning dag : Kvalitetsklubb erfaring fra det første året v/fotball leder Skrim IL, Bjørge Kleppe Kvalitetsklubb veien videre v/klubbutvikler BFK, Morten Mundal : Kretstinget Årsrapport : Lunsj : Kretstinget fortsetter og avsluttes. 2. Visepresident i NFF, Mette Christiansen, informerer om forslag til nytt seriesystem. 3. Diplomer og hedersbevisninger 4. Valg

3 Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Dagsorden kretstinget 2. Kretsleders hilsen 3. Kretsstyrets beretning for tingperioden 2014 a. Representasjon b. Lags statistikk c. Sanksjoner, advarsler og utvisninger 4. Økonomi 2014 a. Økonomisk årsberetning b. Aktivitetsregnskap c. Balanse d. Noter e. Revisjons beretning f. Kontrollkomiteens beretning 5. Budsjett 2015 a. Kretskontingent og lagsavgifter b. Gebyrer og bøter 6. Tingforslag: Ingen innkomne forslag 7. Valgkomiteens innstilling a. Kretsstyret b. Kontrollkomiteen c. Valgkomiteen 8. Dommerkomiteen 9. Klubbutvikling 10. Spillerutvikling 11. Anleggsutvikling 12. Kretsseriene 2014 a. Kretsmestere b. Tabeller Handlingsplan 2015

4 Buskerud Fotballkrets 84. ordinære ting 14. februar 2015 kl , på Grand hotell Kongsberg DAGSORDEN I Fullmakter, dagsorden, valg av dirigent, sekretær og desisorer. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden b) Godkjenning av fullmakter. c) Valg av dirigent. d) Valg av sekretær. e) Valg av to desisorer til å undertegne tingets protokoll. II Tingets åpning a) Kretsleders hilsen til Kretstinget b) Hilsningstaler 1. Kretsstyrets beretning for tingperioden Økonomi og Regnskap 2014 a) Økonomisk årsberetning med regnskap, balanse og noter. b) Revisjonsberetning c) Kontrollkomiteens beretning 3. Budsjett 2015 a) Kontingenter og lagsavgifter. b) Gebyrer og bøter. c) Godkjenning budsjett Behandling av innkomne forslag a) Valg av redaksjonskomite og tellekorps b) Ingen innkomne forslag. c) Informasjon om forslag til nytt seriesystem i NFF serier. 5. Overrekkelse av hedersbevisninger a) Overrekkelse av hedersbevisninger. b) Overrekkelse av kretsmesterskapsdiplomer og pokaler. 6. Valg a) Kretsstyret b) Kontrollkomite c) Valgkomite d) Representant(er) til Buskerud Idrettskrets Ting 7. Valg av revisor. 8. Bestemme tid og sted for neste kretsting III Tingets avslutning

5 Kjære Fotballvenner! Buskerud Fotballkrets har gjennomført nok en flott sesong i Med 1471 lag på banen er vi totalt 20 lag under fjorårets fantastiske rekord, og dette skal vi være veldig godt fornøyd med. En relativt stor nedgang i G-7 årsklassen (minus 26 lag) må vi se nærmere på hva kan skyldes, samtidig som vi skal glede oss over at det nok en gang er en økning på jentesiden (6 lag). Vi nærmer oss nå målsetningen om 25 % jenteandel og fortsetter prosjektet Alle jenter på banen, som har vært en stor suksess. I år vil vi få se 9 er fotball i 13-årsklassen og vi er spente på hvordan denne spillformen blir mottatt. Med det nye Breddereglementet på plass, skjer det en harmonisering av reglement på tvers av kretsgrenser. Det blir altså færre muligheter for den enkelte krets til å avvike fra malen. Det er fantastisk morsomt å gratulere Mjøndalen med opprykket til Tippeligaen og den overbevisende måten dette skjedde på er intet mindre enn imponerende. Lokalderbyene mot Strømsgodset i 2015 sesongen vil bli høydepunktene i en sesong vi alle gleder oss til. MIF gjorde det også meget bra i G-16 NM. Finale mot selveste RBK er ikke å kimse av. Det er også morsomt å oppleve at det talentet «hele Europa» snakker om for tiden - kommer fra SIF og BFK. Vi ønsker Martin Ødegård lykke til i Spania. På damesiden har samarbeidet Konnerud/Stoppen gitt en 7. plass i 2.divisjon og viser at det ikke er lett å ta stegene oppover i divisjonssystemet på kvinnesiden. Samtidig er det viktig for kvinnefotballen i BFK at vi også her kan etablere klubber med ditto bedre tilbud til ambisiøse jentespillere. En regional 3.divisjon for kvinner med Lier på 3.plass og Åssiden på plassen bak, er et første skritt for å se om dette kan heve nivået. Etablering av FFU serie i BFK har blitt godt mottatt og i sesongen 2014 hadde vi 12 lag fra 8 klubber i sprudlende utfoldelse. Det utvises stor fotballglede, og vi ønsker flere klubber velkommen til å ta del i tilbudet. Det gleder oss å registrere at EM for Jenter-19 i Norge ble en suksess. Både NFF arrangementssjef Dag Vestlund og UEFA representant Ines Lauber, skryter uhemmet av arrangementene. Dette kan Mjøndalen stolt ta til sitt hjerte. Vi har nå lagt bak oss det første året med konseptet Kvalitetsklubb, med noe varierende resultater. Det er krevende for en klubb å ta slike prosesser inn over seg. Erfaringene både i BFK og fotball Norge ellers, er at klubbene trenger god forankring i så vel styre som administrasjon og at det ligger en klar vilje og evne til grunn for den endringsprosess som kreves. Av de 9 klubbene som gikk inn i prosjektet ved årets begynnelse, ser vi nå 2 som har kommet langt nok til at en evaluering om sertifisering på første nivå kan finne sted. Til slutt vil jeg også minne om at vi fortsatt skal ha stort fokus på Fair Play og gjensidig respekt, slik at aktiviteten vår kan skje i trygge og gode omgivelser. På vegne av kretsstyret vil jeg få takke for det store arbeidet dere alle gjør ute på klubbnivå. Vi håper også at det gode samarbeidet som nå er etablert mellom klubb og krets vil utvikle seg ytterligere i årene som kommer. Lykke til med arbeidet og sesongen som står for døren! Jan Olav Knutsen Kretsleder

6 Kretsstyrets beretning for tingperioden Buskerud Fotballkrets sitt 83. ordinære kretsting ble satt på Klækken hotell på Hønefoss, lørdag 15. februar 2014, og nytt kretsstyre ble valgt med følgende sammensetning: Kretsstyret: Kretsleder Jan Olav Knutsen (Haugsbygd IF), nestleder Martin Ramfjord (Strømsgodset TF), styremedlem Svein Garnås (Nesbyen IL), styremedlem Nina Murphy (Vestfossen IF), styremedlem Camilla Finsand (Holeværingen, IL), styremedlem Pia Nordhagen (Tofte Fremad IF), styremedlem Bjørge Kleppe (Skrim, IL), og nytt styremedlem Mikail Bulut (Fjell SK) Kretsstyret har i 2014 avholdt 8 styremøter og behandlet 76 saker. Styret arrangerte kretstinget med kretsens klubber den 15. februar 2014 på Klækken hotell på Hønefoss. Kretsleder representerte kretsen på Norges Fotballforbunds Forbundsting på Lillestrøm, mars Styremedlemmene Pia Nordhagen og Bjørge Kleppe representerte kretsen på Buskerud Idrettskrets sitt ting på Tyrifjord hotell, fredag 4. april Styremedlemmene har i tillegg representert kretsen i flere ulike sammenhenger. Det kan nevnes fotballskoler og cup er, by- og sonelags kamper, åpning av nye kunstgressbaner og møter/tiltak initiert av Norges Fotballforbunds ulike komiteer. Økonomi Styret gjennomgår løpende de foreliggende regnskapsrapporter for å ha god kontroll med både inntekter og kostnader. I tillegg har nestleder i kretsstyret og leder av kontrollkomiteen hvert kvartal en detaljert gjennomgang av økonomien sammen med daglig leder. Aktivitetsregnskapet for 2014 viser et positivt resultat etter finans på kr ,-, noe som er ca ,- bedre enn budsjett. Den økonomiske resultatforbedringen i forhold til budsjett skyldes i stor grad økt moms refusjon (50.000), økning i lagsavgifter/bøter og gebyrer (85.000) og økt tilskudd på grunn av høy kursaktivitet (80.000), i tillegg til reduserte lønnskostnader på grunn av daglig leders sykefravær( ) og en instruktørsamling som ble flyttet fra 2014 til 2015 ( ). For ytterligere informasjon om regnskapet i 2014, så henvises det til det vedlagte Årsregnskap for 2014 med tilhørende økonomisk årsberetning. Styret er godt tilfreds med kretsens økonomiske stilling. Det økonomiske resultatet i ting perioden er blitt mye bedre enn budsjett, til tross for meget høy aktivitet gjennom hele året. Egenkapitalen på til sammen kr ,- er fortsatt meget tilfredsstillende, og kretsstyret mener at det er et veldig godt økonomisk grunnlag for å videreføre den høye aktiviteten som er planlagt i henhold til det foreslåtte budsjettet for Aktivitetsutvikling Det ble totalt påmeldt 1471 lag i sesongen 2014, som er en liten nedgang på 20 lag fra sesongen Trenden de siste årene har vært at antall lag for gutter og menn er ganske stabilt, mens vi har en jevn økning i antall påmeldt jente og kvinnelag (308 lag i lag i 2014). En viktig grunn til økningen på jentesiden er det fokus vi har hatt på at jentene ønsker å spille fotball på rene jentelag, og ikke minst et økt fokus på jentefotball i mange av våre klubber. «Alle jenter på banen» prosjektet har så langt vært meget vellykket og er kanskje den viktigste årsaken til aktivitetsøkningen. I tillegg bidrar også aktiviteten i våre 5 kraftsenter for jenter til merkbar kvalitetsheving på ferdighetsnivået hos jentene.

7 Det er viktig at fotballkretsen hele tiden har et tilpasset og godt serietilbud for klubbene. I den siste perioden har det vært økt fokus på mulighetene for å spille 5 er og 7 er fotball på alle alderstrinn. I årsklassene 9 til 12 år velger også lagene mellom øvd, middels øvd og lite øvd når de melder seg på, slik at det blir mest mulig jevnbyrdighet i kampene. For å bekrefte ønsket om bedre ferdighetsutvikling er det også innført kretsmesterskap i alle de ulike 7 er klassene, med tilhørende pokaler og diplomer. I vintersesongen er kvalifiseringsspill for Telenor NM (gutter og jenter 16 og 19 år) godt etablert, og dette har medført økt aktivitet (lengre sesong) med et godt kamptilbud for denne aldersgruppen også gjennom vinteren. På bakgrunn av den kvalitetsheving som har vært blant våre jente- og kvinnelag, og etter en god dialog med alle våre sentrale klubber innen jente-/kvinnefotball, så har 2 lag deltatt i 3. divisjon interkrets serie for kvinner sammen med Vestfold og Telemark. Både Lier og Åssiden gjorde det bra i den nye 3.divisjon. I tillegg deltok 3 lag fra Buskerud i den nyetablerte interkrets serien for Jenter-16, som også viste seg å være meget vellykket. FFU seriene. Som en oppfølging av Landsturneringen i 2011, så klarte vi for første gang i 2012 å etablere egne serier for FFU-lagene våre. Oppstarten og gjennomføringen har vært gjort i et meget godt og nært samarbeid med de klubbene som har FFU lag. I år har også Asker Fotball deltatt i vår FFU serie, slik at det totalt har deltatt 8 klubber med til sammen 12 lag. Lagene spilte både vår og høst i tre 7 er serier med 4 lag i hver avdeling. I en felles sesongavslutning for alle lagene i Mjøndalshallen, ble Strømsgodset utropt til kretsmester i avdeling 1, Mjøndalen til kretsmester i avdeling 2, mens Asker ble avdelingsvinner i avdeling 3 hvor Lier ble kåret til kretsmester. Buskerudcupen For å bidra til økt aktivitet og et tilrettelagt kamptilbud også i vintersesongen, så etablerte vi Buskerudcupen i Alle seniorlag for kvinner og menn inviteres til å være med, og cupen gjennomføres ved at lagene før kampen starter får et ekstra straffespark for hver divisjon som skiller lagene. I 2014 var det påmeldt 16 lag for herrer og 8 lag for kvinner. Finalene ble spilt 1. april på Marienlyst stadion. Hallingdal ble årets vinner for herrer og Konnerud/Stoppen ble årets vinner for kvinner. Landskamper. Kretsen har i sesongen 2014 hatt gleden av å bli tildelt 7 landskamper fra NFF. UEFA Womens U19 mesterskapet ble arrangert i Norge perioden juli, og 3 av mesterskapets kamper ble arrangert på Mjøndalen stadion. Åpningskampen ble en stemningsfull kamp med intensitet på banen og gode publikummere fra Irland og England. Europamesterne Nederland spilte de 2 neste kampene mot henholdsvis Belgia og Irland. I semifinalen slo de Irland med imponerende 4-0. Mjøndalen IF får toppkarakter for gjennomføringen av disse 3 kampene. Det har også i 2014 blitt avviklet tre U21 kamper på Marienlyst stadion, i et nært og godt samarbeid med Strømsgodset TF. De 3 kampene var EM kvalifiseringskamp mot Portugal og treningskamper mot Irland og Ungarn. Portugal kampen var den siste i denne kvalifiseringsrunden hvor det ble 1-2 tap. Kampene mot Irland og Ungarn var de første kampene for det nye U21 laget som går inn i neste kvalifisering. Der ble det seier i begge kampene! 19. august ble det også arrangert landskamp på AKA Arena i nært og godt samarbeid med Hønefoss BK. Det var G17 landskamp mellom Norge og Italia hvor ble det 1-2 tap. Resultater i sesongen Kretsens klubber oppnådde meget gode resultater i 2014, og årets prestasjon og høydepunkt var selvfølgelig Mjøndalen IF sitt opprykk til Tippeligaen. Etter en meget spennende sesongavslutning, ble opprykket sikret i siste kvalifiseringskamp hjemme mot SK Brann (seier 3-0), foran et fullsatt og jublende Mjøndalen stadion. Stømsgodset TF hadde også en

8 flott sesong og havnet til slutt på 4.plass i Tippeligaen, og sikret seg dermed kvalifiserings kamper til Europacup også i 2015 sesongen. Hønefoss BK kom på 11 plass i 1.divisjon. Totalt sett er dette meget imponerende resultater for våre lokale lag i norsk toppfotball, og noe som langt overstiger det størrelsen i vår krets skulle tilsi. Birkebeineren rykket ned fra Oddsenligaen i 2014 etter å ha kommet sist i sin avdelingen, mens «Team SIF» ble nr 11 i samme avdeling. I den landsomfattende 3. divisjon vant Drammens FK sin avdeling etter en flott sesong, og rykker opp i Oddsenligaen i Hønefoss BK 2 rykket dessverre ned fra 3. divisjon, mens Strømsgodset TF 3 som vant 4. divisjon og Hallingdal som ble nr 2 rykker opp. Dette gjør at vi totalt går fra 7 lag i 3. divisjon i 2014 til 8 lag i 3. divisjon i 2015 sesongen. I 2. divisjon for kvinner ble Konnerud/Stoppen nr. 7 i årets serie, og Kongsberg IF ble nr 10 i samme avdeling. I aldersbestemte klasser gjorde Mjøndalen IF en meget imponerende prestasjon ved å komme helt til finalen i NM G16 Telenor cupen NM finalen ble spilt på Mjøndalen stadion, hvor laget dessverre tapte 0-5 mot Rosenborg. I interkrets seriene i 2014 ble det ingen interkretsmestere fra Buskerud. Dommerutvikling Dommerkomiteen består av 6 medlemmer, hvorav det er en DK-leder og 5 fagansvarlige. Komiteens primære oppgave er rekruttering, utvikling og oppfølging av dommere slik at vi beholder så mange som mulig over tid. Ved utgangen av 2014 hadde vi 149 aktive dommere i kretsen. Andre oppgaver i komiteen er å sørge for en best mulig balanse mellom gode enkeltdommere på nasjonalt nivå, og å ivareta dommerrekruttering, trivsel og utvikling for dommere i breddefotballen. Det vektlegges at den enkelte skal få et best mulig tilbud ut fra egne prioriteringer og ambisjoner. Komiteen har også fortsatt det viktige arbeidet med å få en god balanse i aldersstrukturen blant våre dommere, og vi har for tiden mange lovende unge dommere. Klubbene oppfordres fortsatt til å arbeide aktivt med dommerutvikling, og etablering av en egen dommerkontakt i klubben er i denne sammenhengen svært viktig. Det vises for øvrig til dommerkomiteens rapport i tingdokumentet. Klubbutvikling Grunnlaget for kretsens utvikling legges i det arbeidet som utføres i den enkelte klubb. En av kretsens viktigste oppgaver er gjennom god kontakt med klubbene å bidra til at det settes fokus på kompetanseheving, aktivitetsutvikling og anleggsutvikling - slik at alle som ønsker å spille fotball skal få gode muligheter og utfordringer i klubbhverdagen. Via NFF mottar kretsen midler fra Kulturdepartementet som skal benyttes til aktivitetsutvikling i barne og ungdomsfotballen. I 2014 ble disse midlene benyttet som tilskudd til trenerutdanning i barne- og ungdomsfotballen, leder og dommer kurs, keeperprosjekt, samt de ulike tiltak innen kretsens prioritering av jentefotball. NFF Kvalitetsklubb I 2014 ble det nye «Kvalitetsklubb konseptet» presentert, og etter en søknadsrunde ble 9 klubber plukket ut til å være de første klubbene som etter gitte kriterier skal gjennomføre en intern prosess med sikte på å bli godkjent som en NFF Kvalitetsklubb på nivå 1 i løpet av «Alle jenter på banen» Sammenlignet med landet for øvrig har andelen jenter som spiller fotball i Buskerud vært lav. På denne bakgrunn ble prosjektet «Alle jenter på banen» lansert vinteren 2012, og 18 klubber er nå med i prosjektet som «Ambassadør klubber». Prosjektet har hatt en meget positiv effekt, og andelen jenter som spiller fotball i Buskerud er økt fra 21.4 % i 2012 til 24.5 % i 2014, mens antall lag er økt fra fra 317 til 360. Det vises for øvrig til egen rapport i tingdokumentet for mer detaljer om klubbutvikling.

9 Spillerutvikling I henhold til NFFs handlingsplan , så har fotballkretsene et overordnet ansvar for påvirkning og utvikling av de mest lovende spillerne i aldersgruppen13-16 år, i et tett og godt samarbeid med toppklubbene. Dette er et sunt system, da kretsen er en nøytral arena og toppklubbene besitter den beste kompetansen og de største ressursene. Basert på ovennevnte har vi i 2014 beholdt hovedstrukturen med 3 etablerte kraftsenter for gutter hos toppklubbene Strømsgodset, Mjøndalen og Hønefoss. Tilsvarende har vi beholdt de 5 etablerte kraftsenter for jenter, som er et samarbeid mellom kretsen og følgende kraftsenter/ klubber: Lier/Røyken/Hurum (Lier IL), Eiker/Kongsberg (Vestfossen IF), Drammen (Konnerud IL), Ringerike (Haugsbygd IL) og Hallingdal (Hallingdal FK). Våre kretslag for G-14, G-15 og G-16 har i sesongen 2014 variert resultatmessig, men det utvikles jevnt og trutt spillere til aldersbestemte landslag og andre landsomfattende tiltak. Også våre J-14 og J-16 kretslag har fortsatt den klare fremgangen, og 2014 ble et svært godt år med gode resultater mot de andre kretsene i vår region. Det vises for øvrig til egen rapport i tingdokumentet for mer detaljer om spillerutvikling. Anleggsutvikling Arbeidet med etablering av nye kunstgressbaner og ballbinger er svært viktig for aktivitetsutviklingen i kretsens klubber. Gode anlegg skaper stor interesse og legger forholdene til rette for at barn og ungdom kan drive med god aktivitet. Det er et meget imponerende dugnadsarbeid som gjøres blant veldig mange tillitsvalgte i de forskjellige klubbene for å skape gode anlegg. Dette er hovedårsaken til at det nå er totalt 43 stk 11 er kunstgressbaner (13 med undervarme) og 19 stk 7 er kunstgressbaner hos kretsens klubber. Utsiktene fremover ser også gode ut for nye kunstgressbaner, med mange nye prosjekter under planlegging for bygging de neste 2 årene. Fair Play - Det handler om respekt, ikke sant? Det har vært gjennomført mange Fair Play kampanjer mot klubber og lag for å nå målet om at fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. Vi skal være åpne og inkluderende og Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og viser respekt både på og utenfor banen. Det gjennomføres mange aktiviteter og tiltak blant annet Fair Play seminar, utdeling av Fair Play priser og etablering av egne Fair Play ansvarlige i våre klubber. I sesongen 2014 fortsatte også prosessen med innføringen av «Fair Play møte før kamp» i de lavere divisjoner og aldersbestemte klasser, og målet er at denne «sammenkomsten» før kamp skal bidra til at kampene gjennomføres i en god atmosfære, og med respekt for hverandres roller på og rundt banen. Administrasjon Odd Magne Olsen er kretsens daglige leder, og Gro Larsen og Erik Nielsen har ansvaret for kampadministrasjon og dommeroppsett. Morten Mundal er kretsens klubbutvikler, mens Harald Johannessen fra 1. april overtok ansvaret for kretsens spiller- og trenerutvikling. Øivind Nilsen har et deltids engasjement innen klubbutvikling, mens Geirfinn Kvalheim som NFFs regionale anleggskonsulent bidrar vesentlig i klubbenes arbeid med anleggsutvikling.

10 Representasjon Internasjonale oppgaver 2014: UEFA Match Delegat UEFA Media Officer Espen Eriksen, Sande SK Kjell Borgersen, SBK Drafn NFFs Forbundsting 2014: Kretsleder, Jan Olav Knutsen Buskerud Idrettskrets Ting 2014: NFFs komiteer og utvalg 2014: Medlem Dommerkomiteen Medlem Breddekomiteen Medlem Dommerkomiteen Leder Doms- og Sanksjonsutvalget Medlem Ankeutvalget Medlem Internasjonal komité Kretsstyremedlem, Bjørge Kleppe Kretsstyremedlem, Pia Nordhagen Espen Eriksen, Sande SK Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF Sven Olav Larsen, Mjøndalen IF Roar Norheim Larsen, Mjøndalen IF Odd Flattum, Vikersund IF Aldersbestemte landslagsspillere 2014 (debutanter merket *): Martin Ødegaard, Strømsgodset TF A-landslaget Gustav Wikheim, Strømsgodset TF U23 Iver Fossum, Strømsgodset TF U21 Martin Ovenstad Rønning, Strømsgodset TF U21 Gustav Valsvik, Strømsgodset TF U21 Marius Christopher Høybråten, Strømsgodset TF U21 Sigurd Svendsen, Hønefoss BK G19 Mathias Berg Gjerstrøm, Strømsgodset TF G18 Martin Bisgaard Thomassen, Hønefoss BK G17 Morten Sætra, Strømsgodset TF * G17 Erlend Skagestad, Mjøndalen IF G17 Nora Bunæs Nilsen, Åssiden IF * J16 Tanya Løfshus, Åssiden IF * J16 Henrik Bredeli, Strømsgodset TF G16 Hassan Huseyin Duman, Strømsgodset TF * G15

11 DEN KOMPLETTE UTSTYRSLEVERANDØR TIL DIN KLUBB DEN NYE KLUBBSERIEN FRA UMBRO HVOR TEKNISKE OG FUNKSJONELLE LØSNINGER ER NØKKELORD. NY INOVATIV SKOLINJE FRA UMBRO VELOCITA PRO ER DEN LETTESTE FOTBALLSKO PÅ MARKEDET - KUN 160 GRAM. KOMMER OGSÅ MED SKRU. TJEN PENGER PÅ DUGNAD Selg lettsolgte produkt med god fortjeneste. Les mer på scantrade.no/dugnad scantrade.no KLUBBSPESIALISTEN

12 Lagstatistikk Klasse UTV. Menn A-lag Menn Res Menn 7er Menn 5er M M34 7er M M39 7er G G19 7er G G17 7er G G16 7er G G15 7er G G14 7er G13 år G13 7'er G G G G G G G Internserier Sum guttelag Kvi A-lag Kvi 7er Kvi 5er Old Girls J J19 7er J J16 7er J J15 7er J J14 7er J J13 7er J J J09-J J07-J J Internserier Sum jentelag FFU-lag Sum

13 Sanksjoner, advarsler og utvisninger Forhold Trekking av lag Etteranmelding Ikke møtt til kamp Ikke reg. spillerlisens/-berettigelse Ant lisens-/forsikringssaker i klubb Antall utvisninger Antall advarsler Tildelte advarsler Klasse Menn senior Menn 7 er Old boys (M34) Veteran (M39) Menn Junior (19) Gutter (15-16) Gutter (13-14) Kvinner senior Kvinner 7 er Kvinner Junior (19) Jenter (15-16) Jenter (13-14) Totalt Utviklingen i prosent -1,9 % - 5,2 % - 17,8 % - 4,5 % + 15,1 % + 6,9 % +1,0 % Tildelte utvisninger Klasse/div Menn senior Menn 7 er Old boys (M34) Veteran (M39) Junior (19) Gutter (15-16) Gutter (13-14) Kvinner senior Kvinner 7 er Kvinner Junior (19) Jenter (15-16) Jenter (13-14) Totalt Utviklingen i prosent - 13,1 % - 10,9 % - 9,4 % - 6,5 % + 35,9 % +13,7 % + 3,9 %

14 BUSKERUD FOTBALLKRETS Aktivitetsregnskap 2014 Anskaffede midler Note Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter 2a Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd 2b Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler 2c Bøter og gebyrer 2d Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte 3a Administrasjonskostnader 3b Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon av egenkapital - Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum endring egenkapital /disponering av aktivitetsresultat

15

16

17 BUSKERUD FOTBALLKRETS Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Kretsen er formelt sett ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven, men vil være regnskapspliktig etter Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. I den grad man i årsregnskapet avviker fra Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser vil dette bli kommentert i note 1 under. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og består av følgende: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler, inkludert kortsiktige verdipapirer, vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Skatt Kretsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens 2.32, 1 ledd. Inntekt Inntektsføring gjennomføres når kretsen har juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt og når inntekten kan måles med tilstrekkelig pålitelighet. Kretsens vesentligste inntektskilder vil være tilskudd, kontingenter, kursavgifter og egenandeler, aktivittsbaserte inntekter, salgsinntekter, bøter og gebyrer, samt sponsorinntekter. Inntekter regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Avhengig av type inntekt vil inntekten inntektsføres i den periode de er bevilget til (tilskudd) / den periode innbetalingene gjelder for (kontingenter, kursavgifter, salgsinntekter, bøter og gebyrer) / i takt med de motytelser som er avtalt (sponsorinntekter) Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktivitet de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene. Lønn- og administrasjonskostnader er ikke fordelt på formålsområdene i aktivitetsregnskapet. En estimert fordeling av disse kostnader er vist i note 3a og 3b

18 Note 2 Spesifikasjon av inntekter a) Kretskontingenter/lagsavgifter Tekst Kretskontingent Lagsavgifter Dommeravgift SUM b) Andre tilskudd Tekst Tilskudd idrettskrets VO-midler Tilskudd fra stat SUM c) Kursavgifter/egenandeler Tekst Kursinntekter Egenandeler diverse samlinger / tiltak SUM d) Bøter og gebyrer Tekst Lisensbøter Trekking av lag Andre bøter Ikke møtt SUM Note 3 Spesifikasjon av kostnader a) Lønn og personalkostnader fast ansatte Tekst Lønn fast ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre personal-forsikringer og kostnader Andre personalkostnader SUM Lønn og personalkostnader fast ansatte - kretsens estimerte ressursfordeling på formål Tekst % - vis fordelt Egenadministrasjon 5 % Politiske utvalg 5 % Anleggssektoren 5 % Bredde 20 % Dommer 15 % Leder 5 % Spiller 20 % Trener 10 % Klubb 15 % SUM 100 %

19 b) Administrasjonskostnader Tekst Leie lokaler, strøm, forsikring, renhold etc Eksterne honorar og innleid hjelp Edb-kostnader Telefon og porto Kjøre, reise og oppholdskostnader Kontorrekvisita, trykksaker, aviser, tidskrifter Møter, kurs etc. Sponsorkostnad / profileringstøy/ annonsering Gaver, premier og tilskudd Tilskudd klubb Tap fordringer SUM Administrasjonskostnader - kretsens estimerte ressursfordeling på formål Tekst % - vis fordelt Egenadministrasjon 5 % Politiske utvalg 5 % Anleggssektoren 5 % Bredde 20 % Dommer 15 % Leder 5 % Spiller 20 % Trener 10 % Klubb 15 % SUM 100 % Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnaden i note 4 referer seg til samlede lønnsrelaterte kostnader i 2014 og er satt opp i samsvar med kravene i regnskapsloven. Differansen mellom samlet godtgjørelse i note 4, kr , og godtgjørelsen i henhold til note 3, kr , er fordelt på de enkelte aktiviteter. Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonstilskudd Andre ytelser inkl. personalforsikringer Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 5,2 5,2 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Det er ikke ydet lån eller stilt sikkerhet til lån til fordel for daglig leder eller styrets leder. Pensjonskostnader Kostnadsførte pensjonsytelser knytter seg til kollektiv innskuddspensonsordning i NFF Revisor Honorar for ordinær revisjon er kr inkl. mva. Fom er dette beløpet kostnadsført i regnskapet til Norges Fotballforbund.

20 Note 5 Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr Note 6 Egenkapital Saldo Saldo Tilførsel Bruk Grunnkapital Egenkapital med lovpålagte restriksjoner Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner UEFA-midler til ballbinger - - Midler "Klubbutvikler i sone" KUD-midler Egenkapital med selvpålagte restriksjoner - - Bjørn Hansens minnefond - - Keeperprosjekt Instruktørsamling Futsal Disposisjonsfond 0 0 Annen egenkapital Egenkapital

21

22

23

24

25

26 BUSKERUD FOTBALLKRETS Budsjett 2015 Anskaffede midler Budsjett 2015 Regnskap 2014 Medlemsinntekter Kretskontingenter/lagsavgifter Tilskudd Tilskudd Norges Fotballforbund (NFF) Tilskudd KUD (via NFF) Andre tilskudd Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Kursavgifter og egenandeler Bøter og gebyrer Samarbeidsavtaler Andre inntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler Forbrukte midler Kostnader til formålet Politiske utvalg Anleggssektoren Bredde Dommer Leder Spiller Trener Klubb Administasjonskostnader Lønn og personalkostnader fast ansatte Administrasjonskostnader Sum aktivitetskostnader Aktivitetsresultat før finans Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Budsjett kommentarer: Det er et overordnet mål for kretsstyret å opprettholde den høye aktiviteten som er innenfor de ulike aktivitetsområdene, basert på en årlig balanse mellom inntekter og kostnader. Egenkapitalen i kretsen på til sammen ,- er fortsatt meget tilfredsstillende, og kretsstyret mener at det er et godt økonomisk grunnlag for å kunne videreføre den høye aktiviteten som er planlagt i henhold til det foreslåtte budsjettet for 2015 på minus ,- etter finans. Egenkapitalen vil da pr være på ca ,- som etter styrets oppfatning er tilfredsstillende.

27 Serieavgifter Serieavgifter Klubbkontingent Klasse/Divisjon Tippeliga og Adeccoliga Toppserien Kvinner Kvinner 1.divisjon 2.div Menn og 3.div Menn div Kvinner div Kvinner div Kvinner div Menn div og 6.div Menn div Menn Kvinner 7er Menn 7er M34-M M34-M39 7 er G19 Interkrets G16 Interkrets J16 Interkrets G14 Interkrets G14-G G13 9er G13-G19 7er J14-J J13 9er J13-J19 7er G11-G J11-J G07, G08, G09, G J07, J08, J09, J G J Gebyrer og Bøter Kretsstyret har, med bakgrunn i Kretstingets normer og NFFs retningslinjer, følgende forslag til satser for gebyrer og bøter i sesongen 2015: Gebyrer Gebyrene fastsettes i forhold til det ekstraarbeid og de kostnader som endringene medfører når lag etteranmeldes eller trekkes etter at påmeldingsfristen er gått ut. Etteranmelding av lag er/9er serier 7er/5er serier Før kampplassering Før dommeroppsett Før offentliggjøring av terminlistene Før seriestart Etter seriestart

28 Trekking av lag er/9er serier 7er/5er serier Før kampplassering Før dommeroppsett Før offentliggjøring av terminlistene Før seriestart Etter seriestart Krav om ordinær lagsavgift frafalles ikke ved trekking av lag. Ved flytting av lag fra ett serietilbud til et annet (f.eks. fra 11er til 7er) beregnes det ikke to gebyrer. Laget regnes i stedet som etteranmeldt i den nye klassen. Påmelding av nye lag til høstsesongen: Frist 10.juni: Lag som deltar i enkel serie på våren kan gjøre endringer (f.eks. trekking) gebyrfritt innen 10. juni. Bøter Sanksjonerbare forhold i kamp- og serieavviklingen. Forhold Senior G/J 19, 34, 39 Ungdom Barn 6-12 Ikke møte til kamp: Varslet i tide. Ingen møtt Varslet sent. Andre møtt Ikke varslet. Andre møtt Ikke godkjent omberammelse Ikke godkjent arrangement (f.eks. cuper, fotballskoler) Diskvalifikasjon av lag Sanksjonerbare overtredelser begått av klubbens tilhengere Det skal ikke være økonomisk fordelaktig å unnlate å møte til bortekamp. Ihht breddereglementet 9-3 kan derfor reiseerstatning kreves i tillegg, med inntil 4 biler á kr 4.05,- pr kilometer. Bruk av ikke spilleberettigede spillere Forhold Senior G/J 19, 34, 39 Ungdom Ikke registrert som aktiv spiller i FIKS Ikke sonet for gule kort Ikke sonet for rødt kort Ulovlig bruk mellom lag Spiller registrert i feil klubb Spiller ikke registrert på kamprapporten Overtredelser fra trener og leder Forhold 2015 Upassende opptreden og uttalelser 1000 Bortvisning av trener/leder 2500 Sjikanering av dommere 3000 Alvorlige trusler 5000 Fysisk trakassering 5000 Ved alvorlige tilfeller vil forholdene bli innrapportert til NFFs Doms- og sanksjonsutvalg.

29 Valgkomiteens innstilling for ting perioden Kretsstyret Funksjon Nåværende Forslag Status Leder Jan Olav Knutsen Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF Ikke på valg Nestleder Martin Ramfjord Martin Ramfjord, Strømsgodset TF Gjenvalg 2 år Styremedlem Svein Garnås Svein Garnås, Nesbyen IL Ikke på valg Styremedlem Nina Murphy Nina Murphy, Vestfossen IF Ikke på valg Styremedlem Pia Nordhagen Pia Nordhagen, Tofte Fremad IF Gjenvalg 2 år Styremedlem Camilla Finsand Camilla Finsand, Holeværingen, IL Gjenvalg 2 år Styremedlem Bjørge Kleppe Bjørge Kleppe, Skrim, IL Gjenvalg 2 år Styremedlem Mikail Bulut Mikail Bulut, Fjell SK Ikke på valg Kontrollkomiteen Funksjon Nåværende Forslag Status Leder Espen Eriksen Espen Eriksen, Sande SK Gjenvalg 2 år Medlem Kari H. Stangbye Kari H. Stangbye, Strømsgodset IF Ikke på valg Varamedlem Terje Kjos Terje Kjos, ROS IL Ikke på valg Varamedlem Terje Dokken Terje Dokken, Strømsgodset TF Gjenvalg 2 år Valgkomiteen (kretsstyrets forslag) Funksjon Nåværende Forslag Status Leder Sigbjørn Nedremyr Sigbjørn Nedremyr, Vestfossen IF Gjenvalg 2 år Medlem Egil Knudsen Egil Knudsen, Åssiden IF Gjenvalg 2 år Medlem Karianne Berg Karianne Berg, Hønefoss BK Ikke på valg Varamedlem Svein Erik Strand Svein Erik Strand, Hallingdal FK Gjenvalg 1 år Varamedlem Roar Fjeldheim Roar Fjeldheim, Birkebeineren, IF Ikke på valg Representant(er) til Buskerud Idrettskrets ting. Representantene velges av og blant kretsstyrets medlemmer.

30 Beretning for Dommerkomiteen 2014 Komiteens sammensetning i 2014 Leder: Dommerutvikler krets, utviklingsgruppa og 3.div: Gruppeansvar 4.div og veiledere: Gruppeansvar 5.-7.divisjon og øvrige dommere: Gruppeansvar rekrutt- og ny autoriserte dommere: Oppfølgingsansvar rekrutt og jenteprosjekt: Dommerkonsulent/sekretær: Geir Forsberg, Drammens BK Rolf Mauritzson, Lier IL Arild Berg, SBK Skiold Per-Erik Evensen, Tofte Fremad IF Thomas Sjelle, Slemmestad IF Tore Lindløkken, Bødalen IF Erik Nielsen Generelt Dommerkomiteen har i 2014 gjennomført 9 komitemøter, i tillegg til en dommeravslutning for kretsens dommere som ble avholdt på Ballklubbhuset (DBK) med bra deltakelse. Det er gjennomført flere fagsamlinger for de respektive dommergruppene og det har også blitt avholdt samlinger med fysiske tester både i Drammen, på Hønefoss og i Hallingdal. DK har i sesongen 2014 videreført arbeidet med og hatt stort fokus på rekruttering, utvikling og oppfølging. Det er i løpet av våren 2014 avholdt fire rekrutteringsdommerkurs, i Hallingdal, Hønefoss, Drammen og et eget Jentedommer kurs. Kursene samlet totalt 43 deltakere. Det er gjennomført 26 klubbdommerkurs med totalt 499 deltakere, samt 1 veilederkurs og 1 veiledersamling. Jentedommerprosjektet som hadde oppstart i 2013 ble videreført i 2014, hvor vi blant annet avholdt eget kurs for jenter med 7 deltakere. Kurset i Hallingdal samlet i tillegg 3 jenter. Noen av jentene har dessverre falt fra i løpet av sesongen, av ulike grunner. Det ble i januar 2014 også etablert et dommerprosjekt i Hallingdal, med bakgrunn i at det var stor mangel på dommere i forkant av 2014 sesongen. Klubbene tok sitt ansvar og det ble gjennomført et eget rekrutteringsdommerkurs som samlet 18 deltakere. Vi har nå et mye bedre utgangspunkt før 2015 sesongen, og prosjektet er også vedtatt videreført i Utvalgte dommere har vært plukket ut til å være med i utviklingsgruppa, en gruppe som har vært ledet av dommerutvikler i krets, Rolf Mauritzson, med god hjelp fra DK medlem Thomas Sjelle. Gruppa har i 2014 hatt flere samlinger, i tillegg til at det har vært vektlagt oppfølging av dommere i kamp og i forberedelser til kamp. Dommerprestasjonene i 2014 har vært gode, og den største har Rohit Saggi stått for da han i høst fikk flere prøvekamper i 1.divisjon og vil i 2015 være fast dommer i denne divisjonen. Ved utgangen av 2014 var det i kretsen totalt 149 aktive dommere, herunder forbundsdommere, regions dommere og rekrutteringsdommere. Rangering, tester og krav For dommerne foreligger det, som for lagene, opp- og nedrykk mellom de forskjellige divisjoner. Det er ikke bare karakterer fra veilederapparatet som blir vektlagt sluttresultatet for om en dommer skal rykke opp eller ned, men en total helhetsvurdering av den enkelte. Faktorer som spiller inn er blant annet stil og profil, oppmøte til samlinger/kurs/kamper, forfall, gjennomføring av fysisk- og teoretiske tester. Alle dommere, uansett nivå, må bestå en teoretisk prøve for å få delta som dommer i Buskerud Fotballkrets. Det ble i 2013 vedtatt at alle dommere i 11er fotballen måtte gjennomføre fysisk test, noe som ble opprettholdt i De som ikke gjennomførte eller bestod testen fikk kun dømme 7er fotball. Fysiske tester er differensiert i forhold til hvilket nivå man dømmer på. Jo høyere nivå, jo strengere krav. NFF dommere og NFF representasjon Kristoffer Helgerud (Lier IL) har vært hoveddommer i Tippeligaen.

31 Vi har hatt to assistentdommere i Tippeligaen, Ole Johan Lillebuen (IL Skrim) og Odd Arne Vangen (Sylling IF). Rune Kjørstad (IL Skrim) har vært assistentdommer i 1.div. Ole-Martin Loeshagen (Norderhov UIL), Rohit Saggi (SBK Skiold), Mohammad Usman Aslam (Lier IL) og Richard Isaksen (SBK Skiold) har vært regionsdommere i 2. div. Espen Eriksen (Sande SK), har vært leder av Toppdommerkomiteen i NFF, dommerveileder i Tippeligaen og han har også hatt flere internasjonale oppdrag som UEFA delegat i Rolf Mauritzson (Lier IL) og Egil Oseth (Steinberg IL) har vært dommerveiledere i 1.div. Geir Forsberg (Drammens BK) har vært dommerveileder i Oddsenligaen (2.div) og har også vært kursleder på NFFs Norway Cup talentkurs. Jan Olav Knutsen (Haugsbygd IF) har vært medlem i NFFs breddedommerutvalg, og er også NFF regions instruktør. Rohit Saggi var 4.dommer i G19 NM finalen og Haakon Magan 4.dommer i G16 NM finalen. Opprykk for dommere etter sesongen divisjon: Rohit Saggi 3. divisjon: Espen Samuelsen 4. divisjon: Ole Johnny Ulleberg, Aleksander Jæger 5. divisjon: Håvard Bjerkelund, Tommy Bøe Urdahl, Mohammad Shaker Shahab, Terje Næss Rekrutteringsdommere 2014 Rekruttering og oppfølging av nye dommere har, som de foregående år, hatt førsteprioritet i DK. I løpet av sesongen har vi utdannet 43 nye rekrutteringsdommere. Noe frafall ble det underveis og det er helt normalt. Det er benyttet turneringer/cuper som utdannings arena for nye rekruttdommere. Dette er en god måte å få den enkelte dommer raskt opp å stå da man kombinerer dømming med tett oppfølging og veiledning. Stort sett alle nye rekruttdommere ble satt opp i kamper allerede fra vårsesongen, noe som gav oss gode erfaringer som vi tar med oss inn i forberedelsene til 2015 sesongen. Innstilling av rekrutteringsdommere for autorisasjon etter 2014 sesongen Chrisander Ålien, Nesbyen IL - Andrè Bergstrøm, Strømsgodset IF - Bayram Dogan, Drammen FK - Victoria E. Cavallini Fevik, Åssiden IF - Erik Espås Follestad, Slemmestad IF - Adrian Forsberg, Drammens BK - Marwan Murat Jahwar, SBK Skiold - Bjørn Andreas Johnsen Laugerud, IL Skrim - Henrik Moholdt, Hønefoss BK - Adis Muratovic, Strømsgodset IF - Terje Næss, Glassverket IF - Pia Nordhagen, Tofte Fremad IF - Erlend Stegavik Rygg, Geilo IL- Hafizullah Said, Hønefoss BK - Mohammad Shaker Shahab, Strømsgodset IF - Eirik Smeby, Lunner Fotballklubb - Espen Sommer, Konnerud IL - Erlend Svee, Slemmestad IF - Eivind Vestenfor, Hallingdal FK. Dommerveiledere 2014 Tippeligaen: Espen Eriksen. 1.divisjon: Egil Oseth og Rolf Mauritzson. 2. divisjon: Geir Forsberg. 3. divisjon: Arild Berg, Jan Olav Knutsen, Kristoffer Helgerud, Martin Ramfjord, Curt- Arne Lannerstedt og Per Noste. 4. divisjon: Peter Eilertsen, Ole-Martin Loeshagen, Per-Erik Evensen, Svein Elden, Rune Kjørstad, Terje Andfossen, Gunnar Ottne og Tor Jarle Hauge. Øvrige div: Hans Petter Andersen, Per-Erik Olsen, Richard Nerdrum, Thomas Sjelle, Tore Lindløkken og Nils Bjerke. Kretsmesterskapet 2014 Kretsmesterskapet i 5. og 6. divisjon ble avviklet på Falkbanen i Hokksund med dommertrioer. Finalene ble gjennomført med gode prestasjoner fra alle oppnevnte dommere.

32 Klubbutvikling 2014 Flest Mulig Lengst Mulig Best Mulig er kretsens sitt mål med fotballaktiviteten. Den aller viktigste jobben for å oppnå dette ligger i det arbeidet som utføres i den enkelte klubb. Kretsens oppgave er å skape aktiviteter, tiltak, møteplasser hvor klubbenes trenere, ledere, dommere og lagledere møtes, i tillegg til å bidra på møter med klubbens representanter i klubbens regi. Gjennom dette er målet å bidra til at klubbene arbeider med kompetanseheving, aktivitetsutvikling og anleggsutvikling - slik at alle som ønsker å spille fotball skal få den muligheten og ha et godt tilbud. Gjennom dette skaper vi i sammen fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. NFF Kvalitetsklubb 2014 var året for oppstart av konseptet NFF Kvalitetsklubb. Det var informasjon omkring konseptet på Fotballfaglig seminar i februar NFF Kvalitetsklubb er klubbutvikling satt i system. Dette skal være med å bidra til en bedre hverdag for klubbens ledere samt en kvalitetshevning på aktiviteten som tilbys alle spillere i klubben. For at klubben skal bli en NFF Kvalitetsklubb må klubben oppfylle 18 kriterier fordelt på 4 hovedområder. Disse områdene er Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og Verdiarbeid. 9 klubber er med i Buskerud sin første prosess med NFF Kvalitetsklubb som hadde oppstart med klubbene i perioden april-mai. Disse klubbene har hatt 2-3 møter med sine veiledere i tillegg til at alle klubbene har hatt en felles samling. De 9 klubbene er Glassverket IF, Kongsberg IF, Mjøndalen IF, Sande SK, SBK Skiold, IL Skrim, Strømsgodset IF, Sætre IF Graabein og Ål IL. De første klubbene vil verifiseres som en NFF Kvalitetsklubb i løpet av februar. Lederutvikling/-utdanning I forbindelse med Kretstinget har det blitt en tradisjon med arrangement av Fotballfaglig seminar. I 2014 ble det igjen et godt seminar med stor deltagelse hvor hovedfokus var NFF Kvalitetsklubb, som er omtalt i eget punkt ble et strålende år for deltagelse på våre Fotballederkurs 1 og Fotballederkurs 2. Det var stor deltagelse og deltagere med engasjement og kompetanse. Det har som tidligere år vært gjennomført klubbesøk hos den enkelte klubb med tema avhengig av klubbens ønske og behov. Disse kursene og møtene gir grobunn for at det jobbes målrettet med Klubbutvikling i klubbene for å skape enda mer og bedre aktivitet for alle fotballspillerne i Buskerud. «Alle Jenter på Banen» Prosjektet «Alle Jenter på Banen» ble startet i opp i 2012 med mål om at vi skal få enda flere jenter til å spille fotball i Buskerud. I 2014 har det vært 18 ambassadør klubber som har vært samlet 2 ganger i løpet av året. Jentefotballens Dag som disse 18 klubbene har arrangert ble for 3.året på rad en suksess. Over 1000 jenter har til sammen vært med på disse arrangementene som ambassadør klubbene har tilrettelagt på en strålende måte. Jentefotballens Dag er også en god rekrutteringsarena for nye jentespillere i klubbene. Andelen jenter, av det totale antall spillere i Buskerud, som spiller fotball i Buskerud var på 24,5% i Totalt antall lag innenfor jentefotballen har de siste 4 sesongene økt med 17% (fra 308 lag til 360 lag). Interessen for jentefotballen i Buskerud er fortsatt økende og engasjementet er stort. I 2014 ble det for tredje året kåret Årets Jenteklubb i Buskerud, og Ål IL ble årets verdige vinner for 2014 sesongen. Målet er en jenteandel på 25% i 2015 og at alle klubber har et tilbud til jentespillere i sin klubb!

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.11 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 3. desember 2011 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.11 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 10. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 10. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 10. desember 2016 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.16 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2015 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2013-15. februar 2014 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Fotballfaglig seminar og Kretsting 2014. Fredag 14. og lørdag

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 7. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 7. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 7. desember 2013 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.13 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2012 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 8. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 8. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 8. desember 2012 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.12 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2011 Fotballkretsens virksomhet er i dag todel.

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.12.10 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 4. desember 2010 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.12.10 Bla om Økonomisk årsberetning for 2008 SUNNMØRE FOTBALLKRETS Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

PROTOKOLL NFF Buskeruds 86. ordinære ting Lørdag 18. februar 2017 på Ambassadeur Hotell, Drammen

PROTOKOLL NFF Buskeruds 86. ordinære ting Lørdag 18. februar 2017 på Ambassadeur Hotell, Drammen NFF Buskerud PROTOKOLL NFF Buskeruds 86. ordinære ting Lørdag 18. februar 2017 på Ambassadeur Hotell, Drammen I) INNKALLING, FULLMAKTER, DAGSORDEN, VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG DESISORER. a) Innkallingen

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2011-2012 - 16. februar 2013 BUSKERUD FOTBALLKRETS (www.fotball.no/buskerud) (Stiftet 19. november 1922) Invitasjon til Fotballfaglig seminar og Kretstinget

Detaljer

Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets Buskerud Fotballkrets Kretstinget Tingperioden 2009-2010 - 12. februar 2011 Strømsgodset TF Norgesmester 2010 Dommertrio fra Buskerud G13 finalen i Norway cup Gol IL Jenter 14 Konnerud IL Jenter 15 Fair

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

NFF Buskerud. Kretstinget. Tingperioden februar NFF Buskerud Marienlyst Stadion

NFF Buskerud. Kretstinget. Tingperioden februar NFF Buskerud Marienlyst Stadion NFF Buskerud Kretstinget Tingperioden 2016-18. februar 2017 NFF Buskerud Marienlyst Stadion www.fotball.no/buskerud Fotballfaglig seminar og Kretstinget 2017 Scandic Ambassadeur Drammen, fredag 17. og

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE

KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE KRETSSERIENE 2011 INNBYDELSE Innhold Side Kretskontingent 2 Klubbregistrering (Fiks) 2 Serietilbud og aldersgrenser 3 Lagspåmelding 4 Basis Spilledager 5 Serieavgifter 6 Klubbavgift til dommerutvikling

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013

STYRETS BERETNING 2013 STYRETSBERETNING2013 Virksomhet Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), International castingsport federation (ICSF), Forente

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys

Årsregnskap. NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Årsregnskap NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys 2013 NORLYS - Norsk Klasseklubb For Lys Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 531,017 497,533

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6

11') ir. Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 11') ir Nell-ges Soft- GE 132seØR.111{ØerriniØd 2M6 Balanse per 31. desember 2016 EIENDELER NOTE 2016 2015 Omløpsmidler Fordringer Aksjer 12 0 73000 Varelager 11 8 067 9 061 Kundefordringer 6 200 978 37

Detaljer