Sarpsborg kulturhus - der alt er mulig 29. Januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sarpsborg kulturhus - der alt er mulig 29. Januar 2009"

Transkript

1 SARPSBORG KULTURRÅD Sarpsborg kulturhus - der alt er mulig 29. Januar 2009 Lars Otto Ullereng Nils Gunnerud

2 2 INNHOLD Innhold s 2 Forord s 2 Sammendrag s 3 Innledning s 4 Behovsoversikt s 5 Hva sier kommuneplanen? s 15 Regional status og funksjon s 16 Ide og visjon s 17 Arealbehov s 18 Krav til lokalisering s 22 Virksomhet s 23 Besøksvurdering s 23 Personell s 23 Driftsrelaterte tjenester s 23 Økonomi s 24 Utleiesatser s 24 Inntjening s 25 Drift av kulturhuset s 26 Ulike nivåer inntjening og tilskuddsbehov s 26 Investering s 27 Tilskuddsmulighet s 27 Ringvirkninger s 28 Samlokalisering s 29 Organisering s 30 To måter å løse prosjektet s 32 Konklusjon s 33 Vedlegg 1: Notat fra Kultursenter Vedlegg 2: Notat Eierform og drift v/ revisor Erik Myhrer Vedlegg 3: Uttalelser fra noe i ressursgruppa FORORD Sarpsborg har et svært aktivt kulturliv, men de mangler en hjemmearena. Denne undersøkelsen dokumenterer et stort behov for en slik arena. Det er ikke et oppblåst behov for å presse fram et anlegg. Behovet er stort fordi vi har et meget aktivt kulturliv som engasjerer mange mennesker! Det er ikke bare kulturlivet som ser nytten av et kulturhus. Sarpsborg vil bygge omdømme som en framtidsrettet kommune. Viktigheten av et kulturhus i et slikt perspektiv synliggjøres av direktør Frode Geitvik, Hafslund ASA når han sier: Et kulturhus vil heve Sarpsborg opp på skalaen når folk velger hvor de vil bo. Også næringslivet ser på hele byen og hva byen kan tilby når de velger hvor de vil utvikle seg. Sarpsborg er mulighetenes by etter mange år med svak utvikling og et kulturhus er en av flere viktige brikker som vil avgjøre byens videre utvikling. Det er mange byer som har ønsket å bedre sitt omdømme. Felles for dem alle er at de bruker kultur som virkemiddel. De mest attraktive byene er de som kan tilby en identitet og en historie. Da har vi i Sarpsborg et godt utgangspunkt, for det er noe vi har mye av. Sarpsborg kulturråd vil takk bystyret for at vi fikk holde stafettpinnen i første etappe på veien fram til et kulturhus. Vi vil også takke Ingar Bergby for hans initiativ som fikk prosessen i gang. Utredningen er skrevet av Nils Gunnerud og Lars Otto Ullereng. Kulturrådet ser fram til fortsettelsen, og vi vil gjerne være en medspiller i det som nå må komme. Sarpsborg 29.jan 2009 Ingvar Høstbjør Leder Sarpsborg kulturråd

3 3 SAMMENDRAG Dette programmet er utarbeidet av Sarpsborg kulturråd. Arbeidet er bestilt av Sarpsborg bystyre i sak 70/08 med følgende mandat - å synliggjøre kulturlivets- og befolkningens behov for et kulturhus og storstue i Sarpsborg. - vise ulike modeller for hvordan dette behovet kan løses, og presentere kostnadsanslag og mulige eier- og finansieringsmodeller. Sarpsborg kulturråd har foretatt en ressurskartlegging høsten Det er kommet inn rundt 100 svar, og viser et netto arealbehov ( m 2 ) Saler Sal plasser, Sal plasser. sal 3 og plasser Støttefunksjoner / verksteder Skrivestue 575 Kafé og foajé 675 Galleri 520 SUM I oversikten er kun med areal som kan løses i flerbruk som er åpne for all lovlig aktivitet, jfr regler for Spillemidler. Mål og visjon Visjonen er: Sarpsborg kulturhus - - der alt er mulig Målet er blant annet: være en kombinasjon av aktivitetshus og et opplevelsessenter for et bredt publikum tilby regionens beste lokaler for presentasjon og produksjon være et lokomotiv for utviklingen av kulturbasert næring i Sarpsborg fokusere på publikumsrettede tiltak og stort besøk som grunnlag for egeninntjening og økonomi Fotavtrykk og lokalisering Huset vil kreve et fotavtrykk på 3 til m 2 og en tomt på rundt 6 mål. I sentrum vil parkeringen absorberes av eksisterende P plasser, Besøk Et kulturhus uten samlokalisering med annet Lavt Middel Godt Totalt Et kulturhus med dagens Kultursenter og bibliotek: Totalt Økonomi Investeringskostnadene kan ligge mellom 175 og 285 mill kr. (med margin %). Driftsinntektene kan være 8,3 mill kr, kostnadene 11,6 mill kr, dvs et tilskuddsbehov på 3,3 mill kr. (Eks kapitalkostnader) Lokalt eller regionalt hus Ved å ta imot tilbudet fra Østfold fylkeskommune om regional status vil anlegget få inntil 10 mill kr i Spillemidler. Ringvirkninger Et kulturhus med dette innhold kan selge billetter, noe som kan gi en omsetning på 14 mill kr brutto, og som kan generere ringvirkninger i form av mer salg innen transport, handel, servering osv på mellom 26 mill kr og 56 mill kr. Konklusjon Sarpsborg kulturråd anbefaler Sarpsborg kommune at denne utredningen legges til grunn for videre arbeid med kulturhus. Kulturrådet ønsker å delta aktivt i det videre arbeid.

4 4 INNLEDNING Dette programmet for et kulturhus i Sarpsborg er utarbeidet av Sarpsborg kulturråd. Arbeidet er bestilt av Sarpsborg bystyre i sak 70/08. Mandatet fra bystyret: - å synliggjøre kulturlivets- og befolkningens behov for et kulturhus og storstue i Sarpsborg. - vise ulike modeller for hvordan dette behovet kan løses, og presentere kostnadsanslag og mulige eier- og finansieringsmodeller. Sarpsborg kulturråd har som underlag for arbeidet foretatt en omfattende ressurskartlegging i kulturlivet i Sarpsborg, regionalt og på fylkesnivå. I perioden oktober november 2008 er lag, foreninger og ulike grupperinger forespurt om hva de holder på med, hvilke mål de har og hva de har av arealbehov. Oversikten er samlet på side På bakgrunn av denne oversikten har kulturrådet skissert et arealbehov, skissert en mulig virksomhet og de økonomiske sider ved et kulturhusprosjekt. For å sikre en bredest mulig tilnærming i arbeidet har Sarpsborg kulturråd nedsatt følgende undergrupper til å følge arbeidet. Styringsgruppe Høstbjør Ingvar Haakenstad Steinar Berling Asbøll Turid Gangfløt Tormod Halvorsen Alf Petter Fodstad Per Kristian Winther Nina Solaas Anders Strømnes Liv Gunhild Tangen Camilla Huth Ole Hermann Næss Carl Andreas Politisk referanse gruppe Jan O Engsmyr Linda Engsmyr Aisa Fredh Stein Erik Westlie Thomas Winther Kulturrådet Kulturrådet Sarpsborg Kunstforening - Kultur og Minne Østfold kulturproduksjon Næringslivet Næringslivet Teater Hafslund Eiendom Frivillighetssentralen Kulturskolen Kulturskolen Kantor ordfører AP hovedutv kultur SV hovedutv kultur Frp H hovedutv kultur Adm referanse gruppe Kirsti Skaug Borghild Johanne Øby Ressursgruppe Gudim Ketil Gudim Lars Erik Halmrast Tor Johannessen Christer Johansen Kai Robert Karlsen Gjermund Lossius Britt Nilsen Åge Steen Oftebro Nils Ole Olsen Rune Rolstad Caroline Skard Arne Christian Skauge Terese Solås Gaute Sveiner Dag Ask Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Danser Komponist Akustiker Musikkoberst Artist Korps Skuespiller Artist Skuespiller Konsertpartner Olavsdagene Betongbygg Danser Det Norske Blåseensemblet PKT Ø Fylkesgalleri Vigre John Westerheim Kåre Wisur Frank Sten Cranner Siri Braadland Harborg Ole Dørje Berg Frode Geitvik Dag Arthur Aasbø Inger Christine Torp Kristian Blystad Ida Fredriksen Per Sørlie Aage Andersen Martin Engeset Bernt Sørlie AS Næringslivet Produsent Musiker Direktør Bergen Fil Ork Student Kunstner, musiker Direktør Hafslund Dir Borregaard Fylkespolitiker Billedhugger Østfold Teater Borregaard Borregaard Politiker Sørlie bygg AS Prosjektgruppe Lars Otto Ullereng Kulturfaglig rådgiver Nils Gunnerud Kulturfaglig rådgiver Ingar Bergby Initiativtager / prosjektleder

5 5 BEHOVSOVERSIKT Det er kommet inn nærmere 100 svar. Av dette er 75 svar fra lokale kulturforeninger. Det er billedforeninger, teater, dans, kor, korps, rytmisk musikk og diverse andre foreninger som har svart. Svarene gir et representativt bilde av kulturlivets behov. Flere foreninger som i dag har gode øverom eller framførings rom har allikevel svart på spørreundersøkelsen. Uten at de har angitt hvor mye de vil benytte et anlegg. Deres svar regnes som en tilslutning til arbeidet med et kulturhus og flere av dem gir uttrykk for at de støtter opp om arbeidet med et kulturhus. I de tilfeller der foreninger har behov for fast øvingslokaler (lokaler) er det lagt til grunn ukentlig øvelse i skoleåret, dvs 30 uker. Det er tilkjennegitt stort behov for egnede øvelokaler særlig for større ensembler, teater og dans. Sarpsborg har et meget aktivt kulturliv og spørreundersøkelsen synliggjør et tilsvarende stort behov for egnede lokaler. En spørreundersøkelse registrerer aktiviteter i dag eller bakover i tid. Det er vanskelig å forestille seg hva som vil skje med ens aktivitet når en får egnede lokaler, praktisk tilrettelegging, utstyr osv. Erfaring fra andre kommuner som har etablert moderne kulturhus er at aktiviteten kan øke mellom % i forhold til før en fikk kulturhuset. Undersøkelsen omfatter kun flerbrukslokaler Det er kommet inn svar fra bl a kommunale og regionale virksomheter med behov for egne lokaler for undervisning og produksjon. I denne oversikten har en kun tatt med arealbehov som kan løses i flerbruk, dvs saler, øverom, verksteder osv som er åpne for all lovlig aktivitet, i henhold til regler for tildeling av Spillemidler. Den enkelte virksomhets behov for egne undervisningsrom osv er ikke med i denne oversikten. Samlet Antall Antall ganger pr år Antall uker pr år medl. Stor sal 1000 pl Stor sal 600 pl Liten sal 400 pl Liten sal 200 pl Verk steder Øve / møterom Utstilling stor Utstilling mellom Utstilling lite Lager m 2 Kontor plasser Foreninger Kommunale Regionale Fag organisasjoner, næringsliv, vid g skoler og andre SUM Annet

6 6 Foreningslivet Forening Antall medl Stor sal 1000 pl Stor sal 600 pl Antall ganger pr år Liten sal Liten sal 400 pl 200 pl Verk steder Øve / møterom Utstilling stor Antall uker pr år Utstilling mellom Utstilling lite Lande seniordans SOS Rasisme Hafslundsøy sangkor Landslaget for offentlige pensjonister Sandbakken trimlag Fagforbundet Sarpsborg, pensjonister, avd. sentrum Foreningen Samhold Sarpsborg sangforening Sarpsborg Pensjonistakademi Junioren Greåker kirke Kari og Jørns danseloft Østfold Energi, P1 for Borg Speidergruppe Sarpsborg senior høgre Tune kirkes Godspelhus Lager m 2 Kontor plasser 35 Behov for trimrom Har eget hus Egne lokaler Greåker kirk Benytter Tune kirke Annet

7 7 Forening Onsdagsklubben Ullerøy Tingstad forsamlingshus Musikkorpset Harmoni Sannesund sangkor Leseselskapet Borg Sarpsborg avisklubb Sarpsborg damekor Gunnarstorps musikkorps Sarpsborg hundeklubb Grålum Seniordans Sarpsborg janitsjarkorps Sarpsborg Jente og Guttekorps Antall ganger pr år Antall uker pr år Stor sal Stor sal Liten sal Liten sal Verk Øve / Utstilling Utstilling Utstilling Lager Kontor 1000 pl 600 pl 400 pl 200 pl steder møterom stor mellom lite m 2 plasser 15 Benytter Fredhøy Bedehus Antall medl Ønsker orkestergrav Musikkens venner Sarp azz Varteig skoles 25 6 musikkorps Skjeberg Storband Sarpsborg musikkorps Annet Sandbakken skolekorps 38 6

8 8 Antall ganger pr år Antall uker pr år Forening Antall Stor sal Stor sal Liten sal Liten sal Verk Øve / Utstilling Utstilling Utstilling Lager Kontor Annet medl pl 600 pl 400 pl 200 pl steder møterom stor mellom lite m 2 plasser Skolekorpsene i Sarpsborg Definerer behov for areal i fellesnotat. Se også hvert korps Lande skolemusikkorps Hafslundsøy 35 4 Skoles musikkorps Grålum vokalis Sangkoret Varden Hafslundsøy 40 1 musikkorps SAP Skjeberg kirkekor Konserter med de fire kirkekorene Ungdomskoret 32 Exodus Ullerøy kirkes 18 barnekor Jerpedal kirkes 15 barnekor Sarpsborg kaninavlsforening Utstilling av kaniner Lande 44 speidergruppe Kulturforeningen SARPR Borg vikinglag Borg trekkspillklubb 30 35

9 9 Forening Antall medl. Stor sal 1000 pl Stor sal 600 pl Antall ganger pr år Liten sal Liten sal 400 pl 200 pl Verk steder Øve / møterom Utstilling stor Antall uker pr år Utstilling mellom Utstilling lite Greåker 35 musikkorps Skjeberg historielag Ha Bo Na 35 korpset Senior Gla dans Gleng Hannestad skolekor Tune historielag 260 Benytter Lande bo og servicesenter Sarpsborg kunstforening kultur og minne Fagforeningenes mannskor Hornes skoles musikkorps Breakdans v/ Stian Pettersen Scenoteket Lager m 2 Kontor plasser Annet Ønsker rom for dans Sarpsborg Rockeforum Korene i Tune kirke Kiwanis Club Sarpsborg Hafslund Musikkorps Diorama sang, dans og drama

10 10 Forening Selvstendige billedkunstnere Antall medl. Stor sal 1000 pl Stor sal 600 pl Antall ganger pr år Liten sal Liten sal 400 pl 200 pl Verk steder Øve / møterom Utstilling stor Antall uker pr år Utstilling Utstilling mellom lite Lager m 2 Kontor plasser Annet 2 Unni Lødahl Rasmussen Kari Hepsøe Sarpsborg 50 6 kammerkor BUL Sarpsborg Har i dag eget hus Humanetisk forbund Borgarting impro Underholdningsbyrået Bergtatt Sarpsborg jazzklubb Seniorsaken Sarpsborg Sarpsborg husflidslag Kulturhuset Gleng Masken barne- og ungdoms teater

11 11 Fagorganisasjoner, næringsliv, videregående skoler og andre Antall medl. Stor sal 1000 pl Stor sal 600 pl Antall ganger pr år Liten sal Liten sal 400 pl 200 pl Verk steder Øve / møterom Utstilling stor Antall uker pr år Utstilling mellom Utstilling lite Kåre Chr Vestrheim Behov for opptaksrom Konsertpartner AS Proff konsert arrangør Magnus MikroMedia Skuespiller og produsent LO i Sarpsborg Vekst i Sarpsborg Greåker vgs, MDD Lager m 2 Kontor plasser Svar på vegne av byens næringsliv inntil 10% av husets kapasitet 90 2 Annet Kommunale Antall ganger pr år Antall uker pr år Antall medl. Storsal 1000 pl Stor sal 600 pl Liten sal 400 pl Liten sal 200 pl Verk steder Øve / møterom Utstilling stor Utstilling mellom Utstilling lite Lager m 2 Kontor plasser Olavsdagene Annet Kultursenter Se vedlegg 1 Frivillighetssentralen

12 12 Regionale Forening Foreningen Bosnia Herceg. Østfold Antall ganger pr år Antall uker pr år Antall Storsal Stor sal Liten sal Liten sal Verk Øve / Utstilling Utstilling Utstilling Lager Kontor medl pl 600 pl 400 pl 200 pl steder møterom stor mellom lite m 2 plasser Fellesforbundet avd Grafisk Østfold Ny Musikk, Østfold Østfold teater Norges musikkorps forbund, Østfold Norges blindeforbund Østfold Postpensjonistene i Østfold Østfold Bildende Kunstnere Det Norske blåseensemble Østfold symfoniorkester Kurdisk Demokratisk forening / union Ønsker også kunstnerverksteder Ønsker orkestergrav 186 Punkt Ø Fylkesgalleriet i Østfold Østfold kulturproduksjon Opera Østfold 5 Kun hvert annet år. Ønsker orkestergrav Annet

13 13 KOMMUNALE BEHOV Sarpsborg kommune har organisert driften av sine sentrale institusjoner i Sarpsborg kommunale Kultursenter. Et framtidig kulturhus vil berøre denne organiseringen på ulike måter. Denne utredning vil ikke gå inn på hvordan dette vil skje, det har arbeidet ikke mandat eller kompetanse til å gjøre. Kultursenter er Sarpsborg kommunes driftsorganisasjon for Kulturformidling i kommunal regi Drift av bibliotek Kultur og fritidstiltak for barn og unge Drift av kulturskole Drift av aktivitetshuset EPA Faglige oppgaver innen Redaktør for kommunens Nettportal Kulturfaglig samhandling med regionalt nivå Produsent for kommunale prosjekter og arrangementer Informasjon, markedsføring og profilering Økonomi Ledelsen for Kultursenter har i arbeidet med kartlegging av behov stillet sitt underlagsmateriale til disposisjon for kulturrådet. Kultursenter har stillet seg åpne for å se på framtidig samhandling som en del av anleggsutviklingen i Sarpsborg. Samhandling med kommunens etablerte institusjoner og virksomheter er helt avgjørende for å lykkes med et kulturhusprosjekt. Uavhengig av hvordan en utvikler og etablerer et kulturhus vil kommunen være den viktigste enkeltaktøren i et slikt arbeid. NÆRINGSLIVETS BEHOV Et kulturhus vil supplere de konferansefasiliteter som er flere steder i Sarpsborg først og fremst og Quality hotell, Borregaard hovedgård og Hafslund hovedgård. Et kulturhus og en storstue vil synliggjøre kulturaktivitetene i området på en positiv måte og dermed gi fokus til Sarpsborg og regionen. Et anlegg vil være av betydning på flere måter: Næringslivet vil kunne ha nytte av en slik arena som leietaker til en rekke formål, f eks: Konferanser, samlinger, møter Festlige anledninger, Banketter og markeringer Utstillinger, produktpresentasjoner Events I kulturhussaler med sceneteknisk utstyr kan det lages presentasjoner som er helt unike og kan gi muligheter for spektakulære visninger. Ved å legge flere slike arrangementer til Sarpsborg vil en kunne få positive ringvirkninger til overnatting, servering og tjenester knyttet til arrangementene. Ved å ha et godt utbygget kulturliv, i foreningslivet og det profesjonelle vil Sarpsborg kunne utvikle sitt omdømme. Et godt omdømme som bo og aktivitetskommune vil ha betydning for næringsvirksomhet på den måte at en lettere kan holde stabilt personale over tid, det vil være med å gjøre det mer attraktivt å rekruttere, særlig innenfor næring som krever spesiell kompetanse. Ved flere nyere undersøkelser er det påvist at kulturarrangementer gir økonomiske ringvirkninger for omkringliggende næringsvirksomhet. For blant annet serveringsbedrifter og handel i Sarpsborg vil en slik meromsetning være av stor betydning. Utdrag fra innspill kommet fra Vekst i Sarpsborg

14 14 REGIONALE BEHOV Østfold fylkesting har tildelt Sarpsborg kulturhus regional status. Dette er først og fremst en tilskuddsordning, men gir også anlegget et utvidet ansvar som arena for et større omland enn Sarpsborg. Innholdet i en slik oppgave må utvikles i samarbeid med de ulike interessentene. I behovskartleggingen har det kommet inn svar fra flere regionale virksomheter som melder behov innenfor et bredt spekter av aktiviteter. Det er etablert flere fylkeskommunale eller fylkesomfattende virksomheter i Østfold som vil ha behov for en arena og et produksjonssted. Undersøkelsen har registrert stor interesse fra det regionale nivå for å benytte et anlegg i Sarpsborg. Østfold kulturproduksjon er en fylkeskommunal virksomhet og bygger på et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, staten og kommunene i Østfold. De har helhetlig, kunstnerisk og pedagogisk ansvar for innholdet i Den kulturelle skolesekken i Østfold overfor elever på fylkets 129 grunnskoler, slik at de får et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. De har også ansvar for Ungdommens kulturmønstring (UKM). Østfold kulturproduksjon vil ha behov for en regional arena som ramme for fylkesomfattende mønstringer, samlinger, festivaler osv. Østfold Teater skal produsere og formidle scenekunst. De skal også være et ressurs og kompetanse-senter for all teateraktivitet i fylket. ØT produserer for Den kulturelle skolesekken. Teatret er et fylkeskommunalt satsningsområde, et kulturelt fyrtårn. Opera Østfold Distriktsopera som hovedsakelig lager utendørsoppsetninger. Østfold bildende kunstnere har behov for en arena for visning og produksjon av billedkunst. De poengterer behovet for verksteder for kunstnere og gjesteatelieer. Punkt Ø Fylkesgalleriet i Østfold skal fremme kunnskap om og forståelse for norsk og internasjonal kunst. De arrangerer utstillinger og annet for å fremme billedkunsten. Kunst miljøene har behov for lokaler til blant annet tradisjonelle utstillinger, utstilling av elektronisk-, digital-, og internettbaserte verker, Multimedia og performance. Det Norske Blæseensemble har lokaler i Halden men skal turnere og virke i hele fylket. Ensemblet vil kunne benytte et kulturhus til konserter, innøving, kurs og samlinger. Østfold symfoniorkester er et amatørorkester som samarbeider med kultruskolene. De holder konsertserier i Østfoldbyene 3 4 ganger pr år og kulturhuset i Sarpsborg vil være et selvfølgelig konsertsted. Kulturhuset vil også være et sted for øvelse. Ny musikk Østfold vil fremme ny musikk og vil gi publikum et tilbud innen dette feltet. Norsk Musikkorps forbund, Østfold har en rekke korps som medlemmer. Et regionalt kulturhus vil være en arena der de kan arrangere aktiviteter som kurs, konserter og konkurranser. Dette er en kartlegging Kulturrådet vil presisere at dette kun er en kartlegging om ønsker og behov, det er ingen bindende forpliktelse for de regionale aktivitetene. Vi ser imidlertid at det er stort behov også regionalt.

15 15 HVA SIER KOMMUNEPLANEN? Kommuneplanens visjoner Et regionalt kulturhus i Sarpsborg vil være et bidrag i arbeidet med å oppnå de mål og visjoner som Sarpsborg bystyre har vedtatt for perioden Det skisseres en vekst fra dagens innbyggere til innbyggere i Dette er en kraftig vekst som også stiller krav til kulturtilbudet. Bystyret har formulert visjoner for byen der det blant annet heter I 2020 er folk stolte av å være fra Sarpsborg og kommunen har et positivt omdømme. I 2020 har Sarpsborg kommune et allsidig, konkurransedyktig næringsliv med høy kompetanse og spennende jobbmuligheter Innbyggerundersøkelsen i 2006 viste at folk er stolte av byen sin, og mener at den har et godt omdømme. Likevel vil bystyret at Sarpsborg skal bli en mer synlig kommune. En som markedsfører sine muligheter som et godt sted å bo og etablere seg. Regionale og nasjonale attraksjoner Bystyret vil at Sarpsborg skal ha et rikt og variert kultur- og uteliv. Folks trivsel er avhengig av tilbudet fra kulturlivet. Kommunen skal ha rollen som en aktiv tilrettelegger. Kultur- og kunnskapsbasert næringsutvikling er en viktig bærebjelke i styrking av kommunens og regionens omdømme. Det må bygges opp attraksjoner av nasjonal og regional karakter. Sarpsborg bystyres visjoner og mål gir kulturaktørene store utfordringer og det finnes en rekke eksempler både i Norge og andre land at kultursatsing nettopp gir slike resultater som bystyret ønsker å oppnå. Det må løftes i flokk Kultur skal være et bærende element i utviklingen av Sarpsborg fram mot tusenårsjubileet i Kommunen skal ha et rikt og variert kulturliv som er tilpasset framtidens behov. Kulturpolitisk satsing og planlegging er viktig for en positiv utvikling av Sarpsborg samfunnet, også som et viktig element i forhold til levekår. For å realisere alle gode tiltak trengs gode samarbeidspartnere. Det må løftes i flokk for å nå målene om at Sarpsborg skal bli et enda bedre sted å bo, arbeide og utvikle seg i. Sarpsborg skal ha fokus på å byutvikle gjennom styrking av det lokale kulturliv. Innbyggernes generelle trivsel og kommunens evne til å tiltrekke seg godt utdannet arbeidskraft er avhengig av dette. Kultur og byplanlegging Kommunen bør ha en sterk kobling mellom kultur og byplanlegging, for å utnytte byens kreative krefter og skape en by som genererer liv. Utfordringen blir økt samhandling mellom kommunale og private aktører. Kommunen trenger moderne nøkkelbygninger og flere steder hvor kulturen kan blomstre. En av de viktigste utfordringene er et regionalt kulturhus i Sarpsborg sentrum. Storstue viktigst Sarpsborg bystyret har skissert en utvikling som inspirerer til innsats. Det er mye aktivitet og det er høyt faglig nivå på mye av kulturaktivitetene. Skal kulturlivet komme videre i sin utvikling og bidra til å nå nye mål er den aller viktigste oppgaven å få på plass en arena der kulturlivet får nødvendig plass og utrustning til å framføre sine ting. Til beste for hele samfunnet i og utenfor Sarpsborg.

16 REGIONAL STATUS OG FUNKSJON 16 Bystyret i Sarpsborg ga kulturrådet i oppgave å utrede kulturhuset som et lokalt kulturhus. I det videre arbeid må bystyret ta stilling til om de vil ta imot den muligheten Østfold fylkesting ga i 2007, sak 17/ 2007 der fylkestinget gir kulturhus i både Sarpsborg og Fredrikstad regional status. Det gir de to anleggene mulighet for å søke 5 mill kr i spillemiddeltilskudd og 5 mill i fylkeskommunalt tilskudd, til sammen 10 mill kr til bygging / etablering. Regional status Begreper Regionalt kulturhus ble etablert som en tilskuddsordning under Spillemiddelordningen på 80 tallet. Prinsippet var at hver planregion skulle ha et regionalt kulturhus. Østfolds fire regioner er: Region Innbyggertall Kommuner Indre Østfold Askim, Trøgstad, Spydeberg, Skiptvedt, Eidsberg, Rømskog, Marker, Aremark, Rakkestad, Hobøl Nedre Glomma Hvaler, Fredrikstad Sarpsborg Haldenregionen Halden Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Regionale oppgaver Sarpsborg kulturhus vil være et kulturbasert opplevelsesanlegg, bygget på produksjon og presentasjon av kulturopplevelser. Kulturhuset vil ha som ambisjon å være en arena for kulturformidling langt ut over egen region. Brukerperspektivet I en reiseavstand på 40 minutter vil en ha et område som strekker seg fra Tusenfryd (Ås), Mysen, Hvaler og nedover til Strømstad. I området bor det over en halv million mennesker. Dette utgjør et mulig marked for tilbudet i kulturhuset. Sirkelen illustrerer 40 minutters reisevei fra Sarpsborg sentrum. Spillemiddelordningen legges om Stortinget har vedtatt en omlegging av spillemiddel ordningen fra Denne omleggingen medfører at fylkeskommunene får tilført noe mer midler avhengig av hvor mye nordmenn bruker på spill innen Norsk Tipping. Begrepet Regionalt kulturhus bortfaller. Hvordan Østfold fylkeskommune velger å forvalte den nye ordningen er foreløpig ikke avklart men inntil videre legger en til grunn samme tilskuddsmuligheter som i dag.

17 17 IDE OG VISJON Sarpsborg kulturhus er et samlingssted med aktiviteter og hendelser ute og inne, ikke ulikt den rollen torget og kirketrappa hadde i gamle dager, der kulturen når ut, eller mennesker trekkes inn. Gjennom Sarpsborg kulturhus sikrer gode vilkår for kulturliv, kunstnere og kulturarbeidere. Samtidig vil huset tilby gode rammer for samarbeide, være kilde til inspirasjon og innovasjon. Dette gjøres gjennom å Prioritere aktiviteter Med utgangspunkt i visjonen og prosjektets målsettinger må en i det videre arbeid diskutere hvordan en prioriterer aktivitetene i de ulike salene. Nedenfor vises en figur som viser hvordan et kulturhus plasserer seg i forhold til de fire erketypene inne kulturarena. Det er en stor utfordring å få til gode saler for så ulik aktivitet. Dette er en viktig diskusjon som må utredes i det videre arbeid med kulturhuset. være et sted for utfoldelse, egenaktivitet og opplevelse være en kombinasjon av aktivitetshus og et opplevelsessenter for et bredt publikum tilby regionens beste lokaler for presentasjon og produksjon være et lokomotiv for utviklingen av kulturbasert næring i Sarpsborg fokusere på publikumsrettede tiltak og stort besøk som grunnlag for egeninntjening og økonomi Visjonen for dette arbeidet er Sarpsborg kulturhus - - der alt er mulig

18 18 AREALBEHOV Saler m² Rom Bruk / flerbruk M² H Virksomhet Funksjonskrav Adkomst/ trafikk Storsal Alle m Flerbrukssal spesielt tilrettelagt for teater, dans, diskotek og konserter innen alle stilarter. Mulighet for AV. Forsamlingsaktivitet med mulighet for å plassere ut bord med stoler, flatt gulv uten stoler osv. Må kunne brukes til konferanser og møter, store arrangement med servering. Ståkonserter. Skal også brukes til dans. NB ORKESTERGRAV I fremre del av amfi før scenen må det være en orkestergrav. Flerbrukssal uten fast scene. Plass til 750 publ i amfi, Scenerom dybde 14 x bredde 20 m (Dans vil da ha 12 x 12 m netto dansegulv.) Scenen må ha plass til full filharmoni. Norsk musikkråds krav til etterklang er veiledende. Gulv tilrettelagt for dans. Takrigg over hele salen, for lys, lyd, inndekning osv. tekniske gallerier langs veggene, gangbro(er) for betjening av lysoppheng. Må ha rømningsveier for publikum v flatt gulv. Storsalen må ligge med direkte adkomst ut for transport og med direkte adkomst fra lagerfunksjonene. Lager på samme nivå som salene, evnt. noe under via orkestergrav Salene må ligge på samme nivå. Garderober og verksteder bør ligge nært til salen. Alle dører bak scenen må ha ekstra høyde, og ingen terskler. Amfi må ha publikumsinngang i minst to plan. Mellomstor sal Alle m Flerbrukssal spesielt tilrettelagt for teater, dans, diskotek og konserter innen alle stilarter. Mulighet for AV. Forsamlingsaktivitet med mulighet for å plassere ut bord med stoler, flatt gulv uten stoler osv. Må kunne brukes til konferanser og møter, store arrangement med servering. Ståkonserter. Skal også brukes til dans. Liten sal Alle m Flerbrukssal for flere aktiviteter; teater, konserter, diskotek, danseforestillinger, mindre ståkonserter og øving. Skal også brukes til kurs, konferanser, forelesninger og møter. Flerbrukssal uten fast scene. Plass til 450 publ i amfi, Norsk musikkråds krav til etterklang er veiledende. Gulv tilrettelagt for dans. Takrigg over hele salen, for lys, lyd, inndekning osv. tekniske gallerier langs veggene, gangbro(er) for betjening av lysoppheng. Må ha rømningsveier for publikum v flatt gulv. Flerbrukssal uten fast scene, mobilt amfi plasser. Salen må ligge med direkte adkomst ut for transport og med direkte adkomst fra lagerfunksjonene. Lager på samme nivå som salene. Salene må ligge på samme nivå. Garderober og verksteder bør ligge nært til salen. Alle dører bak scenen må ha ekstra høyde, og ingen terskler. Amfi må ha publikumsinngang i minst to plan. Bør ligge ved storsalen. Lett adkomst til lager og garderober. Prøvesal Alle m Flerbrukssal for flere aktiviteter; Salen må ligge ved gardrobeanlegget Prøvesal Alle m Flerbrukssal for flere aktiviteter; Salen må ligge ved gardrobeanlegget Klubbscene Alle m Scene for rytmisk musikk Tilrettelagt servering for brukere og publikum både under og over 18 år

19 Støttefunksjoner m² Rom Bruk / flerbruk M² H Virksomhet Funksjonskrav Adkomst/ trafikk Teknikk Begrenset 100 (Areal avheng av løsn) Til bruk for ulike tekniske funksjoner i forbindelse med salene. Plass til lysbord, AV utstyr, utstyr for redigering. Rommet kan deles i flere avhengig av plassering av saler. Lyslosje, div utstyr. Fungere for stor og liten sal. Må også ha permanent tilkobling til lydregi i alle saler og arenaer. Korttids lager for storsalen Korttids lager for mellom sal Korttids lager for lille sal For brukere av salene. For brukere av salene. For brukere av salene For lagring av utstyr som brukes i salen For lagring av utstyr som brukes på scenen For lagring av utstyr som brukes på scenen. Må ha ekstra takhøyde tilpasset høyden i salene. Ekstra høyde og bredde på dører, ingen terskler. Må ha ekstra takhøyde tilpasset høyden i salene. Ekstra høyde og bredde på dører, ingen terskler. Må ha ekstra takhøyde tilpasset høyden i salene. Ekstra høyde og bredde på dører, ingen terskler. Visuell kontakt med stor og liten sal. Siktlinjer for filmframvisning og AV. Direkte adkomst til stor sal. Alle dører min 180 cm lysåpning. Direkte adkomst til liten sal. Alle dører min 180 cm lysåpning. Direkte adkomst til liten sal. Alle dører min 180 cm lysåpning. Lager for prøvesal For brukere av salene For lagring av utstyr som brukes på scenen. Ingen terskler. Dører min lysåpning 180 cm Lager for klubbscene 30 3 For lagring av utstyr som brukes på scenen. Ingen terskler. Dører min lysåpning 180 cm Magasin For driften av huset/salene Stoler, bord og annet utstyr for salene. Også flygelgarasje. Materiell for utstillinger. Bør ha enkel adkomst til salene, må evnt deles i flere rom for å fungere optimalt og praktisk for salene. Alle dører min 180 cm lysåpning. Flygelgarasje min 320 x 220. Direkte adkomst for stor bil. Garderober For opptredende. 200 For opptredende. Låsbare skap for egne Rom i ulike størrelser Lett adkomst til salene. eiendeler. Dusj/ toaletter For opptredende. 50 For artister og opptredende V garderober, men toalettene kan ligge med direkte adkomst fra gangarealer. Montering og lager 100 For montering og lagring av ting som må monteres ved ankomst. Avfallsrom For driften av huset Rengjøring For driften av huset Vaskemaskiner, utstyr for rengjøring Vaktmester For driften av huset Teknisk rom For driften av huset

20 Skrivestue 525 m² 20 Rom Bruk / flerbruk M² H Virksomhet Funksjonskrav Adkomst/ trafikk Skrivestue 120 Kontorer for personell. Kontorplasser Åpen løsning. Fleksibilitet for Må ligge rett ved billettsalg og resepsjon for kulturlivet omgruppering ved prosjekt osv Møterom 350 Flere store og små rom Kan også benyttes til øvelser. Arkiv 25 Foreningslivets arkiv, osv. Garderobe For ansatte 30 Verksteder 100 m² Verksted 100 For maling, tre, kulisser, metall, tekstil mm. Maskiner og arb. bord 10 pers. For mont. av større arbeider, kulisser, korttidslager, etc. Fordeles på flere mindre rom Bør ligge sammen Kafé og foajé 675 m² Rom Brukere / flerbruk M² H Virksomhet Funksjonskrav Adkomst/ trafikk Foajé Alle 400 4,5 Billettsalg, informasjon osv, anleggets hjerte. Den må fungere ved arrangementer som trekker mange mennesker, men også til tider med få besøkende. Samlingsplass, trekker folk inn i huset. Arealet skal betjene et stort besøk. Akustikk og et dempet lydbilde er viktig. Foajeen er ramme for aktivitetene og må kunne endre foajeens uttrykk avhengig av program, arrangementer osv. Kafé Alle ,6 Serveringsvirksomhet. Kjøkken for varm og kald mat, oppvask osv. Plass ved småbord for pers, disk, kjøkken lager etc. Garderober og toaletter Heiser og trapper Foajeen er husets hovedinngang og må ha god kontakt til uteområdene f eks et torg eller en park samt elva. Lett inngang for funksjonshemmede og eldre som må kjøres til døra. Må ligge nær inngang og billettsalg. Helst i foajeen. Alle 75 Damer, herrer og eget HK toalett. 1/3 herrer, 1/3 damer, 1/3 uni Avhengig av plassering i anlegget. Heiser må ha plass til europall og en el rullestol må kunne vendes i heisen. NB! Tilgjengelighet for alle

21 Galleri 520 m 2 Rom Brukere M² H Virksomhet Funksjonskrav Adkomst/ trafikk Stort utstillings rom Mellom stort utstillings rom Lite utstillings rom Lager og montering Lager og montering Aktivitetsver ksted Skiftende utstilling 250 6m Takhøyde 6 m, form 25x12m, evnt 10х22m. Overlys, noe sidelys. El lys indirekte store vaskelys, noe spot. Tregulv helst endeved. Finer på vegger. Gulv med stor lasteevne. Skiftende utstilling m Takhøyde 5m, form 13х11m, evnt 10x14m. Overlys, noe sidelys. El lys indirekte almenlys, noe spot. Tregulv helst endeved. Finer på vegger. Gulv med stor lasteevne. Skiftende utstilling 60 4,2m Takhøyde 4,2m, form 6х9m, evnt 8x14m. Overlys, noe sidelys. El lys indirekte almenlys, noe spot. Tregulv helst endeved. Finer på vegger. Gulv med stor lasteevne. Skal kunne blendes til black box. Projeksjonsrom for videokunst. For istandsetting osv 40 4,2m Klargjøring av utstillinger, reparasjon osv For istandsetting osv 40 3 Klargjøring av utstillinger, reparasjon, og lager for utstillingspedagog Skoleklasser og barne- Hager Utendørsarealer m Undervisningsrom for skoler og barnehager. 30 plasser m. bord og stoler, staffelier, vasker mv Rom Brukere M² H Virksomhet Funksjonskrav Adkomst/ trafikk Friluftsarena Konserter, teater osv Skulpturpark Må være enkel adkomst med bil evnt til heis. Lasterampe. Gulv må tåle høy punktbelastning. Må være enkel adkomst med bil evnt til heis. Lasterampe. Gulv må tåle høy punktbelastning. Må være enkel adkomst med bil evnt til heis. Lasterampe. Gulv må tåle høy punktbelastning. Må ligge direkte til gallerirom evnt ha enkel adkomst. Må ligge direkte til gallerirom og undervisningsrom / ateljer evnt ha enkel adkomst. Jfr. over. Tilknyttet garderobeløsning. Gjerne nær kontakt til utearealene

22 Samlet behov m 2 Saler Støttefunksjoner Skrivestue 575 Verksteder 100 Kafé og foajé 675 Galleri 520 SUM KRAV TIL LOKALISERING 22 Bygningens fotavtrykk Et hus med nettoareal m 2 vil ha et brutto areal i fotavtrykket på mellom 3 og m 2. Parkeringsbehov Parkeringsbehovet deles dagtid og kveldstid. og mellom besøkende og ansatte Ansatte HK Besøkende Artister 25 plasser 5 plasser 300 plasser 5 lastebiler / busser I en løsning lokalisert sentrumsnært vil parkering for besøkende kunne absorberes i eksisterende plasser, da det vesentlig er P plasser etter kl og i helgene. I en lokalisering litt ut av sentrum vil en måtte beregne P plasser på egen grunn. I en lokalisering litt ut av sentrum der kulturhuset må opparbeide full parkeringsdekning vil det være behov for biler pluss 5 lastebiler / busser, nødvendig areal m 2. Utendørsscene Innendørs kulturaktivitet er en høst, vinter og vår aktivitet. For å unngå at kulturhuset blir uten tilbud i sommertiden er det ønskelig at en i umiddelbar nærhet har et torg, en utescene eller annen arena der det kan være aktivitet på sommeren. Park / Uteservering I et anlegg som her må det beregnes noe areal til uteservering, kiss and drive (korttidsparkering) osv. Nødvendig areal 500 m 2 Tomtebehov Totalt tomteareal for kulturhusprosjektet vil være til m 2. Nærhet til kollektivtrafikk For å ivareta miljøkrav om å unngå unødig privatbilisme, og fordi en stor gruppe brukere av kulturhuset vil være barn og unge, er det ønskelig at kulturhuset lokaliseres i umiddelbar nærhet til kollektivtilbud.

23 23 VIRKSOMHET Besøksvurderinger Et kulturhus vil bli benyttet av forskjellige brukergrupper. Det vil være folk som øver og forbereder sine arrangementer, det vil være publikum med billett og uten billett. Det vil være mennesker som trekkes til huset fordi det skjer spennende ting eller fordi det er mye folk i huset osv. Erfaringer fra andre kulturhus gir oss følgende publikumsprognose: Ut fra oversiktene over vil Kulturhusets samlede besøk være: Lavt Middel Godt Galleri Arrangementer med billett Kafé Øvelse egenaktivitet Totalt Anleggets forutsettes å generere et besøk tilsvarende middels besøk, dvs Personell Driften av et kulturhus er arbeidskrevende. Brukerne, både kulturlivet og publikum forventer en tjenesteproduksjon og en service med personlig kontakt og oppfølging. Dette er avgjørende for kultursenterets opparbeidelse av omdømme og popularitet. Kultursenterets behov for personell må sees i sammenheng med følgende momenter: - Åpningstid - Servicenivå - Markedsføring - Profesjonell drift Vi anbefaler at det budsjetteres med 10 hele årsverk til drift av Sarpsborg kulturhus. Dette skal da dekke administrasjon/salg og arrangementsteknisk gjennomføring av arrangementer. Driftsrelaterte tjenester Med utgangspunkt i en eller annen form for kommunal medvirkning har vi i det videre arbeidet gått ut i fra at alle driftsrelaterte tjenester løses innenfor kr 500,- pr kvm. Dette betyr at driftsteknisk, strøm, renhold og vaktmestertjenester ligger i denne posten. Lønn/regnskap/personal er ikke medregnet i personellbehovet og det er heller ikke tatt med i budsjettoversikten. Dette kan f eks løses i dialog med Sarpsborg kommune.

24 24 ØKONOMI Nedenfor er et eksempel for å få fram mulige kostnader / inntekter drift, investering og finansiering. Forutsetningen er Stor sal 750 publikum i amfi Mellomstor sal 450 publikum i amfi Lillesal / klubbscene publikum Oversikten omhandler arrangementer og forberedelser til arrangementer. Faste øvelser, møter osv er ikke beregnet med inntekt i dette eksemplet. Eksemplene er hentet fra erfaringer med Lillestrøm kultursenter. Utleiesatser Stor sal Leie av salen pr dag/kveld Ordinær leie lag og foreninger Storsal billettarrangement kr kr Storsal øving/uten billett kr kr Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon samt rengjøring etter arrangementet. Eks tekniker og annen bistand. Utstyr (pris pr døgn) Ordinær leie lag og foreninger Lydanlegg kr kr Lysanlegg kr kr Flygel med stemming kr kr Billettsalg pr forestilling 20 kr pr bill 10 kr pr bill Mellom stor sal Leie av salen pr dag/kveld Ordinær leie lag og foreninger Storsal billettarrangement kr kr Storsal øving/uten billett kr kr Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon samt rengjøring etter arrangementet. Eks tekniker og annen bistand. Utstyr (pris pr døgn) Ordinær leie lag og foreninger Lydanlegg kr kr Lysanlegg kr kr Billettsalg pr forestilling 20 kr pr bill 10 kr pr bill Lille sal Leie av salen pr dag/kveld Ordinær leie lag og foreninger Lille sal billettarrangement kr kr Lille sal øving/uten billettarr kr 750 kr Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon samt rengjøring etter arrangementet. Eks tekniker og annen bistand. Det betales ekstra for: (pris pr døgn Ordinær leie lag og foreninger Lysanlegg kr 500 kr Lydanlegg kr 500 kr Annet utstyr Billettsalg pr forestilling 20 kr pr bill 10 kr pr bill Klubbscene Leie av salen pr dag/kveld Ordinær leie lag og foreninger Lille sal billettarrangement kr kr Lille sal øving/uten billettarr kr 750 kr Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon samt rengjøring etter arrangementet. Eks tekniker og annen bistand. Det betales ekstra for: (pris pr døgn Ordinær leie lag og foreninger Lysanlegg kr 500 kr Lydanlegg kr 500 kr Annet utstyr Billettsalg pr forestilling 20 kr pr bill 10 kr pr bill

25 25 Inntjening SAL/UTSTYR Ordinær leie Lag og foreninger Antall Antall SUM per dag/kveld per dag/kveld ordinær lag/foreninger Storsalen kr kr kr Storsalen til øving kr kr kr Lydanlegg per døgn kr kr kr Lysanlegg per døgn kr kr kr Flygel m/stemming kr kr Billettsalg per billett ved forestilling kr 25 kr kr Mellomstor sal kr kr kr Mellomstor sal til øving kr kr kr Lydanlegg per døgn kr kr kr Lysanlegg per døgn kr kr kr Flygel m/stemming kr kr kr - Billettsalg per billett ved forestilling kr 25 kr kr Liten sal kr kr kr Liten sal til øving kr kr kr Lydanlegg per døgn kr kr kr Lysanlegg per døgn kr kr kr Flygel m/stemming kr kr kr - Billettsalg per billett ved forestilling kr 25 kr kr Klubb scene kr kr kr Klubb scene til øving kr kr kr Lydanlegg per døgn kr kr kr Lysanlegg per døgn kr kr kr Flygel m/stemming kr kr kr - Billettsalg per billett ved forestilling kr 25 kr kr Inntjening kr Leien inkluderer bruk av garderober, standard lys, 1 mikrofon, samt rengjøring etter arrangement.

26 26 Drift av Kulturhuset Utgiftsbudsjett for kulturhuset Driftsbudsjett første hele driftsår forutsetter 40 % utnyttelse av kapasiteten (500 arrangementer pr år fordelt på fire saler). Dette fordelt på 60 % lokale lag og foreninger og 40 % ordinær utleie/ egenarrangementer. Kostnadssiden første driftsår vil se slik ut i nettotall: Personell Personalbehovet vil variere ut fra åpningstid, tjenester det er behov for og besøk, I budsjettet nedenfor er det medregnet 10 årsverk til kulturfaglig drift. Vaktmestertjenester og renhold er inkludert i posten FDVU (Strøm, Renhold, Drift, Utvikling). Kostnadssiden første driftsår vil se slik ut i nettotall: Utgifter kultursenter Personell 10 årsverk kr Aktivitet/arr kr Markedsføring kr Vedlikehold, utstyr kr FDVU kr 500 x m kr Administrasjon kr Uforutsette utgifter ca 10% kr Sum kr Inntil det er definert stillingskategorier og lønnstrinn er det benyttet en gjennomsnittskostnad pr årsverk på kr ,- inkl sosiale utgifter. Ulike nivåer på inntjening og tilskuddsbehov Vi har nedenfor laget et eksempel på forholdet mellom egen inntjening og behov for tilskudd. Inntjeningen er nettotall. Lav inntjening (- 30%) God inntjening Høy inntjening (+ 30) Kulturhuset kr kr kr Andre inntekter kr kr kr * SUM kr kr kr Driftsutgifter kr kr kr Tilskuddsbehov kr kr kr * Inntekter på servering, sponsorer osv anslagsvis 1 million pr år. Kapitalkostnader På neste side skisseres et kostnadsnivå for investeringen i et anlegg. Dersom en legger investeringskostnaden som her skisseres til grunn, forutsetter gunstige lånevilkår (enten kommunen låner i et kommunalt prosjekt, eller at et selskap får kommunal garanti for et lån) kan kapitalkostnader pr år ligge på mellom 4 og 8% av investert beløp. En må i det videre arbeid utrede muligheten av å få en eiermodell og en finansiering som gir prosjektet så gunstige vilkår som mulig, i og med at virksomheten i seg selv har små muligheter for å dekke sine kapitalkostnader alene.

27 27 Investering Tabellen nedenfor viser fire alternative kostnadsnivåer bygger på erfaringstall fra byggingen av Lillestrøm kultursenter åpnet 2006, erfaringstall fra Bygganalyse AS og kulturhus kalkulert høsten Alternativ for kr / m 2 er ikke knyttet til konkret prosjekt, det finnes eksempler på kulturbygg med langt høyere kostnad, f eks den nye operaen der en opererer med over kr / m 2. Tabellen viser kostnader på brutto areal (Netto areal x 1,35) av den grunn avviker arealstørrelser fra arealbehovet på de foregående sider, der arealet er netto areal. Kostnader Brutto arealer kr/m kr / m kr/ m kr/ m 2 Kulturhus m 2 SUM m mill kr 190 mill kr 225 mill kr 260 mill kr Grunnkostnader, tomt, finans utstyr med mer. 25 mill kr 25 mill kr 25 mill kr 25 mill kr Totalt eks moms 175 mill kr 215 mill kr 250 mill kr 285 mill kr På dette nivå i prosessen er det nødvendig å ha en usikkerhetsmargin på pluss minus 20%. Finansiering Egenkapital (f eks tomt) 15 mill kr 15 mill kr Statstilskudd 10 mill kr 10 mill kr Låneopptak 190 mill kr 225 mill kr SUM 215 mill kr 260 mill kr Årlige kostnader (Kapitalkostnader) mill kr 6 % rente 11 13,5 mill kr Tilskuddsmuligheter Det er to aktuelle tilskuddsordninger fra spillemidlene som et kulturhus i Sarpsborg kan søke midler fra. Desentralisert ordning forvaltet av fylkeskommunen og den statlige tilskuddsposten Regionale møteplasser og arenaer for kultur som forvaltes av Kulturdepartementet. NB FØRES TIL FYLKESKOMMUNENE FRA 2010!!!! Den desentraliserte ordningen i fylkeskommunen kan det søkes om inntil 5 mill kr. I den statlige ordningen kan det søkes om inntil 1/3 av prosjektets kostnad. Normalt vil det være en tilskuddsmulighet beregnet på aktivitetsarealer som har en regional ambisjon eller regional bruker. Et regionalt kulturhus i Sarpsborg kommune skal fungere for Nedre Glommen region hvilket vil kunne åpne for at en søker tilskudd til prosjektet som helhet. Begrunnelse for tilskudd Det er ikke mulig å forutsi tilskudd, men ut fra de prosjekter Kulturdepartementet til nå har tildelt midler må det avklares hvilken begrunnelse en skal ha som vil begrunne tilskudd til dette prosjektet: Tilskuddsordningen tilføres midler fra Spillemiddelordningen, i 2006 utgjorde den samlede tilskuddssum ca 50 mill kr. De som har fått mest tilskudd fra denne posten er Lillestrøm kultursenter som i 2005 fikk 26,4 mill kr. Ellers er det flere prosjekter som har fått mellom 15 og 20 mill kr.

28 28 Ringvirkninger Et kulturhus i Sarpsborg skal gi kulturlivet deres helt nødvendige hjemmearena. Men anlegget vil også gi ringvirkninger ut over kulturformidlingen som skjer i huset. Et kulturhus er et kulturbasert opplevelsesanlegg, på linje med andre dagsturisme anlegg. Vi vet at rundt en kjerneopplevelse i et opplevelsesanlegg må det være et nettverk av tilbud som forsterker og forlenger opplevelsen. Det kan være snakk om transport, servering eller handel. Kultur og næring I følge Stortingsmelding nr 22 (2006 / 07) Kultur og næring, har kulturbaserte opplevelser et potensial for meromsetning på mellom 2 og 4 ganger billettinntektene. I et kulturhus i Sarpsborg For å gi en illustrasjon på ringvirkningene kan det vises til erfaring fra andre kommuner med sammenlignbare forutsetninger. Et kulturhus kan ha et billettsalg på omtrent solgte billetter pr år, fordelt på kulturlivets egne arrangementer og profesjonelle tilbud billetter med en pris på i gjennomsnitt 200 kr vil gi et årlig brutto salg 14 mill kr. Legger vi dette til grunn vil potensialet i et kulturhus i Sarpsborg for meromsetning være 14 mill kr x (2 til 4) dvs fra 26 mill kr til 56 mill kr. Forbruk i norske husholdninger I følge Statistisk sentralbyrå øker andelen av hva norske forbrukere legger igjen i Kultur og fritidsaktiviteter. I følge Statistisk sentralbyrå var forbruket i 2007 i norske husholdninger til Kultur og fritidsaktiviteter kr pr år. Den samlede fordelingen var slik: Gjennomsnitt forbruk kr 100 % 1. Bolig kr 30 % 2. Transport kr 20 % 3. Mat og kolonial kr 11 % 4. Kultur og fritid kr 10 % 5. Klær og sko kr 6 % 6. Restaurant og hotell kr 4 % 7. Helsepleie kr 3 % 8. Alkohol og tobakk kr 3 % 9. Post og tele kr 2 % 10. Reiser ferie kr 2 % 11. Utdanning 942 kr 1 % 12. Annet kr 8 % I følge tallene i Statistisk sentralbyrå er andelen vi bruker på Kultur og fritid stigende. Hvor stor andel av det vi bruker på kultur og fritid brukes på kulturopplevelser er ikke registrert, men det er selvfølgelig bare en del av den totale summen. Samtidig vil vi finne meromsetningen fra flere av postene enn Kultur og fritid, slik at det vi bruker på opplevelser er betydelig. Og det er viktig å merke seg at dette er forbruk vi ønsker å ha, og det er rimelig å anta at dersom vi ikke får fritidstilbudet i egen kommune vil vi reise ut av kommunen å legge igjen mye av dette forbruket i nabokommuner eller i vårt tilfelle i Oslo.

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Brukerprosess Hamar kulturhus - en romodyssè..

Brukerprosess Hamar kulturhus - en romodyssè.. Brukerprosess Hamar kulturhus - en romodyssè.. Trond Eklund Johansen, daglig leder Hedmark og Oppland musikkråd musikkpedagog, basstrombonist, dirigent, musikkdommer kulturskolerektor, Førde 87-96 deltatt

Detaljer

Hvor står vi i Nittedal når det gjelder realiseringen av et kulturhus?

Hvor står vi i Nittedal når det gjelder realiseringen av et kulturhus? 07021700 Hvor står vi i Nittedal når det gjelder realiseringen av et kulturhus? Notat utarbeidet av Nils Gunnerud på oppdrag for rådmannen i Nittedal. Arbeidet bygger på en gjennomgang av eksisterende

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd. Side 1

MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd. Side 1 MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd Side 1 LYD, LYS, BILDE, SCENE, AKUSTIKK konkurransedialog våren 2014 lyd, lys, bilde, scene helintegrert løsning lyd, lys, scene, bilde, akustikk kontrakt Bright Norway

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1 MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd Side 1 LYD, LYS, BILDE, SCENE, AKUSTIKK konkurranse 2014 helintegrert løsning lyd, lys, scene, bilde, akustikk kontrakt Bright Norway kontrakt med opsjoner Side 2 AMFI

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

UTLEIEPRISER. Fra 1. januar 2016. (Vedtatt av kommunestyret 09.12.2015) Nøtterøy Kulturhus. Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14

UTLEIEPRISER. Fra 1. januar 2016. (Vedtatt av kommunestyret 09.12.2015) Nøtterøy Kulturhus. Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14 UTLEIEPRISER Fra 1. januar 2016 (Vedtatt av kommunestyret 09.12.2015) Nøtterøy Kulturhus Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14 Telefon: 40 80 20 01 notteroy@kulturhus.no www.nøtterøy.kulturhus.no

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland

Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen. Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Orientering om status utviklingen Nedre Malmø og bygging av Buen Mandal bystyre 24.09.09 Jan Willy Føreland Mer enn et kulturhus og en bro Mer enn et kulturhus og en bro Total utbygging ca 85 000 kvm,

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter

Årsrapport for 2012. Stiftelsen Ringerike kultursenter Årsrapport for 2012 Stiftelsen Ringerike kultursenter Innhold Tillitsverv i 2012... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi... 4 Sponsorer... 5 Styrets arbeid... 5 Aktiviteter i 2012... 6 Administrasjon... 776

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, rapport dato: 23.05.2013 Drammens Jerns Musikkorps ble etablert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR KULTURHUSENE BLÅ GROTTE OG ST.CROIX

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR KULTURHUSENE BLÅ GROTTE OG ST.CROIX VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR KULTURHUSENE BLÅ GROTTE OG ST.CROIX 1. Planforutsetninger Kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen vedtatt i Bystyret 10. februar 2011, har følgende 3 prioriterte innsatsområder: Kunnskap

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby den perfekte rammen for ditt arrangement Med fleksible saler, VIP-lounge og mesanin med storslått utsikt og romslige foajéområder danner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD 20.01.2009

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD 20.01.2009 REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FREDRIKSTAD MUSIKKRÅD 20.01.2009 FREMMØTTE Fra styret: Irene Arnesen Solveig Andreassen nestleder styremedlem Else Marie Jervell Hansen 1. Vara Ann Kristin Adolfsen 2.vara Foreninger:

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Sarpsborg scene, Salen Sarpsborg kommune i Østfold

Rapport fra akustikkmåling Sarpsborg scene, Salen Sarpsborg kommune i Østfold Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Sarpsborg scene, Salen Sarpsborg kommune i Østfold Østfold musikkråd 14.11.2013 Bygningen har blitt brukt som Folkets Hus fra 1917 til 2010. Opprusting

Detaljer

Dette er Drammen Scener Pr. mars 14. To kulturhus i Drammen Scener AS

Dette er Drammen Scener Pr. mars 14. To kulturhus i Drammen Scener AS Dette er Drammen Scener Pr. mars 14 Ett selskap 9 scener Fakta Total omsetning: 45 mill Herav kulturstøtte: 8,5 mill (18%) Herav servering: 10,5 mill Arrangementer pr år: 1218 Kulturarr. pr år: 703 Besøkende

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS Vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 11. oktober 2010, sak 052/10. Tekst i punkt 11 og 17 justert etter delegert fullmakt. Kultur- og idrettsutvalget orientert om endringene i møte 7. november

Detaljer

Orientering om praktiske forhold

Orientering om praktiske forhold 1 Orientering om praktiske forhold Dette er en generell orientering rundt forestillingen Livet lever! i Hamsuns univers, til alle kulturkontaktene i Østfold fylke. Vi håper at den kan være til hjelp og

Detaljer

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene:

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Alternativ B4 Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Optimal gjenbruk av eksisterende kulturarealer, slik at det i størst mulig

Detaljer

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum Til Ordfører Tuva Moflag Kommunestyremedlemmer i Ski Rådmann Audun Fiskvik Kommunalsjefene Kjell Sæther og Jane Short Aurlien Kultursjef Mette Skrikerud postmottak@ski.kommune.no Jazz skolen Kråkstad Jazz

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

REFERAT FRA POLITIKERMØTE 21.10.14

REFERAT FRA POLITIKERMØTE 21.10.14 REFERAT FRA POLITIKERMØTE 21.10.14 AGENDA Velkommen Styreleder Ole Hermann Huth ønsket velkommen og gikk gjennom kveldens agenda. Presentasjonsrunde: Fredrikstad Barberboys v/nestleder Korluren v/ leder

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Lillestrøm kultursenter, Black Box Skedsmo kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Lillestrøm kultursenter, Black Box Skedsmo kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Lillestrøm kultursenter, Black Box Skedsmo kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 08.10.2013 Lillestrøm kultursenter har 2 store saler

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

DITT ARRANGEMENT I STAVANGER KONSERTHUS? STAVANGER KOMMUNES HUSLEIEKOMPENSASJONS- ORDNING FOR DET FRIVILLIGE AMATØRKULTURLIVET

DITT ARRANGEMENT I STAVANGER KONSERTHUS? STAVANGER KOMMUNES HUSLEIEKOMPENSASJONS- ORDNING FOR DET FRIVILLIGE AMATØRKULTURLIVET DITT ARRANGEMENT I STAVANGER KONSERTHUS? STAVANGER KOMMUNES HUSLEIEKOMPENSASJONS- ORDNING FOR DET FRIVILLIGE AMATØRKULTURLIVET STAVANGER KOMMUNES HUSLEIEKOMPENSASJONS- ORDNING FOR DET FRIVILLIGE AMATØRKULTURLIVET

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning.

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning. Prosjektplan Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg - biblioteket Bakgrunn for prosjektet KKP biblioteket Stortingsmelding nr 23 om bibliotek (2008 2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Rapport fra Akustikkmåling Kulturskolen i Fredrikstad, Black box Fredrikstad kommune i Østfold

Rapport fra Akustikkmåling Kulturskolen i Fredrikstad, Black box Fredrikstad kommune i Østfold Rapport fra Akustikkmåling Kulturskolen i Fredrikstad, Black box Fredrikstad kommune i Østfold Østfold musikkråd, 29.11.12 Kulturskolen i Fredrikstad holder til i en ombygd tidligere verkstedhall på Værste

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID

ÅRSRAPPORT 2011 FOR KULTUR OG FRITID ÅRSRAPPORT FOR KULTUR OG FRITID INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Enhet for kultur og fritid Enhetsleder: Reidun Huseth Kort om tjenester og oppgaver:

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer