ÅRSMELDING Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer:"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: Forbedre og vedlikeholde bomiljøet for voksne og barn. Bevare Vassøys karakter av boligområde i henhold til gjeldende reguleringsplan per Sikre og arbeide for vedlikehold av kommunale friområder, badeplasser, turstier og fellesområder i tråd med gjeldene reguleringsplaner per Jobbe for en tilfredsstillende samferdsel til øya. Arbeide for andre saker av felles interesse for øyas befolkning. Styret Følgende har vært representert i styret i 2010: Navn Mobil Styreleder Oddbjørn Kvammen Nestleder Nils Ludvig Dahl Styremedlemmer Eivind Solvang Sigrun Torrisen Linda Husebø Rune Sørensen Allan Vigre (kasserer) Vassøystua medlem Varamedlemmer Ingrid Østerhaug Revisor Bjørn Skog (webmaster) Vassøystua medlem Kristian Rygh Valgkomité Gro Trondsen Bjarne Reidar Bertelsen Neri Askland Styret Vassøystua Lena Gardiner Evy Anzjøn Jeanette Jakobsen Lena Gardiner har vært Vassøy Stuå sin representant i Styret.

2 Veg, gang-sykkelsti Alle på holmen vår er opptatt av at det skal være så trygt så mulig for de gående og syklende. Reguleingsplanen ligger ellers fast med sykkel og gangsti, men byggestoppen og rekkefølgevedtakene setter et effektiv stopper for igangsetting av dette. Beboerforeningen har i 2010 vært i dialog med Simonsen i Stavanger kommune. Han er ansvarlig for trafikksikkerheten i kommunen. En liten, men ikke uvesentlig forbedring av sikkerheten langs Sørstrand /Norstrandveien med oppmerking av gangfelt der hvor bredden på veien tillater det, kom på plass i FAU klarte til slutt å få kommunen til å gjøre noe godt jobba! Barn og ungdomsarbeide Vassung ungdomsklubb har blitt et poppulært og godt etablert tilbud til ungdommen. I skoleåret 08/09 så var det 21 betalende medlemmer, skoleåret 09/10 så er det 17 betalende medlemmer, og i skoleåret 10/11 er det 22 betalende medlemmer. I vår tok vi med ungdommene til byen på Bowling, og sommeren ble feiret med grilling og kos i Peisaren. I høst tilbrakte vi en ettermiddag med Reball. Et populært arrangement, med 16 deltagere. Vi har arrangert filmkvelder, juleverksted og vanlige klubbkvelder. Vi er så heldige å få låne lokaler på Bedehuset. Et populært tilholdssted, med billjard, bordtennis og andre spill. Eli Ottesen og Espen Lyse er primus motor for Vassung. Det er de som tar med seg ungdommene på reisene til Stavanger samt legger til rette for klubb kveldene. Det hadde vært veldig bra om noen andre også ville engasjere seg i denne jobben. Friområdet i Peiseren Badekaien ble kledd med trykk impregnert materiale på dugnad, og badestigen kom på plass. Dette viste seg å være et svært populært tiltak for barn og ungdom. Ferger og hurtigbåt / kommunikasjon De nye hurtigbåtene som hadde drifts oppstart i 2010, har vist seg å levere bra service og kapasitet gjennom hele året. Vi fikk også på plasse rettferdige takster for kjøretøy, men dessverre klarte vi ikke å få fylkespolitierene med på å fortsette med flexikort ordningen på bilferja. Dette jobber vi videre med for å få de til å snu.

3 Ruterådet (Gjelder hurtigbåt) Følgende personer har vært representert i ruterådet: Monica Langøy Lars Nydal Helge Geir Helgesen Tor Århus Torfinn Espedal Bjarne Middelthon Alf Steinsøy Langøy Velforening Vassøy Beboerforening Vassøy Beboerforening Hellesøy Vel Hellesøy Vel Kalvøy Steinsøy Ruterådets oppgave er å være høringsorgan ifm rute og prisendringer samt endringer av befordringsmidler. Ruterådet er høringsorgan for Storhaug bydelsutvalg og representerer også beboernes ønsker og behov. Fastlandsforbindelse Oppstart på Ryfast er satt til 2012 med ferdigstillelse i 2017/2018. Beboerforeningen har sendte inn sine kommentarer til reguleringsplanene som ble lagt ut på høring i Prosjektering av Vassfast er enda ikke startet grunnet motstand i administrasjonen i Stavanger Kommune Brokomiteen jobber med lokale politikere for å sikre at prosjektering og reguleringsarbeid kan starte slik at broen kan åpnes samtidig med at Ryfast åpnes. Flerbrukshall Den overordnede målsetningen for dette initiativet er å ha en hall på Vassøy omtrent samtidig med at fastlandsforbindelsen til Vassøy og Langøy er på plass. Stavanger kommune har avsatt området sør for fotballbanen til idrettsformål, så forholdene ligger til rette for å jobbe videre med flerbrukshallen. Siden Vassøy Idrettslag nå har et aktivt styre har vi spilt flerbrukshall ballen over til VIL, der dette initiativet naturlig hører hjemme. Kvitsøy kommune åpnet en ny flerbrukshall i Beboerforeningen har hatt noe dialog med de på Kvitsøy, og planen var å reise på studietur til Kvitsøy, men dette fikk vi ikke tid til i Beboerforeningen vil selvfølgelig støtte dette initiativet videre.

4 Natursti Lite aktivitet på denne fronten i Maria Henriksen har nå dradd i gang en dugnadsgruppe som vil jobbe med utbedring og vedlikehold i Det er bare å melde seg hvis du vil være med i dugnadsgruppen. Leiligheter for eldre på Vassøy. I 2010 ble det sendt ut et spørreskjema til beboerne på Vassøy med spørsmål om det var interesse for at det ble bygget leiligheter tilpasset eldre. Det var 29 som svarte, alle var positive til leiligheter tilpasset eldre. I dag mangler tilbudet fullstendig, og for eldre som ønsker fortsatt å bo på Vassøy, men strever med å kunne bo i enebolig, finnes det per i dag ingen alternativer. I etterkant av svarene fra spørreskjemaene ble det sendt et brev fra Vassøy beboerforening til Stavanger Kommune, avdeling for oppvekst og levekår, for å få støtte til vårt syn om eldreboliger på Vassøy. Svarbrevet fra Stavanger Kommune var positivt. Oppvekst og levekår ser positivt på at det etableres eldreboliger som er universelt utformet på Vassøy, uten derved å ta stilling til eventuelt tomtevalg. Spørsmålet vedrørende rekkefølgekrav må avklares med Bymiljø og utbygging. Neste skritt i denne saken blir å skrive brev til Bymiljø og Utbygging, da med henstilling om å endre rekkefølgevedtakene, slik at planlegging av leilighetene kan fortsette. Medlemsmasse Medlemsmassen er relativt stabil, men det har vært en liten nedgang i 2010, sammenlignet med Ca. halvparten av husstandene på Vassøy er medlem i beboerforeningen. Vi opplever at arbeidet vi gjør har bred støtte i befolkningen, så det brude være grunnlag for å øke medlemsmassen. I 2010 økte vi medlems avgiften fra 150 kr til 200 kr. Vassøy stuå En god del har blitt gjort i 2010 på Vassøy Stuå. Lena Gardiner som har vært koordinator for huset i 2010, har sammen med hovedstyret og andre dugnads villige på øya fått på plass flere ting som har vært snakket om lenge. Uteområdet ble oppgradert med rulleplen i sandkasse området, og nye benker og bord kom på plass. Huset ble malt utvendig, men vinduene var av en så dårlig forfatning at disse lot vi stå igjen. Inne har huset fått en flott ansiktsløftning med blant annet nye møbler. Noe maling/sparkling gjenstår. Stavanger Eiendom snørte igjen pengesekken i 2010, da det viste seg å være mye vanskeligere å få rekvisjoner til vedlikehold, sammenlignet med tidligere år. Videre fikk vi beskjed om at kommunen ikke lenger vil dekke strøm og renovasjon. I desember 2010 sa styret opp lyseavtalen på bredbånd og TV for å spare penger. Det blir viktig fremover å søke kommunen og andre steder for å ha midler til å drifte huset.

5 Andre aktiviteter I 2010 leverte vi ut 3 nyhetsbrev til alle beboerne på øya, vi får gode tilbakemeldinger på denne aktiviteten, og forsetter med dette i I desember hadde vi en trekning av et gavekort for alle medlemmene. Gavekortet kunne benyttes på Vassøy butikken. Bruk som er foreningens nettsider. Her finner dere informasjon om HVA SKJER + informasjon om kontaktpersoner, aktiviteter o.l. Alle på Vassøy som ønsker å presentere et initiativ eller lignende kan gjøre det. Organisasjoner eller undergrupper, kan få sin egen side eller link til våre sider. Dersom du ønsker å kontakte noen i hovedstyret, send til felles e postadresse eller direkte til den du ønsker å kontakte enten pr e post eller pr telefon. Vi vil forsette med å henge opp informasjon på bilferja. Regnskapet for 2010 RESULTAT OG BEHOLDNING VASSØY VEL 2010 Tilskudd kr 40, % Medlemskontigent kr 18, % Leieinntekter kr 5, % Annet salg kr % Gave/gevinst kr 10, % SUM INNTEKTER kr 75, % Bredbånd kr (18,825.25) 25% Drift & vedlikehold kr (6,735.91) 9% Inventar/møbler kr (30,237.00) 40% Investeringer fellesareal kr (34,697.40) 46% Gebyrer kr (112.00) 0% Uspesifiserte poster kr (3,011.99) 4% SUM UTGIFTER kr (93,619.55) 124% Renteinntekter kr % RESULTAT kr (18,125.55) 24%

6 Bankbeholdning 31/12/2010 kr 62, % Bevegelse Comments Dato Bankkonto UB 2009 UB drift 48, , drift 29, Positiv fritid Positiv fritid tilsk 2, , tilsk 25, Stuå 2, , Stuå 4, beboerf 22, , beboerf 3, , , , Regnskapet for 2010 viser at vi har hatt noe mer utgifter enn inntekter, dette skyldes store utgifter til vedlikehold/utbedring på Vassøy Stua, samt renovering av brygga i Peiseren. Disse utgiftene ville ikke Stavanger kommune dekke for oss. Forslag Beboerforeningen etterlyser forslag/ saker for årsmøte, egen lapp er hengt opp om dette, blant annet på ferja. Valg Valgkomiteen foreslår til årsmøte: 1. Nytt styre 2. Revisor: 3. Styrekandidat til Øyane sykehjem 4. Valgstyre for neste periode 5. Valgkomité: 6. Neri Askland , 7. Gro Trondsen , 8. Bjarne Reidar Bertelsen ,

ÅRSMELDING 2009. Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer:

ÅRSMELDING 2009. Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: ÅRSMELDING 2009 Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: Forbedre og vedlikeholde bomiljøet for voksne og barn. Bevare Vassøys karakter av boligområde

Detaljer

VASSØY BEBOERFORENING - ÅRSMELDING 2008

VASSØY BEBOERFORENING - ÅRSMELDING 2008 VASSØY BEBOERFORENING - ÅRSMELDING 2008 Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: Forbedre og vedlikeholde bomiljøet for voksne og barn. Jobbe

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Inkallelse till Årsmøtet. Årsberetning. Regnskap. Forslag fra styret till årsmøtet. Inbjudan till Tapasaften

Innholdsfortegnelse. Inkallelse till Årsmøtet. Årsberetning. Regnskap. Forslag fra styret till årsmøtet. Inbjudan till Tapasaften Sørburøy velforening Innholdsfortegnelse Inkallelse till Årsmøtet Årsberetning Regnskap Forslag fra styret till årsmøtet Inbjudan till Tapasaften Årsmøte i Sørburøy Velforening Lørdag den 6 april kl.17.00

Detaljer

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte

Muruvik Vel. Innkalling til årsmøte Muruvik Vel Innkalling til årsmøte Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Muruvik grendehus 1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3. Årsberetninger 4.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 Se også innhold 2 3 4 5-1 9-11 11-15 16-17 18 innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING Fjellmyrskålin 10.04.2009 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 21.03.2008-10.04.2009 Styret har bestått av : Leder og kasserer : Karin

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12

Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Årsberetning 2011 Årsberetning Vassøy idrettslag 2011 side 2 av 12 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Bærheim Nestleder: Lise Johannesen Styremedlemmer: Nils Ludvig Dahl, Kjersti Finsland, Knut Seglem-Larsen,

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1 ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK Side 1 INNHOLD 1. Foreningen Side 3 2. Formål Side 3 3. Motto: Respekt for individet Side 4 4. Styret 2008 Side 4 5. Økonomi Side 5 6. Målsetninger

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Møtereferat Lutsivassdragets velforening 11 Sept 2014.

Møtereferat Lutsivassdragets velforening 11 Sept 2014. Møtereferat Lutsivassdragets velforening 11 Sept 2014. Møte hos Sissel på Sandnes. Deltakere: Sissel Kristensen, Alf Risberg, Ingrid Molaug, og Ørjan Tengesdal Ikke tilstede:, Kristin Haller Kverneland,

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer