ÅRSMELDING Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009. Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer:"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 Beboerforeningens formål er å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass å bo, dette innkludrer: Forbedre og vedlikeholde bomiljøet for voksne og barn. Bevare Vassøys karakter av boligområde i henhold til gjeldende reguleringsplan per Sikre og arbeide for vedlikehold av kommunale friområder, badeplasser, turstier og fellesområder i tråd med gjeldene reguleringsplaner per Jobbe for en tilfredsstillende samferdsel til øya. Arbeide for andre saker av felles interesse for øyas befolkning. Styret Følgende har vært representert i styret i 2009: Oddbjørn Kvammen Gro Trondsen Helge Geir Helgesen Bjarne Reidar Bertelsen Eivind Solvang Nils Ludvig Dahl *Sigrun Torrisen Bjørn Skog *Nina Prytz (vara) ( vara) Lena Gardiner har vært Vassøy Stuå sin representant i Styret. Mobil: Representant for Øyane sykehjem har vært Turid Trondsen *Ingunn Henriksen trakk seg fra styret, og Sigrun Torrisen rykket inn fra vara. Nina Prytz takket ja til å bli ny vare representant.

2 Veg, gang-sykkelsti Styret fikk på plass Asfalt på Nordstrandveien inkludert fartsdumper Fartsdumper på Regeberget ned til båthavna Styret vil fortsette med å trykke på administrasjon og politikere i 2010 for å fremskynde nye veier med gang og sykkelsti. Barn og ungdomsarbeide Vassung ungdomsklubb har blitt et poppulært og godt etablert tilbud til ungdommen. I skoleåret 08/09 så var det 21 betalende medlemmer, skoleåret 09/10 så er det 17 betalende medlemmer. I året 08/09 ble det avholdt 9 arrangementer for ungdommene, i 09/10 så er det avholdt 8 arr. Og planlagt ytterlige 9 til i løpet av våren. Ungdommene har deltatt på Rebal, bowling og avholt juleball. Vi har også fått midler fra Stavanger kommune til å kjøpe inn nye møbler til Vassøy ståva. I 2009 har styret bidratt med midler til musikk rom på loftet. Styret har også søkt, og fått midler av Storhaug bydelsutvalg i Styret vil fortsette å hjelpe til med å legge til rette for ungdommen så godt vi kan i Eivind Solvang har vært beboerforenings aktive representant for ungdommen. Gunhild Bærheim og Alf Egil Solvang er primus motor for Vassung. Det er de som tar med seg ungdommene på reisene til Stavanger samt legger til rette for klubbkvellene, Det hadde vært veldig bra om noen andre også ville engasjere seg i denne jobben. Ballbingen ved skolen har vist seg å være svært populær, det ser vi også på oppblomstringen av antall fotball lag i aldersbestemte klasser i Vassøy Idrettslag. I 2009 bevilget beboerforeningen midler og monterte nye basketball kurver i ballbingen. Beboerforeningen har vært en aktiv pådriver for å få på plass et nytt styret i idrettslaget, dette kom på plass og er en viktig brikke i forhold til barn og ungdomsarbeid. Natteravn på Vassøy Det er mye gode tilbakemeldinger å få på dette tilbudet fra i ungdom og voksne.. Dersom du ikke er med pr.d.d, meld deg på ved årsmøtet el. pr. mail

3 Friområdet i Peiseren Området har blitt opparbeidet ved hjelp av en fantastisk stor dugnads innsats. Med midlene fra kommunen og stor velvilje fra lokale entrepenører på øya i tillegg, har vi fått en helt ny Peiser som stod klar til bruk våren Badeflåten og stupebrettet måtte dessverre droppes fra den opprinnelige planen, pga strenge regler knyttet til offentlige badeplasser. Men vi har fått på plass: Universell utforming, dvs utbedret vei/sti til området sandområdet, som primært har blitt benyttet til Volleyball, fotball og sandkasse for det minste. Utvidet området/plen for badegjester Ny flott grill med stor kapasitet Flere nye benker/bord Renovert badebrygga Midlene på kr er brukt opp, og de største utgiftspostene var grunnarbeidet inkludert opparbeiding av veien og sandområdet. Den nest største utgiftsposten var renovering av badebryggen. Da styret så at det kom til å bli vanskelig å få til stupebrett og badeflåte, brukte vi heller disse midlene til rulleplen, slik at området kunne tas i bruk umiddelbart. I 2010 planlegger vi å motere badestige på bryggen, samt kle det nye betong dekket med treverk. Vi presiserer at det er Vei Park og Idrett som har har styrt budsjettet i dette prosjektet, beboerforeningen har kun prosjektert utførende part. Ferger og hurtigbåt / kommunikasjon Styret i Vassøy Beboerforening har i 2009 arbeidet mye med å få økt hurtigbåtkapasiteten. Vi har også jobbet med å få ned kjøretøy takstene og utvidelse av rutetilbudet for ferja vår. Styrets medlemmer + frivillige har lagt ned et stort arbeide med mange møter, e post, telefoner og tung korrespondanse, samt leserinnlegg i media. Vi har hatt stort trykk på henholdsvis Rogaland Fylkeskommune, Kolumbus, Stavanger kommune. Vi forsøkte også å komme oss inn på Politiker torget, men dette fikk vi ikke til i Tilbakemeldingen vi fikk var at politikerene våre kjente til sakene våre fra sist gang. Vi må nok være litt mer taktiske i forhold til hvordan vi legger frem vår agenda for et nytt besøk på politikertorget i Den viktigste samferdselsaken vi fikk gjennomslag for i 2009 var 2 nye hurtigbåter med kapasitet på 97 passasjerer. Utvidet ferjetilbud og justerte takster for kjøretøy til Vassøy fikk vi ikke på plass, men fylket ser på dette, og forhåpentligvis vil vi få positiv tilbakemedling på dette i løpet av Dette vil være en sak som vi vil opprettholde høyt trykk på i 2010.

4 Ruterådet (Gjelder hurtigbåt) Følgende personer har vært representert i ruterådet: Monica Langøy Lars Nydal Helge Geir Helgesen Tor Århus Torfinn Espedal Bjarne Middelthon Alf Steinsøy Langøy Velforening Vassøy Beboerforening Vassøy Beboerforening Hellesøy Vel Hellesøy Vel Kalvøy Steinsøy Ruterådets oppgave er å være høringsorgan ifm rute og prisendringer samt endringer av befordringsmidler. Ruterådet er høringsorgan for Storhaug bydelsutvalg og representerer også beboernes ønsker og behov. Ruterådet har vært en viktig støttespiller i forbindelse med den økte hurtigbåtkapasiteten vi har fått på plass, gjeldene fra 1. januar Fastlandsforbindelse Beboerforeningen har brukt minimalt med tid på fastlandsforbindelsen i 2009, dette fordi vi i enighet med bru komite har ønsket å gi de ulike instanser arbeidsro. Vi har hatt noe komunikasjon med Veivesenet for å prøve å påvikre planene for fyllmassene knyttet opp mot Vassfast. Mest sannsynlig vil det pågående arbeidet med den utvidede bompengeringen på Jæren være med å legge føringene for den videre fremdriften på Ryfast og Vassfast. Politikerene vedtok at det ikke blir noe videre utbygging på Hundvåg før man har på plass avlastningsvei, dette var i seg selv et godt tegn, siden politikerene tidligere har argumentert mot Vassfast p.g.a av kapasitet problemer på Hundvåg brua. Flerbrukshall Den overordnede målsetningen for dette initiativet er å ha en hall på Vassøy omtrent samtidig med at fastlandsforbindelsen til Vassøy og Langøy er på plass. Vi nådde ikke frem med å få vår flerbrukshall med på listen over prioriterte anlegg. Men vi jobber videre med dette initiativet og vil forsøke å dra dette lasset sammen med Vassøy Idrettslag i Det jobbes med å samle ny dokumentasjon med behovsanalyser, og forslag til budsjett vil forhåpentligvis bli fremlagt Stavanger kommune i Natursti Sterke håndverkere søkes for 2010! Naturstigruppa trenger nye krefter for å fullføre arbeidet. Skråningen i Alkeviga må sikres, dette arbeidet er skissert og kalkulert av Krosli. I tillegg må det dreneres og bygges landganger over sørpete områder. Kommunen har tildelt midler for å sikre vanskelige partier.

5 Hjertestarter Det er hengt opp to hjertestartere på Vassøy. De er plassert nord og sør på øya. Begge henger i et rødt skap på garasjene til; Linda og Svein Krosli, Nordstrandveien 39. Sølve Folkvord, Sørstrandveien 90 Eldreboliger på Vassøy Dette spørsmålet kom til oss i beboerforeningen, og vi ønsker å gjøre noe med det. Fortrinnsvis er det eldre personer som ønsker seg et mer lettvinte boalternativer i stedet for enebolig. Mange ønsker fortsatt å bo på Vassøy, men som alle vet så finnes det ikke per i dag noen alternativer til eget hus. Gro og Sigrun fikk et møte med Leni Andreassen i Stavanger Kommune, for å drøfte mulighetene for leiligheter på Vassøy. Følgende ble drøftet; Mulig tomteområde for leiligheter Kan en omgå rekkefølgevedtak og bygge leiligheter? Hvordan går vi fram, veien videre? Mulig tomteområde for leiligheter: Det er ett område som også kommunen eier som utpeker seg som egnet for leiligheter. Dette er område B16, og vi har hengt opp et kart på Vassøy butikken som viser området. Dette området er i utgangspunktet regulert til lavblokk, og trenger derfor ikke noen omregulering. Området ligger sentralt på øya, nær skolen og butikken, og får god tilgang til turstier og friareal. Kan en omgå rekkefølgevedtak og bygge leiligheter? Siden det ikke finnes leiligheter på Vassøy, så er dette klart et behov, men vi må ta kontakt med avdelingen for Levekår i kommunen for å få støtte for et eventuelt behov for denne type boliger på Vassøy. Det er det første vi må gjøre i denne saken. Hvis vi får støtte her er det mulig å omgå rekkefølgevedtakene, slik at leiligheter kan bygges. Hvordan går vi fram, veien videre: Det første vi vil gjøre er å spørre Vassøys beboere om hvor stor interessen er for å kjøpe leilighet hvis dette ble realisert. Derfor vil det komme ut et spørre skjema rundt dette våren 2010 Vi vil videre undersøke om det finnes byggefirma som kan være aktuelle for å tegne og bygge leilighetene. Vi må få tegnet en bebyggelsesplan, enten av en arkitekt eller av et utbygningsfirma. Deretter tar vi kontakt med avdelingen for Levekår, slik at de kan støtte behovet. Tilslutt må vi ta kontakt med Utbyggingsavdelingen for å diskutere utbygging av dette området nå. Dette vil ta en del tid, derfor ønsker vi å starte planleggingen nå, og er derfor avhengig av at de som er interessert melder sin interesse så fort som mulig, gjerne før vi sender ut spørreskjema.

6 Vi oppfordrer alle som er interessert i at vi skal jobbe videre med dette initiativet om å komme på årsmøte. Medlemsmasse Pr dato er det 139 betalende husstander. Vassøy stuå Det viktigste endringene for Stuå i 2009, var at vi klarte å få på plass en ny koodinator for aktivitetene på huset. Det tar tid å jobbe med huset vårt, og vi var derfor veldig takknemmelig når Lena Gardiner takket ja til å overta for Anne Beth Buch Larsen. Vassøy stuå fortsetter med å endre utseende! I tillegg til musikk rommet på loftet, har toalettene fått hele vegger. Det ble også etablert ordning med TV og bredbånd fra Lyse tilgjengelig på Stuå. Til våren blir det male aktivitet både inne og ute. Nye og mer praktiske møbler står også på programmet for Dette vil gjøre huset vårt enda bedre å bruke for store og små. Andre aktiviteter Utvikling av den nye web sider går fremover sakte men sikkert, og står på agenda for lansering i Vi fikk på plass noe flere lyskastere på fotball banen, som erstatning for lysmasten som ble fjernet. I 2009 leverte vi ut 4 nyhetsbrev til alle beboerne på øya, vi får gode tilbakemeldinger på denne aktiviteten, og forsetter med dette i Bruk som er foreningens nettsider. Her finner dere informasjon om HVA SKJER + informasjon om kontaktpersoner, aktiviteter o.l. Alle på Vassøy som ønsker å presentere et initiativ eller lignende kan gjøre det. Organisasjoner eller undergrupper, kan få sin egen side eller link til våre sider. Dersom du ønsker å kontakte noen i hovedstyret, send til felles e postadresse eller direkte til den du ønsker å kontakte enten pr e post eller pr telefon. Vi vil fortsatt informere med oppslag på bilfergens oppslagstavle.

7 Vassøy beboerforening Årsregnskap 2009 Vassøy Beboerforening Inntekter Utgifter Beholdning pr ,08 Kontigenter (139 husstander) ,00 Stavanger kommune Ungdoms klubb ,13 Renter & Gebyr 4,00 Div. Kontor rekvisita ,00 Dugnad ,00 Bredbånd ,58 Tilskudd Natteravn 0,00 Frilufts gruppen - innkjøpt ,34 utstyr Total , ,05 Beholdning pr ,03 Positiv fritid og ungdom Inntekter Utgifter Beholdning pr ,50 Div. Kontor rekvisita ,00 Musikk utstyr ,00 Ungdoms klubb drift ,00 Oppgradering klubblokale ,00 Renter / Gebyr -12,00 Total 0, ,00 Beholdning pr ,50 Natteravn Inntekter Utgifter Beholdning pr ,00 Div. Kontor rekvisita -872,03 Kurs -498,00 Tilskudd Trygg Hansa 3 000,00 Ungdoms klubben ,00 * Feil ført - dekkes av Vassung Renter -11,00 Total 3 000, ,03 Beholdning pr ,97 Vassøyståvå Inntekter Utgifter Beholdning pr ,00 Leie av lokale 2 550,00 Renter 1,00 Total 2 551,00 0,00 Beholdning pr ,00

8 Vassøyståvå Inntekter Utgifter Beholdning pr ,84 Lyse bredbånd ,47 Renter 15,00 Total 15, ,47 Beholdning pr ,37 Totale midler beboerforeningen ,87 Forslag Det er komt inn forslag om å øke medlemskontigenten til 200 kr for Valg Valgkomiteen foreslår til årsmøte: 1. Nytt styre 2. Revisor: 3. Styrekandidat til Øyane sykehjem 4. Valgstyre for neste periode Valgkomité: 1. Ingrid Solvang Øyvind Tvedten 3. Neri Askland

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-14/19645-1 103006/14 18.11.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging /

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen TIL: Fra: Ad: Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen Jeg viser til kommende møte 18. desember mellom

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksliste Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 12. NOVEMBERKL. 16.30, ROM 2.128 (MØTEROM VED SIDEN AV TSI- KONTOR) INFORMASJONSSAKER 1 TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 1 TSI 02/11/14 GODKJENNING

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer