Fagdag i Lindås. Strategi, resultater og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdag i Lindås. Strategi, resultater og ALMO. @ronnybjornevag"

Transkript

1 Fagdag i Lindås Strategi, resultater og

2 Innhold 1. Innledning Lister regionen Prosjekter Bakgrunn Organisering 2. Strategi, metodikk og prosesser Veikartet Beslutningsmodell egevinst 3. Effekter 4. Fremover ALMO elæring Holdninger

3 1: innledning: Lister 6 kommuner innbyggere Store forsjeller

4 Noen prosjekter i Lister: «Lengre i eget liv» «Trygghetspakken»

5 Organisering Styringsgruppe Helsenettverk Lister Samhandlingskoordinator Elisabeth Urstad Pårørende- og brukerutvalg Legeutvalget U4H Camilla Gabrielsen Prosjektkoordinator Marianne Holmesland CONNECT Ronny Bjørnevåg Marianne Holmesland «Lenger i eget liv" Cecilie Karlsen Fagutvalg «Trygghetspakken i hjemmet» Ronny Bjørnevåg Marianne Holmesland Arbeidsgruppe Flekkefjord Elin Loga Arbeidsgruppe Kvinesdal Torhild Kvinlaug Arbeidsgruppe Hægebostad Alf Vatne Arbeidsgruppe Sirdal Anne Sofie Stegemoen Arbeidsgruppe Lyngdal Anne Sanden Kvinen Arbeidsgruppe Farsund Hilde Kristin S Hægeland

6 «Agder på hugget» Vi er med: Nasjonalt program for velferdsteknologi ALMO Normen SAVE / KSAVE SAMVEIS KLIO KOMMIT CEN / TC CONNECT HO21

7 Utfordringen

8 Utfordringen

9 Utfordringen

10 Etablert praksis Startet i 1884 Reduserte gonoreisk øyeinfeksjon 1984 sluttet vi å dryppe 1907 siste registrerte tilfelle av blindhet pga gonoreisk øyeinfeksjon

11 Tenke nytt Ny form for omsorgstjenester: Funksjonsnivå Utsattbehov omsorgsbolig Utsattbehov For sykehjem Tid 11

12 Ny omsorgstjeneste ADL - functions needed Rest functions High tech Solutions

13 Tilgjengelig Teknologi

14 Løsninger

15 Ny omsorgstjeneste Organisasjonsutvikling Behov Helsepersonell Bruker Teknologi / pårørende Helsetjeneste

16 Ny omsorgstjeneste

17 Hva er velferdsteknologi?

18 The project s «foundation» Anchored with user groups (users, care professionals, relatives, technical experts, policy makers, etc.) Early dialogue with union representatives and politicians Developed material through anchoring and dialogue Dialogue with suppliers, solutions in the market

19 For prosjekt Trygghetspakke Ehelse tilbehør: Monitorering Målinger Mestrings tilbehør: Understøtter rest ferdigheter Gir mestring i dagliglivet Trygghetspakke: Gir bruker og pårørende opplevelse av trygghet / sikkerhet

20 En del av sammenhengen Lovverk Organisasjon Ledelse Behov Økonomi Fylkesmannen MM Bosted Tjeneste EPJ Infrastruktur Vedtak Innovasjon Pårørende Tvang? Kompetanse

21 2: Strategi (pt.2014)

22 Forvaltning før start

23 Forvaltning Skal velferdsteknologi saksbehandles? Ja: tildeles etter KHOL 3-1, 4-1 og 3-2 førsteledd nr 6 Er det klagerett på velferdsteknologi? Ja Skal Er velferdsteknologi en lovpålagt tjeneste? KHOL 3-2. Hvem skal betale for velferdsteknologi? KHOL 11-2 Egenandelsforskriften 8 Hvordan skal velferdsteknologi dokumenteres?

24 Beslutningsprosessen Sykehus / NAV Kommunen Husbanken

25 Evaluering Beslutningsprosessen Kartlegging / diskusjon Vurdering Gjennomføring Innbygger Installering Søknad Vurdere Ja Nei NAV Husbanken Installering Installering Opplæring Hjemmebesøk Kommunen Installering Opplæring Alarm Pasient Pårørende Sykehus Saksbehandler Saksbehandler ERGO:NAV Husbank NAV Husbank Innbygger Vaktmester NAV Vaktmester Vaktmester Hjemmesykepleien ALMO

26 Utvikling: egevinst

27 Innovasjon = N3

28 Gevinstrealisering og organisasjonsutvikling

29 Endringsgevinst Målinger Strategiskmålsetting Effekts- og aktivitetsmåling Utgangspunkt: Tilstand A Mål: Tilstand B Tid

30 Interessent analyse

31 Interessent analyse

32 Gevinstplan - modellering

33 Gevinstplan - modellering

34 3: Effekt «Han kan fortsette å bo hjemme. Det er jo det han vil!» «Jeg føler meg trygg» Ca per år

35 Erstatte tjenester? «Han spør om muligheten for kamera» «Jeg føler meg trygg og nå jeg får sove om natten» Ca per år KHOL: «sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig» sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov «sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og» «bidra til at ressursene utnyttes best mulig»

36 Hva er best?

37 Synergier Mer effektiv Økt kvalitet Forebygger belastning Økt kompetanse

38

39 «Har vi anledning til å lytte på de hele natten?» «Jeg tror de føler seg overvåket!» Minst kroner «Velferdsteknologi er mindre inngripende!»

40 Løsninger «Jeg kan varsle selv»

41 Løsning «Nå klarer jeg det selv» Fra 4 timer i uka med kamp, til ett minutt med veiledning kr per år

42 Nyttiggjøre

43 Løsning «Jippi, fingeravtrykket mitt kan jeg aldri rote bort!»

44 Løsning «en sosial og gøy aktivitet, som alle mestrer!» «Er motivert for trening» «bedre fysisk form» «Vi ser færre fall, motorikken blir bedre og de har fått et økt aktivitetsnivå» «vi ser en endring i humøret»

45 Effekt «Før var vi der hver time. Nå en gang per natt» «Han slo oss hver gang vi hentet ham» kroner

46 Nyttiggjøre Jeg klarer det selv Alene er jeg bare meg Folk flest har også behov for å være alene

47 Nyttiggjøre

48 Utvikling av pakker Trygghetspakke 20 0

49 Pakker totalt Farsund; 10 Sirdal; 13 Lyngdal; 28 Flekkefjord; 27 Kvinedsal; 19 Hægebostad; 4

50 Døralarm 6 % Robotstøvsug er 18 % Sensor 12 % ehelse 6 % mhelse 8 % vann 3 % Tåke 1 % Medisin 2 % GPS 11 % Nettbrett / Dagsplanleggi ng 16 % Spill-trening 4 % Fall 4 % Lys 7 % Kamera 2 %

51 under 18 under 67 over 67 4 % 33 % 63 %

52 4: Fremover: Holdninger

53 «Flaskehalser» Infrastruktur Kompetanse Holdninger

54

55

56 Hilsen fra Narvestad

57

58

59 ALMO: Omfang 0,0080 0,0070 0,0060 0,0050 0,0040 0,0030 0,0020 0,0010 Døgnvariasjon gjennomsnitt pr enhet 0,

60 Estimat for alarmhyppighet år 2017 Store variasjoner i antall alarmer pr enhet Gjennomsnitt 40 alarmer/år (en alarm hver 9. dag) Variasjon: 17 (Flekkefjord, Hægebostad) 94 (Lyngdal) Totalt i dag 651 trygghetsalarmer i Lister regionen Estimat 2017: 2000 enheter i Lister regionen (3-dobling) Estimer antall alarmer/dag: 220 Estimert variasjon alarmer/dag: Estimert maks alarmer pr time: 16 (ca hvert 4. minutt) Estimat 2017 : 3630 enheter Lister + Lindesnes regionen Estimert antall alarmer/dag: 400 Estimert maks alarmer pr time: 29 ( ca hvert 2. minutt)

61 Hva kjennetegner tjenestene i dag? Ulike nivåer av behov og bruk for trygghetsalarmer Ulik organisering av tildeling og tilpasning av systemer Ulik egenandel for leie av trygghetsalarm Ulik teknologi levert av 2 lokale leverandører Ulik organisering av alarm mottak Ulik fagkompetanse hos personer som mottar alarmer Ulik grad av involvering av pårørende og frivillige ved utløst alarm Til dels stor reiseavstand for respons team ved alarmsituasjoner Dokumentasjon av alarm respons gjøres i kommunens pleie- og omsorgssystem Dårlig bredbåndsutbygging og dårlig mobil dekning i området Hjemmesykepleier kan ha kapasitetsproblem ved aksjoner

62 Nivåer

63 Nivåer

64 Standardisering

65 Standardiserte og smarte løsninger Mobile data Secured National Health Service Mobile patient 3G/4G Alternative Personal Health Storage 3G/4G 3G/4G Alternative Call-centre

66 Call-senter/Helsevakt - ressursdisponering Trygghetsalarmer Hjemmemonitorering Telefon henvendelser Pårørende Frivillige/naboer Vakthavende Hjemmesykepleier AMK Ambulanse Call-senter Helsevakt Legevaktsoppgave Sykehus innleggelser Kommunal Akutte Døgnplasser (KAD)

67 RFF-M4ALMO

68 Teknisk - ALMO

69 Evalueringsmodell

70 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Delmål 1: Agder 30 gjennomfører overgangen fra analog til digital kommunikasjonsplattform Kommunene i Agder detaljerer, gjennomfører anskaffelse og fullfører overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer og systemer. Detaljeringen skal omhandle en total operasjonsmodell for alarmmottak, inkludert sentral og lokal brukerreise, sentral og lokal bemanning og kompetanse, informasjonsflyt, teknologiske standarder, infrastruktur og fasiliteter, samt krav til prosesser, driftssikkerhet, målinger og kontroll

71 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Delmål 2: Agder 30 etableres en full digital mottaksfunksjon Kommunene i Agder samordnes og etablerer felles drift av alarmmottak for alle innbyggerne og tjenester. Målet inkluderer at Agder 30 tar ansvar for hele kommunikasjonskjeden med det økonomiske ansvaret dette medfører.

72 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Delmål 3: Agder 30 evaluerer prosess og drift Kommunene i Agder evaluerer prosessen og drift. I tillegg gjennomføres Følge-medforskning.

73 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Arbeidspakke 1: Forankre og forplikte Det skal gjennomføres aktiviteter for å forankre mål og prosess i alle Agder kommunene. Arbeidspakke 2: Utrede Behov Med utgangspunkt i innbyggerens egne behov, er målet å forstå de ulike aktørenes roller, funksjoner, muligheter i tjenestekjeden for mottak og oppfølging av varsler/alarmer og telefonhenvendelser, samt avklare rammebetingelser på teknisk, organisatorisk og juridisk nivå. Modeller Det er et mål å utrede tjenestemodeller for samhandling mellom aktørene i et sentralt mottak og aktører i hjemmetjenestene i kommunene

74 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Frivillighet I utredningen av tjenestemodeller skal det spesielt identifiserer samhandling og ansvarsdeling mellom kommunal tjeneste og pårørende og frivillige. IKT Det er et mål å utrede IKT-løsninger som kan understøtte ny tjenestemodeller, herunder tilfredsstille krav til brukerfunksjonalitet, krav til integrasjon med andre systemer (om mulig med EPJ) samt krav til teknisk (nasjonal og eller regional) infrastruktur. Informasjonssikkerhet og personvern Telecare services association (TSA)?

75 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Arbeidspakke 3: Anskaffe Med utgangspunkt i innbygger behov, tjenestemodeller og IKT krav skal ALMO-AGDER anskaffe (sammen eller koordinert) i 30 kommuner i Agder: alarmsentral digitale trygghetsalarmer. Anskaffelsen skal gjennomføres etter LOA, KOMNÆR Anskaffelsen inkluderer risikohåndtering med DIFI sin modell for dette i en innovativ anskaffelse.

76 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Arbeidspakke 4: Implementere Gjennom prosessen for anskaffelse skal Agder 30 implementere: Digitale trygghetsalarmer Digitalt interregional(e) alarmmottak Implanteringen innebefatter også de organisatoriske prosessene som er nødvendig for at innbyggernes mottak skal fungere som en ordinær del av omsorgstjenesten i Agder 30, inklusive nødvendig bruk av organisert og uorganisert frivillighet. gevinstrealiserings- og tjenestedesigns - metodikk

77 ALMO-Agder «Innbyggerens alarmmottak» Arbeidspakke 5: Drifte Etter implementeringen skal AGDER 30 drifte ALMO-AGDER Arbeidspakke 6: Evaluering og forskning Alle delene av prosessen før drift skal ha «følge-med forskning». I tillegg søkes det om midler til forskning for å støtte utredning delen av prosjektet. RFF ALMO (M4ALMO): utrede og finne modeller for alarmmottak NFR IKT PLUSS: utrede og finne modeller for kronikere

78 Test Sustainable high tech buildings for senior citizens

79 The municipalities lessons so far (II) Sustainable high tech buildings for senior citizens

80 The municipalities lessons so far (II) Sustainable high tech buildings for senior citizens

81

82

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Trygghetsalarmer i Lister

Trygghetsalarmer i Lister 2014 Trygghetsalarmer i Lister «Trygghetspakken i hjemmet» Kvinesdal Kommune 03.02.2014 Innhold Innhold Innhold... 1 Deltagere... 2 Leverandører:... 2 Leverandør Flekkefjord:... 2 Agenda... 3 Deltageroversikt...

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonal samling i Oslo Referat fra den første nasjonale samlingen i programmet. Alle prosjektene var tilstede over to dager som en

Detaljer

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni 2015. Tromsø

Nordisk konferanse om velferdsteknologi 16. og 17. Juni 2015. Tromsø Nordisk konferanse om velferdsteknologi Tromsø Innhold... 0 Dag 1: 16. Juni 2015... 3 Del 1: Nordisk oversikt, nordiske muligheter. Ordstyrer: Steinar Pedersen... 3 1.1 Velferdsteknologi i det nordiske

Detaljer

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger

ORGANISERING AV ALARMMOTTAK I NORGE OG UTLANDET Kartlegginger og anbefalinger På oppdrag fra Helsedirektoratet har PA Consulting Group fortatt en kartlegging av erfaringer med organiseringer av alarmmottak i Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia og USA. Vi vil takke representantene

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene Gjennom Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vil vi innføre et nytt tankesett om at all rehabilitering kan foregå i hjemmet Forebyggende

Detaljer

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune - Åpen Rapport Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune Forfattere Mette Røhne, Ingrid Svagård, Dag Ausen, SINTEF IKT Anne Berit Fossberg, Irene Husebø,

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet I januar 2012 satte ti utvalgte kommuner i Midt-Norge i gang med Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Prosjektet gikk ut på at kommunene skulle prøve ut

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Trygge spor Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Innholdet i denne tjenestemodellen: Introduksjon 3 Forarbeid 4 Varslings- og lokaliseringstjeneste 6 Her

Detaljer

Lenger i eget liv Hovedprosjekt

Lenger i eget liv Hovedprosjekt Søknad om kompetansemidler 2011 Lenger i eget liv Hovedprosjekt 1 1.0 Bakgrunn I dag er 617 000 personer 67 år eller eldre i Norge. Det utgjør om lag 13 prosent av en befolkning på 4,8 millioner. I 2060

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer