debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring""

Transkript

1 debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

2 Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske, men med stabile og friske flygeledere. Vi har et fullpakket program som inneholder både faglig påfyll og sosialt samvær med andre. Det er enda rom for etternølere, meld dere på til Kris. Denne gangen har vi fått med oss mange gode foredragsholdere. Marit, en ernæringsfysiolog som vil snakke om de spesielle utfordringene som EB har, når det gjelder å få et balansert kosthold i forhold til sår og blemmer. Vi har også fått med oss Rine og Trine fra Mølnlycke og Polymed, her kan vi få nye tips og demonstrasjoner. Ruth og Kari Anne vil fortelle fra den internasjonale kongressen som slutter 14 dager før årsmøtet starter. Kanskje kommer det andre, hvem vet? Jeg gleder meg veldig til å møte dere alle igjen, og ta gjerne med dere dette debra nytt til årsmøte. Høsthilsen fra Judith Kristin

3 Innlegg til debra-nytt August 2012 I 2009 gjennomførte SINTEF Helse en levekårsundersøkelse om mennesker med en sjelden diagnose. Ett av hovedfunnene i rapporten er at foreldre opplever tilretteleggingen i barnehagen som god, mens den på skolen er mer varierende. Dette stemmer godt med tilbakemeldingene Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har fått fra foresatte. Mange foreldre gruer seg til skolestart og skolefritidsordningen (SFO). De er usikre på hvordan hverdagen skal bli best mulig for barnet. SSD tar denne bekymringen på alvor, og har laget en skolestartbok for å bidra med kunnskap, tips og råd på veien. Skolestartboka tar for seg selve overgangen fra barnehage til skole, og understreker at forberedelse til skolestarten begynner 1 2 år i forveien. Kapitlene omhandler bl.a informasjon til de andre på skolen, hvordan man kan få ekstra hjelp til barnet sitt, individuell plan og ansvarsgruppe og tilpasset opplæring. Det står ikke noe diagnosespesifikt i boka, så den erstatter på ingen måte informasjon om diagnosen. Den er fargerikt illustrert, og er fin å lese sammen med barn som en forberedelse til skolen. Skolestartboka er gratis, og kan fås ved å henvende seg til SSD eller den kan lastes ned på denne linken: ka_mai% pdf Hilsen Elisabeth Daae, Lajla Schulz og Nina Rambæk

4 Har du bilder, historier eller annet fra debra samlinger, kurs og lignende? Send dem til Eva som skal samle minnene våre, slik at vi kan ta dem fram og mimre. Hun har fått noen bilder, men vil ha enda flere, så ikke nøl med å sende henne bilder, historier eller annet. Bilder dere ønsker å ha selv kan vi/dere selvfølgelig ta kopi av, men det viktigste dere må gjøre er å skrive HVOR NÅR HVEM på bildene. Lurer dere på noe så tar jeg gjerne en prat på telefonen. Ser fram til å få massevis av tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Eva Sørum Østbye Kontaktinformasjon: Eva S. Østby Haskollvegen Lier MAIL: Tlf: Mobil:

5 Referat fra styremøte 5.juni 2012 Tilstede: Kris Aaseth (møteleder), Ragnhild Oliversen, Anne Marit Hansen, Kristin Sparby Larsen Judith Kristin Asche Meldt forfall: Bjørn Ingebrigtsen, Heidi Ellingsen Silseth Saks nr: Orienteringssaker a) Likemannssamling i nord høsten 2012 Kristin Sparby Larsen Det er godt i gang. Skal ha telefonmøte før sommerferien. Kris Aaseth sender medlemsliste til Ruth Bernssen Bø. Det må lages påmeldingsskjema, som sendes ut i neste debra nytt. b) Mulighet for lagring av debradata på Kris Aaseth jobber fremdeles med saken. c) Refusjon av sømløse klær til personer med RDEB (recessiv dystrofisk epidermolysis bullosa). Dette var et spørsmål fra Senter for sjeldne diagnoser. Dette blir ikke dekket av HELFO, men kvittering samles og brukes ved søknad om grunnstønad. Kristin Sparby Larsen svarer SSD. Denne saken kan det være aktuelt å jobbe med videre. d) Hvem får «Sårnytt fra Mölnlycke Health Care» Judith Kristin Asche videresender til styret, likemennene og Bente

6 17.12 Årsmøte september2012. Quality airport Gardermoen hotell er bestilt. Program: Senter for sjeldne diagnoser kommer. Aktuelt emne: Søskenprosjektet, sak c Finne hvilke behov vi har for økonomisk støtte på grunn av ekstraordinære utgifter og hvor vi kan søke støtte. Kari Anne Bø forteller fra den internasjonale kongressen i Toronto. Helsepersonell fra hudavdelingen på Rikshospitalet utfordres. Kris Aaseth og Judith Kristin Asche. Barne og ungdomsopplegg: bowling med lunsj for de eldste og opplegg/lekerom for de minste. Kris Aaseth Nordisk møte i Finland 4. 5.mai Det er ønskelig med fortsatt kontakt og samarbeid. Sverige har sommerleir annethvert år og vi har årsmøtehelgen. Skal vi åpne årsmøtehelgen for deltakere fra hele Norden? Styret stiller seg positive da vi mener at dette er nyttig for medlemmene våre. Kris Aaseth lager sak og forslag til vedtak på årsmøtet.

7 19.12 Søskenprosjektet Er informert om i debra nytt Dette er enda i startgropen og foreløpig ønsker de å vite om det er interesse for det blant medlemmene våre. Senter for sjeldne diagnoser kan informere mer om prosjektet på årsmøtet Huskeliste for årsmøtesamlinger. Kris Aaseth har laget et forslag som skal brukes som arbeidsdokument denne årsmøtehelgen, før den blir vedtatt Leder av debra. Heidi`s permisjon som leder går ut 1.juli.

8 22.12 Innhold til debra nytt Årsmøtesaker: Vedta nye retningslinjer for likemenn. Er ok Vedtektsendring når det gjelder å endre antall medlemmer i valgkomiteen fra tre til to. Kris Aaseth Skal vi invitere deltakere fra Norden til årsmøtehelgene våre? Kris Aaseth Skal debra Norge søke om å arrangere den internasjonale debra kongressen? Kris Aaseth og Ruth Bernssen Bø jobber med å utrede mulighetene for at vi skal kunne arrangere debra international congress i Norge Møtedatoer 2012 Tirsdag 28.august Søndag 30.september Oktober på brukersamlingen til SSD Tirsdag 4.desember Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Judith Kristin Asche Referent

9 Årsmøte søndag 30. september 2012 på Gardermoen 1 Godkjenning av dagsorden 2 Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent 3 Styrets beretning og likemannsarbeid 4 Økonomi 5 debra nytt 6 Reviderte retningslinjer for likemannsarbeidet 7 Vedtektsendring Endre vedtekter for valgkomiteen 8 Innkommende saker A) Nordisk samarbeid. Skal vi invitere deltakere fra Norden til årsmøtehelgene våre? B) Skal vi søke om å arrangere debra international congress i Norge? C) Ekstra utgifter til klær. 9 Valg 10 Eventuelt

10 Styrets beretning 2011: Styret i debra Norge 2011 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche Styremedlem: Anne Marit Hansen Styremedlem: Bjørn D. Ingebrigtsen Varamedlem: Ragnhild Oliversen Varamedlem: Kristin Larsen Valgkomite: Vibeke Steigård og Heidi Myrvang Vi har hatt 7 styremøter, inkludert planleggingshelgen februar og behandlet 39 saker. Vi hadde 20 års jubileum i år og jobbet mye med å lage et godt faglig årsmøte. Årsmøte weekenden ble avholdt den på Quality Airport Hotel Stavanger. Dette ble valgt for å nå flere medlemmer fra Vestlandet. Det deltok 46 medlemmer. Lørdag ble det holdt foredrag om EB og øyet ved øyelege David Hugo Engelsvold fra Stavanger universitetssykehus, en presentasjon av Polymems nye bandasjer og kompresser ved Trine Setterberg og erfaringer ved bruk av Botox ved Ruth Bernssen Bø.. Søndag ble det avholdt årsmøte med valg av styremedlemmer. Se egen protokoll.

11 Vi har sendt ut 3 debra nytt og en spesialutgave for årsmøtet i I sin nye form har debra Nytt blitt ett viktig middel i kontakten med våre medlemmer, og vi ønsker å utvikle bladet og bruke det mer aktivt fremover. Redaktøren for debra Nytt har nå overtatt ansvaret for vår nettside og vi har store forventninger til utviklingen der. Medlemstallene våre har sunket noe de senere årene og vi ser at vi har et uønsket frafall. Styret vil i 2012 forsøke å kartlegge årsaken til frafallet og legge frem mottiltak/endringer i driften for å hindre ytterligere frafall og hente inn igjen medlemmer. debra Norden: Vi har en uformell kontakt med de nordiske foreningene på e post, men under den internasjonale debra kongressen som ble avholdt i Groningen i Nederland i oktober ble det avtalt å møtes våren Her vil vi ta stilling til om vi skal lage et felles prosjekt både for medlemmer og for helsepersonell. Dette har vi tidligere hatt god erfaring med. International EB forum ( DEBRA Norge, ved leder Heidi Ellingsen Silseth, har administrert og vedlikeholdt nettverket International EB

12 Forum som er et nettverk for helsepersonell. Forumet har ca 500 medlemmer. Fra 2011 har nettverket blitt slått sammen med Stanford EB liste og administreres av Debra International. Nettverket er en av verdens viktigste kontaktnett mellom helsepersonell som arbeider med EB, og har mellom 200 til 8500 treff i måneden. Forumet finansieres med midler fra Mølnlyche og Smith&Nephew. Økonomi og regnskap er adskilt fra foreningens. debra International(www.debra international.org): Vi er fortsatt aktive og samarbeider internasjonalt, selv om aktiviteten er noe mindre nå som vi ikke har en representant i det internasjonale styret. Som medlemmer her nyter vi godt av den forskningen på eb som skjer i andre land og vi informerer våre medlemmer om aktivitetene internasjonalt. Leder og en likemann deltok på Debra Internationals konferanse og årsmøte i Groningen, oktober. Debra Norge dekket også konferanseavgiften for en sykepleier og en ernæringsfysiolog fra Rikshospitalet, dette over forskningsfondet vårt.

13 Likemannsarbeid 2011: Likemannsarbeidet forløper i stor grad som tidligere år med mye medlemsrettet aktivitet på telefon og kortere reiser. På regnskapstallene kan det se ut som det har vært noe lavere aktivitet blant likemennene i år, men noe av forklaringen er også at det for mange av telefonene og korte turer ikke blir søkt om refusjon fra foreningen. En av våre likemenn har de siste 2 årene besøkt og fulgt opp mange nye EB pasienter på RH, og da fått refundert sine utgifter derfra. Denne aktiviteten vises derfor ikke i våre regnskaper. En likemann var på DEBRA Internasjonalt møte i Groningen Likemenn deltok på kurs om Epidermolysis Bullosa og Iktyose 28. november 2.desember 2011 på Frambu. Et familiekurs arrangert av Senter for Sjeldne Diagnoser. En likemann deltok på brukersamlingen til Senter for Sjeldne Diagnoser oktober Økonomi: Debra Norges aktivitet for 2011 har vært noe lavere enn tidligere år, noe som synes i regnskapet. Økonomien er god og foreningen har ett overskudd i Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen.

14

15

16

17

18 Tel: Kniveveien 31 Fax: Drammen Årsmøte i DEBRA Norge Revisors beretning Utralelse om årsregnskapet Vi har revider årsregnskapet for foreningen DEBRA Norge, som viser et overskudd på kr 43365,. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for avsluttet per denne daroen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er avsvarlig for å utarbeide årsregnskaoet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskpslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prsregnskap som ikke innholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og pliktet Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikki Norge, herunder internasjonal Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske

19 krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at åreregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlinene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesenlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

20 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende vil de av den finansielle stillingen til foreningen Debra Norge per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per den datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningen i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fprtsatt drift er konsistente med årsregnskapet og e r i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering av dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

21 mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordenlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge Drammen, BDO AS Morten Andre Solheim Statsautorisert revisor

22 Retningslinjer for likemannsarbeidet i debra Norge 1. Valg av likemenn Det er ønskelig at DEBRA Norge har 8 likemenn som velges for 4 år av gangen. Styret i DEBRA Norge vurderer hvert år sammensetningen av likemannsgruppen og deltagernes egnethet. Styret har suveren rett til å foreslå forandringer i likemannsgruppen. Kandidater finnes av sittende likemenn og styret i samarbeid, og likemennene utnevnes av styret i DEBRA Norge. Forslaget presenteres årsmøtet for godkjenning. DEBRA Norges likemenn velges blant medlemmene, og skal være personer med eller pårørende av personer med EB. Sammensetningen av likemenn skal forsøksvis gjenspeile alle grupper av medlemmer. Sittende likemenn kan stille til fornyet mandat. For å opprettholde kontinuitet i likemannsarbeidet forskyves valgperioden slik at 2 likemenn er på valg hvert år.

23 2. Organisering av likemannsarbeidet. Likemennene styrer prioriteringen av sin egen aktivitet og økonomi etter retningslinjer gitt av Sosial og helse dir. og styret i DEBRA Norge. Regnskap og revisjon inngår i foreningens regnskap. (Styret oppnevner kontaktperson overfor likemennene ) Likemennene oppnevner kontaktperson overfor styret og kasserer. Kasserer gir kontaktpersonen tilbakemelding om økonomi status hvert kvartal. Likemennene kommer med ønsker og prioriteringer for neste års aktiviteter i god tid før søknadsfristen for neste års midler. For tiden 1. nov. Kontaktperson for likemenn møter på styremøtet i forbindelse med årsmøtet. 3. Hva er en likemann i DEBRA Norge? DEBRA Norges likemenn er ikke ett alternativ til det offentlige hjelpeapparat, men ett supplement. DEBRA Norges likemenn er ett tilbud til våre medlemmer og alle andre med behov for støtte, omsorg og råd fra ett medmenneske med personlig erfaring med diagnosen. Likemennene har unik erfaring.

24 de med å selv å ha følt på kroppen hvordan det er å leve med EB, har lang erfaring i praktiske problemer rundt diagnosen og å finne løsninger på disse. Gjennom medlemmene og av egen erfaring har en unik innsikt i tilgjengelig bandasje materiell og blir stadig oppdatert på nye produkter. Det offentlige, gjennom SSD, vil kunne tilby bedre langsiktig profesjonell hjelp til brukere med EB. DEBRA Norge ønsker ett godt samarbeid med SSD, og vil jobbe for at våre likemenn blir en naturlig partner i instituttets arbeid med EB og personer med EB. 4. "Stillingsinstruks" 1. Jeg forstår at jeg i mitt arbeid som likemann vil kunne få kjennskap til forhold som det av hensyn til medlemmet, pårørende eller andre er nødvendig å bevare taushet om. Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har avsluttet. 2. Likemanns arbeid skal til enhver tid ha medlemmets/brukers interesser i fokus. 3. Likemenn skal vurdere om de er best egnet til å håndtere henvendelsen, og det er viktig at likemenn setter egne grenser for sitt engasjement.

25 4. Likemenn skal være åpne for å samarbeide og delegere/videreformidle henvendelser til andre likemenn og det offentlige hjelpeapparat, etter avtale med medlem/bruker. 5. Likemenn har en forpliktelse til å dele kunnskap og "nyheter" med de øvrige likemenn og våre samarbeidspartnere i det offentlige. 6. Likemenn møtes til kursing/samling minimum 1 gang i året. Likemenn samles også på årsmøtet dersom dette er gjennomførbart. 7. Kontaktperson for likemenn skal møte på likemannsmøtet styremøtet i forbindelse med årsmøtet. 8. Utgifter til Likemannsarbeid refunderes av foreningen etter mottatt dokumentasjon, etter retningslinjer fra BUF dir. Revidert av årsmøtet september 2012

26 Vedtektsendring De senere årene har vi praktisert en ordning med valgkomiteen som ikke er i tråd med vedtektene våre. Styret foreslår derfor å endre ordlyden. Vedtekten i dag lyder: 10. Valg Samtidig med valg av styre og varamedlemmer, skal det velges en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer. Disse velges for tre år av gangen, ved at ett av medlemmene byttes ut årlig. Leder i valgkomiteen er den som har sittet lengst. Valgkomiteen styrer seg selv og må ha inn forslag minst 14 dager før generalforsamlingen. De som velges må være forespurt og ha sagt seg villig. Valg skal foregå etter flertallsprinsippet. Styrets forslag til ny tekst: 10. Valg Samtidig med valg av styre og varamedlemmer, skal det velges en valgkomité bestående av en leder og ett medlem. Disse velges for 2 år av gangen, ved at ett av medlemmene byttes ut årlig. Leder i valgkomiteen er den som har sittet lengst. Valgkomiteen styrer seg selv og må ha inn forslag minst 14 dager før generalforsamlingen. De som velges må være forespurt og ha sagt seg villig. Valg skal foregå etter flertallsprinsippet.

27 Ad 8 A) Nordisk samarbeid. Det er ønskelig med fortsatt kontakt og samarbeid mellom de nordiske landene. Debra i Norge, Sverige og Finland hadde et samarbeidsmøte i mai hvor det ble diskutert hvordan medlemmene våre best kan få utbytte av et samarbeid. En mulighet er at medlemmene kan møtes på våre faste samlinger. Sverige har sommerleir annethvert år og vi har årsmøtehelger årlig. Så da er spørsmålet til årsmøtet; Skal vi invitere deltakere fra Norden til den faglige og sosiale delen av årsmøtehelgene våre, for eksempel hvert andre år? B) Debra International congress i Norge? Denne saken ble tatt opp på årsmøtet i Det ble nedsatt en komité som skulle jobbe med å utrede mulighetene for å arrangere debra international congress i Norge. Deretter skulle saken tas opp ved årsmøte Så da er spørsmålet til årsmøtet; Skal vi søke om å arrangere debra international congress i Norge?

28 C) Ekstra utgifter til klær. Refusjon av sømløse klær til personer med RDEB (recessiv dystrofisk epidermolysis bullosa). Dette var et spørsmål fra Senter for sjeldne diagnoser (SSD). Dette blir ikke dekket av HELFO, men kvittering samles og brukes ved søknad om grunnstønad. Vi har også fått henvendelser fra andre medlemmer om samme sak. Så her er spørsmålet til årsmøtet; Skal debra i samarbeid med SSD jobbe for å få en økt refusjon i forhold til ekstra utgifter når det gjelder sømløse klær? Ad 9. Valg. Valgkomiteens innstilling er ikke klar. Følg med på hjemmesiden:

29 Program årsmøte Quality Airport Hotel Gardermoen, september. Fredag 28.september Velkomst og middag kl 20. Lørdag 29.september Det blir eget barne- og ungdomsopplegg denne dagen. Avhengig av antall påmeldte barn. Mølnlycke ved Rine Helen Brekke har stand Siste nytt fra EB sykepleierne i Birmingham - Trine Lise Setterberg Andersen, PolyMed Scandie AS EB og kosthold. Jeg tenker jo at det for dere med EB er viktig med et generelt sunt kosthold på lik linje med befolkningen, men det er hvordan dere i perioder med mye sår og blemmer best mulig kan dekke disse behovene på tross av at det er vondt å tygge, vansker med å svelge etc. Altså en tilrettelegging av kosten. Det er generelt sett et økt behov for vitaminer

30 og mineraler, samt energi og protein, ettersom sår væsker. Trengs ofte mer energi og protein for at sårene skal gro optimalt. Marit Garathun Næss Klinisk ernæringsfysiolog, fra Rikshospitalet Lunsj Internasjonal kongress i Toronto 2012, ved Kari Anne Bø og Ruth Bernssen Bø Festmiddag Søndag 30. september 10 Årsmøte 12 lunsj og avreise Med forbehold om endringer. Du kan fremdeles melde deg på årsmøtehelgen. Se neste side. Egenandelen blir som tidligere år Kr. 250, for voksne medlemmer og Kr. 100, for medlemmer under 16.

31 PÅMELDING til Årsmøtet DEBRA Norge NAVN: 1.: 2.: 3.: 4.: Rom : Dobbeltrom : Enkeltrom : Familierom : (Dersom hotellet ikke har flere familierom vil 2 dobbeltrom bli tildelt.) Spesielle behov/dietter: Ankomst: Avreise: Middag fredag kveld: Ja Nei Lunch søndag: Ja Nei Påmeldingen sendes til adressen nedenfor så fort som mulig. DEBRA Norge Co. Kris Aaseth Søndre Sætrevei Sætre E post : nett.no

32 I forbindelse med at vi har fått ett nytt program til medlemsregisteret, vil vi gjerne benytte anledningen til å oppdatere opplysningene vi har på dere. Mange av dere har vært med lenge, og det kan hende at telefonnummere, e post adresser osv. ikke lengre er riktige. Hadde satt stor pris på at dere fylte ut skjemaet nedenfor selvom det ikke er noen endringer og sendte det inn, enten med posten, eller e post. Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Navn : Adresse : Født : Telefon: E post :

33 Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Dersom dere ikke ønsker å stå på vår mailingliste hadde vi satt pris på å få beskjed om det også. Send skjemaet til: Debra Norge co. Kris Aaseth Søndre Sætrevei Sætre E post : nett.no

34

35 Fotoapparatet er også med kvar gong eg er ute på tur. Likar å ta bilete og smått og stort, slik som de ser i bladet. Hei Har du noko du likar å gjera i fritida di, ta bilete av aktiviteten og send det til debra-nytt Du må gjerne vera med på bilete. Flott viss du skriv kva du gjer på, enten med ein setning eller 100. (så mange du vil) Hadde vore gildt for andre sjå kva ein kan gjera både med og utan EB, kan verta noko nytt å gjera for andre. Har nokon bilete de vil ha i debra-nytt er det berre å senda dei til meg. Neste debra-nytt vil eg gjerne ha bilete frå Toronto og årsmøtet. Sendast til:

36 Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN Frist for innsending til neste debra-nytt er 25. november 2012 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013 debra-nytt Nr 1 MARS 2013 Leder Nå har vi nettopp kommet oss over fra den mørkeste og kaldeste tiden og det er like flott hver vår når naturen våkner til liv igjen. Ja, synes det blir kjekkere for hvert

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014 debra-nytt Nr 1 MARS 2014 Hvite blomster spirer trassig gjennom den kalde mars jorden. Nytt liv lyser opp i den ellers nokså kjedelige hagen. Snart vil det bli flere blomster I alle farger og kveldene

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

DEBRA NYTT VÅREN 2009

DEBRA NYTT VÅREN 2009 DEBRA NYTT VÅREN 2009 Lederens hjørne mars 2009.03.18 Først vil jeg starte med å si at vi i styret beklager at det er lenge siden debra nytt har vært ute. Det har vært en del omstendigheter som har gjort

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT ÅRSMØTE Nr 3 September 2011 Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Lederens hjørne: Da

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013 debra-nytt Nr 4 Desember 2013 Takk til alle som deltok på årsmøtet i høst. Inspirerende å møtes og ikke minst å få høre hvordan dere har det. Takk for tips til hva vi kan jobbe videre med i debra. Selv

Detaljer

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent 1: Godkjenning på dagsorden Godkjent 2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent Ordstyrer: Kris Aaseth, Protokollsignering: Runar Røsbekk og Torunn Johansen Moland Tellekorps: Ingen

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B Frist for innsendelse til neste debra nytt er 26. februar 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne:

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne: Lederens hjørne: DEBRA NYTT Nr 3 Juni 2010 Kjære alle sammen! Nå skinner endelig solen og føler litt varme på kroppen, deilig etter en kald og lang vinter synes jeg. Vi vet at det er flere av dere som

Detaljer

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle venner Jeg vil få takke for tilliten jeg har fått som nyvalgt leder for debra. Det er med ydmykhet og takknemlighet jeg går

Detaljer

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet. Den 8. januar var Kristin, Judith og Kris, alle fra styret i debra, på ett møte hos SSD. Møtet ble holdt etter initiativ fra Helsedirektoratet, og formålet var å bli informert om Helsedir. forslag til

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 Lederen lille hjørne Kjære alle sammen, Ja nå står sommeren for døren og vi fikk jo en forsmak på den i påsken Nå er det flott solskinn, men blåser storm i kastene Må si j eg

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer