debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring""

Transkript

1 debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

2 Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske, men med stabile og friske flygeledere. Vi har et fullpakket program som inneholder både faglig påfyll og sosialt samvær med andre. Det er enda rom for etternølere, meld dere på til Kris. Denne gangen har vi fått med oss mange gode foredragsholdere. Marit, en ernæringsfysiolog som vil snakke om de spesielle utfordringene som EB har, når det gjelder å få et balansert kosthold i forhold til sår og blemmer. Vi har også fått med oss Rine og Trine fra Mølnlycke og Polymed, her kan vi få nye tips og demonstrasjoner. Ruth og Kari Anne vil fortelle fra den internasjonale kongressen som slutter 14 dager før årsmøtet starter. Kanskje kommer det andre, hvem vet? Jeg gleder meg veldig til å møte dere alle igjen, og ta gjerne med dere dette debra nytt til årsmøte. Høsthilsen fra Judith Kristin

3 Innlegg til debra-nytt August 2012 I 2009 gjennomførte SINTEF Helse en levekårsundersøkelse om mennesker med en sjelden diagnose. Ett av hovedfunnene i rapporten er at foreldre opplever tilretteleggingen i barnehagen som god, mens den på skolen er mer varierende. Dette stemmer godt med tilbakemeldingene Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har fått fra foresatte. Mange foreldre gruer seg til skolestart og skolefritidsordningen (SFO). De er usikre på hvordan hverdagen skal bli best mulig for barnet. SSD tar denne bekymringen på alvor, og har laget en skolestartbok for å bidra med kunnskap, tips og råd på veien. Skolestartboka tar for seg selve overgangen fra barnehage til skole, og understreker at forberedelse til skolestarten begynner 1 2 år i forveien. Kapitlene omhandler bl.a informasjon til de andre på skolen, hvordan man kan få ekstra hjelp til barnet sitt, individuell plan og ansvarsgruppe og tilpasset opplæring. Det står ikke noe diagnosespesifikt i boka, så den erstatter på ingen måte informasjon om diagnosen. Den er fargerikt illustrert, og er fin å lese sammen med barn som en forberedelse til skolen. Skolestartboka er gratis, og kan fås ved å henvende seg til SSD eller den kan lastes ned på denne linken: ka_mai% pdf Hilsen Elisabeth Daae, Lajla Schulz og Nina Rambæk

4 Har du bilder, historier eller annet fra debra samlinger, kurs og lignende? Send dem til Eva som skal samle minnene våre, slik at vi kan ta dem fram og mimre. Hun har fått noen bilder, men vil ha enda flere, så ikke nøl med å sende henne bilder, historier eller annet. Bilder dere ønsker å ha selv kan vi/dere selvfølgelig ta kopi av, men det viktigste dere må gjøre er å skrive HVOR NÅR HVEM på bildene. Lurer dere på noe så tar jeg gjerne en prat på telefonen. Ser fram til å få massevis av tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Eva Sørum Østbye Kontaktinformasjon: Eva S. Østby Haskollvegen Lier MAIL: Tlf: Mobil:

5 Referat fra styremøte 5.juni 2012 Tilstede: Kris Aaseth (møteleder), Ragnhild Oliversen, Anne Marit Hansen, Kristin Sparby Larsen Judith Kristin Asche Meldt forfall: Bjørn Ingebrigtsen, Heidi Ellingsen Silseth Saks nr: Orienteringssaker a) Likemannssamling i nord høsten 2012 Kristin Sparby Larsen Det er godt i gang. Skal ha telefonmøte før sommerferien. Kris Aaseth sender medlemsliste til Ruth Bernssen Bø. Det må lages påmeldingsskjema, som sendes ut i neste debra nytt. b) Mulighet for lagring av debradata på Kris Aaseth jobber fremdeles med saken. c) Refusjon av sømløse klær til personer med RDEB (recessiv dystrofisk epidermolysis bullosa). Dette var et spørsmål fra Senter for sjeldne diagnoser. Dette blir ikke dekket av HELFO, men kvittering samles og brukes ved søknad om grunnstønad. Kristin Sparby Larsen svarer SSD. Denne saken kan det være aktuelt å jobbe med videre. d) Hvem får «Sårnytt fra Mölnlycke Health Care» Judith Kristin Asche videresender til styret, likemennene og Bente

6 17.12 Årsmøte september2012. Quality airport Gardermoen hotell er bestilt. Program: Senter for sjeldne diagnoser kommer. Aktuelt emne: Søskenprosjektet, sak c Finne hvilke behov vi har for økonomisk støtte på grunn av ekstraordinære utgifter og hvor vi kan søke støtte. Kari Anne Bø forteller fra den internasjonale kongressen i Toronto. Helsepersonell fra hudavdelingen på Rikshospitalet utfordres. Kris Aaseth og Judith Kristin Asche. Barne og ungdomsopplegg: bowling med lunsj for de eldste og opplegg/lekerom for de minste. Kris Aaseth Nordisk møte i Finland 4. 5.mai Det er ønskelig med fortsatt kontakt og samarbeid. Sverige har sommerleir annethvert år og vi har årsmøtehelgen. Skal vi åpne årsmøtehelgen for deltakere fra hele Norden? Styret stiller seg positive da vi mener at dette er nyttig for medlemmene våre. Kris Aaseth lager sak og forslag til vedtak på årsmøtet.

7 19.12 Søskenprosjektet Er informert om i debra nytt Dette er enda i startgropen og foreløpig ønsker de å vite om det er interesse for det blant medlemmene våre. Senter for sjeldne diagnoser kan informere mer om prosjektet på årsmøtet Huskeliste for årsmøtesamlinger. Kris Aaseth har laget et forslag som skal brukes som arbeidsdokument denne årsmøtehelgen, før den blir vedtatt Leder av debra. Heidi`s permisjon som leder går ut 1.juli.

8 22.12 Innhold til debra nytt Årsmøtesaker: Vedta nye retningslinjer for likemenn. Er ok Vedtektsendring når det gjelder å endre antall medlemmer i valgkomiteen fra tre til to. Kris Aaseth Skal vi invitere deltakere fra Norden til årsmøtehelgene våre? Kris Aaseth Skal debra Norge søke om å arrangere den internasjonale debra kongressen? Kris Aaseth og Ruth Bernssen Bø jobber med å utrede mulighetene for at vi skal kunne arrangere debra international congress i Norge Møtedatoer 2012 Tirsdag 28.august Søndag 30.september Oktober på brukersamlingen til SSD Tirsdag 4.desember Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Judith Kristin Asche Referent

9 Årsmøte søndag 30. september 2012 på Gardermoen 1 Godkjenning av dagsorden 2 Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent 3 Styrets beretning og likemannsarbeid 4 Økonomi 5 debra nytt 6 Reviderte retningslinjer for likemannsarbeidet 7 Vedtektsendring Endre vedtekter for valgkomiteen 8 Innkommende saker A) Nordisk samarbeid. Skal vi invitere deltakere fra Norden til årsmøtehelgene våre? B) Skal vi søke om å arrangere debra international congress i Norge? C) Ekstra utgifter til klær. 9 Valg 10 Eventuelt

10 Styrets beretning 2011: Styret i debra Norge 2011 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche Styremedlem: Anne Marit Hansen Styremedlem: Bjørn D. Ingebrigtsen Varamedlem: Ragnhild Oliversen Varamedlem: Kristin Larsen Valgkomite: Vibeke Steigård og Heidi Myrvang Vi har hatt 7 styremøter, inkludert planleggingshelgen februar og behandlet 39 saker. Vi hadde 20 års jubileum i år og jobbet mye med å lage et godt faglig årsmøte. Årsmøte weekenden ble avholdt den på Quality Airport Hotel Stavanger. Dette ble valgt for å nå flere medlemmer fra Vestlandet. Det deltok 46 medlemmer. Lørdag ble det holdt foredrag om EB og øyet ved øyelege David Hugo Engelsvold fra Stavanger universitetssykehus, en presentasjon av Polymems nye bandasjer og kompresser ved Trine Setterberg og erfaringer ved bruk av Botox ved Ruth Bernssen Bø.. Søndag ble det avholdt årsmøte med valg av styremedlemmer. Se egen protokoll.

11 Vi har sendt ut 3 debra nytt og en spesialutgave for årsmøtet i I sin nye form har debra Nytt blitt ett viktig middel i kontakten med våre medlemmer, og vi ønsker å utvikle bladet og bruke det mer aktivt fremover. Redaktøren for debra Nytt har nå overtatt ansvaret for vår nettside og vi har store forventninger til utviklingen der. Medlemstallene våre har sunket noe de senere årene og vi ser at vi har et uønsket frafall. Styret vil i 2012 forsøke å kartlegge årsaken til frafallet og legge frem mottiltak/endringer i driften for å hindre ytterligere frafall og hente inn igjen medlemmer. debra Norden: Vi har en uformell kontakt med de nordiske foreningene på e post, men under den internasjonale debra kongressen som ble avholdt i Groningen i Nederland i oktober ble det avtalt å møtes våren Her vil vi ta stilling til om vi skal lage et felles prosjekt både for medlemmer og for helsepersonell. Dette har vi tidligere hatt god erfaring med. International EB forum ( DEBRA Norge, ved leder Heidi Ellingsen Silseth, har administrert og vedlikeholdt nettverket International EB

12 Forum som er et nettverk for helsepersonell. Forumet har ca 500 medlemmer. Fra 2011 har nettverket blitt slått sammen med Stanford EB liste og administreres av Debra International. Nettverket er en av verdens viktigste kontaktnett mellom helsepersonell som arbeider med EB, og har mellom 200 til 8500 treff i måneden. Forumet finansieres med midler fra Mølnlyche og Smith&Nephew. Økonomi og regnskap er adskilt fra foreningens. debra International(www.debra international.org): Vi er fortsatt aktive og samarbeider internasjonalt, selv om aktiviteten er noe mindre nå som vi ikke har en representant i det internasjonale styret. Som medlemmer her nyter vi godt av den forskningen på eb som skjer i andre land og vi informerer våre medlemmer om aktivitetene internasjonalt. Leder og en likemann deltok på Debra Internationals konferanse og årsmøte i Groningen, oktober. Debra Norge dekket også konferanseavgiften for en sykepleier og en ernæringsfysiolog fra Rikshospitalet, dette over forskningsfondet vårt.

13 Likemannsarbeid 2011: Likemannsarbeidet forløper i stor grad som tidligere år med mye medlemsrettet aktivitet på telefon og kortere reiser. På regnskapstallene kan det se ut som det har vært noe lavere aktivitet blant likemennene i år, men noe av forklaringen er også at det for mange av telefonene og korte turer ikke blir søkt om refusjon fra foreningen. En av våre likemenn har de siste 2 årene besøkt og fulgt opp mange nye EB pasienter på RH, og da fått refundert sine utgifter derfra. Denne aktiviteten vises derfor ikke i våre regnskaper. En likemann var på DEBRA Internasjonalt møte i Groningen Likemenn deltok på kurs om Epidermolysis Bullosa og Iktyose 28. november 2.desember 2011 på Frambu. Et familiekurs arrangert av Senter for Sjeldne Diagnoser. En likemann deltok på brukersamlingen til Senter for Sjeldne Diagnoser oktober Økonomi: Debra Norges aktivitet for 2011 har vært noe lavere enn tidligere år, noe som synes i regnskapet. Økonomien er god og foreningen har ett overskudd i Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens stilling. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen.

14

15

16

17

18 Tel: Kniveveien 31 Fax: Drammen Årsmøte i DEBRA Norge Revisors beretning Utralelse om årsregnskapet Vi har revider årsregnskapet for foreningen DEBRA Norge, som viser et overskudd på kr 43365,. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for avsluttet per denne daroen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er avsvarlig for å utarbeide årsregnskaoet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskpslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prsregnskap som ikke innholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og pliktet Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikki Norge, herunder internasjonal Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske

19 krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at åreregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlinene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesenlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

20 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende vil de av den finansielle stillingen til foreningen Debra Norge per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per den datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningen i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fprtsatt drift er konsistente med årsregnskapet og e r i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering av dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

21 mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordenlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge Drammen, BDO AS Morten Andre Solheim Statsautorisert revisor

22 Retningslinjer for likemannsarbeidet i debra Norge 1. Valg av likemenn Det er ønskelig at DEBRA Norge har 8 likemenn som velges for 4 år av gangen. Styret i DEBRA Norge vurderer hvert år sammensetningen av likemannsgruppen og deltagernes egnethet. Styret har suveren rett til å foreslå forandringer i likemannsgruppen. Kandidater finnes av sittende likemenn og styret i samarbeid, og likemennene utnevnes av styret i DEBRA Norge. Forslaget presenteres årsmøtet for godkjenning. DEBRA Norges likemenn velges blant medlemmene, og skal være personer med eller pårørende av personer med EB. Sammensetningen av likemenn skal forsøksvis gjenspeile alle grupper av medlemmer. Sittende likemenn kan stille til fornyet mandat. For å opprettholde kontinuitet i likemannsarbeidet forskyves valgperioden slik at 2 likemenn er på valg hvert år.

23 2. Organisering av likemannsarbeidet. Likemennene styrer prioriteringen av sin egen aktivitet og økonomi etter retningslinjer gitt av Sosial og helse dir. og styret i DEBRA Norge. Regnskap og revisjon inngår i foreningens regnskap. (Styret oppnevner kontaktperson overfor likemennene ) Likemennene oppnevner kontaktperson overfor styret og kasserer. Kasserer gir kontaktpersonen tilbakemelding om økonomi status hvert kvartal. Likemennene kommer med ønsker og prioriteringer for neste års aktiviteter i god tid før søknadsfristen for neste års midler. For tiden 1. nov. Kontaktperson for likemenn møter på styremøtet i forbindelse med årsmøtet. 3. Hva er en likemann i DEBRA Norge? DEBRA Norges likemenn er ikke ett alternativ til det offentlige hjelpeapparat, men ett supplement. DEBRA Norges likemenn er ett tilbud til våre medlemmer og alle andre med behov for støtte, omsorg og råd fra ett medmenneske med personlig erfaring med diagnosen. Likemennene har unik erfaring.

24 de med å selv å ha følt på kroppen hvordan det er å leve med EB, har lang erfaring i praktiske problemer rundt diagnosen og å finne løsninger på disse. Gjennom medlemmene og av egen erfaring har en unik innsikt i tilgjengelig bandasje materiell og blir stadig oppdatert på nye produkter. Det offentlige, gjennom SSD, vil kunne tilby bedre langsiktig profesjonell hjelp til brukere med EB. DEBRA Norge ønsker ett godt samarbeid med SSD, og vil jobbe for at våre likemenn blir en naturlig partner i instituttets arbeid med EB og personer med EB. 4. "Stillingsinstruks" 1. Jeg forstår at jeg i mitt arbeid som likemann vil kunne få kjennskap til forhold som det av hensyn til medlemmet, pårørende eller andre er nødvendig å bevare taushet om. Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har avsluttet. 2. Likemanns arbeid skal til enhver tid ha medlemmets/brukers interesser i fokus. 3. Likemenn skal vurdere om de er best egnet til å håndtere henvendelsen, og det er viktig at likemenn setter egne grenser for sitt engasjement.

25 4. Likemenn skal være åpne for å samarbeide og delegere/videreformidle henvendelser til andre likemenn og det offentlige hjelpeapparat, etter avtale med medlem/bruker. 5. Likemenn har en forpliktelse til å dele kunnskap og "nyheter" med de øvrige likemenn og våre samarbeidspartnere i det offentlige. 6. Likemenn møtes til kursing/samling minimum 1 gang i året. Likemenn samles også på årsmøtet dersom dette er gjennomførbart. 7. Kontaktperson for likemenn skal møte på likemannsmøtet styremøtet i forbindelse med årsmøtet. 8. Utgifter til Likemannsarbeid refunderes av foreningen etter mottatt dokumentasjon, etter retningslinjer fra BUF dir. Revidert av årsmøtet september 2012

26 Vedtektsendring De senere årene har vi praktisert en ordning med valgkomiteen som ikke er i tråd med vedtektene våre. Styret foreslår derfor å endre ordlyden. Vedtekten i dag lyder: 10. Valg Samtidig med valg av styre og varamedlemmer, skal det velges en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer. Disse velges for tre år av gangen, ved at ett av medlemmene byttes ut årlig. Leder i valgkomiteen er den som har sittet lengst. Valgkomiteen styrer seg selv og må ha inn forslag minst 14 dager før generalforsamlingen. De som velges må være forespurt og ha sagt seg villig. Valg skal foregå etter flertallsprinsippet. Styrets forslag til ny tekst: 10. Valg Samtidig med valg av styre og varamedlemmer, skal det velges en valgkomité bestående av en leder og ett medlem. Disse velges for 2 år av gangen, ved at ett av medlemmene byttes ut årlig. Leder i valgkomiteen er den som har sittet lengst. Valgkomiteen styrer seg selv og må ha inn forslag minst 14 dager før generalforsamlingen. De som velges må være forespurt og ha sagt seg villig. Valg skal foregå etter flertallsprinsippet.

27 Ad 8 A) Nordisk samarbeid. Det er ønskelig med fortsatt kontakt og samarbeid mellom de nordiske landene. Debra i Norge, Sverige og Finland hadde et samarbeidsmøte i mai hvor det ble diskutert hvordan medlemmene våre best kan få utbytte av et samarbeid. En mulighet er at medlemmene kan møtes på våre faste samlinger. Sverige har sommerleir annethvert år og vi har årsmøtehelger årlig. Så da er spørsmålet til årsmøtet; Skal vi invitere deltakere fra Norden til den faglige og sosiale delen av årsmøtehelgene våre, for eksempel hvert andre år? B) Debra International congress i Norge? Denne saken ble tatt opp på årsmøtet i Det ble nedsatt en komité som skulle jobbe med å utrede mulighetene for å arrangere debra international congress i Norge. Deretter skulle saken tas opp ved årsmøte Så da er spørsmålet til årsmøtet; Skal vi søke om å arrangere debra international congress i Norge?

28 C) Ekstra utgifter til klær. Refusjon av sømløse klær til personer med RDEB (recessiv dystrofisk epidermolysis bullosa). Dette var et spørsmål fra Senter for sjeldne diagnoser (SSD). Dette blir ikke dekket av HELFO, men kvittering samles og brukes ved søknad om grunnstønad. Vi har også fått henvendelser fra andre medlemmer om samme sak. Så her er spørsmålet til årsmøtet; Skal debra i samarbeid med SSD jobbe for å få en økt refusjon i forhold til ekstra utgifter når det gjelder sømløse klær? Ad 9. Valg. Valgkomiteens innstilling er ikke klar. Følg med på hjemmesiden:

29 Program årsmøte Quality Airport Hotel Gardermoen, september. Fredag 28.september Velkomst og middag kl 20. Lørdag 29.september Det blir eget barne- og ungdomsopplegg denne dagen. Avhengig av antall påmeldte barn. Mølnlycke ved Rine Helen Brekke har stand Siste nytt fra EB sykepleierne i Birmingham - Trine Lise Setterberg Andersen, PolyMed Scandie AS EB og kosthold. Jeg tenker jo at det for dere med EB er viktig med et generelt sunt kosthold på lik linje med befolkningen, men det er hvordan dere i perioder med mye sår og blemmer best mulig kan dekke disse behovene på tross av at det er vondt å tygge, vansker med å svelge etc. Altså en tilrettelegging av kosten. Det er generelt sett et økt behov for vitaminer

30 og mineraler, samt energi og protein, ettersom sår væsker. Trengs ofte mer energi og protein for at sårene skal gro optimalt. Marit Garathun Næss Klinisk ernæringsfysiolog, fra Rikshospitalet Lunsj Internasjonal kongress i Toronto 2012, ved Kari Anne Bø og Ruth Bernssen Bø Festmiddag Søndag 30. september 10 Årsmøte 12 lunsj og avreise Med forbehold om endringer. Du kan fremdeles melde deg på årsmøtehelgen. Se neste side. Egenandelen blir som tidligere år Kr. 250, for voksne medlemmer og Kr. 100, for medlemmer under 16.

31 PÅMELDING til Årsmøtet DEBRA Norge NAVN: 1.: 2.: 3.: 4.: Rom : Dobbeltrom : Enkeltrom : Familierom : (Dersom hotellet ikke har flere familierom vil 2 dobbeltrom bli tildelt.) Spesielle behov/dietter: Ankomst: Avreise: Middag fredag kveld: Ja Nei Lunch søndag: Ja Nei Påmeldingen sendes til adressen nedenfor så fort som mulig. DEBRA Norge Co. Kris Aaseth Søndre Sætrevei Sætre E post : nett.no

32 I forbindelse med at vi har fått ett nytt program til medlemsregisteret, vil vi gjerne benytte anledningen til å oppdatere opplysningene vi har på dere. Mange av dere har vært med lenge, og det kan hende at telefonnummere, e post adresser osv. ikke lengre er riktige. Hadde satt stor pris på at dere fylte ut skjemaet nedenfor selvom det ikke er noen endringer og sendte det inn, enten med posten, eller e post. Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Navn : Adresse : Født : Telefon: E post :

33 Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Navn : Adresse : Født : Telefon: E post : Dersom dere ikke ønsker å stå på vår mailingliste hadde vi satt pris på å få beskjed om det også. Send skjemaet til: Debra Norge co. Kris Aaseth Søndre Sætrevei Sætre E post : nett.no

34

35 Fotoapparatet er også med kvar gong eg er ute på tur. Likar å ta bilete og smått og stort, slik som de ser i bladet. Hei Har du noko du likar å gjera i fritida di, ta bilete av aktiviteten og send det til debra-nytt Du må gjerne vera med på bilete. Flott viss du skriv kva du gjer på, enten med ein setning eller 100. (så mange du vil) Hadde vore gildt for andre sjå kva ein kan gjera både med og utan EB, kan verta noko nytt å gjera for andre. Har nokon bilete de vil ha i debra-nytt er det berre å senda dei til meg. Neste debra-nytt vil eg gjerne ha bilete frå Toronto og årsmøtet. Sendast til:

36 Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN Frist for innsending til neste debra-nytt er 25. november 2012 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre

RAPPORT Tilskudd til likemannsarbeid ordinært Statsbudsjettet 2013 kap. 847 post 70 Organisasjonens navn:debra Norge Beskrivelse av hvordan likemannsarbeidet har vært organisert: Likemennene styrer prioriteringen

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013 debra-nytt Nr 4 Desember 2013 Takk til alle som deltok på årsmøtet i høst. Inspirerende å møtes og ikke minst å få høre hvordan dere har det. Takk for tips til hva vi kan jobbe videre med i debra. Selv

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2012. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2012. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. mai 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Styret i debra Norge 2012 har bestått av:

Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit Hansen Styremedlem:

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent 1: Godkjenning på dagsorden Godkjent 2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent Ordstyrer: Kris Aaseth, Protokollsignering: Runar Røsbekk og Torunn Johansen Moland Tellekorps: Ingen

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013 debra-nytt Nr 1 MARS 2013 Leder Nå har vi nettopp kommet oss over fra den mørkeste og kaldeste tiden og det er like flott hver vår når naturen våkner til liv igjen. Ja, synes det blir kjekkere for hvert

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014 debra-nytt Nr 1 MARS 2014 Hvite blomster spirer trassig gjennom den kalde mars jorden. Nytt liv lyser opp i den ellers nokså kjedelige hagen. Snart vil det bli flere blomster I alle farger og kveldene

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet. Den 8. januar var Kristin, Judith og Kris, alle fra styret i debra, på ett møte hos SSD. Møtet ble holdt etter initiativ fra Helsedirektoratet, og formålet var å bli informert om Helsedir. forslag til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne:

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne: Lederens hjørne: DEBRA NYTT Nr 3 Juni 2010 Kjære alle sammen! Nå skinner endelig solen og føler litt varme på kroppen, deilig etter en kald og lang vinter synes jeg. Vi vet at det er flere av dere som

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

DEN NORSKE 9 SJØRETTSFORENING

DEN NORSKE 9 SJØRETTSFORENING DEN NORSKE 9 SJØRETTSFORENING REFERAT FRA ÅRSMØTET 2014 Den norske Sjørettsforening Tirsdag 44. november 20134 kl. 15.30 avholdt Den norske Sjørettsforening årsmøte i Norges Rederiforbund, Råd husgaten

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Deloitte Doloitt6 AS Lel.voll6n 23 Poslboks 269 Kjodekk N-3702 Skiql No lay Tlt: +47 35 91 36 l0 Faks: +47 35 91 36 36 wwwdeloitto. no Til generalforsamlingen i Tata Steel Norway Byggsystemer AS REVISORS

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2011

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2011 DEBRA NYTT Nr 1 Mars 2011 Kjære alle sammen! Nå går det mot lysere tider, sola som varmer og lysere kvelder en fin tid vi har i vente Styret og likemenn hadde en samling i februar, referat i bladet. Det

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT ÅRSMØTE Nr 3 September 2011 Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Lederens hjørne: Da

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge

Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge Protokoll fra ordinær generalforsamling i itsmf Norge den 12.03.2014 kl. 17.45. Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport Møtet ble åpnet av Jan A Svege. 1 Konstituering A. Registering Tilstede er 22 medlemmer.

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl. 10.00 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim DAGSORDEN: 1.

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

MGPPs ÅRSMELDING 2015

MGPPs ÅRSMELDING 2015 Midt-Gudbrandsdal Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste Fron Fron Representantskapssak 17/16 MGPP-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 MGPPs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B Frist for innsendelse til neste debra nytt er 26. februar 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer