d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014"

Transkript

1 debra-nytt Nr 1 MARS 2014

2 Hvite blomster spirer trassig gjennom den kalde mars jorden. Nytt liv lyser opp i den ellers nokså kjedelige hagen. Snart vil det bli flere blomster I alle farger og kveldene stadig lysere. Et nytt år med nye muligheter står foran oss.. Styret har fått en ny sammensetning. Anne Marit Hansen har, etter lang og tro tjeneste, gått ut og Nedzada Orucevic har blitt valgt inn. Selv om hun er ny i styresammenheng, så er hun godt kjent I debra Norge. En stor bukett takk til Anne Marit og velkommen til Nedzada fra oss i styret. Hjemmesiden vår blir oppdatert dette året og Bente B. Serigstad har tatt på seg ansvaret for å få jobben gjort. Heidi Ellingsen Silseth gjorde en kjempeinnsats for å få laget denne og det er vi veldig takknemlige for. Men en rivende teknologisk utvikling gjør at vi nå tar en jønågang. Det betyr at hjemmesiden ikke alltid vil være operativ mens den blir revidert.

3 Årsmøtehelgen blir september på Quality Airport hotel Gardermoen. Et av temaene her vil bli refusjon av bandasjer og lignende. Denne saken ble initiert av helsedirektoratet og debra har bidratt med informasjon. Les det Kris Aaseth har skrevet om saken. Det jobbes ellers med å snekre sammen et godt program til årsmøtet. Sett av datoen allerede nå. Den internasjonale debra kongressen går av stabelen i Paris til høsten. Les mer om det senere i bladet. Det er lærerikt, spennende og inspirerende å møte debra venner rundt om i verden. Har du lyst til å søke denne gangen? Judith Kristin Asche debra Norge på facebook Visste du at debra Norge har egen gruppe på facebook? Idag er det 120 medlemmer. Gruppa er for alle som har kjennskap til epidermolysis bullosa, enten de har diagnosen selv, er i familie eller har venner som har diagnosen. Her blir det lagt inn nyheter fra inn og utland. Det er en åpen gruppe, men man må be om å bli medlem. Er du på facebook og ønsker å bli medlem, så er det bare å melde sin interesse.

4 Referat arbeidshelg/planleggingshelg for likepersoner og styret i DEBRA Norge, den januar 2014 Hos Ruth Bernssen Bø på Nærbø Møtt: Judith Kristin Asche, Kris Aaseth, Ingunn Storrø, Kari Anne Bø, Ruth Bernssen Bø, Bente Bernssen Serigstad møtte på sak Saker: 01.14: Revidering av nettsiden. Nettsida til debra Norge vart revidert og lenkene oppdatert. Bente Bernssen Serigstad vil i samarbeid med Judith Kristin Asche revidere den teksten som no er att på nettsida. debra Norge tilbyr Bente Bernssen Serigstad eit kurs i drifting av sida.

5 02.14: Høringsutkastet til nytt tilskuddsregelverk. Gjennomgang og diskusjon. Denne finner vi på (Forside > Tilskuddsforvaltning (ligger under forvaltning) > Høring nytt tilskuddsregelverk)nytt? Hvilke konsekvenser har det for debra? Det er ikkje lenger eit høringsutkast, det er vedtatt. Det er nye regler for tilskuddsordninger for organisajoner. Bortsett frå at vi må rapportere grundigere, så vil dei nye ordningane føre til mindre endringer for debra Norge 03.14: Likemannsarbeidet I offisielle samanhenger heiter det nå likepersoner og ikkje likemenn. Hvem og hvor mange har vi? Styret ser på saken, og ser eventuelt nye likepersoner Samlingen for seniorer 2014 er under arbeid Arbeider mot ei lokal samling på Vestlandet haust Likepersonane vart oppfordra til å utarbeide eit skjema der all likepersonsaktivitet blir registrert : Brukersamlingen til SSD 2013 Ingunn refererte frå samlinga i Tema for samling: ungdom og arbeid. Våre ungdommer Sanja Orucevic og Samuel Gombos deltok aktivt i diskusjonar og gruppearbeid. Kris Aaseth vart valgt inn som medlem av senterrådet.

6 Brukersamlingen blir 24. og 25.oktober i 2014 Kven reiser i 2014? Kris Aaseth spør om Sanja Orucevic og Samuel Gombos vil delta + eit styremedlem : Årsmøte 2014 Årsmøte vert helga september. Stad er enno ikkje bestemt. Kris Aaseth og Ingunn Storrø sjekkar prisar og liknande. Sende invitasjon til SSD, TAKO og RH. Invitere til å ha stand bandasjistene, skinnies uk, ernæringsmidle Saker til årsmøtet: Ny ordning for refusjon av bandasjer, salver og liknande Fagråd for EB: Kva meiner medlemmene at eit fagråd kan gjere for personar med EB : EB awareness week Skal vi gjøre noe der? Saken utsettes Søndag: møtet fortsatte på rica air port hotell, Sola 07.14: Møte med SSD, RH og helsedirektoratet 8.januar. Møte med helse dir i november, om bidrags ordningen for bandasje materiell. Helse dir vil ta EB vekk frå 5.22, fordi dei såg at denne paragraf ikkje fungerte for EB gruppa. Dei foreslår å

7 flytte EB frå 5.22, til blåreseptordningen. Saken vert fulgt opp av Kristin Larsen, Judith Kristin Asche, Kris Aaseth. Kris formulerer/sender ut personlig brev til alle medlemmer og be dei om å oppgi alt av forbruksmateriell, dei bruker. Kris Aaseth skriv informasjon til medlemmene i debranytt. Judith Kristin Asche skriv eit oppfølgingsspørsmål til helsedirektoratet. Judith Kristin Asche kontakter helsedirektoratet for å høre om det kan finnes løsninger for dekning av mineraler, vitaminer og andre aktuelle legemidler for personer med EB : Styrets beretning Vi gjekk gjennom og gjorde beretninga ferdig. Vedtatt unntatt økonomidelen som ikkje er klar ennå : Debra international congress. Kven reiser til Paris september 2014? Utlysning i debra nytt om nokon av medlemmene vil reise 10.14: Fagråd for eb. Ikkje prioritert i 2014 tas opp som sak på årsmøtet kva forventer medlemmene av eit fagråd

8 11.14: Nordisk samarbeid 2014 Medlemmene av debra Norge er invitert av debra Sverige til samlinga deira, første helga i mai. Ruth Bernssen Bø spør debra Sverige om dei har meir informasjon om dette : Gaver fra debra Norge 1) Når vi er ute og representerer 2) til foredragsholdere og liknande Kris Aaseth snakker med verna bedrifta, Sjeldent, om dei kan laga noko til oss : Botox Torunn Moland Johansen og Ruth Bernssen Bø arbeider med dette. Ruth Bernssen Bø tek kontakt med Dr, Carl Swartling. debra Norge kan dekke kostnader ved veiledning til EB behandling med Botox 14.14: Møtedatoer mars, 3.juni, 19.august, 28.september, 2.desember NB arbeidshelg 2015 vert januar

9 15.14: Eventuelt Innhold til debra nytt: Informasjon om internasjonal konferanse i Paris og ber om at dei som vil/kan reise søker styret Informasjon om årsmøtet 2014 Referat får brukarsamlinga 2013 ved Ingunn Storrø Invitasjon til debra Sverige si samling ved Liseberg 1.mai Ruth Bernssen Bø Informasjon om det som skjer kring refusjon av bandasjer, salver og så vidare ved Kris Aaseth : Oppsummering av dagene og evaluering Arbeidshelg 2015 Ynskjer vi eit anna opplegg for helga? Styret arbeidet vidare med dette Ruth Bernssen Bø Sekretær Oppdatering av internett sida debra.no Eg ynskjer meg bilete frå nord Norge, midt Norge, austlandet og sørlandet. Kanskje noko som er typisk for landsdelen? Eg syns det hadde vore fint på hovusida på debra.no, slik at heile landet er representert på sida. Bente B. Serigstad, redaktør og redigerar av debra.no Sendast til Mail;

10 Årsmøtehelg september 2014 Høstens store debra begivenhet går av stabelen september på Quality Airport hotell Gardermoen. I år blir hovedtemaet den nye refusjonsordningen for bandasjer og lignende, som helsedirektoratet tok initiativ til. Programmet ellers er under arbeid, men vi håper å få til en aktivitet eller utflukt for hele årsmøtet denne gangen. Vi inviterer igjen Skinnies (sømløse) klær og håper at de denne gang kan komme. Fredag er det ankomst med middag og bli kjent. Lørdagen blir faglig program og andre aktiviteter med middag og sosialt om kvelden. Søndag er satt av til selve årsmøtet. Jeg har allerede begynt å glede meg og håper at flest mulig kan komme. Sett av helgen allerede nå, program og påmeldingsskjema kommer i neste debra nytt.

11 derfor laget som en felles sammenfatning for begge spørsmålene. Variasjon i opplevelsen av psykisk helse mellom de ulike diagnosene. Foreningsrepresentantene erfarte at det var ulik opplevelse av psykisk helse blant medlemmene. Det oppleves som belastende å ha en diagnose selv, men også at noen i den nærmeste familie er rammet. Det kom også fram at det var forskjell mellom de ulike diagnosene. Gruppen mente det virket som om det var mer belastende å ha en synlig diagnose enn noe man kan skjule eller som ikke synes i møte med andre. Mangelfull oppfølging av psykisk helse hos både ungdom og voksne Jevnt over var det liten psykologisk oppfølging av unge voksne med gruppens sjeldne diagnoser. Erfaringsdeling er gull verdt! Alle uttrykte viktigheten av å lære av hverandre. Åpenhet krever mot og kunnskap Åpenhet krever mye av en selv. Det krever både mot og kunnskap, men gjennom å akseptere diagnosen bygges det gradvis opp en trygghet slik at åpenhet blir en god løsning. Noen får feil rolle i familien Mange ytret et ønske om å ha en støtteperson utenfor familien,

12 en som ser deg. Mange ganger kan det være nok. Det vil også virke forebyggende hvis det var et tverrfaglig nettverk/familievern som ser hele familiesituasjonen (hjemmetjeneste/nav/barnevern/helsesøster/barne og ungdomsteam). En del unge opplever å ha fått feil rolle i familien i forhold til syke foreldre. Dette hadde noen ganger påvirket muligheter og valg for utdannelse. Blir møtt med fordommer og diskriminering Noen diagnosegrupper føler de blir møtt med fordommer i forbindelse med utdannelse og jobb. Vanskelig å vite hva man skal si både i søknad og i intervjusituasjon. Mange brukere er konkurransedyktige selv om de har en sjelden tilstand. Opplevelsen av å bli forstått/tatt hensyn til hadde en positiv påvirkning. De fleste fører en åpen linje, men ikke alle Et mindretall melder om erfaringer som skiller seg ut som negative med å føre en åpen dialog om sin diagnose og de utfordringene som følger med. Dette er gjerne i forbindelse med karriereønsker i tøffe bransjer i forretningslivet. Ellers så er det stor enighet om at åpenhet er det beste for å oppnå det man ønsker, enten det er forståelse eller at skolen/arbeidsplassen bidrar med tilrettelegging slik at man kan utføre oppgavene slik det er forventet. Graden av informasjon fra bruker varierer etter graden av påvirkning i hverdags og arbeidslivet. Vanskelig å melde om behov for tilrettelegging Stor forskjell på om det er behov for tilrettelegging. Brukere som har behov for tilrettelegging kan oppleve det som krevende å bringe problemet på banen overfor arbeidsgiver. Det kan også være vanskelig å få optimal tilrettelegging, som teleslynge på utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser.

13 Innspill til Virksomhetsplan Senter for sjeldne diagnoser kan være behjelpelig med informasjon til lokalmiljøet o Delta i lokale møter på VGS, høyskole og universitet og arbeidssted o Styrke brukerens egen fremstilling gjennom kunnskap, råd og erfaringer o være med å forankre tilrettelegging Fokus på mestring og mestringsstrategier o Arrangere samlinger/kurs for ungdom/unge voksne o Gjerne på tvers av diagnoser o Gjerne regionale samlinger o Når er det klokt å si noe om ting som kan få konsekvenser? Hvordan snakke med barn om vanskelige ting o Tema opp på kurs og i individuelle samtaler Senter for sjeldne diagnoser må bli mer synlige o Jobbe mot utdannelsesinstitusjoner o Være synlige på sosiale medier Forskning Hvordan går det med unge voksne? Dette gjelder alle diagnosene.

14 Vi takker for stort engasjement fra alle som deltok på Brukersamlingen 2013! Innspillene til Virksomhetsplanen vil bli vurdert av Senter for sjeldne diagnoser og deretter Senterrådet. Den endelige godkjenningen ligger hos fagpersoner og brukerrepresentanter i Senterrådet. Selv om vi har brukersamling hvert år så er det ikke mulig å gjennomføre alle ønsker og innspill det påfølgende året. Noe krever mer planlegging og langsiktig tenking. Senter for sjeldne diagnoser Har du bilder, historier eller annet fra debra samlinger, kurs og lignende? Har du bilder så send dem til Eva som skal samle minnene våre, slik at vi kan ta dem fram og mimre. Hun har fått noen bilder, men vil ha enda flere, så ikke nøl med å sende henne bilder, historier eller annet. Bilder dere ønsker å ha selv kan vi/dere selvfølgelig ta kopi av, men det viktigste dere må gjøre er å skrive HVOR NÅR HVEM på bildene. Lurer dere på noe så tar jeg gjerne en prat på telefonen. Ser fram til å få massevis av tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Eva Sørum Østbye Kontaktinformasjon: Eva S. Østby MAIL: Haskollvegen 33 Tlf: Lier Mobil:

15 debra International Congress finner sted i Paris, Frankrike September 2014 VIL DU DELTA? debra internasjonalt arrangerer en årlig kongress for frivillige, lønnede og andre interesserte i eb Nå har vi fått vite dato og sted for 2014, men programmet er ikke offentliggjort enda, følg med på: :http://www.debra-international.org/news-and-events/debrainternational-congresses.html Ved å delta på kongressen får vi inspirasjon og støtte fra debra venner fra størstedelen av verden og det er også lærerikt og spennende å følge med på alt som skjer. Styret vil derfor også dette året sende en styrerepresentant, en likemann og et medlem. Det har ikke vært mange som har søkt om å delta og vi vil derfor oppfordre våre medlemmer til å søke om å få reise. Hvis det er noe dere lurer på så nøl ikke med å kontakte meg. Dersom du vil delta, fyll ut informasjon nedenfor og send enten via vanlig post eller e post. Styret vil foreta en vurdering av søknaden og eventuelt blir det loddtrekning. Vi oppfordrer det medlemmet som deltar til å skrive et reisebrev som innlegg til debra nytt. Søknadsfrist: 20.mai 2014

16 Navn: Adresse: Postnummer og sted: E post(hvis du har): Hvorfor ønsker du å reise: Sendes til: Judith Kristin Asche Bruveien Stavanger E post: Søknaden merkes med: Medlem Kongress 2014 Tur til Gøteborg og Liseberg i mai Svenskene har invitert oss til å delta på sommer leiren deres 1. 4.mai. De dekker kostnadene for mat, så da blir det reise og opphold som gjenstår. Håper at flere vil ta turen. Programmet ser både spennende og kjekt ut. Selv om fristen egentlig er ute, så er det mulig å melde oss på til Jenny Tilldal.

17

18

19 Hver sommer arrangerer Frambu fire helt spesielle kurs for barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser. Disse kalles Frambuleir. Hver leir varer i 7 til 12 dager og har ca 50 deltakere. Her får deltakerne møte andre som er i samme situasjon som seg selv, utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Frambu legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter. Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere.

20 Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor målet er å gi deltakerne mulighet til å møte, utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre i samme situasjon og sprenge grenser og oppleve mestring gjennom selvstendig deltakelse i ulike aktiviteter. Frambus leire sommeren 2014: Frambuleir 1: for barn mellom 12 og 16 år (født ) Frambuleir 2: for ungdom mellom 16 og 30 år (født ) Frambuleir 3: for ungdom mellom 14 og 20 år (født ) Frambuleir 4: for voksne over 18 år Søknadsfrist for alle leirene er 1. mars Vil du være hjelper på leir i 2014?Alle over 18 år er velkomne til å søke jobb som hjelper på leir. Søknadsskjema blir lagt ut januar 2014 på Det er også mulig å skrive ut skjemaet og sende det til oss pr post. Søknadsfrist for alle leirene er 8. mars 2014.

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013 debra-nytt Nr 1 MARS 2013 Leder Nå har vi nettopp kommet oss over fra den mørkeste og kaldeste tiden og det er like flott hver vår når naturen våkner til liv igjen. Ja, synes det blir kjekkere for hvert

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

DEBRA NYTT VÅREN 2009

DEBRA NYTT VÅREN 2009 DEBRA NYTT VÅREN 2009 Lederens hjørne mars 2009.03.18 Først vil jeg starte med å si at vi i styret beklager at det er lenge siden debra nytt har vært ute. Det har vært en del omstendigheter som har gjort

Detaljer

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent 1: Godkjenning på dagsorden Godkjent 2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent Ordstyrer: Kris Aaseth, Protokollsignering: Runar Røsbekk og Torunn Johansen Moland Tellekorps: Ingen

Detaljer

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet. Den 8. januar var Kristin, Judith og Kris, alle fra styret i debra, på ett møte hos SSD. Møtet ble holdt etter initiativ fra Helsedirektoratet, og formålet var å bli informert om Helsedir. forslag til

Detaljer

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle venner Jeg vil få takke for tilliten jeg har fått som nyvalgt leder for debra. Det er med ydmykhet og takknemlighet jeg går

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT ÅRSMØTE Nr 3 September 2011 Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Lederens hjørne: Da

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 Lederen lille hjørne Kjære alle sammen, Ja nå står sommeren for døren og vi fikk jo en forsmak på den i påsken Nå er det flott solskinn, men blåser storm i kastene Må si j eg

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B Frist for innsendelse til neste debra nytt er 26. februar 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Søknadsfrist for deltakere

Søknadsfrist for deltakere Mallorca 30. august 13. september 2014 Søknadsfrist for deltakere 25. april 2014 Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar 2014 Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15. mars 2014 Til deg som leser denne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer NFBE`s Nyttårsbrev Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler Kjære NFBE-medlemmer Hei alle sammen Jeg heter Morten Stensås og har nå sittet

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Mallorca 3. - 17. September 2013

Mallorca 3. - 17. September 2013 Mallorca 3. - 17. September 2013 Søknadsfrist for deltakere 15. april Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15.mars Til deg som leser denne brosjyren! Vi er i

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer