2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent"

Transkript

1 1: Godkjenning på dagsorden Godkjent 2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent Ordstyrer: Kris Aaseth, Protokollsignering: Runar Røsbekk og Torunn Johansen Moland Tellekorps: Ingen Referent: Ruth Bernssen Bø 3: Styrets beretning og likepersonsarbeid Avsnittet økonomi ble omskrevet etter mal fra revisor Godkjent Rapport likeperson Godkjent 4: Økonomi Godkjent

2 5: debra nytt Bente Bernssen Serigstad gjør en fantastisk jobb Kommentarer: debra nytt er blitt bra, og det er fint at alle årsmøtepapir er med i siste utgave før årsmøtet 6: valg av styre og valgkomite: Styret for 2015 ser slik ut: Leder: Judith Kristin Asche Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Ruth Bernssen Bø Styremedlem: Ingunn Storrø Styremedlem: Kristin Larsen Varamedlem: Nedzada Orucevic Varamedlem: Heidi Myrvang 2år 1 år 1 år 2 år 1år 1 år 2 år Leder valgkomiteen: Runar Røsbakk Medlem valgkomite: Torunn Johansen Moland 1 år 2 år 7: Innkomne saker. 1: Sted for årsmøter. Det er ønskelig at årsmøtene holdes på ulike steder.

3 2: Skal DEBRA Norge ha et Fagråd: Ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene questback i neste debra nytt 3: Informasjon om SSD sin brukersamling mars : Fra bidrag til Blå. Paneldebatt Mer info, og svar på spørsmål fra salen 8: Eventuelt Nina Bråten kommentarer: Fagråd: Judith Kristin Asche med sin kunnskap er en viktig brikke i et fagråd. Rådet bør bestå 2 3 nøkkelpersoner med mange forbindelser/ kontakter, noen som kan ha innspill inn mot Helfo, noen som ser på fagtidsskrifter (bibliotek), Ruth Bernssen Bø med sine kontakter i inn og utland er en brikke i slikt fagråd. Nina Bråten har vært på virtuell trenings/behandlingskurs i Sverige, om balansetrening. Det er blitt mer forskning på balansetrening, med virtuell trening. God balanse er viktig spesielt for oss med EB. Mange muligheter innenfor treningsprogram. Samhandling Det jobbes med at en skal bli behandlet for symptomer/diagnoser ved innleggelse på sykehus. Målet er

4 at helsepersonell skal samarbeide på tvers av klinikkene/avdelingene for å behandle de som er inneliggende. Slik kan det reduseres i antall liggedøgn og innleggelser. Referent Bernssen Bø Runar Røsbekk Torunn Johansen Moland Møtt: Judith Kristin Asche, Kris Aaseth, Ingunn Storrø, Nedzada Orucevic, Kristin Larsen, Ruth Bernssen Bø Ikke møtt: Heidi Ellingsen Silseth Saksliste Orienteringssaker

5 a) Gave til foredragsholdere på møtene våre. Hvordan går det med den saken? Kris Aaseth sjekker med bedriften sjelden Navnet er «Eurora produkter», lager litt forskjellig keramikk m.m. De kan lage ting på bestilling «Aktivtetshuset Prinsen» i Oslo, tilbud for rusmisbrukere lager glasspynt/vinduspynt Kris Aaseth sjekker ut hva disse bedriftene kan tilby. b) Skyggerapportering til FN komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir har delegert oppgaven med å lage rapporten til FFO. Vi er høringsinstans. Frist for å levere rapporten til komiteen er sommeren Kan skrive innspill på FFO hjemmesider. Samarbeid med debra internationalt Judith Kristin Asche Judith Kristin Asche har et foredrag om tema på årsmøtet c) Revidering av nettsiden vår. Hva synes vi om den så langt? Judith Kristin Asche Overskrifter er ulike i form og farger bør være like ellers er sida fin.

6 d) Samling for sjeldne diagnoser i Norden. Helsinki september. Hva skjer her? Kris Aaseth SSD inviterer brukerorganisasjonene til å bli med. Det er plass til 3 representanter. e) Mulighet for lagring av debradata på dropboks. Ruth Bernssen Bø Saken utsatt Årsmøte september 2014 ved Quality hotell Gardermoen. Program. Påmelding: påminning facebook og debra nett side Fredag: Ankomst og middag Lørdag: Velkomst ved leder Judith Kristin Asche 1) Fra bidrag til blå, Om ingen i det offentlige kan ta dette, så snakker Kris Aaseth om tema 2) Skyggerapportering til FN komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Judith Kristin Asche 3) Video om en hanglidertur.

7 Judith Kristin Asche spør om lov til å vise denne på årsmøtet Stand: Polymem, Mølnlycke, Smith and Nephew og Kabi pharmacia kommer. Skinnies. Venter på svar. De er veldig interessert i å komme. De har ingen forhandler i Norge og er på leit etter et aktuelt firma. De vil delta på årsmøtet og ha møte med firma, når de først tar turen til Norge. Barneopplegg: Aktuelt under foredraget lørdag og årsmøtet søndag Leie ekstra rom, med aktiviteter for barna Utflukt på lørdag Kris Aaseth Flere alternativer prøvd, men er fullbooka. Kris Aaseth sjekker fleire utfluktsmuligheter i området. Middag kl 1900 Søndag: Årsmøte kl Fordeling av arbeids oppgaver under årsmøtehelgen. Møteledelse lørdag og søndag. Kris Aaseth er leder begge møtedagene Sende invitasjon til SSD, TAKO og RH.

8 Forslag til årsmøtesaker: 1) De siste årene har vi valgt å legge årsmøtene til sentrale knutepunkter. Hva mener årsmøtet om dette? 2) Fagråd for EB Styret hadde en diskusjon på hvordan vi skulle jobbe videre med et fagråd for EB. Da viste det seg at vi hadde ulike forventninger til fagrådet. Derfor ønsker vi nå å høre hvilke forventninger medlemmene våre har. Styret har følgende spørsmål til årsmøtet: a) Hva skal fagrådet for EB hjelpe oss med? b) Hvilke medlemmer bør fagrådet for EB bestå av? Legge ved linker til forskjellige fagrådsammensetninger 3) Brukersamling for SSD mars Har vi noe å spørre om? Se vedlegg (Er usikker på om vi skal ta det inn her eller lage en Kasse hvor folk kan legge spørsmålene sine. Eventuelt ha som informasjon lørdagen.) Orienteringssak eller diskusjon

9 4) Fra bidrag til blå. Paneldebatt etter foredraget lørdag. Åpne opp for alle spørsmål om saken Valgkomiteen er i gang. De som er på valg er: Leder Judith Kristin Asche, styremedlem: Ingunn Storrø og varamedlem: Heidi Ellingsen Silseth og nytt medlem til valgkomiteen Heidi Myrvang Judith Kristin Asche og Ingunn Storrø har sagt ja til å stille videre. Heidi Ellingsen Silseth stiller dessverre ikke videre. Valget flyttes litt opp på programmet Søknad om driftstilskudd fra Bufdir for Frist 15. september Kris Aaseth og Judith Kristin Asche leverer søknaden Innhold til debra nytt. Frist 20. august Årsmøtepapirer, program og påmelding Nytt fra SSD (senter for sjeldne diagnoser) påmelding og info om årsmøtet leder fast spalte om innsending av foto og lignende referat fra styremøtet noe fra facebooksiden vår? Møtedatoer 2014

10 september, styret samles i løpet av årsmøtet Søndag kl 9.00 samling av styret 2.desember kl Arbeidshelg 2015 blir januar Eventuelt Ruth Bernssen Bø Sekretær Møtt: Judith Kristin Asche, Kris Aaseth, Kristin Larsen, Ingunn Storrø, Ruth Bernssen Bø, Nedzada Orucevic Saksliste: Orienteringssaker

11 a) Styremedlemmer gjør likepersonsarbeid som vi ikke får synliggjort gjennom likepersonsarbeidet. Er det aktuelt å registrere også styremedlemmer og redaktør fro debra Nytt som likeperson? Antal likepersoner har betydning når Debra skal få poeng/støtte frå staten Nye likepersoner: Judith Kristin Asche Bente Bernssen Serigstad, med arbeidsfelt som redaktør for nettside og debra nytt b) Gave til foredragsholdere på møtene våre. Hvordan går det med den saken? Er det aktuelt med gavekort? Kris jobber videre med det. Kris Aaseth har kjøpt inn håndlagde krus fra den vernede bedriften Eurora, Kirkens bymisjon til 249 kr stk c) Mulighet for lagring av debradata på nett. Ruth Bernssen Bø sjekker. Ruth har sendt meg følgende forberedende informasjon, hun sjekker også Telenor. Online lagring er et rent lagringsområde på internett som viser som en vanlig mappe i Windows. Filstruktur, lagring, åpning og behandling av filer fungerer på akkurat sa

12 måte som om du skulle jobbet med hvilken som helst fil som er lagret direkte på datamaskinen din. Denne løsningen fungerer med at alle filene ligger på en sentral server hvor de synkroniseres med de enkelte maskinene. Brukerne har derfor også mulighet til å jobbe med filene når de ikke er på internett f.eks på hytta, på flyet eller i andre sammenhenger. I det maskinen da kommer på internett igjen synkroniseres filene automatisk mot den sentrale serveren. Innebygget i dette systemet så finnes også egne funksjoner for å gjenopprette filer som er slettet med et uhell, versjonskontroll, deling av filer mot eksterne aktører samt en del andre standard funksjoner. Løsningen har støtte for Windows, Mac, ipad/iphone og alle Android baserte telefoner/nettbrett. Den har også en webside løsning slik at det er mulighet for å logge seg på fra eksterne maskiner for å hente filer. Blir fakturert pr år for faktisk størrelse brukt. Opp til 5 GB 2400, Opp til 10 GB 3000, Opp til 20 GB 3600, Opp til 30 GB 4200, Opp til 40 GB 4800, Opp til 50 GB 5400, Osv..

13 Dropbox Telenor har ikke noe som passer til DEBRA sitt bruk Styret ber Ruth Bernssen Bø arbeide videre med alternativet Dropbox Skjema for registrering av likepersonsarbeid ilskuddsordningene%20for%20funksjonshemmedes%20organisas joner/nytt%20regelverk%20funksjonshemmedes%20organisasjo ner.pdf 7 og 19 Dokumentasjon av likepersoner, likepersonsaktiviteter og besøkstjenester Som dokumentasjon av likepersonsaktiviteter, jf. 11 bokstav d) og e)), kreves program og/eller beskrivelse av aktiviteten slik den ble gjennomført. Det må foreligge navn og adresse på den personen som har ledet den enkelte aktiviteten. Som dokumentasjon av likepersonsbesøkstjenester, jf. 11 bokstav f), kreves en oversikt over antall besøk kreves en

14 oversikt over antall besøk likepersonene har gjennomført. Det skal fremgå dato for besøkene. Oversikten må fylles ut, dateres og signeres av den likepersonen som har foretatt besøkene Som dokumentasjon av likepersoner, jf. 11 bokstav g) kreves en oversikt med navn og adresse på hver enkelt likeperson I grunnlagsåret_oversikten må dateres og signeres av styreleder eller daglig leder I organisasjonen, eller en annen person som styret har gitt fullmakt til å signere. 20 Dokumentasjon av likepersonstelefontjeneste og kontakttjeneste Som dokumentasjon av likepersonstelefontjeneste ogkontakttjeneste, jf. 11 bokstav h), småorganisasjonen vise hvordan de offentliggjør tilbudet, herunder gjennom brosjyrer, nettsider, medlemsblader etc. Aktivitet i 2014 danner grunnlaget for beløp/utbetaling 2016 All aktivitet må registreres Ingunn Storrø lager et rapportskjema

15 44.14 Møtedatoer 2014/15 Styremøte 8. november i Oslo Styremøte 2. desember kl utgår Arbeidshelg 2015 blir januar 2015 utsettes til mars Brukersamling SSD mars 2015 Debra International Congress, London september Eventuelt Likepersonene, sammen med Mediq arrangerer sårkurs i Oslo, 8. november 2014 Referent Ruth Bernssen Bø

16 Møtt: Ingunn Storrø, Ruth Bernssen Bø, Judith Kristin Asche, Kristin Sparby Larsen, Kris Aaseth Saksliste 46.14: Orienteringssaker a) Revidering av nettsiden vår. Hva synes vi om den så langt? Heter vi nå DEBRA Norge? Judith Kristin Asche DEBRA Norge er navnet b) Skjema for registrering av likepersonsarbeid. Ingunn Storrø Ingunn Storrø lager eit skjema 47.14: Lagring av debra data på icloud. Ruth Bernssen Bø Utsettes 48.14: Årsmøte September 2014 ved Quality hotell Gardermoen. Evaluering.

17 Godt årsmøte, bra interessant program. God rød tråd gjennom møte. Dato for årsmøtet endres til neste år, for å unngå høstferien 49.14: Likepersonssamling om sårbehandling på Vestlandet og i Nord Norge Stavanger: 24.jan 2015 Tromsø: 7. el 14. mars : Dato og emne for årsmøtet Bruke questback for å finne lokalisasjon? Dette året blir de nordiske land invitert. Forslag til emne: Virtuell trening, smertebehandling. Grunn og hjelpestønad eller oktober 2015 Kristin Sparby Larsen ser på muligheter i østlandsområdet : Styrehonorar. Har vi mulighet til å utbetale styrehonorar for 2014? Det er økonomi til å betale ut honnorar. Vedtak: Debra Norge utbetaler honnorar i henhold til det skattefri beløp.

18 52.14: Arrangere DEBRA International konferanse i 2017 el Lage arrangement komite. Komite: Kris Aaseth, Ruth Bernssen Bø, Judith Kristin Asche Ruth Bernssen Bø tar kontakt med Rainer Riedel, leder for Debra Intenational, for å få vite hva som forventes av det landet som arrangerer konferansen : Vedtekter/statutter for sponsorgave i året frå mediq bruke tid på statutter advokathjelp Hva vil vi bruke pengene til? Styremøte 22.mars Oslo, der styret arbeider med statutter : Innhold til debra nytt. Frist 30.november Leder

19 Informasjon fra HELFO ad blåresept Kristin S.Beckmann Dato for utskriving, konkret eksempel utskriving av resept, praktisk info Nytt fra SSD (senter for sjeldne diagnoser) Lajla Schulz Referat, bilder, protokoll og info om årsmøtehelgen. Ruth Bernssen Bø Virtuell trening Nina Braathen Kontaktinformasjon til Thomas, Smith and Nephew, Mölnlycke, PartnerMed Informasjon om Keragel, Marie Louise Little fast spalte om innsending av foto og lignende referat fra styremøter noe fra facebooksiden vår? Skinnies 55.14: Debra Internationalt møte i London hvem reiser? Info om dato i neste debra nytt 56.14: Arbeidshelg kva gjør vi med den? Styret samles i forbinnelse med brukersamlinga til SSD i mars 57.14: Dato for styremøter og andre arrangementer.

20 Styremøte 2.desember kl flyttes til 20. januar Sårkurs Stavanger invitasjon sendes ut snarest Arbeidshelg 2015 blir januar 2015 utsettes til mars Sårkurs/lokal samling Tromsø i mars 2015 Brukersamling SSD mars 2015 Debra International Congress, London september 2015 Årsmøtet 2015 i oktober? 58.14: Eventuelt DEBRA nytt: Ha med noe fra bandasjeklippeboka til Mølnlycke Ha med linker til guidelines (+ legge disse inn på nettsida og facebook) Referent Ruth Bernssen Bø Sekretær Returadresse:

21 Judith Kristin Asche Bruveien Stavanger Frist for innsending til neste debra nytt er 28. februar 2015 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013 debra-nytt Nr 1 MARS 2013 Leder Nå har vi nettopp kommet oss over fra den mørkeste og kaldeste tiden og det er like flott hver vår når naturen våkner til liv igjen. Ja, synes det blir kjekkere for hvert

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet. Den 8. januar var Kristin, Judith og Kris, alle fra styret i debra, på ett møte hos SSD. Møtet ble holdt etter initiativ fra Helsedirektoratet, og formålet var å bli informert om Helsedir. forslag til

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B Frist for innsendelse til neste debra nytt er 26. februar 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

DEBRA NYTT VÅREN 2009

DEBRA NYTT VÅREN 2009 DEBRA NYTT VÅREN 2009 Lederens hjørne mars 2009.03.18 Først vil jeg starte med å si at vi i styret beklager at det er lenge siden debra nytt har vært ute. Det har vært en del omstendigheter som har gjort

Detaljer

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle venner Jeg vil få takke for tilliten jeg har fått som nyvalgt leder for debra. Det er med ydmykhet og takknemlighet jeg går

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no

DEBRA NYTT. Nr 3 September 2011 ÅRSMØTE. Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT ÅRSMØTE Nr 3 September 2011 Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. november 2011 post@debra.no Lederens hjørne: Da

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 Lederen lille hjørne Kjære alle sammen, Ja nå står sommeren for døren og vi fikk jo en forsmak på den i påsken Nå er det flott solskinn, men blåser storm i kastene Må si j eg

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G.

Detaljer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer

NFBE`s Nyttårsbrev. Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler. Kjære NFBE-medlemmer NFBE`s Nyttårsbrev Desember 2006 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Morten Stensås, Fautgardvegen 11, 7234 Ler Kjære NFBE-medlemmer Hei alle sammen Jeg heter Morten Stensås og har nå sittet

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer