d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013"

Transkript

1 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013

2 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor arrangerte vi en samling for våre medlemmer i Nord Norge og i år prøver vi å lage et eller annet for de godt voksne medlemmene våre. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. I vår la debra international ut en video på youtube om behandling av eb i fremtiden og en om hva MSAP (medisinsk og rådgivende panel for debra) er og jobber med. Vi finner disse ved å søke på The Future of Treatments for Epidermolysis Bullosa (EB) og MSAP: DEBRA International's Medical & Scientific Advisory Panel. Brukersamlingen til Senter for sjeldne diagnoser som skal arrangeres i november vil ta for seg de utfordringene våre ungdommer i aldersgruppen har. Styret vil svært

3 gjerne han innspill om hvilke utfordringer våre ungdommer har. Det arbeides også med samlokalisering av kompetansesentre for sjeldne diagnoser. Se referat fra informasjonsmøtet. Årsmøtet i år blir oktober på Thon Hotel Airport i Gardermoen området. I år har vi invitert våre nordiske eb venner til det faglige programmet lørdag og vi håper at vi kan få utbytte av å være sammen. Søndag blir det årsmøte for debra Norge. Sett av helgen allerede nå Varme sommerhilsener fra Judith Kristin

4 Vi er ikke ivrige sydenfarere, og ferieturene våre går til Sverige ogrundt om i Norge. Vi har funnet ut at campingvogn er en fin måte for oss å feriere på. Her har vi alt pakket hele tiden, sengene oppredd og maten i kjøleskapet. Jeg synes det er så greit å ha alt bandasjeutstyr på sin plass. Jeg kan bare trekke ut en skillevegg og så har jeg mitt eget "stellerom". Når man er ekstra avhengig av rene toalettforhold, bra hygiene og en myk seng er det godt å vite at dette har man med seg med ei campingvogn på slep. Snart hekter vi på vogna og setter avgårde. Da ønsker vi alle en god sommer! Hilsen fra Jane Sjøstedt.

5 Etter invitasjon fra undertegnede, meldte to damer fra Debra Slovenia sin ankomst en iskald maidag. De vart innkvartert på Bø, Jæren, som en del av familien. Programmet for uken var å se en del av Sørvest landet, samt utveksle erfaringer om EB. De var både på Preikestolen, på Eigerøy fyr, på andre turer ved hav og hei, og ikke minst fikk de oppleve stemningen på nasjonaldagen vår. Debra Norge inviterte til en fagdag, med dette programmet: *Om bandasjer ved sykepleier Elisabeth Gabrielsen, Nor Engros *Lunsj på Egon, Stavanger *Polona Zakozek leder i Debra Slovenia og mor til gutt med EB, og Karmen Cuk, sykepleier for EB pasienter, orienterer om Debra Slovenia: De har 43 medlemmer, dette er både personer med eb, pårørende og helsepersonell Utgifter til bandasjer og utstyr blir dekket av forsikring og sponsorer De får låne rom til møter hos et grossistfirma som leverer bandasjemateriell Informasjonsmøte 2 gonger i året

6 De sender ut informasjon via e post og vanlig brev De har frivillige som går på besøk til eb pasienter, to gonger i måneden for å hjelpe til med det de trenger hjelp til Hjelper til med innkjøp av bandasjer o.l. og med utstyr Arrangerer utflukter o.l. *Orientering om arbeidet i Debra Norge *Judith Kristin Asche og Ruth Bernssen Bø snakker om sin eb, om produkt/bandasjer/ kremer/salver/ sko/fotsenger og annet som er til hjelp i hverdagen. Selv om vi bor i to helt ulike land, så finnes det mange likheter i hvordan vi tenker. Vi har et felles ønske om et faglig råd, der det er representanter fra de fagfelt vi trenger hjelp fra f.eks. lege, tannlege, ernæringsfysiolog, tannlege, plastisk kirurg, sosionom, sykepleier osv. Refr. Ruth Bernssen Bø

7 Debra Slovenija Motnica 3, SI-1236 Trzin gsm: Date: Rapport om EBWB utveksling mellom debra Norge og debra Slovenia mai 2013 To medlemmer fra DEBRA Slovenia, sykepleier Karmen Čuk og leder v foreningen Polona Zakošek, reiste til Norge mi 2013 etter å ha mottatt en hyggelig invitasjon fra Ruth Bernssen Bø og debra Norge. Målet var å starte en såkalt EB without borders exchange (utveksling om EB uten grenser), dette som resultat av et uoffisielt emne under debra international konferanse i Groeningen Karmen og jeg bodde hjemme hos den hyggelige og gjestfrie familien Bernssen Bø fra 14. til 21. mai og ble regnet som familiemedlemmer. Ruth og hennes datter Kari Anne, begge med EBS, delte sine erfaringer om det å leve med epidermolysis bullosa og demonstrerte hvordan de daglig stelte blemmer og sår. Det var interessant å høre og se hvordan Ruth brukte Gewohl krem for å redusere blemmedannelse på føttene. Hun demonstrerte sin prosedyre

8 under den flotte fjellturen til Preikestolen, som er en tur som krever utholdenhet og styrke selv for «friske» turgåere. Vi vil absolutt ta med oss denne erfaringen til Slovenia. Vi hadde et møte med debra Norge 16.mai, Første del av programmet hos grossisten Nor Engros. Sykepleier Elizabeth Gabrielsen viste og fortalte blant annet om bandasjer og fiksering som er tilgjengelige i Norge. Etter lunsj ble vi introdusert for noen av produktene som brukes av pesoner med EB og og hvordan og hvor de ble brukt, det ble også fortalt om hverdagslivet med EB i Norge. Judith Kristin Asche, leder i debra Norge, bruker elektrisk sykkel på kortere strekninger, en av fordelene er at hun lettere sykler opp bakker og får derved avlastet føttene. Judith lot meg prøve en liten tur og jeg kan herved bekrefte at det å sykle en elektrisk sykkel er enkelt og faktisk ganske gøy. Til slutt hadde vi en seksjon der vi presenterte debra foreningene for hverandre. Vi tok farvel og håpet på gjensyn under den internasjonale konferansen i Roma, september dette år.

9 Men oppholdet i Norge endte ikke der. Ruth og familien hennes hadde organisert fire nye flotte dager, der vi ble kjent med naturen, kulturen og tradisjonene i Sørvest Norge. Vi reiste hjem med nye erfaringer og ny informasjon som vi vil dele med medlemmene og vennene våre. Vi sitter igjen med fantastiske minner fra Bernssen Bø familien, Nærbø og Norge. Tusen, tusen takk, Ruth Bernssen Bø! Polona Zakošek President Debra Slovenia Association Debra Slovenia Association IBAN: , SKB Banka d.d., Ljubljana Her kan du lesa originalen på engelsk: international.org/debra/services formember groups/mentoring service/norway slovenia.html

10 Vi vet at barn med en sjelden diagnose ofte blir overbeskyttet, og at foreldre kan trenge støtte og hjelp i det å gi slipp og overlate mer og mer ansvar til barnet selv. Senter for sjeldne diagnoser er opptatt av kunnskapsoverføring. Det at for eksempel barn har alderstilpasset kunnskap om sin egen diagnose er viktig. På veien til modning og mestring er slik kunnskap uvurderlig. Senteret arrangerer i slutten av mai et kurs om ansvarsoverføring for foreldre og barn. Kurset vil blant annet omhandle de ovennevnte temaene. Barnas alder er år. Dette kurset er fullt. Årets brukersamling arrangeres i Oslo den 8. og 9. november. Behovene til personer i aldersgruppen år vil være sentrale tema. Det er bra dersom en av foreningens representanter til denne samlingen er i denne aldersgruppen. Senteret ønsker Debras lesere en god sommer! For SSD Nina Rambæk

11 Fra ble det en endring i loven slik at det er kommunens ansvar å dekke kostnadene til bandasjemateriell der det er hjemmesykepleien som utfører sårstell hos pasienter. Tidligere var det HELFO som er dekket disse kostnadene. Dette har ført til at kommuner med pasienter med alvorlige hudsykdommer har fått store utgifter. HELFO har derfor gitt fritak fra denne nye loven til flere pasientgrupper, også for de som har Epidermolysis Bullosa (EB). Det vil si at HELFO skal dekke kostnadene til bandasjemateriell, selv om det er hjemmesykepleien som utfører sårstellet. Flere av medlemmene våre har automatisk fått brev fra HELFO om denne regelen, med kopi sendt til kommunens helseavdeling. Hvis en ikke har fått et slik vedtak kan en kontakte sitt HELFO kontor å få et slik vedtak tilsendt hjem. HELFO har også en nettside:www.helfo.no. Der kan man også se hvilket HELFO kontor man hører til.

12 Ved omsorg for kronisk syke barn: Minner her om at dere som har omsorg for barn med Epidermolysis Bullosa kan ha rett til tillegg av stønadsdager. NAV har skjema som må fylles ut legen for å få søkt om dette. Da får man en forhåndsgodkjenning på disse ekstra dagene. Hver av foreldrene kan få rett til 20 stønadsdager. Dette gjelder selv om barnet er over 12 år. Arbeidsgiver betaler ut omsorgspengene, men Nav betaler når det går over 10 dager. Disse omsorgspengene regnes ut på samme måte som sykepenger. Det lokale NAV kontoret kan veilede i saksgangen, eller en kan få hjelp av sosionom. NAV har nettside der man kan få mer informasjon om omsorgspenger og andre ytelser: NAV.no. Reise utenlands? Behov for å ta med medisiner? Regelverket som gjelder når en reisende har behov for å medbringe legemidler til personlig bruk ved opphold i utlandet, vil være noe forskjellig fra land til land. Landene som deltar i Schengen samarbeidet har imidlertid blitt enige om felles bestemmelser som gjelder visse sovemidler,

13 beroligende midler og sterke smertestillende legemidler. Legemiddelsiden.no har mer informasjon eller sjekk med din fastlege. Apoteket kan også gi noe informasjon. Når man har med seg reseptpliktige legemidler til sitt personlige bruk på reiser til utlandet, bør en alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er den rettmessige eier av legemidlene. Ved passering av den norske grense vil for eksempel legeerklæring, kopi av resept eller originalemballasjen fra det norske apoteket kunne tjene som dokumentasjon på eierskapet. Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten.

14 Av Ingunn Storrø Helse og omsorgsdepartementet besluttet i mars 2012 å etablere en nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger. Ansvaret ble lagt til Helse Sør Øst, som igjen ba Oslo Universitietssykehus (ved kvinne og barn klinikken) gjennomføre prosjektet. Man skal altså samorganisere de eksisterende ti nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger. Endelig organisering gjennomføres senest 1. januar Det er dannet en prosjektgruppe med fire brukerrepresentanter og 10 senterledere, som skal gi innspill til bedre kvalitet på tjeneste ne gjennom:

15 Styrket brukermedvirkning Synliggjøring av sjeldenfeltet Enklere tilgjengelighet Ivareta grupper som ikke har et kompetansesenter i dag Styrket faglig samarbeid mellom enhetene/dagens kompetansesentre Mer effektiv utnyttelse av ressursene Prosjektets oppgave er å foreslå hvordan Nasjonal kompetansetjeneste kan arbeide for å nå disse målene. De arbeider nå med å gi kompetansetjenesten et klart mandat. Brukerrepresentantene kommer fra henholdsvis Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner ( (SAFO).

16 Hva betyr dette for oss med EB? Epidermolysis Bullosa har ikke et eget nasjonalt kompetansesenter, men vi får tilbud via Senter for sjeldne diagnoser (SSD) som altså er ett av de ti nasjonale kompetansesentre. Senter for sjeldne diagnoser (og de andre ni sentrene) skal gi samme tilbud som før, på samme sted som i dag, med samme direkte ledelseslinje. Problemet er at det sjeldne er for lite synlig i dag og man blir ikke ivaretatt i det vanlige behandlingsapparatet. Målet med denne samorganiseringen er derfor å styrke sjeldenfeltet. Fagfolk (og evt. brukere) vet sjelden hvor man skal henvende seg. Det er mulig at dette kan bli bedre med én nasjonal kompetansetjeneste (ett telefonnummer, én webside etc.). I tillegg kan sjeldenfeltet snakke med én stemme i forhold til f.eks. NAV, helsedirektoratet og helsedepartementet.

17 Selv om det sies at pasientgrupper ikke skal miste sitt tilbud, men at tilbudene skal bli mer synlige og tilgjengelige, loves det også tilbud til nye grupper og en mer effetiv bruk av ressursene. Dette innebærer en omfordeling av ressursene. Om dette vil potensielt styrke eller svekke SSD i det lange løp er for tidlig å si. For mer informasjon, se prosjektets hjemmeside eller send en mail til Ingunn Storrø (kontaktinfo under): kompetansetjeneste for sjeldne tilstander.aspx Gamle tradisjonelle 17. mai leikar vart heima i hagen hjå Ruth Informasjonen er basert på et informasjonsmøte om ny kompetansetjeneste for sjeldne tilstander som ble holdt i FFOs lokaler i Oslo, 24.mai deltakere var tilstede, fra 11 organisasjoner.

18 Prosjektleder Odd Bakken og Stein Arne Aksnes (sekretariat) for prosjekt for etablering av ny kompetansetjeneste informerte om samorganiseringen så langt. FFOs brukerrepresentanter (Rebecca Tvedt Skarberg og Ann Iren Kjønnøy) kommenterte Spørsmål og kommentarer fra salen Ingunn Storrø deltok på vegne av debra Prosjektet ønsker innspill Om du har kommentarer/innspill send gjerne disse til Ingunn Storrø så vi kan samordne alle innspilll fra debra.

19 Desse møtte: Judith Kristin Asche, Kris Aaseth, Ingunn Storrø, Anne Marit Hansen, Kristin Sparby, Ruth Bernssen Bø saksliste Orienteringssaker a) Søknad om tilskudd til debra fra Barne, ungdoms og familiedirektoratet Kris Aaseth og Judith Kristin Asche Regnskapet ligg hos regnskapsføreren, søknadspapira er klar. Ei rekning frå hotellet i Tromsø mangler for at alt skal bli ferdig. Vi søker om 14 dagers utsettelse, på søknadsfristen. I 2013 får vi til drift og til likemanns arbeid b) Program for besøket fra debra Slovenia mai Ruth Bernssen Bø orienterte om halvdagsprogrammet. c) En sjelden dag Judith Kristin Asche Ingen frå Debra kunne delta d) Kurs for likemenn i regi av FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Alle papir er sendt inn, men Debra har ikkje fått krav om kontingent Kris tek kontakt med FFO Sender ut invitasjon på ny til likemenn, debra dekker konferanseavgift, min

20 e) Mulighet for lagring av debradata på Kris Aaseth Kris har ikkje fått undersøkt dette ser på dette Årsmøte oktober Ruth Bernssen Bø og Kris Aaseth har sett på og valgt ut eit hotell Rica hotell, Gardermoen, og arbeider no videre på programmet Hvem reiser til debra International Congress i Roma september 2013? Ingen medlemmer har meldt sin interesse til å delta. Judith Kristin Asche, Ingunn Storrø og Ruth Bernssen Bø har lyst å reise. Kris Aaseth ser på økonomien til debra sender eventuelt alle tre Likemannssamling for seniorer 2013 Eva Sørum Østbye har sagt seg villig til å vera med å arrangera denne. Kris Aaseth tek kontakt med Torunn Moland Johansen for å høyra om ho og kan delta i dette arbeidet Nordisk møte i vår ved Malin Netz Har ikkje høyrt noko meir om dette. Kris Aaseth sjekker med Malin Netz, Sverige.

21 20.13 Huskeliste for årsmøtesamlinger. Kris Aaseth Kris Aaseth held på med å utarbeide denne lista, gjer det parallelt med planleggjing av årets årsmøte Høringsutkastet til nytt tilskuddsregelverk. Denne finner vi på (Forside > Tilskuddsforvaltning (ligger under forvaltning) > Høring nytt tilskuddsregelverk) Hva skjer? Foreløpig veit vi ikkje noko Vanlegvis høyrer ein ikkje noko meir, før dette eventuelt er vedtatt. Dette kan ta tid Innhold til debra nytt Siste utgave innehaldt mykjereferat vi må fortsette å være aktive og sende stoff til Bente. Ønskjer vi at eit bestemt medlem skal bidra med noko, må denne spørres direkte Revidering av nettsiden vår Vi ønskjer å endre layout, og lage ei lett forståeleg nettside. Kris Aaseth ser vidare på dette.

22 24.13 Møtedatoer juni kl august, kl oktober, styret samlast i løpet av årsmøtet 10.desember kl Sakslista sendes til Bente så ho kan leggja den på nettsida Eventuelt Referent Ruth Bernssen Bø

23 Her finner man sømløse klær. De kan nå sende varer til heile verden.

24 Har du bilder, historier eller annet fra debra samlinger, kurs og lignende? Har du bilder så send dem til Eva som skal samle minnene våre, slik at vi kan ta dem fram og mimre. Hun har fått noen bilder, men vil ha enda flere, så ikke nøl med å sende henne bilder, historier eller annet. Bilder dere ønsker å ha selv kan vi/dere selvfølgelig ta kopi av, men det viktigste dere må gjøre er å skrive HVOR NÅR HVEM på bildene. Lurer dere på noe så tar jeg gjerne en prat på telefonen. Ser fram til å få massevis av tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Eva Sørum Østbye Kontaktinformasjon: Eva S. Østby MAIL: Haskollvegen 31 Tlf: Lier Mobil:

25 Årets møte blir av en litt annen karakter enn tidligere, med kurs/foredrag lørdag og debra Norges årsmøte på søndag. Vi har invitert våre søsterorganisasjoner fra de øvrige nordiske landene til å delta, i tillegg så har vi invitert dansker vi kjenner med EB. Foredragsprogrammet er ikke endelig fastlagt, men temaene blir som satt opp i programmet for lørdag. Tidspunktene vil komme senere. Egenandel voksne Kr. 200, Barn under 16 Kr. 100,

26 Program : Fredag 18. oktober Ankomst i løpet av ettermiddagen kl: 19:00 Felles middag Lørdag 19. oktober Velkommen Foredrag : Hva med søsken i en familie med en sjelden diagnose? Info :Botox mer enn kosmetikk Info :Referat fra debra Int. Møtet i Roma Foredrag: Kommunikasjon om diagnosen Info : Polymem/Mølnlycke Info : Sømløse klær KL 19:00 Felles middag og dans til langt ut på morgenkvisten. Søndag 20. oktober Kl 10:00 Årsmøte for debra Norge Ca. kl. 13:00 Lunsj Vel hjem

27 NAVN: ROM: DOBBELTROM: ENKELTROM: FAMILIEROM : (Dersom hotellet ikke har flere familierom vil 2 dobbeltrom bli tildelt) Spesielle behov/dietter: Ankomst : Avreise : Middag fredag kveld : Ja: Nei: Lunsj søndag: Ja: Nei: Påmelding sendes til adressen nedenfor innen 15. september debra Norge Co. Kris Aaseth Søndre Sætrevei Sætre E post : nett.no

28 Returadresse: Judith Kristin Asche Bruveien Stavanger Frist for innsending til neste debra nytt er 1. september 2013 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre