Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord 2011-2013"

Transkript

1 Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord

2 Innledning Som et ledd i Folkehøgskolen 69 0 Nord sin målsetning for å fremme vekst og utvikling for alle skolens elever gjennom skoleåret, er det viktig med fokus på en bærekraftig utvikling, også etter at skoleåret er over. I denne forbindelse har personalet ved skolen utarbeidet en felles plan for å kunne arbeide mer strukturert og målrettet med rådgivning ved skolen. Inspirasjon og vegvisere i denne prosessen har bl.a vært New Page i Bergen, Nasjonalt rådgiverforum, Balsfjord kommune og ulike ressurspersoner. Rådgiving og karriereveiledning defineres vidt i denne planen, og tar sikte på å være et verktøy for personalet ved skolen for å gi elevene et mer helhetlig tilbud, der hele mennesket kommer i fokus. Planen er forpliktende for hele personalet ved skolen Bakgrunn Behovet for rådgivning og veiledning i dagens samfunn virker større enn det var for bare noen få år tilbake. Mange vil hevde at det er vanskeligere å være menneske i dag, og viser til økning av familieoppløsning, overgrep, økende sosiale og emosjonelle problemer, og stoffmisbruk. Det er et økende krav til hvordan vi vil leve, både materielt og psykisk. Det er mindre akseptert å holde ut i vanskelige forhold. At det er flere valgmuligheter, kan gjøre livet mer komplisert. Elevene trenger derfor tid med en som kan råde og veilede dem i egen livssituasjon, og synliggjøre mål for karriere og utdanning. En som kan hjelpe dem å sortere og tolke signaler fra foreldre, medelever og andre om hvilke muligheter de faktisk har. Mål Mange ungdommer er usikre på sine utdannings og yrkesvalg. Internettsider, utdanningsmesser og brosjyrer er ikke alltid til hjelp når elevene skal finne ut hva de vil bli. Elevene trenger kvalifisert veiledning og oppfølging over tid for å kunne bli tryggere på valg av eget utdannings eller karriereløp. Et av hovedmålene for Folkehøgskolen 69 0 Nord er at ansatte ved skolen i størst mulig grad skal bidra til at verden, verdivalg og muligheter skal bli mer forståelige og oversiktlige for elevene. Dette er et felles ansvar for alle ansatte ved Folkehøgskolen 69 0 Nord. Byggesteiner og verktøy i dette arbeidet skal bl.a. være skolens verdigrunnlag, og skolens Rådgivningsplan. 2

3 Gjennom folkehøgskoleåret kommer ansatte tett på elevene, og elevene blir sett både faglig, sosialt og mentalt på en helt annen måte en de fleste er vant til. Det at elevene bor på internat og må ta ansvar for områder som matlaging, hundegårdsvakt, rengjøring og forholde seg til å dele rom, bad og felles arealer med andre medelever gjør at mange utfordres på områder de ikke har blitt utfordret på tidligere. Elevene må i tillegg lære seg å fungere som en gruppe på tur, bo i trange telt sammen, slite sammen og etter hvert erfare en felles historie av samhandling og felles opplevelser. Ved at ansatte kommer såpass tett på elevene gir dette store muligheter for å gå inn og veilede elevene på en dypere og mer omfattende måte i forhold til verdier, muligheter og valg for framtiden, enn vanlig tradisjonell rådgivning. Nøkkelord i dette arbeidet er relasjonsbygging, tillit og respekt. Ved å møte elevene på ulike arenaer kan veiledere ved skolen være med på å vise veg i forhold til elevens livssituasjon, fokusere på grunnleggende verdier og elevens framtid og muligheter, og derved gjøre elevene tryggere på egne valg. Fokus på verdier, utvikling av sosial kompetanse, selvinnsikt og dannelse og tanker om framtida går dermed hånd i hånd gjennom skoleåret. Målet for skolens rådgivningsplan er at verdivalg, veiledning og drømmer om framtida skal være en naturlig del av det daglige arbeidet ved skolen. 3

4 Individuell oppfølging Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord Personalet ved Folkehøgskolen 69 0 Nord legger stor vekt på å følge opp ungdommene en og en gjennom kontaktlærer og øvrig personale. Oppfølgingen følger en fempunkts plan, og arbeidet starter fra første skoledag i høstsemesteret Fase 1: Her er det kontakt og med studentene som står i fokus, og hovedoppgaven for veileder er å skape en sterk relasjon til ungdommen. I denne fasen er det viktig å lukke øynene for alt man har lyst til å begynne å plukke på. Elevene må følge regler og rutiner på skolen, men vi bør søke å leve i nuet med elevene og sikre at mestring og positivitet preger hverdagen deres. Man skal stort sett fokusere på aktiviteter og positive opplevelser. Dette tar tid, og veileder må regne med å bruke minst et par måneder på å bygge opp denne relasjonen og den er helt avgjørende for det videre arbeidet. Uten en god relasjon så klarer man ikke å påvirke eleven eller hjelpe til å endre kursen på livet til dem som trenger dette. Fase 2: Etter å ha etablert en tett og sterk relasjon som er avgjørende for fortsatt oppfølging er det på tide å gå videre. Neste fase går på å kartlegge. Bakgrunnen til vedkommende nøstes opp og hva slags behov eleven har. Mye baseres på elevenes egen fortelling, ettersom informasjonen fra andre ofte er mangelfull. Er relasjonen god nok vil eleven fortelle sannheten. Fase 3: Dette er den vanskeligste fasen. Nå skal eleven bevisstgjøres i forhold til det vedkommende har gjort tidligere i livet. Og det skal jobbes med å rydde opp i fortiden for de som trenger dette. Veilederen som rollemodell er her helt sentral. Fase 4: Endring og nyetablering. Her skal eleven igjen selvstendiggjøres, ansvaret blir flyttet tilbake til den enkelte og eleven som selv må ta ansvar for viderevalg for livet etter skoleåret. Veiledning i forhold til grunnleggende verdier, fritidsaktiviteter, nye nettverk og venner og ikke minst utdanning og arbeid. Fase 5: Gradvis dempe kontakt, selvstendiggjøring fortsetter. Ansvarliggjøring Et viktig element å ta med seg i arbeid med elevene er å ansvarlig gjøre dem for sine handlinger. Vi bør snakke sammen som voksne mennesker og få eleven til å ta helt konkrete valg. Mange og gode spørsmål uten for mange svar fra veileder er viktige i denne fasen; Hvordan vil du bli husket? Hvordan ser fremtiden ut for deg om 10 år? Ønsker du å være som et blad for vinden, eller være helten i boka om ditt eget liv? Og hva må til for å komme dit? 4

5 Motivasjon Tanker Feedback Minner Gjør Selvinnsikt Meninger Handlinger Repetisjon Vaner/kultur Er Holdninger Verdier Bakteppet for hele pyramiden er basert på følelser. Elevene må ha trygge følelser. Har elevene mye negative tanker og følelser vil det resultere i at de lever i nuet og ikke kan se annet enn her og nå. Da nytter det ikke å snakke om framtid eller fortid og visjoner. Begynner eleven å snakke om fortid, er han også klar til å snakke om framtid. Feedback fra omgivelsene er hvordan verden opplever oss. Denne tilbakemeldingen kan gi økt selvinnsikt og ved hjelp av dette kan vi selv justere vår atferd hvis vi ønsker det. I arbeidet med eleven med hjelp av denne pyramiden som et verktøy må vi i første omgang møte eleven der de er i dag. For mange blir det første steget og tvinge fram en mening eller en fysisk handling. Dette går på de fire første stegene i pyramiden. Ved hjelp av mange repetisjoner, kan man jobbe dypere ned for å endre vaner, holdninger og verdier. Et hovedmål i dette arbeidet bør være at ungdommene får egne meninger om hva de vil gjøre videre og at de tar noen konkrete valg for å oppfylle dette. 5

6 Fra vondt til verre - til det bedre! Bra Likegyldighet Kjeller En ungdom som har kommet i et stadium av likegyldighet må gå veien tilbake om kjelleren, for at ting skal bli til det bedre. Når enkelte belastede elever begynner på denne tunge veien tilbake kan et tegn på at prosessen er i gang være verbal og fysisk aggresjon. Mange feiltolker dette som at ungdommen sliter enda mer enn tidligere og mange begynner å gi opp og gi en hjelpende hånd. Det er viktig i skolesammenheng å la ungdommene gå gjennom denne prosessen og være støttende i stedet for å gi for mange negative tilbakemeldinger som f.eks irettesettelser og flere krav. 6

7 Verktøy - 3D: (Se eget hefte) - Individuelle oppfølgings samtaler: Hvem skal jeg være? Hvordan vil jeg bli husket? Hvor er jeg om 10 år? Flere spørsmål og færre svar Mobilisere tankekraft og kritisk refleksjon. - Besøke Utdanningsmessa i Tromsø - Eksterne forelesere fra Høyskoler og Universitetet + andre aktuelle inspirerende forelesere som kan motivere og gi innspill for valg senere i livet - Elevpraksis i uke 10 og 11. Samarbeid med Finnmarksløpet og tilstrebe praksis i friluftsrelaterte yrker eller områder. Skolen utarbeider en praksisbank som hjelp til å velge praksisplass. Mål for denne Banken er å kvalitetssikre og forankre elevpraksisen i skolen fag og verdigrunnlag. - Obligatorisk praksisrapport m/logg, forventninger og mål for praksisperioden. Individuelt framlegg av elevene i plenum, alternativt walking galleri - Rollespill; Hvordan vil du at et samfunn skal se ut hvis du kan velge, og ikke vet hvilken rolle du vil få i det? (Om du er fattig eller rik, syk eller frisk) - Verdensspillet / verdenskafé - Sikre at alle elevene ved skolen har søkt opptak på andre utdannings institusjoner innen gjeldende frister, eller har en plan for neste år. - Etablere ulike elevbedrifter i forhold til åpen dag, revy etc. 7

8 Relevante linker Utdanning.no Samler nettressurser om utdanning i Norge. velgriktig.no Nettside fra kunnskapsdepartementet vilbli.no Test hvilket videregående program du passer til Muligheter.no Oppdateres daglig om utdanning, jobb, karriere og etterutdanning/spesialisering Yrkesvalgprogrammer fra NAV interessetest, veivalg og Akademia NHO ung sine jobbsider Om yrker, arbeidsliv og talenter Aftenpostens nettside om jobb og studier Næringslivet rundt deg Interaktiv yrkesguide 8

9 Tids- og aktivitetsplan Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord August/ September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai -Bygge relasjoner, (fortsetter gjennom hele skoleåret) - Gode samtaler på tur og rundt bålet (fortsetter gjennom hele skoleåret) - Åpen dag som elevbedrift -Elevsamtaler /utdanningsveilednings samtale - Bruk av relevante nettsider Rollespill - 3D veiledning - Utdanningsmessa - Besøk fra Høyskole/Universitet - Veiledning for utarbeidelse av CV - Bruk av relevante nettsider - Elevsamtaler /utdanningsveilednings samtale. - Søke om skoleplass for elever under 18 år. - Elevpraksis - Framlegg praksisrapport -Søknader høgskole og universitet -Revy som elevbedrift Evaluering Planen gjelder for perioden Evaluering av planen og rådgivningsarbeidet ved skolen gjøres som et ledd i etterarbeidet etter skoleslutt hvert skoleår. 9

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall

Foreldrene avgjørende i kampen mot frafall Av Hanne Magnussen I denne artikkelen har jeg lyst til å adressere frafallsproblematikken ved å sette søkelyset utenfor selve utdanningsinstitusjonene. Utallige mediedebatter, rapporter og undersøkelser

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Riktige valg krever riktig veiledning. Et helhetlig syn på skolens Utdannings- og yrkesveiledning Av Gry Eilen Bakke

Riktige valg krever riktig veiledning. Et helhetlig syn på skolens Utdannings- og yrkesveiledning Av Gry Eilen Bakke Riktige valg krever riktig veiledning Et helhetlig syn på skolens Utdannings- og yrkesveiledning Av Gry Eilen Bakke 1. Å ta valg Det å ta et utdannings- og yrkesvalg, er det første store valget elevene

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer