Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal"

Transkript

1 Vandvik Forskn.konferanse SI 12 Sept 2012 Hvordan sikre at omsorg nytter mer enn det skader gjennom Kunnskapsesenterets innovasjon og forskning? nye PPT-mal

2 Definisjon Telemedisin: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale via systemer som gir umiddelbar tilgang til ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten eller relevant informasjon er geografisk plassert." 9/21/2012 2

3 Alle er så treige.hva venter vi på? 9/21/2012 3

4 Agenda Telemonitorering ved hjertesvikt, mer nytte enn skade? Hvordan finne pålitelige svar på slike spørsmål gjennom ny metodikk og verktøy? Hvordan vurdere kvalitet på dokumentasjonen? Hvordan lage råd og anbefalinger i retningslinjer? Implikasjoner for arbeid med innovasjon, forskning og kvalitetsforbedring i omsorgs-sektoren 9/21/2012 4

5 Bad Medicine, den sanne medisinske historie September 21,

6 Medisinsk høyteknologisk utstyr: Bonanza 9/21/2012 6

7 Gratis bok til deg, September 21,

8 Kunnskapsbasert praksis: Fra spm til svar Telemedisin for hjertesvikt Sette ut i praksis, evaluere Formulere spørsmål Vurdere kunnskapen Applisere opp mot erfaring, anbefalingen verdier og i møtet med preferanser enkeltpasienter Søke etter litteratur - lete! Kunnskapsbasert Kritisk vurdere retningslinje forskningsbasert eller prosedyre kunnskap September 21,

9 Formulering av presist spørsmål (PICO) Patient Intervention Control Outcome Telemedisin ved kronisk hjertesvikt? September 21,

10 Svar i løpet av sekunder, i kunnskapspyramiden 9/21/

11 Noen råd og anbefalinger der ute? 9/21/

12 Cochrane systematisk oversikt 2010 Authors conclusions Structured telephone support and telemonitoring are effective in reducing the risk of all-causemortality and CHFrelated hospitalisations in patients with CHF; they improve quality of life, reduce costs, and evidence-based prescribing. 9/21/

13 Flere systematiske oversikter Conclusions: Most systematic reviews addressing the impact of real-time telehealth, just as the original studies that they reviewed, had low methodological quality. This absence of evidence of effect does not mean that telehealth is ineffective. It may illustrate that many researchers and policy makers lack the methodological support and resources needed to design and conduct valid, precise, and relevant studies. 9/21/

14 Systematisk oversikt Conclusions and Implications for Decision- or Policy-Making Overall, the quantity and quality of studies comparing telecardiology consultation programs to usual care were low. In many studies, the patients in the telehealth and control groups were not equivalent, raising concerns about selection bias. One study was conducted in Canada, and the generalizability of the findings of economic studies that are conducted outside Canada is limited. The literature suggests that the implementation of clinic- or hospital-based telecardiology programs is feasible in communities with limited access to cardiovascular specialists. Because of the limitations of the evidence, conclusions about diagnostic accuracy or impact on patient outcomes cannot be made. 9/21/

15 Største randomiserte studien så langt 9/21/

16 Telemedisin blant de eldste og sykeste 9/21/

17 Asthma, hjelper telemedisin? We included 21 trials in this review. The 21 included studies investigated a range of technologies aiming to support the provision of care from a distance. These included: telephone (n = 9); video-conferencing (n = 2); Internet (n = 2); other networked communications (n = 6); text Short Messaging Service (n = 1); or a combination of text and Internet (n = 1). Meta-analysis showed that these interventions did not result in clinically important improvements in asthma quality of life (minimum clinically important difference = 0.5): mean difference in Juniper's Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) 0.08 (95% CI 0.01 to 0.16). Telehealthcare for asthma resulted in a non-significant increase in the odds of emergency department visits over a 12-month period: OR 1.16 (95% CI 0.52 to 2.58). There was, however, a significant reduction in 9/21/ hospitalisations over a 12-month period: OR 0.21 (95% CI 0.07 to 0.61), h ff b i k d i l i h h

18 Så burde vi anbefale telemedisin? Hvordan lager man råd og anbefalinger for fagfolk i 2012? Definition Clinical Practice Guidelines are statements that include recommendations intended to optimize patient care. They are informed by a systematic review of evidence and an assessment of the benefits and harms of alternative care options Institute of Medicine, USA 2011 Kunnskapsbasert retningslinje? Kunnskapsbasert fagprosedyre? 9/21/

19 Verden før GRADE: Ulike graderingssystemer for kvalitet på dokumentasjonen 9/21/

20 Fra dokumentasjon til anbefaling For eksempel: Anti-viral behandling ved Hepatitt C? P: In patients with acute hepatitis C I : Should anti-viral treatment be used C: Compared to no treatment O: To achieve viral clearance? 20

21 9/21/

22 60+ retningslinjeorganisasjoner er med

23 GRADE bygger ut vurdering kvalitet dokumentasjon (=tiltro til effektestimater) Failure of blinding Methodological limitations Allocation concealment Risk of bias Losses to follow-up Incomplete reporting Inconsistency of results Imprecision of results Indirectness of evidence Publication bias 23

24 GRADE definerer kvalitet på dokumentasjonen 9/21/

25 Diamantjakt: Hva forteller resultatene og hva påvirker din tiltro til effektestimatene? 9/21/

26 Men hvordan gå fra dokumentasjon til anbefaling? Hva inngår i vurderingen? 9/21/

27 GRADE defines the strength of recommendation as follows: The strength of a recommendation reflects the extent to which we can, across the range of patients for whom the recommendations are intended, be confident that desirable effects of a management strategy outweigh undesirable effects. Strong or weak recommendations Most recommendations will be weak (conditional)

28 Kunnskapsbasert praksis: Fra spm til svar Telemedisin for hjertesvikt Sette ut i praksis, evaluere Formulere spørsmål Vurdere kunnskapen Applisere opp mot erfaring, anbefalingen verdier og i møtet med preferanser enkeltpasienter Søke etter litteratur - lete! Hva Kritisk burde vurdere vi anbefale? forskningsbasert The jury is kunnskap out. September 21,

29 Veien videre: Integrering kunnskapsbasert praksis, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 9/21/

30 Oppsummert Innovasjon i omsorg? Telemedisin? Ja takk dersom vi kan dokumentere at vi gjør mer nytte enn skade! Ny metodikk for vurdering kvalitet dokumentasjon og utvikling anbefalinger i retningslinjer (GRADE) Store implikasjoner også for omsorgssektoren! 9/21/

31 Kunnskapsbaserte retningslinjer bør og kan lages med GRADE metodikk ACCP Antithrombotic 9 (AT9) 600 anbefalinger, inkludert nye legemidler 128 paneldeltakere, 2 års arbeid Ingen i verden bør duplisere arbeidet Forskningslab for bedre metoder Håndterer interessekonflikter Eksplisitt vurdering verdier og preferanser Publisert i CHEST Februar 2012 Ingen i verden burde duplisere AT9 Må fungere som verktøy i praksis 9/21/

32 GRADE facilitates development of high quality evidence-based practice guidelines, but Are GRADE Guidelines Available, useful and understandable for clinicians? Suited for integration into EMRs, EBM textbooks and adaptation? Sufficiently up to date? Facilitating shared decisions? How make GRADE irresistible? For clinicians and patients, and developers We need 9/21/2012

33 Forskningsprogram for ny generasjon retningslinjer for klinikere og verktøy for pasientmedvirkning FAGLIG RETNINGSLINJE Digitalt forfatterverktøy DECIDE WP1: EU prosjekt i 12 land PLUGGED IN: Ph.D Linn Brandt SI SNAP IT: Ph.D Annette Kristiansen SI SHARE IT: Søker SI om 2 Ph.D feb 2012 Adaptasjon nasjonalt og lokalt XML 5 Verktøy for pasienter (og leger) På nett og som App Integrert i pasientjournal I faglige oppslagsverk (NEL, UpToDate etc)

34 SNAP IT: Nye norske retningslinjer for antitrombotisk behandling publiseres høsten 2012, basert på ACCP AT9 9/21/

35 Foretaksprosjektet, en kilde for deg Helse Øst 2005: Støtte kunnskapsbasert praksis? Samarbeid Kunnskapssenteret og SI Strategi HSØ 2010 Rapport 2011: Oversikt eksisterende systemer og verktøy Forslag til rammeverk for kunnskapsbasert praksis 35

36 Formulate question Select outcomes Rate importance Outcomes across studies Create evidence profile with GRADEpro Rate quality of evidence for each outcome P I C O Outcome Outcome Outcome Outcome Critica l Critica l Important Notimportant High Moderate Low Very low Systematic review Summary of findings & estimate of effect for each outcome Guideline development Formulate recommendations: For or against (direction) Strong or weak/conditional (strength) By considering: Quality of evidence Balance benefits/harms Values and preferences Revise if necessary by considering: Resource use (cost) Grade overall quality of evidence across outcomes We recommend using We suggest using We recommend against using We suggest against using Illustration from Holger Schunemann and Yngve Falck Ytter

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft

Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 12 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Kreftrisiko ved folsyretilskudd

Kreftrisiko ved folsyretilskudd Kreftrisiko ved folsyretilskudd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 25 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte

Detaljer

Implementering av ny praksis en. utfordring Hva virker?

Implementering av ny praksis en. utfordring Hva virker? Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst 6. og 7.mars 2013 Implementering av ny praksis en Kunnskapsesenterets nye PPT-mal utfordring Hva virker? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Plan

Detaljer

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret nr 15 2014 Oversikt over systematiske oversikter Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

og ved innleggelse i sykehus

og ved innleggelse i sykehus Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret nr 22 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Betegnelsen triage benyttes ofte om systemer

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd

Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Diagnostikk og behandling av spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd Rapport fra Kunnskapssenteret nr 17 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Gjennom de siste tiårene

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 2011 Systematisk kunnskapsoversikt

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer

Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer NFKH 24 mars 2015 Fra ord til handling: Kvalitetsforbedring gjennom retningslinjer Om kunnskapsbasert implementering Magne Nylenna, direktør, professor dr.med. Hva med handlinger? 30 50 % av kunnskapsbaserte

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge

Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Effekten av helsefremmende og forebyggende tiltak på kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og seksuell helse hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret nr 6 2012 Systematisk oversikt Bakgrunn: Forebygging

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Flerkulturelt barnevern

Flerkulturelt barnevern NIBR-rapport 2007:10 Jørn Holm-Hansen, Thomas Haaland og Trine Myrvold Flerkulturelt barnevern En kunnskapsoversikt Flerkulturelt barnevern Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:12 NIBR Report

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Hjelpetiltak i barnevernet - virker de?

Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:12 NIBR-rapport 2004:11 NIBR-rapport 2004:3 Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barn

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Kvalitetsvurderte enkeltstudier Alkohol: avhengighet og skadelig bruk Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske

Detaljer