Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt"

Transkript

1 Utslett etter vaksinasjon Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt

2 Eksempler på utslettsbeskrivelser: 1) Kommer for tredje dose Infanrix-polio+Hib. Mor forteller at jenta fikk utslett over hele kroppen etter forrige vaksinasjon og er derfor usikker på om siste dose bør gis. 2) Samme ettermiddag fikk han store, lyse vabler, skarpt avgrenset, på venstre ben som raskt spredte seg over hele kroppen. Ingen pusteproblemer eller andre ledsagende symptomer. Symptomfri etter to dager med Phenamin. 3) Ca. en time etter vaksinasjon oppdaget far et rødflammete utslett på rygg, bryst og hodebunn. Tilsynelatende upåvirket, god allmenntilstand. Utslettet bleknet av seg selv etter et par timer. 4) Stor, rød lokalreaksjon etter ca ½ døgn

3 Utslett etter vaksinasjon Utslett er relativt vanlig hos små barn. Dermed er også utslett etter vaksinasjon relativt vanlig. Mye av dette oppstår helt tilfeldig i tidsrommet etter vaksinasjon, uten at vaksinen er årsaken (feberutslett, varmeutslett, viralt utslett, eksem osv.) Lokalreaksjon ved stikkstedet er ikke uvanlig, skyldes vaksinen men er ufarlig. Vaksineutløst allergisk utslett som kan få konsekvens for videre vaksinasjon er sjeldent, men desto viktigere å skille fra annet utslett

4 En god beskrivelse.. Utseende? Var det urtikaria/elveblest? Hvor raskt etter vaksinasjon oppsto det? Var det lokalisert eller generalisert? Varighet? Gikk utslettet over av seg selv? Kløe? Andre ledsagende symptomer? Er pasienten kjent allergiker eller allergisk disponert?

5 Urtikaria eller ikke? Urtikaria kort tid etter vaksinasjon kan være en straksallergisk reaksjon på vaksinen. En utbredt eller langvarig urtikariell reaksjon kan varsle risiko for mer alvorlig straksallergisk reaksjon ved neste kontakt med samme allergen. Annet utslett (ikke-urtikarielt), medfører ikke økt risiko for straksallergisk reaksjon ved neste vaksinasjon.

6

7

8

9

10

11

12

13 Hva er urtikaria? Urtikaria, elveblest, neller, vabler Rask opptreden av en velavgrenset opphøyelse av huden med omgivende rødhet og ledsagende kløe. Kan variere i form og størrelse fra små flekker til større sammenhengende områder. Vablene kan være rosa eller røde og hovne, men blekner etter hvert i sentrum av hevelsen. Det er karakteristisk at vablene flytter på seg/kommer og går på ulike deler av kroppen Den enkelte utslettslesjon varer fra få timer opp til et døgn. Etterlater seg ingen permanente forandringer i huden.

14 Hva er urtikaria? Akutt urtikaria skyldes degranulering av mastceller og histaminfrigjøring som gir dermalt ødem. Den samme prosess i subkutant vev kalles angioødem (AØ). AØ er en dypereliggende form for urtikaria. AØ vil i motsetning til urtikaria ofte være ømt og ikke være forbundet med erytem og kløe. Urtikaria inndeles i allergisk (IgE-mediert) form og ikkeallergisk form, samt i akutt og kronisk (>6 uker) form. Har svært mange årsaker, allergi er bare én mulig årsak. Vanlig tilstand i befolkningen, 15-20% får urtikaria i løpet av livet. Hos spedbarn er matvareallergi vanlig årsak. Hos barn < 3 år er urtikaria hyppig assosiert med luftveisinfeksjoner (80%) hovedsakelig virale, og kun ett av ti tilfeller skyldes fødemiddelintoleranse eller type 1-allergi.

15 Hvor lenge etter vaksinasjonen oppsto det urtikarielle utslettet? Debut i løpet av minutter til få timer etter vaksinasjon: sannsynligvis en straksallergisk reaksjon på vaksinen. Jo lengre tidsintervallet er, jo større er sannsynligheten for at elveblesten skyldes noe annet enn vaksinen. Årsakssammenheng mellom vaksine og urtikarielt utslett er lite sannsynlig hvis utslettet begynner > 1 døgn etter vaksinasjon. Årsakssammenheng mellom vaksine og urtikarielt utslett er usannsynlig hvis utslettet begynner > 3 døgn etter vaksinasjon.

16 Generalisert eller lokalisert urtikaria? Hvis urtikarielt utslett hadde begrenset utbredelse, er det mindre risiko for farlig, straksallergisk reaksjon etter neste vaksinedose.

17 Kort eller lang varighet av urtikaria? Hvis urtikarielt utslett gikk over raskt uten behandling, er det mindre risiko for farlig, straksallergisk reaksjon etter neste vaksinedose

18 Økt risiko for ny straksallergisk reaksjon etter samme type vaksine hvis pasienten hadde: Urtikaria Som oppsto innen 1-3 døgn etter vaksinasjon, særlig risiko ved debut innen 1 time Generalisert urtikaria (over hele kroppen) Som krevde adrenalinbehandling og/eller annen medikamentell behandling mot allergi Samtidige symptomer som pustebesvær, hevelse, blodtrykksfall eller andre anafylaksisymptomer. Tidligere kjent allergi eller disposisjon for allergi

19 Utslett etter vaksinasjon som ikke gir økt risiko for straksallergi: Annen type utslett (ikke-urtikarielt) uavhengig av debuttidspunkt eller urtikaria som oppsto senere enn 3 døgn etter vaksinasjon, medfører ikke økt risiko for straksallergisk reaksjon etter neste vaksinedose

20 Erythema multiforme Kan representere en alvorlig allergisk, men ikke straksallergisk reaksjon på vaksine Ved senere vaksinasjon med samme vaksine risikerer en å få det samme, eller en alvorligere form av utslettet på nytt Kan derfor få konsekvens for videre vaksinasjon Krever spesialistutredning/vurdering Gir ikke økt risiko for straksallergisk reaksjon ved senere bruk av samme vaksine.

21 Tiltak ved senere vaksinasjoner Det er helsestasjonslegen eller annen behandlende lege som må ta stilling til om sannsynligheten for en straksallergisk vaksinereaksjon hos denne personen er så stor at det bør føre til tiltak ved videre vaksinasjon med samme type vaksine. Hvilke tiltak som velges avhenger av alvorlighetsgraden på reaksjonen:

22 Alvorlig straksallergisk reaksjon, tiltak: Generell urtikaria, ødemutvikling eller hoste og respirasjonsbesvær som debuterer i løpet av den første timen etter vaksinasjonen bør oppfattes som en alvorlig straksallergisk reaksjon, selv om bildet ikke utvikler seg videre mot anafylaktisk sjokk. Dette utgjør vanligvis kontraindikasjon mot å gi flere doser av samme vaksine. Man må imidlertid alltid veie risiko for bivirkninger opp mot behovet for beskyttelse mot sykdommen. Difteri- og tetanusvaksine er i praksis svært sjelden kontraindisert, fordi sykdommene de beskytter mot er så alvorlige. Vaksinering kan i mange tilfeller gjennomføres hvis det legges opp til økte sikkerhetstiltak (evt. på sykehus). Ofte viser det seg at neste dose ikke gir nye reaksjoner.

23 Mindre alvorlige urtikarielle reaksjoner innen 3 døgn, tiltak: Det tiltaket som oftest bør velges, er å gi neste vaksinasjon under økt beredskap, med forlenget observasjonstid og med lege til stede i huset Det er betydelig mer risikabelt å revaksinere i en akuttsituasjon (for eksempel tetanusvaksine i forbindelse med sårskader) Det kan imidlertid vurderes å forlenge intervallet til neste dose, siden allergiske reaksjoner oftest svekkes over tid

24 Oppsummering: En god beskrivelse av utslettet er en forutsetning for en god vurdering! Utslett som på grunn av økt risiko for straksallergisk reaksjon kan få konsekvens ved videre vaksinasjon = Urtikaria innen 3 døgn. Størst risiko ved generell urtikaria som oppsto innen 1 time etter vaksinasjon. I de fleste tilfeller med urtikaria etter vaksinasjon kan man likevel fortsette å vaksinere, men med utvidet beredskap. Beslutningen tas av behandlende lege/helsestasjonslege. Alt annet utslett, inkludert urtikaria etter 3 døgn medfører ikke økt risiko for alvorlig straksallergisk reaksjon ved neste vaksinasjon.

25 Eksempler på utslettsbeskrivelser: 1) Kommer for tredje dose Infanrix-polio+Hib. Mor forteller at jenta fikk utslett over hele kroppen etter forrige vaksinasjon og er derfor usikker på om siste dose bør gis. 2) Samme ettermiddag fikk han store, lyse vabler, skarpt avgrenset, på venstre ben som raskt spredte seg over hele kroppen. Ingen pusteproblemer eller andre ledsagende symptomer. Symptomfri etter to dager med Phenamin. 3) Ca en time etter vaksinasjon oppdaget far et rødflammete utslett på rygg, bryst og hodebunn. Tilsynelatende upåvirket, god allmenntilstand. Utslettet bleknet av seg selv etter et par timer. 4) Stor, rød lokalreaksjon etter ca ½ døgn

26 Referanser: 1) Kari Bohlke et al: Risk of Anaphylaxis After Vaccination of Children and Adolescents Pediatrics 2003; 112; ) Laura Lane, Arlene Reynols, Mary Ramsay. When Should Vaccination Be Contraindicated in Children? Drug Safety 2005; 28(9): ) Freddy Hestholm et al: Urtikaria og angioødem hos barn Tidsskrift for den norske legeforening 2002; 6: ) Hanne Nøkleby: Vaksinasjon av personer med allergi Tidsskrift for den norske legeforening 2003; 23: ) Vaksinasjonsboka, Smittevern 14, Nasjonalt folkehelseinstitutt, kap Allergiske vaksinereaksjoner

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Hva er det? Juvenil spondyloartropati utgjør en gruppe kroniske inflammatoriske sykdommer hos barn der betennelsen angriper ledd (artritt)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE

INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE INFORMASJON FOR FORELDRE OG SKOLEPERSONELL OM BARNS SYKDOM OG HELSE Informasjonen er utarbeidet av Ås kommune ved helse og sosialetaten i samarbeid med oppvekst og miljøetaten. Den er basert på faglige

Detaljer

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad Friske barnehager Illustrasjon Ella: Okstad Barn blir syke. Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevne mellomrom blir forkjølte, får virussykdommer, oppkast, diaré og alt

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

SPESIALNUMMER! Det er også artikler som tar for seg lignende problematikk knyttet til kosmetikk.

SPESIALNUMMER! Det er også artikler som tar for seg lignende problematikk knyttet til kosmetikk. 20/12 Postboks 7004, St. Olavs plass 0130 Oslo SPESIALNUMMER! Også med nytt fra Folkehelseinstituttet! 2. november 2012 20. årgang ISSN 0806-7457 SPESIALNUMMER OM MATALLERGI, MATINTOLERANSE OG ANDRE OVERFØLSOMHETSREAKSJONER

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Helseråd for barnehagebarn

Helseråd for barnehagebarn Helseråd for barnehagebarn Ved kommuneoverlege Grete Daatland Andersen Innledning Det har vært mye tvil, og ulike beskjeder om spørsmålet: Når bør barn være hjemme fra barnehagen? Denne brosjyren er inspirert

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

RÅD OM SYKDOM HOS BARN

RÅD OM SYKDOM HOS BARN HOLE KOMMUNE Helse KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? RÅD OM SYKDOM HOS BARN KONTOR- OG POSTADR.: TLF.: 32 16 11 00 ORG.NR. BANKGIRO HOLE HERREDSHUS FAX: 32 15 90 03/32 16 12 90 960 010 833 2335 09 07718 Viksveien.

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

Helseråd for barnehagebarn

Helseråd for barnehagebarn 1 Helseråd for barnehagebarn Til foreldre, foresatte og barnehagepersonale - nyttig informasjon for å vurdere om barnet er for sykt eller frisk nok til å være i barnehagen Det er viktig å ta utgangspunkt

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Blir livet som før? Livet blir ikke som før du ble syk. Du har vært igjennom en periode med sykdom som har gjort noe med

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE).

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE). Hva er det? Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som kan angripe ulike organer, spesielt hud, ledd,

Detaljer

gode yrkesliv i byggebransjen

gode yrkesliv i byggebransjen Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Det gode yrkesliv i byggebransjen Om allergiforebygging Kristin Bondevik og Bente E. Moen 2011 ISBN 978-8291232-81-2 Forord Dette læreheftet er en

Detaljer