råd ved utilsiktet egeninjeksjon av fiskevaksine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "råd ved utilsiktet egeninjeksjon av fiskevaksine"

Transkript

1 råd ved utilsiktet egeninjeksjon av fiskevaksine

2 innledning PHARMAQ har tatt initiativet til å oppdatere informasjonen som gis til vaksinatører og til lege i forbindelse med selvinjeksjon ved vaksinering. I denne sammenheng har overlege Håkon Lasse Leira ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim vært en viktig bidragsyter. innhold innledning...s.2 forebyggende sikkerhetstiltak...s.3 PHARMAQs råd ved utilsiktet egeninjeksjon...s.4 selvinjeksjon ved vaksinering av oppdrettsfisk - informasjon fra Håkon Lasse Leira...s.5 kontakt informasjon...s.7 Bruken av injeksjonsvaksiner til ulike arter innen akvakultur har blitt svært omfattende. Før 1991 besto injeksjonsvaksinene av kun vannbaserte vaksiner innholdende ulike formalindrepte bakteriekulturer. Etter introduksjonen av oljebaserte emulsjonsvaksiner i 1991 er disse vaksinetypene helt dominerende. Bare til laks og ørret oppdrettet i sjø ble det globalt vaksinert ca 625 millioner settefisk i 2007 med oljebaserte vaksiner. I dag utføres mye av vaksinering av profesjonelle vaksinasjonsteam, men en betydelig andel vaksineres også manuelt av andre og ved bruk av ulike typer vaksinasjonsmaskiner. Injeksjonsvaksiner tas også i bruk til nye arter, som for eksempel til torsk, og det er nye markeder hvor vaksinering vil bli vanlig. Dette betyr at det er et kontinuering behov for å fokusere på sikkerhet ved vaksinering og hvordan en situasjon med selvstikk skal håndteres. PHARMAQ, som en global produsent av ulike vaksiner til oppdrettsnæringen, er opptatt av at informasjon knyttet til riktig bruk av vaksiner når frem til sluttbrukerne. Hensikten med dette heftet er å formidle denne kunnskapen på en presis og oversiktlig måte. Vi retter en takk til de som har vært bidragsytere til denne sammenfatningen. definisjon på en vaksine Vaksine (av latinsk vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg. En vaksine fungerer som et antigen og fører til at kroppen begynner å danne antistoffer. Mens mange vaksiner gir livslang beskyttelse, er det mange som må gjentas, f.eks. vaksinen mot influensaviruset. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 2

3 forebyggende sikkerhetstiltak Det er viktig at personer som tilfører vaksiner til oppdrettsfisk følger de forebyggende sikkerhetstiltak som er anbefalt for å minimalisere risikoen for utilsiktet egeninjeksjon. God opplæring i vaksinasjonteknikk, førstehjelp og innføring i tiltak ved utilsiktet egeninjeksjon. Riktig montering og bruk av sikkerhetsbøyle/kanylebøyle på nålen. Sikkerhetsbøylen skal monteres på sprøytene for å beskytte fingrene og hånden mot sprøytespissen. Bruk av egnede hansker for å ha et godt grep på fisken. Ta jevnlige pauser, ha en komfortabel arbeidsstilling og godt lys. Pass på at tempo på vaksineringen ikke går utover kvaliteten og sikkerheten. Det er meget viktig å sikre at fisken er skikkelig bedøvd. Mye av utilsiktede selvinjeksjoner skjer med fisk som spreller. Varsle lokal lege i forkant om når vaksinering skal starte. Produkter som inneholder fiskevaksine bør ikke tilføres av gravide kvinner. Sikre tilgjengelig førstehjelpeutstyr og adrenalin penn, eller tilsvarende, for behandling av anafylaktiske reaksjoner. Ved vaksinasjon med maskin er det viktig å etterkomme produsentens advarsler vedrørende faren for selvinjeksjon. Det må aldri foretas inngrep nær/i banen for nålen når maskinen er operativ! Ved utilsiktet injeksjon med maskin vil full vaksinedose bli injisert. Dette øker faren for alvorlige bivirkninger. 3

4 PHARMAQs råd ved utilsiktet egeninjeksjon til vaksinatøren Hvis du ved et uhell blir injisert med en fiskevaksine, søk straks legehjelp selv om bare en liten mengde er blitt injisert. Ta pakningsvedlegget med deg til legen. Dersom smerte vedvarer i mer enn 12 timer etter legeundersøkelse, må du kontakte lege på nytt. Utilsiktet injeksjon av fiskevaksine på menneske kan medføre sterk smerte og hevelse, spesielt hvis preparatet injiseres i et ledd eller en finger. I sjeldne tilfelle kan tap av affisert finger forekomme dersom behandling ikke igangsettes omgående. Eksempel på infisert finger etter selvinjeksjon. Ved gjentatte selvinjeksjoner kan det føre til allergi mot fiskevaksinen. Hvis allergiske personer stikker seg, er det fare for anafylaktisk sjokk. Uten rask og riktig behandling kan det være livstruende. til legen Selv om bare en liten mengde av et fiskevaksine produkt er injisert, kan utilsiktet injeksjon på menneske medføre sterk hevelse, som for eksempel kan resultere i iskemisk nekrose og til og med tap av affisert finger. Injeksjonsstedet må RASKT vurderes av kirurgisk ekspertise, og om nødvendig må det foretas incisjon og utskylling av det affiserte område, spesielt når sene eller fingerbløtvev er involvert. Gjentatte egeninjeksjoner kan forsterke reaksjonen eller forårsake anafylaktisk sjokk. 4

5 informasjon om selvinjeksjon ved vaksinering av oppdrettsfisk av Håkon Lasse Leira, overlege Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital SELVINJEKSJON VED VAKSINERING AV OPPDRETTSFISK Informasjon til vaksinatører Følgende av selvstikk varierer. De kan være alvorlige, men trenger ikke være det. Alle vaksinatører må være forberedt på å kunne gi førstehjelp. I tillegg bør lege orienteres på forhånd om at vaksinering starter, gjerne med kopi av informasjon til legen. Ved rift i huden oppstår som oftest bare mindre reaksjoner som ikke trenger behandling. Om vaksinen sprøytes inn kan det bli en kraftig reaksjon med rødhet og hevelse som omfatter hele handa og deler av underarmen. Det kan komme en rød stripe ( blodforgiftning ) oppover langs armen. Slike tilstander bør vurderes av lege. Etter selvstikk føler mange et allment illebefinnende som ligner på influensa. De blir sløve og kvalme og kan få feber. Tilstanden varer noen timer, opptil et halvt døgn. Ved alvorlig ubehag bør også slikt vurderes av lege. Den største risikoen opptrer ved gjentatt selvinjeksjon. Det kan føre til allergi mot vaksinen. Hvis allergiske personer stikker seg, er det fare for såkalt anafylaktisk sjokk. Det er en sjelden og farlig sykdomstilstand. Uten rask og riktig behandling kan den være livstruende. Tegn på begynnende sjokk: Anafylaktisk sjokk inntrer i løpet av få minutter etter stikket. Pasienten blir uvel, det kan oppstå kløe i huden, i øynene eller i munnen. Samtidig kan det oppstå en følelse av varme, og det kan ryte ut et rødflammet utslett. Ofte oppleves angst og uttalt slapphet. Selve sjokkanfallet opptrer som pustevansker og hjerteklapp. Mage/tarmkanal kan bli irritert og gi pasienten magesmerter, oppkast og diarè. I spesielt alvorlige tilfeller av sjokktilstand blir pasienten uklar og mister bevisstheten. Det kan også komme ufrivillig avgang av urin og avføring. Ved sjokk må pasienten få behandling så fort som mulig, gi førstehjelp og tilkall lege. Du har stukket deg hva gjør du? Den som er uheldig og stikker seg må ta en pause fra arbeidet og avvente reaksjonen. Om du ikke merker spesielt ubehag i løpet av 5-10 minutter kan du fortsette arbeidet som vanlig. Dersom fingeren gjør vondt, blir rød og hovner opp bør du oppsøke lege. Dersom du får en rød stripe oppover armen, eller du kjenner at lymfeknutene i armhulen blir svulme, bør du også oppsøke lege. Dersom du etter å ha stukket deg, blir kvalm, får kløe eller utslett etter noen minutter kan du være allergisk mot vaksinen og trenger førstehjelp og legetilsyn så raskt som mulig. Førstehjelp skal startes med en gang det er mistanke om at et anafylaktisk sjokk er under utvikling. Tegn på anfall er hjerteklapp, pustevansker, oppkast og sterke magesmerter. 1 av 2 5

6 informasjon om selvinjeksjon ved vaksinering av oppdrettsfisk av Håkon Lasse Leira, overlege Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital Førstehjelp mot sjokk etter selvstikk skal utføres på denne måten: 1. Pasienten skal ligge, evt. med overkroppen hevet om det er pustevansker. 2. Sprøyt inn 0,3-0,5 ml adrenalin 1 mg/ml i overarm eller i lår. 3. Dersom tilstanden ikke bedres, settes 0,3-0,5 ml adrenalin i overarm eller lår hvert minutt til legen kan overta behandlingen. 4. Inntil pasienten kommer under legebehandling skal han overvåkes nøye. Kaster han opp, må han legges over på siden, ellers kan han ligge på ryggen, gjerne med beina høyt. Ved pustevansker bør overkroppen heves litt, ca 20. Pasienten skal holdes i ro. Ved forflytting skal han bæres, ikke gå sjøl. Informasjon til lege Ved selvstikk med fiskevaksine kan operatøren få anafylaktiske reaksjoner som krever øyeblikkelig behandling etter vanlige retningslinjer. De fleste fiskevaksiner inneholder mineralolje i tillegg til formalininaktiverte bakteriestammer. Ved selvstikk kan dette gi varierende reaksjoner, hovedsakelig avhengig av dose og lokalisasjon: 1. Det vanligste er smerter, lett hevelse og eventuelt litt infiltrasjon rundt stikkstedet. Dosen har da vært liten (risp med nåla) og dette krever ingen behandling. 2. Om hele dosen injiseres (0,1-0,2 ml) kan det komme en lokal reaksjon med smerter og hevelse som kan bre seg til hele handa og deler av underarmen. I noen tilfeller sees lymfangitt med hevelse/smerter i lymfeknutene i axillen. Disse tilfellene bør vurderes nøye. Ved lettere reaksjon vil ikke-steroide antiflogisktika være tilstrekkelig. Ved mer alvorlig reaksjon vil det være riktig med tidlig kirurgisk intervensjon. Mineraloljene er betydelig vevstoksiske og bred åpning ved innstikkstedet og grundig skylling for å fjerne oljen kan være påkrevd. I noen tilfeller med for sein reaksjon har det blitt nødvendig med amputasjon. Ved kirurgisk intervensjon kan antibiotika kan være på sin plass, ellers ikke. Stivkrampessprøyet er ikke indisert. (Se O Neill et al. Fish vaccination injection injuries of the hand. Br J Plastic Surgery 2005; 58: ;; Leira HL, Baalsrud KJ. Operator safety during injection vaccination of fish. Dev Biol Stand 1997;90:383-7)). 3. Sammen med de mer lokaliserte reaksjonene kan det i noen tilfeller utvikle seg et sykdomsbilde preget av slapphet, hodepine, svimmelhet og muskelsmerter. De oppleves som en begynnende influensa som kan vare i flere timer, opp til et halvt døgn. Dette kan skyldes vaksinens innhold av endotoksiner. Også i disse tilfellene vil antiflogistika ha effekt. Trondheim 16. mai 2008 Håkon Lasse Leira, overlege Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital, Trondheim 2 av 2 6

7 kontakt informasjon fastlege... lokal legevakt... nødnummer 113 for ytterligere opplysninger om PHARMAQs legemidler ta kontakt med: Postboks 267 Skøyen N-0213 Oslo tlf: Ved tilfeller av utilsiktet egeninjeksjon av PHARMAQs produkter skal PHARMAQ informeres. Håkon Lasse Leira, overlege Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital i Trondheim (tel: , mob: ) ønsker å bli kontaktet ved utilsiktet egeninjeksjon av fiskevaksine.

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 17,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 17,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Metex 7,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 10 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Metex 12,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning

Detaljer

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle

Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle LES PAKNINGSVEDLEGGET NøYE. NØYE. Gresspollenallergi en vanlig sykdom 4 Hva er allergivaksinasjon? 6 Hva er Grazax? 6 Før du tar Grazax 7 Hvordan tar man Grazax 8 Eventuelle bivirkninger 10 Følg legens

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. metotreksat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte. metotreksat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Metex 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte metotreksat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Fosamax 10 mg tabletter alendronsyre som natriumalendronattrihydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet, selv om

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cimzia 200 mg injeksjonsvæske, oppløsning certolizumab pegol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Dulaglutid Dette legemidlet er underlagt

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Barn og sykdom Innhold Forord... s. 3 Feber... s. 4 Antibiotika ved luftveisinfeksjoner... s. 8 Tett nese... s. 8 Hoste... s. 10 Ørebetennelse... s. 12 RS-virus...

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN

FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN FØRSTEHJELP OG HELSE HOS VALPEN Skrevet av: R. Serine Jonstang, BSc og Linn Merete Jonstang, DVM. Foto: Serine Jonstang Innhold 1. Førstehjelp... 2 1.1. Overvåkning... 2 1.2. Hjerte og lungeredning...

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff(er): Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida,

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 3 www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp -3 Førstehjelp ved akutt sykdom Kunnskapsmål Akutte pustevansker Kunne gjøre rede for hovedsymptomer ved

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NORVAX MINOVA 6 VET. injeksjonsvæske, emulsjon

SIKKERHETSDATABLAD. NORVAX MINOVA 6 VET. injeksjonsvæske, emulsjon SIKKERHETSDATABLAD NORVAX MINOVA 6 VET. injeksjonsvæske, emulsjon 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET Produktnavn: Bruksområde: Foretak: Norvax Minova 6 vet. injeksjonsvæske, emulsjon Vaksine til fisk MSD

Detaljer