Spørsmål og svar fra telefontiden Generelle spørsmål om vaksinasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar fra telefontiden Generelle spørsmål om vaksinasjon"

Transkript

1 Spørsmål og svar fra telefontiden Generelle spørsmål om vaksinasjon Kine Willbergh og Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Case: Innhenting av vaksinasjon

3 Case 1: Innhenting av vaksinasjon 5 år gammel gutt fra Etiopia som nylig har kommet til Norge sammen med sin far. Far sier gutten kanskje har fått noen vaksiner som spedbarn, men er litt usikker. Gutten har ikke BCG-arr på arm, men noe som kan likne litt på BCG-arr på baken.

4 Innhenting av vaksinasjon, spørsmål: Hvordan gå fram mht videre vaksinasjon?

5 Innhenting av vaksinasjon, svar: WHO s oversikt over vaksinasjonsprogram og vaksinasjonsdekning i ulike land kan hjelpe oss i vurderingene Men er ingen fasit for det enkelte barn! Må leses kritisk. OBS ved uvanlig pene statistikker over vaksinasjonsdekning i land hvor dette ikke forventes

6 WHO-oversikt over vaksinasjonsdekning og vaksinasjonsprogram i ulike land Adresse: mmunization/countryprofileselect.cfm

7 Innhenting av vaksinasjon, svar: Før 2007, ingen dekningsrapport for hepatitt B- og Hib-vaksine i Etiopia. Dermed usannsynlig at gutten har fått disse 2 vaksinene. DTP- og poliovaksine var i programmet da han ble født (2003), men dekningen for 3. dose DTP- og poliovaksine var kun 52%. Dette, sammen med fars opplysninger gjør oss ikke trygge for at gutten er grunnvaksinert. Vi starter derfor på nytt:

8 Innhenting av vaksinasjon, svar: Gir 3 doser Tetravac med vanlige intervall (min 2 og 6 md) Denne gutten skal nå ikke ha Tetravac i 2. kl, men ut over det følge resten av klassen mht. vaksinasjoner. Han skal ha én dose MMR nå (+ én med de andre på ungdomsskolen) Skal ha 3 doser hepatitt B-vaksine. (Bør ta blodprøver for å utelukke at han er kronisk bærer) Gutten har plikt til tuberkulosekontroll. Hvis neg. Mantoux: setter BCG, pga usikkert arr.

9 Innhenting av vaksinasjon, spørsmål: Hva gjør man hvis gutten får stor lokalreaksjon etter 1. dose DTP-poliovaksine?

10 Innhenting av vaksinasjon, svar: Stor lokalreaksjon kan tyde på at gutten tidligere er vaksinert mot disse sykdommene. Ved uttalt reaksjon etter 1. dose kan man måle antistoffer mot difteri og tetanus. Hvis beskyttende nivå: Ikke nødvendig å gå videre med grunnvaksinasjon med DTP-poliovaksine

11 Case 2: Innhenting av vaksinasjon Jente 6 år fra Thailand. Nylig flyttet til Norge med sin mor som har giftet seg med en norsk mann. Vaksinasjonskort mangler og er vanskelig å skaffe på nytt fra Thailand. Mor sier jenta har fulgt programmet i Thailand og at hun husker at de var flere ganger på helsestasjonen med henne som spedbarn og at hun fikk sprøyter og dråper i munnen. Hun skal ikke ha fått noen vaksiner etter 1 leveår. Jenta har tydelig BCG-arr

12 Innhenting av vaksinasjon, spørsmål: Hvordan gå fram mht videre vaksinasjon?

13 WHO-oversikt over vaksinasjonsdekning og vaksinasjonsprogram i ulike land Adresse: mmunization/countryprofileselect.cfm

14 Innhenting av vaksinasjon, svar: Thailand er et velorganisert land. Oversikten fra WHO viser 95-99% vaksinasjonsdekning for BCG-, DTP-, polio-,hepatitt B- og meslingvaksine (MCV) i årene Mors opplysninger sett sammen m WHOopplysningene gjør at vi stoler på at hun er grunnvaksinert etter landets program.

15 Innhenting av vaksinasjon, svar: Gir én dose Tetravac (siste dose i et 4-doseprogram). Skal da ikke ha Tetravac i 2.klasse. OPV er likeverdig med IPV og det er greit å gi IPV der det er påbegynt med OPV. Gir én dose MMR-vaksine (har kun fått meslingvaksine i Thailand). Skal ha MMR-vaksine som vanlig på ungdomsskolen. Ikke farlig å få 3 doser meslingevaksine. Ta blodprøve for å utelukke kronisk bærerskap av hepatitt B. Gi 4. dose hepatitt B-vaksine pga. korte intervaller mellom de tre første. Trenger ikke BCG-vaksine men har plikt til tuberkulosekontroll

16 Case: MMR-vaksine og eggallergi

17 Case: MMR-vaksine og eggallergi En gutt på 15 md skal få sin første MMRvaksine. Han får utslett når han spiser egg, men har aldri hatt anafylaktiske, eller andre alvorlige reaksjoner.

18 MMR-vaksine og eggallergi, spørsmål Er det trygt å gi gutten MMR-vaksine?

19 MMR-vaksine og eggallergi, svar MMR-vaksine dyrkes ikke på egg men på kyllingembryoceller. Eventuelt innhold av eggprotein i MMR-vaksine er derfor ubetydelig, og de aller fleste barn med eggallergi (slik som forverring av eksem, begrenset utslett m.m.) kan vaksineres som vanlig på helsestasjonen

20 MMR-vaksine og eggallergi, spørsmål Skal det tilbys MMR-vaksine til personer som får alvorlige straksallergiske reaksjoner ved inntak av egg?

21 MMR-vaksine og eggallergi, svar Det er ikke rapportert alvorlige straksallergiske reaksjoner på MMR-vaksine hos personer som tidligere har hatt livstruende/alvorlig straksallergisk reaksjon på egg Disse få barna kan derfor som hovedregel gis MMRvaksine under økt beredskap (ofte på sykehus) Barnets behandlende lege/allergolog avgjør, og bestemmer graden av beredskap ved MMRvaksinasjon

22 Case: kikhostebeskyttelse for de minste

23 Case: kikhostebeskyttelse for de minste Norsk gutt, 6 uker gammel Var for 3 dager siden i kontakt med et barn med kikhoste

24 Kikhostebeskyttelse for de minste, spørsmål: Bør man forsere barnevaksinasjonsprogrammet til denne gutten for å beskytte mot kikhoste?

25 Kikhostebeskyttelse for de minste, svar: Mulig smittesituasjon av uvaksinert barn: Kontakt lege! Erytromycinprofylakse vurderes. Denne vurderingen gjøres ut fra type kontakt (nærkontakt?), om personen med kikhoste anses som smitteførende m.m.

26 Kikhostebeskyttelse for de minste, svar: Uvaksinert Fått 1 dose < 3 md 3 md-2 år Profylaktisk behandling med erytromycin i 10 dager Profylaktisk behandling med erytromycin i 10 dager. Ny vaksinedose dersom det er gått mer enn 4 uker siden siste satte dose Profylaktisk behandling med erytromycin i 10 dager. Bør starte vaksinasjon Profylaktisk behandling med erytromycin i 10 dager. Ny vaksinedose dersom det er gått mer enn 4 uker siden siste satte dose Fått 2 doser Ny vaksinedose dersom det er gått mer enn 4 uker siden siste satte dose

27 Kikhostebeskyttelse for de minste, svar: Kan sette første vaksinedose (Infanrix-polio+Hib) ved fylte 6 uker, men det tar tid før vaksinen virker. Man kan heller ikke regne med full beskyttelse etter 1 dose. Siden inkubasjonstiden for kikhoste vanligvis er 7-10 dager vil vaksine alene ikke være et effektivt nok tiltak hvis denne gutten allerede er smittet. Vaksinering kan likevel være fornuftig hvis barnet ikke allerede er smittet, men det går kikhoste i miljøet. 1. dose satt mellom 6 og 8 ukers alder: 4- doseregime. Hvis 1. dose gis >8 ukers alder: 3- doseregime. Hvis det går kikhoste i miljøet kan det vurderes å gi spedbarnsmødre/fedre eller andre nærkontakter en boosterdose mot kikhoste.

28 Kikhostebeskyttelse for de minste, spørsmål: Hvis foreldrene skal få boosterdose, hvilken vaksine bør vi velge? Finnes kikhostevaksine som enkeltvaksine?

29 Kikhostebeskyttelse for de minste, svar: Kikhostevaksine finnes ikke som enkeltvaksine Kikhostevaksine finnes i kombinasjon med difteri- og stivkrampevaksine og i kombinasjon med difteri- stivkrampe- og poliovaksine. Hvilke av disse to man velger er avhengig av behovet for poliovaksine (> 10 år siden sist)

30 Kikhostebeskyttelse for de minste, spørsmål: Er det noen vaksiner spedbarnsforeldre generelt bør vurdere å ta?

31 Kikhostebeskyttelse for de minste, svar: Det er ingen sentrale retningslinjer for vaksinasjon av denne gruppen. I noen tilfeller kan kikhostevaksine (finnes kun som kombinasjonsvaksine) og/eller influensavaksine vurderes.

32 Case: Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

33 Case: Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE) Familiefar på 45 år ønsker flåttvaksine til seg selv, sin kone og to barn på 3 og 5 år. Han har dokumentasjon på at han ble vaksinert mot TBE i forbindelse med en utenlandsreise for 10 år siden, men har nå hørt at det er kommet en ny flåttvaksine. Familien tilbringer hvert år mye av sommeren på en hytte i Lillesand, men er ellers bosatt i Oslo.

34 Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE), spørsmål Skal familien tilbys TBE-vaksine?

35 Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE), svar lav forekomst av TBE i Norge, fortsatt først og fremst en reisevaksine beskytter ikke mot borreliainfeksjon. Det er fortsatt viktig å beskytte seg mot flått/fjerne flått så fort som mulig/kontakte lege ved ringformet utslett på bittstedet

36 Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE), svar Den nye TBE-vaksinen (Encepur Novartis ) er tilnærmet likeverdig den vaksinen vi vanligvis benytter i Norge (Ticovac Baxter ) Vaksinen er først og fremst en reisevaksine. Hvis den likevel gis i dette tilfellet: Dosering: tre doser gitt ved 0, 1-3 mnd og 3. dose 9-12 mnd etter 2. dose Barnedose (0,25 ml) for 1-11 år, voksendose (0,5 ml) for personer over 12 år Far som er basisvaksinert mot TBE tidl., skal kun ha én dose som revaksinasjon (første boosterdose anbefalt etter 3 år ved behov for kontinuerlig beskyttelse, deretter hvert 5. år)

37 Case: Laktoseintoleranse og MMR-vaksine

38 Case: Laktoseintoleranse og MMR-vaksine Jente 15 md med laktoseintoleranse, fikk MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet Samme natt fikk hun feber, diaré og oppkast Foreldrene slo opp i Felleskatalogen og fant ut at vaksinen inneholdt laktose, noe de ikke var blitt informert om på forhånd.

39 Laktoseintoleranse og MMR-vaksine, spørsmål: Var disse symptomene forårsaket av vaksinen?

40 Laktoseintoleranse og MMR-vaksine, svar: Feber etter MMR-vaksine: Infeksjon med ett eller flere av de virus som er i MMR-vaksinen, oppstår tidligst etter en inkubasjonstid på 5 dager etter vaksinasjon. Feber som kom så tidlig etter vaksinasjon som her, må dermed antas å ha en annen årsak enn infeksjon med vaksinevirus.

41 Laktoseintoleranse og MMR-vaksine, svar: Laktoseintoleranse er ikke en allergisk reaksjon Laktoseintoleranse: Mangel på enzymet laktase i tynntarmen. Greier ikke å spalte laktose (melkesukker) i melkeprodukter som spises og drikkes. Uspaltet laktose går direkte over i tykktarmen og spaltes der av bakterier, noe som gir mage- /tarmproblemer i form av mageknip eller diaré. Vanskelig å tenke seg hvordan små mengder laktose som injiseres i muskulatur (kommer ikke i kontakt med mage-/tarmsystemet) skulle kunne gi magesmerter.

42 Laktoseintoleranse og MMR-vaksine, spørsmål: Hvorfor fikk da jenta disse symptomene?

43 Laktoseintoleranse og MMR-vaksine, svar: Mest sannsynlig oppsto disse symptomene i tilfeldig tidssammenheng med vaksineringen. Fordi en rekke tilstander oppstår i befolkningen med en viss frekvens, vil de også noen ganger helt tilfeldig kunne oppstå i samme tidsrom som en vaksine er satt, uten at det har noen sammenheng med vaksinen. Mage/tarmsymptomer er svært vanlig hos små barn Hendelser som oppstår hyppig, kan bli oppført i bivirkningsoversiktene uavhengig av om vaksinen var årsak eller ikke.

44 Laktoseintoleranse og MMR-vaksine, spørsmål: Bør denne jenta få MMR-vaksine på ungdomsskolen?

45 Laktoseintoleranse og MMR-vaksine, svar: Laktoseintoleranse utgjør ikke kontraindikasjon mot MMR-vaksine Jenta bør få MMR-vaksine på ungdomsskolen

46 Case: Allergivaksine

47 Case: Allergivaksine En gutt på 7 år, er sterkt plaget av pollenallergi. Gutten får nå allergivaksine mot pollen hver 6. uke i lang tid framover.

48 Allergivaksine, spørsmål Hva er allergivaksine?

49 Allergivaksine, svar Allergivaksine inneholder depotallergenekstrakt. Virkningsmekanismen er ikke kjent i detalj Målet er å undertrykke den allergiske reaksjonen som pasienten får når vedkommende blir utsatt for et bestemt allergen. Behandlingen foregår i 2 faser: - oppjusteringsfase (inj. gis ukentlig) - vedlikeholdsfase (inj. gis hver 6 uker +/- 2 uker) Behandlingen pågår i 3 5 år.

50 Allergivaksine, spørsmål Hvordan er intervallet mellom allergivaksine og andre vaksiner, for eks DTP-IPV som gutten skal få?

51 Allergivaksine, svar Minst 1 uke før eller etter immunisering av andre vaksiner. Av praktisk hensyn helst midt i mellom 2 doser allergenekstrakt.

52 Case: Rubellavaksinasjon av seronegative kvinner i fertil alder

53 Case: Rubellavaksinasjon av seronegative kvinner i fertil alder 25 år gammel kvinne av afrikansk opprinnelse. Har nylig født sitt første barn Negativ prøve på rubella antistoff i svangerskapet

54 Rubellavaksinasjon av seronegative kvinner, spørsmål Hvordan gå fram mht. vaksinasjon?

55 Rubellavaksinasjon av seronegative kvinner, svar Det finnes ikke enkeltkomponentvaksine mot rubella i Norge. Kvinnen bør tilbys MMR- vaksine. Én dose MMR-vaksine bør settes tidlig i barselperioden. Amming utgjør ikke kontraindikasjon Kvinner i fertil alder med usikker immunitet mot rubella får MMR-vaksine gratis. Det er ikke noe krav at rubella antistoff måles på forhånd.

56 Rubellavaksinasjon av seronegative kvinner, spørsmål Er det noen spesielle forholdsregler i forbindelse med MMR-vaksinering av disse kvinnene?

57 Rubellavaksinasjon av seronegative kvinner, svar Som for andre levende vaksiner bør graviditet unngås de 3 første md. etter vaksinering I systematiske registreringer har det imidlertid ikke vært rapportert fosterskade ved for tidlig rubellavaksinering Utilsiktet rubellavaksinering i svangerskapets 3 første md. er derfor ikke indikasjon for provosert abort

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer.

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010 rapport 212:1 Barnevaksinasjonsprogrammet Rapport for perioden 21-21 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 444 Nydalen 43 Oslo Tel: +47-21 7 7 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no www.fhi.no

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Mone Tsahai Kildal avdelingshelsesøster Vaksinedagene 2009, Folkehelseinstituttet

Detaljer

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon

ADOPTERTE BARN OG HELSE. Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG HELSE Tema Adopsjon -1- INNHOLD Adopterte barn og helse Den første legeundersøkelsen etter hjemkomst Helsestasjonen Vaksinasjonsprogrammet Det premature barnet Vekst Understimulering

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Utslett etter vaksinasjon Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Eksempler på utslettsbeskrivelser: 1) Kommer for tredje dose Infanrix-polio+Hib.

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE ASKER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SYKDOMMER I BARNEHAGENE I ASKER. FRA SMITTEVERNLEGEN/ KOMMUNEOVERLEGEN INNLEDNING... 3 HYGIENEREGLER...

Detaljer

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013 Hva er forskjellen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet?

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet? FORORD Selv om risikoen for de fleste smittsomme sykdommer (VPDs) har falt dramatisk i Europa som følge av høyt opptak av effektive vaksiner, har smittsomme sykdommer ikke forsvunnet. Som et eksempel,

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen 0 Syke barn, når må de holdes hjemme fra skolen? Januar 2010 Helsestasjonstjenesten i Eigersund Skriveralmenningen

Detaljer

0-2 uker hjemmebesøk Helsesøster Kartlegging, u.s., samtale med helsesøster, og informasjon om helsestasjonen 2 mnd. Gruppekonsultasjon.

0-2 uker hjemmebesøk Helsesøster Kartlegging, u.s., samtale med helsesøster, og informasjon om helsestasjonen 2 mnd. Gruppekonsultasjon. Vedlegg 1 KONSULTASJONER PÅ HELSESTASJONEN Alder Konsultasjons- / Vaksinasjon Målrettet oppgave type lege 0-2 uker hjemmebesøk Kartlegging, u.s., samtale med helsesøster, og informasjon om helsestasjonen

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage

EIGERSUND KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage EIGERSUND KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage 0 HELSESTASJONSTJENESTEN I EIGERSUND Syke barn, når må de holdes hjemme fra barnehagen? Oktober 2014 Helsestasjonstjenesten

Detaljer

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN

GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Oslo kommune Bydel Grorud GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN INFORMASJON TIL FORELDRE OG BARNEHAGEPERSONELL FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? Du kommer sikkert

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Helseråd for barnehagebarn

Helseråd for barnehagebarn 1 Helseråd for barnehagebarn Til foreldre, foresatte og barnehagepersonale - nyttig informasjon for å vurdere om barnet er for sykt eller frisk nok til å være i barnehagen Det er viktig å ta utgangspunkt

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx

Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx August 2012 - s 2 av 43 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 5 1.1 Forord... 5 1.2 Oversikt over relevant lovverk... 5

Detaljer

VAKSINASJON MOT ANDRE SYKDOMMMER

VAKSINASJON MOT ANDRE SYKDOMMMER VAKSINASJON MOT ANDRE SYKDOMMMER Det finnes vaksiner mot enkelte andre sykdommer hos hund, blant annet infeksjon med: soppen Microsporum canis som forårsaker hudutslett (ringorm) coronavirus som forårsaker

Detaljer