Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt"

Transkript

1 Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013

2 Hva er forskjellen på program og annen vaksinasjon? All vaksinasjon tar sikte på å beskytte enkeltindividet Vaksinasjonsprogram har som mål å endre sykdommens epidemiologi utryddelse (eradication) redusere forekomsten eller fjerne (eliminere) den fra en del av verden oftest mål om å redusere risikoen også for ikkevaksinerte Forutsetter minimum vaksinasjonsdekning, som kan (og bør) beregnes før programmet iverksettes 2

3 Flokkbeskyttelse To elementer: Hvis så mange blir immune at bakteriene / virusene ikke finner noen mottakelige, dør smitten ut av seg selv Hvis vaksinen hindrer smittebæring (ikke bare sykdom), blir det færre som kan smitte sykdommen videre Til sammen oppnås flokkbeskyttelse Beskytter også den som ikke er vaksinert. 3

4 Kriterier for vurdering om en vaksine skal innføres i et program Hindre alvorlig sykdom og død Sykdommen Sykdommens alvorlighet Insidensen av sykdommen i den aktuelle befolkningen Vaksinen Effekt Sikkerhet/bivirkninger Økonomiske vurderinger Hvilke kostnader og hvilke gevinster? 4 Vil dette vaksinasjonsprogrammet fungere i praksis?

5 Barnevaksinasjonsprogrammet Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) er ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet og bestemmer hvilke vaksiner som inngår i programmet Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) gir råd til HOD om vaksiner og vaksinasjon, inkludert hvilke vaksiner som bør inngå i programmet

6 Vaksiner i programmet Vaksinene i programmet kjøpes inn sentralt av Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) etter anbud i EØS-området FHI har et sentralt lager av vaksiner til programmet, inkludert et sikkerhetslager tilsvarende 6 mnd normalt forbruk Vaksinene distribueres gratis fra FHI til helsestasjoner og skolehelsetjenesten i kommunene

7 Vaksinasjon i programmet Kommunehelsetjenesten er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet Vaksinasjoner blir vanligvis utført av helsesøstre Spedbarn og småbarn vaksineres på helsestasjoner Skolebarn vaksineres i skolehelsetjenesten Alle vaksiner i programmet er frivillig

8 Det norske barnevaksinasjonsprogrammet Alder Vaksinasjon mot 3 måneder Difteri-tetanus-kikhoste (DTP) Haemophilus influenzae type b (Hib) Poliomyelitt Pneumokokksykdom 5 måneder DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykom 12 måneder DTP, Hib, poliomyelitt, pneumokokksykdom 15 måneder Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 7-8 år DTP, poliomyelitt år MMR år, 7. klasse jenter Humant papillomavirus (HPV) 3 doser år DTP, poliomyelitt Barn i definerte risikogrupper Tuberkulose (BCG), Hepatitt B

9 Barnevaksinasjonsprogrammet Årlig: Brukes ca 270 millioner kroner på vaksiner til programmet barn tilbys vaksine konsultasjoner injeksjoner 9

10 Hvordan kan vi følge effekten av et vaksinasjonsprogram? Hvor mange sykdomstilfeller er det per år? Hvor høy er vaksinasjonsdekningen? Hvor høy andel av befolkningen har målbare antistoffer? Meldes vaksinereaksjoner? Hvilke holdninger til vaksinasjon har foreldre/ helsepersonell? 10

11 Verktøy for oppfølging av vaksinasjonsprogram Vaksinasjonsdekning SYSVAK Sykdomsovervåking MSIS Referanselaboratorium Vaksinebivirkninger Meldesystem for vaksinebivirkninger Holdningsundersøkelser 11

12 Nasjonalt vaksinasjonsregister- SYSVAK Landsomfattende elektronisk vaksinasjonsregister Hjemlet i SYSVAK- registerforskriften Registrering er basert på fødselsnummer Meldeplikt for alle vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet For all annen vaksinasjons, uavhengig av alder, kreves samtykke Inneholder >27 millioner vaksinasjoner >3,6 millioner personer

13 Formålet med SYSVAK Oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte Overvåke vaksinasjonsdekningen i den norske befolkningen på nasjonalt, fylkes og kommune/bydelnivå Et verktøy for overvåking av vaksineforebyggbare sykdommer En datakilde for forskning og kvalitetsforbedring

14 Vaksinasjonsdekning for 2-åringer fylkesnivå Fylke Befolkning Difteri Stivkrampe Kikhoste HIBinfeksjon Meslinger Kusma Røde hunder Poliomyelitt Pneumokokk sykdom Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt

15 Vaksinasjonsdekning for 2-åringer

16 Vaksinasjonsdekning for MMR på nasjonalt nivå

17 Følge introduksjon av en ny vaksine: Vaksinasjonsdekning for HPV

18 Mine vaksiner Tilgjengelig fra: Pålogging krever elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå For mer informasjon se: ww.difi.no/elektronisk-id

19 Overvåking av sykdomstilfeller MSIS (meldingssystem for infeksjonssykdommer) Sykdommene vi vaksinerer mot er meldingspliktige til MSIS (unntak: HPV) Referanselaboratorier Mikrobiologiske laboratorier ved FHI har referansefunksjon for de fleste vaksinesykdommene

20 Årsstatistikk for MSIS 2012 Publisert , oppdatert: , 15: individuelle meldinger om smittsomme sykdommer i gruppe A og B 4283 (27%) var sykdommer det vaksineres mot i barnevaksinasjonsprogrammet Figur 1. Meldingspliktige sykdommer (gruppe A og B) i Norge meldt MSIS 2012 etter smittested

21 Overvåking av uønskede hendelser etter vaksinasjon Kravet til sikkerhet for vaksiner må være høyt fordi: Vaksiner gis til friske mennesker til hele befolkningen til barn er frivillig, men sterkt anbefalt ikke bare personlig beskyttelse samfunnseffekt Mange av dem som vaksineres, ville ikke blitt syke i noe fall, men ingen vet hvem... 21

22 Overvåking av uønskede hendelser etter vaksinasjon Samarbeid med Legemiddelverket Meldinger om uønskede hendelser etter vaksinasjon sendes FHI FHI vurderer alle meldinger og registrerer dem i Legemiddelverkets nasjonale bivirkningsdatabase FHI sender svar tilbake til melder (lege, helsesøster) med vurdering av hendelsen og råd om videre vaksinasjon Del av rådgivningen, viktig i forhold til vaksinasjonsprogrammet Spesielle sikkerhetssignaler følges opp med studier (kasuskontroll, registerkoblinger) Intensivert oppfølging av nye vaksiner

23 Hva skal meldes? Meldepliktige: dødelige og livstruende hendelser hendelser som gir vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne mistanke om nye eller uventede bivirkninger Bør meldes: hendelser som forårsaker eller forlenger et sykehusopphold medfødt anomali/fødselsdefekt anafylaktisk eller annen straksallergisk reaksjon og andre hendelser som kan utgjøre kontraindikasjon mot gjentatt bruk av samme vaksine alle mistenkte bivirkninger etter vaksiner under utvidet overvåking

24 Hva meldes? Vanlige kjente lokalreaksjoner Vanlige generelle, kjente vaksinereaksjoner Samtidig sykdom (ofte infeksjoner) Allergi? Sjeldne, kjente (reelle) vaksinereaksjoner? Diverse plager/symptomer/diagnoser, jf bakgrunnsforekomst

25 Meldinger på vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet År Antall doser administrert totalt i barnevaksinasjonsprogrammet Antall meldinger om mistenkte bivirkninger Antall meldinger om mistenkte alvorlige bivirkninger (% av antall meldinger) (11 %) (6 %) (6 %) * 39 (5 %) * 48 (4 %) (9 %) ** 58 (12 %) ** 53 (11 %) (11 %) (12 %) Tallene inkluderer alle bivirkningsmeldinger på hepatitt B-vaksine og BCG-vaksine gitt til barn t.o.m. 16 år, inkludert vaksinasjon i forbindelse med reise. *) Utvidet overvåking av pneumokokkvaksine november 2006 november 2007, samt innføring av DTP-IPV boosterdose som programvaksine på 2. klassetrinn i **) Utvidet overvåking av HPV-vaksine september 2009 september 2010.

26 Eksempler på bruk av overvåkingsverktøyet i oppfølging av vaksinasjonsprogrammet: over tid innføring av en vaksine ved utbrudd 26

27 Meldte tilfeller av difteri i Norge 800 Tilfeller per innbyggere Vaksinen inn i program i

28 Meldte tilfeller Poliomyelitt i Norge 80 Tilfeller per innbyggere Vaksinen inn i program i

29 Invasiv Haemophilus influenzae (MSIS-tall) Vaksinen inn i program i Hib <7 Alle Hi <7 Alle Hi >=7 år Alle aldre og typer

30 Meldte tilfeller av systemisk pneumokokksykdom Meldte tilfeller per innbyggere <2 år 2-4 år 5-19 år år år >=65 år 30

31 Noen tilfeller av vaksinesvikt? To tilfeller av vaksinesvikt 2009: 9 mndr gammelt barn,erysipelas 2 mndr etter 2. dose (serotype 6B) 2012: 30 mndr gammelt barn, pneumonia and bakteriemi 1 ½ år etter 3. dose (serotype 9V) Tre tilfeller hos delvis vaksinerte barn 2006: 8 mndr gammelt barn, IPD 7 uker etter 1. dose (serotype 6B) 2007: 4 mndr gammelt barn, IPD 6 uker etter 1. dose (serotype 18C) 2011: 6 mndr gammelt barn, IPD and meningitt 10 uker etter 1. dose (serotype 19A)

32 Rapporterte bivirkninger 2007 Intensivert overvåkning av bivirkninger 1275 meldinger totalt, 731 pneumokokkvaksine 22 røde ben meldinger totalt 199 pneumokokkvaksine 23 røde ben 540 meldinger totalt 141 pneumokokkvaksine 23 røde ben 32

33 Meldte tilfeller av meslinger Vaksinen inn i program 2-doseprogram med MMR

34 Meldte tilfeller av meslinger År Totalt Meldte tilfeller til MSIS

35 Utbrudd av meslinger i Oslo 2011 Distribution of laboratory confirmed measles cases (IgM/PCR) by week of symptom onset, Oslo, week 3- week 12 (n=24).

36 Vaksinasjonsdekning for MMR på kommune/ bydelsnivå Vaksinasjonsdekning for MMR i Oslo per 31. desember 2010

37 Meslingeutbrudd i Oslo 2011 Kobling av SYSVAK and MSIS data

38 Oppsummering Vi har høy oppslutning om vaksinasjonsprogrammet Det er få tilfeller av vaksineforebyggbare sykdommer Våre overvåkings-/meldesystemer er svært nyttige verktøy for oppfølging av vaksinasjonsprogram 38

39 39 Perspektivet

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014

Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014 Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014 Beslutningsprosses for innføring av en ny vaksine Endelig avgjørelse hos HOD Tilpasning

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Nynorsk

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Nynorsk Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Nynorsk Kvifor er det viktig å vaksinere? Immunitet (motstandskraft mot smitte) er ein viktig del av det forsvaret kroppen har mot infeksjonssjukdommar.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot pneumokokkinfeksjon (13-valent, polysakkarid, konjugert, adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2014 Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene

Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Innvandrerbarn og vaksinasjon Erfaringer fra vaksinasjonsarbeid i innvandrermiljøene Mone Tsahai Kildal avdelingshelsesøster Vaksinedagene 2009, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune / Helse- og miljøkontoret / Smittevernplan Side: 1 Smittevernplanen ble utarbeidet: Høsten 2000 av: Ass. Kommuneoverlege/helsesjef/smittevernlege/spesialist

Detaljer

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet?

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet? FORORD Selv om risikoen for de fleste smittsomme sykdommer (VPDs) har falt dramatisk i Europa som følge av høyt opptak av effektive vaksiner, har smittsomme sykdommer ikke forsvunnet. Som et eksempel,

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger... Page 1 of 30 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015

Uke 11 2014-15. Influensasesongen 2014 2015 Influensasesongen 2014 2015 Influensaoverva king Uke 11 2014-15 Klinisk overvåking: Telefon: 21 07 66 43 E-post: msis@fhi.no Virologisk overvåking: NIC-Norway@fhi.no Mediehenvendelser: Telefon: 21 07 83

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi - 1 - Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 1.1 OPPNEVNING OG ARBEIDSFORM... 3 1.2 MANDAT... 3 1.3 SAMMENDRAG... 3 2. FAGET MEDISINSK MIKROBIOLOGI... 6 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer